Overblijf

Overblijf

Beste ouders van de Driemaster,

 

Wat betreft de betaling:

 • Bij groep 1, 2 en 3 hangen lijsten op het raam waarop u per dag kunt aangeven dat uw kunt komt overblijven. De namen van de kinderen van groep 4 t/m 8 kunnen op de lijst van groep 3 er bij geschreven worden.
 • Voor schooljaar 2018-2019 zijn de kosten € 2,00 per keer.
 • Voorkeur heeft het kopen van een Strippenkaart van 10x voor € 20,00
 • Overblijf dient vooraf betaald te worden.
 • Betaling kan in de blauwe brievenbus bij de ingang van groep 3 met naam van uw kind en de dag van overblijf erbij vermeldt.

Belangrijke (omgangs-) regels:

We willen graag dat de kinderen met plezier naar de overblijf komen en dat de ouders weten wat onze werkwijze is, we sluiten zoveel mogelijk aan bij regels en afspraken van de school:

 • We gaan eerst buitenspelen en daarna eten. Groep 1 en 2 gaan om 12.30 uur naar binnen, groep 3 om 12.40 uur en groep 4 t/m 8 om 12.45 uur.
 • Eten en drinken dient meegenomen te worden van huis.
 • Kinderen mogen geen snoep eten. Een koekje na je brood mag wel.
 • Korstjes eten zullen we stimuleren maar is geen verplichting bij ons.
 • Wanneer kinderen een conflict hebben zal de leiding met beide kinderen praten om het conflict op te lossen en om een volgende keer te voorkomen.
 • Slaan, schoppen of andere vormen van lichamelijk geweld wordt niet geaccepteerd. Wanneer een kind lichamelijk geweld gebruikt zullen we hem/haar apart zetten en daarover praten.
 • Bij ongewenst gedrag ( lichamelijk geweld, schelden etc.) wordt gesproken met het kind en krijgt het een waarschuwing. Na 3 waarschuwingen wordt de ouder gebeld.
 • Na 3 keer contact gehad te hebben met een ouder (bij ongewenst gedrag of betalingsherinnering) kunnen wij besluiten dat een kind voor een bepaalde tijd niet welkom is op de overblijf.

Vriendelijke groet,

Crista Nagel, Directie van de Berenstad

( in principe alle dagen aanwezig bij de overblijf)

 

 
Terug

Tegelenpad 2

1324 DS Almere

036-5331399

dir.driemaster@nullprisma-almere.nl