groep 4

groep 4

Beste ouder(s)/ verzorger(s),

De kinderen hebben hun toetsen allemaal afgerond, wat is er hard gewerkt!

Inmiddels zijn we toegekomen aan de laatste lesdagen van dit schooljaar! De laatste weken zullen in het teken staan van het afronden van de methodes en het uitdelen van de tafeldiploma’s. Met rekenen zullen we nog even doorgaan met het oefenen van de tafels. Met spelling herhalen we de categorieën die dit jaar aangeboden en herhaald zijn. Tijdens de taallessen zullen we blijven oefenen met de zinsdelen.

Tot slot zullen wij naast het afronden van de methodes ook veel werken aan het schoolproject ‘water’. Vandaag hebben wij al een start gemaakt door met de klas een woordweb te maken over ‘water’. Wat weten we al veel! De aankomende weken zullen wij nog veel meer leren en dit aan iedereen presenteren. Ook vieren we vrijdag 13 juli het eindejaarsfeest. U komt toch ook? Dinsdag 17 juli kijken wij naar de musical van groep 8. Die middag nemen we ook alvast een kijkje bij onze nieuwe juf.

Kortom, we gaan nog 3 leuke leerzame weken tegemoet! 

Taal

We zijn al een tijdje gestart met het onderdeel zinsdelen. Ik schreef hier ook wat over in de vorige Flessenpost. De kinderen hebben erg baat bij het herhalen van de verschillende zinsdelen. Het benoemen van alle delen van een zin is best moeilijk! Dit herhalen gaan wij ook doen tot aan de vakantie. Het kennen van de zinsdelen is een mooie basis voor een goede start in groep 5. 

Al twee weken zijn wij bezig met het laatste thema van taalwinkel. Hieronder vind u nog even op een rij welke woorden zijn aangeboden of welke we nog gaan bespreken.   

Week 1:

De goederen, de voorraad, de toonbank, bestellen, bezorgen, in ontvangst nemen, deftig, de advertentie, het toestel, afrekenen, schuldig, ontkennen.

De woordsoort, afronden, in alfabetische volgorde.

Week 2:

De keukenmeid, de knecht, de hofdame, bovenop, tussenin, onderop, de munt, aanbieden, uitbeelden, reeds, de fietsroute, ergens vol van zijn.

De hoofdletter, het woordgrapje, de millimeter, vriendschap sluiten.

Week 3:

Geheim, openlijk, op onderzoek uitgaan, betrappen, arresteren, overhalen, de aanbieding, de inbreker, in de kas, de ruimte, wat mij betreft, kortom.

De bankbiljetten, mailen, het e-mailadres, kritisch, onderhandelen.

Rekenen

We zijn met rekenen gestart met het maken van deelsommen. Dit gebeurt nu nog concreet: een som wordt aangeboden aan de hand van een verhaaltje en een plaatje. Bijvoorbeeld: de kinderen spelen een spelletje in de klas. Er zijn 7 spelletjes en 30 kinderen. Hoeveel kinderen komen er dan bij elk spelletje? De kinderen hebben hiervoor dus kennis nodig van de tafels. Het is daarom belangrijk om de tafels te blijven oefenen! Daarnaast ronden we rekenen af met blok 12, waarbij veel rekendoelen worden herhaald die de afgelopen periodes zijn aangeboden. Denk aan keersommen en getalbegrip van getallen boven de honderd.

Blok 11:

-De kinderen kennen referentiematen voor gewicht (in kg en gram).

-De kinderen kunnen vanuit dingen om ons heen een vermenigvuldiging bedenken.

-De kinderen kunnen met behulp van een plattegrond een route aangeven en zich verplaatsen in een situatie.

-De kinderen kennen de tafels van 2, 5 en 10 uit het hoofd en kunnen daar mee rekenen (ook in een verhoudingstabel).

Vreedzame school

Het thema van de Vreedzame school is nu: we dragen allemaal een steentje bij. We hebben aan de hand van twee verhalen uit de methode van de Vreedzame school (de vis en de hengel) zichtbaar gemaakt aan de kinderen dat iemand helpen op verschillende manieren kan. Een korte termijn oplossing (een vis geven aan iemand die geen eten heeft) of een oplossing waarbij je echt helpt: je helpt iemand op weg (een hengel geven, zo kan iemand zelf zorgen voor zijn eigen eten). In de klas help je iemand niet door het antwoord van een rekensom voor te zeggen maar help je echt door hoe je aan het antwoord kunt komen.

                                                Helpen is geen voorzeggen.

                                     Met voorzeggen geef je alleen het antwoord.

                        Met helpen zeg je hoe je aan het antwoord kunt komen.

 

Helpen:

-vraag of de ander het wil

-help de ander op weg

-niet zelf doen of voorzeggen

 

Vriendelijke groet,

Juf Tessa

 

Flessenpost                

We hebben genoten van een prachtige dag tijdens het schoolreisje. De kinderen hebben kunnen genieten van een hoop dieren, speeltoestellen maar ook van de gezelligheid onderling. Een compliment voor alle kinderen uit groep 4! En ouders, ook jullie bedankt voor de gezellige dag.

Er is ook een imker van Stad & Natuur in de klas geweest. Zij nam geen levende bijen mee, maar wel heel veel voorwerpen, een gedicht en een filmpje. We hebben nu veel geleerd over bijen en het werk van een imker. We kregen ook nog een kleurplaat en een kaars van bijenwas mee naar huis. Tot slot mochten we ook wat honing proeven….wat was dat lekker zoet!! 

Taal

Vandaag zijn wij begonnen met het nieuwe thema: winkel.
Dit thema gaat erover wat je allemaal tegenkomt als je dingen gaat kopen, in de winkel of op de markt.

Dit zijn de themawoorden die dit thema aan bod komen:

Week 1:

De goederen, de voorraad, de toonbank, bestellen, bezorgen, in ontvangst nemen, deftig, de advertentie, het toestel, afrekenen, schuldig, ontkennen.
De woordsoort, afronden, in alfabetische volgorde.

Week 2:

De keukenmeid, de knecht, de hofdame, bovenop, tussenin, onderop, de munt, aanbieden, uitbeelden, reeds, de fietsroute, ergens vol van zijn.
De hoofdletter, het woordgrapje, de millimeter, vriendschap sluiten.

Week 3:

Geheim, openlijk, op onderzoek uitgaan, betrappen, arresteren, overhalen, de aanbieding, de inbreker, in de kas, de ruimte, wat mij betreft, kortom.
De bankbiljetten, mailen, het e-mailadres, kritisch, onderhandelen.

We zijn al een tijdje gestart met het leren veranderen van zinsdelen. Wat we ook dit thema zullen blijven herhalen is het inzetten van een lidwoord, bijvoeglijk naamwoord en een zelfstandig naamwoord bij het maken van een zin. Oefenen, oefenen, oefenen!

Rekenen

Afgelopen periode hebben wij veel instructie en herhaling gedaan. De tafels en het maken van plus en min sommen vraagt oefening. Dit leren wij om sommen steeds sneller uit ons hoofd te kunnen maken. Ook het maken van verhoudingstabellen en klokkijken hebben wij flink geoefend. Voor de aankomende periode staan het afronden van blok 10 en het starten van blok 11 op het programma. Hieronder kunt u lezen aan welke doelen wij de aankomende periode gaan werken:

Blok 10:

-De kinderen kunnen een concrete situatie verbinden aan een vermenigvuldigen uit de bekende tafels.
-De kinderen kunnen tijdsduur berekenen in 15, 20, 30 en 60 minuten.
-De kinderen kunnen lengten tot 30 cm meten met een liniaal.
-De kinderen weten de tafel van 4 en 5.

Blok 11:

-De kinderen kennen referentiematen voor gewicht (in kg en gram).
-De kinderen kunnen vanuit dingen om ons heen een vermenigvuldiging bedenken.
-De kinderen kunnen met behulp van een plattegrond een route aangeven en zich verplaatsen in een situatie.
-De kinderen kennen de tafels van 2, 5 en 10 uit het hoofd en kunnen daar mee rekenen (ook in een verhoudingstabel).

Vriendelijke groet,

Juf Tessa

 

Vreedzame school

De afgelopen tijd hebben we veel in de kring gedaan. Ook voeren we gesprekken over de thema’s uit Trefwoord. Het afgelopen blok van de Vreedzame school stond in het teken van gevoelens. Het uiten van gevoelens hebben wij ook gedaan aan de hand van de knijpers aan de muur. De kinderen deden dit gelijk  bij binnenkomst en gedurende de dag.  We blijven deze gevoelens bespreken. Maar ook beginnen we met het nieuwe thema: “we dragen allemaal een steentje bij’. Hier leren en oefenen de kinderen om een conflict op te lossen met behulp van mediatie. Mediatie is: conflictbemiddeling met behulp van een neutrale, derde partij. Met de Vreedzame School wordt zo de verantwoordelijkheid van kinderen in het sociale klimaat in de klas en school in het algemeen vergroot.

 

Flessenpost               groep 4 

Vreedzame school

De afgelopen tijd hebben we veel verschillende activiteiten van de vreedzame school gedaan. Dit helpt om elkaar beter de leren kennen (kinderen en de juf/meester). Daarvoor hebben we wat activiteiten herhaald van de vreedzame school. We hebben het bijvoorbeeld gehad over het geven van complimenten aan elkaar. We doen dit nu vaker en dat voelt heel fijn. Om een complimenten te geven en te krijgen. Aankomende periode zullen we verder gaan met hoe je je voelt. Dit gebeurt aan de hand van blok 4 van de vreedzame school: we hebben hart voor elkaar. In dit blok staat het omgaan met gevoelens centraal. We gaan het hebben over verschillende gevoelens en hangen we een wasknijper (met naam van het kind) aan de gevoelskaarten (als je ons lokaal binnen loopt hagen de gevoelskaarten links). Zo werken we aan een klimaat waarin het voor kinderen makkelijker is om positieve en negatieve, moeilijke gevoelens met elkaar te delen. 

Taal

Vandaag zijn wij begonnen met het nieuwe thema: film en theater.

Dit zijn de themawoorden die dit thema aan bod komen: de hoofdrol, de bijrol, de figurant, dwars, meegaand, de verfilming, de meester, de spion, grijnzen, aandachtig, eruit flappen. De acteur (actrice), de regisseur, de cameraman, de trailer, het affiche, de (film) reclame, presenteren, het gezelschap, de vaart, de acrobatiek, de stunt. De kunst, de schouwburg, de galerie, het ballet, de ballerina, de pirouette, het toneel, overdrijven, glunderen, eigenaardig, gedurende, de scene.  

Daarnaast gaan we weer aan de slag met zinsdelen. De kinderen weten al dat een zin is gemaakt van groepjes woorden bij elkaar. Nu leren we dat je de volgorde van deze zinsdelen kunt veranderen. Ook leren de kinderen om een werkwoord uit te breiden, waardoor een langere zin ontstaat (wie, wat waar, wanneer). Tot slot zullen we ook woordgroepen maken en daar daarbij een lidwoord, bijvoeglijk naamwoord en een zelfstandig naamwoord gebruiken. 

Rekenen

We zijn druk bezig met het oefenen van de tafels. De sommen wordt steeds wat moeilijker. We leren daarom hoe je deze moeilijke tafelsommen op kunt lossen. Dit helpt ons om de tafels steeds sneller uit ons hoofd uit te kennen. Er wordt druk geoefend voor het tafeldiploma, ga zo door!

Verder komt het klokkijken ook weer terug. De hele en halve uren maar ook rekenen met vijf minuten. Dit laatste blijven we lastig vinden. Proberen jullie thuis ook wel eens om te kijken hoe laat het is?

Daarnaast blijven de min- en plussommen erg belangrijk. We gebruiken de getallenlijn heel goed, waardoor we minder foutjes maken. Deze strategie wordt steeds meer eigen gemaakt. Knap hoor! 

En tot slot:

We hebben genoten van een prachtige dag tijdens de Koningsspelen. Wat is groep 4 toch een ontzettend sportieve groep! Ouders die hebben geholpen, bedankt voor jullie hulp!

Ook is het nieuwe schoolplein nu officieel geopend. De kinderen vinden het zichtbaar heerlijk om buiten te leren. Hieronder ziet u ons een verwerking van een instructie spelling doen. We schrijven de woorden op de grond met stoepkrijt en overleggen daarbij hoe je het woord schrijft (welke categorie gebruik je om het woord goed te schrijven).

Belangrijke data:

Aankomende dinsdag middag (15 mei) krijgen wij bezoek van een Imker (via Stad & Natuur). Dit zal een leuke en leerzame les worden. Verder informatie zal deze week aan jullie gemaild worden.

19-5 is Kyshynis jarig!

Vriendelijke groet,

Juf Tessa

Beste ouder(s)/ verzorger(s),

Afgelopen maand is het zwangerschapsverlof van juf Samantha begonnen. Daarom zijn meester Joost en juf Tessa nu de leerkrachten van groep 4. Dit was voor iedereen even wennen. De regels en afspraken van de Vreedzame school zijn herhaald en hebben we activiteiten gedaan om elkaar beter te leren kennen. 

Taal: 

Inmiddels zijn wij gestart met thema 6: beeldtaal. Het thema gaat over dingen die je elkaar kunt vertellen door plaatjes te laten zien.

Dit zijn de woorden die wij dit thema leren. 

Week 1: het portret, het stilleven, het landschap, de voorgrond, de achtergrond, de fotograaf, schitterend, de lens, aanstaren, uitdrukken, het humeur, naar het vogeltje kijken.

Week 2: loeren, aangapen, staren, gluren, het symbool, het teken, tijdens, de verrekijker, klappertanden, de plas, knipogen, de fantasie.

Week 3: de beeldtaal, het picogram, de cartoon, het hekje, het apenstaartje, het haakje, bepaald, behulpzaam, door middel van, kennelijk, de beugel, logisch.

Rekenen: 

Deze maand blijven we oefenen met de tafel 1 t/m 5. De leerlingen oefenen met het maken van tafelsommen bij rijen of groepjes. Ze leren dat je een tafelsom kunt omkeren om tot een antwoord te komen. Inmiddels werken de kinderen al een tijdje met verhoudingstabellen. We blijven hiermee oefenen, zodat het invullen van deze tabellen steeds wat makkelijker gaat. Dit gaat steeds makkelijker als we de tafels van 1 t/m 5 goed kennen! Ook blijft het leren klokkijken een belangrijk oefenpunt. Dit kunt u thuis met uw kind ook oefenen. Zowel de digitale klok als de analoge klok leren wij aflezen. Tot slot leren wij wat een kalender is, waarom we een kalender gebruik en hoe je een kalender gebruikt. We vinden dit best wel moeilijk, maar we blijven oefenen!

En als laatste nog een leuk nieuwtje: juf Samantha is bevallen van een zoon: Stijn! 

Met vriendelijke groet, 

meester Joost en juf Tessa

Beste ouders,

De afgelopen weken hebben de kinderen hard gewerkt. Naast de gewone lessen en toetsen was het ook de tijd van de CITO toetsen. De kinderen hebben iets eerder dan de rest van de school hun rapport meegekregen en ook de oudergesprekken vinden wat eerder plaats. Vanmorgen heb ik afscheid genomen van de groep en vrijdag begint mijn zwangerschapsverlof. De kinderen hebben erg meegeleefd met mijn zwangerschap en zijn allemaal erg benieuwd naar de baby. Natuurlijk ben ik van plan om straks samen met de kleine langs te komen in de klas! 

Knutselen met afval

Op dinsdagmiddag 16 januari kwam er een gastdocent van stichting stad en natuur een knutselles geven met afval! Wat fijn dat jullie zoveel afval mee naar school genomen hebben. De kinderen hebben de prachtigste draken, ridders en prinsessen geknutseld. Na het knutselen hebben zij met hun zelfgemaakt poppen een verhaal uitgebeeld, het leek wel een echt toneelspel! 

Taal

 Volgende week beginnen we met het vijfde thema van taal. 

Dit zijn de doelen van thema 5:

-              De kinderen kunnen 1 of twee zinsdelen aan een zin toevoegen.

-              De kinderen kunnen zinnen inkorten.

-              De kinderen leren dat er 2 soorten zinnen zijn: de vertelzin en de vraagzin.

-              De kinderen leren het verschil tussen beleefd en onbeleefd taalgebruik.

-              De kinderen leren wat een woordkast is.

Dit zijn de themawoorden van thema 4:

Week 1: de pup, de kitten, het zoogdier, zogen, moedermelk, oppassen, verzorgen, beweren, de kieuwen, de longen, de tralies, de zoo.

Week 2:  tam, wild, de raad, opvolgen, naast je neerleggen, het huisdier, de kanarie, het dwergkonijn, uitvoeren, de handleiding, verhongeren, de verzorger.

Week 3:  de viool, de snaren, de strijkstok, tokkelen, de manen, de hoeven, de omgeving, de hoefsmid, inenten, strelen, een tip geven. 

Rekenen

Volgende week starten we alweer met blok 6 van rekenen. De doelen van blok 6 zijn: 

Ik ken de tafel van 5 en 10.

Ik kan handig betalen met biljetten. 

Ik kan nauwkeurig klokkijken. 

Ik kan sommen bij rekenverhaaltjes maken.   

Vriendelijke groet,

Juf Samantha

 

 

Beste ouders,

We zijn het nieuwe kalenderjaar vandaag goed begonnen met heerlijke oliebollen, voor ieder kind lag er een oliebol klaar. Daarnaast hadden wij vandaag de themaopening en vierden we niet één, maar twee verjaardagen. Het jaar had niet feestelijker kunnen beginnen.

Afval verzamelen

Op dinsdagmiddag 16 januari komt er vanuit de stichting stad en natuur iemand een gastles geven.  Tijdens deze gastles gaan wij werken over draken, ridders en prinsessen. Tijdens deze les maken de kinderen een knutsel bij dit thema, maar niet zomaar één. We gaan knutselen met afval! Hierbij hebben wij jullie hulp nodig, willen jullie de komende week schoon afval verzamelen en meenemen naar school? Denk hierbij aan flessen, blikken, drinkpakken, melkpakken/flessen, doosjes etc. Eigenlijk alles dat je normaal in de plastic of papiercontainer gooit. In de klas staat een grijze bak, hierin verzamelen wij het afval. Willen jullie de vieze verpakkingen (bijv. van melk) even omspoelen voordat jullie het meenemen? 

Taal

 Deze week beginnen wij aan een nieuw thema van taal, het thema waar wij de komende weken aan werken gaat over de kalender. Vandaag hebben wij de eerste woordenschatles al gehad. Deze les ging o.a.  over opgroeien, de verschillende levensfasen en moderne en ouderwetse spullen.

Dit zijn de doelen van thema 4:

 • De kinderen leren wat een zin is.
 • De kinderen leren een zin te maken door vragen te stellen over het werkwoord.
 • De kinderen leren dat een woord uit klankgroepen bestaat.
 • De kinderen leren wat pictogrammen zijn.
 • De kinderen kunnen een uitnodiging schrijven.

Dit zijn de themawoorden van thema 4:

Week 1: de levensfase, de peuter, de volwassene, de bejaarde, ouderwets, modern, het uniform, opgroeien, de ervaring, het verslag, een hekel hebben aan, iets op zak hebben.

Week 2: de bruiloft, de bruidegom, het bruidsmeisje, morgenochtend, morgenmiddag, gisteravond, de sleep, algauw, de receptie, het feestmaal, de toespraak, gewoonlijk.

Week 3: de volgorde, één voor één, andersom, rangschikken, de grootte, het aanbreken van de ochtend, het vallen van de avond, tegenwoordig, voortaan, het geduld, het tijdstip, schrappen.

Rekenen

Deze maand ronden we blok 5 af en starten we met blok 6. De doelen voor blok 5 zijn:

 

 

Ken ik de tafel van 2.

Kan ik getallen t/m 100 tussen tientallen zetten.

Kan ik sommen bij sprongen maken.

 

Kan ik deelsommen maken.

Themaopening

Vandaag mochten wij het optreden verzorgen tijdens de themaopening. In de klas hebben de kinderen het lied ‘je mag er zijn’ geoefend en enthousiast meegezongen. Toch was het best spannend om op het podium te staan. De kinderen hebben het super gedaan!

Vriendelijke groet,

Samantha Bonneveld

5-12-2017

Beste ouders,

De maand november is voorbij gevlogen en de laatste maand van het kalenderjaar is alweer begonnen. De afgelopen weken hebben wij dagelijks trouw het Sinterklaasjournaal gekeken. Natuurlijk ging er dit jaar ook weer van alles mis met de cadeautjes en de verlanglijstjes. Morgen hopen we toch echt dat we Sinterklaas samen met zijn pieten op school mogen verwelkomen.

Pietenciruit

Afgelopen donderdag hebben we samen met de groepen 1, 2 en 3 een pietencircuit gehouden. Bij juf Kirsten in de klas leerden de kinderen een pietendans, bij juf Ilse leerden ze een Sinterklaaslied met instrumenten, bij juf Deborah was er pietengym en bij mij mochten de kinderen een pietenmuts knutselen. De kinderen hebben heel goed opgelet en we hebben samen een supergezellige en vrolijke middag gehad.

Schoolblog

Wisten jullie dat we sinds vorige week een schoolblog hebben? Hier kunnen wij op een eenvoudige en snelle manier een bericht of foto van de klas delen. Om de berichten te bekijken moeten jullie je wel even aanmelden voor onze groep. Het wachtwoord voor onze groep is: -------. Het eerste berichtje met de eerste foto’s staat al voor jullie klaar!

Taal

Deze maand werken we verder aan het derde thema van taal. Dit thema gaat over mijn school. Inmiddels hebben we al acht lessen aan dit thema gewerkt. In deze lessen zijn een deel van de doelen van dit thema al aan bod gekomen. We gaan deze doelen nog verder oefenen de komende drie weken.

De doelen van het derde thema zijn:

 1. Ik weet wat medeklinkers en klinkers zijn.
 2. Ik weet wat een bijvoeglijk naamwoord is en waar ik dit voor kan gebruiken.
 3. Ik weet dat er in een zin een werkwoord en zelfstandig naamwoord staan.
 4. Ik weet dat er in een samenstelling soms een werkwoord zit.
 5. Ik weet wat een beschrijving is en kan iets beschrijven.

De themawoorden zijn:

 1. Week 1: het meubilair, inrichten, passen en meten, saai, afwisselend, het idee, de wand, fraai, het gips, het karwei, de krukken en het luik.
 2. Week 2: het grofvuil, het vuilnis, het gft, het puin, het meetinstrument, de duimstok, het meetlint, de rolmaat, de lampenkap, hinken, de plattegrond, ontwerpen.
 3. Week 3: de specerijen, het kaneel, de kerrie, de nootmuskaat, het bakmeel, het deeg, kneden, rijzen, bakken, de bereidingswijze, de ingrediënten, het recept.

Rekenen

Deze maand ronden we blok 4 af en starten we met blok 5. De doelen voor blok 4 zijn:

Tellen met sprongen van 10 of grote huppen vanaf een willekeurig getal.

Optellingen maken t/m 100.

Aftrekkingen maken t/m 100.

 

Tot op de centimeters nauwkeurig meten met een liniaal.

Vriendelijke groet,

Juf Samantha

9-11-2017

Beste ouders,

De eerste vakantie zit er al weer op en we gaan de komende weken drukke weken tegemoet. De  feestweken breken weer aan, de komende week gaan wij lampionnen maken voor Sint Maarten en een week later komt de Sint alweer aan in Nederland.

 Rekenen

Voor de vakantie hebben wij blok 2 afgerond en we zijn inmiddels al begonnen met blok 3. In blok 3 van rekenen werken we aan de volgende doelen:

 1. Ik ken de vrienden van 100.
 2. Ik kan tellen met sprongen van 2.
 3. Ik kan keersommen maken m.b.v. groepjes van…
 4. Ik kan schatten hoe groot iets is.

Voor de kinderen is het belangrijk dat de sommen en splitsingen tot 10 gememoriseerd zijn. Dit betekent dat ze de antwoorden direct op kunnen noemen en hierbij niet meer hoeven te tellen. Om dit thuis te oefenen kunnen de kinderen bijv. spelletjes doen op rekenspelletjes.nu . Een aantal geschikte spellen voor het oefenen van de sommen tot 10 zijn: de waterscooterrace (erbij), de eendenrace en de eilandentocht (eraf). Daarnaast is het heel goed om de flitspellen van rekenweb te oefenen: http://www.fi.uu.nl/toepassingen/00203/toepassing_rekenweb.html , met name het spel met het rekenrek is erg geschikt.

Snappet

De kinderen oefenen het rekenen op Snappet. In Snappet bieden we de rekenlessen aan, maar kunnen we de kinderen ook cadeautjes sturen, dit zijn oefeningen voor de leerdoelen die ze nog lastig vinden. Daarnaast kunnen de kinderen ook zelf aan de slag met de leerdoelen waar zij nog moeite mee hebben, deze leerdoelen staan in het rode vakje. De opdrachten die de leerlingen hier maken passen zich automatisch aan aan het niveau van de leerlingen. Gaat het goed, dan worden de opdrachten moeilijker.

De kinderen werken tijdens het maken van de opdrachten met een kladschrift. In het kladschrift kunnen ze de sommen uittekenen, tussenstapjes maken of getallenlijnen tekenen. De komende tijd gaan wij veel aan de slag met opdrachten die de kinderen moeten tekenen in hun kladschrift. Nieuwsgierig? De kinderen hebben hun kladschrift (bijna) altijd in hun la liggen.

Naast het rekenonderwijs, gaan wij de komende periode ook de opdrachten van nieuwsbegrip op de tablet maken. De kinderen waren hier erg enthousiast over!

Taal

Deze week hebben wij de taaltoets van blok 2. Volgende week herhalen wij de doelen die we nog lastig vinden. De doelen van blok 2 zijn:

 1. Ik leer wat een woordparachute is en oefen de themawoorden.
 2. Ik leer wat een werkwoord is en hoe ik deze in een zin moet vinden.
 3. Ik leer hoe ik groepjes van drie woorden maak: een lidwoord, een bijvoeglijk naamwoord en een zelfstandig naamwoord.
 4. Ik leer dat een punt bij een zin hoort.
 5. Ik leer wat een verkleinwoord is.

De themawoorden zijn:

Week 1: op pad gaan, onderweg zijn, de bestemming bereiken, de kust, de duinen, het gebied, het binnenland, de duikbril, de auteur, de seria, de griffel, de illustratie.

Week 2: de golf, de branding, de stroming, het getijde, de eb, de vloed, de schol, de tong, de baars, ondergaan (van de zon), opkomen (van de zon), fris.

Week 3: rijmen, het rijmwoord, de rijmklank, het gedicht, opeens, geleidelijk, de vos, de blubber, muzikaal, eindeloos, de tekst, de heimwee.

Aan het einde van deze maand starten we met het derde thema van taal. De kinderen werken in de eerste weken aan deze doelen:

 1. Ik weet wat medeklinkers en klinkers zijn.
 2. Ik weet waar het bijvoeglijk naamwoord staat in een zin.
 3. Ik weet dat er in een zin een werkwoord en zelfstandig naamwoord staan.

De themawoorden zijn:

Week 1: het meubilair, inrichten, passen en meten, saai, afwisselend, het idee, de wand, fraai, het gips, het karwei, de krukken en het luik.

Rapport en oudergesprekken

Willen jullie de rapporten inleveren zodat ik hier de voorloper voor het rapport in kan stoppen voor de voortgangsgesprekken ? De voortgangsgesprekken vinden plaats in de week van 20 november. Ik zou graag alle rapporten voor het einde van deze week willen ontvangen.

Voorstelling

19 oktober mochten de groepen 3, 4, 7 en 8 kijken naar een voorstelling. Een meneer en mevrouw zijn helemaal vanuit Frankrijk gekomen om een toneelstuk voor ons op te voeren. Ze hadden zelfs hun zoon meegenomen. In het toneelstuk werd niet gesproken, maar werd er wel van alles uitgebeeld. Er werd zelfs getoverd! De kinderen hebben hier erg van genoten.

Vriendelijke groet,

Samantha Bonneveld

 

 

Beste ouders,

We zijn alweer vier weken aan het werk. De overstap van groep 3 naar groep 4 was best lastig, al die nieuwe boeken en schriften. Inmiddels zijn we hier al aan gewend en weten we hoe we netjes in onze werkboeken en schriften moeten werken. Wat fijn dat er zo veel ouders naar de kennismakingsgesprekken zijn gekomen!

Rekenen

De kinderen zijn ondertussen gewend aan het werken met de tablet. Ze weten hoe zij een probleem met de verbinding (wifi) zelf kunnen oplossen. Dit is natuurlijk super fijn, want alle kinderen kunnen nu vlot aan de slag. Ook lukt het nu steeds beter om de getallen snel te vinden en goed in te typen. Het nakijken van het werk vinden de kinderen nog lastig. Na het intypen van een antwoord drukken ze al snel op volgende som, zonder dat ze hebben gekeken of ze wel het juiste antwoord hebben ingetypt. De komende weken gaan we hier extra opletten.

Blok 1 hebben wij inmiddels afgerond en we zijn al begonnen met blok 2. In blok 2 van rekenen werken we aan de volgende doelen:

 1. Ik kan getallen tot en met 100 ordenen.
 2. Ik kan optellen en aftrekken tot en met 20.
 3. Ik kan op verschillende manieren naar getallen springen.
 4. Ik kan getallen tot en met 100 op een getallenlijn plaatsen.

 Nieuwsbegrip

We hebben al drie keer een begrijpend lezen les gehad van Nieuwsbegrip. We hebben hierbij geleerd om te voorspellen, samen te vatten en wat verwijswoorden zijn. Het onderwerp van de les gaat steeds over iets wat actueel is en in het nieuws komt. We hebben gelezen over de orkaan op Sint Maarten, de week tegen pesten en de oefening bij hoogwater. 

Taal

Vrijdag hebben wij de toets gemaakt van het eerste thema. De eerste week van oktober herhalen wij de onderwerpen van het eerste thema, maar vanaf de tweede week starten we met het nieuwe thema. Het tweede thema van taal gaat over vakantie.

In blok 2 van taal werken we aan de volgende doelen:

 1. Ik leer wat een woordparachute is en oefen de themawoorden.
 2. Ik leer wat een werkwoord is en hoe ik deze in een zin moet vinden.
 3. Ik leer hoe ik groepjes van drie woorden maak: een lidwoord, een bijvoeglijk naamwoord en een zelfstandig naamwoord.
 4. Ik leer dat een punt bij een zin hoort.
 5. Ik leer wat een verkleinwoord is.

De themawoorden zijn:

Week 1: op pad gaan, onderweg zijn, de bestemming bereiken, de kust, de duinen, het gebied, het binnenland, de duikbril, de auteur, de seria, de griffel, de illustratie.

Week 2: de golf, de branding, de stroming, het getijde, de eb, de vloed, de schol, de tong, de baars, ondergaan (van de zon), opkomen (van de zon), fris.

Week 3: rijmen, het rijmwoord, de rijmklank, het gedicht, opeens, geleidelijk, de vos, de blubber, muzikaal, eindeloos, de tekst, de heimwee.

Kinderboekenweek, dierendag, staken….

De eerste week van oktober is een beetje een gekke week. Aankomende dinsdag (3 oktober) is de opening van de kinderboekenweek. Woensdag is het dierendag, donderdag staken alle juffen en meesters in Nederland. De kinderboekenweek staat in het teken van ‘kriebels in je buik’, in de klas zal dit ‘spannende’ thema ook aan bod komen.

Vriendelijke groet,

Juf Samantha

 

Beste ouders,

De afgelopen twee weken hebben de kinderen in de klas heel hard gewerkt en veel nieuwe dingen geleerd. De eerste dag was niet alleen voor de kinderen, maar ook voor de juf heel spannend. Een nieuw lokaal, nieuwe methodes, nieuwe gezichten, nieuwe vakken en zelfs een nieuwe tablet. Het was even een klus om alle tablets aan het werk te krijgen, gelukkig werken alle tablets nu goed!

Taal

We werken met de taalmethode Taal Actief. We hebben hier een boek, schrift en werkboek voor. Elke dag maken we een taalles.

In blok 1 van taal werken we aan de volgende doelen:

 1. Ik leer wat een lidwoord is (de, het, een).
 2. Ik leer wat een zelfstandig naamwoord is (de naam van een ding, dier of mens).
 3. Ik leer hoe ik een samenstelling maak. (fiets+bel=fietsbel)
 4. Ik leer wat het alfabet is en kan dit opzeggen van a tot z.
 5. Ik leer de themawoorden.

De themawoorden zijn:

Week 1: de onbekende, de bekende, de boezemvriend, de redder, het gevaar, de veiligheid, de stakker, de ramp, de handtekening, de kameraad, vluchten, de stam.

Week 2: de held, de lafaard, dapper, laf, een oogje hebben op, een kleur krijgen, hevig, alsmaar, met opzet, boffen, het talent, het bewijst.

Week 3: haten, de vijand, optrekken met (iemand), de e-mail, het beeldscherm, de laptop, de toets, de kans, driemaal is scheepsrecht, het praatje, de tekstballon, de denkwolk.

Nieuwsbegrip

Dit jaar gaan wij voor het eerst aan de slag met nieuwsbegrip om het begrijpend lezen te oefenen. Elke week lezen wij een tekst over een actueel onderwerp. Vorige week ging het over Sint Maarten. We lezen de tekst, maar leren ook veel nieuwe woorden en beantwoorden lastige vragen over de tekst. Het onderwerp van vorige week was extra bijzonder omdat de familie van Kyshynis op dit eiland woont. We kunnen nu al heel veel vertellen over Sint Maarten.

Schrijven

Vorig jaar hebben we alle letters leren schrijven, deze letters blijven we dit jaar tijdens de schrijflessen oefenen. Dit jaar leren wij ook alle hoofdletters. We hebben al de hoofdletter A en B geleerd. Deze maand leren we ook nog de C, de D en de E.

Rekenen

Met rekenen werken wij niet meer in een werkboek, maar op de tablet met Snappet. De sommen die normaal in het boek staan worden nu één voor één aangeboden op de tablet. Hierdoor hoeven wij niet alles over te schrijven. De tablet vertelt ons direct of we een som goed of fout hebben gemaakt, we kunnen onze fouten dan meteen verbeteren. De juf kan met één druk op de knop zien wie er klaar is, of we de opdrachten begrijpen of dat we nog wat extra hulp nodig hebben. Ook kan de juf cadeautjes voor ons klaar zetten voor als we klaar zijn of wat tijd over hebben. Dit zijn opdrachten op ons eigen niveau.

In blok 1 van rekenen werken we aan de volgende doelen:

 1. Ik kan optellen en aftrekken tot 20 met geld.
 2. Ik kan getallen tot en met 20 splitsen.
 3. Ik kan uitslagen bij vormen zoeken.
 4. Ik kan plattegronden bij bouwsels zoeken.

Themaopening en jarigen

Vandaag hebben wij de eerste themaopening gehad. Groep 5/6 had een toneelstukje over opstekers en afstekers voorbereid en zong voor ons het complimentenlied. De kinderen die jarig waren in juli, augustus en al jarig zijn geweest in september mochten op het podium komen. We hebben deze maand al twee verjaardagen gevierd, Nathan was in de vakantie jarig en Ylaisha was afgelopen vrijdag jarig, gefeliciteerd!

Vriendelijke groet,

juf Samantha

 

 

 

4-7-2017

Nieuws uit groep 4/5

Sponsorloop

Op 5 juli hebben we een sponsorloop voor Kika. We hebben in de klas besproken wat Kika voor kinderen met kanker allemaal kan betekenen. We hopen natuurlijk om zo veel mogelijk geld voor dit goede doel binnen te halen.

De laatste loodjes; themaweek!

Met nog 3 weken voor de boeg, hebben we nog 2 hele leuke themaweken op het programma. We gaan het hebben over de Ruimte. Als groep zullen wij gaan inzoomen op het Zonnestelsel met zijn planeten. Ook krijgen wij van Mad Science een workshop in de klas met als titel ‘Zinderend Zonnestelsel’. Uiteraard bent u aan het einde van de themaweek van harte welkom om naar al ons harde werk te kijken! Hierover krijgt u natuurlijk nog extra informatie.

Gevraagd: Iedereen graag voor 13 juli een plastic fles mee naar school, het liefst een frisdrankfles.

Waterfeest

Juf Regina durfde het aan om tijdens het waterfeest in de watergevarenzone foto’s te nemen.

Buiten vouwen

Tijdens het mooie weer wat het natuurlijk ook een fijn moment om de crea activiteit buiten uit te voeren!

Potjes uit de tijd van de jagers en de boeren.

Dexainelys en Jeanaley gaven iedereen een ijsje met het warme weer!

 Mozaïeken; net als de Grieken en Romeinen op hun vloeren deden(zie foto site).

29-5-2017

Nieuws uit groep 4/5

Schoolreisje

Op 4 mei gingen we samen met groep 3 naar het Linnaeushof. Bij binnenkomst wilden de kinderen direct gaan spelen. Natuurlijk moest er eerst even iets gegeten en gedronken worden. Omdat het schoolreisje in de jubileumweek viel, hadden we drinken, koekjes en snoepjes voor iedereen meegenomen. Ook de lunch was geregeld. Eigenlijk hadden de kinderen geen tijd om te eten, omdat ze graag weer wilden spelen.

De dag is fantastisch verlopen. De ouders die die hier mede voor hebben gezorgd, nogmaals bedankt!

Topografie

Groep 5 is op woensdag en op vrijdagmiddag druk bezig met topografie. In groep 5 krijgen de kinderen Nederland aangeboden. Hier mee gaan ze nog even verder in groep 6, maar Europa komt er dan ook al weer vlot aan. Omdat kinderen baat hebben bij herhaling, worden er ook nog onderdelen van Nederland herhaald, zodat ze deze kennis blijven houden.

Morgen, dinsdag 30 mei is er een overhoring over Noord-Nederland.

Volgend jaar zal groep 4 al vanaf het begin van het jaar in groep 5 topografie hebben. Dit jaar zijn we later gestart, omdat we bezig waren met oriënteren op een nieuwe methode naast de Regenboog Wereldkist.

Themaopening

Zoals u eerder hebt kunnen lezen, zijn wij met de Vreedzame school gestart met het blok IEDEREEN IS ANDERS. Omdat wij de themaopening hadden aan het begin van de maand, hebben wij een lied op het podium gezongen. Het lied heet ‘Dit ben ik’. U kunt dit lied nu ook zingen met uw kind, want eerder deze week hebben de kinderen een inlogbrief mee naar huis gekregen om de liedjes die op school zijn aangeboden ook thuis lekker te zingen.

Vaderdag

Zondag 18 juni is het weer Vaderdag en wij zijn alweer druk bezig om alle papa’s (en voor sommige kinderen opa’s) ook een leuk maar ook persoonlijk cadeautje te geven.

Weetjes:

 • Al 10 kinderen uit groep 5 hebben een super leerzame spreekbeurt gehouden. Nog 3 te gaan!
 • Dinsdag 6 juni t/m vrijdag 16 juni Cito’s.
 • Maandag 12 juni zal ik aanwezig zijn i.p.v. dinsdag 13 juni. Deze dagen zijn geruild.
 • Vrijdag 23 juni is een vrijdag middag welke ik vrij ben. Juf Erica zou dan voor de groep staan, zoals de afgelopen 3 keer. Omdat juf Erica er niet meer is, zal juf Kirsten de middag er zijn voor groep 5.
 • Vrijdag 30 juni= groep 4 vrij. Groep 5 is ’s middags vrij.
 • Maandag 3 juli zal ik aanwezig zijn als er een studiedag is. Dinsdag 4 juli zal ik afwezig zijn.

 

1-5-2017

Nieuws uit groep 4/5

Ik hoop dat iedereen een fijne meivakantie heeft gehad en weer lekker uitgerust is. De aankomende periode staan er een aantal leuke activiteiten in het vooruit zicht, waarbij we vandaag al zijn begonnen met de jubileumweek. U komt morgen toch ook kijken naar de voorstelling die we morgen gaan voorbereiden?

 In deze flessenpost heel wat foto’s van de afgelopen periode.

Papier maken

Zoals beloofd in de vorige flessenpost, hierbij nog het resultaat van het zelf maken van papier. In de vorige flessenpost had u al een stukje gezien van het maken van de pulp. De kinderen hebben op een zeefraam papier geschept en dit ziet u hier naast te drogen.

Paasviering

Op donderdag 13 april hebben we eerst genoten van een heerlijk paasontbijt. Voor het eerst vroegen we u of iedereen iets mee wilde nemen voor het ontbijt. De kinderen vonden dit een groot succes! We hebben heerlijk gegeten! Na het eten hebben we met de hele school geluisterd naar het paasverhaal, die verteld werd door juf Erica. Wat kan zij mooi vertellen zeg! Een aantal kinderen uit de klas zat nagelbijtend te luisteren ;-)

Wisbordjes

U heeft het onlangs misschien via de media opgevangen dat er in de klas niet zo vaak meer een vinger op wordt gestoken tijdens instructies. Voor ons was dit eigenlijk niet zo heel erg nieuw, want wij zijn met verschillende vakken (vooral rekenen, taal en spelling) al bekend met het werken met wisbordjes. Als ik een vraag stel en ik zou wachten op vingers die opgestoken worden, dan is niet iedereen actief bezig met het oefenen van het doel. Wanneer iedereen het antwoord op het wisbordjes moet schrijven, krijgt niet 1 iemand de beurt en is iedereen actief bezig met oefenen!

Koningsspelen

Voor groep 5 waren de koningsspelen een dag eerder dan voor groep 4. De kinderen hebben op beide dagen zich in het zweet gewerkt met allerlei leuke activiteiten die voor groep 5 georganiseerd worden door ‘Talent in opleiding’. Wij zijn hen heel dankbaar dat zij dit voor ons doen.

Groep 4 heeft weer allerlei nieuwe activiteiten ontdekt op het schoolplein. Meester Melvin heeft voor hen een leuk en afwisselend programma klaar gemaakt.

Hier een foto van groep 5 op de playground. Wie kwam er met de bal als eerst door de hindernisbaan?

Wereldoriëntatie en verkeer

Met wereldoriëntatie wordt er hard gewerkt over het thema van de ‘Jagers en de boeren’ en de ‘Grieken en Romeinen’.

Een groepje is een huis van nu aan het nabouwen, maar ook de huizen van de jagers en de boeren, zodat ze in de presentatie de verschillen van toen en nu kunnen vertellen. 

Verkeer

Ook het vak verkeer hoort bij wereldoriëntatie. Na een instructie over het hoofdonderwerp gaan de kinderen in 2-tallen verder aan het werk. Natuurlijk bespreken we daarna of ze wel veilig genoeg zijn geweest. Bespreek u thuis ook al borden en verkeerssituaties die belangrijk zijn voor voetgangers en fietsers?

Vooruitblik

 • Dinsdag 2 mei: voorstelling voor u om 14:45! Komt allen!
 • Woensdag 3 mei: Vanaf 12:00 kunt u onze werkstukken van deze week komen bekijken!
 • Donderdag 4 mei: Schoolreisje!
 • Vrijdag 5 mei: VRIJ!
 • Dinsdag 9 mei: wij hebben als groep de themaopening ‘Iedereen is anders’. Foto’s volgen natuurlijk!
 • Zondag 14 mei: Moederdag! Bent u ook al nieuwsgierig?

Vriendelijke groet, Deborah Janssen

3-4-2017

Nieuws uit groep 4/5

Beste ouders,

U heeft vanzelfsprekend gemerkt dat ik de afgelopen periode de maandag niet voor de groep heb gestaan. Door privé omstandigheden werk ik 1 dag minder. Op dit moment is nog niet duidelijk hoe lang dit gaat duren. Ik breng u op de hoogte mocht dit veranderen. Ik hoop in deze op uw begrip.

Juf Irene staat daarom voorlopig de maandag voor de groep. In overleg met mij verzorgt zij de lessen. Het is fijn dat wij elkaar zien op de dinsdag en kunnen afstemmen wat het programma is op de maandag. Zij is een bekend gezicht voor kinderen en binnen de school zodat het onderwijs zo goed mogelijk doorgaat. Mocht er iets zijn dan kunt u altijd naar mij of Irene toekomen.

Wereldoriëntatie

Zoals u eerder heeft kunnen lezen, zijn wij bezig met de tijd van de ‘jagers en de boeren’ tot ca. 3000 v. Chr en we hebben het over de ‘Grieken en Romeinen’ tot ca. 500 na Chr.

In deze laatste periode werd het maken van papier uitgevonden. Dit hadden ze Romeinen nodig om vooral contracten vast te leggen.

Tegenwoordig gaat het papier maken met machines, maar dat is natuurlijk niet altijd zo geweest.

Wij zijn nu ook zelf papier aan het maken met de spullen uit een latere periode. We hebben een filmpje gezien van hoe het nu wordt gemaakt en hoe het toen werd gemaakt. Hierbij is het recyclen van papier uiteraard als zeer belangrijk punt besproken in de klas. Het papier maken is nog niet klaar, maar hier alvast wat foto’s (zie mail en foto's) van het versnipperen en het maken van papierpulp.

Van de vader van Fabio, mochten we deze oude helm een dagje lenen!

Nationale pannenkoeken dag

Vrijdag 24 maart was het nationale pannenkoeken dag. De moeder van Ram kwam met lekkere pannenkoeken langs die we uiteraard lekker hebben opgegeten. Nogmaals bedankt Oesha!

Nederland Schoon

In het weekend van 25 maart was het landelijke evenement ‘Nederland Schoon’. In het weekend gaan wij natuurlijk niet naar school, maar uiteraard hebben wij afgelopen donderdag ons steentje bijgedragen om de wijk een stuk schoner te maken. Van de organisatie ‘Nederland Schoon’ kregen we hesjes, prikkers, zakken e.d. Als groep 4/5 zijn wij naar het Arnhemplein gegaan om daar een half uurtje te prikken. De kinderen waren verbaasd toen ze alles verzameld hadden hoeveel afval er in totaal lag! Met de Vreedzame School zijn we ook bezig met het thema ‘iedereen draagt een steentje bij’, dus dit paste zowel bij die methode als wel dat kinderen hun omgeving leren netjes te houden.

Spelling

Iedere dag hebben we in de klas spelling, om de spellingafspraken/ categorieën ons eigen te maken. Nu hebben we er in de Nederlandse Taal nog al wat afspraken en van sommige afspraken moet je ze gewoonweg onthouden. Denk bijvoorbeeld aan de ‘au-ou’ of ‘ei-ij’. Ieder jaar komen er woorden bij die de kinderen moeten onthouden. En dan natuurlijk ook steeds langere woorden.Ik voeg hierbij een afbeelding van de groep 4 en groep 5 woorden op het gebied van de ‘au-ou’ en de ‘ei-ij’. U kunt dan gerichter met uw kind oefenen op deze categorieën. Zie mail en website)

6-3-2017

Nieuws uit groep 4/5

Gedichtjes en versjes.

Bij begrijpend lezen gaat het er om dat iemand de tekst begrijpt. Logisch, maar hier zijn toch veel verschillende vaardigheden voor nodig die wij als volwassenen bijna als vanzelfsprekend zien.

Wanneer wij lezen: ‘Ik zat op mijn fiets en hoorde een sissend geluid’, dan weten wij dat er een lekke band is. Dit ligt aardig voor de hand. Echter is dit voor kinderen niet het geval. Ze moeten dingen leren lezen die er eigenlijk niet staan.

De plek waarbij je dit soort voorspellingen vaak moet doen, is in gedichten en versjes. Hier staat, vaak op rijm, een hoop informatie die er niet echt staat.

Wanneer u naar de bibliotheek gaat met uw zoon/ dochter, dan kan ik het aanraden om ook eens een versjes- en/of gedichtenbundel te lenen en hierover in gesprek te gaan.

Tip: vaak moet je bij deze vaak wat kortere teksten, ook heel goed kijken over wie een bepaalde regel precies gaat. Dit is een ook een vaardigheid die de kinderen moeten kunnen.

Reminder foto’s van mama’s

Inmiddels heb ik van een aantal ouders een foto ontvangen. Het gaat er om dat ik graag een foto ontvang van de mama’s samen met hun zoon/dochter.

Wilt u deze meegeven? U kunt het ook digitaal aan mij versturen!

Gym

Let op: wij gymmen niet meer op vrijdag, dus groep 4/5 mag vrijdag gewoon naar school toe komen!

Rekenen

In beide groepen zijn we op dit moment bezig met verhoudingstabellen. Dit zijn tabellen die we gebruiken om bijvoorbeeld het volgende vraagstuk op te lossen:

Hier is te zien dat de kinderen keersommen moet realiseren. En dat ze dit aan de onderkant en aan de bovenkant dan precies hetzelfde moeten doen.

Echter is dit een trucje. Want wat ben je nu eigenlijk aan het doen. Ik maak de kinderen duidelijk dat wanneer ik 2x zoveel gitaren heb, dat ik dan ook 2x zoveel snaren heb. En wanneer ik er opeens 5x zoveel heb, dat ik dan ook 5x zoveel snaren heb.

Er was ook een vraagstuk over auto’s en ruiten. Om een leerling hierbij meer inzicht te geven, heb ik auto’s gehaald en hier samen het aantal ruiten op geplakt.

De boogjes zoals hierboven in de opgave verdwenen langzaam aan in de les, omdat de kinderen zelf moesten gaan bepalen hoeveel x meer het werd. Hierbij is het ondanks dat we met tablets werken nog steeds noodzakelijk dat het kladblok gebruikt wordt.

Het niveau verschil in groep 4 en 5 op dit doel:

-              Groep 5 werkt met hogere tafels

-              Groep 5 werkt hierin met geldbedragen die x gedaan moeten worden.

-              Groep 5 kan bijvoorbeeld ook de vraag krijgen: ik heb in 3 dozen 12 boeken. Hoeveel boeken zitten er in 10 dozen? Hierbij moeten ze eerst terug rekenen naar 1 doos in de verhoudingstabel.

Wereldoriëntatie

Graag had ik u alvast wat foto’s laten zien van de afsluiting van het thema: ‘Het lichaam’. Helaas hebben we dit thema nog niet af kunnen sluiten, omdat er enkele leerlingen afgelopen week ziek waren. Zij hebben ook hun best gedaan op hun werkstuk in hun groepje. Zij mochten dit natuurlijk niet missen.

Ik hoop dat we aankomende week het thema kunnen afsluiten.

Wel zijn we al langzaam aan begonnen met het volgende thema.

De komende periode duiken we in de tijd van ‘jagers en de boeren’ en ‘de Grieken en Romeinen’.

Mochten de kinderen thuis materialen of boeken hebben over die onderwerpen, dan mogen ze dit mee naar school nemen.

Oproepje: Wie heeft er thuis een stenen vijzel en mogen we gedurende dit thema lenen?

Vriendelijke groet,

Juf Deborah

 7-2-2017

Nieuws uit groep 4/5

Snappet

Een aantal ouders zijn vorige week vrijdag bij het ouder café geweest om te horen en vooral ook te ervaren hoe wij met snappet werken in de klas. Het werd voor hen al een stuk duidelijker.

De kinderen zijn super enthousiast en werken ook steeds meer op hun eigen niveau aan een leerdoel. Snappet heeft eerst een paar weken de tijd nodig om de kinderen, met hun resultaten, te leren kennen, om steeds gerichter opgaven aan te bieden. Daar moeten ze natuurlijk wel een minimum aantal opgaven voor gemaakt hebben.

Bent u nou ook nieuwsgierig naar hoe wij hier mee werken, dan kunt u dit natuurlijk altijd aan mij vragen. Ik laat het u graag zien. Dit geldt natuurlijk voor elk vak waar u bij wilt weten hoe wij dit nou op school doen.

Verjaardag

Wat ben ik verwend afgelopen vrijdag op mijn verjaardag. Hiervoor mijn dank!!!

Vreedzame school

De kinderen beginnen steeds meer te wennen aan de werkwijze en alle benamingen die we gebruiken binnen de vreedzame school. Erg leuk om te zien dat kinderen steeds meer van elkaar accepteren. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan dat een leerling tegen een andere leerling kan zeggen dat hij/zij een ‘afbreker’ heeft gebruikt en dat ze tot een ‘win-win oplossing’ moeten komen. Dit maakt dat ik steeds minder betrokken ben bij een conflict en dat ze het zelf oplossen. Dit verhoogt de gezelligheid enorm in de klas. De kinderen zien de winst van deze aanpak ook!

Vlak voor de voorjaarsvakantie is het blok ‘We hebben hart voor elkaar’ afgerond en krijgt u ook weer een kletskaart.

Het volgende blok ‘we dragen allemaal een steentje bij’, zal ingaan op hoe we elkaar nou echt kunnen helpen.

Oproepje

Onlangs hebben wij sneeuwpoppen gemaakt door te ‘mozaïeken’ met papier. U heeft ze vast gezien op de ramen bij het lokaal. Nu wil ik graag met de kinderen een echt mozaïek kunstwerk maken. Heeft u, of kent u iemand die tegels heeft liggen die wij hiervoor zouden mogen gebruiken? U maakt ons daar erg blij mee!

Cito

Vorige week hebben wij de cito’s afgerond. De kinderen hebben harstikke goed hun best gedaan. In het rapport, welke de week na de voorjaarsvakantie mee naar huis komt, kunt u de resultaten teruglezen. De week daarna zijn uiteraard de 10-minuten gesprekken.

De tafels

In groep 4 zijn we inmiddels ook al volop met de tafels bezig. Oefent u thuis ook? Hierbij is het ook heel erg belangrijk dat kinderen het in concrete situaties toe kunnen passen. Hierbij moet u denken aan situaties als: (Dit is eind groep 4 niveau)

 • Ruben heeft 4 taarten gebakken. Uit elke taart kunnen 7 stukken gesneden worden. Hoeveel stukken taart heeft Ruben?
 • Tygo, Aiden en Mike krijgen de van groenteboer ieder 12 mandarijnen. Hoeveel mandarijnen hebben ze samen?
 • Maar ook:
 • In een supermarkt is er een aanbieding: 8 appels voor €2. Hoeveel moet je betalen voor 32 appels?

Vriendelijke groet,Deborah Janssen

 

Nieuws uit groep 4/5

Als eerste hoop ik natuurlijk dat iedereen een super vakantie heeft gehad met veel gezellige dagen! Voor iedereen dan ook alle goeds toegewenst voor dit nieuwe sprankelende jaar!

Kerstknutselen

In de kerstperiode hebben wij enkele kerstknutselwerken gemaakt. Ze zijn inmiddels mee naar huis, maar natuurlijk volgen hier nog een aantal foto’s.

De kerstboom hangt vol met gefiguurzaagde sterren en zelfgemaakte wintermutsjes.

Met techniek hebben we kerstkransjes van ijzerdraad gemaakt.

Snappet

Voor de vakantie zijn de snappet tablets binnengekomen. De kinderen waren al door het dolle heen, maar ze moesten echt even geduld hebben tot vandaag.

Zoals eerder genoemd gaan wij met het vak rekenen aan de slag op de snappet tablet. Kinderen zullen opdrachten verwerken op de tablet en gaan ook op hun eigen niveau aan het werk.

Zodra er nieuwe berichten zijn rondom Snappet, dan hoort u dit natuurlijk.

Cito

Vanaf volgende week staan de citotoetsen weer op het programma. We zullen daar ongeveer 2 tot 2,5 week in de ochtenden mee bezig zijn. Groep 4 en 5 zijn soms niet tegelijk aan het toetsen, omdat er toetsen in groep 4 zijn die voorgelezen moeten worden. In een ochtend maken beide groepen dan bijv. een deel van rekenen en is de andere groep stil zelfstandig aan het werk.

Met de gewone methodetoetsen toetsen we wat we de afgelopen 3 à 4 weken hebben geleerd. Met de citotoets toetsen we wat we in een langere periode geleerd hebben. Er worden zelfs vragen gesteld over stof die nog komen gaat om te kijken welke kinderen dit al zonder instructie aan kunnen.

Natuurlijk brengen wij u weer na de toetsen op de hoogte hoe het is gegaan, maar graag geef ik u wat tips voorafgaand aan de toetsen:

 • Stress is een slechte raadgever. Zorg er voor dat uw kind weet dat hij niet beter kan doen dan zijn best.
 • Een goede nachtrust zorgt voor een betere concentratie in de ochtend. Voor kinderen van 7-9 jaar is ca. 11 uur slaap aan te raden.
 • Kinderen, maar ook volwassenen, kunnen met een lege maag minder goed concentreren, dan wanneer er een ontbijtje in zit. Laat uw kind dus iedere ochtend ontbijten.

 

Stagiaire Kirsten naar groep 1/2a

In een eerdere flessenpost heeft u kunnen lezen dat er een LIO-stagiaire bij ons in de klas zou komen. Zij zou voor een aantal weken 3 dagen de groep les gaan geven. Door een wijziging van leerkrachten in de kleuterbouw is besloten dat Kirsten in groep 1/2a gaat lesgeven.

Vriendelijke groet,

juf Deborah

Stoep renovatie

Misschien heeft u het al gehoord van uw zoon of dochter, maar kinderen uit groep 4/5 hebben er voor gezorgd dat de stoep langs de bosjes is gerenoveerd. Een groepje had voor wereldoriëntatie de onderzoeksvraag: ‘Wat moet je doen als je iets veranderd wilt hebben in de wijk?’. Zij waren er achter gekomen dat je dan een brief moet sturen naar de gemeente. Zo gezegd, zo gedaan. De brief werd zelfs persoonlijk overhandigd aan mevr. Baij toen zij op bezoek was bij juf Susan.

En het is niet te geloven, maar 3 dagen later stonden er 2 mannen de stoep opnieuw te leggen!

Stagiaire

Vanaf 23 januari krijgen wij een LIO-stagiaire in de klas, Kirsten Platschorre. Zij is een Leraar In Opleiding en zit in haar laatste jaar van de Pabo.

Zij zal op maandag, dinsdag en woensdag lesgeven aan de klas. Hierbij zal zij de eerste dagen nog kijken wie de kinderen zijn, welke methodes er zijn en hoe ik lesgeef. Zij zal dan ook al wat lessen gaan geven in mijn aanwezigheid.

Vanaf maandag 6 februari tot ongeveer half mei gaat zij de dagen volledig lesgeven. Hierbij ben ik in het begin nog in de klas, maar zal ik ook steeds de klas uit gaan om kinderen buiten de groep te begeleiden. Uiteraard ben ik nog steeds eindverantwoordelijk voor de groep.

Oudercontact

Binnen de Pabo opleiding hoort ook het hebben van oudercontact. Wanneer er gedurende een dag waarop Kirsten les geeft iets gebeurt wat u moet weten, of Kirsten heeft een vraag aan u, dan zal zij contact met u gaan leggen. Met de 10 minuten gesprekken in maart zal zij ook aanwezig zijn.

Hieronder stelt zij zich kort aan u voor.

Beste ouders en kinderen van de Driemaster,

Vanaf eind januari tot en met half mei zal ik te vinden zijn op jullie school, daarom zal ik mezelf kort voorstellen. Mijn naam is Kirsten Platschorre en ik ben 22 jaren oud. De afgelopen jaren heb ik aan de pabo gestudeerd van de Christelijke Hogeschool Ede. Wel woon ik weer hier in Almere. Ik zit nu in mijn laatste jaar en mijn afstudeerstage (LIO-stage) zal ik volgen in groep 4/5, bij juf Deborah in de klas. Ik zal stage gaan lopen op de maandag, dinsdag en woensdag en omdat het mijn laatste stage zal zijn voordat ik ben afgestudeerd, zal ik zoveel mogelijk uren voor de klas staan.Uiteraard onder toeziend oog van juf Deborah. Ook zal ik in deze maanden bezig zijn met een afstudeeronderzoek op jullie school. Deze gaat over de leerkrachtvaardigheden die nodig zijn om kinderen met een anderstalige achtergrond het beste te kunnen onderwijzen. Wat ik het mooiste vind aan het onderwijs is een fijne relatie opbouwen met de kinderen en veel plezier hebben, wat het leren gemakkelijker maakt. Ik hoop jullie volgende maand te zien, kom gerust een praatje met me maken en schroom niet om vragen aan me te stellen. Ik kijk er naar uit om te gaan beginnen op de Driemaster.

Kirsten Platschorre

Techniek

Met techniek zijn de kinderen aan de slag geweest met figuur zagen. Zij zaagden een ster uit om deze natuurlijk daarna mooi te schilderen en te versieren.

Dit project wordt samengevoegd met handvaardigheid, want daar zijn we bezig met het maken van winterhoedjes van wol. Bent u ook zo benieuwd naar het eindresultaat?

Tafels

Om kinderen meer inzicht te geven bij de tafels, zijn we in de klas heel erg bezig met de strategieën om achter een antwoord te komen. Een van de onderwerpen die aan bod komen, voor het uiteindelijke uitrekenen van bijvoorbeeld de oppervlakte, is ‘tafeltegelen’. Hierbij kregen de kinderen ieder 40 vierkantjes. Welke tafelsommen kan je hiermee leggen?

Op de foto (zie app foto's) is te zien dat Dexainelys de tafelsommen 2x5, maar ook 5x2 heeft gevonden.

Ook is het de bedoeling dat de kinderen reeksen gaan ontdekken. Gaat ze nu bijvoorbeeld verder met 3x5, 4x5, 5x5 enz?

De kinderen krijgen een tafeldiploma mee naar huis wanneer ze de tafel 1-10 op kunnen noemen. Een voor een komen de kinderen bij mij om een persoonlijke tafelkaart in te vullen. Dan kunnen ze precies zien welke tafels ze nog moeten oefenen en welke ze al kennen.

Bij de tafels is het wel van belang dat kinderen weten wanneer ze de tafels toe moeten passen.

Dit moeten ze bijvoorbeeld in de volgende context er wel uit kunnen halen. Als ze het verhaaltje begrijpen, dan weten ze dat ze een keer som moeten maken en dat het niet zomaar wat getallen zijn die in het verhaal staan.

Vriendelijke groet,

Juf Deborah

7-11-2016

Nieuws uit groep 4/5

 

Regenboogwereldkist

Aan het begin van het schooljaar zijn wij gestart met de wereldoriëntatie methode van Leskracht met de ‘regenboogwereldkist’.

De kinderen hebben aan het begin van het eerste thema ‘we horen bij elkaar’ allerlei materialen verkend. Hierbij heb ik ook enige informatie gegeven aan de kinderen om hun nieuwsgierigheid nog groter te maken, zodat de kinderen eigen onderzoeksvragen zijn gaan stellen.

De 6 onderzoekvragen die er gekozen zijn hebben we op het bord achter in de klas opgeschreven. In groepjes hebben de kinderen antwoorden gezocht op deze vragen en hebben hier toen een ‘product’ bij gemaakt. Sommige kinderen hebben om hun vraag te beantwoorden kijkdozen gemaakt om daar hun antwoord in weer te geven, maar er is ook een groepje die een brief heeft opgesteld naar de gemeente.

Vorige week heeft ieder groepje aan de klas zijn resultaten getoond en verteld. Omdat wij aan de beurt waren om op het podium iets te laten zien, zijn wij dit ook nog gaat laten zien aan de hele school en hebben 2 groepjes iets uitgebreider mogen vertellen over hun onderzoeksvraag.

Vandaag starten we met een nieuw thema waarbij de kinderen allerlei dingen gaan leren over het menselijk lichaam, maar ook gaan we het hebben over zoogdieren.

Vreedzame School

We hebben inmiddels al 16 lessen (2 blokken) van de Vreedzame school gehad. Op het buitenraam kunt u allerlei begrippen en stappenplannen zien die hier bij horen en die we met de klas ook na een les constant gebruiken.

Vorige week heeft uw kind ook een ‘kletskaart’ en een ‘praat het uit kaartje’ meegekregen over blok 2. Hier staan allerlei vragen op die u aan uw kind kunt stellen en zo in gesprek komt over de aanpak die wij op school hebben over bijvoorbeeld conflicten oplossen.

Sintviering groep 4/5

Heeft u (groep 5 ouders) ook het gedicht ontvangen van ‘de Sint’? Hierbij nogmaals het bericht dat dit jaar groep 5 nog geen surprise hoeft te maken voor een ander kind. De Sint vond onze groep gewoon heel speciaal.

LET OP: Het feest is gewoon op maandag 5 december. Groep 4 is die dag om 12:00 uit. Groep 5 heeft dan nog een gezellig middagprogramma.

Klokken

In groep 4 en groep 5 wordt de basis gelegd voor het klokkijken. De klok is een heel abstract ‘ding’ en wordt door veel kinderen nog als erg lastig ervaren. Het kan ook zo zijn dat kinderen het gewoonweg zien, zonder dat ze daar enig uitleg over gehad hebben. Ik wil u de tip geven om regelmatig met uw kind naar de klok te kijken en te bespreken hoe laat het nu is. Dit kan natuurlijk op ieder moment van de dag, want een klok is tegenwoordig altijd wel aanwezig. Dit geldt helemaal voor de digitale tijd die nu in groep 5 aan bod komt.

In groep 5 moeten de kinderen op 5 minuten nauwkeurig de analoge klok kunnen lezen en dit om kunnen zetten naar 2 digitale tijden. Wanneer zij ‘kwart over 3’ op de klok zien, dan moeten zij 3:15 en 15:15 kunnen noemen.

In groep 4 is het einddoel dat zij de klok op hele, halve en kwartieren moeten kunnen lezen en van de hele en de halve uren de digitale klok (tot 12) kunnen benoemen. Het is natuurlijk fijn wanneer een kind al meer kan met de klok. Dan zijn ze tenminste ook op tijd thuis van het buitenspelen ;-)

Lampionnen

Heeft u onze mooie lampionnen al zien hangen in de klas? Vrijdag mogen de kinderen langs school komen. De school is open van 18:00-19:00.

Vriendelijke groet,

Juf deborah

 

Nieuws uit groep 4/5. 3-10-2016

Techniek

Om de week op donderdag komt juf Agatha om een les techniek te doen met de kinderen. Om beurten gaat groep 4 en 5 met haar mee. De eerste keer hebben zij een mannetje gemaakt die met behulp van een touwtje en knijpers omhoog geschoven kon worden. Onder foto's kunt u het resultaat bekijken.

Vreedzame school

Heeft u ook dat volle raam gezien vooraan in de klas? Op dat raam staan allemaal begrippen die wij hebben geleerd met de vreedzame school. De kinderen zijn bijvoorbeeld nu al heel erg bekend met de begrippen ‘afbreker’ en ‘opsteker’. Ook hangt er een poster wat het verschil is tussen pesten en plagen. De kinderen gaan steeds beter situaties herkennen die bij deze voorbeelden horen. Ook kunnen ze er steeds beter naar handelen.

Deze week krijgt uw kind een ‘kletskaart’ mee naar huis. Dit is een kaart waar op allerlei punten staan waar wij het over gehad hebben, zodat u ook het gesprek thuis aan kunt gaan. Uw kind kan u al heel erg veel vertellen. In de loop van de tijd zal er vaker een kletskaart mee naar huis komen, zodat u met uw kind in gesprek kunt gaan over de dingen die wij in klas bespreken.

Omdat wij een groep 4/5 zijn en dit een nieuwe methode is, gebruiken wij de groep 4 kaarten. Deze verschillen niet erg veel van de groep 5 kaarten. De kinderen uit groep 5 krijgen dus niet de verkeerde kaart mee.

Doelen

Uw kind krijgt regelmatig de reken- en taaldoelen mee naar huis. Hieronder ziet u de spellingdoelen voor de aankomende maand.

Groep 4: Herhaling van de categorieen die ze al aangeleerd hebben.

                Nieuwe categorie: be-, ge-, ver- woorden. Bijvoorbeeld: begin, gebruik, verslag.

Groep 5: Herhaling van de categorieen die ze al aangeleerd hebben.

                Nieuwe categorie: ik hoor ‘ie’ , ik schrijf een ‘i’. Bijvoorbeeld: kilo, dirigent.

Begrijpend lezen doelen:

Voor begrijpend lezen staan in een terugkerende cyclus de volgende doelen centraal, alleen wordt de tekst iedere keer een stukje lastiger. Dit gaat zelfs door t/m groep 8.

Hieronder enkele belangrijke doelen:

Kinderen kunnen de beste samenvatting kiezen bij een stukje tekst.

Kinderen kunnen in de tekst achterhalen wat er met een bepaald verwijswoord wordt bedoeld. Bijv: De vrolijke juf loopt op de gang. Zij is onderweg naar de klas. Wie is’ zij’? ? de vrolijke juf.

De kinderen kunnen van een moeilijk woord de betekenis in de tekst achterhalen, door bijvoorbeeld een stukje verder of terug te lezen, naar de plaatjes te kijken of naar een stuk van het woord te kijken.

De kinderen kunnen verschillende vragen over een tekst beantwoorden. Dit zijn vooral ‘wie, wat, waar, wanneer, waarom en hoe’ vragen.

Met z’n allen nadenken

De juf vraagt: ‘welk getal mis ik in deze rij? 14-21-28-42-49.’ Een aantal kinderen steken hun vinger op. Dit is een situatie die wij niet zoveel meer zien in de klas. Alle kinderen schrijven nu het antwoord op een wisbordje en houden hun antwoord omhoog. Hierdoor kan ik goed zien wie stof wel begrijpt en vlotter aan de slag kan of misschien nog wat meer ondersteuning van mij nodig heeft. Alle kinderen zijn actief bezig met de opgaven. Onder 'foto's' ziet u een foto waarop de kinderen hun antwoord omhoog houden.

Data aankomende periode

Di 4 okt: Juf Deborah ’s middags afwezig. Juf Regina is er om een leuke dierendag knutsel te maken!

Wo 5 okt: speciale gymles; zie mail juf Susan.

Do 6 okt: In de ochtend: Opa’s en oma’s mogen even langskomen (zie e-mail voor de tijden). In de middag hebben wij een gastles ‘Stap in je schilderij’(KBW).

Vr 7 okt: De kinderen mogen verkleed als opa of oma naar school komen. We starten op het schoolplein met dansen en bewegen (KBW). De gymles vervalt.

Week van 10 okt: Meedraaiweek. De intekenlijst hangt op het raam.

Di 11 okt: we gaan oudhollandse spellen spelen in de ochtend. In de middag hebben we een gastles met ‘lezen en zang’ (KBW)

Do 13 okt: 15:00-15:30 Boekenmarkt= afsluiting KBW. U komt toch ook leuke boeken uitkiezen, zodat wij onze bibliotheek verder kunnen uitbreiden!

Ma 17 oktober: HERFSTVAKANTIE!

 

26-9-2016

Omdat juf Deborah op dit moment ziek is, gaat juf Susan (met auto) mee naar het Meridiaanpark. Om ongeveer 10.30 uur zijn we weer terug en neem juf Regina de groep weer over.

Vriendelijke groet,

Susan Benning

 

Beste ouders van groep 4/5,

Dinsdag 27 september gaan wij in de ochtend naar het Meridiaanpark in Almere-Buiten. Het is gelukt om voldoende ouders te vinden die kunnen rijden. Alvast dank hiervoor.
De kinderen krijgen een theatervoorstelling in de natuur te zien, waar ze zelf ook bij betrokken worden.

Omdat het in het bos is, wordt er vanuit de organisatie aanbevolen dat de kinderen een lange broek, lange mouwen en dichte schoenen aan hebben. Trek a.u.b. uw kind niet de netste kleding aan, want het kan vies worden. Bij regen gaat het gewoon door. Dan is regenkleding verstandig om mee te geven.

We hopen op een gezellige ochtend!

Groeten,
Deborah Janssen

p.s. dinsdagmiddag 4 oktober ben ik afwezig. Juf Regina of juf Irene zal de groep overnemen.

 

 

Nieuws uit groep 4/5

Schooltijden

Het was even wennen de eerste week, maar groep 4 heeft andere schooltijden dan groep 5. Groep 5 moet op woensdag door tot 12:30 en op vrijdag moeten zij ’s middags ook nog naar school.

Mocht u als ouder uit groep 4 op woensdag een dringende vraag hebben, dan vraag ik u toch om tot 12:30 te wachten. Wilt u iets doorgeven, bijvoorbeeld een doktersbezoek o.i.d. dan kan dat op een later moment natuurlijk ook telefonisch.

Gym

Omdat we meer groepen hebben die van de gymzaal gebruik maken, hebben wij extra gymzaal tijd gekregen. Dit betekent voor groep 4/5 dat zij op woensdag 45 minuten gym hebben van meester Melvin en op vrijdag 40 minuten van mij.

ZORGT U ER VOOR DAT DE KINDEREN OP VRIJDAG DIRECT NAAR DE GYMZAAL KOMEN? DE DEUR GAAT OM 8:20 OPEN. Het zou fijn zijn als de kinderen om 8:30 zijn omgekleed en we de gymtijd volledig kunnen gebruiken.

Doelen

Als school vinden wij het belangrijk dat u weet met welke doelen wij bezig zijn. U kunt de reken- en taal doelen zien hangen in de klas. Ook geef ik bij aanvang van een nieuw blok (rekenen) of thema (taal) de doelen mee naar huis, met daarbij oefenbladen voor thuis. Dit hoeft niet terug naar school, maar is echt bedoeld om extra te oefenen, net zoals kinderen thuis ook wel op de computer oefenen.

Eerste schoolweek

De eerste schoolweek zit er al weer op. Ook wij zijn al hard aan het werk geweest. U heeft misschien gezien dat we op meerdere dagen in de kring zijn begonnen. Wij zijn dan vooral bezig met activiteiten van ‘de vreedzame school’.

We hebben hierbij geleerd dat er een verschil is tussen regels en afspraken, dat we gemeenschappelijke taken hebben in de klas en wat het verschil is tussen ‘afbrekers’ (onvriendelijke en onaardig gedrag) en ‘opstekers’ (aardig, vriendelijk en behulpzaam).

‘Zoek iemand die…’ Activiteit waarbij kinderen elkaar nog beter leren kennen.

We hebben ook al enkele activiteiten gedaan met de extra rekenmaterialen die we eind vorig jaar hebben aangeschaft (met sprongen vooruit). Hieronder ziet u twee foto’s waarbij de kinderen een getal kregen en dat ze als groep er voor moesten zorgen dat ze van klein naar groot moesten gaan staan. Groep 4 deed dit met getallen tot 130. Groep 5 deed dit met getallen tot 1300.

Heeft u op de gang ook de posters zien hangen? De kinderen van groep 4 maken kennis met zelfstandige naamwoorden (mensen, dieren, dingen). Ze zijn in tweetallen  deze gaan zoeken in kranten en tijdschriften en hebben deze opgeplakt. Ze moesten vervolgens het zelfstandig naamwoord er bij schrijven. Groep 5 heeft dit ook gedaan, maar moesten er ook nog een bijvoeglijk naamwoord aan toevoegen. Bijv. het hoge gras.

Oproepje

Binnenkort hebben wij een uitje. Hiervoor hebben wij ouders nodig die met ons mee willen. U kunt zich vanaf dinsdag op de app inschrijven als u in staat bent om ons te helpen. Wij hebben dinsdag 27 september 5 auto’s nodig. We vertrekken direct om 8:30 en zullen rond 10:30 weer terug zijn. Mocht u ons kunnen helpen, dan graag inschrijven via de APP.

 Vriendelijke groet

Juf Deborah

Terug

Tegelenpad 2

1324 DS Almere

036-5331399

dir.driemaster@nullprisma-almere.nl