Ouderbijdrage

Ouderbijdrage

Betaling ouderbijdrage en schoolreis/kamp

Denkt u eraan om de vrijwillige ouderbijdrage en het geld voor schoolreisje en kamp over te maken?

Vrijwillige ouderbijdrage
De ouderbijdrage wordt gebruikt voor de ondersteuning van het onderwijs. Daarbij kunt u denken aan de kosten voor kerstvieringen, feesten, projecten, Sinterklaas en allerlei andere activiteiten. Dit zijn uitgaven die niet door de overheid worden bekostigd, maar onmisbaar zijn om er weer een extra leuk schooljaar van te maken! 

Deze vrijwillige bijdrage is voor dit schooljaar €30,00 voor alle kinderen die tussen augustus en december op De Driemaster zijn gestart. Zit uw kind pas vanaf januari op De Driemaster? Dan is de vrijwillige bijdrage €15,00. 

We vragen u het betreffende bedrag graag in één keer te betalen vóór 1 oktober of anders in 2 helften: vóór 1 oktober en vóór 1 februari 2020 op bankrekening: 

NL 98 ABNA 0468 7814 63 t.n.v. de MR van De Driemaster te Almere. 

Vergeet u niet de naam en de groep van uw kind erbij te vermelden. 

Schoolreisje/kamp
Ook het geld voor het schoolreisje/ kamp kan overgemaakt worden naar bovenstaand rekeningnummer. Voor de kinderen uit groep 1 t/m 6 zijn de kosten voor het voor het schoolreisje €30,-. 

Voor de kinderen uit groep 7/8 zijn de kosten voor kamp €55,00.

Indien u niet in de gelegenheid bent om de bijdrage te betalen, bestaat er een mogelijkheid om met de directie een betalingsregeling te treffen. 

MR de Driemaster

Terug

Tegelenpad 2

1324 DS Almere

036-5331399

dir.driemaster@nullprisma-almere.nl