Goep1/2A

Goep1/2A

Nieuws uit groep 1/2a  

Thema
We zijn al even begonnen met ons thema; de ijssalon.
Daarnaast zijn we deze week ook van start gegaan met ons school brede project over water.
Dit sluit mooi bij elkaar aan. Het schooljaar is bijna voorbij en dit is dan ook ons laatste thema.
Onze thema’s worden uitgezocht op basis van het spel van kinderen.
Volgend jaar starten we weer fris met leuke nieuwe thema’s. Ik heb ze hieronder vast voor u op een rijtje gezet zodat u ook kunt meedenken over de invulling. Deze thema’s zullen ook in de groep 2/3 zijn dus alle ouders kunnen hierover meedenken. Heeft u een leuk idee voor een bepaald thema dan hoor ik het graag! Alle input is welkom:
- circus
- de kledingwinkel
- sint/kerst

- politie
- brandweer
- fietsenwinkel
- bijen
- dierenwinkel
- camping 

Doelen
Elke maand werken we met de kinderen binnen het thema aan verschillende doelen.
De doelen hangen op de deur maar worden ook elke maand meegestuurd met de flessenpost.

In de maand juli zijn er geen nieuwe doelen meer. We herhalen de doelen van afgelopen jaar daar waar nodig. 

Volgend jaar
Vorige week is de klassenindeling bekend gemaakt voor volgend jaar. Alle kinderen weten nu als het goed is dus in welke groep ze zullen komen. Van de ouders waarvan hun kind naar groep 2/3 gaat heb ik allemaal gesproken. Mochten hierover nog onduidelijkheden zijn dan hoor ik het graag.
Volgend jaar willen we zoveel mogelijk ouders betrekken bij onze school. Als ouder kunt u vast nadenken over of u ook een bijdrage aan onze school kunt leveren. Denk bijvoorbeeld aan fruit snijden, de school versieren rondom de feestdagen of lezen met kinderen. Ook binnen onze groep zullen er genoeg dingen te doen zijn. Zo is er al een moeder die met groepjes kinderen lessen uit de techniektoren gaat doen en een moeder die mij wilt helpen met het maken/voorbereiden van een musical met de groep. Mocht er interesse zijn om hierbij aan te sluiten dan hoor ik het graag.


Belangrijke data voor onze groep:  

 • Maandag 2 juli opening projectweek water en flessenpost
 • Vrijdag 6 juli rapporten mee en workshop fotografie
 • Donderdag 12 juli afsluiting project water 14.45 ook ouders zijn uitgenodigd
 • Vrijdag 13 juli afscheid van meester Bryan en eindfeest
 • Woensdag 18 juli verjaardag juf Kirsten, ouders vanaf 11.45 ook welkom
 • Donderdag 19 juli laatste schooldag speelgoeddag
 • Vrijdag 20 juli ZOMERVAKANTIE!!!

Mocht u nog vragen hebben, stel ze gerust!  
Met vriendelijke groet,  juf Kirsten 

 

Nieuws uit groep 1/2a  

Thema
We sluiten dit week het thema consultatiebureau af. De afsluiting is samen met de broertjes en zusjes in de klas komende vrijdag.
De week daarna starten we alweer met het laatste thema dit jaar: de ijssalon. 

Mocht u hiervoor nog geschikt materiaal hebben liggen thuis dan hoor ik het graag. 

Nieuwe kinderen
Zo vlak voor het einde van het jaar mogen we nog drie nieuwe kinderen verwelkomen in onze groep.
Pieter, Oprah en Mikhaylo. We zijn nu met 21 kinderen in de groep. 

Doelen
Elke maand werken we met de kinderen binnen het thema aan verschillende doelen.
De doelen hangen op de deur maar worden ook elke maand meegestuurd met de flessenpost.
Wilt u thuis nog wat extra oefenen met uw kind dan kunt u altijd aan deze doelen werken. 

Letter van de week 
Elke week leren wij een nieuwe letter herkennen (groep 1) en schrijven (groep 2). Hier bedenken wij ook allemaal (thema)woorden bij. Vraag uw kind eens welke letter deze week op school aan bod is om zo het plezier voor uw kind in het leren te vergroten.  
Deze maand leren/herhalen we de letters: b, f, a en m.   

De Driemaster app  
Hier nogmaals de codes om in de driemaster app te kunnen, zo kunnen ook de ouders van onze nieuwe kinderen de foto’s zien.
Alles wat je hoeft te doen is inloggen op de driemaster app met het volgende wachtwoord: 
XXXXX  

De Vreedzame School
We beginnen komende week met blok 5 van de vreedzame school: We dragen allemaal een steentje bij. De kinderen krijgen een kletskaart mee naar huis waar dit kort op staat uitgelegd en waar je ook samen met je kind over kunt praten. Mede dankzij aap en tijger leeft de vreedzame school erg in onze groep.
 
Belangrijke data voor onze groep:  

 • Maandag 4 juni themaopening en flessenpost
 • Vrijdag 8 juni broertjes en zusjes ochtend
 • Maandag 11 juni start thema ijssalon.

Mocht u nog vragen hebben, stel ze gerust!  
Met vriendelijke groet,  juf Kirsten 

 

Nieuws uit groep 1/2a  

Thema
Na de vakantie zijn we weer volop begonnen met een nieuw thema: het consultatiebureau.
We hebben al een baby en allerlei spulletjes voor de baby in de huishoek. We kunnen nog steeds babyspullen gebruiken. Bijvoorbeeld luiers, flesjes en speentjes. 

Nieuwe kinderen
Zo vlak voor het einde van het jaar mogen we nog drie nieuwe kinderen verwelkomen in onze groep.
Pieter, Oprah en Mikhaylo. We zijn nu met 21 kinderen in de groep. 

Doelen
Elke maand werken we met de kinderen binnen het thema aan verschillende doelen.
De doelen hangen op de deur maar worden ook elke maand meegestuurd met de flessenpost.
Wilt u thuis nog wat extra oefenen met uw kind dan kunt u altijd aan deze doelen werken. 

Letter van de week 
Elke week leren wij een nieuwe letter herkennen (groep 1) en schrijven (groep 2). Hier bedenken wij ook allemaal (thema)woorden bij. Vraag uw kind eens welke letter deze week op school aan bod is om zo het plezier voor uw kind in het leren te vergroten.  
Deze maand leren/herhalen we de letters: b, f, a en m.  

De Driemaster app  
Hier nogmaals de codes om in de driemaster app te kunnen, zo kunnen ook de ouders van onze nieuwe kinderen de foto’s zien.
Alles wat je hoeft te doen is inloggen op de driemaster app met het volgende wachtwoord: 
XXXXXX 

De Vreedzame School
We beginnen komende week met blok 5 van de vreedzame school: We dragen allemaal een steentje bij. De kinderen krijgen een kletskaart mee naar huis waar dit kort op staat uitgelegd en waar je ook samen met je kind over kunt praten. Mede dankzij aap en tijger leeft de vreedzame school erg in onze groep.
 
Belangrijke data voor onze groep:  

 • Maandag 7 mei themaopening en flessenpost
 • Donderdag 10 mei Hemelvaartsdag, we zijn donderdag én vrijdag vrij!
 • Maandag 21 mei 2e pinksterdag; vrij!
 • Woensdag 23 mei krijgen we een workshop van een kraamhulp over de verzorging van een baby.
 • Dinsdag 29 mei GGD onderzoek groep 2.
 • Donderdag 31 mei schoolreisje.

Mocht u nog vragen hebben, stel ze gerust!  
Met vriendelijke groet,  juf Kirsten 

Doelen maand mei

Groep 1 - doelen mei

taal

Ik weet het verschil tussen lezen en schrijven.

Ik weet dat je kunt schrijven over geschiedenis en de toekomst en dat wat je schrijft je altijd terug kunt lezen. 

Ik weet dat geschreven woorden kunnen worden uitgesproken.

Ik ken al enkele letters  (minimaal 5). Bijvoorbeeld die van mijn naam

Ik herken en “schrijf” mijn eigen naam.

Ik herken en bedenk woorden met eindrijm.

Ik kan een rijmpje opzeggen.

Ik kan plaatjes die rijmen met elkaar matchen.

Ik kan de volgorde van opdrachten onthouden en vervolgens uitvoeren. (pak eerst rood en dan zwart)

Ik benoem en herken mijn eigen beginletter.

Ik maak kennis met de letter Z van ZORG 

rekenen

Ik ken de cijfers 1 t/m 8 en begrijp wat meer, minder en evenveel is. Ik kan dit laten zien met materiaal. 

Ik kan voorwerpen op de goede volgorde neerleggen van klein-groot, dik-dun, lang-kort en hoog-laag.  Ik begrijp wat er met de woorden bedoelt wordt. 

Ik kan een fout uit een rij die op volgorde staat van klein-groot, dik-dun, lang-kort en hoog-laag makkelijk vinden.

Ik maak kennis met de overtreffende trap (die is groot, die is groter die is het grootst) 

Ik kan een reeks van 3 afmaken.

Ik begrijp de woorden boven, onder, in, achter, op, voor, naast, tussen en gebruik ze op de juiste manier.

Ik kan door de woorden boven, onder, in, achter, op, voor, naast, tussen te gebruiken uitleggen waar een voorwerp ligt.  

Groep 2 - doelen mei

taal

Ik weet dat je gesproken woorden kunt vastleggen op papier of met audiovisuele middelen. Ik weet dat geschreven woorden kunnen worden uitgesproken.

Ik kan letters van gesproken woorden op papier zetten. Ik kan woorden zetten bij een praatplaat.

Ik kan de begin- of eindklank van een woord weghalen en vertellen welk woord je hoort.

Ik kan de begin-, midden- of eindklank van een woord vervangen door een andere klank.

Ik kan MKM woorden hakken en plakken. Ik hak MKMM en MMKM woorden.

Ik herken en benoem en sorteer de begin-, midden –en eindklank van woorden.

Ik benoem en herken minimaal 19 letters.

Ik ken de letter Z van ZORG 

rekenen

Ik ken de cijfers 1 t/m 12 en begrijp wat erbij/ eraf & samen/ verschil is. Ik kan dit laten zien met materiaal en op een werkblad. 

Ik gebruik de woorden ook als ik iets uitleg of aan het nadenken ben.

Ik kan eenvoudige optel- en aftrekproblemen in een kort verhaaltje oplossen, dit kan ik ook op papier met plaatjes.

Ik kan direct 1 meer of 1 minder tot 20 benoemen.

Ik kan t/m 20 aanwijzen waar het getal ongeveer moet staan, ik weet wat er voor een getal komt en wat erna komt. 

Ik werk met de begrippen klein-groot, dik-dun, breed-smal, lang-kort, hoog-laag, zwaar-licht, vol-leeg en kan ze in de juiste volgorde zetten.  Zowel met echte materialen als op een werkblad.

Ik kan zelfstandig reeksen afmaken en groottes met elkaar matchen.

Ik gebruik de woorden boven, onder, in, achter, op, voor, naast, tussen, links, rechts, schuin, ver, dichtbij en door.

Ik kan eenvoudige plattegronden (bovenaanzichten) aflezen en op die manier mijn route bepalen. 

Ik ervaar hoe het is om iets wel of niet te zien vanuit een bepaalde hoek op een plattegrond in vergelijking met de echte situatie.

 

Nieuws uit groep 1/2a 

Thema
We zijn in de klas nog steeds bezig met het thema tuincentrum. Komende anderhalve week zullen we dit thema afronden. Maandag 16 april starten we met het nieuwe thema: Hoera de koning is jarig!
Mocht u hiervoor nog leuke spullen hebben, geeft u ze dan gerust mee naar school. 

Koningsspelen
Vrijdag 20 april vieren wij de koningsspelen op school. Er zal eerst een ontbijt zijn waarna de kinderen op het plein in groepjes spelletjes spelen. Het is de bedoeling dat elk groepje geholpen wordt door een ouder. Tot nu toe hebben er zich twee ouders opgegeven maar ik hoop dat er nog zeker twee ouders bijkomen. Mocht u het leuk vinden om te helpen dan hoor ik het graag! 

Letter van de week 
Elke week leren wij een nieuwe letter herkennen (groep 1) en schrijven (groep 2). Hier bedenken wij ook allemaal (thema)woorden bij. Vraag uw kind eens welke letter deze week op school aan bod is om zo het plezier voor uw kind in het leren te vergroten.  
Deze maand leren/herhalen we de letters: n, f, p en k. 

De Driemaster app  
Ik merk dat nog niet iedereen op de hoogte is van de blogs die ik schrijf. Hier nogmaals de codes om dit te kunnen zien. Een nieuwe functie die de app nu heeft is dat ik als leerkracht kan gaan bloggen over de groep. Heel leuk om zo leuke nieuwtjes met foto’s met jullie eenvoudig te kunnen delen.  
Alles wat je hoeft te doen is even opnieuw inloggen op de app met het volgende wachtwoord: XXXXX 

Bryan
Voor degene onder jullie die hem nog niet hebben gezien. Bryan loopt op vrijdag bij ons stage.
Het eerste half jaar heeft hij in de andere kleuterklas stage gelopen en (bijna) tot de zomer helpt hij nu mee bij ons.

De Vreedzame School
We beginnen komende week met blok 5 van de vreedzame school: We dragen allemaal een steentje bij. De kinderen krijgen een kletskaart mee naar huis waar dit kort op staat uitgelegd en waar je ook samen met je kind over kunt praten. Mede dankzij aap en tijger leeft de vreedzame school erg in onze groep.
 
Belangrijke data voor onze groep:  

 • Woensdag 4 april flessenpost 8 en themaopening.
 • Vrijdag 6 april komen de dames voor de Engelse les weer, deze komen nu eens per maand bij ons in de klas.
 • Maandag 16 april start met nieuw thema: Hoera de koning is jarig!
 • Vrijdag 20 april koningsspelen
 • Vrijdag 27 april vrij vanwege koningsdag
 • 30 april t/m 4 mei meivakantie

groep 1, Taaldoelen

Ik kan vertellen wat er eerst, later en aan het eind van een boek gebeurt.

Ik kan een boek voorspellen op basis van de omslag (voorkant).

Ik kan een verteld verhaal naspelen. In de huishoek of in de verteltafel. 

Ik kan kritisch  luisteren naar een kort verhaal en kan antwoord geven op dit soort vragen: welke kleur was het huis?

Ik kan de volgorde van auditieve informatie onthouden (wat ik hoor) en vervolgens handelen. (pak eerst rood en dan zwart) 

Ik kan aangeven aan uit hoeveel klankgroepen (klapjes) een woord bestaat. 
Ko-ning-in = 3 klapjes  

Ik maak kennis met de letters K, o, oo   (herhaling) en de  P van paleis   

Groep 1 Taaldoelen

Ik benoem de cijfersymbolen t/m 8. Ik kan deze in de goede volgorde neerleggen.  

Ik kan met behulp van aantallen t/m 8 aangeven welk cijfersymbool meer of minder is.

Ik kan de cijfersymbolen t/m 8 koppelen aan een concrete hoeveelheid (daar liggen 5 snoepjes) . 

Ik kom in aanraking met verschillende vormen van handig tellen. 

Ik vergelijk gewicht aan de hand van een balans. Ik begrijp de woorden zwaarder en lichter. 

Ik maak kennis met een personenweegschaal. 

Ik kan een vooraanzicht van een bouwtekening of foto nabouwen. 

Ik kan iets doelgericht maken met blokken en vrij materiaal. 

Ik kan een eenvoudige vouwvoorbeeld navouwen. Ik begrijp de vouwbegrippen punt en schuin vouwen.

Ik herken en benoem de basiskleuren, zwart, wit, oranje, paars, roze en grijs.

Groep 2 Taaldoelen

Ik kan zelf  een verhaal bedenken met een begin, midden en slot.   

Ik werk  van boven naar beneden en van links naar rechts.   

Ik vertel een verhaal  na zonder steun van illustraties.  Ik weet antwoord op vragen als wie, wat & waar.   

Ik kan woorden hakken en plakken zoals : prins,  koets etc.  

Ik kan een woord langer maken  

Ik oefen met het zelf schrijven van woorden, ik mag nog hulp vragen.  

Ik ken de letters K, o, oo,, p van paleis 

Groep 2 Rekendoelen

Ik ken de cijfersymbolen t/m 20.  Ik leg deze in de goede volgorde neer. Kan ontbrekende getallen noemen. 

Ik weet welk cijfer  meer/groter of minder/kleiner is, zonder het aantal te zien.  

Ik weet de buurgetallen bij de cijfers 1 t/m 10.  
 
Ik kan de cijfersymbolen t/m 20 koppelen aan een telbare hoeveelheid en ik bedenk handige manieren om te tellen.  
 
Ik kan het  gewicht van verschillende materialen wegen op een balans of weegschaal en de maateenheid aflezen.  

Ik kan mijzelf wegen op een personenweegschaal.  

Ik kan een bouwwerk van een voorbeeld nabouwen (3d) en ik kan zelf  doelgericht iets maken met blokken en vrij materiaal.   

Ik vouw een vouwvoorbeeld met  16 vierkantjes zelfstandig na 

Mocht u nog vragen hebben, stel ze gerust!  
Met vriendelijke groet,  juf Kirsten 

 

Nieuws uit groep 1/2a  

Tuincentrum  
We starten deze week met het nieuwe thema: tuincentrum. We beginnen met het maken van onze eigen tuin bij onze huishoek maar uiteindelijk zullen we ook een tuincentrum nabouwen in de klas.
Komende woensdag gaan we ook met de klas naar het tuincentrum om te kijken wat daar allemaal te zien is.    

Letter van de week 
Elke week leren wij een nieuwe letter herkennen (groep 1) en schrijven (groep 2). Hier bedenken wij ook allemaal (thema)woorden bij. Vraag uw kind eens welke letter deze week op school aan bod is om zo het plezier voor uw kind in het leren te vergroten.  
Deze maand leren/herhalen we de letters: g(roei), l(ente), t(uin) en de letter p(asen).

De Driemaster app  
Ik merk dat nog niet iedereen op de hoogte is van de blogs die ik schrijf. Hier nogmaals de codes om dit te kunnen zien. Een nieuwe functie die de app nu heeft is dat ik als leerkracht kan gaan bloggen over de groep. Heel leuk om zo leuke nieuwtjes met foto’s met jullie eenvoudig te kunnen delen.  
Alles wat je hoeft te doen is even opnieuw inloggen op de app met het volgende wachtwoord: XXXXXX (krijgt u via de mail)

Kunt u komende week uw kind een houten pollepel mee naar school geven voor het maken van een knutsel? Mocht u er meer hebben liggen die u niet gebruikt dan kunnen we die goed gebruiken.
Alvast bedankt!
 
Belangrijke data voor onze groep:  

 • Maandag 5 maart flessenpost 7 en themaopening: Wij zijn aan de beurt en doen het liedje zoem zoem. Dit is te oefenen op 123Zing!
 • Woensdag 7 maart uitje naar het tuincentrum
 • Vrijdag 16 maart vieren we de verjaardag van meester Bryan in de klas
 • Donderdag 29 maart paasviering op school. Verkort lesrooster van 8.30-14.00 uur
 • Vrijdag 30 maart vrij in verband met goede vrijdag

Taaldoelen groep 1

Ik ‘lees’ zelfstandig een prentenboek en kan bij de tekeningen een verhaal vertellen.

Ik kan een rijmpje (samen met iemand anders) opzeggen.

Ik kan korte zinnen opdelen in woorden. Ik tel hoeveel woorden het zijn.

Ik weet welk woord kort of lang is (schoenwinkel of schoen).

Ik maak kennis met de letters en het woord g – r –oei

 

rekenen

Ik herken eigenschappen van dingen en kan die bij elkaar horen bij elkaar zoeken (sorteren/ordenen)

Ik maak kennis met het indelen van dieren op leefgebied.

Ik kan voorwerpen op kleine hoeveelheid of vorm ordenen (bij elkaar zoeken)

Ik benoemen snap de begrippen meer, minder, evenveel, weinig, veel, meeste en minste.

Ik  meet inhoud op het oog en via overgieten. Ik ervaar dat in lage brede bakken soms meer kan dan in smalle hoge bakken.

Via activiteiten met spiegels kom ik in aanraking met symmetrie en verdubbelen. 

Ik maak kennis met het zien van mijn eigen schaduw.

Ik herken en benoem de cirkel, driehoek en het vierkant. 

Groep 2

Taaldoelen

Ik schrijf zelf een tekst (of woord) die aansluit bij het thema in de klas. (enkele letters kloppen).

Ik bekijk en ‘lees’ zelfstandig een prentenboek.

Ik kan MKMM (muts) en MMKM (step) woorden hakken en plakken.

Ik herken en benoem en sorteer begin- midden- en eindklank van woorden.

Ik begrijp het verschil tussen letters, woorden en zinnen.

Ik benoem en herken de letters G, r,  o ,e, i,   oei  en het woordbeeld groei

Rekendoelen

Ik herken eigenschappen van voorwerpen en sorteer voorwerpen zelf op verschillende eigenschappen.

Ik herken overeenkomsten en verschillen en kies welk voorwerp niet in een rij thuis hoort.

Ik kan dieren indelen op bijvoorbeeld leefgebied of uiterlijke kenmerk. Ik ervaar hoe ik daar een tabel bij kan maken.

Ik ken de begrippen meer/minder/ evenveel/ meeste/ minste  t/m 12. Uit de tabel kan ik aflezen hoeveel meer of minder er is.

Ik herken verschillende basisvormen terug in plaatjes. Ik leer wat een bol en een kubus zijn.

Ik meet inhoud op het oog, via overgieten en aan de hand van een maateenheid.

Via activiteiten met spiegels en schaduwen kom ik in aanraking met symmetrie en afbeeldingen en vormen en figuren.

Mocht u nog vragen hebben, stel ze gerust!  
Met vriendelijke groet,  juf Kirsten  

 

Nieuws uit groep 1/2a

Schaatsbaan
Wij zijn in de klas momenteel nog druk bezig met onze schaatsbaan waar we wedstrijden houden, je kunt er kaartjes kopen en eten en drinken. Kom als ouder gerust eens binnen in de ochtend om daar samen met uw kind mee te spelen. Verder doen we ook veel spelletjes in de klas en in de speelzaal rondom dit thema.  Na de voorjaarsvakantie starten we met het thema: het tuincentrum.

Letter van de week
 Elke week leren wij een nieuwe letter herkennen (groep 1) en schrijven (groep 2). Hier bedenken wij ook allemaal (thema)woorden bij. Vraag uw kind eens welke letter deze week op school aan bod is om zo het plezier voor uw kind in het leren te vergroten.
Deze maand leren we de letters: d(ikke sjaal), v(riezen), h(eel koud),

De Driemaster app
Ik merk dat nog niet iedereen op de hoogte is van de blogs die ik schrijf. Hier nogmaals de codes om dit te kunnen zien. Een nieuwe functie die de app nu heeft is dat ik als leerkracht kan gaan bloggen over de groep. Heel leuk om zo leuke nieuwtjes met foto’s met jullie eenvoudig te kunnen delen.
Alles wat je hoeft te doen is even opnieuw inloggen op de app met het volgende wachtwoord:
 groep1/2AK

Belangrijke data voor onze groep:

 • Maandag 5 februari flessenpost 6 en themaopening
 • Woensdag 7 februari studiedag
 • Vrijdag 9 februari uiterlijk inleveren rapport op school!!
 • Maandag 19 februari en woensdag 21 februari 10 minuten gesprekken
 • Maandag 26 februari start voorjaarsvakantie

Mocht u nog vragen hebben, stel ze gerust!
Met vriendelijke groet,  juf Kirsten

Doelen groep 1 taal 

Ik weet dat de leerkracht de letters uit een boek voor kan lezen.

Ik kan een  tekening maken  en vertellen welk verhaal de leerkracht hierbij op mag schrijven.

 Ik snap dat symbolen (pictogrammen/ logo’s) ons iets vertellen.

 Ik stempel  woorden bij plaatjes/ tekeningen en weet wat ik stempel.

 Ik kan een bepaalde volgorde onthouden. Ik zeg 4 korte woorden goed na.

 Ik kan samengestelde woorden herkennen en maken.  (klok + huis = klokhuis)

 Ik maak kennis met de letters………

 Ik herken de letters van mijn naam. Ik kan de beginletter noemen. 

Doelen groep 1 rekenen

rekenen

Ik begrijp dat getallen op verschillende manieren gebruikt kunnen worden (naamgetal, meetgetal, aantal) 

Ik herken  rangtelwoorden t/m 6 als iemand het vraagt (passief) . Ik oefen met het zelf benoemen van rangtelwoorden (actief).   eerste, tweede, derde,, vierde, vijfde, zesde. 

Ik kan meten door te vergelijken (wat is groter/kleiner).

meteen van groot naar klein oefenen

  Ik oefen met even lang & even groot door zelf spullen bij elkaar te zoeken. 

Ik bespreek met juf verschillende routes in school. (bijvoorbeeld van de klas naar de speelzaal). Ik maak kennis  met eenvoudige plattegronden. 

Groep 2 - doelen

taal

Ik kan zelf doelgericht briefjes maken.

  (schrijffase is hierbij niet relevant).

Ik kan enkele woorden als globale eenheid (door het in 1x te zien)  lezen en schrijven. Bijvoorbeeld  -ik-  &  -eet-

 Ik kan  MKM woorden hakken en plakken. ( bijvoorbeeld  MIK   - KIP -  HOK)

 Ik plak  mkmm en mmkm woorden  (bijvoorbeeld  juf zegt -m-u-t-s-  ik zeg muts .

Ik oefen  met het zelf hakken van mkmm en mmkm woorden.

 Ik herken letters in verschillende woorden en kan er andere woorden mee maken.

 Ik ken minimaal 10 letters.  (h,w, i, k,ee, t, oo en de letters uit de eigen naam)

 Ik ken de letters……….                        

rekenen

Ik begrijp dat getallen op verschillende manieren gebruikt worden (naamgetal, rekengetal, meetgetal, telgetal, aantal).

Ik praat en denk na over de getallen in eenvoudige en betekenisvolle situaties.

 Ik noem de rangtelwoorden t/m 10 en kan deze gebruiken. (eerste,  tweede, derde, enzovoort)

 Ik kan  lengte, omtrek en oppervlakte meten aan de hand van een maateenheid.  Ik kan dit met bijvoorbeeld blokjes naleggen.

 Ik kom in aanmerking met meten via een (zelfgemaakt) meetinstrument.

 Ik kan aangeven waar iets of iemand zich bevindt (met de juiste woorden – zie begrippen)

 Ik kan door links, rechts en rechtdoor te zeggen een makkelijke  route vertellen.

 Ik kan een eenvoudige plattegrond lezen en oefen zo met van boven af kijken

 Ik oefen met het zelf maken van plattegronden.

 Ik ken de begrippen: boven, onder, in, achter, voor, naast, tussen, op, links, rechts, schuin, ver, dichtbij en gebruik ze goed.

 

 

 

 

8-1-2018

Nieuws uit groep 1/2a

Gelukkig nieuw jaar!

Ik wens jullie allemaal de beste wensen voor 2018. Hopelijk heeft iedereen kunnen genieten van de vakantie en fijne feestdagen gevierd. Na sint en kerst beginnen we hier in de klas volop aan een nieuw thema: De schaatsbaan. Misschien hebben jullie deze vakantie al wel geschaatst of misschien gaan jullie dit nog doen. Op school gaan we ook onze eigen 'schaatsbaan' bouwen inclusief schaatsverhuur en koek en zopie. Mocht u thuis nog spullen hebben liggen die we kunnen gebruiken (denk aan sjaals, wanten, dikke jassen, mutsen, grote soeppan, schaatsen/ijzertjes) neem dit dan gerust mee. We kunnen alle hulp hier op school gebruiken.

Letter van de week Elke week leren wij een nieuwe letter herkennen (groep 1) en schrijven (groep 2). Hier bedenken wij ook allemaal (thema)woorden bij. Vraag uw kind eens welke letter deze week op school aan bod is om zo het plezier voor uw kind in het leren te vergroten. Deze maand leren we de letters: w(inter), r(illen), k(oud) en t(ijger).

Woorden van de week Nog steeds krijg ik erg veel positieve reacties van jullie over de woorden bij het wekelijkse boekje. Super dat er thuis zoveel wordt geoefend! Naast het voorspellen met de verrekijker, verbinden we met de ketting. Probeert u dit ook eens thuis. Als het kind de ketting krijgt mag hij een soortgelijke situatie uit het boek vertellen over zichzelf. 

Schoonmaken van de klas. Woensdag 10 januari wil ik met jullie hulp de klas weer tot een schone plek maken zodat de kinderen hier veilig in kunnen spelen. Fijn om te zien dat er aanmeldingen waren. Maar wil je alsnog helpen? Dat kan! Laat het deze week even aan me weten.

Winterse wollen wanten wandeling.

In de bijlage achter deze flessenpost leest u alles over deze wandeling. Er hebben zich al genoeg ouders opgegeven, als er bij iedere ouder 3 kinderen met zitje achterin passen. Kunnen jullie dat deze week laten weten? Mochten er nog andere ouders zijn die kunnen rijden en mee willen laat het mij ook nog weten voor de zekerheid. Aan alle ouders wil ik vragen of jullie een kinderzitje voor in de auto mee naar school willen geven zodat alle kinderen veilig vervoerd kunnen worden deze dag. Voor meer informatie kunt u de bijlage lezen.

De Driemaster app.

Ik merk dat nog niet iedereen op de hoogte is van de blogs die ik schrijf. Hier nogmaals de codes om dit te kunnen zien. Een nieuwe functie die de app nu heeft is dat ik als leerkracht kan gaan bloggen over de groep. Heel leuk om zo leuke nieuwtjes met foto’s met jullie eenvoudig te kunnen delen. Alles wat je hoeft te doen is even opnieuw inloggen op de app met het volgende wachtwoord: XXXXX (zie mail)

Belangrijke data voor onze groep:

· Maandag 8 januari eerste schooldag na de kerstvakantie

· Maandag 8 januari themaopening 5

· Woensdag 10 januari 14.00 uur schoonmaken met ouders

· Maandag 15 januari start cito

· Woensdag 17 januari winterse wollen wanten wandeling op de kemphaan

· Dinsdag 23 januari start van de voorleesdagen (ssst.... tijger slaapt)

· Dinsdag 30 januari voorleesontbijt

Mocht u nog vragen hebben, stel ze gerust! Met vriendelijke groet, juf Kirsten

 

5-12-2017

Nieuws uit groep 1/2a

Sinterklaas en kerst

Naast ons thema post zijn we nu ook volop bezig met sinterklaas. We kijken in de klas het sinterklaasjournaal en maken werkjes rondom de sint. Toch is ook het thema post niet gestopt. We schrijven brieven naar sinterklaas en naar elkaar. Dit thema houdt de kinderen nog steeds erg bezig. Leuk om te merken. Dinsdag 5 december vieren wij sinterklaas met elkaar. Sinterklaas komt dan ook even in de klas en de kinderen zullen (als ze braaf zijn geweest) een cadeautje krijgen. In de middag mogen de kinderen thuis blijven in verband met moeheid. Op school zullen we rustig een filmpje kijken met elkaar. Ook het thema kerst zullen we in het thema post verwerken door samen kerstkaarten te gaan schrijven en op de post te doen. Mochten jullie hiervoor thuis nog leuke materialen hebben, geef ze mee aan uw kind. In de klas kunnen wij alles goed gebruiken! Donderdag 21 december is het kerstdiner. Dit vieren wij met de kinderen en ouders samen. Het hele gezin is welkom! Om half 6 willen we echt beginnen met eten, wilt u dan zorgen aanwezig te zijn met uw meegebrachte eten? Ter zijne tijd zullen we een lijst maken met hapjes die u mee kunt nemen.  De bedoeling is dat de ouders er dan het eerste kwartier gezellig bij zijn in de klas en een hapje met ons mee eten, daarna hebben zij een eigen programma en hebben wij een half uurtje een viering in de klas. Het laatste kwartier zullen we weer bij elkaar komen en nog gezellig een aantal liedjes met elkaar zingen.

Letter van de week Elke week leren wij een nieuwe letter herkennen (groep 1) en schrijven (groep 2). Hier bedenken wij ook allemaal (thema)woorden bij. Vraag uw kind eens welke letter deze week op school aan bod is om zo het plezier voor uw kind in het leren te vergroten. Deze maand leren we de letters: s(int), p(iet), k(erst) en j(ezus).

Woorden van de week Nog steeds krijg ik erg veel positieve reacties van jullie over de woorden bij het wekelijkse boekje. Super dat er thuis zoveel wordt geoefend! We voorspellen bij het boekje altijd met de verrekijker. Ook dit kunt u thuis eens aan uw kind vragen. Pak de verrekijker erbij (doen alsof) en vraag eens waar het boekje over zal gaan.

Rekenoefening In de klas doen we nu een spelletje wat u ook thuis eenvoudig met uw kind kunt oefenen. De kinderen mogen door de klas lopen terwijl we samen tot 10 tellen. Bij 10 moeten ze allemaal weer op hun stoel zitten. Om het moeilijker te maken tel ik niet tot 10 maar klap ik in mijn handen tot 10. De kinderen moeten dan goed in hun hoofd meetellen en bij de tiende klap weer op de stoel zitten.

Squla Denken jullie eraan dat deze app een maand lang gratis voor jullie beschikbaar is? Sommige van jullie zijn als hard aan de slag gegaan met het programma thuis. Leuk om te merken!

De Driemaster app

Een nieuwe functie die de app nu heeft is dat ik als leerkracht kan gaan bloggen over de groep. Heel leuk om zo leuke nieuwtjes met foto’s met jullie eenvoudig te kunnen delen. Alles wat je hoeft te doen is even opnieuw inloggen op de app met het volgende wachtwoord: ------- 
 

Belangrijke data voor onze groep:

 • Maandag 4 december thema opening
 • Dinsdag 5 december sinterklaas
 • Vrijdag 8 december studiedag, de kinderen zijn vrij
 • Woensdag 20 december speelgoed ochtend (altijd woensdag voor de vakantie)
 • Donderdag 21 december 17.30 – 18.30 kerstdiner en viering
 • Vrijdag 22 december start van de kerstvakantie.

Mocht u nog vragen hebben, stel ze gerust!                                     

Met vriendelijke groet, juf Kirsten

 

9-11-201 Nieuws uit groep 1/2a

Hoera, er is post!

Na de herfstvakantie zijn we weer begonnen met een nieuw thema. Hoera, er is post!

Maandag is bij ons in de klas de postbode op bezoek geweest. Hij had een pakketje voor ons waarna we gestart zijn met het thema. We hebben al een klassenbrievenbus gemaakt. Iedereen is welkom om hier post in te gooien! Ook hebben de kinderen allemaal een persoonlijke brievenbus in onze straat in de klas. Als ouder is het leuk om uw kind eens een brief te sturen om zo betrokken te zijn bij het leerproces van uw kind. We zullen ook op bezoek gaan bij de Bruna om te zien hoe zij omgaan met de post die ze krijgen, dit combineren we met een bezoek aan de bibliotheek.

De doelen van deze maand hangen op de deur en staan erbij in deze flessenpost. Blijft u thuis ook oefenen met uw kind?

Gym

Na de herfstvakantie is op vrijdag de gym met ‘de meester’ weer gestart. Groep 1 en groep 2 krijgen apart van elkaar een gymles aangeboden waardoor er in de klas veel tijd is om gericht met de andere groep aan het werk te gaan. Op maandag wordt er ook een extra gymles gegeven gericht op de motoriek waar een aantal kinderen uit onze klas ook aan mee zullen doen.

Letter van de week

Elke week leren wij een nieuwe letter herkennen (groep 1) en schrijven (groep 2). Hier bedenken wij ook allemaal (thema)woorden bij. Vraag uw kind eens welke letter deze week op school aan bod is om zo het plezier voor uw kind in het leren te vergroten.

Deze maand leren we de letters: p(ost), e(nvelop), b(rief) en h(uis).

Squla

In de klas werken wij op de computer met het programma squla. De kinderen doen dit met veel plezier en leren er veel van. Ik mag jullie één maand gratis aanbieden om dit ook thuis te proberen. Zo kunt u samen met uw kind oefenen op squla met rekenen en taal. Als het goed is hebben jullie hiervoor een uitnodiging gehad via de mail.

Sinterklaas

We zullen ons thema post ook verwerken in sint en kerst. Het thema post zal gedurende deze tijd dus gewoon doorlopen. Op school kijken we samen het sinterklaasjournaal. Op 28 november zetten we onze schoen. Hiervoor mogen de kinderen een schoen mee van huis nemen of we gebruiken de gymschoen.

Schoolontbijt

Komende dinsdag 7 november hebben wij op school een schoolontbijt. Uw kind hoeft dan niet thuis te eten en mag zelf bord, bestek en beker meenemen!

Belangrijke data voor onze groep:

 • Dinsdag 7 november schoolontbijt
 • Woensdag 8 november uitje naar de stad (bibliotheek en bruna)
 • Vrijdag 10 november gaan de lampionnen mee naar huis
 • Zaterdag 11 november Sint Maarten
 • Donderdag 16 november kijken we met elkaar film in de klas (bioscoopmiddag), hiervoor krijgen de kinderen nog een zelfgemaakte uitnodiging mee
 • Maandag 20 t/m vrijdag 24 november 10 minuten gesprekken, inschrijven kan binnenkort via de app
 • Dinsdag 28 november rondom sinterklaas zetten we dan schoolbreed onze schoen

Mocht u nog vragen hebben, stel ze gerust!

Met vriendelijke groet,  juf Kirsten

volgende Flessenpost: maandag 4 december

Dierentuin Vark

We zijn de afgelopen drie weken druk bezig geweest met het thema dierentuin. Samen hebben we de naam Vark bedacht. We hebben onze eigen dierentuin gebouwd in de klas. Als ouder is het leuk om eens in de ochtend of middag met uw kind mee te komen in de klas en mee te spelen in onze dierentuin. U kunt een kaartje kopen bij de kassa en daarna een bezoek brengen in onze dierentuin. Er staan ook foto’s van onze dierentuin op de website.

Op de deur bij de klas kunt u lezen aan welke doelen we de komende weken werken. Hier kunt u ook thuis met uw kind mee aan het werk. Aan het einde van dit document vindt u deze doelen nogmaals.

Gym Fijn dat bijna alle kinderen in de groep nu goede gymschoenen hebben om mee naar de gym te gaan. Wij hebben nu gym op woensdag  én vrijdag. Mocht uw kind nog geen gymschoenen op school hebben wilt u daar dan alsnog aan denken?

Letter van de week Elke week leren wij een nieuwe letter herkennen (groep 1) en schrijven (groep 2). Hier bedenken wij ook allemaal (thema)woorden bij. Vraag uw kind eens welke letter deze week op school aan bod is om zo het plezier voor uw kind in het leren te vergroten. We hebben tot nu toe de volgende letters geleerd: i, k, d, o en deze week leren we  de letter b.

Schrijven We zijn nog steeds erg druk bezig met het leren schrijven van onze naam. Blijft u dit thuis ook oefenen? Alvast bedankt! Daarnaast zijn we nu begonnen met pennenstreken (ook groep 1 kijkt met ons mee). Zo hebben we geleerd hoe we ons potlood vast moeten houden en zijn we aan het oefenen met het zetten van een nette punt. 

Themaopening Elke maand hebben wij met de hele school een themaopening in de middenruimte. Deze maand is onze klas aan de beurt om deze te verzorgen. Maandag 9 oktober zullen wij op het podium  een liedje zingen en een klein toneelstukje doen. Dit zal het liedje minimonsters zijn in het thema van de Kinderboekenweek. Dit liedje kunt u terugvinden op de 123Zing website waar u de inloggegevens van heeft gekregen. Zo kunt u dit nog eens oefenen met uw kind thuis.

Belangrijke data voor onze groep:

 • Maandag 2 oktober studiedag
 • Dinsdag 3 oktober t/m vrijdag 13 oktober kinderenboekenweek: Spanning in onze dierentuin!
 • Woensdag 4 oktober dierendag. Om half 9 worden de dieren meegebracht op het plein en mag iedereen even komen kijken bij jouw dier.
 • Donderdag 5 oktober is de school gesloten in verband met de staking.
 • Donderdag 19 oktober Ouderavond van De Vreedzame School (19.30-20.00 uur)
 • Maandag 23 oktober t/m vrijdag 27 oktober herfstvakantie
 • Maandag 30 oktober start thema post. Mocht u hier nog leuke spullen of ideeën voor hebben, kom gerust bij me langs!Mocht u nog vragen hebben, stel ze gerust!                                                                           

Met vriendelijke groet, juf Kirsten

Groep 1, doelen taal

Ik kan iets vertellen na een verhaal (+) of zeggen wat ik op de plaat zie (++)    

Ik kan kort (+) of uitgebreid (++) vertellen over mijn gemaakte werk.

Ik kan rijmpjes nazeggen (+) rijmwoorden nazeggen (+) zelf rijmen (++)           

Ik kan woorden in klankgroepen naklappen (+) zelf klappen (++)           Ik kan weet wat een korte of lange zin is (+)     

Ik kan het aantal woorden in een zin benoemen ( bijv. deze zin heeft 4 woorden)       

Ik maak kennis met de letters:

(i, k, d, o) & b, s, , p

Groep 1 doelen rekenen

Ik kan ordenen op kleur, grootte, cijfers (+) en hoeveelheid (++)          

Ik kan overeenkomsten en verschillen herkennen (+) en benoemen (++)        

Ik weet wat groot/ klein, en dik/dun, is en leg het goed op volgorde   

Ik weet wat breed/ smal en lang/ kort is en leg het goed op volgorde

Ik ken de woorden groter, kleiner, langer, korter, breder, smaller, langer en korter en kan ze ook gebruiken.

Ik kan een cirkel herkennen en benoemen.     

Ik kan een patroon na leggen   

Ik heb kennis gemaakt met spiegelen

Groep 2 doelen taal

Ik kan vertellen wat ik gedaan heb

Ik kan een verhaal navertellen door te kijken naar de tekeningen         

Ik kan een woord in stukjes hakken en kan benoemen hoeveel stukjes het zijn

 (groot - ou - ders  = 3 stukjes)

Ik kan een rijmpje opzeggen

Ik kan eindrijm herkennen Krant, strand, hand, land

Ik kan twee plaatjes bij elkaar zoeken die rijmen

Ik kan zelf woorden bedenken die rijmen, mag ook onzin rijm zijn

Bijvoorbeeld: leeuw &  beeuw               

Ik (her)ken de letters: (i, k, d, o) & b, s, , p

 Groep 2 doelen rekenen

Ik kan voorwerpen sorteren op kleur, vorm, grootte, cijfer, letter en (kleine) hoeveelheid.

Ik weet wat er wordt bedoeld met de woorden kleur, vorm, cijfer, letter

Ik kan voorwerpen in de juiste volgorde leggen. (bijvoorbeeld: van groot naar klein)

 Ik kan een fout hierin ontdekken en veranderen

Ik kan voorwerpen vergelijken en benoemen met de begrippen kleiner-groter, dikker-dunner, langer-korter, breder-smaller, hoger-lager

Ik kan vormen, figuren en patronen namaken.

Ik maak kennis met spiegelen

 

Nieuws uit groep 1/2a

Hoera we zijn begonnen!

Met frisse moed en veel plezier zijn we dit nieuwe schooljaar gestart.

Wat fijn om te merken dat jullie als ouders zo betrokken zijn bij jullie kind in de klas.

Leuk als jullie ’s ochtends mee de klas in komen om te kijken waar we als groep mee bezig zijn.

Onze groep telt op dit moment 12 kinderen. Drie kinderen in groep 2 en negen kinderen in groep 1.

De eerste week hebben we gebruikt om de kinderen weer aan alles te laten wennen. Maar ook hebben we ons al bezig gehouden met de regels en afspraken, het opruimen en samen de taken doen. Maar ook werken we aan hoe we met elkaar omgaan op school en het samenwerken. Dit doen we vanuit het thema van De Vreedzame School. Deze wordt door de hele school ingezet. Zo bouwen we aan een goede sfeer en speel/werkomgeving in de klas.

Vrijdag fruitdag

De Driemaster is een gezonde school en daarom stimuleren wij gezond eten. Op vrijdag is het fruitdag. Wilt u eraan denken om op vrijdag uw kind fruit mee te geven naar school? Natuurlijk mag dit ook op andere dagen.

Gym

Op woensdagochtend gaan wij naar de gym.

Wilt u uw kind goede gymschoenen meegeven?

Graag met een witte zool en de naam erin geschreven.

De gymschoenen bewaren we in een bak in de klas.

Alvast bedankt!

Letter van de week

Elke week leren wij een nieuwe letter herkennen (groep 1) en schrijven (groep 2). Hier bedenken wij ook allemaal (thema)woorden bij. Vraag uw kind eens welke letter deze week op school aan bod is om zo het plezier voor uw kind in het leren te vergroten.

Naam schrijven

Deze week zijn veel kinderen ook al druk geweest met het leren schrijven van hun eigen naam. Een aantal kinderen hadden dit thuis ook al geoefend! Fantastisch als u dit samen met uw kind thuis doet.

Op de deur bij de klas kunt u lezen aan welke doelen we de komende weken werken. Hier kunt u ook thuis met uw kind mee aan het werk. Aan het einde van dit document vindt u deze doelen nogmaals.

Vanaf volgende week starten we met het thema: “Bibbers in de dierentuin”. We lezen, spelen, zingen en werken ongeveer 5 weken rondom dit thema. We gaan in de klas onze eigen dierentuin maken. Heeft u thuis nog spullen liggen die we voor dit thema kunnen gebruiken? Leuk als uw kind dit meeneemt, zo maken we samen een rijke leeromgeving voor de kinderen.

Belangrijke data voor onze groep:

 • Maandag 11 september 18:00 informatieavond (kom op tijd! )
 • Woensdag 13 september hoofdluiscontrole
 • Vrijdag 15 september koffie ochtend in de teamkamer voor alle ouders van groep 1/2a!
 • Vanaf 9.10 is er ook de mogelijkheid om even in de klas te komen kijken hoe uw kind aan het werk is.•             Donderdag 28 september: fotograaf op school•             Dinsdag 3 oktober opening Kinderboekenweek 8:30
 • Maandag 2 oktober studiedag Onderbouw, kinderen groep 1/2a vrij!
 •  Van 18 t/m 22 september staan de ouder vertelmomenten gepland, er komt een intekenlijst op het raam bij de klas. Dit is voor jullie het moment om te vertellen hoe het met uw kind gaat. Ik vind het leuk om jullie allemaal te spreken dus schrijf je vooral in!

Heeft u nog vragen na de informatie avond, stel ze gerust!

Met vriendelijke groet,  juf Kirsten

Groep 1 - doelen september

taal        rekenen

Ik durf vrijuit te spreken in de klas/ kring          

Ik weet dat illustraties & tekst samen een verhaal zijn

Ik kan de voorkant van een boek beschrijven & het verhaal voorspellen          

Ik begrijp wat er gezegd word en kan daarop reageren              

Ik kan korte zinnen nazeggen (minimaal 4 woorden)    

Ik kan het aantal woorden in een zin benoemen ( bijv. deze zin heeft 4 woorden)       

Ik maak kennis met de letters: i & k

Ik kan aanwijzend tellen tot 5 (+)

of tot 10 (++)    

Ik kan een telversje opzeggen/ telliedje zingen.

Ik kan groepjes (t/m) 5 maken en snel overzien (t/m 3 +  - t/m 5 ++)  

Ik maak kennis met lengte door zelf te meten (vergelijken)     

Ik kan zelf iets bedenken om te bouwen met blokken

Ik kan zelf iets bedenken om te maken van papier

Ik ken de kleuren rood, geel, groen & blauw (+)             

Ik ken de kleuren paars, roze, grijs, oranje, bruin, zwart & wit (++)

Groep 2 - doelen september   

taal        rekenen             

Ik durf vrijuit te spreken in de klas/ kring           

Ik weet dat illustraties & tekst samen een verhaal zijn

Ik kan de voorkant van een boek beschrijven & het verhaal voorspellen          

Ik begrijp wat er gezegd word en kan daarop reageren              

Ik kan 4 woorden in de goede volgorde nazeggen

Ik weet het verschil tussen lange woorden en korte woorden

Ik kan van 2 woorden, 1 woord maken (vogel en huis, maakt samen vogelhuis)             

Ik kan het aantal woorden in een zin benoemen ( bijv. deze zin heeft 4 woorden)       

Ik ken de letters: i & k  Ik kan hardop tellen t/m 20

Ik kan aanwijzend tellen t/m 10 met materialen of op papier

Ik oefen met het weergeven van getallen

(bijvoorbeeld het cijfer schrijven, of het aantal rondjes tekenen)

Ik kan meten met lengte door zelf te meten (vergelijken)        

Ik kan doelgericht iets bouwen met blokken    

Ik kan doelgericht iets maken van papier

 

 

4-7-2017

Beste ouders/verzorgers, 

In de vorige brief heeft u al veel kunnen lezen over ons nieuwe thema en we hopen dat u er als ouders en verzorgers al actief mee aan de slag bent gegaan met uw kind.

In de klas hebben we nu ons eigen ruimtestation. Door een donkere tunnel kunnen we op ontdekkingsreis door de ruimte. Ook zijn we begonnen met het maken van ons eigen rakethuisje.

De komende weken zal de hele school in thema ‘de ruimte’ staan. Dinsdagochtend 4 juli is de opening op het plein.

Geslaagd!

De meeste van jullie weten het al maar juf Kirsten is nu echt geslaagd! Na een kleine misvatting van de kinderen tussen de woorden ‘ontslagen’ en geslaagd is het nu echt duidelijk.

Zij zal op 4 juli haar diploma-uitreiking hebben.

Cito

De afgelopen weken zijn we druk bezig geweest met het afnemen van de kleutercito.

Deze toetsen helpen ons als leerkracht om de kinderen beter te kunnen ondersteunen. Wij krijgen bijvoorbeeld meer inzicht in de ontwikkeling van de kinderen en wij kunnen een achterstand of voorsprong op tijd signaleren. In de klas wordt hier rekening mee gehouden en in de overgang naar het volgende leerjaar weten we waar we met de kinderen nog aan gaan werken.

Natuurlijk is dat maar een momentopname en zien we als leerkracht veel meer in de klas. We kijken dan ook goed of de behaalde score wel passend is bij het kind.

Gymschoenen

Zouden jullie bij de kinderen willen controleren of ze goede gymschoenen hebben? Veel kinderen horen we alweer klagen over te kleine schoenen. Volgend jaar willen we graag weer een start maken met goedzittende gymschoenen! Groep 2 mag de gymschoenen in de laatste week mee naar huis nemen, voor groep 3.

10-minuten gesprekken

Volgende week vinden de gesprekken plaats. Deze zijn aan het einde van het jaar niet verplicht. Mocht u specifieke vragen hebben voor de leerkracht, dan kunt u zich inschrijven via de app.

Planning laatste week

In de laatste week zijn er wat bijzondere activiteiten. Daarom geven wij hier graag overzicht. Als er ouders zijn die dinsdag- en donderdagochtend kunnen helpen met schoonmaken (keukentje, kasten, verfbord, zand/watertafel…), geeft u zich dan op bij de leerkrachten. Alvast bedankt!

 

Maandag 17 juli 2017

Geen bijzonderheden

 

Dinsdag 18 juli 2017

*Ochtend: Gewone ochtend (met opruimen en schoonmaken)

*Middag: Afscheidsfeestje juf Daniëlle (de kinderen krijgen hiervoor nog een uitnodiging)

 

Woensdag 19 juli 2017

*Ochtend: speelgoeddag

Alle kinderen mogen deze dag hun eigen speelgoed van thuis mee nemen naar school (1 ding).

 

Donderdag 20 juli 2017

* Ochtend: Gewone ochtend (met opruimen en schoonmaken)

* Middag: verjaardagsfeestje van juf Kirsten (20 juli)

 

 

Vriendelijke groet, juf Kirsten en juf Daniëlle

31-5-2017

Nieuws uit groep 1/2a

Nieuwe kinderen

Weer mogen we nieuwe kinderen verwelkomen in de klas! Dit keer zijn het er 3!

Een hartelijk welkom aan Vajen Rijnhart en Jayden Rovers. Zij zijn vorige week al 4 geworden en komen al elke dag spelen en werken bij ons in de klas. Tanisha Badal komt nu alleen nog wennen in onze klas. Zij wordt in juni 4 jaar. Ze zit op Humpie Dumpie dus ze kent de school al een beetje, dat is fijn. Wij wensen jullie allemaal veel plezier op De Driemaster!

Thema

We werken nog een week aan het thema Gezondheid. Daarna hebben we een thema-vrije week.

Na deze week starten we met de schoolbrede projectweken over De Ruimte! Leuk dat de AH nu ook een actie over de Ruimte heeft. We hebben al wat leuke dingen verzameld waar de kinderen in de klas betekenisvol mee kunnen spelen!

Jassen

Heeft u de afgelopen dagen ook zo genoten van het mooie weer? Komende weken zullen er vaker mooie dagen zijn en kinderen vragen bij een zonnige dag vaak of de jas uit mag.

’s Morgens is het meestal nog wat frisser waardoor veel kinderen een jas meenemen.

De kleuterleerkrachten hebben als grens 18 graden gekozen (en een beetje op gevoel). Natuurlijk zijn kinderen altijd vrij in het toch aantrekken van hun jas of vest boven de 18 graden. Wilt u toch graag dat uw kind op een mooie dag de jas aantrekt (bijvoorbeeld vanwege een verkoudheid) geeft u dit dan even aan bij de leerkracht?

Onze doelen!

Voor groep 1:

Taal

                Ik kan (thema)woorden in klankgroepen verdelen en bedenk zelf woorden met 1,2 of 3 klankgroepen. Voorbeeld: die-ren = 2 klapjes/klankgroepen

                Ik kan het verschil tussen  woorden en letters zien en benoemen en kan aanwijzen welke losse letters bij een woord gebruikt zijn

                Ik kan vertellen of een woord kort of lang is.

                Ik kan  MKM woorden plakken. Voorbeeld; juf zegt k-i-p, dan zeg ik kip

                Ik kan de letters van mijn naam op verschillende plekken aanwijzen of terugvinden.

                Ik kan woorden van 5 letters correct na stempelen.

                Ik heb kennis gemaakt met de letters van groep 2.

Rekenen

                Ik kan tellen tot 15 en ik kan terug tellen  van 10 naar 0.

                Ik herken de cijfers 1 t/m 10 en leg deze in de goede volgorde neer.

                Ik kom in aanraking met het tellen van vingers.

                Ik weet dat 1 hand 5 vingers heeft en 2 handen 10 vingers.

                Ik kan de dobbelsteenbeelden in 1 keer aflezen en er een spel mee spelen of het juiste aantal materiaal bij leggen.

                Ik ken de 4  seizoenen. Ik weet welke kenmerken passen bij lente/zomer.

                Ik ken de dagen van de week en ik kan  vertellen welke dag het vandaag is.

                Ik kan een reeks van 3 of 4 plaatjes in de juiste volgorde neerleggen.

Ik herken de cirkel, vierkant en driehoek

Voor groep 2

Taal

                Ik kan de begin-, midden- en eindklank horen in woorden en weet welke klank de juf van me vraagt en waar de klank staat.

                Ik kan zelf woorden met een klank op een willekeurige plaats bedenken.

                Ik kan 4 letter woorden hakken en plakken.

                Ik ken ongeveer 15 letters.

                Ik kan bij 3 letter woorden de missende letter invullen.

                Ik maak een begin met het schrijven van 4 letter woorden

                Ik schrijf woorden (in spontane spelling, dus zoals ik denk dat het geschreven moet worden)

                Ik herhaal de aangeboden letters van dit schooljaar.

Rekenen

                Ik kan vanaf een willekeurig punt verder tellen tot en terugtellen vanaf 20.

                Ik kan werken met de getallen t/m 12 en kan hierbij met blokjes of ander materiaal het juiste aantal bijleggen.

                Ik kan bij het laten zien van een aantal vingers direct zeggen of laten zien (met mijn eigen vingers) hoeveel vingers het zijn.

                Ik kan groepjes van 2, 5 of 10 maken en snap dat 1 hand 5 is en twee handen 10 en dat als er weer een hand bij komt er 15 zijn en nog een hand 20.

Dit oefen ik ook met de sprongen van 2

                Ik maak kennis met het begrip turven. Ik kan turven aflezen t/m 20

                Ik kan de dag, de maand en het seizoen benoemen en weet de belangrijkste kenmerken van ieder seizoen. Ik begrijp de cyclus. 

Een warme groet van juf Kirsten en juf Daniëlle

 1-5-2017

Thema: gezondheid

Beste ouders/verzorgers,

In onze groep starten we vanaf 8 mei met het thema Gezondheid van Kleuterplein. We praten, lezen, zingen, spelen en werken over allerlei dingen die met gezondheid te maken hebben. De kinderen leren dat je zelf gezond bent als je goed voor je lichaam zorgt. Ze leren en spelen over ziek zijn en beter worden, maar vooral ook over gezond blijven.

U kunt uw kind helpen dit thema nog beter te beleven. In deze brief vindt u activiteiten om samen te doen en een speciale thuisopdracht. Het is voor kinderen geweldig om te merken dat hun ouders weten waar zij op school mee bezig zijn.

Veel plezier samen!

Gezondheid buiten

Bewegen is gezond. Spreek af met uw kind dat u een week lang elke dag iets doet aan beweging.

Iedere dag mag één van u kiezen wat de activiteit zal worden: naar de winkel fietsen, samen een rondje wandelen, touwtje springen, potje voetballen. Houd op een kalender bij wat jullie hebben gedaan.

Gezondheid in huis

Bekijk samen eens welke EHBO-spullen in huis aanwezig zijn. Waar liggen ze en waarvoor kun je

ze gebruiken? Doe eens voor bij elkaar hoe je iemand een verbandje omdoet en plak een pleister bij elkaar. Waarvoor gebruik je een pincet? Waarom zijn er verschillende maten pleisters? Laat uw kind een knuffel verbinden en verzorgen. Niet alleen een verbandje helpt, gezond eten en aandacht helpen ook.

Gezondheid op de bank

Zet de knuffels van uw kind op een rij naast elkaar op de bank. Vertel uw kind dat hij of zij de dokter is en dat alle knuffels een beetje ziek zijn. De dokter moet de knuffels vertellen wat ze moeten doen om zich beter te voelen. Bedenk samen wat de knuffels kunnen hebben: pijn, een bloedneus, buikpijn, keelpijn. U voorziet de knuffels van stemmen: Ik heb zo’n buikpijn, want ik heb wel vier ijsjes gegeten! Ik ben zo verkouden, ik moet steeds niezen! Laat uw kind oplossingen bedenken.

Help uw kind alleen met een oplossing als het echt niet lukt.

Gezondheid op internet

 • Op de kinderwebsite van het Jeroen Bosch ziekenhuis staan allemaal interessante weetjes,

spelletjes en filmpjes over het ziekenhuis (www.halloziekenhuis.nl). Er zijn meer ziekenhuizen die websites voor kinderen hebben, zoals www.kinderwebsite.rkz.nl en www.kindersitelievensberg.nl.

 • In de iPad app Toca Doctor van Toca Boca kunnen kinderen zelf de dokter zijn en de kwaaltjes die er verschijnen met behulp van een spelletje oplossen.
 • Op www.voedingscentrum.nl is interessante informatie over gezonde voeding te vinden en bij het tabblad ik ga naar school vindt u spelletjes voor uw kind.

Samen lezen over gezondheid

 • Beer is ziek door Karma Wilson. Uitgeverij Veltman.
 • Naar het ziekenhuis door Netty van Kaathoven. Uit de serie Willewete. Uitgeverij Clavis.
 • Kareltje kampioen door Rotraut Susanne Berner. Uitgeverij Querido.
 • Mijn lijfboek. Uitgeverij Inmerc.
 • Wat voor sport doe jij? door Alain Crozon. Uitgeverij Luister.

Thuisopdracht Gezondheid

Bij deze brief zit een werkblad. U ziet daar een silhouet van een kind met een aantal lijnen. Maak samen met uw kind een woordveld van dit werkblad. Bedenk samen zo veel mogelijk woorden die te maken hebben met gezond blijven en schrijf deze bij de lijnen. Laat uw kind er een kleine tekening bij maken. Weten jullie samen nog meer woorden? Trek zelf lijnen en schrijf daar woorden bij.

Neem het werkblad mee naar school als het klaar is.

Hoe blijf je gezond?

Schrijf en teken zoveel mogelijk woorden die hierbij passen.

Koningsspelen

Vrijdag 21 mei hebben we op school mogen genieten van een fantastische sportdag rondom de koningsspelen. Dankzij alle helpende ouders (en broers/zussen) is dit een groot succes geweest.

Bedankt daarvoor!

Kleuterfeest

Donderdag 4 mei is het zover! Die dag organiseren wij op school het kleuterfeest.

Deze dag zal compleet in het thema staan van Prinsen & Prinsessen. Uw kind mag uiteraard in zijn/haar mooiste kleren naar school toe komen, want deze dag pakken we echt uit.

Het belooft een gezellige dag te worden waar we uw hulp goed bij kunnen gebruiken.

Wij zoeken nog vijf ouders om groepjes te begeleiden tijdens een verrassende activiteit. Na de vakantie zal er bij de deur van de klas een inschrijflijst komen te hangen waarop u zich kunt inschrijven.

Tussen de middag zullen we gezamenlijk van een vorstelijke lunch genieten. Uw kind hoeft dus geen lunch mee naar school te nemen. Omdat er geen sprake is van overblijf, willen we deze dag het continurooster in werking stellen. U kunt uw kind om 14.15 binnen ophalen.

Mocht dit niet lukken in verband met opvang voor uw kind, dan zorgen wij uiteraard voor een gepast programma op school tot 15.15 uur.

Pennenstreken

Met veel plezier werken we elke vrijdag een half uurtje aan de schrijfmethode Pennenstreken. We zijn hier aan het oefenen met de fijne motoriek in voorbereiding op groep 3. Zo leren we de juiste schrijfhouding, het vasthouden van een schrijfpotlood (de juiste pengreep) en het maken van de bewegingen op het papier. Voor leuke oefeningen thuis kunt u een kijkje nemen op de volgende website: http://www.kleuteridee.nl/schrijven/

Doelen

Beginnende gecijferdheid

Groep 1               Groep 2

De kinderen kunnen de begrippen meer/minder/evenveel toepassen tot 12  De kinderen passen t/m 12  de begrippen erbij/eraf, samen/verschil toe. Ze gebruiken verschillende begrippen in hun denk strategieën.

De kinderen kunnen bepalen waar meer/minder is en hoeveel meer/minder het is     De kinderen benoemen direct 1 meer of 1 minder tot 20.

De kinderen kunnen de goede volgorde bepalen van: Groot – klein / Dik –dun / Lang – kort / Hoog - laag        

De kinderen kunnen direct een buurgetal noemen t/m 20 en zelfs 2 meer of minder

Ze kunnen tegenstellingen benoemen               

De kinderen kunnen redeneren op grond van eigenschappen. Bijvoorbeeld: de kinderen weten dat hoe groter een aantal is , hoe verder dag getal in de telrij geplaatst is. Redeneren op de manier van: 8 komt na 7, dus is 8 meer dan 7 en dus is ook 7 minder dan 8.

De kinderen kunnen een reeks van 3 afmaken (bijv. oorzaak-gevolg, plaatjes in goede volgorde, kralenketting afmaken)               

De kinderen kunnen probleemoplossend seriëren (ordenen en begrijpen) met de begrippen klein-groot, dik-dun, breed-smal, lang-kort, hoog-laag, zwaar-licht, vol-leeg. Zowel met echte materialen als op het platte vlak.

Ze kunnen een fout halen uit de volgorde          De kinderen kunnen zelfstandig reeksen afmaken en groottes met elkaar matchen.

De kinderen passen oriënteringsbegrippen toe en kunnen deze benoemen (veraf-dichtbij, in-uit, op-onder, naast etc…)               

De kinderen doen ervaring op met het lokaliseren van objecten in de bekende omgeving. Ze hanteren daarbij onderstaande oriënteringsbegrippen. Ze maken gebruik van herkenningspunten en werken met eenvoudige plattegronden. Boven, onder, in, achter, op, voor, naast, tussen, links, rechts, schuin, ver, dichtbij en door.

De leerlingen verwoorden en tekenen wat je wel niet kunt zien vanuit een genomen standpunt.

Beginnende gecijferdheid

Groep 1               Groep 2

De kinderen kennen het onderscheid tussen lezen en schrijven en ze ervaren dat geschreven taal tijd en afstand overbrugt.

De kinderen weten dat je gesproken woorden kunt vastleggen op papier of met audiovisuele middelen. Ze weten dat geschreven woorden kunnen worden uitgesproken.

De kinderen zetten letters van gesproken woorden op papier en zetten woorden bij een praatplaat.

De kinderen weten dat geschreven woorden kunnen worden uitgesproken.

Het kind benoemt hierbij van enkele letters de klanken.

Ze herkennen en schrijven hun eigen naam.

De kinderen kunnen de begin- of eindklank van een woord weghalen en vertellen welk woord je hoort.

De kinderen kunnen de begin-, midden- of eindklank van een woord vervangen door een andere klank.

De kinderen herkennen en bedenken eindrijm.

De kinderen zeggen zelf een rijmpje op.

De kinderen kunnen plaatjes die rijmen met elkaar matchen ( bijv: rijmmemorie)

De kinderen benoemen en herkennen minimaal 19 letters.

Ze benoemen, herkennen en maken woorden met de letters V (verkouden) en D (dokter) en Z (ziek)

De leerlingen benoemen en herkennen de eigen beginletter.

De leerlingen benoemen minimaal 5 letters.

                Al aangeboden letters: i – h – t – w – o – oo – r – s – p – k – b – g – e – ee – a – aa

Denkt u aan de uitspraak van de klanken?! Wij leren de kinderen bewust de korte klanken aan om het straks met het lezen van de woorden ook goed uit te kunnen spreken. Dus /puh/ in plaats van /pee/

Vriendelijke groet, juf Kirsten en juf Daniëlle

5 april 2017

Nieuws uit groep 1/2a

Nieuwe kinderen

Langzaam maar zeker groeit de klas! Er zijn weer 2 kinderen die bijna 4 worden. Adon Monteiro en Elise van Helvert zijn al een tijdje aan het wennen bij ons. Vrijdag mag Adon zijn verjaardag vieren en volgende week Elise. Vanaf dan zullen ze elke dag bij ons in de klas komen spelen en werken. Welkom, en we hopen dat jullie een fijne tijd bij ons op de Driemaster zullen hebben!

 

Oranje boven, oranje boven,
leve de ko-ho-ning!
Oranje boven, oranje boven,
leve de ko-honing!

Thema

Inmiddels is de klas omgetoverd in het thema: Leve de Koning!

De kinderen hebben maandag en dinsdag mee gedacht over wat ze willen leren over de koning en de koningin en wat we in de hoeken kunnen spelen en hoe. Samen hebben we de huishoek al ingericht tot paleis. We missen alleen nog een mooie koninklijke ingang. Welke (creatieve) ouder kan en wil ons helpen om de huishoek om te toveren tot paleis? Wij horen het graag zo snel mogelijk!

Gistermiddag hebben we het thema feestelijk geopend met een deftige high tea. Wat waren en prachtige prinsen en prinsessen en koningen en koninginnen! Maar ook kinderen die erg deftig gekleed waren, omdat ze bij de koningin op visite gingen. Dank aan alle ouders die wat lekkers voor ons hebben meegenomen; we hebben ervan genoten! Moeder Esmee, bedankt dat u onze lakei wilde zijn voor 1 middag :)

De komende weken werken we aan allerlei onderwerpen over het koninklijk huis.

De volgende vragen staan centraal:

Wie is onze koning? Wie horen er bij zijn familie? Hoe ziet de koning er uit? Wat doet een koning? Etc. Verder gaan we de volgende uitdaging aan: We leren het Nederlandse volkslied: Het Wilhelmus!

 

Paasviering

Op 13 april vieren we op school het paasfeest. We beginnen de dag met een ontbijt en we vragen de kinderen om zelf een bord, beker en bestek mee te nemen. Op de deur komt een ei te hangen waarin u uw naam kunt opschrijven bij het product dat u mee wilt nemen voor het ontbijt. Na het ontbijt vieren we samen met alle kinderen en leerkrachten van de school het Paasfeest in de middenruimte. In onze klas leren we de volgende liedjes (te vinden op YouTube):

 • Weet je dat de lente komt?
 • Vertel me eens Heer Jezus
 • Wij vieren feest
 • De steen is weg

 

Onze doelen!

Voor groep 1:

Taal

 • Ik kan vertellen wat er eerst, later en aan het eind van een boek gebeurt.

 

 • Ik kan een boek voorspellen op basis van de omslag (voorkant).
 • Ik kan een verteld verhaal naspelen. In de huishoek of in de verteltafel.
 • Ik kan kritisch luisteren naar een kort verhaal en kan antwoord geven op dit soort vragen: welke kleur was het huis?
 • Ik kan de volgorde van auditieve informatie onthouden (wat ik hoor) en vervolgens handelen. (pak eerst rood en dan zwart)
 • Ik kan aangeven uit hoeveel klankgroepen (klapjes) een woord bestaat. Ko-ning-in = 3 klapjes
 • Ik maak kennis met de letters K, o, oo   (herhaling) en de P van paleis
  Rekenen
  • Ik benoem de cijfersymbolen t/m 8. Ik kan deze in de goede volgorde neerleggen.
  • Ik kan met behulp van aantallen t/m 8 aangeven welk cijfersymbool meer of minder is.
  • Ik kan de cijfersymbolen t/m 8 koppelen aan een concrete hoeveelheid (daar liggen 5 snoepjes) .
  • Ik kom in aanraking met verschillende vormen van handig tellen.
  • Ik vergelijk gewicht aan de hand van een balans. Ik begrijp de woorden zwaarder en lichter.
  • Ik maak kennis met een personenweegschaal.
  • Ik kan een vooraanzicht van een bouwtekening of foto nabouwen.
  • Ik kan iets doelgericht maken met blokken en vrij materiaal.
  • Ik kan een eenvoudige vouwvoorbeeld navouwen. Ik begrijp de vouwbegrippen punt en schuin vouwen.
  • Ik herken en benoem de basiskleuren, zwart, wit, oranje, paars, roze en grijs.

 

Voor groep 2

Rekenen

 • Ik ken de cijfersymbolen t/m 20. Ik leg deze in de goede volgorde neer. Ik weet welk cijfer meer/groter of minder/kleiner is, zonder het aantal te zien.
 • Ik weet de buurgetallen bij de cijfers 1 t/m 10.
 • Ik kan de cijfersymbolen t/m 20 koppelen aan een telbare hoeveelheid. En ik bedenk handige manieren om te tellen.
 • Ik kan het gewicht van verschillende materialen wegen op een balans of weegschaal en de maateenheid aflezen.
 • Ik kan mijzelf wegen op een personenweegschaal.
 • Ik kan een bouwwerk van een voorbeeld nabouwen (3d).
 • Ik kan zelf doelgericht iets maken met blokken en vrij materiaal.
 • Ik vouw een vouwvoorbeeld met 16 vierkantjes zelfstandig na.

Taal

 • Ik kan zelf een verhaal bedenken met een begin, midden en slot.
 • Ik werk van boven naar beneden en van links naar rechts.
 • Ik vertel een verhaal na zonder steun van illustraties. Ik vertel erbij:
  • Wie er in het verhaal voorkwam;
  • Wat de belangrijkste en minder belangrijke gebeurtenissen in het verhaal waren;
  • Waar het verhaal zich afspeelt.
 • Ik kan woorden hakken en plakken zoals : prins, koets etc.
 • Ik kan een woord langer maken: bak- bakt
 • Ik oefen met het zelf schrijven van woorden, ik mag nog hulp vragen
 • Ik ken de letters K, o, oo,, p van paleis .

Een koninklijke groet van juf Kirsten en juf Daniëlle

 

 

 

7-2-2017

Groep 1/2a

Graag vóór woensdag 15 februari a.s. het rapport van uw kind weer inleveren op school!

Afscheid juf Diana en welkom juf Kirsten

Vorige week vrijdag hebben we afscheid genomen van juf Diana. We hebben haar bedankt en een herinnering mee gegeven in de vorm van een tafelloper.

Inmiddels is juf Kirsten al een paar keer bij ons in de klas geweest en hebben we al veel leuke lessen met haar gedaan. Om het vak leerkracht helemaal eigen te kunnen maken, draait Kirsten zoveel mogelijk mee in onze schoolactiviteiten. Daarom zal zij ook bij de oudergesprekken aanwezig zijn. Hieronder stelt zij zich nog even voor.

Beste ouders en kinderen van de Driemaster,

Vanaf eind januari tot en met half mei zal ik te vinden zijn op jullie school, daarom zal ik mezelf kort voorstellen. Mijn naam is Kirsten Platschorre en ik ben 22 jaren oud. De afgelopen jaren heb ik de PABO gestudeerd aan de Christelijke Hogeschool Ede, wel woon ik weer hier in Almere. Ik zit nu in mijn laatste jaar en mijn afstudeerstage (LIO-stage) zal ik volgen in groep 1/2A, bij juf Daniëlle in de klas. Ik zal stage gaan lopen op de woensdag, donderdag en vrijdag. Op woensdag zullen juf Daniëlle en ik beiden aanwezig zijn.

Ook zal ik in deze maanden bezig zijn met mijn afstudeeronderzoek op jullie school. Deze gaat over de leerkrachtvaardigheden die nodig zijn om kinderen met een anderstalige achtergrond het beste te kunnen onderwijzen. Wat ik het mooiste vind aan het onderwijs is relatie opbouwen met de kinderen en veel plezier hebben wat het leren gemakkelijker maakt.

Ik hoop jullie snel te leren kennen, kom gerust een praatje met me maken en schroom niet om vragen aan me te stellen. Ik kijk uit naar een gezellige en leerzame periode op de Driemaster. Kirsten Platschorre

Nieuwe leerling

Afgelopen week is Dylan Goudriaan 4 geworden en bij ons in de klas komen wennen. Best spannend om in eens naar de grote school te mogen. We wensen Dylan en zijn ouders een fijne tijd toe op de Driemaster!

SchoolPraat app

Ik wil u nogmaals attenderen op de SchoolPraat app. Ik zal steeds vaker via dit medium met u communiceren. De groepenpagina wordt regelmatig bijgewerkt met nieuwtjes uit de klas. Op de fotopagina is er een mapje groep 1/2a, waar ik elke week nieuwe foto’s in zet van betekenisvolle en leerzame activiteiten van de leerlingen. Vergeet u niet elke week even te kijken en het ook aan uw kind(eren) te laten zien?! De website is nu gekoppel aan de app, dus u kunt ook op de website kijken.

Thema in de klas

In onze groep zijn we bezig met het thema Winkel van Kleuterplein. We praten, lezen, zingen, spelen en werken over allerlei dingen die met de winkel te maken hebben.

De kinderen maken zelf spullen om te verkopen, ze maken folders en prijskaartjes.

Zo ontdekken kinderen dat er meer achter een winkel zit dan alleen de producten die er worden verkocht.

U kunt uw kind helpen dit thema nog beter te beleven. In deze brief vindt u activiteiten om samen te doen en een speciale thuisopdracht. Het is voor kinderen geweldig om te merken dat hun ouders weten waar zij op school mee bezig zijn.

Veel plezier samen!

De winkel in de stad (of het dorp)

Bent u met uw kind in een winkel? Vraag dan of uw kind weet wat voor winkel het is. Waar kun je dat aan zien? Vertel uw kind van tevoren wat u nodig heeft en laat uw kind vertellen in welke winkel u dat moet gaan halen. Laat uw kind een keer een vraag stellen over een bepaald product aan het winkelpersoneel. En laat uw kind een keer betalen bij de kassa.

De winkel in huis

Op school kunnen de kinderen winkeltje spelen. Dat doen kinderen heel graag! Richt thuis een hoekje in waar uw kind een poosje met zijn eigen winkeltje kan spelen. Gebruik materialen die in huis zijn: een krukje of klein tafeltje als winkel. Een dienblad als etalage. Een portemonneetje met muntgeld om mee te betalen, een kassa of doosje dat als kassa dient, spulletjes om te verkopen en zakjes en tasjes om de spulletjes in te doen. Probeer iedere dag tien minuten te reserveren om iets te kopen in de winkel van uw kind. Wissel ook eens van rol.

Winkels in de brievenbus

Bekijk samen de folders die binnenkomen door de brievenbus. U kunt ook een krant samen bekijken op advertenties. Wat voor winkels komt u tegen in advertenties? Van welke winkels zijn de folders?

Knip samen de logo’s uit van de verschillende (bekende) winkels en plak ze op een vel papier. Vraag uw kind goed naar de logo’s te kijken. Ze staan nu niet meer in de folder. Welke logo’s herkent uw kind nog steeds?

Winkelspelletje

Net boodschappen gedaan? Pak de boodschappen één voor één uit en doe samen het spelletje:

Ik doe boodschappen en ik neem mee: … Noem iets op: wasmiddel. Nu mag uw kind. Ik doe boodschappen en ik neem mee: wasmiddel en … wortels. Probeer steeds de opgenoemde producten te gebruiken in de volgende zin. De zinnen worden steeds langer. Ik doe boodschappen en ik neem mee: wasmiddel, wortels en koekjes. Op de tafel liggen de spullen die zijn opgenoemd. Wie komt het verst zonder een vergissing te maken?

De winkel op internet

 • Kijk samen eens op de website van de supermarkt waar u vaak boodschappen doet. Wat is er allemaal te zien?
 • Zoek op YouTube het liedje Winkeltje spelen van Jip en Janneke op.

Samen lezen over de winkel

 • Boris doet boodschappen door Dick Bruna. Uitgeverij Mercis Publishing B.V.
 • Lassa doet boodschappen door Esther en Kirsten Plomp. Uitgeverij Scala.
 • Haas wil worteltjestaart door Annemarie Bon. Uitgeverij van Holkema & Warendorf. Dit boek is ook als digitaal prentenboek te bekijken op internet: www.bibliotheekbreda.nl, zoek op worteltjestaart.

Thuisopdracht Winkel

Bij deze brief zit een werkblad. Maak van een supermarktfolder samen met uw kind een boodschappenlijstje. Knip de producten uit die u kunt gebruiken. Plak ze op een vel papier.

Neem de boodschappenlijst mee naar de winkel. Uw kind kan zelf de producten bij elkaar zoeken.

Eenmaal thuis kunt u samen de lijst nalopen. Nog wat vergeten of was er iets niet? Laat uw kind daar een kruis doorheen zetten. Neem het boodschappenlijstje mee naar school als het af is.

Doelen

Rekenen  Groep 1 – Groep 2

 • De leerlingen herkennen rangtelwoorden t/m 6 passief. Ze oefenen met het zelf benoemen van rangtelwoorden. De kinderen noemen de rangtelwoorden en passen deze toe.
 • De leerlingen meten lengte via vergelijken. Ze oefenen met het afpassen met een natuurlijke maat. De leerlingen meten lengte, omtrek en oppervlakte aan de hand van een maateenheid. Ze hanteren en begrijpen hierbij het herhaald afpassen met één voorwerp.
 • De leerlingen oriënteren zich in de school. Ze bespreken verschillende routes. (bijvoorbeeld van de klas naar de speelzaal). De leerlingen komen in aanraking met eenvoudige plattegronden. De leerlingen geven een enkelvoudige route aan en maken hierbij gebruik van herkenningspunten. (naar rechts). De leerlingen kunnen een enkelvoudige plattegrond hanteren. Hierbij komen ze in aanraking met bovenaanzichten en ze oefenen met zelfgemaakte plattegronden.

 

Taal Groep 1 – Groep 2 Functies van geschreven taal

 • De leerlingen weten dat de leerkracht de letters uit een boek voor kan lezen.
 • De leerlingen maken een tekening en vertellen welk verhaal de leerkracht hierbij op mag schrijven.
 • De leerlingen snappen dat symbolen (pictogrammen/ logo’s) verwijzen naar taalhandelingen.
 • De leerlingen maken zelf doelgericht briefjes

Relatie tussen gesproken en geschreven taal

 • De leerling stempelt woorden bij plaatjes/ tekeningen. Ze zijn zich bewust van wat ze stempelen. De leerlingen kunnen enkele woorden als globale eenheid lezen en schrijven.

Fonologisch bewustzijn: bewustzijn van zinnen en woorden

 • De leerlingen kunnen de volgorde van auditieve informatie onthouden. Ze zeggen 4 korte woorden correct na.
 • De leerlingen kunnen samengestelde woorden herkennen en maken.
 • De leerlingen kunnen MedeklinkerKlinkerM edeklinker-woorden synthetiseren en analyseren. b-u-s / z-e-s
 • De leerlingen synthetiseren mkmm en mmkm woorden. Ze oefenen met het analyseren van mkmm en mmkm woorden. b-o-r-d / f-l-e-s

Receptieve en productieve letterkennis

 • De leerlingen komen in aanraking met de letter W.
 • De leerlingen herkennen de letters van hun naam. Ze benoemen de beginletter.
 • De leerlingen benoemen minimaal 10 letters

Vriendelijke groet, juf Kirsten en juf Daniëlle

 

30-01-2017 - Een berichtje van juf Kirsten

Beste ouders en kinderen van de Driemaster,

Vanaf eind januari tot en met half mei zal ik te vinden zijn op jullie school, daarom zal ik mezelf kort voorstellen. Mijn naam is Kirsten Platschorre en ik ben 22 jaren oud.

De afgelopen jaren heb ik de PABO gestudeerd aan de Christelijke Hogeschool Ede, wel woon ik weer hier in Almere. Ik zit nu in mijn laatste jaar en mijn afstudeerstage (LIO-stage) zal ik volgen in groep 1/2A, bij juf Daniëlle in de klas. Ik zal stage gaan lopen op de woensdag, donderdag en vrijdag. Op woensdag zullen juf Daniëlle en ik beiden aanwezig zijn.

Ook zal ik in deze maanden bezig zijn met mijn afstudeeronderzoek op jullie school. Deze gaat over de leerkrachtvaardigheden die nodig zijn om kinderen met een anderstalige achtergrond het beste te kunnen onderwijzen.
Wat ik het mooiste vind aan het onderwijs is een relatie opbouwen met de kinderen en veel plezier te hebben wat het leren gemakkelijker maakt.

Ik hoop jullie snel te leren kennen, kom gerust een praatje met me maken en schroom niet om vragen aan me te stellen. Ik kijk uit naar een gezellige en leerzame periode op de Driemaster.

Kirsten Platschorre

 

 

 

10-1-2017

Groep 1/2a

Zing een gat in de lucht

Fiets verder dan de maan

Blader je suf

Zie wat je nog nooit zag

Droom van de zon die draait

Krijt alle borden vol verlangen

Het is een heel nieuw jaar!


We kunnen terugkijken op een mooie samenkomst in de Zuiderpoortkerk, waar we stil mochten staan bij het Kerstfeest. Wat fijn om te zien dat u met zoveel getale bent gekomen. De kinderen hebben mooie wensen uitgesproken waar ze goed over na hebben gedacht. Hier boven mijn wens voor het komende jaar. En dat we ons samen met de kinderen steeds weer mogen verwonderen over het mooie wat de wereld ons te bieden heeft!

Thema

In onze groep zijn we bezig met het thema Eten van Kleuterplein. We praten, lezen, zingen, spelen en werken over allerlei dingen die met eten te maken hebben. Eten hebben we nodig om ons lichaam goed te laten werken, maar welk eten is lekker en gezond? Waar komt eten vandaan en hoe werkt een restaurant?

U kunt uw kind helpen dit thema nog beter te beleven. In deze brief vindt u activiteiten om samen te doen en een speciale thuisopdracht. Het is voor kinderen geweldig om te merken dat hun ouders weten waar zij op school mee bezig zijn.

Veel plezier samen!

Eten op straat

In de zomer eten mensen graag ijsjes en rond oudjaar zie je dat er veel oliebollen op straat worden verkocht. Etende mensen op straat kun je eigenlijk het hele jaar zien.

Doe eens een spel als u met uw kind onderweg bent: Zie je iemand die iets eet op straat? Wie heeft het eerst gezien wat voor eten het is? (De krentenbol, het broodje, de appel, de banaan.) Kun je van veraf zien wat het is, of moeten jullie een beetje dichterbij komen om het te kunnen zien?

Eten aan tafel

Doe spelletjes met eten, om het eten leuker en lekkerder te maken. Doe uw kind een blinddoek om.

U snijdt een boterham in stukjes en doet op ieder stukje ander beleg.

Uw kind mag proeven en raden wat er op de boterham zit. Of u neemt een dobbelsteen en spreekt af wat de stippen betekenen. Gooit iemand één? Dan is de opdracht: Neem een hapje groente. Twee is: Neem een hap aardappel. Drie is: Eet een stukje komkommer. Vier is: Zing een liedje. Vijf is: Drink een glaasje water. Zes is: Neem van alles op je bord één hapje.

Spelen met eten

Geef uw kind spullen uit de keuken die u niet vaak gebruikt: een pollepel, een oud pannetje, bestek, plastic bekers, pannenlappen, een theedoek, enzovoort. Gooi kartonnen verpakkingen van eten niet weg, maar geef deze aan uw kind voor in zijn eigen keuken. Maak samen een eenvoudig keukentje van een krukje of een klein tafeltje en een schoenendoos om alle materialen in te doen. Een keukenschort maakt het geheel af. Wat mag uw kind voor u klaarmaken? Natuurlijk eet u uw bord leeg!

Gekleurd eten

Wat voor kleuren heeft het eten bij jullie in de kast of koelkast? Verzamel samen verschillende soorten fruit en groenten en leg ze op tafel. Bekijk goed welke kleur ze hebben. Leg dezelfde kleuren bij elkaar. Ligt er groente en fruit bij elkaar? Een appel kan groen zijn, broccoli ook. Welke

kleur vinden jullie mooi? Is die ook het lekkerst om op te eten?

Eten op internet

 • Op www.ah.nl/allerhandekids zijn allemaal leuke én lekkere kindergerechten te vinden, die bovendien worden uitgelegd aan de hand van video’s.
 • Op de website www.broodaandebasis.nl is van alles te vinden over brood en hoe het wordt gemaakt. Kijk samen naar deze site.

Samen lezen over eten

 • Wat eten we vandaag? door Eric Carle. Uitgeverij Gottmer.
 • De kat van de bakker door Posy Simmonds. Uitgeverij Harmonie.
 • Polle proeft van Jeska Verstegen. Uitgeverij De Vier Windstreken.
 • Wereldeters door Marjolein de Vlaam. Uitgeverij www.wereldeters.nl. Een kijk-, lees- en kookboek voor ouders én kinderen.

Lees gauw verder voor de leuke thuisopdracht!

Thuisopdracht Eten

Bij deze brief zitten twee recepten. Ze zijn eenvoudig, maar smakelijk. Kies er een uit. Bespreek met uw kind de ingrediënten en de benodigdheden. Maak het recept samen met uw kind. Breng het resultaat mee naar school. (Er hoeft niet per se voldoende te zijn voor de hele groep.) Voel u vrij om eventueel iets anders (lekkers) met uw kind te maken.

Stad en Natuur à Pizza’s voor vogels

Op woensdag 11 januari ’17 komt er een vrijwilliger van Stichting Vogel- en Natuurwacht Flevoland in onze klas om met ons pizza’s te maken. Dit past goed binnen ons thema Eten en ook bij het weer van nu. Want deze pizza’s zullen wij niet zelf opeten, maar maken we voor de vogels die het moeilijk hebben in de winter. We maken er een gezellig uurtje van!

Doelen

Rekenen Groep 1

Synchroon tellen

 • De leerlingen tellen contextgebonden tot 10. (met echte materialen)
 • Als voorwerpen door elkaar heen staan bedenkt de leerlinge een handig maniertje op toch tot het goede antwoord te komen.
 • De leerlingen tellen objectgebonden tot 8.
 • De leerlingen kunnen terugtellen vanaf 5.
 • De leerlingen kunnen dobbelsteenbeelden t/m 3 in 1 keer overzien.
 • De leerlingen kunnen de dobbelsteenbeelden 4 t/m 6 tellend achterhalen en omzetten naar concreet handelen. (spel: kimbleà mens erger je niet)
 • Meten op gewicht
 • Leerlingen doen ervaring op met het vergelijken van het gewicht van verschillende objecten. Ze komen hierbij in aanraking met balans. Ze gebruiken de termen zwaar en licht.
 • Opereren
 • De leerlingen maken een meetkundig patroon na. (mozaïekvoorbeeld, kralenketting, kralenplank)
 • De leerlingen oefenen met het maken van verschillende vormen.
 • De leerlingen benoemen en herkennen de cirkel en de driehoek.
 • De leerlingen benoemen en herkennen de basiskleuren en zwart, wit, paars en oranje

 

Rekenen Groep 2

 • Synchroon tellen en structuur van getallen
 • De leerlingen tellen objectgebonden tot 20. Zowel met echte materialen als op het platte vlak.
 • De leerlingen kunnen verder tellen vanaf een bepaald punt tot 20.
 • De leerlingen kunnen terug tellen vanaf 12.
 • De leerlingen geven bij concrete hoeveelheden t/m 10 aan hoeveel meer/teveel of minder/tekort er is.
 • De leerlingen kunnen een dobbelsteenbeeld in 1 keer overzien.
 • Meten op gewicht
 • De leerlingen vergelijken het gewicht van verschillende objecten. Met hand en balans. Ze oefenen met het hanteren van een maateenheid (bijvoorbeeld blokjes)
 • De leerlingen ervaren dat grootte niet bepalend is voor het gewicht.
 • De leerlingen weten dat een weegschaal je gewicht in cijfers aangeeft.
 • Opereren
 • De leerlingen herkennen samenstellingen van figuren.
 • De leerlingen benoemen de basisvormen. Ze herkennen de figuren op verschillende plaatsen terug.

 

Taal Groep 1

 • Verhaalbegrip
 • De leerlingen spelen in de verteltafel. Delen van het verhaal worden nagespeeld, met gebruik van themawoorden.
 • De leerlingen vertellen delen uit een voorgelezen verhaal met behulp van illustraties na.
 • De leerlingen vertellen wie er in het verhaal voorkomen.
 • De leerlingen bedenken zelf een verhaal bij een tekening of plaat.
 • Bewustzijn van klankgroepen
 • De leerlingen klappen hun eigen naam in klankgroepen.
 • De leerlingen kunnen themawoorden verdelen in klankgroepen en klankgroepen samenvoegen tot een woord.
 • De leerlingen komen in aanraking met het synthetiseren van MKM woorden.
 • Alfabetisch principe
 • De leerlingen komen in aanraking met de letter p, ee en t. Ze herkennen deze letter in teksten.
 • De leerlingen ervaren het verschil tussen cijfers en letters.Taal Groep 2
 • Verhaalbegrip
 • De leerlingen kunnen een verhaal navertellen zonder steun van illustraties. Ze geven hierbij aan: wie, wat waar
 • De leerlingen luisteren kritisch naar een verhaal en kunnen specifieke kenmerken onthouden. (welke kleur was het huis, wat zat er in het cadeau)
 • De leerlingen bedenken zelf een eenvoudig verhaal en spelen een verhaal na in de verteltafel.
 • Klanken
 • De leerlingen herkennen, benoemen en sorteren middenklanken.
 • De leerlingen kunnen MKM (eet, bon, mes, lip) woorden hakken en plakken
 • De leerlingen oefenen met het synthetiseren van MMKM woorden.
 • De leerlingen leggen bij het synthetiseren een verband tussen foneem/grafeem van letters die ze zelf kennen.
 • Alfabetisch principe
 • De leerlingen benoemen de letter p, ee en t en herkennen deze terug.
 • De leerlingen kunnen letters en cijfers van elkaar onderscheiden.

Vriendelijke groet, juf Diana en juf Daniëlle

Groep 1/2a 

Ik mag weer twee nieuwe leerlingen aan u voorstellen!

Vlak na de herfstvakantie is Grey Matias bij ons in de klas gekomen. Hij is verhuisd en zocht een nieuwe school. Grey zit in groep 1 en we zijn blij dat hij er is! Na de kerstvakantie komt Esmee Baneman in onze klas. Zij wordt dan bijna 4 en zal eerst een paar keer komen wennen. We kennen Esmee al een beetje, want zij is het zusje van Chris uit groep 3. Welkom Esmee en Grey, een fijne tijd op de Driemaster gewenst!

Thema

Het thema Weer hebben we afgesloten, nadat we veel gehoord, gezien en gesproken hebben over het weer. We hebben een eigen regenboog gemaakt en we hebben geleerd wat de 4 seizoenen zijn. Het weer blijft ons altijd verrassen en verbazen en het is fantastisch wat de kinderen soms allemaal zien! Zo geniet ik ook weer meer van de ‘gewone’ dingen.

Inmiddels hebben we twee weken gewerkt met het thema Sint & Piet. Samen met de kinderen heb ik de themakist uitgepakt en de kinderen mochten bedenken waar we wat neer gingen leggen en wat we ermee konden spelen. Ze raakten vol van Sint & Piet en in elke hoek werd het verhaal volop nagespeeld. Zelfs met handpoppen in de poppenkast werd er een verhaal verteld door kinderen! Op deze manier leren kinderen heel veel taalvaardigheden. Door te doen leren ze in eens weer een aantal nieuwe woorden en leren ze bijvoorbeeld ook een verhaal na te vertellen. Erg belangrijk voor kritisch luisteren en later begrijpend lezen.

Vandaag hebben we dit thema afgesloten met hoog bezoek van Sinterklaas zelf met 4 Pieten. We hebben voor hen gezongen en gedanst. Bryan mocht zelfs een rekenspelletje met de Sint doen! En toen kwam de zak met pakjes in eens tevoorschijn. Gelukkig hadden de Pieten die niet opgegeten! De kinderen hebben een prachtig cadeau gekregen om mee buiten te spelen! Dank u wel, Sinterklaasje!

De laatste weken van het jaar staat het thema Kerst centraal. We maken een aftelkalender waarop we kunnen tellen hoeveel nachtjes slapen nog tot het kerstfeest. Zo komen ook de cijfers 11 t/m 20 weer aan bod en leren de kinderen de tijdsindeling. In de hoeken sluiten we ook aan op het thema. Zo komt er een hoek waar de kinderen een kerstkaart mogen maken en in de huishoek kunnen we een gezellige eethoek maken en lekker koken in de keuken met een recept. Op donderdag 22 december a.s. willen we dit thema afsluiten met een viering in de kerk. U krijgt hiervoor nog een officiële uitnodiging.

Doelen

Rekenen Groep 1

Ik ken de begrippen veel, weinig en evenveel actief.

Ik kan aangeven waar veel en waar weinig van is.

Ik kan eventueel tot en met 8 toepassen.

Ik weet wanneer er genoeg is t/m 5 ( 5 kinderen, 3 snoepjes; is er genoeg?)

Ik zet de voorwerpen goed op een rij: dik-dun, hoog-laag, klein-groot, lang-kort

Ik oefen met meten en maatinhoud. Ik benoem vol en leeg.

Ik kan iets nabouwen met blokken.

Ik herken de basisvormen vierkant, cirkel en rechthoek.

Ik kan een cirkel tekenen.

Rekenen Groep 2

Ik gebruik de hoeveelheidsbegrippen actief.

Ik pas de vaardigheid 1 meer of 1 minder t/m 10 toe.

Ik benoem bij cijfersymbolen t/m 10 welk cijfer meer of minder is.

Ik geef bij hoeveelheden t/m 6 aan hoeveel meer/teveel of minder/tekort er is.

Ik kan aangeven welke voorwerpen goed op een rij staan van minst naar meest.

Ik kan maatinhoud ordenen; Ze oefenen met het meten van maatinhoud aan de hand van een maateenheid. Ze hanteren de begrippen vol(ste), voller, leeg, leger.

Ik vouw een eenvoudig vouwstappenplan na.

De leerlingen gebruiken bovengenoemde meetkundige begrippen passief tijdens het vouwen.

De leerlingen bouwen een vooraanzicht en een gebouw met diepte na.

Hoeveelheidsbegrippen: meer, minder, veel, weinig, meeste, minste, evenveel, teveel, tekort.

Meetkundige begrippen: recht, schuin, hoek, punt.

Taal Groep 1

Ik breid mijn woordenschat uit (20 themawoorden per thema) met woorden voor een taalniveau van 4/5 jaar.

Ik kan het juiste plaatje aanwijzen na het noemen van een woord.

Ik kan voorwerpen en plaatjes benoemen van aangeboden dagelijkse concrete inhouds (thema)woorden.

Ik vraag naar de naam en de betekenis van woorden als ik een woord niet weet.

Taal Groep 2

Ik breid mijn woordenschat uit (20 woorden per thema) met woorden voor een taalniveau van 5/6 jaar.

Ik breid mijn woordenschat uit met begrippen voor beginnende geletterdheid en beginnende gecijferdheid.

Ik wijs het juiste plaatje aan na omschrijving van een woord.

Ik kan de juiste betekenis  van de aangeboden woorden beschrijven.

Ik gebruik aangeboden woorden actief tijdens de taalles (met correct gebruik van de lidwoorden).

Ik gebruik de aangeboden woorden actief buiten de taalles (met correct gebruik van de lidwoorden).

Ik kan in tweetallen werken met woordvelden of woordwebben onder begeleiding van de leerkracht.

Voor ons thema van januari (Eten en Winkel) sparen wij allerlei lege verpakkingen van etenswaren en dranken. Spaar u met ons mee?!

Crea van Collage

Wij hebben weer een leuke activiteit kunnen boeken bij Collage.

Op donderdag 15 december hebben we een creatieve middag. We volgen een schilderworkshop. De docent die hiervoor langskomt vraagt of u oude kleding wilt aandoen voor uwe kind. Er zijn voldoende verfschorten voor elk kind, maar een verfongelukje zit in een klein hoekje.

Vriendelijke groet,

Juf Diana en juf Danielle

17-11-2016

Beste ouders/ verzorgers,

Gisteren mailde ik u dat juf Diana ziek is en dat juf Regina voor de groep zou staan. Vanmorgen ging het toch anders. Juf Diana werkt bij ons op detacheringsbasis en dat bureau had al een andere invalkracht geregeld, juf Samira. 
Excuus voor de verwarring!

Vriendelijke groet,
Susan Benning 

16-11-2016

Beste ouders/ verzorgers,

Helaas is juf Diana ziek. Morgen zal juf Regina de groep lesgeven. We laten u nog weten wie vrijdag voor de groep staat.
We wensen juf Diana beterschap en vertrouwen er op dat de kinderen morgen een goed dag met juf Regina hebben.

We hopen op uw begrip in deze situatie.

Vriendelijke groet,
Susan Benning

 

7-11-2016

Groep 1/2a 

Na de herfstvakantie is er een nieuwe leerling in onze klas gekomen, Timur. Hij is al 5 en zit dus in groep 2. Fijn dat je er bent Timur, hopelijk voel je je snel thuis bij ons.

Om u een beeld te geven over wat we zoal doen en beleven in de klas, zal ik geregeld foto’s in de app zetten. Ik heb een mapje aangemaakt met groep 1/2a, daar zal ik de nieuwe foto’s in uploaden. Hopelijk kunt u dan net zo genieten van de kinderen in de klas als ons!

Thema

In onze groep zijn we bezig met het thema Het weer van Kleuterplein. We praten, lezen, zingen,

spelen en werken over allerlei dingen die met het weer te maken hebben. Wat is het vandaag voor

weer? Is het weer voorspellen eigenlijk moeilijk? De kinderen kijken, voelen en beleven het weer.

U kunt uw kind helpen dit thema nog beter te beleven. In deze brief vindt u activiteiten om samen

te doen en een speciale thuisopdracht. Het is voor kinderen geweldig om te merken dat hun ouders

weten waar zij op school mee bezig zijn.

Veel plezier samen!

Het weer in je kledingkast

Bekijk samen eens welke kleding er in de kledingkast van uw kind hangt. Zijn er kleren bij die je

eigenlijk alleen aantrekt als het koud is? Of juist als het heel warm is? Maak samen stapels met

kleding voor warm weer en voor koud weer. Welke kleding kun je gewoon het hele jaar door dragen?

Maak daar een aparte stapel van.

Rijmen met het weer

Doe samen een rijmspelletje met woorden die met het weer te maken hebben.

Wat rijmt op sneeuw? Geeuw!

Wat rijmt op regen? Wegen!

Doe een wedstrijdje: hoeveel woorden weet jij die op regen rijmen? Rijm ook op zon, lucht en wind.

Of maak samen heel veel onzinwoorden die rijmen: ijzel, pijzel, mijzel, knijzel, …

Het weer op tv

Kijk naar buiten. Probeer samen te voorspellen wat voor weer het morgen zal zijn. Maak er

tekeningetjes van: een wolk, regen, zon, … Kijk op dezelfde dag samen naar het weerbericht aan

het eind van het (jeugd)journaal. Klopt jullie voorspelling? Wordt op de tv hetzelfde gezegd?

Controleer samen de volgende dag of de voorspelling is uitgekomen.

Het weer buiten

Gaat u met uw kind naar buiten? Kijk dan samen eerst naar het weer. Laat uw kind adviseren welke

kleding aan te trekken. Of doe het tegengestelde van de weersomstandigheden. Trek bij mooi

weer een jas aan, doe een sjaal om en zet een muts op. Laat uw kind u helpen de juiste kleding aan

te trekken. Doe onderweg samen een spelletje: Wie de meeste mutsen telt in een minuut. Wie het

eerst iemand met groene slippers ziet.

Het weer bekijken (op internet)

 • Het is leuk om het weer op andere plekken in Nederland te bekijken. Wat voor weer is het

bijvoorbeeld op de Waddeneilanden of aan het strand? Kijk eens samen naar webcams van

www.vvvameland.nl of www.scheveningenlive.nl.

 • Op www.buienradar.nl kunt u samen met uw kind kijken naar hoe de neerslag over ons land

trekt. Op de website is veel te zien, zoals een motregenradar en een blikseminslagenradar. Er is

ook een app van Buienradar.

Samen lezen over het weer

 • Mijn eerste boek over het weer door Simon Adams. Uitgeverij Gottmer. Eigenlijk een boek voor

oudere kinderen, maar erg leuk om samen door te bladeren.

 • Ina wil naar buiten door Susanne Berner. Uitgeverij Lannoo. Een verhaal over het weer op rijm.

Thuisopdracht Het weer

Nederlanders zijn altijd bezig met het weer. Ze hebben er ook vaak een mening over. Toch houdt niet

iedereen van de zon. Er zijn ook mensen die blij worden van sneeuw.

De kinderen krijgen een werkblad mee naar huis. Op het werkblad staan verschillende soorten weer. Van welk weer houden jullie? En waarvan niet? Teken samen gezichtjes bij het weer. Neem het werkblad mee naar school als het klaar is.

De vreedzame school

Inmiddels hebben we blok 2, wij lossen een conflict zelf op, afgesloten en heeft u de kletskaart mee naar huis gekregen. Ook heeft u de Los-het-op-kaart mee gekregen. Hierop staan 4 stappen die wij de kinderen aanleren om een conflict op te lossen. We zien terug dat de kinderen heel goed tegen elkaar kunnen zeggen wat ze vervelend vinden en hoe het anders moet. Nu helpt de leerkracht hier nog regelmatig bij, maar er zijn ook kinderen die het al zelfstandig op kunnen lossen en samen een win-win oplossing bedenken!

Blok 3 is vorige week gestart. Wij hebben oor voor elkaar. In dit blok leren we vertellen en luisteren. Praten met elkaar is om de beurt vertellen en luisteren, maar ook vragen stellen. We gaan dit vorm geven met de verteldoos. Elke dag krijgt een leerling de verteldoos mee naar huis en mag daar een aantal persoonlijke dingetjes in doen. De volgende neem je de verteldoos mee naar school en mag je daar in de grote kring over vertellen. Zo leren de kinderen duidelijk te praten en de kinderen in de kring leren luisteren en vragen stellen. Door persoonlijke voorwerpen te gebruiken voelt het voor kinderen veilig en vertrouwd om er over te vertellen. Ik zal zo snel mogelijk een rooster op het raam hangen, zodat u weet wanneer uw kind aan de beurt is. Wij hopen op uw medewerking!

Doelen

Groep 1 / Groep 2

Gecijferdheid

Cijfersymbolen (3, 7, 2, 5, 12)

*tellen t/m 12. * t/m 20

*cijfersymbolen in de goede volgorde leggen t/m 5. *t/m 10 *een hoeveelheid kunnen koppelen aan een cijfersymbool (4 wielen van de auto, 2 voeten, 10 vingers) t/m 6. *t/m 12

Meten van tijd

*dagen van de week benoemen en zeggen welke dag het vandaag is. *Gisteren, vandaag en morgen.

*serie van 5 plaatjes in de goede volgorde leggen.

*kennis maken met de seizoenen. Ze weten dat het herfst is.

*Dagindeling van school kunnen benoemen en ze kennen het verschil tussen ochtend en middag.

Oriënteren in de ruimte

*zelf ergens op, onder, voor, achter, in, naast gaan staan. *dichtbij, ver, tegenover, tussen

*kinderen ervaren dat je voorwerpen die wel aanwezig zijn, niet altijd kunt zien.

*linker- en rechterhand aan kunnen wijzen.

Geletterdheid

*De leerlingen weten dat geschreven tekst voorgelezen kan worden. Bijvoorbeeld een verlanglijst of een brief.

*ze weten het verschil tussen lezen en schrijven.

Rijmen

*De leerlingen oefenen met rijmwoorden en het zelf roepen van nonsensrijm.

*ze bedenken zelf bestaande rijmwoorden (eindrijm) plas/jas – noot/boot.

*Bij 4 plaatjes kunnen ze uit 4 andere plaatjes de goede rijmwoorden vinden en erbij leggen.

*Bij 4 plaatjes kunnen ze kiezen welke niet rijmt.

Klanken

*Oefenen met het klappen van themawoorden in klankgroepen.

*Beginklank herkennen en benoemen van een gesproken woord (vos/ valentino – kastanje/kody).

*Klankgroepen samenvoegen tot 1 woord (v-o-s = vos - kas-tan-je=kastanje).

Letters in woorden

*In aanraking komen met de letters ‘w’ en ‘r’ en ‘h.

*De letters ‘k’, ‘i’, ‘t’, ‘o’ en ‘oo’ visueel (=zien) van elkaar onderscheiden. Benoemen en herkennen deze letters in bijvoorbeeld boekjes.

* oefenen met het na stempelen van korte woordjes (herfst, boom, stam, blad, noot, wind, weer, regen, kou, nat enz.).

*letters onderscheiden en woorden correct na stempelen.

 Vriendelijke groet, juf Diana en juf Daniëlle

 

2 nov 2016

Voor een leuke rekenles rondom het weer, ben ik op zoek naar:

3 regencapes

schelpen

3 paar rubberlaarzen

9  zonnebrillen

10 sjaals

12 handschoenen

 

Mochten jullie thuis wat hebben staan, mogen wij dit dan lenen? 

Zo ja, neem het dan graag maandag mee naar school?

 

Alvast heel erg bedankt!

Groetjes juf Daniëlle

 

 

 

 

 

3-10-2016

Groep 1/2a

Thema

In onze groep starten we met het thema van de Kinderboekenweek; Voor altijd jong. Met een knipoog naar opa’s en oma’s. We volgen tal van activiteiten passend bij dit thema en ook onze lessen sluiten aan bij dit thema. De Kinderboekenweek start op maandag 3 oktober. Er zullen veel boeken besproken en gelezen worden!

Meedraaidagen

In de week voor de herfstvakantie kunt u meekijken en werken bij ons in de klas. U kunt zich daarvoor inschrijven op het rooster op ons raam.

Sparen

Wilt u nog steeds kosteloos materiaal voor ons sparen? Denk aan:

          Wc/keukenrollen

           Plastic doppen (van drinkpakken)

           Grote drinkpakken (dubbelfris, sap…)

           Bierdoppen

            Knopen

            Kurken

SchoolPraat App

In de app zal ik regelmatig foto’s plaatsen en berichten van onderwerpen waar we in de klas aan werken. Kijkt u er elke dag even naar? Mocht u het nog niet gedownload hebben, doe dit dan snel via de Playstore of Appstore. Veel informatie over de school en de klas is daar terug te vinden!

Doelen

In de maand oktober werken we extra aan de volgende doelen:

Beginnende gecijferdheid

1)            Ordenen – overeenkomsten en verschillen herkennen en benoemen – toepassen en op volgorde leggen van: kort-lang / dik-dun / klein-groot  – herkennen en benoemen van vormen: cirkel/vierkant/rechthoek – patronen na leggen (mozaïek, tangram, ketting rijgen met dit spel moeten de kinderen het juiste patroon afmaken, dan is het meisje weer blij ).

2)            Ordenen – overeenkomsten en verschillen herkennen en benoemen – toepassen en op volgorde leggen van: kort-lang / dik-dun / klein-groot/breed-smal/hoog-laag  – herkennen en benoemen van vormen: cirkel/vierkant/rechthoek – patronen na leggen (mozaïek, tangram, ketting rijgen met dit spel moeten de kinderen het juiste patroon afmaken, dan is het meisje weer blij ). Experimenteren met spiegelen

Beginnende geletterdheid

1)            Een verhaal navertellen / vertellen wat er op de plaat staat – rijmen/versjes nazeggen, zelf rijmwoorden bedenken – woorden in klankgroepen klappen – het aantal woorden in een zin benoemen.

2)            Een verhaal navertellen zonder plaatjes – woorden in stukjes hakken en benoemen hoeveel stukjes het zijn ( groot- ou- ders = 3 stukjes, boe-ken = 2 stukjes ) -  rijmversjes opzeggen – eindrijm herkennen en benoemen (krant – hand / boek – koek) – plaatjes bij elkaar zoeken die rijmen.

Vriendelijke groet, juf Diana en juf Daniëlle

 

20 september

De afgelopen dagen zijn wij in de klas bezig geweest met lengte. Op allerlei manieren hebben wij hier mee geoefend: een bed bouwen, elkaar meten en op de goede volgorde staan, en sleutels op volgorde leggen van klein naar groot. U kunt de foto's zien in het mapje foto's/video's.

Vriendelijke groet,

Juf Daniëlle

 

Groep 1/2a nieuws

Welkom

Het nieuwe schooljaar is alweer een week oud! We zijn goed gestart en hebben al veel dingen geleerd.

Onze groep bestaat nu uit 14 kinderen. 2 kinderen in groep 1 en 12 in groep 2. Nieuw bij ons in de klas is Marina. Zij is in juni vier geworden. Welkom Marina, we hopen dat je een fijne tijd bij ons op school hebt!

Ook een warm welkom aan juf Diana! U heeft afgelopen week kennis met haar kunnen maken. Zij vervangt juf Marjolein die nu met zwangerschapsverlof is. Fijn dat je erbij bent, juf Diana, en ook jou wensen we een fijne tijd toe!

Thema

In onze groep zijn we bezig met het thema Thuis van Kleuterplein. We praten, lezen, zingen, spelen en werken over allerlei dingen die met thuis te maken hebben. De kinderen vergelijken de situatie thuis en op school in verschillende opzichten: wie kom je tegen, welke spullen zie je en welke activiteiten doe je?

U kunt uw kind helpen dit thema nog beter te beleven. In deze brief vindt u activiteiten om samen te doen en een speciale thuisopdracht. Het is voor kinderen geweldig om te merken dat hun ouders weten waar zij op school mee bezig zijn. Veel plezier samen!

Thuis maar niet op school

Bespreek met uw kind wat er thuis allemaal anders of hetzelfde is als op school. Doe een aanwijsspelletje. Wijs om de beurt iets aan en zeg: Dit vind je alleen thuis. Of: Dit vind je ook op school. De ander moet vertellen of raden of het zo is. Wijs zaken aan als: de kalender, de armband, het dekbed, de deurmat, de fiets, het kleurpotlood, de wc en de wekker.

Het huis thuis

Hoe ziet jullie huis eruit? Maak samen een tekening van de buitenkant van jullie huis. Loop samen naar buiten en bespreek wat je daar ziet. Help uw kind met tekenen. Let op details. Zie je een schoorsteen? Hoeveel ramen heeft jullie huis? Welke kleur is de voordeur? Staat er een huisnummer bij de deur? Is de tekening klaar? Maak een foto van uw kind voor het huis, mét de tekening!

Geluiden thuis

Neem met een telefoon een aantal huis-geluiden op zoals de stomende kraan in de badkamer, de tikkende centrale verwarming, de deurbel, het gas, de tv, enzovoort. Laat de geluiden aan uw kind horen. Kan uw kind raden op welke plekken in huis de geluiden zijn opgenomen? Ga samen op zoek naar andere geluiden in huis. Herkennen jullie dezelfde geluiden of is er een geluid in huis dat u of uw kind nooit is opgevallen?

Een bijzonder huis 

Bouw samen een huis van kosteloos materiaal. Kijk welke spullen u thuis hebt liggen: doosjes, oud papier, touw, satéprikkers. Zoek samen naar bruikbare materialen. Leg lijm, plakband, nietmachine en een schaar klaar. Wat voor huis moet het worden? Een huis met een plat dak of een puntdak? Een flat of een kasteel? Werk er samen aan. Help uw kind met de bevestigingen, maar laat uw kind vooral de vorm van het huis bepalen.

Samen lezen over Thuis

 • Het muizenhuis door Karina Schaapman. Uitgeverij Rubinstein.
 • Ik wil ergens anders wonen door Jonathan Emmet. Uitgeverij van Goor.
 • Kleine muis zoekt een huis door Petr Horacek. Uitgeverij Gottmer.
 • Mejuffrouw Muis en haar heerlijke huis door Elle van Lieshout en Erik van Os. Uitgeverij Lemniscaat.
 • De olifant en de krokodil door Max Velthuijs. Uitgeverij Leopold.

Thuis op internet 

 • Op www.hetmuizenhuis.nl kun je een beetje zien hoe het muizenhuis eruitziet en wie er allemaal in wonen.
 • Typ in bij Google afbeeldingen: bijzondere huizen en het is verrassend om te zien hoeveel bizarre, speciale en aparte huizen er op internet staan.

Thuisopdracht Thuis

Bij deze brief zit een werkblad. Er staat een ‘lege’ plattegrond op. Teken samen met uw kind de weg van thuis naar school. Hoe ziet die eruit als je er met een helikopter boven zou vliegen? Wat kom je allemaal tegen? Laat uw kind de weg beschrijven en help met het tekenen van de route. Uw kind tekent de herkenningspunten onderweg. Neem de route, als hij af is, mee naar school. Controleer meteen samen of het klopt!

De Vreedzame School

We hebben een nieuw vriendje in de klas! Aap! Maar, oh, oh, oh… wat is die aap onhandig zeg! Hij roept zomaar door de klas, praat door de kinderen heen en weet heel vaak niet hoe het moet in de klas. Gelukkig zijn daar de kinderen! Zij helpen hem. Hij wordt er namelijk best verlegen van als er steeds iets mis gaat, maar gelukkig kan iedereen hem helpen en uitleggen wat de regels en afspraken in de klas zijn.

Zo hebben we samen een speurtocht door de school gedaan. Aap en de kinderen weten nu heel goed waar juf Susan werkt, waar de vaatwasser zit, waar groep 6 werkt etc. De kaartjes hangen nog in de school. Loopt u eens samen met uw kind de speurtocht; dan kunnen de kinderen haarfijn vertellen waar u wat kunt vinden in de school!

We hebben ook samen afspraken gemaakt in de klas. Zo krijgt iedereen een eigen taak om er voor te zorgen dat de klas netjes blijft en we goed voor alles zorgen. Samenwerken! Een mooi thema wat regelmatig aan bod komt. Vraagt u de kinderen thuis ook eens wat we gedaan hebben. Zo wordt het iets van ons allemaal!

Gymschoenen

Om te kunnen gymmen, zijn gymschoenen verplicht. Ieder kind heeft een gymtasje aan de kapstok hangen. Wilt u daar de gymschoenen in doen? Controleert u ook regelmatig met uw kind of de schoenen nog goed zijn. Ze groeien erg hard en het zou jammer zijn als ze met kromme tenen moeten gymmen ;-)

Sparen

Wilt u nog steeds kosteloos materiaal voor ons sparen? Denk aan:

 • Wc/keukenrollen
 • Eierdozen (10 eieren)
 • Plastic doppen (van drinkpakken)
 • Grote drinkpakken (dubbelfris, sap…)
 • Bierdoppen
 • Knopen
 • Kurken 

Speelgoed

Soms willen kinderen graag wat speelgoed van thuis laten zien. Dat kan en mag als het speelgoed is wat nieuw is. Dit mogen ze dan laten zien in de kring en gaat daarna in de groene mee-naar-huis bak in de kring. Soms willen kinderen mij wat laten zien. Dat mag tijdens de inloop en daarna gaat het met de ouder weer mee naar huis. Dit om te voorkomen dat speelgoed van thuis kwijt raakt of stuk gaat. Daarbij is er op school heel veel waar de kinderen mee kunnen spelen.

Samen met de andere kleutergroep hebben we nu afgesproken om speelgoedochtenden te organiseren. Elke laatste vrijdagochtend voor een vakantie mogen kinderen speelgoed van thuis mee nemen en daar mag dan op school mee gespeeld worden.

Doelen

Groep 1 | REKENEN

Tellen en getalbegrip

De kinderen kunnen context gebonden tellen t/m 10

De kinderen kunnen telversjes of –liedjes opzeggen

De kinderen kunnen kleine hoeveelheden overzien

Meten

Ervaren van lengte

Vergelijken en ordenen van lengtematen

Meetkunde 

De kinderen construeren met blokken en papier

De kinderen herkennen en benoemen de kleuren: blauw, geel, groen, rood, oranje, paars, roze en grijs.

Groep 1 | TAAL

Boekoriëntatie

De kinderen begrijpen dat illustraties en tekst samen een verhaal zijn

Ze beschrijven wat je op de omslag ziet en kunnen een verhaal voorspellen

De kinderen spreken vrij uit

Fonologisch bewustzijn

De kinderen kunnen korte zinnen nazeggen

De kinderen kunnen woorden opdelen en vertellen hoeveel woorden er in een zin zitten

Aanraking met de /i/ en de /k/

Groep 2 | REKENEN

Tellen en getalbegrip

De kinderen kunnen objectgebonden tellen met concreet materiaal tot 10 en tot 20

De kinderen kunnen objectgebonden tellen op het platte vlak tot 10 en tot 20

De kinderen kunnen akoestisch tellen

Meten

De kinderen kunnen lengte meten aan de hand van een maateenheid

Meetkunde

De kinderen kunnen doelgericht construeren met blokken en vrij materiaal

De kinderen kennen de basiskleuren en zwart, wit, oranje, paars, roze en grijs

Groep 2 | TAAL

Boekoriëntatie

De kinderen begrijpen dat illustraties en tekst samen een verhaal zijn

Ze beschrijven wat je op de omslag ziet en kunnen een verhaal voorspellen

De kinderen spreken vrij uit

Fonologisch bewustzijn

De kinderen herkennen en maken samengevoegde woorden (school-plein, speel-tuin)

De kinderen kunnen 4 woorden nazeggen

De kinderen kennen het verschil in letters, woorden en zinnen

De kinderen herkennen korte en lange woorden en vertellen hoeveel woorden er in een zin zitten

De kinderen kunnen 10 letters aanwijzen

De kinderen benoemen de /i/ en de /k/ en kunnen woorden bedenken met deze letters

Terug

Tegelenpad 2

1324 DS Almere

036-5331399

dir.driemaster@nullprisma-almere.nl