MR en hulpouders

MR en hulpouders

MR
Dit schooljaar hebben we een nieuwe samenstelling van de MR. Er staat vast waar een school instemming van de MR over moet vragen of welke onderwerpen zij als advies moeten voorleggen. U moet hierbij denken aan onderwerpen als de begroting van de school, invulling van de studiedagen, planning van de vakanties, indeling groepen maar ook de besteding van de oudergelden. Zij vergaderen ongeveer 6 keer per jaar. De ouderbijdrage kunt u overmaken op onderstaande wijze:

Medezeggenschapsraad-leden: 
(mr@driemaster-almere.nl)

Maaike Wortel (ouder)
Emiel Visser (ouder)
Juf Kirsten (leerkracht)
Juf Ilse (leerkracht)

Ouders in de school.
Wij zijn ontzettend blij met de hulp van ouders binnen onze school. Door uw hulp bij regel- en organisatie van activiteiten kunnen wij meer tijd besteden aan het geven van onderwijs. We vragen ouders elke periode om in te schrijven voor hulp bij een activiteit. Op deze manier willen we meer ouders bij de activiteiten betrekken en een betere verdeling maken van de activiteiten. Wij hebben op de vrijdagmiddag tijd ingeroosterd om samen met ouders activiteiten te organiseren. U kunt inschrijven via de ouderhulplijst. Kunt u op een andere manier of op een ander moment helpen, dan horen wij dat graag.  

 

Terug

Tegelenpad 2

1324 DS Almere

036-5331399

dir.driemaster@nullprisma-almere.nl