MR en activiteitencommissie

MR en activiteitencommissie

Dit schooljaar hebben we een nieuwe samenstelling van de MR. Er staat vast waar een school instemming van de MR over moet vragen of welke onderwerpen zij als advies moeten voorleggen. U moet hierbij denken aan onderwerpen als de begroting van de school, invulling van de studiedagen, planning van de vakanties, indeling groepen maar ook de besteding van de oudergelden. Zij vergaderen ongeveer 6 keer per jaar. De ouderbijdrage kunt u overmaken op onderstaande wijze:

Medezeggenschapsraad-leden: 
(mr@driemaster-almere.nl)

Maaike Wortel (ouder)

Maricela Giterson (ouder)

Wisselend (leerkracht)

Ilse Tillema (leerkracht)

 

De Activiteitencommissie :

Esther van den Brink

Sabrina Castenmiller

Yashica Ridderbos

Sandra Stom

Lenie Snepvanger

Santi Visser

Terug

Tegelenpad 2

1324 DS Almere

036-5331399

dir.driemaster@nullprisma-almere.nl