groep 3

groep 3

Groep 3 

Het hertenpad

Afgelopen donderdag hebben wij een wandeling gemaakt op het hertenpad bij de Oostvaardersplassen. Het was prachtig weer en we hebben veel dieren gezien. Foto's van dit uitje volgen via de blog. 

Project

Vandaag zijn wij begonnen met het project 'water'. We hebben op het plein de regen nagebootst met verschillende instrumenten als een regenmaker en tonnen met stokken. Sommige kinderen hadden een pan en een pollepel meegenomen.

Aanstaande vrijdag hebben wij een workshop in de klas over het thema 'water'. Zijn er nog (groot)ouders die ons daarbij willen en kunnen helpen? 

Taal 

We zijn inmiddels alweer aan het einde van kern 10. De kinderen hebben de doelen en leesbladen voor deze kern al meegekregen. 

Rekenen

We zijn aan het werk in blok 11: 

 • Kinderen kunnen getallen tot en met 50 plaatsen tussen de juiste tientallen.
 • Kinderen kunnen erbij- en eraf opgaven tot en met 20 maken met de symbolen = en + en -.
 • Kinderen maken gebruik van bijna-dubbelen bij het rekenen tot en met 20.
 • Kinderen kunnen rekenzinnen van het type 10 + 10 + 3 en 10 + 10 – 2 verbinden met een notatie op de lege getallenlijn.

Gesprekken

Op maandag 9 juli en woensdag 11 juli zijn de ltien minuten gesprekken. Wilt u een gesprek inplannen via de lijsten bij de deur als u gerichte vragen over de ontwikkeling van uw kind heeft? 

Speelgoedochtend

Er wordt nog regelmatig speelgoed mee naar school genomen. De kinderen vinden het leuk om iets wat nieuw gekregen is, even aan de klas te laten zien. Toch wil ik vragen om het speelgoed van uw kind thuis te laten. Het gebeurt regelmatig dat iets kwijt raakt of kapot is.

Om de kinderen hierin tegemoet te komen is er een laatste speelgoedochtend op woensdag 18 juli. 

Laatste schooldag

Donderdag 19 juli is de laatste schooldag. Wilt u uw kind deze dag een (plastic) tas meegeven? 

Oefenen in de vakantie

Over drie weken is het zomervakantie. Ik kan mij goed voorstellen dat de kinderen deze vakantie nodig hebben om bij te komen van het afgelopen schooljaar en zich weer op te laden voor het komende schooljaar.   Veel kinderen hebben na de vakantie last hebben van een 'leesdip'.

Om dit te voorkomen is het van belang dat uw kind in de vakantie regelmatig blijft lezen.

Als u ook met rekenen thuis wil oefenen in de vakantie, kunt u gebruik maken van het laatste rekenwerkboek. Wij zullen deze namelijk niet helemaal af krijgen voor de vakantie.

In juli:

2 juli: Start project water

6 juli: rapport mee

6 juli: workshop rondom het project water, wie helpt mee?

9 en 11 juli: tien minutengesprekken

13 juli: eindejaarsfeest

17 juli: doorschuifmiddag

18 juli: speelgoedochtend

19 juli: laatste schooldag

 

Met vriendelijke groet,

Ilse Tillema

 

Groep 3 

Schoolreis

Afgelopen donderdag zijn wij op schoolreis geweest naar dierenpark Amersfoort. Terwijl in Almere de regen met bakken uit de hemel kwam vallen, hebben wij genoten van een stralende dag. Foto's volgend later deze week via de blog.

Taal 

We zijn inmiddels alweer aan het einde van kern 10. De kinderen hebben de doelen en leesbladen voor deze kern al meegekregen. 

Rekenen 

We zijn aan het werk in blok 10: 

 • Kinderen kunnen naar getallen tot en met 50 springen vanaf 0 op de lege getallenlijn met sprongen van 10 en huppen van 1.
 • Kinderen kunnen de getallen tot en met 50 ordenen op de getallenlijn.
 • Kinderen kunnen een opteltabel invullen en optellingen tot en met 20 'handig' uitrekenen.
 • Kinderen kunnen bedragen tot en met 50 cent samenstellen met munten.

Wandeling op het hertenpad bij de Oostvaardersplassen

Op donderdag 28 juni gaan wij naar de Oostvaardersplassen voor een wandeling op het hertenpad. Wij vertrekken om ongeveer 8:40 uur en zullen ons best doen om weer om 12:00 uur op school te zijn. Welke (groot)ouders willen ons vervoeren en begeleiden bij dit uitje?

Vanaf volgende week hangt er een intekenlijst bij de klas.

In juni:

Van 4 t/m 15 juni: Cito toetsperiode

Vrijdag 22 juni: Studiedag

Donderdag 28 juni: van 9:00 tot 12:00 uur: Wandeling op het hertenpad bij de Oostvaardersplassen.  

Met vriendelijke groet, 

Ilse Tillema

 

Groep 3 

Koningsspelen

Op vrijdag 20 april waren de koningsspelen. De kinderen van groep 3 hebben na een heerlijk ontbijt in groepjes verschillende spellen gespeeld. Ook hebben zij een dansje geleerd, die ze aan het einde van de ochtend met elkaar hebben gedanst.

Taal 

Vanaf volgende week starten wij met kern 10. De kinderen zullen in de loop van deze week de woorden voor deze kern mee krijgen. 

Rekenen 

In verband met Pasen, de sportdag en de vakantie zijn wij nu nog bezig met blok 9. U heeft de doelen voor dit blok in de vorige flessenpost kunnen lezen. 

In mei:

Maandag 21 mei: vrij ivm 2e Pinksterdag

Donderdag 31 mei: schoolreis 

Met vriendelijke groet,

Ilse Tillema

 

Groep 3 

De Paasviering

Op donderdag 29 maart hebben wij Pasen gevierd in de kerk, samen met alle andere groepen van de school. Daarna hebben we gezellig samen geluncht. We hebben nog een mandje geknutseld en eitjes gezocht:                                        

Ik presentatie

Gisteren was de eerste ik presentatie van groep 3. Na de eerste zenuwen werd er prachtig gepresenteerd! Leuk om tijdens het oefenen van het presenteren meer over de kinderen te weten te komen. 

Bounz

Aanstaande vrijdag 6 april gaan wij met groep 3 en 4 naar Bounz. We vertrekken om 10:40 uur en zullen om 12:00 uur terug op school zijn. Tot nu toe hebben we nog niet voldoende vervoer. Misschien zijn er nog opa’s/oma’s, ooms of tantes die mee kunnen rijden?

Voor kinderen is het prettiger springen in comfortabele kleding, zoals een joggingbroek of legging met een t-shirt.


Taal

We starten deze week met kern 9. De kinderen hebben de doelen voor deze kern al meegekregen. 

Rekenen

Wij zijn nu bij blok 8. De doelen voor dit blok zijn: 

 1. Kinderen kunnen getallen t/m 10 verdubbelen en even getallen tot en met 20 halveren.
 2. Kinderen kunnen in een klok de wijzers tekenen bij een gegeven tijd in hele uren.
 3. Kinderen kunnen aangeven waar je uitkomt vanaf 0 op de lege getallenlijn bij een combinatie van sprongen van 10 en 1
 4. Kinderen kunnen in eenvoudige verhoudingsopgaven prijzen bepalen.
 5. Kinderen kunnen spiegelsymmetrie herkennen en de symmetrieas aangeven.
 6. Kinderen kunnen het midden van een vorm bepalen door de vorm dubbel te vouwen.

In april

Donderdag 5 april: Juf Ilse afwezig in verband met een cursus. Juf Regina staat voor groep 3.

Vrijdag 6 april: Springen bij Bounz

Dinsdag 10 april: Nationale buitenlesdag

Woensdag 11 april: Open dag Prisma scholen

Vrijdag 13 april: Springen bij Bounz

Vrijdag 20 april: Koningsspelen

Donderdag 26 april: Studiedag

Van 30 april t/m 6 mei: meivakantie 

Met vriendelijke groet, 

     Ilse Tillema

 

Groep 3

Taal

Deze week starten we met kern 8. De kinderen krijgen deze week de doelen van deze kern mee naar huis. 

Het thema van kern 8 is: toneel spelen. De kinderen werken de komende drie weken aan een zelf bedacht toneelstuk. Aan het einde van deze periode laten zij aan de rest van de groep het toneelstuk zien. De kinderen mogen dan ook verkleedkleren meenemen. 

Rekenen

Wij zijn in de week voor de vakantie gestart met blok 7. De doelen voor dit blok zijn: 

 1. Kinderen kennen de splitsingen van 10 en kunnen aangeven hoeveel er bij moet om 10 te maken.
 2. Kinderen kunnen getallen t/m 20 splitsen.
 3. Kinderen kunnen erbij- en erafsituaties t/m 20 genoteerd in een pijlnotatie uitrekenen.
 4. Kinderen kunnen een situatie vertalen naar een rekenopgave met hoeveelheden t/m 20.

Rekenspellencircuit

Er hebben zich nog niet voldoende ouders aangemeld om een circuit te kunnen organiseren. Misschien is er een oma, opa, oom, tante of ander familielid die zou kunnen helpen?

De vreedzame school

We werken tijdens de vreedzame school lessen over gevoelens. Vanaf morgen mogen de kinderen het gevoelsstokje in een potje zetten die een gevoel weergeeft. Aan het begin van de ochtend bespreken we deze gevoelens met elkaar.  Ook mag elke leerling een stukje schrijven in ons gevoelsboek. Het gevoelsboek is een soort van dagboek waarin wij een moment en een bepaald gevoel met elkaar delen.

Wilt u het gevoelsboek de volgende dag weer mee naar school geven met uw kind zodat wij het samen kunnen bekijken?

Ik presentatie:

Om te leren presenteren, gaan de kinderen een korte spreekbeurt houden over zichzelf. We noemen dit een ik-presentatie. De kinderen vertellen over zichzelf aan de klas. Om ze op weg te helpen krijgen de kinderen hiervoor een informatieblad mee naar huis. Er zal ook nog een mail worden verstuurd met meer informatie over deze presentatie. 

Bounz!

De groepen 3 t/m 8 mogen twee keer komen springen bij Bounz! Dit zal zijn op vrijdag 6 april en vrijdag 13 april van 11:00 tot 12:00 uur.

Verdere informatie volgt nog.

Welke ouders willen er met ons mee? We hebben ongeveer 6 auto’s nodig om het uitje mogelijk te kunnen maken. Opgeven kan bij mij.

In maart:

Woensdag 14 maart: Stakingsdag.

Donderdag 29 maart: Paasviering. Continurooster t/m 14:00 uur

Vrijdag 30 maart: Goede vrijdag 

Met vriendelijke groet,

 Ilse Tillema

 

Groep 3

Taal 

Wat hebben wij gisteren een leuk letterfeest gevierd! De foto’s van het feest staan op de blog.

We hebben deze week een begin gemaakt met kern 7. Waar we eerst nog voornamelijk bezig waren met technisch lezen, is er nu ook meer ruimte voor taal en begrijpend lezen. U vindt de doelen hiervan op de kaart die de kinderen mee naar huis hebben gekregen. De kaart hangt ook bij de klasdeur. 

De afgelopen twee weken zijn de Citotoetsen afgenomen. Onderdeel van deze toetsen zijn ook de Avi en DMT toets. Deze toetsen bepalen het leesniveau van uw kind.

Ik merk dat bij sommige kinderen het oefenen thuis wat is ingezakt.

Dat was ook aan de resultaten van de toetsen te zien.

Het leren lezen is een proces waar zowel op school als thuis aandacht aan besteed dient te worden. Door deze samenwerking zal uw kind het lezen sneller oppakken en waarschijnlijk het plezier hierin ook behouden. 

Heeft u vragen over hoe u dit het beste kunt aanpakken, dan hoor ik het graag. 

Zijn er ook nog ouders die in de ochtend willen lezen met een aantal kinderen? Ik zal weer een inschrijflijst bij de deur hangen.

Kunt u niet wekelijks op dezelfde dag? Elk moment is mooi meegenomen, geef het maar aan! 

Rekenen 

Ook bij rekenen zijn wij op dit moment bij blok 6. De doelen voor dit blok zijn: 

 1. Kinderen kunnen bedragen tot en met 20 euro samenstellen met munten van 1 en 2 euro en biljetten van 5 en 10 euro.
 2. Kinderen kunnen ruimtelijke figuren herkennen in afbeeldingen met bovenaanzichten en zijaanzichten.
 3. Kinderen kunnen hoeveelheden tot en met 30 aangeven en noteren.
 4. Kinderen kunnen hoog- en laagstandpunten interpreteren.
 5. Kinderen kunnen standpunten bepalen vanuit foto’s en bovenaanzichten met foto’s vergelijken.

Rekenspellencircuit  

Na de voorjaarsvakantie willen wij graag starten met een rekenspellencircuit.

Het is de bedoeling dat dit elke vrijdagochtend van 8.30 tot 9.00 uur zal plaatsvinden.

Binnenkort hangt er een inschrijflijst bij de deur. Lijkt het u leuk om mee te helpen, dan kunt u zich daarop inschrijven.

Er volgt dan nog een moment waarop de spellen worden uitgelegd. 

Feest!

We vallen van het ene feestje in het andere. Ik ben namelijk volgende week  jarig en wil dit ook graag met de kinderen vieren. De kinderen hoeven geen 10 uurtje mee te nemen en mogen deze dag verkleed op school komen. Afgelopen vrijdag zijn de uitnodigingen mee naar huis gegaan. 

In februari:

     Woensdag 7 februari: Studiedag, alle kinderen zijn vrij

     Vrijdag 9 februari: verjaardag juf

     Vrijdag 16 februari: rapporten mee

     Maandag 19 februari: gesprekken in de middag en avond

     Donderdag 22 februari: gesprekken in de middag

     Van maandag 26 t/m zondag 4 maart: voorjaarsvakantie

 

     Met vriendelijke groet,

     Ilse Tillema

 

Groep 3

Na een welverdiende vakantie zijn wij vandaag weer rustig aan gestart in groep 3.
Wat fijn om te horen dat er zo veel gelezen is in de vakantie! 

Taal 

Wij zijn inmiddels gestart met kern 5. U heeft de doelen voor deze kern al ontvangen. Ook de veilig en vlot leesbladen hebben de kinderen mee naar huis gekregen. 

Rekenen 

Ook bij rekenen zijn wij op dit moment bij blok 5. De doelen voor dit blok zijn: 

 1. Kinderen kunnen tellen tot en met 20 met huppen van 2 en 5.
 2. Kinderen kunnen een hoeveelheid tot en met 20 aflezen op een kralenketting met meer dan 20 kralen.
 3. Kinderen kunnen vanuit de buscontext in erbij- en erafsituaties tot en met 20 een pijlnotatie hanteren.
 4. Kinderen kunnen de hele uren aflezen op de analoge klok.
 5. Kinderen hebben een idee van snelheid van vervoersmiddelen en kunnen dit toepassen.

Sinterklaas

Tijdens de periode dat de Sint in het land was, hebben wij het splitsen geoefend met pepernoten. 

In januari: 

Dinsdag 16 januari: Winterse sneeuwkristallen wandeling op de Kemphaan. Van 9:00 tot 10:30 uur. We zullen om 8.45 uur van school vertrekken. Kleedt u uw kind lekker warm aan voor deze wandeling?

Welke ouders willen en kunnen ons hierbij helpen met vervoer en begeleiding van groepjes? Er hangt een inschrijflijst bij de deur. 

Van 15 januari tot en met 28 januari: De citotoetsen woordenschat, spelling, rekenen en lezen worden afgenomen. 

Dinsdag 30 januari: Het nationaal voorleesontbijt. Welke ouders willen en kunnen hierbij helpen? Dit kunt u aan mij doorgeven.  

 Met vriendelijke groet,

 Ilse Tillema

 

5-12-2017

Groep 3

Taal/spelling/technisch lezen

Wij zijn met VLL inmiddels gestart met kern 4. U heeft de doelen voor deze kern al ontvangen. Ook de veilig en vlot woordjes hebben de kinderen mee naar huis gekregen.

Rekenen

Ook bij rekenen zijn wij op dit moment bij blok 4. De doelen voor dit blok zijn:

 1. Kinderen kunnen de getallen tot en met 20 invullen op de getallenlijn.
 2. Kinderen kunnen van ongeordende hoeveelheden tot met 20 de grootte bepalen door daar een vijfstructuur in aan te brengen.
 3. Kinderen kunnen vanuit het geheel en één gedeelte bepalen wat het andere deel moet zijn.
 4. Kinderen kunnen vooruit en achteruit tellen vanaf een willekeurig begingetal tot en met 20.
 5. Kinderen kunnen lengte meten met behulp van eigen toepasselijke maten, bijvoorbeeld lichaamsmaten. 

 Het nationaal schoolontbijt

Op dinsdag 7 november zijn wij de dag gestart met een heerlijk ontbijt.

Het was erg gezellig!

 Lampionnen knutselen

Het was even doorwerken, maar het resultaat mocht er zijn.

Op donderdag 9 november hebben we in de middag een zoem lampion geknutseld.

 Schoen zetten

Toen de kinderen op woensdag 27 november de klas in kwamen, waren de rommelpieten langs geweest. En wat hadden ze er een bende van gemaakt!:

Sint circuit

Afgelopen donderdagmiddag hebben we met de groepen 1/2a, 1/2b, 3 en 4 een sint circuit gedaan.

De kinderen hebben een hoed geknutseld, pietengym gedaan, een pietendans gedaan en een pieten muziekles gehad.

Foto’s hiervan volgen nog.

Met vriendelijke groet,

Ilse Tillema

9-11-2017

Groep 3

Taal, lezen, spelling en schrijven.

Wij zijn inmiddels gestart met kern 3. U heeft de doelen voor deze kern al ontvangen. Ook de veilig en vlot leesbladen hebben de kinderen mee naar huis gekregen.

Sinds vorige week zijn de lees(groot)ouders gestart. Vier dagen in de week lezen zij een half uur met een aantal kinderen.

Via deze weg wil ik deze (groot)ouders graag bedanken voor hun inzet!

Mocht u een keer in de ochtend kunnen helpen met het lezen, dan bent u van harte welkom.

 Rekenen

Ook bij rekenen zijn wij op dit moment bij blok 3. De doelen voor dit blok zijn:

 1. De kinderen kennen de begrippen erbij en eraf en het plus en minteken. Dit leren zij door middel van de zogenoemde bussommen.
 2. De kinderen kunnen getallen tot en met 12 splitsen in twee gedeelten.
 3. De kinderen kunnen de getallenlijn gebruiken bij het tellen tot en met twaalf met huppen van 2.
 4. De kinderen kunnen een plattegrond zoeken bij een getekend blokkenbouwsel. Ze kunnen daarbij de hoogtegetallen noteren.
 5. De kinderen kunnen vooruit en achteruit tellen vanaf een willekeurig begingetal tot en met 12.
 6. De kinderen kunnen hoeveelheden in een staafgrafiek invullen.

Rapport

Denkt u er aan het rapport van uw kind weer in te leveren?

Hulp in/voor de groep

Aankomende donderdag (9 november) gaan wij een lampion knutselen. Wij kunnen daar wel wat hulp bij gebruiken.

Er hangt een inschrijflijst bij de deur.

Activiteiten in de maand november:

Dinsdag 7 november: Het nationaal schoolontbijt. De kinderen nemen een bord, bestek en beker mee (het liefst van plastic).

Donderdag 9 november: Van 14.15 tot 15.15 uur: lampion knutselen.

Vrijdag 17 november: de voorloper gaat mee naar huis.

Maandag 20 en donderdag 23 november: 10 minutengesprekken.

Met vriendelijke groet,

Ilse Tillema

volgende Flessenpost: maandag 4 december

 

Groep 3

Vorige week vrijdag zijn wij met de groep naar de Kemphaan geweest. We hebben daar het proces van het maken van poffertjes geleerd. De kinderen hebben zelf het graan van het koren geslagen. Daarna het kaf van het koren gescheiden. Vervolgens werden de koren gemalen tot meel. We hebben in de stallen bij de koeien gekeken en als laatst mochten de kinderen poffertjes proeven. Het was een geslaagde ochtend.

Via deze weg wil ik nogmaals alle (groot)ouders en andere familieleden bedanken die dit uitje mogelijk hebben gemaakt.

Taal, lezen, spelling en schrijven

Deze week ronden wij kern 1 af. De kinderen hebben een pakketje met woorden meegekregen om thuis mee te oefenen.

Heeft u dit niet ontvangen, dan kunt u alsnog een pakketje bij mij halen. U heeft vast wel gemerkt dat uw kind al veel woordjes kan lezen en schrijven.

Als u iedere dag 10 minuten met uw kind een bladzijde leest, zult u al snel merken dat het tempo omhoog gaat.

Zo aan het begin van groep 3 hakken de kinderen de woorden nog:

teen wordt dan t-ee-n.

Ik stimuleer de kinderen om het woord ook helemaal te zeggen (plakken).

Een handig hulpmiddel is het zogenoemde ‘zingend lezen’.

U spreekt daarbij de letters langer uit: ttttt-eeeeeeeeeee-nnnnn

Uw kind zal dan waarschijnlijk het woord al horen.

Zijn er ouders die het leuk vinden om op maandag, dinsdag of donderdag in de ochtend van 8.30 tot 9.00 uur te lezen met een groepje kinderen? Graag opgeven bij mij!

Rekenen

Dit zijn de doelen voor rekenen van blok 2:

Getallen en getalrelaties:

 1. Voor- en achteruit tellen vanaf willekeurig begingetal t/m 12.
 2. Verschillende combinaties maken in een tabel.
 3. Hoeveelheden in een staafgrafiek inkleuren.

Activiteiten in de maand oktober:

Dinsdag 3 tot en met vrijdag 13 oktober: Kinderboekenweek.

Donderdag 19 oktober: Ouderavond over De Vreedzame School.

Maandag 23 oktober: Start herfstvakantie

Met vriendelijke groet,

Ilse Tillema

 

Groep 3

De kop is er af! De meeste kinderen vonden het erg spannend om weer naar school te gaan: een nieuwe groep in een ander lokaal met nieuwe materialen.

Voor de meeste kinderen was de grootste spanning er al af doordat we voor de vakantie al hadden geoefend in groep 3.

De doelen van taal hebben de kinderen al mee naar huis gekregen.

Dit gebeurt voor elke nieuwe kern van Veilig leren lezen.

Hebt u de doelen niet ontvangen en wilt u ze toch graag hebben, dan kunt u

deze bij mij ophalen. De doelen van taal hangen ook bij de deur van het klaslokaal.

Gym:

Afgelopen woensdag hebben de kinderen voor de eerste keer in de grote gymzaal gegymd:

Voor de gymles hebben de kinderen een korte broek en t-shirt nodig waar zij zich goed in kunnen bewegen en gymschoenen met een witte zool.

Rekenen:

De doelen voor rekenen van blok 1 sluiten mooi aan bij de rekendoelen van het einde van groep 2:

 1. Getallen tot en met 12 benoemen, herkennen en ordenen.
 2. Vanaf een willekeurig getal voor- en achteruit tellen tot en met 12.
 3. Tellen met huppen van 2.
 4. Een hoeveelheid aflezen aan vingerbeelden.

Getallen en getalrelaties:

 1. Hoeveelheden ordenen met behulp van de begrippen meer, minder en evenveel.
 2. Dobbelsteenfiguratie zonder te tellen.
 3. Een hoeveelheid tot en met 10 synchroon en resultatief tellen.
 4. Turfregistratie die gebaseerd is op de vijfstructuur.
 5. Getallenlijn tot en met 12
 6. Nabouwen van blokkenbouwsels van een tekening. Daar de goede plattegrond bij zoeken en noteren van hoogtegetallen.

Meten en meetkunde:

 1. Werken in het rekenschrift.

Spelling:

De kinderen hakken km, mkm en mmkm woorden.

De kinderen schrijven mkm woorden.

Om de overgang van groep 2 naar groep 3 soepel te laten verlopen, spelen en werken de kinderen tot aan de herfstvakantie één keer per week in de kleutergroep.

Activiteiten in de maand september:

Maandag 11 september: Informatieavond van 18:00 – 20:30 uur: uw kind vertelt en laat zien wat wij allemaal doen in groep 3.Verder vertel ik nog het een en ander over het leren lezen in groep 3. U komt toch ook?

Van 18 t/m 22 september: Omgekeerde 10 minuten gesprekken: Een moment van kennismaking en voor u de gelegenheid om over uw kind te vertellen.

Dinsdag 26 september: Wij krijgen vlinders in de klas! Ze komen als eitjes binnen en wij hopen ze als vlinders vrij te mogen laten. Vanaf deze tijd is het fijn als de kinderen voer voor de vlinders mee naar school nemen. Wat vlinders precies eten zullen we gaan onderzoeken.

Vrijdag 29 september: We gaan naar de Kemphaan voor de workshop “van graag tot poffertjes”. Welke ouders kunnen een groepje brengen/ halen en begeleiden? Vanaf maandag 18 september hangt er een inschrijflijst bij de deur.

Met vriendelijke groet,

 Ilse Tillema

 

 

4-7-2017

Groep 3

Waterfeest

Je zou het je bijna niet meer voor kunnen stellen, maar iets minder dan twee weken geleden was het bijzonder warm!

We hebben op donderdagmiddag 22 juni heerlijk met water gespeeld.

Gesprekken

De gesprekken staan gepland op maandag 10 juli en voor groep 3 donderdag 13 juli.

Deze gesprekken zijn niet verplicht. Wilt u zich alleen inschrijven als u gerichte vragen over de ontwikkeling van uw kind heeft?

Project

Op dinsdag 4 juli starten wij met het project de ruimte. In de middag krijgen wij een workshop over dit onderwerp. Verder zult u verschillende werkjes rondom de ruimte langs zien komen. Heeft u nog leuke posters of voorwerpen die bij dit thema passen? Het zou leuk zijn als wij die in de klas mogen gebruiken.

Sponsorloop

Aankomende woensdag vindt de sponsorloop plaats. De kinderen van groep 3 rennen van 10.10 uur tot ongeveer 10.20 uur. Het zou leuk zijn als er ook ouders bij aanwezig zijn om de kinderen aan te moedigen.

Speelgoedochtend

Er wordt regelmatig speelgoed door de kinderen meegenomen. Ik bespreek dan met ze waarom het niet handig is om zomaar speelgoed mee naar school te nemen: het leidt af, het kan kapot gaan of kwijt raken en andere kinderen willen er ook wel graag mee spelen.

Om de kinderen tegemoet te komen, zal er nog een laatste speelgoedochtend zijn. Dit is op woensdag 19 juli.

Oefenen in de vakantie

Ik kan me heel goed voorstellen dat u al plannen in de vakantie heeft en dat de kinderen het ook nodig hebben om goed uit te rusten: bijkomen van het afgelopen schooljaar en dan weer opladen voor het komende jaar.

Het is toch wel belangrijk dat u ook in de vakantie regelmatig leest met uw kind. Het is namelijk vaak zo dat kinderen na de vakantie een dip betreft het lezen hebben.

De laatste werkboeken van taal en rekenen zullen wij niet helemaal uit krijgen. U kunt deze laatste lessen gebruiken om in de vakantie te oefenen.

Laatste schooldag

Wilt u uw kind op de laatste schooldag, donderdag 20 juli een plastic tas meegeven?

Taal

Vorige week zijn wij gestart met kern 11. De kinderen hebben hiervoor al de doelen en de woorden meegekregen.

Rekenen

We zijn op dit moment bezig met kern 10. De doelen voor dit blok zijn:

 1. Kinderen kunnen getallen tot en met 50 plaatsen tussen de juiste tientallen.
 2. Kinderen kunnen erbij- en erafopgaven tot en met 20 maken met de symbolen = en + en -.
 3. Kinderen maken gebruik van bijna-dubbelen, bij het rekenen tot en met 20.
 4. Kinderen kunnen rekenzinnen van het type 10 + 10 + 10 + 3 en 10 + 10 – 2 verbinden met een notatie op de lege getallenlijn.
 5. Kinderen kunnen tangramfiguren namaken van voorbeelden.

Met vriendelijke groet,

     Ilse Tillema

29-5-2017

Groep 3

Jubileumweek

In de jubileumweek hebben we een aantal activiteiten gedaan. Zo hebben we naar een demonstratie van Mad Science gekeken. Daarna mochten de kinderen kiezen uit verschillende workshops: er werd een stad van de toekomst geschilderd en gekleid, ze konden zelf een stop motion filmpje maken en er werden robotten geknutseld. De laatste dag zijn wij op schoolreis geweest. De foto’s van deze dag vindt u binnenkort op de site.

Proefjes

Kern 9 van Veilig leren lezen gaat over proefjes doen, dingen uitvinden en wat je daar allemaal voor nodig hebt. Daarom hebben wij op donderdag11 mei proefjes met water gedaan. De kinderen vonden het erg leuk!

Mocht u thuis ook proefjes willen doen, dan kunt u deze op onderstaande site vinden.

www.proefjes.nl

Taal

Deze week starten wij met kern 10. De kinderen zullen in de loop van deze week de woorden voor deze kern mee krijgen.

Rekenen

We zijn vorige week gestart met blok 9. De doelen voor dit blok zijn:

 1. Kinderen kunnen naar getallen t/m 50 springen vanaf 0 op de lege getallenlijn met sprongen van 10 en huppen van 1.
 2. Kinderen kunnen de getallen t/m 50 ordenen op de getallenllijn.
 3. Kinderen kunnen een opteltabel invullen en optellingen t/m 20 ‘handig’ uitrekenen.
 4. Kinderen kunnen bedragen t/m 50 cent samenstellen met munten.
 5. Kinderen kunnen een tekening met behulp van ruitjes vergroten of verkleinen.

Met vriendelijke groet,

Ilse Tillema

1-5-2017

Groep 3

Pasen

Op donderdag 13 april hebben wij in de klas genoten van een heerlijk paasontbijt.

Iedereen had iets meegenomen en het was erg gezellig!

Sportdag

Tijdens de sportdag hebben de kinderen in groepjes verschillende spellen gespeeld. Het was soms nog best lastig om te verliezen, maar ook dit is een leerproces. Aan het einde van de ochtend hebben alle kinderen dan ook een welverdiend diploma gekregen.

Taal

Vanaf volgende week starten wij met kern 9. De kinderen zullen in de loop van deze week de woorden voor deze kern mee krijgen.

Rekenen

In verband met Pasen, de sportdag en de jubileumweek zijn wij nu nog bezig met blok 8. U heeft de doelen voor dit blok in de vorige flessenpost kunnen lezen.

Met vriendelijke groet,

Ilse Tillema

3-4-2017

Groep 3

Stad en natuur

Op donderdag 16 maart werden wij opgehaald door de buschauffeur van stad en natuur. De bus was ontzettend mooi en we vonden het dan ook jammer dat we er maar zo kort van konden genieten. Eenmaal bij Pampushout aangekomen hebben wij verschillende dieren en overblijfselen van dieren in de natuur gezien. We hebben in groepjes opdrachten gedaan en daarna zijn we met de groep het bos in gegaan, waar we nog een nestje hebben gevonden.

Bij het klaslokaal hangt een poster van stad en natuur. U kunt namelijk ook zelf een plekje in de bus reserveren!

Landelijke opschoondag

Op donderdag 30 maart zijn wij met de groep de wijk in gegaan om eens flink op te ruimen. We gingen gewapend met een grijpstok, vuilniszakken en handschoenen op pad. Foto’s verschijnen binnenkort op de app.

Taal

We zijn nu bij kern 8. De kinderen hebben de doelen voor deze kern al meegekregen.

Rekenen

Wij starten deze week met blok 8. De doelen voor dit blok zijn:

 1. Kinderen kunnen getallen t/m 10 verdubbelen en even getallen tot en met 20 halveren.
 2. Kinderen kunnen in een klok de wijzers tekenen bij een gegeven tijd in hele uren.
 3. Kinderen kunnen aangeven waar je uitkomt vanaf 0 op de lege getallenlijn bij een combinatie van sprongen van 10 en 1
 4. Kinderen kunnen in eenvoudige verhoudingsopgaven prijzen bepalen.
 5. Kinderen kunnen spiegelsymmetrie herkennen en de symmetrieas aangeven.
 6. Kinderen kunnen het midden van een vorm bepalen door de vorm dubbel te vouwen.

Met vriendelijke groet,

Ilse Tillema

 

6-3-2017

Groep 3

Verjaardag

Via deze weg wil ik graag ook nog alle ouders bedanken voor de prachtige cadeaus die ik voor mijn verjaardag heb gekregen.

We hebben een gezellige ochtend gehad.

Binnenkort volgen de foto’s op de website.

Taal

Deze week starten we met kern 7:

De kinderen krijgen de woorden van veilig & vlot van kern 7 mee om thuis te oefenen.

Rekenen

Wij starten deze week met blok 7. De doelen voor dit blok zijn:

 1. Kinderen kennen de splitsingen van 10 en kunnen aangeven hoeveel er bij moet om 10 te maken.
 2. Kinderen kunnen getallen t/m 20 splitsen.
 3. Kinderen kunnen erbij- en erafsituaties t/m 20 genoteerd in een pijlnotatie uitrekenen.
 4. Kinderen kunnen een situatie vertalen naar een rekenopgave met hoeveelheden t/m 20.

Rekenspellencircuit

Er hebben zich inmiddels voldoende ouders aangemeld, zodat wij deze week kunnen starten met het circuit.

Afscheid nemen:

Bij het binnenkomen van de school bent u als ouder ook welkom om nog even mee de klas in te komen. U kunt uw kind dan even op weg helpen met het werkje dat hij of zij gaat doen. Wilt u het afscheid in de klas houden? Er staan namelijk nog regelmatig ouders bij het raam en dat leidt de kinderen erg af.

Ik hoop op uw begrip.

Met vriendelijke groet,

Ilse Tillema

Groep 3, 7-2-2017

Taal

Wij zijn inmiddels gestart met kern 6. De veilig en vlot woordjes hebben de kinderen mee naar huis gekregen. De doelen voor deze kern krijgen de kinderen vandaag mee naar huis.

Rekenen

Ook bij rekenen zijn wij op dit moment bij blok 6. De doelen voor dit blok zijn:

 1. Kinderen kunnen bedragen tot en met 20 euro samenstellen met munten van 1 en 2 euro en biljetten van 5 en 10 euro.
 2. Kinderen kunnen ruimtelijke figuren herkennen in afbeeldingen met bovenaanzichten en zijaanzichten.
 3. Kinderen kunnen hoeveelheden tot en met 30 aangeven en noteren.
 4. Kinderen kunnen hoog- en laagstandpunten interpreteren.
 5. Kinderen kunnen standpunten bepalen vanuit foto’s en bovenaanzichten met foto’s vergelijken.

Rekenspellencircuit

Na de voorjaarsvakantie willen wij graag starten met een rekenspellencircuit.

Het is de bedoeling dat dit elke vrijdagochtend van 8.30 tot 9.00 uur zal plaatsvinden.

Binnenkort hangt er een inschrijflijst bij de deur. Lijkt het u leuk om mee te helpen, dan kunt u zich daarop inschrijven.

Er volgt nog een moment waarop de spellen worden uitgelegd.

Feest!

Aanstaande vrijdag ben ik jarig en vier dit ook samen met de kinderen in de klas. De kinderen hoeven geen 10 uurtje mee te nemen en mogen deze dag verkleed op school komen.

Met vriendelijke groet,

Ilse Tillema

 

 

Taal

Wij zijn inmiddels gestart met kern 5. U heeft de doelen voor deze kern al ontvangen. Ook de veilig en vlot woordjes hebben de kinderen mee naar huis gekregen.

Rekenen

Ook bij rekenen zijn wij op dit moment bij blok 5. De doelen voor dit blok zijn:

 1. Kinderen kunnen tellen tot en met 20 met huppen van 2 en 5.
 2. Kinderen kunnen een hoeveelheid tot en met 20 aflezen op een kralenketting met meer dan 20 kralen.
 3. Kinderen kunnen vanuit de buscontext in erbij- en erafsituaties tot en met 20 een pijlnotatie hanteren.
 4. Kinderen kunnen de hele uren aflezen op de analoge klok.
 5. Kinderen hebben een idee van snelheid van vervoersmiddelen en kunnen dit toepassen. 

Huiswerk in de vakanties

Voor elke vakantie krijgen de kinderen werk mee naar huis. U kunt hiermee oefenen. U bent uiteraard tot niets verplicht. Ik wil wel graag onderstrepen dat het belangrijk is voor de leesvorderingen van uw kind dat het belangrijk is dat uw kind regelmatig leest. Een aantal kinderen is het werkboekje voor de Kerstvakantie vergeten mee naar huis te nemen. Mocht u nog interesse hebben, dan kunt u alsnog een werkboekje mee nemen.

     Met vriendelijke groet,

     Ilse Tillema

 

Sint in groep 3

Vandaag bracht de Sint een bezoekje aan groep 3. We hebben een rustige ochtend gehad met kleuren en film kijken, totdat de Pieten in de klas kwamen. Twee van hen moesten zelfs op de nadenkstoel!

De kinderen hebben verteld welke letters en woordjes zij allemaal al kunnen lezen. De Sint wist ook een heleboel over de kinderen:

Wie er een tand uit heeft, wie zijn zwemdiploma heeft gehaald en zelfs wie een broertje of zusje krijgt.

Aan het einde van het bezoek kregen de kinderen allemaal een prachtig cadeau.

Taal

Wij ziin inmiddels gestart met kern 4. U heeft de doelen voor deze kern al ontvangen. Ook de veilig en vlot woordjes hebben de kinderen mee naar huis gekregen.

Er wordt vier keer in de week extra geoefend met het lezen van woordjes.

Zijn er nog ouders die willen helpen?

Rekenen

Ook bij rekenen zijn wij op dit moment bij blok 4. De doelen voor dit blok zijn:

 1. Kinderen kunnen de getallen tot en met 20 invullen op de getallenlijn.
 2. Kinderen kunnen van ongeordende hoeveelheden tot met 20 de grootte bepalen door daar een vijfstructuur in aan te brengen.
 3. Kinderen kunnen vanuit het geheel en één gedeelte bepalen wat het andere deel moet zijn.
 4. Kinderen kunnen vooruit en achteruit tellen vanaf een willekeurig begingetal tot en met 20.
 5. Kinderen kunnen lengte meten met behulp van eigen toepasselijke maten, bijvoorbeeld lichaamsmaten. 

Kijkmomenten

Een aantal weken geleden stonden de kijkmomenten gepland. Op dat moment was het voor de groep nog te onrustig.

De kijkmomenten voor groep 3 zullen plaatsvinden in de week van 30 januari tot en met 3 februari.

Te zijner tijd zult u bij de deur een intekenlijst vinden.

Met vriendelijke groet,

Ilse Tillema

 

7-11-2016

Groep 3

Tijdens de kinderboeken week zijn wij op bezoek geweest bij de opa’s en oma’s in verzorgingstehuis de Kiekendief.

Sommige kinderen vonden het in het begin best spannend, maar het was leuk om voor te lezen en samen een spelletje te spelen.

Met een pakje drinken en wat lekkers zijn wij weer richting de Driemaster vertrokken.

Taal

Wij zijn inmiddels gestart met kern 3. U heeft de doelen voor deze kern al ontvangen. Ook de veilig en vlot woordjes hebben de kinderen mee naar huis gekregen.

Sinds vorige week zijn de lees(groot)ouders gestart. Vier dagen in de week lezen zij een half uur met een aantal kinderen.

Via deze weg wil ik deze (groot)ouders graag bedanken voor hun inzet!

Rekenen

Ook bij rekenen zijn wij op dit moment bij blok 3. De doelen voor dit blok zijn:

 1. De kinderen kennen de begrippen erbij en eraf en het plus en minteken. Dit leren zij door middel van de zogenoemde bussommen.
 2. De kinderen kunnen getallen tot en met 12 splitsen in twee gedeelten.
 3. De kinderen kunnen de getallenlijn gebruiken bij het tellen tot en met twaalf met huppen van 2.
 1. De kinderen kunnen een plattegrond zoeken bij een getekend blokkenbouwsel. Ze kunnen daarbij de hoogtegetallen noteren.
 2. De kinderen kunnen vooruit en achteruit tellen vanaf een willekeurig begingetal tot en met 12.
 3. De kinderen kunnen hoeveelheden in een staafgrafiek invullen.

Rapport

Denkt u er aan het rapport van uw kind weer in te leveren? Op vrijdag 11 november krijgen de kinderen namelijk de voorloper mee.

Hulp in/voor de groep

Wij kunnen regelmatig hulp gebruiken, zoals bijvoorbeeld bij het lezen.

Vorige week en deze week zijn er ouders aanwezig die helpen met het maken van de lampionnen.

De oproepen voor hulp zult u bij de deur of het raam vinden.

Met vriendelijke groet,

Ilse Tillema

 

Maandag 10-10-2016

Beste ouders,

Er zijn nog wat mededeling voor deze week:

Woensdag 12-10-2016

We gaan met de klas naar de Kiekendief om met de opa’s en oma’s een spel te spelen. Ook gaan we laten horen hoe goed wij al kunnen lezen.

Heeft u nog een gezelschapsspel dat wij mee mogen nemen?

Zijn er ouders die het leuk vinden om mee te gaan? Het zou fijn zijn als er ouders zijn die met ons mee willen lopen.

We vertrekken om 10:10 uur vanuit de gymzaal en lopen om 11.30 uur weer naar school.

Donderdag 13-10-2016

De kinderboeken week wordt afgesloten met een boekenmarkt. Kinderen mogen boeken verkopen, de opbrengst is voor nieuwe schoolboeken.

De boekenmarkt begint om 15:00 uur tot 15:30 uur.

Vrijdag 14-10-2016

De kinderen mogen speelgoed meenemen, waar ze aan het einde van de ochtend mee mogen spelen.

Het meenemen van speelgoed is wel op eigen verantwoordelijkheid.

De kinderen krijgen vrijdag huiswerk mee voor in de vakantie. Elke dag 10 minuten oefenen is bevorderlijk voor het leren lezen.

In de andere groepen is deze week de gelegenheid om een kijkje in de klas te nemen.

Voor groep 3 is de keuze gemaakt om dit op een ander moment te doen.

Dit is om het leerproces van de kinderen op een rustige manier te laten verlopen.

Wanneer de kinderen wat meer gewend zijn aan de structuur van groep 3, zullen deze kijkmomenten alsnog plaatsvinden.

Vriendelijke groet,

Juf Ilse

Groep 3, 3-10-2016

Afgelopen donderdag zijn wij gestart met een nieuwe kern bij Veilig Leren Lezen. U heeft daar de doelen al van mee gekregen. Ook hebben de kinderen een pakketje met woorden meegekregen om thuis mee te oefenen.

Heeft u dit niet ontvangen, dan kunt u alsnog een pakketje bij mij halen. Als u iedere dag 10 minuten met uw kind een bladzijde leest, zult u al snel merken dat het tempo omhoog gaat.

Zo aan het begin van groep 3 hakken de kinderen de woorden nog:

teen wordt dan t-ee-n.

Ik stimuleer de kinderen om het woord ook helemaal te zeggen (plakken).

Een handig hulpmiddel is het zogenoemde ‘zingend lezen’.

U spreekt daarbij de letters langer uit: ttttt-eeeeeeeeeee-nnnnn

Uw kind zal dan waarschijnlijk het woord al horen.

Zijn er ouders die het leuk vinden om in de ochtend van 8.30 tot 9.00 uur te lezen met een groepje kinderen? We willen dit jaar proberen, als er genoeg ouders zijn om met 2 a 3 kinderen te lezen, extra leestijd te creëren. Graag opgeven bij mij!

Dit zijn de doelen voor rekenen van blok 2:

Getallen en getalrelaties:

 1. Voor- en achteruit tellen vanaf willekeurig begingetal t/m 12.
 2. Handige figuurtjes maken van vormen om zoveel mogelijk verschillende combinaties te maken.
 3. Hoeveelheden in een staafgrafiek inkleuren

Met vriendelijke groet,

Ilse Tillema

 

Groep 3

Allereerst zal ik mijzelf voorstellen.

Ik ben Ilse Tillema en vanaf dit schooljaar werkzaam op de Driemaster.

Ik ben in 2008 afgestudeerd aan de Pabo in Almere en sinds die tijd heb ik

op de christelijke basisschool de Dukdalf in Almere buiten gewerkt.

Daar heb ik vooral aan de groepen 4 en 5 lesgegeven.

De kop is er af!

De meeste kinderen vonden het erg spannend om weer naar school te gaan: een nieuwe groep, een nieuw lokaal en ook nog een nieuwe juf.

We hebben de eerste week al twee nieuwe woorden geleerd: ik en maan.

Maandag starten we met het woord roos.

De doelen van taal hebben de kinderen al mee naar huis gekregen.

Dit gebeurt voor elke nieuwe kern van Veilig leren lezen.

Hebt u de doelen niet ontvangen en wilt u ze toch graag hebben, dan kunt u

deze bij mij ophalen.

De doelen voor rekenen van blok 1 sluiten mooi aan bij de rekendoelen van het einde van groep 2:

 1. Getallen tot en met 12 benoemen, herkennen en ordenen.
 2. Vanaf een willekeurig getal voor- en achteruit tellen tot en met 12.
 3. Tellen met huppen van 2.
 4. Een hoeveelheid aflezen aan vingerbeelden.

Getallen en getalrelaties:

 1. Hoeveelheden ordenen met behulp van de begrippen meer, minder en evenveel.
 2. Dobbelsteenfiguratie zonder te tellen.
 3. Een hoeveelheid tot en met 10 synchroon en resultatief tellen.
 4. Turfregistratie die gebaseerd is op de vijfstructuur.
 5. Getallenlijn tot en met 12
 6. Nabouwen van blokkenbouwsels van een tekening. Daar de goede plattegrond bij zoeken en noteren van hoogtegetallen.

Meten en meetkunde:

 1. Werken in het rekenschrift.

Met vriendelijke groet, 

Ilse Tillema

Terug

Tegelenpad 2

1324 DS Almere

036-5331399

dir.driemaster@nullprisma-almere.nl