MR en activiteitencommissie

MR en activiteitencommissie

Dit schooljaar hebben we een nieuwe samenstelling van de MR. Er staat vast waar een school instemming van de MR over moet vragen of welke onderwerpen zij als advies moeten voorleggen. U moet hierbij denken aan onderwerpen als de begroting van de school, i...

Lees verder

Overblijf

Overblijf

Beste ouders van de Driemaster, Vanaf dit schooljaar (2016-2017) hebben we geen eigen overblijf lokaal meer. Dit komt doordat de Driemaster is gegroeid en daar zijn we heel blij mee! De opvang wordt nu als volgt verzorgd: Beide groepen 1 en 2 worden ...

Lees verder

Schooltijden

Schooltijden

Maandag: 8.30-12.00 & 13.15-15.15 Dinsdag: 8.30-12.00 & 13.15-15.15 Woensdag: 8.30-12.00  Donderdag: 8.30-12.00 & 13.15-15.15 Vrijdag: 8.30-12.00 (groep 1 t/m 4) 8.30-12.00 & 13.15-15.15  (groep 5 t/m 8)   Gymnas...

Lees verder

Vakantie en studiedagen 2017-2018

Vakantie en studiedagen 2017-2018

Vakantierooster en studiedagen 2017-2018 herfstvakantie              ma 23-10-2017 t/m    vr 27-10-2017 kerstvakantie         &n...

Lees verder

De schoolapp

De schoolapp

De Driemaster heeft een eigen app! De app is gratis te downloaden in de App Store en Google’s Playstore. De Driemaster gaat u via deze app op de hoogte houden van al het nieuws over de school. U kunt via de app de Flessenpost lezen en het nieuws u...

Lees verder

De Flessenpost

De Flessenpost

Aan het begin van elke maand verschijnt er een nieuwsbrief; De Flessenpost. Deze begint met een algemeen gedeelte waarin informatie staat die betrekking heeft op alle groepen en kinderen. Bijvoorbeeld informatie over de studiedagen, nieuwe methodes binne...

Lees verder

Logopedie duimen

Logopedie duimen

Duimt uw kind of heeft het een speen?Duimen of spenen is voor veel kinderen een dagelijkse (of nachtelijke) bezigheid. De behoefte tot duimen of spenen komt voor uit zuigbehoefte in het eerste levensjaar. Sommige kinderen vinden het zo prettig d...

Lees verder

Logopedie open mond

Logopedie open mond

Zit uw kind vaak met zijn mond open?Normaal ademen we door de neus. De neus zorgt ervoor dat de ingeademde lucht wordt schoonge­maakt, ver­warmd en bevoch­tigd. Als we verkou­den zijn, ademen we door de mond om voldoende lucht te krij...

Lees verder

Logopedie hees

Logopedie hees

Is uw kind wel eens hees?Heesheid wil zeggen dat de stem niet helder is. Heesheid komt bij iedereen wel eens voor, bij­voorbeeld tijdens een ver­koudheid of na een feest­je. Als de stem daarna de kans krijgt om tot rust te ko­men,&nbs...

Lees verder

Oud papier

Oud papier

Oud papier inzamelingsdata: ALTIJD OP MAANDAGEN! Sinds enige tijd kunt u ook uw oude textiel kwijt!! Samen met het oud papier kunt u het langs de weg zetten voor 8.00 u ’s morgens; dit is standaard tweewekelijks op de maandagocht...

Lees verder


Tegelenpad 2

1324 DS Almere

036-5331399

dir.driemaster@nullprisma-almere.nl