MR en hulpouders

MR en hulpouders

MRDit schooljaar hebben we een nieuwe samenstelling van de MR. Er staat vast waar een school instemming van de MR over moet vragen of welke onderwerpen zij als advies moeten voorleggen. U moet hierbij denken aan onderwerpen als de begroting van de school,...

Lees verder

Ouderbijdrage

Ouderbijdrage

Betaling ouderbijdrage en schoolreis/kamp Denkt u eraan om de vrijwillige ouderbijdrage en het geld voor schoolreisje en kamp over te maken? Vrijwillige ouderbijdrageDe ouderbijdrage wordt gebruikt voor de ondersteuning van het onderwijs. Daarbij kunt u...

Lees verder

Overblijf

Overblijf

Beste ouders van de Driemaster,   Wat betreft de betaling: Bij groep 1, 2 en 3 hangen lijsten op het raam waarop u per dag kunt aangeven dat uw kunt komt overblijven. De namen van de kinderen van groep 4 t/m 8 kunnen op de lijst van groep 3 er b...

Lees verder

De Flessenpost

De Flessenpost

Aan het begin van elke maand ontvangt u de Flessenpost. Hierin vindt u de belangrijke data van die maand (uitstapjes, activiteiten e.d.). Tevens wordt op in de Flessenpost op de hoogte gehouden van schoolbrede activiteiten, staat er informatie vanuit de M...

Lees verder

Logopedie duimen

Logopedie duimen

Duimt uw kind of heeft het een speen?Duimen of spenen is voor veel kinderen een dagelijkse (of nachtelijke) bezigheid. De behoefte tot duimen of spenen komt voor uit zuigbehoefte in het eerste levensjaar. Sommige kinderen vinden het zo prettig d...

Lees verder

Logopedie open mond

Logopedie open mond

Zit uw kind vaak met zijn mond open?Normaal ademen we door de neus. De neus zorgt ervoor dat de ingeademde lucht wordt schoonge­maakt, ver­warmd en bevoch­tigd. Als we verkou­den zijn, ademen we door de mond om voldoende lucht te krij...

Lees verder

Logopedie hees

Logopedie hees

Is uw kind wel eens hees?Heesheid wil zeggen dat de stem niet helder is. Heesheid komt bij iedereen wel eens voor, bij­voorbeeld tijdens een ver­koudheid of na een feest­je. Als de stem daarna de kans krijgt om tot rust te ko­men,&nbs...

Lees verder

Oud papier

Oud papier

Oud papier inzamelingsdata: ALTIJD OP MAANDAGEN! Sinds enige tijd kunt u ook uw oude textiel kwijt!! Samen met het oud papier kunt u het langs de weg zetten voor 8.00 u ’s morgens; dit is standaard tweewekelijks op de maandagocht...

Lees verder


Tegelenpad 2

1324 DS Almere

036-5331399

dir.driemaster@nullprisma-almere.nl