groep 1/2 B

groep 1/2 B

Nieuws uit groep 1/2b,  

Thema 

De laatste maand van het schooljaar is alweer gestart! Als wij terugkijken op het afgelopen schooljaar, dan zien wij dat de kinderen een enorme ontwikkeling hebben doorgemaakt. Wat hebben ze veel geleerd en wat hebben ze een hoop plezier gehad. 

De laatste weken gaan we natuurlijk nog even verder met leuke en leerzame activiteiten. Vandaag zijn we gestart met het thema 'water'. Op het schoolplein hebben we met de hele school met regenmakers muziek gemaakt! 

Op donderdag 12 juli bent u om 14:45 welkom om dit schoolthema samen af te sluiten. Wij starten dan met een uitreiking en daarna bent u welkom om in de klas te kijken naar wat we allemaal in het thema hebben gedaan.  

Doelen 

U bent gewend dat we in iedere flessenpost de doelen van de maand aanreiken. Echter zijn er in juli geen doelen vanuit ons volgsysteem. Dit is omdat we soms al begin juli zomervakantie hebben en het is dan niet realistisch is om die doelen te behalen. Alle doelen worden verdeeld over 10 maanden. Dit betekent dat we een aantal dingen nog mooi even kunnen herhalen.  

Schoonmaken 

De kleuters hebben gedurende de dag een hoop materialen in hun handen. Aan het einde van het jaar zouden wij het dan ook op prijs stellen als de ouders de ontwikkelingsmaterialen voor een dag mee naar huis willen nemen, een sopje geven en de volgende dag weer mee naar school nemen. Dan starten we volgend jaar weer met schone spullen. 

In de laatste week zullen wij de materialen die schoongemaakt kunnen worden op de kast bij de ingang van het lokaal zetten. Wij zouden het fijn vinden als u daar dan iets van mee neemt. Vele handen maken licht werk! Alvast bedankt! 

Belangrijke data: 

Maandag 2 juli: Juf Deborah aanwezig; start schoolthema 'water'. 

Woensdag 4 juli: Juf Lianne aanwezig. 

Vrijdag 6 juli: Het rapport gaat mee naar huis. 

Dinsdag 9 juli: 10-min. gesprekken (niet verplicht) 

Woensdag 10 juli: 10-min. gesprekken (niet verplicht) 

Vrijdag 13 juli: Eindejaarsfeest 

Dinsdag 17 juli: Darius jarig! 

13:15-14:15 doorschuifmiddag, de kinderen mogen naar ons eigen lokaal (de groep 0- kinderen mogen naar juf Kirsten om te wennen) 

Donderdag 19 juli: Laatste schooldag voor groep 1-4! Speelgoedochtend. 

 

Juf Lianne en juf Deborah 

 

Nieuws uit groep 1/2b

Vreedzame school

In het afgelopen blok hebben we geleerd dat iedereen zijn steentje bijdraagt. In de klas zien wij dit terug bij het spelen en werken door elkaar te helpen, maar ook bij het netjes houden van de klas.

Het aankomende blok het ‘we zijn allemaal anders’. Hier leren wij dat iedereen anders is, maar dat we ook overeenkomsten hebben met elkaar en dat dat allemaal goed is.

App

Doordat mijn telefoon even geen toegang had tot de app, heb ik even niet kunnen bloggen. Maar gelukkig doet hij het weer. Afgelopen week heb ik een bericht geplaatst met foto’s van de miniworkshop kraamzorg, het schoolreisje en wat foto’s van de afgelopen periode. Heeft u de app nog niet ingesteld op groep 1/2b en wilt u dit wel, kom dan even langs juf Deborah, dan zal zij het wachtwoord voor u instellen.

Thema

Deze week zullen we het thema ‘Hoera een baby’ langzaam aan opruimen. In het consultatiebureau hebben we veel geleerd. Hier hebben wij veel gemeten en gewogen en hebben getallen met elkaar kunnen vergelijken. Wat is meer, maar ook hoeveel meer is het? In de huishoek zijn we vooral bezig geweest met de verzorging van baby’s en hebben hier vooral onze woordenschat uitgebreid. Het woord ‘zorgzaam’ hebben we vorige week geleerd en alle kinderen noemden dat hun ouders ook erg zorgzaam waren. Deze gesprekken met de kinderen zijn enorm waardevol en zijn voor ons als juf wat het vak fantastisch maakt!

GEVRAAGD

Volgende week zullen we starten met het thema ‘de ijssalon’. Heeft u nog mooie coupes, liefst plasticen, die wij mogen gebruiken, dan houden wij ons natuurlijk aanbevolen.

Is er misschien ook een ouder die een ijsmachine heeft? Wij zouden graag zelf een keer ijs willen maken in de klas. We horen het graag.

Welkom

Hij is al even wezen wennen in de klas en heeft het prima naar zijn zin! Hierbij een welkom aan Sepp die aankomend weekend 4 jaar wordt! 

Belangrijke data

1e 2 weken in juni: we nemen de cito toetsen bij de kinderen af

6 juni: Juf Lianne aanwezig

9 juni: Sepp wordt 4 jaar!

14 juni: juf Deborah afwezig

17 juni: Dilara wordt 6 jaar!

17 juni: Vaderdag

Doelen

Op de volgende blz. vindt u de doelen voor de maand juni.

Taaldoelen groep 1

Ik kan (thema)woorden in klankgroepen verdelen en bedenk zelf woorden met 1,2 of 3 klankgroepen 

Voorbeeld: die-ren = 2 klapjes/klankgroepen

Ik kan het verschil tussen  woorden en letters zien en benoemen en kan aanwijzen welke losse letters bij een woord gebruikt zijn

Ik kan vertellen of een woord kort of lang is.

Ik kan  MKM woorden plakken.

Voorbeeld; juf zegt k-i-p, dan zeg ik kip

Ik kan de letters van mijn naam op verschillende plekken aanwijzen of terugvinden.

Ik kan woorden van 5 letters correct na stempelen.

Ik heb kennis gemaakt met de letters van groep 2.

Rekendoelen groep 1

Ik kan tellen tot 15 en ik kan terug tellen  van 10 naar 0.

Ik herken de cijfers 1 t/m 10 en leg deze in de goede volgorde neer.

Ik kom in aanraking met het tellen van vingers.

Ik weet dat 1 hand 5 vingers heeft en 2 handen 10 vingers.

Ik kan de dobbelsteenbeelden in 1 keer aflezen en er een spel mee spelen of het juiste aantal materiaal bij leggen.

Ik ken de 4  seizoenen. Ik weet welke kenmerken passen bij lente/zomer.

Ik ken de dagen van de week en ik kan  vertellen welke dag het vandaag is.

Ik kan een reeks van 3 of 4 plaatjes in de juiste volgorde neerleggen.

Ik herken de cirkel, vierkant en driehoek. 

Taaldoelen groep 2

Ik kan de begin-, midden- en eindklank horen in woorden en weet welke klank de juf van me vraagt en waar de klank staat.

Ik kan zelf woorden met een klank op een willekeurige plaats bedenken.

Ik kan 4 letter woorden hakken en plakken.

Ik ken ongeveer 15 letters.

Ik kan bij 3 letter woorden de missende letter invullen.

Ik maak een begin met het schrijven van 4 letter woorden

Ik schrijf woorden (in spontane spelling, dus zoals ik denk dat het geschreven moet worden)

Ik herhaal de aangeboden letters van dit schooljaar.

Rekendoelen groep 2

Ik kan vanaf een willekeurig punt verder tellen tot en terugtellen vanaf 20.

Ik kan werken met de getallen t/m 12 en kan hierbij met blokjes of ander materiaal het juiste aantal bijleggen.

Ik kan bij het laten zien van een aantal vingers direct zeggen of laten zien (met mijn eigen vingers) hoeveel vingers het zijn.

Ik kan groepjes van 2, 5 of 10 maken en snap dat 1 hand 5 is en twee handen 10 en dat als er weer een hand bij komt er 15 zijn en nog een hand 20. Dit oefen ik ook met de sprongen van 2

Ik maak kennis met het begrip turven. Ik kan turven aflezen t/m 20

Ik kan de dag, de maand en het seizoen benoemen en weet de belangrijkste kenmerken van ieder seizoen. Ik begrijp de cyclus.

Ik weet de dag van gisteren, vandaag en morgen.

Ik kan een gebeurtenis in de juiste volgorde beschrijven.

Vriendelijke groet,

Juf Deborah

Nieuws uit groep 1/2b 

Groep 2 wennen in groep 3

De kinderen uit groep 2 vinden het erg spannend, maar hebben er ook zeker zin in, om na de zomervakantie naar groep 3 te gaan. Voor kinderen is het dan ook vaak een hele overstap van de kleuterklas naar groep 3, waar er hard gewerkt wordt, maar zeker ook nog gespeeld wordt. Omdat wij deze stap zo klein mogelijk willen maken gaat groep 2 vanaf woensdag 9 mei elke woensdag tijdens de gymles van groep 3 alvast wennen in groep 3. Via de blog zal ik u op de hoogte houden wat ze daar zoal gedaan en geleerd hebben. Natuurlijk kunt u ook naar de verhalen van uw kind vragen. 

Welkom

In april zijn Mickey en Lior komen wennen. Op 14 en 16 mei zijn de jongens dan echt 4 jaar en mogen ze alle dagen bij ons op school komen. Welkom aan beide jongens! 

Thema

De aankomende weken zullen wij het in de klas hebben over het thema ‘het consultatiebureau’. We zullen het gaan hebben over baby’s, maar ook over andere familieleden. Ook krijgen de kinderen een ‘mini kraamzorg workshop’. Deze zal plaats vinden op woensdag 23 mei. De kinderen mogen deze dag een pop of een knuffel mee naar school, zodat ze daar bv. een luier bij om kunnen gaan doen. Verder is het nog even een verrassing.

Uitje Kinderboerderij

Op donderdag 24 mei gaan wij naar Kinderboerderij De Beestenbende in Almere Buiten. Wij hebben nog niet voldoende auto’s om daar naar toe te kunnen. Bent u deze dag in staat te rijden, dan horen wij dit graag. We vertrekken rond 9:30 en zullen rond 12:00 weer terug zijn. 

Doelen maand mei

Groep 1 - doelen mei

taal  

Ik weet het verschil tussen lezen en schrijven.

Ik weet dat je kunt schrijven over geschiedenis en de toekomst en dat wat je schrijft je altijd terug kunt lezen. 

Ik weet dat geschreven woorden kunnen worden uitgesproken.

Ik ken al enkele letters  (minimaal 5). Bijvoorbeeld die van mijn naam

Ik herken en “schrijf” mijn eigen naam.

Ik herken en bedenk woorden met eindrijm.

Ik kan een rijmpje opzeggen.

Ik kan plaatjes die rijmen met elkaar matchen.

Ik kan de volgorde van opdrachten onthouden en vervolgens uitvoeren. (pak eerst rood en dan zwart)

Ik benoem en herken mijn eigen beginletter.

Ik maak kennis met de letter Z van ZORG  

rekenen

Ik ken de cijfers 1 t/m 8 en begrijp wat meer, minder en evenveel is. Ik kan dit laten zien met materiaal. 

Ik kan voorwerpen op de goede volgorde neerleggen van klein-groot, dik-dun, lang-kort en hoog-laag.  Ik begrijp wat er met de woorden bedoelt wordt. 

Ik kan een fout uit een rij die op volgorde staat van klein-groot, dik-dun, lang-kort en hoog-laag makkelijk vinden.

Ik maak kennis met de overtreffende trap (die is groot, die is groter die is het grootst) 

Ik kan een reeks van 3 afmaken.

Ik begrijp de woorden boven, onder, in, achter, op, voor, naast, tussen en gebruik ze op de juiste manier.

Ik kan door de woorden boven, onder, in, achter, op, voor, naast, tussen te gebruiken uitleggen waar een voorwerp ligt.  

Groep 2 - doelen mei

taal

Ik weet dat je gesproken woorden kunt vastleggen op papier of met audiovisuele middelen. Ik weet dat geschreven woorden kunnen worden uitgesproken.

Ik kan letters van gesproken woorden op papier zetten. Ik kan woorden zetten bij een praatplaat.

Ik kan de begin- of eindklank van een woord weghalen en vertellen welk woord je hoort.

Ik kan de begin-, midden- of eindklank van een woord vervangen door een andere klank.

Ik kan MKM woorden hakken en plakken. Ik hak MKMM en MMKM woorden.

Ik herken en benoem en sorteer de begin-, midden –en eindklank van woorden.

Ik benoem en herken minimaal 19 letters.

Ik ken de letter Z van ZORG 

rekenen

Ik ken de cijfers 1 t/m 12 en begrijp wat erbij/ eraf & samen/ verschil is. Ik kan dit laten zien met materiaal en op een werkblad. 

Ik gebruik de woorden ook als ik iets uitleg of aan het nadenken ben.

Ik kan eenvoudige optel- en aftrekproblemen in een kort verhaaltje oplossen, dit kan ik ook op papier met plaatjes.

Ik kan direct 1 meer of 1 minder tot 20 benoemen.

Ik kan t/m 20 aanwijzen waar het getal ongeveer moet staan, ik weet wat er voor een getal komt en wat erna komt. 

Ik werk met de begrippen klein-groot, dik-dun, breed-smal, lang-kort, hoog-laag, zwaar-licht, vol-leeg en kan ze in de juiste volgorde zetten.  Zowel met echte materialen als op een werkblad.

Ik kan zelfstandig reeksen afmaken en groottes met elkaar matchen.

Ik gebruik de woorden boven, onder, in, achter, op, voor, naast, tussen, links, rechts, schuin, ver, dichtbij en door.

Ik kan eenvoudige plattegronden (bovenaanzichten) aflezen en op die manier mijn route bepalen. 

Ik ervaar hoe het is om iets wel of niet te zien vanuit een bepaalde hoek op een plattegrond in vergelijking met de echte situatie  

Belangrijke data

Donderdag 10 mei: Hemelvaart, de kinderen zijn vrij

Vrijdag 11 mei: Vrij

Maandag 21 mei: 2e pinksterdag, de kinderen zijn vrij

Woensdag 23 mei: miniworkshop kraamzorg [Symbool] pop of knuffel mee

Donderdag 24 mei: 10:00-11:30 bezoek aan kinderboerderij 'de Beestenbende'.

Woensdag 30 mei: juf Lianne aanwezig

Donderdag 31 mei: Schoolreisje juf Lianne aanwezig

 

Juf Lianne en juf Deborah

Nieuws uit groep 1/2b, 

Het is alweer april. De aankomende maand zal een hele vlotte maand zijn met o.a. de paasdagen van afgelopen week, Koningsdagspelen, een studiedag en daarop aansluitend de meivakantie. Maar we hebben in deze maand ook een hoop te doen en te leren. 

Koningsspelen

Op vrijdag 20 april doen wij mee met de Koningsspelen. Op deze dag hebben wij veel hulp nodig om de groepjes kinderen te begeleiden en er een super dag van te maken.

Kunt u deze ochtend helpen? Dan horen wij dit natuurlijk graag. Op de deur zal een lijstje komen te hangen om u in te schrijven.

Cursus

Juf Deborah zal in dit schooljaar 4 maandagen aanwezig zijn i.p.v. woensdagen, omdat zij op de woensdag cursus heeft. Juf Lianne zal er dan op deze woensdagen zijn. 

Uitje

Donderdag 24 mei gaan wij met de klas naar kinderboerderij ‘De Beestenbende’ in Almere Buiten. Voor deze dag hebben wij auto’s nodig om daar naar toe te gaan. Kunt u deze dag van 9:30 (vertrek) tot ca. 12:00 (terug op school) met ons mee, dan horen wij dat natuurlijk graag.

Schrijft u ook alvast op de kalender dat de kinderen deze dag een autostoeltje mee naar school meenemen?

groep 1, Taaldoelen

Ik kan vertellen wat er eerst, later en aan het eind van een boek gebeurt.

Ik kan een boek voorspellen op basis van de omslag (voorkant).

Ik kan een verteld verhaal naspelen. In de huishoek of in de verteltafel. 

Ik kan kritisch  luisteren naar een kort verhaal en kan antwoord geven op dit soort vragen: welke kleur was het huis?

Ik kan de volgorde van auditieve informatie onthouden (wat ik hoor) en vervolgens handelen. (pak eerst rood en dan zwart) 

Ik kan aangeven aan uit hoeveel klankgroepen (klapjes) een woord bestaat. 
Ko-ning-in = 3 klapjes  

Ik maak kennis met de letters K, o, oo   (herhaling) en de  P van paleis   

Groep 1 Taaldoelen

Ik benoem de cijfersymbolen t/m 8. Ik kan deze in de goede volgorde neerleggen.  

Ik kan met behulp van aantallen t/m 8 aangeven welk cijfersymbool meer of minder is.

Ik kan de cijfersymbolen t/m 8 koppelen aan een concrete hoeveelheid (daar liggen 5 snoepjes) . 

Ik kom in aanraking met verschillende vormen van handig tellen. 

Ik vergelijk gewicht aan de hand van een balans. Ik begrijp de woorden zwaarder en lichter. 

Ik maak kennis met een personenweegschaal. 

Ik kan een vooraanzicht van een bouwtekening of foto nabouwen. 

Ik kan iets doelgericht maken met blokken en vrij materiaal. 

Ik kan een eenvoudige vouwvoorbeeld navouwen. Ik begrijp de vouwbegrippen punt en schuin vouwen.

Ik herken en benoem de basiskleuren, zwart, wit, oranje, paars, roze en grijs.

Groep 2 Taaldoelen

Ik kan zelf  een verhaal bedenken met een begin, midden en slot.   

Ik werk  van boven naar beneden en van links naar rechts.   

Ik vertel een verhaal  na zonder steun van illustraties.  Ik weet antwoord op vragen als wie, wat & waar.   

Ik kan woorden hakken en plakken zoals : prins,  koets etc.  

Ik kan een woord langer maken  

Ik oefen met het zelf schrijven van woorden, ik mag nog hulp vragen.  

Ik ken de letters K, o, oo,, p van paleis 

Groep 2 Rekendoelen

Ik ken de cijfersymbolen t/m 20.  Ik leg deze in de goede volgorde neer. Kan ontbrekende getallen noemen. 

Ik weet welk cijfer  meer/groter of minder/kleiner is, zonder het aantal te zien.  

Ik weet de buurgetallen bij de cijfers 1 t/m 10.  
 
Ik kan de cijfersymbolen t/m 20 koppelen aan een telbare hoeveelheid en ik bedenk handige manieren om te tellen.  
 
Ik kan het  gewicht van verschillende materialen wegen op een balans of weegschaal en de maateenheid aflezen.  

Ik kan mijzelf wegen op een personenweegschaal.  

Ik kan een bouwwerk van een voorbeeld nabouwen (3d) en ik kan zelf  doelgericht iets maken met blokken en vrij materiaal.   

Ik vouw een vouwvoorbeeld met  16 vierkantjes zelfstandig na 

Belangrijke data:

 • Maandag 16 april: juf Deborah aanwezig
 • Woensdag 18 april: juf Lianne aanwezig
 • Woensdag 18 april: Lior komt bij ons in de klas wennen. Welkom!
 • Vrijdag 20 april: Koningsspelen
 • Donderdag 26 april: Studiedag

Nieuws uit groep 1/2b 

In de voorjaarsvakantie hebben we er helemaal niks van gemerkt, maar de lente is toch echt in aantocht. Wij gaan hier dan de komende periode veel aandacht aan besteden in de klas. Dit doen wij door het thema ‘Het tuincentrum’ centraal te stellen. Hierbij komen heel veel aspecten van de lente naar voren.

Wij starten het thema door woensdag 7 maart een bezoek te brengen aan de Intratuin. Hier gaan wij ideeën op doen om ons eigen tuincentrum in de klas na te maken. Natuurlijk gaan we ook inkopen doen om de klas aan te kleden met bloemen en planten. De foto’s ziet u op de app verschijnen.

Heeft u de app al ingesteld om de extra foto’s van de klas te ontvangen? Kom gerust om te vragen hoe u dit op uw telefoon instelt. 

Gevraagd

Wij raken door aardig wat voorraden kosteloos materiaal heen op school. Heeft u misschien voor ons:

 • Wc-rolletjes
 • Keukenrollen
 • Eierdozen
 • Glazen potjes

Ook gebeurt er wel eens een ongelukje op school. Heeft u misschien kleding wat uw kind niet meer past/ draagt, dan zouden wij graag nog wat extra ondergoed, broeken en sokken in voorraad hebben.

Taaldoelen groep 1

Ik ‘lees’ zelfstandig een prentenboek en kan bij de tekeningen een verhaal vertellen.

Ik kan een rijmpje (samen met iemand anders) opzeggen.

Ik kan korte zinnen opdelen in woorden. Ik tel hoeveel woorden het zijn.

Ik weet welk woord kort of lang is (schoenwinkel of schoen).

Ik maak kennis met de letters en het woord g – r –oei

rekenen

Ik herken eigenschappen van dingen en kan die bij elkaar horen bij elkaar zoeken (sorteren/ordenen)

Ik maak kennis met het indelen van dieren op leefgebied.

Ik kan voorwerpen op kleine hoeveelheid of vorm ordenen (bij elkaar zoeken)

Ik benoemen snap de begrippen meer, minder, evenveel, weinig, veel, meeste en minste.

Ik  meet inhoud op het oog en via overgieten. Ik ervaar dat in lage brede bakken soms meer kan dan in smalle hoge bakken.

Via activiteiten met spiegels kom ik in aanraking met symmetrie en verdubbelen. 

Ik maak kennis met het zien van mijn eigen schaduw.

Ik herken en benoem de cirkel, driehoek en het vierkant. 

Groep 2

Taaldoelen

Ik schrijf zelf een tekst (of woord) die aansluit bij het thema in de klas. (enkele letters kloppen).

Ik bekijk en ‘lees’ zelfstandig een prentenboek.

Ik kan MKMM (muts) en MMKM (step) woorden hakken en plakken.

Ik herken en benoem en sorteer begin- midden- en eindklank van woorden.

Ik begrijp het verschil tussen letters, woorden en zinnen.

Ik benoem en herken de letters G, r,  o ,e, i,   oei  en het woordbeeld groei

Rekendoelen

Ik herken eigenschappen van voorwerpen en sorteer voorwerpen zelf op verschillende eigenschappen.

Ik herken overeenkomsten en verschillen en kies welk voorwerp niet in een rij thuis hoort.

Ik kan dieren indelen op bijvoorbeeld leefgebied of uiterlijke kenmerk. Ik ervaar hoe ik daar een tabel bij kan maken.

Ik ken de begrippen meer/minder/ evenveel/ meeste/ minste  t/m 12. Uit de tabel kan ik aflezen hoeveel meer of minder er is.

Ik herken verschillende basisvormen terug in plaatjes. Ik leer wat een bol en een kubus zijn.

Ik meet inhoud op het oog, via overgieten en aan de hand van een maateenheid.

Via activiteiten met spiegels en schaduwen kom ik in aanraking met symmetrie en afbeeldingen en vormen en figuren.

Vriendelijke groet,

Juf Deborah

 

Beste ouder(s)/ verzorger(s),

CITO's De CITO's zijn weer achter de rug en we zijn erg tevreden met de resultaten. We gaan nu overleggen hoe we het best kunnen aansluiten op ieders niveau. We zijn heel trots op alle kinderen! Binnenkort ontvangt u het rapport en zijn de oudergesprekken. We vertellen u dan graag hoe het gaat.

Thema: de ijsbaan Heeft u de prachtige ijsbaan in de klas al gezien? Er wordt wat af geschaatst. Er is een tribune voor de toeschouwers en een kassa om kaartjes te kopen. Ook is er een eettentje waar lekkere hamburgers en hotdogs gekocht kunnen worden. Toch wel lastig als je iets wilt kopen van € 3 en je hebt alleen maar muntjes waar een 1 en een 2 op staan. Samen komen we er uit dat 1 +2 , 3 is. Zo leren we van en met elkaar. De boeken die besproken zijn zijn: kikker in de kou, Kikker en de sneeuwman en Sssst tijger slaapt. Het is leuk om te horen dat er kinderen zijn die deze boeken thuis ook met papa of mama gelezen hebben. Vanaf komende week ontvangt u de woorden die we leren weer per mail.

Voorleesontbijt Het voorleesontbijt op dinsdag 30 januari was erg gezellig. Bedankt voor het meebrengen van alle benodigdheden. Zonder uw hulp was het niet gelukt. We willen de vader van Vess nog even extra bedanken voor het meehelpen tijdens het ontbijt in de klas.

Juf Deborah jarig Juf Deborah is vandaag (maandag 5 februari) jarig. Met de kinderen zullen we iets moois voor haar maken en dit dinsdag geven. Op vrijdag 23 februari vieren we het feestje in de klas als juf Deborah er de hele ochtend is. De kinderen mogen dan verkleed komen en speelgoed mee naar school nemen. In de klas hangt ook al een slinger, zodat de kinderen kunnen aftellen wanneer het feestje is. Hierbij oefenen we direct welk getal 'er voor' zit.

Afscheid juf Willie-Janne

De voorjaarsvakantie komt in zicht, maar daarmee ook het vertrek van mij (juf Willie-Janne). Er hangt een kalender in de klas waarmee we aftellen naar het vertrek. Dinsdag 20 februari zal de laatste werkdag zijn en dat laten we natuurlijk niet zomaar voorbij gaan.

De kinderen mogen daarom op 20 februari verkleed naar school. Ze boffen maar deze week! Tussen de middag blijven de kinderen uit groep 1/2B allemaal op school. We gaan namelijk samen naar de MCDonalds, daar krijgen de kinderen een Happy Meal. U kunt uw kind dan om kwart over 3 weer ophalen en hoop ik ook u nog even de hand te kunnen schudden.

Wilt u mee naar de Mc Donalds als begeleiding, dan hoor ik dat graag.

Nieuws op de app

1 a 2 keer per week zetten wij foto's in de app met daarbij een stukje tekst over wat er gedaan/ geleerd is. In moderne taal ook wel 'bloggen'. U kunt dit activeren door in de app op het wieltje te drukken en daar groep 1/2b te selecteren. Hij vraagt dan ook om een wachtwoord: groep1/2BD. 

Doelen groep 1 taal 

Ik weet dat de leerkracht de letters uit een boek voor kan lezen.

Ik kan een  tekening maken  en vertellen welk verhaal de leerkracht hierbij op mag schrijven.

 Ik snap dat symbolen (pictogrammen/ logo’s) ons iets vertellen.

 Ik stempel  woorden bij plaatjes/ tekeningen en weet wat ik stempel.

 Ik kan een bepaalde volgorde onthouden. Ik zeg 4 korte woorden goed na.

 Ik kan samengestelde woorden herkennen en maken.  (klok + huis = klokhuis)

 Ik maak kennis met de letters………

 Ik herken de letters van mijn naam. Ik kan de beginletter noemen. 

Doelen groep 1 rekenen

rekenen

Ik begrijp dat getallen op verschillende manieren gebruikt kunnen worden (naamgetal, meetgetal, aantal) 

Ik herken  rangtelwoorden t/m 6 als iemand het vraagt (passief) . Ik oefen met het zelf benoemen van rangtelwoorden (actief).   eerste, tweede, derde,, vierde, vijfde, zesde. 

Ik kan meten door te vergelijken (wat is groter/kleiner).

meteen van groot naar klein oefenen

Ik oefen met even lang & even groot door zelf spullen bij elkaar te zoeken. 

Ik bespreek met juf verschillende routes in school. (bijvoorbeeld van de klas naar de speelzaal). Ik maak kennis  met eenvoudige plattegronden. 

Groep 2 - doelen

taal

Ik kan zelf doelgericht briefjes maken.

  (schrijffase is hierbij niet relevant).

Ik kan enkele woorden als globale eenheid (door het in 1x te zien)  lezen en schrijven. Bijvoorbeeld  -ik-  &  -eet-

 Ik kan  MKM woorden hakken en plakken. ( bijvoorbeeld  MIK   - KIP -  HOK)

 Ik plak  mkmm en mmkm woorden  (bijvoorbeeld  juf zegt -m-u-t-s-  ik zeg muts .

Ik oefen  met het zelf hakken van mkmm en mmkm woorden.

 Ik herken letters in verschillende woorden en kan er andere woorden mee maken.

 Ik ken minimaal 10 letters.  (h,w, i, k,ee, t, oo en de letters uit de eigen naam)

 Ik ken de letters……….                        

rekenen

Ik begrijp dat getallen op verschillende manieren gebruikt worden (naamgetal, rekengetal, meetgetal, telgetal, aantal).

Ik praat en denk na over de getallen in eenvoudige en betekenisvolle situaties.

 Ik noem de rangtelwoorden t/m 10 en kan deze gebruiken. (eerste,  tweede, derde, enzovoort)

 Ik kan  lengte, omtrek en oppervlakte meten aan de hand van een maateenheid.  Ik kan dit met bijvoorbeeld blokjes naleggen.

 Ik kom in aanmerking met meten via een (zelfgemaakt) meetinstrument.

 Ik kan aangeven waar iets of iemand zich bevindt (met de juiste woorden – zie begrippen)

 Ik kan door links, rechts en rechtdoor te zeggen een makkelijke  route vertellen.

 Ik kan een eenvoudige plattegrond lezen en oefen zo met van boven af kijken

 Ik oefen met het zelf maken van plattegronden.

 Ik ken de begrippen: boven, onder, in, achter, voor, naast, tussen, op, links, rechts, schuin, ver, dichtbij en gebruik ze goed. 

Belangrijke data:

 • 16 februari: het rapport komt mee naar huis. Heeft u hem alweer ingeleverd?
 • 19 en 21 februari: 10 minuten gesprekken.
 • Dinsdag 20 feb. laatste werkdag juf Willie-Janne --> continuerooster tot 15:15
 • Vrijdag 23 februari: verjaardag vieren juf Deborah

 

Beste ouders, verzorgers,

We hopen dat u fijne feestdagen heeft gehad en dat u met uw kinderen genoten heeft van de kerstvakantie. We willen u langs deze weg de allerbeste wensen wensen voor 2018.

Winterwandeling Op dinsdag 16 januari heeft onze groep een continurooster. Dit betekent dat we aan 1 stuk naar school gaan van 8:30 tot 14:00. Dit komt omdat we een bezoek gaan brengen aan de Kemphaan om een winterwandeling te maken en we zullen niet op tijd terug zijn voor de lunch. Wilt u uw kind daarom 2 extra boterhammen en extra drinken meegeven voor deze dag, dan lunchen we samen in de klas. U kunt uw kind dan om 14:00 ophalen. Gaat uw kind naar de BSO? Wilt u deze tijd dan even doorgeven aan de BSO? Alvast bedankt! CITO Volgende week starten de CITO's. Voor de leerkrachten een mooi moment om te kijken wat de kinderen al kunnen. Zijn de leerlingen al op niveau, of hebben ze nog iets extra's nodig? CITO's zijn een moment opname, we kijken daarom niet alleen naar de CITO uitslag, maar ook naar de werkhouding in de klas en bijvoorbeeld de betrokkenheid tijdens kringactiviteiten. In februari informeren we u graag over de voortgang van uw kind tijdens de oudergesprekken. We vinden het fijn als u ons wilt helpen door uw kind met een goed ontbijt de dag te laten starten en ervoor te zorgen dat uw kind op tijd naar bed gaat en uitgerust op school komt. Niet alleen tijdens de CITO weken, maar elke schooldag !

Doelen Hieronder staan de doelen van januari!

Taaldoelen groep 1

Ik kan een verhaal naspelen (verteltafel) 

Ik kan een verhaal (deels) navertellen met behulp van de plaatjes

Ik weet wie er in het verhaal voorkomen. 

Ik kan zelf een verhaal bedenken bij een tekening of plaat.

Ik kan woorden en mijn naam in klankgroepen klappen.

Ik kan van klankgroepen 1 woord maken

Ik maak kennis met het hakken en plakken van 3 letterwoorden

Ik maak kennis met de letters: ee & t Ik oefen het verschil tussen cijfers en letters.

Taaldoelen groep 2

Ik kan een verhaal navertellen zonder plaatjes.

Ik kan details, wie , wat en waar benoemen bij een verhaal.

Ik kan zelf een verhaal bedenken en naspelen. 

Ik herken, benoem en sorteer een midden klank.

Ik kan hakken en plakken (3 /4 letterwoord) (+andersom)

Ik ken de letters: ee & t van het woordje eet

Ik weet het verschil tussen letters en cijfers

Rekenen groep 1

Ik snap een rekenverhaaltje met materialen tot 10.

Als er voorwerpen door elkaar liggen kan ik toch de oplossing vinden.

Ik kan werken met tellen t/m 8. 

Ik kan terugtellen vanaf 5.

Ik kan dobbelsteenbeelden ( t/m 3) in 1 keer overzien en 3 t/m 6 tellend achterhalen.

Ik maak kennis met wegen en verschil in gewicht en ken de woorden zwaar en licht.

Ik kan een patroon namaken Ik oefen met het maken en benoemen van verschillende vormen (Cirkel/ driehoek) Ik ken de basiskleuren en zwart, wit, paars en oranje.

Rekenen groep 2

Ik kan werken met tellen t/m 20 (materiaal en werkblad)

Ik kan verder tellen vanaf een bepaald punt tot 20 en laat dit ook zien bij rekenlessen.

Ik kan terug tellen vanaf 12.

Ik kan t/m 10 aangeven hoeveel meer/teveel of minder/tekort er is.

Ik kan een dobbelsteenbeeld in 1 keer overzien.

Ik kan gewicht vergelijken met hand en balans (weegschaal) en kan het gewicht aangeven in bijvoorbeeld blokjes

Ik weet dat grootte niet bepalend is voor het gewicht.

Ik weet dat een weegschaal je gewicht in cijfers aangeeft.

Ik ken de vormen en kan ze vinden als ze verstopt zitten.

Belangrijke data

Maandag 8 januari: Schoonmaakmiddag 15:15

Dinsdag 16 januari: continurooster groep 1/2B van 8:30 tot 14:00 (extra brood + drinken meenemen)

Dinsdag 16 januari: Winterse wollen wandeling Kemphaan

Dinsdag 30 januari: Voorleesontbijt 8:30

Woensdag 7 februari: studiedag, alle leerlingen vrij!

Hartelijke groet,

Juf Deborah en Juf Willie-Janne

 

5-12-2017

Beste ouder(s)/ verzorger(s),

Sinterklaas

Sinterklaas is weer in het land en hij zal onze klas op 5 december een bezoek gaan brengen. Uw kind wordt om 8:20 uur in de klas verwacht. De jas mag aanblijven. Om 8:30uur als alle kinderen binnen zijn, gaan we met z'n allen naar de stoep om Sinterklaas op te wachten. We vinden dit allemaal wel een beetje spannend, maar ook erg leuk, want wie weet brengt hij wel een cadeautje mee. Als u merkt dat uw kind na de Sintviering in de ochtend erg moe is, dan mag u uw kind in de middag ook thuis laten blijven. Geeft u dit dan wel even door aan de leerkracht. Met de kinderen die in de middag wel op school zijn, gaan we een sinterklaasfilmpje kijken en (buiten) spelen.

Ondanks de Sint en het komende Kerstfeest, is december ook nog een maand waarin we dingen moeten leren. De doelen staan natuurlijk ook in deze Flessenpost.

Blogfunctie wachtwoord

Zoals u in het algemene gedeelte heeft kunnen lezen, kunnen wij in de Driemaster app gaan bloggen. Afgelopen week heb ik er al een bericht op gezet over het schoenzetten. Wij hopen u op deze manier nog meer te laten zien wat wij zoal in de klas doen en leren!

Het wachtwoord voor onze groep is: ------

Winterwandeling

Op dinsdag 16 januari heeft onze groep een continurooster. Dit betekent dat we een hele dag naar school gaan van 8:30 tot 14:00 uur. Dit komt omdat we een bezoek gaan brengen aan de Kemphaan om een winterwandeling te maken en we niet op tijd terug zullen zijn voor de lunch. Wilt u uw kind daarom 2 extra boterhammen en extra drinken meegeven voor deze dag, dan lunchen we samen in de klas. U kunt uw kind dan om 14:00 uur ophalen. Gaat uw kind naar de BSO? Wilt u deze tijd dan even doorgeven aan de BSO? Alvast bedankt!  

We zoeken ook nog ouders die met ons meewillen naar de Kemphaan. Bent u in het bezit van een auto en wilt u graag mee, dan kunt u zich opgeven bij de leerkracht of uw naam schrijven op de hulpouderposter op het raam.

Schoonmaakmiddag

Op maandag 8 januari van 15:15 tot 16:30 uur is er schoonmaakmiddag bij ons in de klas. Het is heerlijk om na een half jaar alle kasten en tafels en stoeltjes weer even van een hygiënische frisse doek te voorzien. Ook hier maken vele handen licht werk. Dus we hopen op uw hulp!

Taal groep 1

Rekenen groep 1

 

Ik weet hoe ik een boek goed kan lezen

(voor/ achter leesrichting) .

 

Ik kan vragen beantwoorden over een verhaal

 

Ik kan een menu of verlanglijstje “schrijven”

 

Ik kan MKM woordjes na stempelen en zeggen welk woord het is.

 

Ik kan zeggen of woorden wel of niet op elkaar rijmen

 

Ik kan plaatjes die rijmen bij elkaar zoeken

 

Ik kan 3 rijmwoorden in de goede volgorde nazeggen.

 

Ik kan 2 opdrachten in de goede volgorde uitvoeren

 

 

Ik ken de begrippen veel, weinig en evenveel actief.

 

Ik kan aangeven waar veel en waar weinig van is.

 

Ik kan eventueel tot en met 8 toepassen.

 

Ik weet wanneer er genoeg is t/m 5 ( 5 kinderen, 3 snoepjes; is er genoeg?)

 

Ik zet de voorwerpen goed op een rij: dik-dun, hoog-laag, klein-groot, lang-kort

 

Ik oefen met meten en maatinhoud. Ik benoem vol en leeg.

 

Ik kan iets nabouwen met blokken.

 

Ik herken de basisvormen vierkant, cirkel en rechthoek.

 

Ik kan een cirkel tekenen.

 

 

Taal groep 2

Rekenen groep 2

Ik weet hoe ik een boek goed kan lezen(voor/ achter leesrichting) .

 

Ik kan vragen beantwoorden over een verhaal.

 

Ik kan werken in de juiste leesrichting.

 

Ik kan een menu of verlanglijstje “schrijven” waarvan de letters herkenbaar zijn.

 

Ik kan een verhaal navertellen a.d.h.v. plaatjes

 

Ik kan MKM woordjes hakken en plakken

 

Ik kan zelf woorden met eindrijm verzinnen. En kan het woord dat niet rijmt aanwijzen uit 4 plaatjes.

 

Ik kan de beginklank van een woord, herkennen, sorteren en benoemen.

 

Ik kan woorden bedenken met dezelfde beginklank

                                         

Ik gebruik de hoeveelheidsbegrippen actief.

 

Ik pas de vaardigheid 1 meer of 1 minder t/m 10 toe.

 

Ik benoem bij cijfersymbolen t/m 10 welk cijfer meer of minder is.

 

Ik geef bij hoeveelheden t/m 6 aan hoeveel meer/teveel of minder/tekort er is.

 

Ik kan aangeven welke voorwerpen goed op een rij staan van minst naar meest.

 

Ik kan maatinhoud ordenen; Ze oefenen met het meten van maatinhoud aan de hand van een maateenheid. Ze hanteren de begrippen vol(ste), voller, leeg, leger.

 

Ik vouw een eenvoudig vouwstappenplan na.

 

Ik gebruik de genoemde meetkundige begrippen passief tijdens het vouwen.

 

Ik bouw een vooraanzicht en een gebouw met diepte na.

 

Hoeveelheidsbegrippen: meer, minder, veel, weinig, meeste, minste, evenveel, teveel, tekort.

Meetkundige begrippen: recht, schuin, hoek, punt.

 

 Vriendelijke groet,

Juf Willie-Janne en juf Deborah

 

9-11-2017 Nieuws uit groep 1/2b

We zijn alweer een weekje naar school, maar wij hopen dat u een heerlijke herfstvakantie heeft gehad.

Hoera! Er is post!

Vorige week zijn we begonnen met het thema ‘Hoera! Er is post! Binnen dit thema leren de kinderen een heleboel onderdelen van het proces met post. Het begint natuurlijk bij het schrijven van brieven. Dit kunnen de kinderen binnen dit thema dan ook echt gaan doen in een schrijfhoek. Iedereen krijgt ook een eigen brievenbus in de klas met zijn of haar eigen nummer. Wanneer de klas is omgetoverd naar een postkantoor, straat, schrijfhoek en sorteercentrum, willen we u vragen of u ook post wil sturen naar uw zoon/dochter. Hier krijgt u binnenkort meer informatie over.

 Over 3 weken is Sinterklaas ook weer in het land. Dit thema zullen wij zeker uitgebreid aan bod laten komen. Dit doen wij in combinatie met het thema ‘Hoera! Er is Post’. Het is voor de kinderen natuurlijk van groot belang dat Sint brieven krijgt van de kinderen met wensen, maar ook met mooie tekeningen voor in het Pietenhuis.

 OPROEP: Wie wil er woensdag 8 november met ons mee naar de Bruna en de Bibliotheek? Het inschrijfformulier hangt aan de deur. Alvast bedankt!

Driemaster app

Heeft u de Driemaster app al gedownload? Dit is een app waarop alle informatie van de school staat. U ontvangt hier op ook ‘push-berichten’ met belangrijke informatie of oproepjes. Wij hebben als groep een pagina waar wij foto’s op kunnen zetten. Erg leuk om eens te bekijken.

Binnenkort zullen wij u informeren over een nieuwe functie op de app, zodat u naast foto’s ook in een soort blog kunt lezen wat wij zoal in de klas doen en leren.

Interactief voorlezen

In de klas lezen wij veel voor. Er zijn ook 2 momenten in de week waarop wij een boek uitgebreid aan de kinderen aanbieden. Wij kiezen dan 5 woorden die de kinderen gaan leren en bespreken deze uitgebreid. Hierdoor breiden de kinderen hun woordenschat uit.

U heeft afgelopen week hier al een mail over gekregen. Mocht u deze niet gekregen hebben, geeft u dit dan aan, dan gaan we daar voor zorgen.

Versje

In de klas hebben wij het volgende versje over de post geleerd.

DE POSTBODE

Kijk, daar is de postbode weer.

Met op zijn fiets een grote zak.

Brieven, kaarten, enzo meer

draagt hij met gemak.

Belangrijke data voor onze groep

Maandag 6 november: Flessenpost 3 komt uit

Dinsdag 7 november: schoolontbijt (zelf bord, beker en bestek meenemen)

Woensdag 8 november: Uit je naar de Bruna en de Bibliotheek

Zaterdag 11 november: Sint Maarten

Maandag 13 november : themaopening groep 1/2B

Donderdag 16 november: Malak 5 jaar!

Vrijdag 17 november: Voorloper rapport mee

Zaterdag 18 november: Sint in ’t land

Maandag 20 november: 10- minuten gesprekken

Woensdag 22 november: 10-minuten gesprekken

Maandag 4 december: Flessenpost 4 komt uit

Doelen van november

Groep 1

taal 

Ik weet dat een tekst gelezen kan worden. 

 Ik oefen met rijmwoorden, mag ook onzin rijm zijn. 

 Ik kan 4 + 4 rijmplaatjes bij elkaar zoeken. 

 Ik oefen met het klappen van (thema)woorden in klankgroepen (pa-ra-plu  =  3 klapjes) 

Als iemand  een woord klapt (pa-ra-plu), kan ik het aan elkaar zeggen  paraplu 

 Ik oefen met het na stempelen van woordjes met 3 of 4 letters  (tak, storm, boom) 

 Ik maak kennis met de letters: p,e,h, en w

rekenen

Ik herken en benoem de cijfersymbolen t/m 5 en kan deze in de goede volgorde neerleggen. 

 Ik kan het juiste aantal bij het juiste cijfersymbool leggen (t/m 5) 

 Ik kan tot 10 tellen 

 Ik maak kennis met de cijfersymbolen van  6 t/m 10. 

 Ik ken de dagen van de week. Ik kan benoemen welke dag het vandaag is. 

 Ik oefen  met het benoemen van de seizoenen. Ik weet dat het herfst is. 

 Ik weet het verschil tussen de ochtend en de middag. 

 Ik kan zelf onder, op , in, voor, achter, en naast mijn stoel gaan staan. 

 Ik ervaar dat je dingen die wel aanwezig zijn niet altijd kunt zien. 

Groep 2

taal 

Ik weet het verschil tussen lezen en schrijven en weet dat ik er iets duidelijk mee kan maken (communiceren). 

 Ik weet dat woorden die rijmen aan het einde hetzelfde zijn en ik kan zelf rijmen. 

 Ik kan uit 4 plaatjes kiezen welk woord niet rijmt. 

 Ik kan de eerste letter van een gesproken woord herkennen en benoemen. 

 Ik kan woorden auditief (door te horen) en visueel (door te zien) sorteren op eerste letter. 

. Ik herken en benoem de letters h,w,e en p

 Ik kan woorden goed na stempelen 

 Ik weet het verschil tussen letters en woorden 

rekenen

Ik herken en benoem de cijfersymbolen t/m 10 en kan ze in de juiste volgorde leggen. 

 Ik kan het juiste aantal bij het juiste cijfersymbool leggen/ tekenen. 

 Ik maak kennis met de cijfersymbolen t/m 20. 

Ik benoem de dagen, maanden en seizoenen en weet het verschil tussen gisteren, vandaag en morgen. 

Ik kan een serie van 5 plaatjes in de juiste volgorde neerleggen. 

Ik kan aangeven waar iets of iemand zich bevindt. Ik gebruik daarbij woorden als: boven, onder, op, naast, in, voor, achter, dichtbij, ver, tegenover en tussen. 

 Ik weet het verschil tussen links en rechts 

 Ik kan zien en uitleggen wat er vanaf een bepaalde plaats wel of niet te zien is. 

Themaopening

Volgende week maandag 13 november is onze groep aan de beurt voor de themaopening. Om 10:30 zingen we dan het lied: "Jesus your my Superhero" op het podium. De kinderen mogen dan verkleed als batman, spiderman, barbie, actionman of superman op school komen. Wilt u thuis het liedje misschien ook eens oefenen met uw kind? U kunt het vinden op Youtube. 

met vriendelijke groet,

Juf Willie-Janne en juf Deborah

 

Dierentuin

We zijn gestart met het thema De Dierentuin. Apen, olifanten, krokodillen en andere dieren vullen ons lokaal. De kinderen hebben voor elk diersoort een hok gemaakt en iedere dag zijn er dierenverzorgers die ervoor zorgen dat de dieren genoeg stro, hooi en voedsel hebben. Daarnaast worden er toegangskaartjes en geldbriefjes gemaakt om zo ook echt op bezoek te kunnen in onze dierentuin. 

Liedjes die we tot nu toe geleerd hebben bij de Dierentuin zijn: ”De krokodil ligt in het water” en “Let’s go to the zoo”. U kunt ze vinden op YouTube.

Omdat de Kinderboekenweek op 3 oktober start en het dit jaar draait om “Bibbers in je buik”, zullen we tijdens de Kinderboekenweek ook aandacht aan bibbers besteden. Van welke dieren in de dierentuin krijgen we de bibbers? Aan de hand van de boeken “De Gruffalo” en “Bange Barend leert vliegen” (waar we dinsdag 3 oktober ook een voorstelling van gaan zien) zullen we samen praten spelen en leren over bibberen.

Letters leren

Groep 3 wordt gezien als de groep waar het lezen echt gaat beginnen. Echter gebeurt er bij de kleuters al een heleboel om dit mogelijk te kunnen maken. Op speelse wijze leren de kinderen al letters, leren ze woorden analyseren en synthetiseren; het hakken en plakken.

We doen dit met taalspelletjes, letters kleien, letters bouwen, gedichtjes, stempelen enz.

In de klas komen er steeds meer letters te hangen, zodat u kunt zien welke letters wij al hebben aangeboden.

Wennen

Zoals u misschien wel weet, zijn er 2 kleine kleutergroepen. Het gebeurt helaas wel eens dat er een leerkracht ziek is. Als school proberen wij hier dan een passende oplossing voor te vinden. Een oplossing is dat de 2 kleutergroepen samen gaan. Het is fijn als dit eerst geoefend wordt en daarom zullen de kinderen binnenkort korte momenten oefenen om samen in een klas te spelen en te werken.

Uitjes en andere activiteiten

Op het raam van het lokaal hangt een poster met de vraag wie er gedurende het jaar kan helpen met uitjes en andere activiteiten. Wij zijn blij met alle hulp, dus misschien dat er ook nog opa’s en oma’s kunnen komen helpen?

Gym

Fijn dat bijna alle kinderen in de groep nu goede gymschoenen hebben om mee naar de gym te gaan. Wij hebben  nu gym op vrijdag. Na de herfstvakantie zullen we gymmen op dinsdag en vrijdag.  Mocht uw kind nog geen gymschoenen op school hebben wilt u deze dan zo spoedig mogelijk meegeven?

10 uurtje

Het tien uurtje is een belangrijk moment in de klas om weer even wat energie te krijgen. Veel kinderen krijgen als tussendoortje 2 dingen om te eten mee. Het opeten hiervan kost dan ook voor sommige kinderen veel tijd. 1 stuk fruit of koek en wat te drinken is voldoende voor de kinderen om tot de lunch weer genoeg te spelen en te leren.

Rapporten Sommige leerlingen hebben hun rapport map nog thuis. Zou u deze zo spoedig mogelijk willen inleveren bij de leerkracht? Zo kunnen we het komende overzicht weer netjes in de map stoppen.

Doelen

Tijdens het thema leren we weer veel nieuwe dingen. De doelen vindt u ook op het raam van de klas.

Groep 1, doelen taal

Ik kan iets vertellen na een verhaal (+) of zeggen wat ik op de plaat zie (++)    

Ik kan kort (+) of uitgebreid (++) vertellen over mijn gemaakte werk.

Ik kan rijmpjes nazeggen (+) rijmwoorden nazeggen (+) zelf rijmen (++)           

Ik kan woorden in klankgroepen naklappen (+) zelf klappen (++)           Ik kan weet wat een korte of lange zin is (+)     

Ik kan het aantal woorden in een zin benoemen ( bijv. deze zin heeft 4 woorden)       

Ik maak kennis met de letters:

(i, k, d, o) & b, s, , p

Groep 1 doelen rekenen

Ik kan ordenen op kleur, grootte, cijfers (+) en hoeveelheid (++)          

Ik kan overeenkomsten en verschillen herkennen (+) en benoemen (++)        

Ik weet wat groot/ klein, en dik/dun, is en leg het goed op volgorde   

Ik weet wat breed/ smal en lang/ kort is en leg het goed op volgorde

Ik ken de woorden groter, kleiner, langer, korter, breder, smaller, langer en korter en kan ze ook gebruiken.

Ik kan een cirkel herkennen en benoemen.     

Ik kan een patroon na leggen   

Ik heb kennis gemaakt met spiegelen

Groep 2 doelen taal

Ik kan vertellen wat ik gedaan heb

Ik kan een verhaal navertellen door te kijken naar de tekeningen         

Ik kan een woord in stukjes hakken en kan benoemen hoeveel stukjes het zijn

 (groot - ou - ders  = 3 stukjes)

Ik kan een rijmpje opzeggen

Ik kan eindrijm herkennen Krant, strand, hand, land

Ik kan twee plaatjes bij elkaar zoeken die rijmen

Ik kan zelf woorden bedenken die rijmen, mag ook onzin rijm zijn

Bijvoorbeeld: leeuw &  beeuw               

Ik (her)ken de letters: (i, k, d, o) & b, s, , p

Groep 2 doelen rekenen

Ik kan voorwerpen sorteren op kleur, vorm, grootte, cijfer, letter en (kleine) hoeveelheid.

Ik weet wat er wordt bedoeld met de woorden kleur, vorm, cijfer, letter

Ik kan voorwerpen in de juiste volgorde leggen. (bijvoorbeeld: van groot naar klein)

 Ik kan een fout hierin ontdekken en veranderen

Ik kan voorwerpen vergelijken en benoemen met de begrippen kleiner-groter, dikker-dunner, langer-korter, breder-smaller, hoger-lager

Ik kan vormen, figuren en patronen namaken.

Ik maak kennis met spiegelen

Gym

Fijn dat bijna alle kinderen in de groep nu goede gymschoenen hebben om mee naar de gym te gaan. Wij hebben nu gym op vrijdag. Na de herfstvakantie zullen we gymmen op dinsdag en vrijdag.  Mocht uw kind nog geen gymschoenen op school hebben wilt u deze dan zo spoedig mogelijk meegeven?

10 uurtje

Het tien uurtje is een belangrijk moment in de klas om weer even wat energie te krijgen. Veel kinderen krijgen als tussendoortje 2 dingen om te eten mee. Het opeten hiervan kost dan ook voor sommige kinderen veel tijd. 1 stuk fruit of koek en wat te drinken is voldoende voor de kinderen om tot de lunch weer genoeg te spelen en te leren.

Rapporten

Sommige leerlingen hebben hun rapport map nog thuis. Zou u deze zo spoedig mogelijk willen inleveren bij de leerkracht? Zo kunnen we het komende overzicht weer netjes in de map stoppen.

Belangrijke data voor onze groep:

 • Maandag 2 oktober studiedag
 • Dinsdag 3 oktober t/m vrijdag 13 oktober kinderenboekenweek: Bibbers in de dierentuin!
 • Woensdag 4 oktober dierendag. Vanaf 10 voor half 9 mogen de huisdieren meegebracht worden op het plein en mag iedereen even komen kijken bij jouw dier of bij de dieren van anderen. Natuurlijk mag je ook je liefste knuffel meenemen.

Let op: Dieren mogen niet mee de school in.

 • Donderdag 5 oktober is de school gesloten in verband met de staking.
 • Donderdag 19 oktober Ouderavond van De Vreedzame School (19.30-21.00 uur)
 • Maandag 23 oktober t/m vrijdag 27 oktober herfstvakantie
 • Maandag 30 oktober start thema post. Mocht u hier nog leuke spullen of ideeën voor hebben, kom gerust bij ons langs!

Mocht u nog vragen hebben, stel ze gerust!

Met vriendelijke groet, juf Deborah & Juf Willie-Janne

Nieuws uit groep 1/2b

We hebben dit jaar een goede start kunnen maken in groep 1/2b. Fijn om bekende kinderen uit onze groep weer gezond terug te zien en fijn om nieuwe kinderen te verwelkomen!

Onze groep telt op dit moment 15 kinderen. Zeven in groep 2 en acht in groep 1.

De eerste week hebben we gebruikt om de kinderen weer aan alles te laten wennen. We hebben uitvoerig stilgestaan bij de afspraken in de klas, de regels, de werkhouding, lopen in de rij, omgaan met andere kinderen, conflict oplossen en samen zorg dragen voor een opgeruimde en nette klas.

Ook dit jaar gebruiken we voor deze onderwerpen de methode De Vreedzame school. Deze wordt door de hele school ingezet. Zo bouwen we aan een goede sfeer en speel/werkomgeving in de klas.

Vorige week donderdag hebben wij extra hulp gehad in de klas van juf Agatha. Om de week komt zij op donderdagochtend in de klas ondersteunen. Op maandag en dinsdag hebben we extra hulp van juf Irene. Fijn zoveel helpende handen in de klas.

Maandag 11 september was de informatieavond. Het was leuk om betrokken ouders iets te kunnen vertellen over hoe wij werken in groep 1/2 . De kinderen die er waren hebben nog een prachtig lied gezongen en ze hebben hun ouders een rondleiding door de klas gegeven. Bedankt voor uw komst.

Op het raam bij de klas kunt u lezen aan welke doelen we de komende weken werken. In de klas plakken we stickers als een doel behaald is. De kinderen worden nauw betrokken bij hun eigen leerproces en ontwikkeling.

Hieronder ook een overzicht van de doelen in september.

Groep 1 - doelen september

taal        rekenen

Ik durf vrijuit te spreken in de klas/ kring          

Ik weet dat illustraties & tekst samen een verhaal zijn

Ik kan de voorkant van een boek beschrijven & het verhaal voorspellen          

Ik begrijp wat er gezegd word en kan daarop reageren              

Ik kan korte zinnen nazeggen (minimaal 4 woorden)    

Ik kan het aantal woorden in een zin benoemen ( bijv. deze zin heeft 4 woorden)       

Ik maak kennis met de letters: i & k      Ik kan  aanwijzend tellen tot 5 (+)

of tot 10 (++)    

Ik kan een telversje opzeggen/ telliedje zingen.

Ik kan groepjes (t/m) 5 maken en snel overzien (t/m 3 +  - t/m 5 ++)  

Ik maak kennis met lengte door zelf te meten (vergelijken)     

Ik kan zelf iets bedenken om te bouwen met blokken

Ik kan zelf iets bedenken om te maken van papier

Ik ken de kleuren rood, geel, groen & blauw (+)             

Ik ken de kleuren paars, roze, grijs, oranje, bruin, zwart & wit (++)

Groep 2 - doelen september   

taal        rekenen             

Ik durf vrijuit te spreken in de klas/ kring           

Ik weet dat illustraties & tekst samen een verhaal zijn

Ik kan de voorkant van een boek beschrijven & het verhaal voorspellen          

Ik begrijp wat er gezegd word en kan daarop reageren              

Ik kan 4 woorden in de goede volgorde nazeggen

Ik weet het verschil tussen lange woorden en korte woorden

Ik kan van 2 woorden, 1 woord maken (vogel en huis, maakt samen vogelhuis)             

Ik kan het aantal woorden in een zin benoemen ( bijv. deze zin heeft 4 woorden)       

Ik ken de letters: i & k  Ik kan hardop tellen t/m 20

Ik kan aanwijzend tellen t/m 10 met materialen of op papier

Ik oefen met het weergeven van getallen

(bijvoorbeeld het cijfer schrijven, of het aantal rondjes tekenen)

Ik kan meten met lengte door zelf te meten (vergelijken)        

Ik kan doelgericht iets bouwen met blokken    

Ik kan doelgericht iets maken van papier

Vanaf volgende week starten we met het thema: “Bibbers in de dierentuin”. We lezen, spelen, zingen en werken ongeveer 5 weken rondom dit thema.

Inmiddels heeft u de informatiebrief van 123zing ontvangen. Daarmee kunt u de liedjes die we op school aanleren ook thuis oefenen. De gebruikersnaam en het wachtwoord zijn beide: driemaster12B.

Belangrijke data voor onze groep:

 • Van 18 t/m 22 september staan de ouder vertelmomenten/ kennismakingsgesprekken gepland, er hangt een intekenlijst op het raam bij de klas.
 • Er hangt ook een intekenlijst voor hulpouders aan het raam. Hier staan verschillende belangrijke excursie/ hulpouder data op. We waarderen uw hulp enorm.
 • Vrijdag 22 september koffie ochtend in de teamkamer voor alle ouders van groep 1/2B! Om 8:30 staat de koffie voor u klaar en om 8:50 nodigen we u uit om ongeveer een kwartier in de klas te komen kijken.
 • Donderdag 28 september: fotograaf op school
 • Maandag 2 oktober studiedag, kinderen groep 1/2B vrij!
 • Dinsdag 3 oktober opening Kinderboekenweek 8:30 uur

 Met vriendelijke groet,  juf Deborah & juf Willie-Janne

 

 

 

 

4-7-2017

Beste ouders/ verzorgers van groep 1/2 B,

Gesprekken Het grote aftellen is nu echt begonnen. De CITO’s zijn achter de rug, de rapporten zijn geschreven en de 10 minuten gesprekken staan gepland. Mocht u nog specifieke vragen hebben voor de 10 minuten gesprekken, schroom dan niet om ze van te voren te mailen of op te schrijven voor het moment zelf. Zo kunnen we de 10 minuten zo efficiënt mogelijk benutten.

Omdat juf Judith nog maar pas voor de groep staat, zal zij niet deelnemen aan de 10 minuten gesprekken. De gesprekken van woensdag 12 juli worden daarom verplaatst naar dinsdag 11 juli. De gesprekken van groep 1/2B zullen dus plaatsvinden op maandagmiddag, maandagavond en dinsdagmiddag. Deze gespreken zijn niet verplicht. Als de leerkracht u wil spreken heeft u al een uitnodiging ontvangen. Natuurlijk mag u wel gewoon inschrijven als u dat wilt.

Doelen Voor de maand juli zijn er geen nieuwe doelen. De doelen die passen binnen het thema de ruimte heeft u inmiddels ontvangen. Daarnaast besteden we extra aandacht aan de doelen die nog niet helemaal behaald zijn en dat bekijken we per kind. Zijn er bijvoorbeeld nog 2 kinderen die moeite hebben met rijmen, krijgen zij komende maand extra hulp bij rijmen. Zo proberen we nog het laatste zetje mee te geven voor volgend schooljaar.

Verrassing Op dinsdag 11 juli staat er nog een verrassingsvoorstelling gepland voor de kinderen van groep 1/2. Zij zullen een poppentheater zien van Luke en de ijsjesmachine naar het gelijknamige boek van F.G. Hoekstra.

Oproep Aangezien er in groep 1/2 nog regelmatig zindelijkheidsongelukjes plaatsvinden, zouden we extra reserve kleding heel fijn vinden. Heeft u onderbroeken en (korte) broeken en sokken over, dan zijn wij daar erg blij mee. We kunnen de maten 104, 110, 116 en 122 goed gebruiken! Alvast bedankt!

Schoonmaak Aan het einde van het jaar proberen we ons lokaal altijd zo schoon mogelijk achter te laten. Hierbij maken vele handen licht werk. Op maandag middag 17 juli proberen juf Anja en ik (juf Willie-Janne) de klas een grote schoonmaak beurt te geven. Denk aan kasten schoonmaken, stoeltjes en tafels schoonmaken en ramen zemen. We zouden het heel fijn vinden als er (groot) ouders zijn die ons daarbij willen helpen. Wij zijn er van 15:15 tot maximaal 18:00. Als u een gaatje heeft zien we u graag!! Daarnaast zullen we de komende weken speelgoed mee naar huis geven om daar schoon te maken en uit te zoeken. Alvast bedankt voor uw hulp.

Afscheid Op maandag 17 juli neemt juf Anja afscheid van onze klas. De kinderen vonden het heel fijn als ze er was. Ze heeft echt heel goede ondersteunende werkzaamheden gedaan en ik zal haar volgend jaar zeker gaan missen.

Ook juf Judith zien we na de zomervakantie niet meer terug. Juf Judith neemt afscheid op donderdag 20 juli. Ik wil juf Judith ontzettend bedanken voor haar grote inzet, haar enthousiasme en het perfect opvangen van de woensdag, donderdag en vrijdag. We hadden ons geen beter invaller voor juf Erica kunnen wensen. Lieve juf Judith, heel erg bedankt!

Tot slot

We hopen dat de informatie vanuit de groep in de Flessenposten van het afgelopen jaar duidelijk is geweest. Heeft u nog tips of opmerkingen dan horen we die natuurlijk graag.

Ik wil u als ouders vanaf deze plek enorm bedanken voor uw betrokkenheid, hulp bij activiteiten, de fijne communicatie en flexibiliteit waar dat nodig was. Ik heb genoten van dit schooljaar. Fijne kinderen en fijne ouders, voor altijd een plekje in mijn hart!

Een lieve groet,

Juf Willie-Janne

 

29-5-2017

Beste ouder(s)/ verzorgers,

Heeft u de afgelopen dagen ook zo genoten van het mooie weer? Komende weken zullen er vaker mooie dagen zijn en kinderen vragen bij een zonnige dag vaak of de jas uit mag. ’s Morgens is het meestal nog wat frisser waardoor veel kinderen een jas meenemen. De kleuterleerkrachten hebben als grens 18 graden gekozen (en een beetje op gevoel). Natuurlijk zijn kinderen altijd vrij in het toch aantrekken van hun jas of vest boven de 18 graden.  Wilt u toch graag dat uw kind op een mooie dag de jas aantrekt (bijvoorbeeld vanwege een verkoudheid) geeft u dit dan even aan bij de leerkracht? _________________________________________________________________________________

De maand mei stond in het teken van het thema gezondheid. Wat hebben we veel geleerd over dit onderwerp en wat vonden we het leuk om in de dokterspraktijk te spelen en recepten af te geven bij de apotheek. De moeder van Pueblita is verpleegkundige en zij kwam vorige week  op bezoek om  te vertellen over haar werk. Daarnaast had ze ook nog allemaal spulletjes meegenomen die we goed konden gebruiken. We vonden het erg leuk en interessant dat ze er was. Heel erg bedankt! _______________________________________________________________________________

Op woensdag 3 mei heeft juf Erica afscheid genomen. Het Driemasterteam heeft diezelfde middag ook afscheid van haar genomen bij “tante Truus” (een eetgelegenheid in Almere centrum) daar vertelde juf Erica dat ze het afscheid met de kinderen heel erg fijn vond en dat ze het waardeerde dat er aardig wat ouders gekomen waren om haar de hand te schudden. Dank daarvoor. Wat fijn dat we juf Judith bereid gevonden hebben om onze groep 1/2b  met veel plezier en enthousiasme  les te geven. Hieronder stelt ze zich even aan u voor:

Mijn naam is Judith Vrieling. Ik ben 34 jaar en woon met mijn man en drie dochters in Almere. Ik ben drie weken geleden begonnen op de Driemaster. Ik werk tot de zomervakantie op woensdag, donderdag en vrijdag in groep 1-2 B als vervanging voor juf Erica. Inmiddels heb ik de kinderen al goed leren kennen en voel me hier zeker op mijn plek. Ik ben de afgelopen twee jaar thuis geweest om me geheel op mijn eigen kinderen te kunnen richten. Toch begon het weer te kriebelen om terug te gaan in het onderwijs, vandaar dat ik nu met heel veel plezier deze vervanging op mij neem. Eerder werkte ik ook voor scholen van stichting Prisma. Vooral in de middenbouw. Naast leerkracht ben ik ook dansdocent. De voetjes zullen de komende tijd dus regelmatig van de vloer gaan in groep 1-2B! Mocht u vragen hebben dan bent u altijd welkom na schooltijd voor een kort praatje of het maken van een afspraak.

Hartelijke groet,

Judith Vrieling _________________________________________________________________________________

Komende weken zijn we even themavrij om daarna van start te gaan met de projectweken. De hele school zal tijdens de projectweken in het teken staan van “De Ruimte”.  Tijdens de thema vrije weken gaan we natuurlijk wel weer van alles leren.

De doelen voor groep 1 en 2 zien er in juni als volgt uit:

Groep 1 Taal: - Ik kan (thema)woorden in klankgroepen verdelen en bedenk zelf woorden met 1,2 of 3 klankgroepen. Voorbeeld: die-ren = 2 klapjes/klankgroepen - Ik kan het verschil tussen woorden en letters zien en benoemen en kan aanwijzen welke losse letters bij een woord gebruikt zijn - Ik kan vertellen of een woord kort of lang is. - Ik kan MKM woorden plakken. Voorbeeld; juf zegt k-i-p, dan zeg ik kip - Ik kan de letters van mijn naam op verschillende plekken aanwijzen of terugvinden. - Ik kan woorden van 5 letters correct na stempelen. - Ik heb kennis gemaakt met de letters van groep 2.

Rekenen: - Ik kan tellen tot 15 en ik kan terug tellen  van 10 naar 0. - Ik herken de cijfers 1 t/m 10 en leg deze in de goede volgorde neer. - Ik kom in aanraking met het tellen van vingers. - Ik weet dat 1 hand 5 vingers heeft en 2 handen 10 vingers. - Ik kan de dobbelsteenbeelden in 1 keer aflezen en er een spel mee spelen of het juiste aantal materiaal bij leggen. - Ik ken de 4  seizoenen. Ik weet welke kenmerken passen bij lente/zomer. - Ik ken de dagen van de week en ik kan vertellen welke dag het vandaag is. - Ik kan een reeks van 3 of 4 plaatjes in de juiste volgorde neerleggen. - Ik herken de cirkel, vierkant en driehoek

Groep 2 Taal: - Ik kan de begin-, midden- en eindklank horen in woorden en weet welke klank de juf van me vraagt en waar de klank staat. - Ik kan zelf woorden met een klank op een willekeurige plaats bedenken. - Ik kan 4 letter woorden hakken en plakken. - Ik ken ongeveer 15 letters. - Ik kan bij 3 letter woorden de missende letter invullen. - Ik maak een begin met het schrijven van 4 letter woorden - Ik schrijf woorden (in spontane spelling, dus zoals ik denk dat het geschreven moet worden) - Ik herhaal de aangeboden letters van dit schooljaar.

Rekenen: - Ik kan vanaf een willekeurig punt verder tellen tot en terugtellen vanaf 20. - Ik kan werken met de getallen t/m 12 en kan hierbij met blokjes of ander materiaal het juiste aantal bijleggen. - Ik kan bij het laten zien van een aantal vingers direct zeggen of laten zien (met mijn eigen vingers) hoeveel vingers het zijn. - Ik kan groepjes van 2, 5 of 10 maken en snap dat 1 hand 5 is en twee handen 10 en dat als er weer een hand bij komt er 15 zijn en nog een hand 20. Dit oefen ik ook met de sprongen van 2 - Ik maak kennis met het begrip turven. Ik kan turven aflezen t/m 20 - Ik kan de dag, de maand en het seizoen benoemen en weet de belangrijkste kenmerken van ieder seizoen. Ik begrijp de cyclus. - Ik weet de dag van gisteren, vandaag en morgen. - Ik kan een gebeurtenis in de juiste volgorde beschrijven.

De doelen kunt u ook op het raam van de klas terugvinden. __________________________________________________________________________________

De maand juni staat ook in het teken van CITO. De CITO is in groep 1 en 2 een boekje met plaatjes. Bij iedere vraag of bij ieder verhaaltje zijn er vier plaatjes. Door goed  (kritisch) te luisteren naar de vraag of het verhaal, kunnen de kinderen er het juiste plaatje (antwoord)  bij zoeken. Ze zetten er dan met potlood een streepje onder.  De kinderen vinden het over het algemeen erg  leuk om te doen.  Er zit geen druk achter, er is tijd genoeg om het te maken en als we merken dat een kind geen zin meer heeft dan stoppen we gewoon even. Het kan allemaal!

Alle onderwerpen (doelen) in CITO hebben de kinderen het afgelopen jaar spelenderwijs geleerd in de klas. U heeft via de Flessenpost en foto’s op de app hopelijk een idee gekregen van de doelen waar we elke maand mee aan de slag gaan. Ook oefenen we soms met werkbladen om zo kennis te maken met het werken op papier.   De CITO is een manier om te kijken of de kinderen, alle dingen die geleerd zijn in de  klas, nu ook op een andere manier kunnen toepassen.

De kinderen die vanaf januari 2017 bij ons in de klas gekomen zijn (de groep 0 ) maken de CITO nog niet. Zij hebben samen met de leerkracht een aanwijsboekje (peutercito) besproken om zo te kunnen zien wat ze al kunnen. Een kind dat bij binnenkomst bijvoorbeeld  al aanwijzend tot 10 kan tellen, maak je natuurlijk niet blij met spelletjes om het tellen tot 10 te leren.

Zo helpen de CITO en het peutercito ons steeds om zo goed mogelijk aan te kunnen sluiten bij het niveau van uw kind. Ieder kind is anders, ieder kind telt en ieder kind verdient de beste mogelijkheden op zijn of haar niveau. _______________________________________________________________________

Komende periode gaan we in de klas ook extra aandacht besteden aan hygiëne. We maken kinderen weer even bewust van het handen wassen na het plassen, handen wassen na het buitenspelen (met zand) of eventueel handen wassen voor het eten als handen onder de klei, verf of lijm zitten.  De meeste kinderen vinden vieze handen sowieso niet prettig en vragen zelf al of ze hun handen mogen wassen. Het zou fijn zijn als u thuis met ons meedoet en vooral na de toiletgang even op het handen wassen met zeep wijst.  Zo zorgen we samen voor een stukje bewustwording bij de kinderen. Alvast bedankt!

__________________________________________________________________________________

Heeft u nog vragen over bovenstaande zaken, heeft u vragen over uw kind of zit u ergens mee, blijf er dan alstublieft niet mee rondlopen. We merken wel eens dat er vragen spelen op het plein onder ouders. Kom naar de leerkracht en maak het bespreekbaar. We geven antwoord op uw vragen en denken graag met u mee. Onze deur staat altijd open!!

Vriendelijke groet,                                                                                * Juf Judith & Juf Willie-Janne *

1-5-2017

Beste ouders/verzorgers,

We hopen dat u een fijne vakantie gehad heeft samen met uw kind. Nu heerlijk uitgerust weer aan de slag. Veel nieuwe dingen leren! Komende week staat nog in het teken van het jubileum en het koningshuis, maar ook in het teken van het afscheid van juf Erica. Ik kan u wel vertellen dat het fantastisch was om Erica als duo-collega naast me te hebben. Lief, enthousiast, kennis in overvloed en heel fijn in de samenwerking. Wat zullen de kids en ik haar enorm gaan missen. Ik denk dat ik ook namens u mag spreken als we haar vanaf deze plek heel veel succes en geluk voor de toekomst wensen. Lieve Erica het ga je goed!

Vanaf 8 mei starten we met het thema gezondheid. Hieronder vindt u enkele ideeën die u thuis kunt doen rondom het thema gezondheid.

Gezondheid buiten Bewegen is gezond. Spreek af met uw kind dat u een week lang elke dag iets doet aan beweging. Iedere dag mag één van u kiezen wat de activiteit zal worden: naar de winkel fietsen, samen een rondje wandelen, touwtje springen, potje voetballen. Houd op een kalender bij wat jullie hebben gedaan. Gezondheid in huis Bekijk samen eens welke EHBO-spullen in huis aanwezig zijn. Waar liggen ze en waarvoor kun je  ze gebruiken? Doe eens voor bij elkaar hoe je iemand een verbandje omdoet en plak een pleister bij elkaar. Waarvoor gebruik je een pincet? Waarom zijn er verschillende maten pleisters? Laat uw kind een knuffel verbinden en verzorgen. Niet alleen een verbandje helpt, gezond eten en aandacht helpen ook. Gezondheid op de bank Zet de knuffels van uw kind op een rij naast elkaar op de bank. Vertel uw kind dat hij of zij de dokter is en dat alle knuffels een beetje ziek zijn. De dokter moet de knuffels vertellen wat ze moeten doen om zich beter te voelen. Bedenk samen wat de knuffels kunnen hebben: pijn, een bloedneus,  buikpijn, keelpijn. U voorziet de knuffels van stemmen: Ik heb zo’n buikpijn, want ik heb wel vier  ijsjes gegeten! Ik ben zo verkouden, ik moet steeds niezen! Laat uw kind oplossingen bedenken.  Help uw kind alleen met een oplossing als het echt niet lukt.

Gezondheid op internet • Op de kinderwebsite van het Jeroen Bosch ziekenhuis staan allemaal interessante weetjes,  spelletjes en filmpjes over het ziekenhuis (www.halloziekenhuis.nl). Er zijn meer ziekenhuizen die websites voor kinderen hebben, zoals www.kinderwebsite.rkz.nl en www.kindersitelievensberg.nl. •  In de iPad app Toca Doctor van Toca Boca kunnen kinderen zelf de dokter zijn en de kwaaltjes die er verschijnen met behulp van een spelletje oplossen. •  Op www.voedingscentrum.nl is interessante informatie over gezonde voeding te vinden en bij het tabblad ik ga naar school vindt u spelletjes voor uw kind. Samen lezen over gezondheid  • Beer is ziek door Karma Wilson                                                         •  Naar het ziekenhuis door Netty van Kaathoven.                                                         • Kareltje kampioen door Rotraut Susanne Berner

In de maand mei gaan we ook op school met het thema gezondheid veel nieuwe dingen leren. Hieronder staan de doelen voor de maand mei.

Rekenen groep 1

 • Ik ken de cijfers 1 t/m 8 en begrijp wat meer, minder en evenveel is. Ik kan dit laten zien met materiaal.
 • Ik kan voorwerpen op de goede volgorde neerleggen van klein-groot, dik-dun, lang-kort en hoog-laag. Ik begrijp wat er met de woorden bedoelt wordt.
 • Ik kan een fout uit een rij die op volgorde staat van klein-groot, dik-dun, lang-kort en hoog-laag makkelijk vinden.
 • Ik maak kennis met de overtreffende trap (die is groot, die is groter die is het grootst)
 • Ik kan een reeks van 3 afmaken.
 • Ik begrijp de woorden boven, onder, in, achter, op, voor, naast, tussen en gebruik ze op de juiste manier.
 • Ik kan door de woorden boven, onder, in, achter, op, voor, naast, tussen te gebruiken uitleggen waar een voorwerp ligt.

Rekenen groep 2

 • Ik ken de cijfers 1 t/m 12 en begrijp wat erbij/ eraf & samen/ verschil is. Ik kan dit laten zien met materiaal en op een werkblad. Ik kan gebruik de woorden ook als ik iets uitleg of aan het nadenken ben.
 • Ik kan eenvoudige optel- en aftrekproblemen in een kort verhaaltje oplossen, dit kan ik ook op papier met plaatjes.
 • Ik kan direct 1 meer of 1 minder tot 20 benoemen.
 • Ik kan t/m 20 aanwijzen waar het getal ongeveer moet staan, ik weet wat er voor een getal komt en wat erna komt.
 • Ik werk met de begrippen klein-groot, dik-dun, breed-smal, lang-kort, hoog-laag, zwaar-licht, vol-leeg en kan ze in de juiste volgorde zetten. Zowel met echte materialen als op een werkblad.
 • Ik kan zelfstandig reeksen afmaken en groottes met elkaar matchen.
 • Ik gebruik de woorden boven, onder, in, achter, op, voor, naast, tussen, links, rechts, schuin, ver, dichtbij en door.
 • Ik kan eenvoudige plattegronden (bovenaanzichten) aflezen en op die manier mijn route bepalen.
 • Ik ervaar hoe het is om iets wel of niet te zien vanuit een bepaalde hoek op een plattegrond in vergelijking met de echte situatie

Taal groep 1

 • Ik weet het verschil tussen lezen en schrijven.
 • Ik weet dat je kunt schrijven over geschiedenis en de toekomst en dat wat je schrijft je altijd terug kunt lezen.
 • Ik weet dat geschreven woorden kunnen worden uitgesproken.
 • Ik ken al enkele letters (minimaal 5). Bijvoorbeeld die van mijn naam
 • Ik herken en “schrijf” mijn eigen naam.
 • Ik herken en bedenk woorden met eindrijm.
 • Ik kan een rijmpje opzeggen.
 • Ik kan plaatjes die rijmen met elkaar matchen.
 • Ik kan de volgorde van opdrachten onthouden en vervolgens uitvoeren. (pak eerst rood en dan zwart)
 • Ik benoem en herken mijn eigen beginletter.
 • Ik maak kennis met de letter Z van ZIEK

Taal groep 2

 • Ik weet dat je gesproken woorden kunt vastleggen op papier of met audiovisuele middelen. Ik weet dat geschreven woorden kunnen worden uitgesproken.
 • Ik kan letters van gesproken woorden op papier zetten. Ik kan woorden zetten bij een praatplaat.
 • Ik kan de begin- of eindklank van een woord weghalen en vertellen welk woord je hoort.
 • Ik kan de begin-, midden- of eindklank van een woord vervangen door een andere klank.
 • Ik kan MKM woorden hakken en plakken. Ik hak MKMM en MMKM woorden.
 • Ik herken en benoem en sorteer de begin-, midden –en eindklank van woorden.
 • Ik benoem en herken minimaal 19 letters.
 • Ik ken de letter Z van ZIEK

Heeft u vragen over de doelen, over uw kind, over helpen binnen de school of over andere zaken. Kom gerust. Na schooltijd is er altijd wel een gaatje te vinden om even te praten mocht daar behoefte aan zijn. De deur staat altijd open.

Met vriendelijke groet,

Willie-Janne Kramer

4-4-2017

Nieuws uit groep 1/2b

We zijn gestart met het thema ‘Het koninklijk huis’. 

Wanneer u deze flessenpost leest kunnen we al terug kijken op een bijzonder high tea. Samen met de kinderen hebben we met deze high tea het thema geopend en geproefd van koninklijke sfeer.

De komende weken werken we aan allerlei onderwerpen over het koninklijk huis. De volgende vragen staan centraal: Wie is onze koning? Wie horen er bij zijn familie? Wat doet een koning? Etc.

Verder gaan we de volgende uitdaging aan: We leren het volkslied ‘Wilhelmus van Nassouwe’.

Op 19 april hopen we op excursie te gaan naar de Kemphaan. Het onderwerp van de excursie is: Lente op de boerderij.

Op 13 april vieren we op school het paasfeest. In onze klas leren we de volgende liedjes (te vinden op you tube):

 • Weet je dat de lente komt?
 • Vertel me eens Heer Jezus
 • Wij vieren feest
 • De steen is weg

Voor taal en rekenen werken we deze weken aan de volgende doelen:

Voor groep 1:

Taal

 • Ik kan vertellen wat er eerst, later en aan het eind van een boek gebeurt.

Ik kan een boek voorspellen op basis van de omslag (voorkant).

 • Ik kan een verteld verhaal naspelen. In de huishoek of in de verteltafel.

Ik kan kritisch luisteren naar een kort verhaal en kan antwoord geven op dit soort vragen: welke kleur was het huis?

 • Ik kan de volgorde van auditieve informatie onthouden (wat ik hoor) en vervolgens handelen. (pak eerst rood en dan zwart)
 • Ik kan aangeven aan uit hoeveel klankgroepen (klapjes) een woord bestaat.

Ko-ning-in = 3 klapjes

 • Ik maak kennis met de letters K, o, oo (herhaling) en de  P van paleis 

Rekenen

 • Ik benoem de cijfersymbolen t/m 8. Ik kan deze in de goede volgorde neerleggen.
 • Ik kan met behulp van aantallen t/m 8 aangeven welk cijfersymbool meer of minder is.
 • Ik kan de cijfersymbolen t/m 8 koppelen aan een concrete hoeveelheid (daar liggen 5 snoepjes) .
 • Ik kom in aanraking met verschillende vormen van handig tellen.
 • Ik vergelijk gewicht aan de hand van een balans. Ik begrijp de woorden zwaarder en lichter.
 • Ik maak kennis met een personenweegschaal.
 • Ik kan een vooraanzicht van een bouwtekening of foto nabouwen.
 • Ik kan iets doelgericht maken met blokken en vrij materiaal.
 • Ik kan een eenvoudige vouwvoorbeeld navouwen. Ik begrijp de vouwbegrippen punt en schuin vouwen.
 • Ik herken en benoem de basiskleuren, zwart, wit, oranje, paars, roze en grijs.

Rekenen

Voor groep 2

 • Ik ken de cijfersymbolen t/m 20. Ik leg deze in de goede volgorde neer. Ik weet welk cijfer  meer/groter of minder/kleiner is, zonder het aantal te zien.
 • Ik weet de buurgetallen bij de cijfers 1 t/m 10.
 • Ik kan de cijfersymbolen t/m 20 koppelen aan een telbare hoeveelheid. En ik bedenk handige manieren om te tellen.
 • Ik kan het gewicht van verschillende materialen wegen op een balans of weegschaal en de maateenheid aflezen.
 • Ik kan mijzelf wegen op een personenweegschaal.
 • Ik kan een bouwwerk van een voorbeeld nabouwen (3d).
 • Ik kan zelf doelgericht iets maken met blokken en vrij materiaal.
 • Ik vouw een vouwvoorbeeld met 16 vierkantjes zelfstandig na.

Taal

 • Ik kan zelf een verhaal bedenken met een begin, midden en slot.
 • Ik werk van boven naar beneden en van links naar rechts.
 • Ik vertel een verhaal na zonder steun van illustraties.  Ik vertel erbij:

o             Wie er in het verhaal voorkwam;

o             Wat de belangrijkste en minder belangrijke gebeurtenissen in het verhaal waren;

o             Waar het verhaal zich afspeelt.

 • Ik kan woorden hakken en plakken zoals : prins, koets etc.
 • Ik kan een woord langer maken: bak- bakt
 • Ik oefen met het zelf schrijven van woorden, ik mag nog hulp vragen
 • Ik ken de letters K, o, oo,, p van paleis .

Vriendelijke groet van,

Juf Willie-Janne en juf Erica.

7-3-2017

ouders/verzorgers,

Leestasjes en boekenkring

We starten deze week met het uitdelen van de schoolleestasjes.

De kinderen krijgen om de beurt een leestasje mee naar huis, deze mag twee weken geleend worden.

In de klas hangt een rooster waarop u kunt zien wanneer uw kind aan de beurt is.

In de tas zit een leesboek en spelletjes ter bevordering van de woordenschat.

Samen met uw kind kunt u het boek lezen en de spelletjes doen.

Het is de bedoeling dat uw kind na twee weken over het boek vertelt in de kring op school.

We hebben tijdens dit speken aandacht voor de volgende onderdelen:

 • Wat is de titel van het boek?
 • Over wie/wat gaat dit boek
 • Wat gebeurt er in dit boek (probleem en oplossing)?
 • Vond je het een mooi boek? En waarom?

We vragen uw hulp bij het lezen van het boek, het doen van de spelletjes en het thuis voorbereiden van het gesprek in de kring.

We volgen hiermee de schoolbrede doelstellingen voor de bevordering van leesmotivatie:

 • Lezen is leuk.
 • Zien lezen doet lezen.
 • Stimuleren en ontwikkelen van spreekvaardigheid.

Gym voor groep 1

Vanaf nu tot aan de zomervakantie krijgen de kinderen uit groep 1 op vrijdag extra gymles van een vakdocent gym. Zij gymmen samen met de kinderen van juf Danielle en de peutergroep van kwart voor 11 tot half 12. Onze eigen gymles wordt verplaatst naar de donderdagochtend.

Thema in de klas

In onze groep zijn we bezig met het thema Alles groeit en lente.  We praten, lezen, zingen, spelen en werken over allerlei dingen die met groeien te maken hebben.

De kinderen ontdekken dat plantjes groeien, maar ook dat mensen en dieren groeien.

Alles van hun eigen babyperiode tot het zaaien van zaadjes.

U kunt uw kind helpen dit thema nog beter te beleven. In deze brief vindt u activiteiten om samen te doen en een speciale thuisopdracht. Het is voor kinderen geweldig om te merken dat hun ouders weten waar zij op school mee bezig zijn.

Veel plezier samen!

Alles groeit buiten

Ga eens samen op stap in een park, een grote tuin of het bos. Zoek samen naar bijzondere bomen of planten. Laat uw kind zelf foto’s maken van een mooi blad, een bloem, een boom, het gras, de grond, een knop, het water, een vogel of een hond. Probeer ook dingen te zoeken die zichtbaar in de groei zijn, zoals ontluikende bloemen, bloesem of jonge dieren. Bekijk de foto’s bij thuiskomst.

Wat hebben jullie allemaal gezien?

Alles groeit binnen

Koop tuinkerszaadjes. Neem een stuk stof (liefst katoen) en maak dat vochtig met een plantenspuit.

Bedenk samen in welke vorm jullie de zaadjes willen laten groeien. Bijvoorbeeld in de naam van uw kind of in de vorm van een huis of een dier. Strooi de zaadjes in een vorm op het stuk stof. Laat uw kind de zaadjes iedere dag vochtig maken met de plantenspuit. Na een tijdje groeit de tuinkers in de vorm die jullie hebben gekozen. En daarna: opeten maar. Tuinkers is lekker op een beschuitje of een cracker!

Alles groeit

In dit woordspelletje noemt u steeds een dier. Uw kind noemt dan de naam van het jonge dier:

De hond – de puppy, de kikker – het kikkervisje (het donderkopje), de poes – de kitten, het paard –het veulen, het schaap – het lammetje. Maak het moeilijker door het spelletje andersom te spelen.

Hoe heet de vader of moeder van het dierenjong? Draai de rollen ook eens om en laat uw kind een dier noemen.

Foto’s van Alles groeit

Zoek foto’s op van toen u klein was en laat deze zien. Vergelijk de foto’s met de babyfoto’s van uw kind. Zijn er nog babykleertjes van uw kind in huis? Haal deze tevoorschijn. Bekijk ze samen. Pak een meetlint en meet de kleertjes van uw kind samen op. Meet nu uw kind. En uzelf. Schrijf de cijfers op in centimeters, zodat uw kind het verschil kan zien in de grootte van de getallen.

Samen lezen over Alles groeit

 • Mijn fotoboek; mijn lijf door F. Michaud. Uitgeverij Luister.
 • Kijk hoe ik groei! door Libor Drobny. Uitgeverij Rebo Productions.
 • Opa Jan wint een olifant door Marius van Dokkum. Uitgeverij van Gorcum.
 • Mama, wat zit er op mijn kop? door Yoko Heiligers. Uitgeverij Marmer.

Alles groeit op internet

 • Zoek op Youtube naar time laps flower. U vindt dan filmpjes waarbij de bloei van bloemen op film is vastgelegd. Fascinerend om samen naar te kijken.
 • Laat uw kind steeds een jong dier noemen. Zoek het jonge dier op in Google afbeeldingen. Bekijk er een paar van dichtbij en ga dan weer verder met het volgende jonge dier. Of neem in plaats van jonge dieren bepaalde soorten bloemen en planten die uw kind kent: madelief, paardenbloem, boterbloem, aardbeien. Draai het ook eens om.

Zoek iets op en laat uw kind raden wat het is.

Thuisopdracht Alles groeit

Neem een aantal folders of kranten en zoek naar planten, dieren of mensen; alles wat kan groeien.

Knip samen bijvoorbeeld aardappels uit, wortels, een kat of een hond, een kind of een volwassene;

alles wat groeit. Bij deze brief zit een werkblad met een woordveld. Plak de uitgeknipte afbeelding rondom het woord groeien. U schrijft erbij welk woord bij de afbeelding hoort. Neem het woordveld mee naar school als het af is.

 Met vriendelijke groet,

Juf Erica en juf Willie-Janne

Naam

Tasje mee naar huis

Leeskring in de klas

(tasje weer mee naar school nemen)

Darwin

6 maart

Maandag 20 maart

Pueblita

6 maart

Dinsdag 21 maart

Ethan

6 maart

Woensdag 22 maart

Malak

6 maart

Donderdag 23 maart

Anna

6 maart

Vrijdag 24 maart

Mylou

13 maart

Maandag 27 maart

Isabella

13 maart

Dinsdag 28 maart

Mert

13 maart

Woensdag 29 maart

Luuk

13 maart

Donderdag 30 maart

Jonathan

20 maart

Maandag 3 april

Aimee

20 maart

Dinsdag 4 april

Precious

20 maart

Woensdag 5 april

Talia

2o maart

Donderdag 6 april

Kamsana

20 maart

Vrijdag 7 april

Michael

20 maart

Maandag 10 april

R.J.

27 maart

Dinsdag 11 april

Ethan B

27 maart

Woensdag 12 april

Jahmyra

27 maart

Donderdag 13 april

 

 

 

15-2-2017

Beste ouders/ verzorgers,

Helaas is juf Erica ziek. Vandaag hebben juf Danielle en juf Kirsten samen de beide kleutergroepen lesgegeven.
Voor morgen vragen we de ouders van alle groep 1 kinderen om hun kind thuis te houden. Zowel de groep 1 leerlingen van juf Danielle als die van juf Erica. Juf Regina zal dan de kinderen van groep 2 lesgeven in 1 lokaal. We vragen u dit omdat juf Erica morgen nog ziek is en juf Kirsten een dag naar haar opleidingsschool moet.
Wij begrijpen dat dit vervelend kan zijn voor u als ouder, bijvoorbeeld omdat u ook naar uw werk moet. Toch vragen we u om uw medewering in deze situatie. We hopen dat het u lukt om opvang te regelen voor uw kind.
Op dit moment worden de ouders van groep 1 leerlingen telefonisch benaderd voor uitleg en om te vragen of het mogelijk is om uw kind thuis te houden of dat uw opvang kunt regelen. Mocht het echt niet mogelijk blijken voor u om dit te regelen, dan vangen wij u kind op school op. Voor de rust in de groep en de wisselingen voor de jongste kinderen willen we de groep kleuters die naar school komen niet te groot maken.
Mocht juf Erica vrijdag nog ziek zijn dan kan juf Regina vrijdag invallen voor de groep. Juf Kirsten zal dan weer gewoon aanwezig zijn in haar eigen groep.

Hopend u hiermee voldoende te hebben ingelicht,
Vriendelijke groet,
Susan Benning

8-2-2017

Nieuws uit groep 1/2 b.

De afgelopen week stond in het teken van de voorleesdagen. We hebben gewerkt over De Kleine Walvis en een echte dierenwinkel gemaakt.

Voor de weekopening van maandag 6 februari hebben we het liedje Hippo ‘On the bus’ geleerd. Een aantal liedjes die we leren komen uit de methode 123 zing. Voor de nieuwe ouders: u kunt thuis ook meeluisteren en meezingen met deze liedjes.

Hieronder staat de inlogcode die nodig is om de liedjes te kunnen afspelen. De liedlijst wordt door ons af en toe aangevuld met een nieuw lied. Succes!

INLOGGEN 0p de 123zing KIDSPAGINA

Kinderen gaan naar: http://mijn.123zing.nl/kids

Loginnaam: driemaster12B

Wachtwoord: driemaster12B

In de afgelopen periode zijn de Cito toetsen voor groep 1 en 2 afgenomen bij uw kind. We kijken naar wat uw kind al kan op het gebied van taal en rekenen. Het resultaat van deze toetsen kunt u terugvinden in het volgende rapport en wordt besproken tijdens de 10-minuten gesprekken. Wilt u eens een toets inzien, dan kan dit tijdens de eerst volgende oudergesprekken.

De resultaten geven ons als leerkracht een duidelijk beeld over waar nog aan gewerkt moet worden. Kinderen die rijmen nog lastig vinden, gaan extra oefenen met rijmen en kinderen die bijvoorbeeld moeite hebben met tellen of cijfers gaan daarmee aan de slag. In mei/juni zullen we opnieuw toetsen om te zien of de kinderen vooruitgegaan zijn.

Dinsdag 7 maart gaan we naar het Kinderkookcafé op de Kemphaan. Wat fijn dat er ouders zijn die willen rijden en daarmee onze excursie ondersteunen. Bedankt!

De lessen van De Vreedzame school gaan in januari en februari over het omgaan met gevoelens. Van de kinderen en van anderen. Met als leidraad: We hebben hart voor elkaar.

We blijven in februari doorwerken over het thema winkel en (gezond) eten. We werken hierbij aan de volgende doelen:

Rekenen  Groep 1 – Groep 2

 • De leerlingen herkennen rangtelwoorden t/m 6 passief. Ze oefenen met het zelf benoemen van rangtelwoorden. De kinderen noemen de rangtelwoorden en passen deze toe.
 • De leerlingen meten lengte via vergelijken. Ze oefenen met het afpassen met een natuurlijke maat. De leerlingen meten lengte, omtrek en oppervlakte aan de hand van een maateenheid. Ze hanteren en begrijpen hierbij het herhaald afpassen met één voorwerp.
 • De leerlingen oriënteren zich in de school. Ze bespreken verschillende routes. (bijvoorbeeld van de klas naar de speelzaal). De leerlingen komen in aanraking met eenvoudige plattegronden. De leerlingen geven een enkelvoudige route aan en maken hierbij gebruik van herkenningspunten. (naar rechts). De leerlingen kunnen een enkelvoudige plattegrond hanteren. Hierbij komen ze in aanraking met bovenaanzichten en ze oefenen met zelfgemaakte plattegronden.

Taal Groep 1 – Groep 2 Functies van geschreven taal

 • De leerlingen weten dat de leerkracht de letters uit een boek voor kan lezen.
 • De leerlingen maken een tekening en vertellen welk verhaal de leerkracht hierbij op mag schrijven.
 • De leerlingen snappen dat symbolen (pictogrammen/ logo’s) verwijzen naar taalhandelingen.
 • De leerlingen maken zelf doelgericht briefjes

Relatie tussen gesproken en geschreven taal

 • De leerling stempelt woorden bij plaatjes/ tekeningen. Ze zijn zich bewust van wat ze stempelen. De leerlingen kunnen enkele woorden als globale eenheid lezen en schrijven.

Fonologisch bewustzijn: bewustzijn van zinnen en woorden

 • De leerlingen kunnen de volgorde van auditieve informatie onthouden. Ze zeggen 4 korte woorden correct na.
 • De leerlingen kunnen samengestelde woorden herkennen en maken.
 • De leerlingen kunnen MedeklinkerKlinkerM edeklinker-woorden synthetiseren en analyseren. b-u-s / z-e-s
 • De leerlingen synthetiseren mkmm en mmkm woorden. Ze oefenen met het analyseren van mkmm en mmkm woorden. b-o-r-d / f-l-e-s

Receptieve en productieve letterkennis

 • De leerlingen komen in aanraking met de letter W.
 • De leerlingen herkennen de letters van hun naam. Ze benoemen de beginletter.
 • De leerlingen benoemen minimaal 10 letters

 Vriendelijke groet van Juf Willie-Janne en juf Erica.

 

10-1-2017

Groep 1/2b

We kunnen terugkijken op een mooie samenkomst in de Zuiderpoortkerk, waar we stil mochten staan bij het Kerstfeest. Wat fijn om te zien dat u met zoveel bent gekomen. De kinderen hebben mooie wensen uitgesproken waar ze goed over na hebben gedacht. Hier boven mijn onze wens voor het komende jaar. En dat we ons samen met de kinderen steeds weer mogen verwonderen over het mooie wat de wereld ons te bieden heeft!

Thema

In onze groep zijn we bezig met het thema Eten van Kleuterplein. We praten, lezen, zingen, spelen en werken over allerlei dingen die met eten te maken hebben. Eten hebben we nodig om ons lichaam goed te laten werken, maar welk eten is lekker en gezond? Waar komt eten vandaan en hoe werkt een restaurant?

U kunt uw kind helpen dit thema nog beter te beleven. In deze brief vindt u activiteiten om samen te doen en een speciale thuisopdracht. Het is voor kinderen geweldig om te merken dat hun ouders weten waar zij op school mee bezig zijn.

Veel plezier samen!

Eten op straat

In de zomer eten mensen graag ijsjes en rond oudjaar zie je dat er veel oliebollen op straat worden verkocht. Etende mensen op straat kun je eigenlijk het hele jaar zien.

Doe eens een spel als u met uw kind onderweg bent: Zie je iemand die iets eet op straat? Wie heeft het eerst gezien wat voor eten het is? (De krentenbol, het broodje, de appel, de banaan.) Kun je van veraf zien wat het is, of moeten jullie een beetje dichterbij komen om het te kunnen zien?

Eten aan tafel

Doe spelletjes met eten, om het eten leuker en lekkerder te maken. Doe uw kind een blinddoek om.

U snijdt een boterham in stukjes en doet op ieder stukje ander beleg.

Uw kind mag proeven en raden wat er op de boterham zit. Of u neemt een dobbelsteen en spreekt af wat de stippen betekenen. Gooit iemand één? Dan is de opdracht: Neem een hapje groente. Twee is: Neem een hap aardappel. Drie is: Eet een stukje komkommer. Vier is: Zing een liedje. Vijf is: Drink een glaasje water. Zes is: Neem van alles op je bord één hapje.

Spelen met eten

Geef uw kind spullen uit de keuken die u niet vaak gebruikt: een pollepel, een oud pannetje, bestek, plastic bekers, pannenlappen, een theedoek, enzovoort. Gooi kartonnen verpakkingen van eten niet weg, maar geef deze aan uw kind voor in zijn eigen keuken. Maak samen een eenvoudig keukentje van een krukje of een klein tafeltje en een schoenendoos om alle materialen in te doen. Een keukenschort maakt het geheel af. Wat mag uw kind voor u klaarmaken? Natuurlijk eet u uw bord leeg!

Gekleurd eten

Wat voor kleuren heeft het eten bij jullie in de kast of koelkast? Verzamel samen verschillende soorten fruit en groenten en leg ze op tafel. Bekijk goed welke kleur ze hebben. Leg dezelfde kleuren bij elkaar. Ligt er groente en fruit bij elkaar? Een appel kan groen zijn, broccoli ook. Welke kleur vinden jullie mooi? Is die ook het lekkerst om op te eten?

Eten op internet

 • Op www.ah.nl/allerhandekids zijn allemaal leuke én lekkere kindergerechten te vinden, die bovendien worden uitgelegd aan de hand van video’s.
 • Op de website www.broodaandebasis.nl is van alles te vinden over brood en hoe het wordt gemaakt. Kijk samen naar deze site.

Samen lezen over eten

 • Wat eten we vandaag? door Eric Carle. Uitgeverij Gottmer.
 • De kat van de bakker door Posy Simmonds. Uitgeverij Harmonie.
 • Polle proeft van Jeska Verstegen. Uitgeverij De Vier Windstreken.
 • Wereldeters door Marjolein de Vlaam. Uitgeverij www.wereldeters.nl. Een kijk-, lees- en kookboek voor ouders én kinderen.

Thuisopdracht Eten

Bij deze brief zitten twee recepten. Ze zijn eenvoudig, maar smakelijk. Kies er een uit. Bespreek met uw kind de ingrediënten en de benodigdheden. Maak het recept samen met uw kind. Breng het resultaat mee naar school. (Er hoeft niet per se voldoende te zijn voor de hele groep.) Voel u vrij om eventueel iets anders (lekkers) met uw kind te maken.

Doelen

Groep 1 - doelen januari

taal        rekenen

Ik kan een verhaal naspelen (verteltafel)

Ik kan een verhaal (deels) navertellen met behulp van de plaatjes

Ik weet wie er in het verhaal voorkomen.

Ik kan zelf een verhaal bedenken bij een tekening of plaat.

Ik kan woorden en mijn naam in klankgroepen klappen.

Ik kan van klankgroepen 1 woord maken 

Ik maak kennis met het hakken en plakken van 3 letterwoorden

Ik maak kennis met de letters: ee & t

Ik oefen het verschil tussen cijfers en letters.

Ik snap een rekenverhaaltje met materialen tot 10

Als er voorwerpen door elkaar liggen kan ik toch de oplossing vinden.

Ik kan werken met tellen t/m 8

Ik kan terugtellen vanaf 5.

Ik kan dobbelsteenbeelden ( t/m 3) in 1 keer overzien en 3 t/m 6 tellend achterhalen.

Ik maak kennis met wegen en verschil in gewicht en ken de woorden zwaar en licht.

Ik kan een patroon namaken

Ik oefen met het maken en benoemen van verschillende vormen (Cirkel/ driehoek)

Ik ken de basiskleuren en zwart, wit, paars en oranje.

Groep 2 - doelen januari            

taal        rekenen             

Ik kan een verhaal navertellen zonder plaatjes.

Ik kan details, wie , wat en waar benoemen bij een verhaal.

Ik kan zelf een verhaal bedenken en naspelen

Ik herken, benoem en sorteer een midden klank.

Ik kan hakken en plakken (3 /4 letterwoord) (+andersom)

Ik ken de letters: ee & t van het woordje eet

Ik weet het verschil tussen letters en cijfers

Ik kan werken met tellen t/m 20. (materiaal en werkblad)

Ik kan verder tellen vanaf een bepaald punt tot 20 en laat dit ook zien bij rekenlessen.

Ik kan terug tellen vanaf 12.

Ik kan t/m 10 aangeven hoeveel meer/teveel of minder/tekort er is.

Ik kan een dobbelsteenbeeld in 1 keer overzien.

Ik kan gewicht vergelijken met hand en balans (weegschaal) en kan het gewicht aangeven in bijvoorbeeld blokjes

Ik weet dat grootte niet bepalend is voor het gewicht.

Ik weet dat een weegschaal je gewicht in cijfers aangeeft.

Ik ken de vormen en kan ze vinden als ze verstopt zitten.

Kwarkbroodjes

Kwarkbroodjes zijn snel klaar en makkelijk om

te maken. Het deeg hoeft namelijk niet te rijzen

en de broodjes hoeven maar twintig minuten in

de oven op 200 °C. Een kwarkbroodje is zoet van

smaak en kan zonder beleg worden gegeten.

Het recept is eenvoudig. Mix de ingrediënten en

maak er kleine bolletjes van. Doe de broodjes in

de oven.

Nodig

200 gram meel

150 gram kwark

8 eetlepels olijfolie

1 zakje vanillesuiker

1 zakje bakpoeder

 

Wortelkoekjes

Meng de geraspte wortel met een gesnipperd uitje

in een schaal. Voeg 1 ei toe aan het mengsel. Meng

in een ander bakje het andere ei en de bloem. Roer

dit mengsel goed door elkaar tot een soort beslag.

Giet dit beslag over de geraspte wortel/ui en roer

alles weer goed door elkaar.

Doe een beetje peterselie en eventueel nog wat

zout en peper bij het beslag.

Zet een pan op het vuur en giet er een beetje

olijfolie in. Als de olijfolie warm is geworden,

vormt u met uw handen of met een lepel een

koekje van het wortel/ui-mengsel. Bak het koekje

in de pan.

Nodig: (voor drie grote wortelkoekjes)

75 gram geraspte wortel

2 eieren

1 bosui of een half uitje

25 gram bloem

zout en peper

peterselie

Vriendelijke groet, juf Willie-Janne en juf Erica

3-12-2016

Aan de ouders van groep 1/2b,

Komende drie weken heeft groep 2b gym op de Achtbaan op vrijdagmorgen vanaf half 10 tot half 11. De gymles wordt daar gegeven door een vakleerkracht, de leerkracht gaat mee als begeleider.

De kinderen uit groep 1 blijven op school en draaien mee met de lessen van juf Diana in groep 1/2a.

Vriendelijke groet,

Informatie uit groep 1/2 b.

Maandag komt Sinterklaas bij ons in de klas. We rekenen elke dag uit hoeveel nachtjes slapen dat nog is. Spannend! Dinsdag schakelen we direct over naar ons nieuwe thema, Kerst.

De komende maand werken we aan de volgende doelen:

Rekenen

Groep 1

Ik ken de begrippen veel, weinig en evenveel actief.

Ik kan aangeven waar veel en waar weinig van is.

Ik kan eventueel tot en met 8 toepassen.

Ik weet wanneer er genoeg is t/m 5 ( 5 kinderen, 3 snoepjes; is er genoeg?)

Ik zet de voorwerpen goed op een rij: dik-dun, hoog-laag, klein-groot, lang-kort

Ik oefen met meten en maatinhoud. Ik benoem vol en leeg.

Ik kan iets nabouwen met blokken.

Ik herken de basisvormen vierkant, cirkel en rechthoek.

Ik kan een cirkel tekenen.

Groep 2

Ik gebruik de hoeveelheidsbegrippen actief.

Ik pas de vaardigheid 1 meer of 1 minder t/m 10 toe.

Ik benoem bij cijfersymbolen t/m 10 welk cijfer meer of minder is.

Ik geef bij hoeveelheden t/m 6 aan hoeveel meer/teveel of minder/tekort er is.

Ik kan aangeven welke voorwerpen goed op een rij staan van minst naar meest.

Ik kan maatinhoud ordenen; Ze oefenen met het meten van maatinhoud aan de hand van een maateenheid. Ze hanteren de begrippen vol(ste), voller, leeg, leger.

Ik vouw een eenvoudig vouwstappenplan na.

De leerlingen gebruiken bovengenoemde meetkundige begrippen passief tijdens het vouwen.

De leerlingen bouwen een vooraanzicht en een gebouw met diepte na.

Hoeveelheidsbegrippen: meer, minder, veel, weinig, meeste, minste, evenveel, teveel, tekort.

Meetkundige begrippen: recht, schuin, hoek, punt.

Taal

Groep 1

Ik breid mijn woordenschat uit (20 thema woorden per week) met woorden voor een taalniveau van 4/5 jaar.

Ik kan het juiste plaatje aanwijzen na het noemen van een woord.

Ik kan voorwerpen en plaatjes benoemen van aangeboden dagelijkse concrete inhouds (thema)woorden.

Ik vraag naar de naam en de betekenis van woorden als ik woord niet weet.

Groep 2

Ik breid mijn woordenschat uit (20 woorden per week) met woorden voor een taalniveau van 5/6 jaar.

Ik breid mijn woordenschat uit met begrippen voor beginnende geletterdheid en beginnende gecijferdheid.

Ik wijs het juiste plaatje aan na omschrijving van een woord.

Ik kan de juiste betekenis  van de aangeboden woorden beschrijven.

Ik gebruik aangeboden woorden actief tijdens de taalles (met correct gebruik van de lidwoorden).

Ik gebruik de aangeboden woorden actief buiten de taalles (met correct gebruik van de lidwoorden).

Ik kan in tweetallen werken met woordvelden of woordwebben onder begeleiding van de leerkracht.

Verder studeren we twee liederen in die we graag aan u laten horen tijdens de kerstviering in de kerk op donderdag 22 december.

Op donderdag 15 december hebben we een creatieve middag. We volgen een schilderworkshop. De docent die hiervoor langskomt vraagt of u oude kleding wilt aandoen voor uwe kind. Er zijn voldoende verfschorten voor elk kind, maar een verfongelukje zit in een klein hoekje. 

Op 9 en 16 december doen wij mee met de kleutergym op De Achtbaan. (Is een achtbaan gevaarlijk juf?J ) We hebben ondertussen 1 les kleutergym gehad en er erg van genoten!

Vriendelijke groet,

Juf Willie-Janne en juf Erica.

7-11-2016

Nieuws uit Groep 1/2b

Na de herfstvakantie is er een nieuwe leerling in onze klas gekomen, Malak. Zij is bijna 4 en zit in groep 1. Fijn dat je er bent Malak, hopelijk voel je je snel thuis bij ons.

Thema

In onze groep zijn we bezig met het thema Het weer. We praten, lezen, zingen,

spelen en werken over allerlei dingen die met het weer te maken hebben. Wat is het vandaag voor

weer? Is het weer voorspellen eigenlijk moeilijk? De kinderen kijken, voelen en beleven het weer.

U kunt uw kind helpen dit thema nog beter te beleven. In deze brief vindt u activiteiten om samen

te doen en een speciale thuisopdracht. Het is voor kinderen geweldig om te merken dat hun ouders

weten waar zij op school mee bezig zijn.

Veel plezier samen!

Het weer in je kledingkast

Bekijk samen eens welke kleding er in de kledingkast van uw kind hangt. Zijn er kleren bij die je

eigenlijk alleen aantrekt als het koud is? Of juist als het heel warm is? Maak samen stapels met

kleding voor warm weer en voor koud weer. Welke kleding kun je gewoon het hele jaar door dragen?

Maak daar een aparte stapel van.

Rijmen met het weer

Doe samen een rijmspelletje met woorden die met het weer te maken hebben.

Wat rijmt op sneeuw? Geeuw!

Wat rijmt op regen? Wegen!

Doe een wedstrijdje: hoeveel woorden weet jij die op regen rijmen? Rijm ook op zon, lucht en wind.

Of maak samen heel veel onzinwoorden die rijmen: ijzel, pijzel, mijzel, knijzel, …

Het weer op tv

Kijk naar buiten. Probeer samen te voorspellen wat voor weer het morgen zal zijn. Maak er

tekeningetjes van: een wolk, regen, zon, … Kijk op dezelfde dag samen naar het weerbericht aan

het eind van het (jeugd)journaal. Klopt jullie voorspelling? Wordt op de tv hetzelfde gezegd?

Controleer samen de volgende dag of de voorspelling is uitgekomen.

Het weer buiten

Gaat u met uw kind naar buiten? Kijk dan samen eerst naar het weer. Laat uw kind adviseren welke

kleding aan te trekken. Of doe het tegengestelde van de weersomstandigheden. Trek bij mooi

weer een jas aan, doe een sjaal om en zet een muts op. Laat uw kind u helpen de juiste kleding aan

te trekken. Doe onderweg samen een spelletje: Wie de meeste mutsen telt in een minuut. Wie het

eerst iemand met groene slippers ziet.

Het weer bekijken (op internet)

 • Het is leuk om het weer op andere plekken in Nederland te bekijken. Wat voor weer is het

bijvoorbeeld op de Waddeneilanden of aan het strand? Kijk eens samen naar webcams van

www.vvvameland.nl of www.scheveningenlive.nl.

 • Op www.buienradar.nl kunt u samen met uw kind kijken naar hoe de neerslag over ons land

trekt. Op de website is veel te zien, zoals een motregenradar en een blikseminslagenradar. Er is

ook een app van Buienradar.

Samen lezen over het weer

 • Mijn eerste boek over het weer door Simon Adams. Uitgeverij Gottmer. Eigenlijk een boek voor

oudere kinderen, maar erg leuk om samen door te bladeren.

 • Ina wil naar buiten door Susanne Berner. Uitgeverij Lannoo. Een verhaal over het weer op rijm.

De vreedzame school

Inmiddels hebben we blok 2, wij lossen een conflict zelf op, afgesloten en heeft u de kletskaart mee naar huis gekregen. Ook heeft u de Los-het-op-kaart mee gekregen. Hierop staan 4 stappen die wij de kinderen aanleren om een conflict op te lossen. We zien terug dat de kinderen heel goed tegen elkaar kunnen zeggen wat ze vervelend vinden en hoe het anders moet. Nu helpt de leerkracht hier nog regelmatig bij, maar er zijn ook kinderen die het al zelfstandig op kunnen lossen en samen een win-win oplossing bedenken!

Blok 3 is vorige week gestart. Wij hebben oor voor elkaar. In dit blok leren we vertellen en luisteren. Praten met elkaar is om de beurt vertellen en luisteren, maar ook vragen stellen. We gaan dit vorm geven met de verteldoos. Elke dag krijgt een leerling de verteldoos mee naar huis en mag daar een aantal persoonlijke dingetjes in doen. De volgende neem je de verteldoos mee naar school en mag je daar in de grote kring over vertellen. Zo leren de kinderen duidelijk te praten en de kinderen in de kring leren luisteren en vragen stellen. Door persoonlijke voorwerpen te gebruiken voelt het voor kinderen veilig en vertrouwd om er over te vertellen.

Wij hopen op uw medewerking!

Doelen

Groep 1 / Groep 2

Gecijferdheid

Cijfersymbolen (3, 7, 2, 5, 12)

*tellen t/m 12. * t/m 20

*cijfersymbolen in de goede volgorde leggen t/m 5. *t/m 10 *een hoeveelheid kunnen koppelen aan een cijfersymbool (4 wielen van de auto, 2 voeten, 10 vingers) t/m 6. *t/m 12

Meten van tijd

*dagen van de week benoemen en zeggen welke dag het vandaag is. *Gisteren, vandaag en morgen.

*serie van 5 plaatjes in de goede volgorde leggen.

*kennis maken met de seizoenen. Ze weten dat het herfst is.

*Dagindeling van school kunnen benoemen en ze kennen het verschil tussen ochtend en middag.

Oriënteren in de ruimte

*zelf ergens op, onder, voor, achter, in, naast gaan staan. *dichtbij, ver, tegenover, tussen

*kinderen ervaren dat je voorwerpen die wel aanwezig zijn, niet altijd kunt zien.

*linker- en rechterhand aan kunnen wijzen.

Geletterdheid

*De leerlingen weten dat geschreven tekst voorgelezen kan worden. Bijvoorbeeld een verlanglijst of een brief.

*ze weten het verschil tussen lezen en schrijven.

Rijmen

*De leerlingen oefenen met rijmwoorden en het zelf roepen van nonsensrijm.

*ze bedenken zelf bestaande rijmwoorden (eindrijm) plas/jas – noot/boot.

*Bij 4 plaatjes kunnen ze uit 4 andere plaatjes de goede rijmwoorden vinden en erbij leggen.

*Bij 4 plaatjes kunnen ze kiezen welke niet rijmt.

Klanken

*Oefenen met het klappen van themawoorden in klankgroepen.

*Beginklank herkennen en benoemen van een gesproken woord (vos/ valentino – kastanje/kody).

*Klankgroepen samenvoegen tot 1 woord (v-o-s = vos - kas-tan-je=kastanje).

Letters in woorden

*In aanraking komen met de letters ‘w’ en ‘r’ en ‘h.

*De letters ‘k’, ‘i’, ‘t’, ‘o’ en ‘oo’ visueel (=zien) van elkaar onderscheiden. Benoemen en herkennen deze letters in bijvoorbeeld boekjes.

* oefenen met het na stempelen van korte woordjes (herfst, boom, stam, blad, noot, wind, weer, regen, kou, nat enz.).

*letters onderscheiden en woorden correct na stempelen.

 Vriendelijke groet, juf Erica en juf Willie-Janne

 

3-10-2016

Nieuws uit groep 1/2b,

In onze groep starten we met het thema van de Kinderboekenweek; Voor altijd jong. Met een knipoog naar opa’s en oma’s. We volgen tal van activiteiten passend bij dit thema en ook onze lessen sluiten aan bij dit thema. De Kinderboekenweek start op maandag 3 oktober.

Groep 1 - doelen oktober

taal        rekenen

Ik kan iets vertellen na een verhaal (+) of zeggen wat ik op de plaat zie (++)    

Ik kan kort (+) of uitgebreid (++) vertellen over mijn gemaakte werk.

Ik kan rijmpjes nazeggen (+) rijmwoorden nazeggen (+) zelf rijmen (++)           

Ik kan woorden in klankgroepen naklappen (+) zelf klappen (++)

Ik weet wat een korte of lange zin is (+)            

Ik kan het aantal woorden in een zin benoemen ( bijv. deze zin heeft 4 woorden)       

Ik maak kennis met de letters:

o (pa) en o(ma)               Ik kan ordenen op kleur, grootte, cijfers (+) en hoeveelheid (++)          

Ik kan overeenkomsten en verschillen herkennen (+) en benoemen (++)        

Ik weet wat groot/ klein, en dik/dun, is en leg het goed op volgorde   

Ik weet wat breed/ smal en lang/ kort is en leg het goed op volgorde

Ik ken de woorden groter, kleiner, langer, korter, breder, smaller, langer en korter en kan ze ook gebruiken.

Ik kan een cirkel herkennen en benoemen.     

Ik kan een patroon na leggen   

Ik heb kennis gemaakt met spiegelen

In de maand oktober werken de kinderen aan de volgende doelen;

Groep 2 - doelen oktober

taal        rekenen

Ik kan vertellen wat ik gedaan heb

Ik kan een verhaal navertellen door te kijken naar de tekeningen         

Ik kan een woord in stukjes hakken en kan benoemen hoeveel stukjes het zijn

 (groot - ou - ders  = 3 stukjes)

Ik kan een rijmpje opzeggen

Ik kan eindrijm herkennen Krant, strand, hand, land

Ik kan twee plaatjes bij elkaar zoeken die rijmen

Ik kan zelf woorden bedenken die rijmen, mag ook onzin rijm zijn

Bijvoorbeeld: leeuw &  beeuw               

Ik (her)ken de letters: o (pa) en o(ma) Ik kan voorwerpen sorteren op kleur, vorm, grootte, cijfer, letter en (kleine) hoeveelheid.

Ik weet wat er wordt bedoeld met de woorden kleur, vorm, cijfer, letter

Ik kan voorwerpen in de juiste volgorde leggen. (bijvoorbeeld: van groot naar klein)

Ik kan een fout hierin ontdekken en veranderen

Ik kan voorwerpen vergelijken en benoemen met de begrippen kleiner-groter, dikker-dunner, langer-korter, breder-smaller, hoger-lager

Ik kan vormen, figuren en patronen namaken.

Ik maak kennis met spiegelen

In de week voor de herfstvakantie kunt u meekijken en werken bij ons in de klas. U kunt zich daarvoor inschrijven op het rooster op ons raam.

123Zing

We zijn lid van 123Zing. Thuis kunt u ook samen met uw kind de liedjes van school zingen. Hieronder leest u daarover meer in de informatiebrief van 123zing. Onderaan deze brief staat de inlogcode die nodig is om de liedjes te kunnen afspelen. De liedlijst wordt door ons af en toe aangevuld met een nieuw lied. Succes!

 INLOGGEN 0p de 123zing KIDSPAGINA

Kinderen gaan naar: http://mijn.123zing.nl/kids

Loginnaam: driemaster12B

Wachtwoord: driemaster12B

 Vriendelijke groet, Juf Erica en juf Willie-Janne.

 

Nieuws uit groep 1/2b

 We hebben dit jaar een goede start kunnen maken in groep 1/2b. Fijn om bekende kinderen uit onze groep weer gezond terug te zien en fijn om nieuwe kinderen te verwelkomen!

Juf Willie-Janne is na haar zwangerschapsverlof weer in onze groep gestart en zit ook weer vol energie net als ikJ

 De eerste week hebben we gebruikt om de kinderen weer aan alles te laten wennen. We hebben uitvoerig stilgestaan bij de afspraken in de klas, de regels , de werkhouding, lopen in de rij, omgaan met andere kinderen, conflict oplossen en samen zorg dragen voor een opgeruimde en nette klas.

Dit jaar gebruiken we voor deze onderwerpen de methode De Vreedzame school. Deze wordt door de hele school ingezet. Zo bouwen aan een goede sfeer en speel/werkomgeving in de klas.

Onze groep telt op dit moment 15 kinderen. Zeven in groep 1 en acht in groep 2.

Komende week starten we met het onderwerp (T)Huis.

 Op het raam bij de klas kunt u lezen aan welke doelen we de komende weken werken. In de klas houden de kinderen bij met een sticker bij hun naam of zij de doelen beheersen.

 We praten, lezen, zingen, spelen en werken over allerlei dingen die met thuis te maken hebben. De kinderen vergelijken de situatie thuis en op school in verschillende opzichten: wie kom je tegen, welke spullen zie je en welke activiteiten doe je? U kunt uw kind helpen dit thema nog beter te beleven.

In deze brief vindt u activiteiten om samen te doen. Het is voor kinderen geweldig om te merken dat hun ouders weten waar zij op school mee bezig zijn. Veel plezier samen!

 Thuis maar niet op school

Bespreek met uw kind wat er thuis allemaal anders of hetzelfde is als op school. Doe een aanwijsspelletje. Wijs om de beurt iets aan en zeg: Dit vind je alleen thuis. Of: Dit vind je ook op school. De ander moet vertellen of raden of het zo is. Wijs zaken aan als: de kalender, de armband, het dekbed, de deurmat, de fiets, het kleurpotlood, de wc en de wekker.

 Het huis thuis

Hoe ziet jullie huis eruit? Maak samen een tekening van de buitenkant van jullie huis. Loop samen naar buiten en bespreek wat je daar ziet. Help uw kind met tekenen. Let op details. Zie je een schoorsteen? Hoeveel ramen heeft jullie huis? Welke kleur is de voordeur? Staat er een huisnummer bij de deur? Is de tekening klaar? Maak een foto van uw kind voor het huis, mét de tekening!

 Geluiden thuis

 Neem met een telefoon een aantal huis-geluiden op zoals de stomende kraan in de badkamer, de tikkende centrale verwarming, de deurbel, het gas, de tv, enzovoort. Laat de geluiden aan uw kind horen. Kan uw kind raden op welke plekken in huis de geluiden zijn opgenomen? Ga samen op zoek naar andere geluiden in huis. Herkennen jullie dezelfde geluiden of is er een geluid in huis dat u of uw kind nooit is opgevallen?

 Een bijzonder huis

Bouw samen een huis van kosteloos materiaal. Kijk welke spullen u thuis hebt liggen: doosjes, oud papier, touw, satéprikkers. Zoek samen naar bruikbare materialen. Leg lijm, plakband, nietmachine en een schaar klaar. Wat voor huis moet het worden? Een huis met een plat dak of een puntdak? Een flat of een kasteel? Werk er samen aan. Help uw kind met de bevestigingen, maar laat uw kind vooral de vorm van het huis bepalen.

 Samen lezen over Thuis

 • Het muizenhuis door Karina Schaapman. Uitgeverij Rubinstein.
 • Ik wil ergens anders wonen door Jonathan Emmet. Uitgeverij van Goor.
 • Kleine muis zoekt een huis door Petr Horacek. Uitgeverij Gottmer.
 • Mejuffrouw Muis en haar heerlijke huis door Elle van Lieshout en Erik van Os. Uitgeverij Lemniscaat.
 • De olifant en de krokodil door Max Velthuijs. Uitgeverij Leopold. Thuis op internet
 • Op www.hetmuizenhuis.nl kun je een beetje zien hoe het muizenhuis eruitziet en wie er allemaal in wonen.
 • Typ in bij Google afbeeldingen: bijzondere huizen en het is verrassend om te zien hoeveel bizarre, speciale en aparte huizen er op internet staan.

 Vriendelijke groet,

 Juf Willie-Janne en juf Erica.

Terug

Tegelenpad 2

1324 DS Almere

036-5331399

dir.driemaster@nullprisma-almere.nl