groep 5/6

groep 5/6

Beste ouders/verzorgers van groep 5/6,  

In de laatste paar weken van het schooljaar werken we aan blok 6 van Vreedzame School. Dit blok heet: We zijn allemaal anders. Hierbij leren de kinderen een open houding te hebben tegenover de verschillen tussen mensen.   

Belangrijke data voor groep 5/6 

 • Vandaag is het project geopend. We werken de komende 2 weken aan het thema water. Donderdag 12 juli, om 14.45, zijn jullie van harte welkom om in de school een kijkje te nemen naar waar wij aan gewerkt hebben. 
 • Vrijdag 6 juli krijgen de kinderen hun rapport mee naar huis. 
 • De eerste adviesgesprekken voor groep 6 vinden plaats op maandag 9 juli. Hier krijgt u nog een aparte uitnodiging voor. 
 • De rapportgesprekken voor groep 5 vinden plaats op dinsdag 10 juli en vrijdag 13 juli. Deze gesprekken zijn niet verplicht. Wilt u op gesprek komen? Dan kunt u zich inschrijven via het formulier die op het raam, naast het klaslokaal hangt.   
 • Vrijdag 13 juli is het eindejaarsfeest.  
 • Vrijdag 20 juli is de laatste schooldag. De kinderen zijn in de middag vrij. 

Dagelijks rekenen 

De kinderen hebben allemaal inloggegevens gekregen voor een site waarop zij verhaalsommen kunnen oefenen. Deze verhaalsommen zijn moeilijker dan de sommen van www.redactiesommen.nl. De site is: www.dagelijksrekenen.nl. Op de site komen dagelijks, ook in het weekend, 5 nieuwe opgaven te staan. De kinderen mogen er in de klas aan werken, maar ze kunnen de opgaven ook thuis maken. De gebruikersnaam is hun voornaam en achternaam achterelkaar, gevolgd door @driemaster-almere.nl: voornaamachternaam@driemaster-almere.nl Het wachtwoord is hun voornaam met een hoofdletter, met de laatste 2 cijfers van hun geboortejaar erachter, bijvoorbeeld: Voornaam09  

Project 

Vanaf vandaag, maandag 2 juli, t/m donderdag 12 juli, zijn wij bezig met het project ‘water’. De kinderen zullen verschillende dingen leren die binnen dit thema vallen. Wij gaan ons in de klas onder andere bezig houden met welke dieren er in de zee leven en hoe deze eruit zien en over welke planten er onder water leven. Bent u nieuwsgierig naar wat de kinderen allemaal geleerd en gemaakt hebben tijdens het project? Dan bent u van harte welkom om donderdag 12 juli een kijkje te komen nemen in de school.  

Thuis oefenen  

De kinderen kunnen veel baat hebben bij het thuis oefenen van de leerstof. Wilt u met uw kind thuis oefenen dan kunnen de volgende websites daar handig voor zijn: 

www.redactiesommen.nl voor het oefenen van verhaalsommen (klik op oefenen, kies groep 5 of 6, kies het niveau van 1, 2 of 3 sterren en klik op starten).  

www.leestrainer.nl op deze site kunnen de kinderen oefenen met verschillende vakken, zoals bijvoorbeeld rekenen of studievaardigheden.  

www.tafels-oefenen.nl voor het oefenen van alle tafels (klik op start en kies de tafels die je wilt oefenen).  

www.rekentoppers.nl voor het oefenen van sommen tot 1000, de tafels en deelsommen(klik op start en kies wat je wilt oefenen). 

www.taal-oefenen.nl voor het oefenen van verschillende dingen die bij de taallessen aan bod komen, zoals woordsoorten, werkwoorden en woordenschat (klik op nu oefenen, kies de juiste groep en kies wat je wilt oefenen). 

http://www.meestermichael.nl/leerlingen/ voor het oefenen met verschillende vakken, zoals taal, rekenen en verkeer (kies de juiste groep en klik op het vak dat je wilt oefenen).  

www.topo-oefenen.nl voor het oefenen van topografie (klik op nu oefenen, kies de juiste groep en kies wat je wilt oefenen).  

www.verkeer-oefenen.nl voor het oefenen van verkeer (klik op nu oefenen, kies de juiste groep en kies wat je wilt oefenen).  

https://www.nieuwsbegrip.nl/ voor het oefenen met begrijpend lezen. De kinderen hebben hiervoor een inlogcode mee naar huis gekregen. 

www.dagelijksrekenen.nl voor het oefenen van verhaalsommen. De kinderen hebben hiervoor inloggegevens gekregen.  

Met vriendelijke groeten, 

Juf Sabrina 

 

Beste ouders/verzorgers van groep 5/6,

Wij zijn bezig met blok 5 van de Vreedzame School. Dit blok heet: We dragen allemaal een steentje bij. In dit blok draait het om participatie. Participatie is al eerder aan bod gekomen bij de taken die de kinderen in de klas hebben, maar ook bij hun rol in het zelf oplossen van conflicten. We hebben het tijdens dit blok over aardige en vriendelijke gedragingen, hoe kun je een bijdrage leveren en over de eigenschappen van een aardig iemand. 

Belangrijke data voor groep 5/6

 • Morgen beginnen wij met de citotoetsen. Deze zullen in de ochtenden plaatsvinden. Wilt u hiermee rekening houden bij het maken van afspraken?
 • Maandag 18 juni krijgen de kinderen huiswerk voor Engels mee. De schriftelijke toets hierover zal plaatsvinden op maandag 2 juli.
 • Woensdag 20 juni heeft groep 5 een topografie toets. Zij hebben hier al huiswerk voor meegekregen.
 • Vrijdag 22 juni hebben alle kinderen vrij i.v.m. een studiedag.

Dagelijks rekenen

De kinderen hebben allemaal inloggegevens gekregen voor een site waarop zij verhaalsommen kunnen oefenen. Deze verhaalsommen zijn moeilijker dan de sommen van www.redactiesommen.nl. De site is: www.dagelijksrekenen.nl. Op de site komen dagelijks, ook in het weekend, 5 nieuwe opgaven te staan. De kinderen mogen er in de klas aan werken, maar ze kunnen de opgaven ook thuis maken. De gebruikersnaam is hun voornaam en achternaam achterelkaar, gevolgd door @driemaster-almere.nl: voornaamachternaam@driemaster-almere.nl Het wachtwoord is hun voornaam met een hoofdletter, met de laatste 2 cijfers van hun geboortejaar erachter, bijvoorbeeld: Voornaam09 

Groep 5 

In groep 5 gaan we de komende maand aan de volgende doelen werken:
Rekendoelen:

 • De leerlingen kunnen een eenvoudige routebeschrijving in woorden opvolgen en maken (linksaf, rechtsaf, rechtdoor).
 • De leerlingen kunnen sommen als 643 + 88 en 643 + 288 kolomsgewijs optellen.
 • De leerlingen kunnen sommen als 643+88, 643 – 88 uitrekenen op de getallenlijn of in rekentaal.
 • Leerlingen kunnen getallen tot 10 000 plaatsen op de getallenlijn tussen duizendtallen en honderdtallen
 • De leerlingen kunnen getallen tot 1000 afronden op een honderdtal of een tiental.
 • De leerlingen maken kennis met de millimeter met een referentiemaat, bv de dikte van een nagel. De leerlingen kunnen meten met de liniaal in cm en mm.
 • Optellen van sommen als 1,50 + 2,75 en 1,79 + 2,85 in een geldcontext.
 • De leerlingen kunnen bedragen als € 25,95 samenstellen en tellen.
 • De leerlingen kunnen windrichtingen op een kaart aanwijzen en beschrijven.

Taaldoelen:

 • De leerlingen kennen de betekenis van de themawoorden (van het thema beroepen). Deze woorden krijgen de kinderen, samen met het bijbehorende verhaal, op papier mee naar huis om mee te oefenen.
 • De leerlingen kunnen mannelijke persoonsnamen omzetten in de vrouwelijke vorm en andersom (zanger-zangeres, vriend-vriendin).
 • De leerlingen kunnen een verhaal op spannende wijze voorlezen.
 • De leerlingen kunnen gericht luisteren naar stemgebruik en –variatie.
 • De leerlingen leren verschillende woordsoorten in een zin te onderscheiden: lidwoord, zelfstandig naamwoord, bijvoeglijk naamwoord, werkwoord en voorzetsel.
 • De leerlingen leren de werkwoorden kunnen, willen, mogen en zullen vervoegen in de tegenwoordige tijd.
 • De leerlingen kunnen een persoonlijk verhaal schrijven.
 • De leerlingen kunnen open en gesloten vragen herkennen en formuleren.
 • De leerlingen kunnen van een woord meerdere woorden afleiden die een deel van de betekenis met elkaar delen. Ze kunnen hiermee de betekenis van het woord achterhalen.

Wij zijn ook gestart met topografie. Dit jaar gaan de kinderen de topografie van Nederland leren. Ook zijn wij gestart met Blits. Hierbij leren de kinderen over studievaardigheden, zoals het lezen en invullen van grafieken en tabellen, het gebruiken van kaarten en legenda’s, maar ook het vinden van het hoofdonderwerp en de grote lijn van een tekst. 

Groep 6

In groep 6 gaan we de komende maand aan de volgende doelen werken:

Rekendoelen:

 • De leerlingen kunnen informatie uit een rooster of dienstregeling aflezen en interpreteren
 • Meerdere kommagetallen optellen 2,95 + 3,98 + 4,10 =
 • De leerlingen kunnen sommen als 175 – 169 en 803 – 799 uitrekenen door aan te vullen.
 • De leerlingen kunnen schattend rekenen als de context zich daarvoor leent.
 • De leerlingen kunnen sommen als 645 – 263 kolomsgewijs aftrekken.
 • De leerlingen kunnen alle inhoudsmaten omrekenen (300 ml is 3 dl en 0,75 l is 75 cl).
 • De leerlingen kunnen delen met rest (956 : 6 = 159 rest 2)
 • De leerlingen kunnen grammen in kilogrammen omzetten en andersom.
 • De leerlingen kunnen eenvoudige patronen in figuren herkennen en afmaken.

Taaldoelen:

 • De leerlingen kennen de betekenis van de themawoorden (van het thema geld ). Deze woorden krijgen de kinderen, samen met het bijbehorende verhaal, op papier mee naar huis om mee te oefenen.
 • De leerlingen leren dat een aantal zelfstandige naamwoorden geen enkelvoudsvorm of meervoudsvorm heeft. (melk, sneeuw, kosten, watten).
 • De leerlingen leren (telefonische) onderhandelingsvaardigheden.
 • De leerlingen kunnen interactief luisteren om hun doelen te bereiken.
 • De leerlingen leren wanneer de bijvoeglijke naamwoorden een buigings-e krijgen (mooi-mooie, rood-rode).
 • De leerlingen kunnen de vaste plaats van onderwerp en persoonsvorm benoemen in een vertelzin en een vraagzin.
 • De leerlingen kunnen een zakelijke brief schrijven met een klacht.
 • De leerlingen leren het verschijnsel pleonasme herkennen in woordgroepen (een ronde cirkel, het groene gras).
 • De leerlingen kunnen opzoeken welk lidwoord bij een zelfstandig naamwoord hoort en wat het meervoud is.
 • De leerlingen kunnen opzoeken hoeveel betekenissen een woord heeft en of er spreekwoorden of uitdrukkingen mee bestaan.

Vriendelijke groet,

Juf Samantha

 

Beste ouders/verzorgers van groep 5/6,

Wij zijn bezig met blok 5 van de Vreedzame School. Dit blok heet: We dragen allemaal een steentje bij. In dit blok draait het om participatie. Participatie is al eerder aan bod gekomen bij de taken die de kinderen in de klas hebben, maar ook bij hun rol in het zelf oplossen van conflicten. We hebben het tijdens dit blok over aardige en vriendelijke gedragingen, hoe kun je een bijdrage leveren en over de eigenschappen van een aardig iemand.

Belangrijke data voor groep 5/6

* Dinsdag 8 mei begint de Entreetoets voor groep 6. De toetsen zullen plaatsvinden in de ochtenden. De toetsperiode duurt t/m vrijdag 1 juni.

* Donderdag 31 mei gaan wij op schoolreis.

* Maandag 4 juni beginnen wij weer met de citotoetsen. Deze toetsen zullen ook plaatsvinden in de ochtenden.

Groep 5

In groep 5 gaan we de komende maand aan de volgende doelen werken: Rekendoelen:

* De leerlingen weten wat de rest betekent bij een deelsom met rest.

* De leerlingen kunnen sommen als 175 – 169 en 803 – 799 uitrekenen door aan te vullen.

* De leerlingen kunnen een analoge thermometer aflezen en interpreteren.

* De leerlingen kunnen een maatbeker aflezen, met de liter en milliliter als maateenheid (1000 ml is een liter).

* De leerlingen kunnen vermenigvuldigen met tientallen (bv 8 x 30).

* De leerlingen kunnen optellen en aftrekken met nullen (bv 80 + 80).

* De leerlingen kunnen splitsend vermenigvuldigen (6 x 32 = 6 x 30 + 6 x 2)

* De leerlingen kunnen een bouwplaat aan figuur of vorm koppelen (bv uitslag van luciferdoosje).

* De leerlingen kunnen sommen als 643 + 88 en 643 + 288 kolomsgewijs optellen.

* Leerlingen kunnen getallen tot 10 000 plaatsen op de getallenlijn tussen duizendtallen en honderdtallen

* De leerlingen kunnen een analoge thermometer aflezen en interpreteren.

* De leerlingen maken kennis met de millimeter met een referentiemaat, bv de dikte van een nagel. De leerlingen kunnen meten met de liniaal in cm en mm.

* De leerlingen kunnen sommen als 175 – 169 en 803 – 799 uitrekenen door aan te vullen.

Taaldoelen:

* De leerlingen kennen de betekenis van de themawoorden (van het thema smaak ). Deze woorden krijgen de kinderen, samen met het bijbehorende verhaal, op papier mee naar huis om mee te oefenen.

* De leerlingen herkennen persoonsnamen en aardrijkskundige namen en schrijven deze met een hoofdletter.

* De leerlingen kunnen een interview afnemen met open vragen.

* De leerlingen kunnen open vragen beantwoorden in volle zinnen.

* De leerlingen leren bijwoorden herkennen en gebruiken die iets zeggen over het werkwoord.

* De leerlingen leren de regelmatige vormen van de persoonsvorm in de tegenwoordige tijd. (ik begin-hij begint-wij beginnen).

* De leerlingen kunnen een verslag schrijven met feiten en hun mening.

* De leerlingen kunnen de werkwoorden ‘hebben’en ‘zijn’ verveogen en toepassen (ik heb/ben-hij heeft/is-wij hebben/zijn)

* De leerlingen kennen de bete4kenis van de achtervoegsels –loos, - zaam en –rijk. Zij kunnen de betekenis van woorden achterhalen door naar deze achtervoegsels te kijken.

* De leerlingen kunnen een advertentietekst schrijven.

Wij zijn ook gestart met topografie. Dit jaar gaan de kinderen de topografie van Nederland leren. Ook zijn wij gestart met Blits. Hierbij leren de kinderen over studievaardigheden, zoals het lezen en invullen van grafieken en tabellen, het gebruiken van kaarten en legenda’s, maar ook het vinden van het hoofdonderwerp en de grote lijn van een tekst.

Groep 6

In groep 6 gaan we de komende maand aan de volgende doelen werken:

Rekendoelen:

* Vermenigvuldigen met 10, 100 en 1000

* De leerlingen kunnen sommen als 643 + 288 cijferend uitrekenen.

* De leerlingen kunnen vermenigvuldigingen van het type 6 x 49 handig uitrekenen

* De leerlingen kunnen uitrekenen hoeveel je terugkrijgt in een betaalsituatie met samengestelde bedragen: Je moet 45,95 betalen en betaalt met een briefje van 50. Welke briefjes/munten kun je terugkrijgen?

* De leerlingen kunnen een deel van een hoeveelheid bepalen met strook als hulp: 1/4 van een plank van 120 cm (stambreuken).

* De leerlingen kunnen afmetingen in het echt berekenen op basis van formele schaalaanduiding (bv 1 : 100).

* De leerlingen kunnen veelvoorkomende elementaire breuken vergelijken met de strook als ondersteuning.

* De leerlingen kunnen vakken op een kaart aanwijzen.

* De leerlingen kunnen een ruimtelijke figuur maken, zoals een cilinder of een piramide.

* Meerdere kommagetallen optellen 2,95 + 3,98 + 4,10 =

* De leerlingen kunnen een vermenigvuldiging van het type 35 x 367 uitrekenen.

* De leerlingen kunnen schattend rekenen als de context zich daarvoor leent.

* De leerlingen kunnen vermenigvuldigingen van het type 6 x 49 handig uitrekenen

* De leerlingen kunnen zelf een verhoudingstabel maken bij het oplossen van verhoudingsproblemen.

* De leerlingen kunnen een deel van een hoeveelheid bepalen met strook als hulp: 1/4 van een plank van 120 cm (stambreuken).

Taaldoelen:

* De leerlingen kennen de betekenis van de themawoorden (van het thema boeken ). Deze woorden krijgen de kinderen, samen met het bijbehorende verhaal, op papier mee naar huis om mee te oefenen.

* De leerlingen begrijpen dat een persoonsvorm van een zelfde-klankwerkwoord, waarvan de stam eindigt op d of t, in de verleden tijd met dd of tt is (raad-raadde praat-praatte).

* De leerlingen leren een discussie voeren waarbij ze hun standpunt en argumenten formuleren.

* De leerlingen leren wat te doen als ze niet tot een gezamenlijk standpunt komen tijdens een discussie.

* De leerlingen leren van een werkwoord een zelfstandig naamwoorden te maken (wandelen-de wandeling)

* De leerlingen leren persoonlijke voornaamwoorden herkennen en benoemen in een zin (hen/haar/ons etc.).

* De leerlingen leren een boekrecensie schrijven.

* De leerlingen kunnen een woord in lettergrepen verdelen bij afbreking aan het einde van de regel.

* De leerlingen kunnen spreekwoorden en uitdrukkingen opzoeken in het woordenboek.

* De leerlingen kunnen een limerick schrijven.

We gaan ook weer verder met Blits en topografie. De komende periode gaan de kinderen werken aan de topografie van Europa.

Thuis oefenen

De kinderen kunnen veel baat hebben bij het thuis oefenen van de leerstof. Wilt u met uw kind thuis oefenen dan kunnen de volgende websites daar handig voor zijn:

www.redactiesommen.nl voor het oefenen van verhaalsommen (klik op oefenen, kies groep 5 of 6, kies het niveau van 1, 2 of 3 sterren en klik op starten).

www.leestrainer.nl op deze site kunnen de kinderen oefenen met verschillende vakken, zoals bijvoorbeeld rekenen of studievaardigheden. www.tafels-oefenen.nl voor het oefenen van alle tafels (klik op start en kies de tafels die je wilt oefenen).

www.rekentoppers.nl voor het oefenen van sommen tot 1000, de tafels en deelsommen(klik op start en kies wat je wilt oefenen).

www.taal-oefenen.nl voor het oefenen van verschillende dingen die bij de taallessen aan bod komen, zoals woordsoorten, werkwoorden en woordenschat (klik op nu oefenen, kies de juiste groep en kies wat je wilt oefenen).

http://www.meestermichael.nl/leerlingen/ voor het oefenen met verschillende vakken, zoals taal, rekenen en verkeer (kies de juiste groep en klik op het vak dat je wilt oefenen).

www.topo-oefenen.nl voor het oefenen van topografie (klik op nu oefenen, kies de juiste groep en kies wat je wilt oefenen).

www.verkeer-oefenen.nl voor het oefenen van verkeer (klik op nu oefenen, kies de juiste groep en kies wat je wilt oefenen).

https://www.nieuwsbegrip.nl/ voor het oefenen met begrijpend lezen. De kinderen hebben hiervoor een inlogcode mee naar huis gekregen.

Met vriendelijke groeten,

Juf Sabrina

 

Beste ouders/verzorgers van groep 5/6,  

Wij beginnen met blok 5 van de Vreedzame School. Dit blok heet: We dragen allemaal een steentje bij. In dit blok draait het om participatie. Participatie is al eerder aan bod gekomen bij de taken die de kinderen in de klas hebben, maar ook bij hun rol in het zelf oplossen van conflicten. We hebben het tijdens dit blok over aardige en vriendelijke gedragingen, hoe kun je een bijdrage leveren en over de eigenschappen van een aardig iemand.   

Belangrijke data voor groep 5/6 

 • 11 april: Topografie toets groep 5. De kinderen hebben hier al huiswerk voor mee naar huis gekregen.  
 • 20 april: De koningsspelen. 
 • 26 april: Studiedag, alle kinderen zijn deze dag vrij. 
 • 27 april: Koningsdag, alle kinderen zijn deze dag vrij. 
 • 30 april: Start meivakantie, t/m 4 mei. 
 • 8 mei: Start Entreetoets Cito voor groep 6, t/m 1 juni. Hier krijgt u nog meer informatie over. 

Groep 5  

In groep 5 gaan we de komende maand aan de volgende doelen werken: 
Rekendoelen: 

 • De leerlingen leren wat een gram is en leren referentiematen voor een aantal grammen, zoals een appel weegt ongeveer 100 gram 
 • De leerlingen weten wat de rest betekent bij een deelsom met rest. 
 • De leerlingen kunnen sommen als 175 – 169 en 803 – 799 uitrekenen door aan te vullen. 
 • De leerlingen kunnen een analoge thermometer aflezen en interpreteren. 
 • De leerlingen kunnen een maatbeker aflezen, met de liter en milliliter als maateenheid (1000 ml is een liter). 
 • De leerlingen kunnen vermenigvuldigen met tientallen (bv 8 x 30). 
 • De leerlingen kunnen optellen en aftrekken met nullen (bv 80 + 80). 
 • De leerlingen kunnen splitsend vermenigvuldigen (6 x 32 = 6 x 30 + 6 x 2) 
 • De leerlingen kunnen een bouwplaat aan figuur of vorm koppelen (bv uitslag van luciferdoosje). 

Taaldoelen: 

 • De leerlingen kennen de betekenis van de themawoorden (van het thema lichaamstaal ). Deze woorden krijgen de kinderen, samen met het bijbehorende verhaal, op papier mee naar huis om mee te oefenen. 
 • De leerlingen kunnen aanhalingstekens gebruiken. 
 • De leerlingen leren dat de context bepaalt welke betekenis van een opzoekwoord gekozen moet worden.  
 • De leerlingen kunnen een avonturenverhaal schrijven. 
 • De leerlingen kunnen een basisvorm uitbreiden met een voorvoegsel of achtervoegsel. 
 • De leerlingen weten wat afleidingen zijn.  
 • De leerlingen leren wat enkelvoudige en samengestelde zinnen zijn.  

Wij zijn ook gestart met topografie. Dit jaar gaan de kinderen de topografie van Nederland leren. Ook zijn wij gestart met Blits. Hierbij leren de kinderen over studievaardigheden, zoals het lezen en invullen van grafieken en tabellen, het gebruiken van kaarten en legenda’s, maar ook het vinden van het hoofdonderwerp en de grote lijn van een tekst. 

Groep 6  

In groep 6 gaan we de komende maand aan de volgende doelen werken: 

Rekendoelen: 

 • De leerlingen kunnen vakken op een kaart aanwijzen. 
 • Delen door een getal tot 10 via herhaald aftrekken (465 : 5 =) 
 • De leerlingen kunnen de lengte van iets in het echt berekenen op basis van een informele schaalaanduiding (bijvoorbeeld 1 cm is in werkelijkheid 100 m, schaallijntje). 
 • Vermenigvuldigen met 10, 100 en 1000 
 • De leerlingen kunnen sommen als 643 + 288 cijferend uitrekenen. 
 • De leerlingen kunnen vermenigvuldigingen van het type 6 x 49 handig uitrekenen 
 • De leerlingen kunnen uitrekenen hoeveel je terugkrijgt in een betaalsituatie met samengestelde bedragen: Je moet 45,95 betalen en betaalt met een briefje van 50. Welke briefjes/munten kun je terugkrijgen? 
 • De leerlingen kunnen een deel van een hoeveelheid bepalen met strook als hulp: 1/4 van een plank van 120 cm (stambreuken). 
 • De leerlingen kunnen afmetingen in het echt berekenen op basis van formele schaalaanduiding (bv 1 : 100). 
 • De leerlingen kunnen veelvoorkomende elementaire breuken vergelijken met de strook als ondersteuning. 
 • De leerlingen kunnen een ruimtelijke figuur maken, zoals een cilinder of een piramide. 

Taaldoelen: 

 • De leerlingen kennen de betekenis van de themawoorden (van het thema gevoelens ). Deze woorden krijgen de kinderen, samen met het bijbehorende verhaal, op papier mee naar huis om mee te oefenen. 
 • De leerlingen kunnen aanhalingstekens gebruiken. 
 • De leerlingen leren dat de context bepaalt welke betekenis van een opzoekwoord gekozen moet worden. 
 • De leerlingen leren een avonturenverhaal schrijven. 
 • De leerlingen leren wat afleidingen zijn. 
 • De leerlingen leren een basisvorm uitbreiden met een voorvoegsel of achtervoegsel. 
 • De leerlingen leren wat enkelvoudige en samengestelde zinnen zijn.  

We gaan ook weer verder met Blits en topografie. De komende periode gaan de kinderen werken aan de topografie van Europa.   

Thuis oefenen  

De kinderen kunnen veel baat hebben bij het thuis oefenen van de leerstof. Wilt u met uw kind thuis oefenen dan kunnen de volgende websites daar handig voor zijn: 

www.redactiesommen.nl voor het oefenen van verhaalsommen (klik op oefenen, kies groep 5 of 6, kies het niveau van 1, 2 of 3 sterren en klik op starten).  

www.leestrainer.nl op deze site kunnen de kinderen oefenen met verschillende vakken, zoals bijvoorbeeld rekenen of studievaardigheden.  

www.tafels-oefenen.nl voor het oefenen van alle tafels (klik op start en kies de tafels die je wilt oefenen).  

www.rekentoppers.nl voor het oefenen van sommen tot 1000, de tafels en deelsommen(klik op start en kies wat je wilt oefenen). 

www.taal-oefenen.nl voor het oefenen van verschillende dingen die bij de taallessen aan bod komen, zoals woordsoorten, werkwoorden en woordenschat (klik op nu oefenen, kies de juiste groep en kies wat je wilt oefenen). 

http://www.meestermichael.nl/leerlingen/ voor het oefenen met verschillende vakken, zoals taal, rekenen en verkeer (kies de juiste groep en klik op het vak dat je wilt oefenen).  

www.topo-oefenen.nl voor het oefenen van topografie (klik op nu oefenen, kies de juiste groep en kies wat je wilt oefenen).  

www.verkeer-oefenen.nl voor het oefenen van verkeer (klik op nu oefenen, kies de juiste groep en kies wat je wilt oefenen).  

https://www.nieuwsbegrip.nl/ voor het oefenen met begrijpend lezen. De kinderen hebben hiervoor een inlogcode mee naar huis gekregen. 

Met vriendelijke groeten, 

Juf Sabrina 

Beste ouders/verzorgers van groep 5/6, 

Wij zijn nog bezig met blok 4 van de Vreedzame School. Dit blok heet: We hebben hart voor elkaar. In dit blok besteden we aandacht aan het omgaan met gevoelens. De kinderen leren om adequaat om te gaan met hun gevoelens en die van anderen. Zij leren ook dat dit belangrijk is bij het goed communiceren en het oplossen van conflicten. Inmiddels hangt er in de klas een gevoelslijn waar de kinderen, met behulp van knijpers waar hun naam op staat, kunnen aangeven hoe ze zich voelen. Ook hebben alle kinderen een gevoelsschrift waarin ze elke dag iets kunnen schrijven over hoe ze zich voelen. 

Belangrijke data voor groep 5/6

 • Vrijdag 23 maart moeten de kinderen hun werkstuk inleveren.
 • Woensdag 28 maart is de Grote Rekendag.
 • Donderdag 29 maart hebben wij een continurooster tot 14.00 i.v.m. de paasviering.
 • Vrijdag 30 maart is het Goede Vrijdag en zijn alle leerlingen vrij.
 • Maandag 2 april is het 2de Paasdag en zijn alle leerlingen vrij.

Groep 5 

In groep 5 gaan we de komende maand aan de volgende doelen werken:
Rekendoelen:

 • De leerlingen kunnen gebruikmaken van ankerpunten in een verhoudingstabel bij het oplossen van verhoudingsproblemen met hele getallen.
 • De leerlingen leren op een kalender aflezen welke dag het over een week is.
 • De leerlingen kunnen sommen als 643 + 88 en 643 + 288 uitrekenen met de splitsstrategie.
 • De leerlingen kunnen complexere staafgrafieken aflezen.
 • De leerlingen weten welk getal het dichtst bij een gegeven getal tot 1000 ligt.
 • De leerlingen kunnen deelsommen met rest uitrekenen.
 • De leerlingen kunnen een bouwsel maken aan de hand van hoogtegetallen en weten hoe een aanzicht van dat bouwsel eruit ziet.
 • De leerlingen kunnen verschillen (in bv lengtes) bepalen door aan te vullen.
 • De leerlingen leren wat een gram is en leren referentiematen voor een aantal grammen, zoals een appel weegt ongeveer 100 gram
 • De leerling kan een staafgrafiek maken op basis van gegevens die al dan niet weergegeven worden in een tabel.
 • De leerlingen kunnen vermenigvuldigen met tientallen (bv 8 x 30).
 • De leerlingen kunnen eenvoudige verhoudingsproblemen oplossen door een verhoudingstabel in te vullen.
 • De leerlingen kunnen splitsend vermenigvuldigen (6 x 32 = 6 x 30 + 6 x 2)

Taaldoelen:

 • De leerlingen kennen de betekenis van de themawoorden (van het thema ). Deze woorden krijgen de kinderen, samen met het bijbehorende verhaal, op papier mee naar huis om mee te oefenen.

Wij zijn ook gestart met topografie. Dit jaar gaan de kinderen de topografie van Nederland leren. Ook zijn wij gestart met Blits. Hierbij leren de kinderen over studievaardigheden, zoals het lezen en invullen van grafieken en tabellen, het gebruiken van kaarten en legenda’s, maar ook het vinden van het hoofdonderwerp en de grote lijn van een tekst. 

Groep 6 

In groep 6 gaan we de komende maand aan de volgende doelen werken:

Rekendoelen:

 • De leerlingen leren verschillende soorten kalenders aflezen .
 • De leerlingen kunnen een 10-tal, 100-tal of 1000-tal door een getal tot 10 of een tienvoud delen.
 • De leerlingen kunnen een lijngrafiek aflezen en interpreteren.
 • De leerlingen kunnen schattend vermenigvuldigen met het type 61 x 28 en 61 x 298.
 • De leerlingen kunnen deelsommen met rest uitrekenen.
 • De leerlingen kunnen lengtematen met kommagetallen omzetten
 • Delen door een getal tot 10 via herhaald aftrekken (465 : 5 =)
 • De leerlingen kunnen de oppervlakte van samengestelde figuren bepalen.
 • De leerlingen leren spiegelen met een spiegeltje
 • De leerlingen kunnen sommen als 643 + 288 cijferend uitrekenen.
 • De leerlingen leren verschillende soorten kalenders aflezen .
 • De leerlingen kunnen uitrekenen hoeveel je terugkrijgt in een betaalsituatie met samengestelde bedragen: Je moet 45,95 betalen en betaalt met een briefje van 50. Welke briefjes/munten kun je terugkrijgen?
 • De leerlingen kunnen de lengte van iets in het echt berekenen op basis van een informele schaalaanduiding (bijvoorbeeld 1 cm is in werkelijkheid 100 m, schaallijntje).
 • De leerlingen kunnen vakken op een kaart aanwijzen.
 • Delen door een getal tot 10 via herhaald aftrekken (465 : 5 =)

 

Taaldoelen:

 • De leerlingen kennen de betekenis van de themawoorden (van het thema ). Deze woorden krijgen de kinderen, samen met het bijbehorende verhaal, op papier mee naar huis om mee te oefenen.

We gaan ook weer verder met Blits en topografie. De komende periode gaan de kinderen werken aan de topografie van Europa. 

Thuis oefenen

De kinderen kunnen veel baat hebben bij het thuis oefenen van de leerstof. Wilt u met uw kind thuis oefenen dan kunnen de volgende websites daar handig voor zijn:

www.redactiesommen.nl voor het oefenen van verhaalsommen (klik op oefenen, kies groep 5 of 6, kies het niveau van 1, 2 of 3 sterren en klik op starten).

www.leestrainer.nl op deze site kunnen de kinderen oefenen met verschillende vakken, zoals bijvoorbeeld rekenen of studievaardigheden.

www.tafels-oefenen.nl voor het oefenen van alle tafels (klik op start en kies de tafels die je wilt oefenen).

www.rekentoppers.nl voor het oefenen van sommen tot 1000, de tafels en deelsommen(klik op start en kies wat je wilt oefenen).

www.taal-oefenen.nl voor het oefenen van verschillende dingen die bij de taallessen aan bod komen, zoals woordsoorten, werkwoorden en woordenschat (klik op nu oefenen, kies de juiste groep en kies wat je wilt oefenen).

http://www.meestermichael.nl/leerlingen/ voor het oefenen met verschillende vakken, zoals taal, rekenen en verkeer (kies de juiste groep en klik op het vak dat je wilt oefenen).

www.topo-oefenen.nl voor het oefenen van topografie (klik op nu oefenen, kies de juiste groep en kies wat je wilt oefenen).

www.verkeer-oefenen.nl voor het oefenen van verkeer (klik op nu oefenen, kies de juiste groep en kies wat je wilt oefenen).

https://www.nieuwsbegrip.nl/ voor het oefenen met begrijpend lezen. De kinderen hebben hiervoor een inlogcode mee naar huis gekregen.

Met vriendelijke groeten,

Juf Sabrina

 

Beste ouders/verzorgers van groep 5/6, 

In deze flessenpost vindt u ook een aantal foto’s van het nationale voorleesontbijt.

Wij zijn de afgelopen week gestart met blok 4 van de Vreedzame School. Dit blok heet: We hebben hart voor elkaar. In dit blok besteden we aandacht aan het omgaan met gevoelens. De kinderen leren om adequaat om te gaan met hun gevoelens en die van anderen. Zij leren ook dat dit belangrijk is bij het goed communiceren en het oplossen van conflicten. 

Belangrijke data voor groep 5/6

 • Woensdag 7 februari hebben wij een studiedag en zijn alle leerlingen vrij.
 • Donderdag 8 februari: toets Engels.
 • Woensdag 14 februari: toets topografie.
 • Vrijdag 16 februari krijgen de kinderen hun rapporten mee.

Groep 5

In groep 5 gaan we de komende maand aan de volgende doelen werken:

Rekendoelen:

 • De leerlingen kunnen sommen als 643 + 88 en 643 + 288 uitrekenen met de splitsstrategie.
 • De leerlingen kunnen analoge tijden omzetten in digitale tijden en omgekeerd.
 • De leerlingen weten welk getal het dichtst bij een gegeven getal tot 1000 ligt.
 • De leerlingen kunnen delingen van het type 295 : 5 handig uitrekenen.
 • De leerlingen leren op een kalender aflezen welke dag het over een week is.
 • Introductie van de decimeter met referentiemaat
 • De leerlingen kunnen op grond van hoogtegetallen bepalen uit hoeveel blokken een bouwsel bestaat.
 • De leerlingen gebruiken het roostervierkantje als afspiegeling van bijvoorbeeld het vouwblaadje voor het bepalen van oppervlakte.
 • De leerlingen leren spiegelen op basis van een spiegellijn. 

Taaldoelen:

 • De leerlingen kennen de betekenis van de themawoorden (van het thema in de ruimte). Deze woorden krijgen de kinderen, samen met het bijbehorende verhaal, op papier mee naar huis om mee te oefenen.
 • De leerlingen leren wat het onderwerp van een zin is.
 • De leerlingen leren een fantasieverhaal bedenken en opbouwen aan de hand van vier basisvragen.
 • De leerlingen leren verwijzen met persoonlijke voornaamwoorden naar personen (Hij, ze).
 • De leerlingen kunnen de komma gebruiken om leespauzes aan te brengen.
 • De leerlingen leren het onderscheid tussen concrete en abstracte zelfstandige naamwoorden herkennen (liefde, ruzie, lengte).
 • De leerlingen kunnen van een woord meerdere woorden afleiden die een deel van de betekenis met elkaar delen.
 • De leerlingen kunnen de betekenis van een woord achterhalen door een onbekend woord te herleiden tot een bekend woord.

Wij zijn ook gestart met topografie. Dit jaar gaan de kinderen de topografie van Nederland leren. Ook zijn wij gestart met Blits. Hierbij leren de kinderen over studievaardigheden, zoals het lezen en invullen van grafieken en tabellen, het gebruiken van kaarten en legenda’s, maar ook het vinden van het hoofdonderwerp en de grote lijn van een tekst. 

Groep 6

In groep 6 gaan we de komende maand aan de volgende doelen werken:

Rekendoelen:

 • De leerlingen kunnen een 10-tal, 100-tal of 1000-tal door een getal tot 10 of een tienvoud delen.
 • De leerlingen kunnen eenvoudige bewerkingen uitvoeren op de rekenmachine.
 • De leerlingen kunnen schattend vermenigvuldigen met het type 61 x 28 en 61 x 298.
 • Leerlingen kunnen getallen tot 10 000 afronden op duizendtallen en honderdtallen
 • De leerlingen leren meters, decimeters, centimeters en millimeters in elkaar omzetten.
 • Schattend optellen en aftrekken tot en met 1000 (487+211, 902-633)
 • De leerlingen kunnen de oppervlakte van samengestelde figuren bepalen.
 • De leerlingen kunnen eenvoudige verhoudingsproblemen oplossen door een verhoudingstabel in te vullen.

Taaldoelen:

 • De leerlingen kennen de betekenis van de themawoorden (van het thema aarde). Deze woorden krijgen de kinderen, samen met het bijbehorende verhaal, op papier mee naar huis om mee te oefenen.
 • De leerlingen leren wat voegwoorden zijn en kunnen zinnen koppelen met de onderschikkende voegwoorden van tijd± voordat, totdat, nadat, zolang, terwijl.
 • De leerlingen leren een discussie voeren waarbij ze hun standpunt en argumenten formuleren.
 • De leerlingen leren hun argumenten kort en krachtig onder woorden te brengen.
 • De leerlingen leren gericht luisteren naar argumenten.
 • De leerlingen verkennen de regel voor je-jij achter de persoonsvorm in de tegenwoordige tijd.
 • De leerlingen kunnen het gezegde aanwijzen in een zin.
 • De leerlingen begrijpen dat een vertelzin en een vraagzin uit minimaal een onderwerp met gezegde bestaat.
 • De leerlingen leren hoe ze een werkstuk moeten maken.
 • De leerlingen leren wat scheidbaar samengestelde werkwoorden zijn en dat beide delen van een scheidbaar samengesteld werkwoord bij het gezegde horen (bv. opendoen).
 • De leerlingen kunnen zelfstandige naamwoorden in het meervoud en verkleinwoorden opzoeken in het woordenboek.
 • De leerlingen kunnen verbogen bijvoeglijke naamwoorden en vormen van werkwoorden opzoeken in het woordenboek (fijne, lachte).

We gaan ook weer verder met Blits en topografie. De komende periode gaan de kinderen werken aan de topografie van Europa. 

Thuis oefenen 

De kinderen kunnen veel baat hebben bij het thuis oefenen van de leerstof. Wilt u met uw kind thuis oefenen dan kunnen de volgende websites daar handig voor zijn:

www.redactiesommen.nl voor het oefenen van verhaalsommen (klik op oefenen, kies groep 5 of 6, kies het niveau van 1, 2 of 3 sterren en klik op starten).

www.leestrainer.nl op deze site kunnen de kinderen oefenen met verschillende vakken, zoals bijvoorbeeld rekenen of studievaardigheden.

www.tafels-oefenen.nl voor het oefenen van alle tafels (klik op start en kies de tafels die je wilt oefenen).

www.rekentoppers.nl voor het oefenen van sommen tot 1000, de tafels en deelsommen(klik op start en kies wat je wilt oefenen).

www.taal-oefenen.nl voor het oefenen van verschillende dingen die bij de taallessen aan bod komen, zoals woordsoorten, werkwoorden en woordenschat (klik op nu oefenen, kies de juiste groep en kies wat je wilt oefenen).

http://www.meestermichael.nl/leerlingen/ voor het oefenen met verschillende vakken, zoals taal, rekenen en verkeer (kies de juiste groep en klik op het vak dat je wilt oefenen).

www.topo-oefenen.nl voor het oefenen van topografie (klik op nu oefenen, kies de juiste groep en kies wat je wilt oefenen).

www.verkeer-oefenen.nl voor het oefenen van verkeer (klik op nu oefenen, kies de juiste groep en kies wat je wilt oefenen).

https://www.nieuwsbegrip.nl/ voor het oefenen met begrijpend lezen. De kinderen hebben hiervoor een inlogcode mee naar huis gekregen.

Met vriendelijke groeten,

Juf Sabrina

 

Beste ouders/verzorgers,

Allereerst nog de beste wensen voor het nieuwe jaar. Wij gaan de komende periode verder met blok 3 van de Vreedzame School met het thema ‘oor voor elkaar’. We besteden in dit blok aandacht aan hoe de kinderen communiceren met elkaar. De kinderen leren om niet te praten tegen elkaar, maar met elkaar. Ze leren dit door te oefenen met duidelijk praten, vragen stellen en aandachtig luisteren naar elkaar.

Belangrijke data voor groep 5/6:

 • Donderdag 11 januari hebben de kinderen een toets van Engels. Hiervoor hebben zij voor de kerstvakantie een kopie meegekregen met de woorden die ze moeten kennen.
 • In de week van 15 januari beginnen we met de Cito toetsen. Deze duren tot 26 januari. Wilt u hiermee rekening houden bij het maken van afspraken zoals tandarts afspraken e.d.? De cito toetsen worden afgenomen in de ochtend, dus gelieve deze afspraken zoveel mogelijk in de middag te plannen.
 • Op 14 februari hebben de kinderen van zowel groep 5 als groep 6 een topografie toets. Hiervoor zullen zij op 24 januari huiswerk meekrijgen.

Doelen groep 5

Rekenen

 • De leerlingen kunnen precies bepalen hoe lang iets duurt.
 • De leerlingen kunnen sommen als 673+50, 846-70 en 698+7 en 804-9 uitrekenen op de getallenlijn of in rekentaal.
 • De leerlingen kunnen vermenigvuldigingen van het type 4 x 399 handig uitrekenen
 • De leerlingen kunnen de tafel van zeven met een strategie uitrekenen
 • De leerlingen leren meters, decimeters, centimeters en millimeters in elkaar omzetten.
 • De leerlingen kunnen een hoeveelheid eerlijk verdelen
 • De leerlingen gebruiken het roostervierkantje als afspiegeling van bijvoorbeeld het vouwblaadje voor het bepalen van oppervlakte.
 • De leerlingen kunnen de lengte van iets in het echt berekenen op basis van een informele schaalaanduiding (bijvoorbeeld 1 cm is in werkelijkheid 100 m, schaallijntje).
 • De leerlingen leren wat draaisymmetrie is: welke figuur is hetzelfde als een gegeven figuur?

De komende periode ga ik bij de kinderen ook toetsen welke tafels zij beheersen.

Taal

 • De leerlingen leren de betekenis van de themawoorden van het thema herinneringen.
 • De leerlingen leren verschillende vormen van het werkwoord te herleiden tot het hele werkwoord (loop-lopen).
 • De leerlingen kunnen een verhaal spannend opbouwen met behulp van signaalwoorden (plotseling, ineens etc.)
 • De leerlingen kunnen globaal luisteren en een verhaal van een ander in eigen woorden samenvatten.
 • De leerlingen kunnen de tegenwoordige- en verleden tijd onderscheiden in een zin.
 • De leerlingen kunnen de basisvorm van een woord uit de afgeleide vorm herleiden (zus-zusje).
 • De leerlingen kunnen een persoonlijk verhaal schrijven.
 • De leerlingen kunnen voorzetsels herkennen en gebruiken.
 • De leerlingen leren dat voorzetsels bij verschillende zinsdelen kunnen horen (waar-deel en wanneer-deel).
 • De leerlingen leren de woordparachute te gebruiken om betekenissen van woorden beter te leren en te onthouden.

Wij werken deze periode ook verder aan de topografie van Nederland en aan studievaardigheden, waarbij de kinderen zullen oefenen met verschillende vaardigheden zoals: alfabetiseren, kaart lezen, tabellen en schema’s lezen en invullen en de hoofdzaak uit een tekst halen.

Doelen groep 6

Rekenen

 • De leerlingen kunnen eenvoudige bewerkingen uitvoeren op de rekenmachine.
 • De leerlingen kunnen betekenis geven aan breuken: 2/7 reep betekent verdeel een reep in 7 stukjes en pak er 2 van; ook 1 2/3
 • Leerlingen kunnen getallen tot 10 000 afronden op duizendtallen en honderdtallen
 • De leerlingen kunnen een breuk aanvullen tot een hele.
 • Schattend optellen en aftrekken tot en met 1000 (487+211, 902-633)
 • De leerlingen kunnen sommen als 645 – 263 kolomsgewijs aftrekken.
 • De leerlingen kiezen een passende gewichtsmaat.
 • De leerlingen kunnen bovenaanzichten van voorwerpen herkennen of tekenen.

Taal

 • De leerlingen leren de betekenis van de themawoorden van het thema verandering.
 • De leerlingen leren verschillende manieren om een zelfstandig naamwoord in het meervoud te zetten (moeder-moeders, baby-baby’s).
 • De leerlingen leren een griezelverhaal op een spannende manier te vertellen.
 • De leerlingen kunnen een verhaal improviseren aan de hand van 3 bouwstenen.
 • De leerlingen kunnen zoekend luisteren.
 • De leerlingen leren de vervoeging van de onregelmatige werkwoorden: hebben, zijn, kunnen, mogen, willen en zullen in de onvoltooid verleden tijd. (zijn-is-waren).
 • De leerlingen kunnen zinsdelen onderscheiden door ze te verplaatsen.
 • De leerlingen kunnen een griezelverhaal schrijven.
 • De leerlingen kunnen op de juiste plekken in een zin komma’s plaatsen.
 • De leerlingen kunnen een reeks van woorden in de goede alfabetische volgorde zetten.
 • De leerlingen kunnen bepalen of een woord, vooraan, in het midden of achteraan in het woordenboek te vinden is.
 • De leerlingen kunnen bij het zoeken de alfabetbalk en de trefwoorden hanteren.

Wij werken deze periode ook verder aan de topografie van Nederland en aan studievaardigheden, waarbij de kinderen zullen oefenen met verschillende vaardigheden zoals: alfabetiseren, kaart lezen, tabellen en schema’s lezen en invullen en de hoofdzaak uit een tekst halen.

Thuis oefenen

De kinderen kunnen veel baat hebben bij het thuis oefenen van de leerstof. Wilt u met uw kind thuis oefenen, dan kunnen de volgende websites daar handig voor zijn:

www.redactiesommen.nl voor het oefenen van verhaalsommen (klik op oefenen, kies groep 5 of 6, kies het niveau van 1, 2 of 3 sterren en klik op starten).
www.leestrainer.nl op deze site kunnen de kinderen oefenen met verschillende vakken, zoals bijvoorbeeld rekenen of studievaardigheden.
www.tafels-oefenen.nl voor het oefenen van alle tafels (klik op start en kies de tafels die je wilt oefenen).
www.rekentoppers.nl voor het oefenen van sommen tot 1000, de tafels en deelsommen(klik op start en kies wat je wilt oefenen).
www.taal-oefenen.nl voor het oefenen van verschillende dingen die bij de taallessen aan bod komen, zoals woordsoorten, werkwoorden en woordenschat (klik op nu oefenen, kies de juiste groep en kies wat je wilt oefenen).
http://www.meestermichael.nl/leerlingen/ voor het oefenen met verschillende vakken, zoals taal, rekenen en verkeer (kies de juiste groep en klik op het vak dat je wilt oefenen).
www.topo-oefenen.nl voor het oefenen van topografie (klik op nu oefenen, kies de juiste groep en kies wat je wilt oefenen).
www.verkeer-oefenen.nl voor het oefenen van verkeer (klik op nu oefenen, kies de juiste groep en kies wat je wilt oefenen).
https://www.nieuwsbegrip.nl/ voor het oefenen met begrijpend lezen. De kinderen hebben hiervoor een inlogcode mee naar huis gekregen.

Met vriendelijke groeten,

Juf Sabrina 

 

5-12--2017

Beste ouders/verzorgers van groep 5/6,

Wij zijn de afgelopen week gestart met blok 3 van de Vreedzame School. Dit blok heet: We hebben oor voor elkaar. In dit blok besteden we aandacht aan hoe de kinderen communiceren met elkaar. De kinderen leren om niet te praten tegen elkaar, maar met elkaar. Ze leren dit door te oefenen met duidelijk praten, vragen stellen en aandachtig luisteren naar elkaar.

Belangrijke data voor groep 5/6

· 5 december hebben wij de sintviering in de klas.

· 8 december zijn de kinderen vrij i.v.m. een studiedag.

· 21 december is het kerstdiner.

· 22 december gaan wij kaarsen maken in de klas.

Groep 5

In groep 5 gaan we de komende maand aan de volgende doelen werken: Rekendoelen:

· De leerlingen kunnen sommen als 643+88, 643 – 88 uitrekenen op de getallenlijn of in rekentaal.

· Leerlingen kunnen getallen tot 1000 splitsen in honderdtallen, tientallen en eenheden.

· De leerlingen kunnen de tafel van zeven met een strategie uitrekenen

· De leerlingen kunnen het standpunt van de fotograaf bepalen.

· De leerlingen oefenen de tafel van 6 tot en met 9 door elkaar, op tempo

· De leerlingen kunnen de lengte van iets in het echt berekenen op basis van een informele schaalaanduiding (bijvoorbeeld 1 cm is in werkelijkheid 100 m, schaallijntje).

· De leerlingen kunnen deelsommen uitrekenen met een plaatje als ondersteuning.

· De leerlingen kiezen een passende lengtemaat in een context of berekening.

· De leerlingen kunnen precies bepalen hoe lang iets duurt.

· De leerlingen kunnen sommen als 673+50, 846-70 en 698+7 en 804-9 uitrekenen op de getallenlijn of in rekentaal.

· De leerlingen kunnen vermenigvuldigingen van het type 4 x 399 handig uitrekenen

· De leerlingen kunnen de tafel van zeven met een strategie uitrekenen

· De leerlingen leren meters, decimeters, centimeters en millimeters in elkaar omzetten.

Taaldoelen:

· De leerlingen kennen de betekenis van de themawoorden (van het thema uitstapjes). Deze woorden krijgen de kinderen, samen met het bijbehorende verhaal, op papier mee naar huis om mee te oefenen.

· De leerlingen leren de gebiedende wijs.

· De leerlingen kunnen per telefoon informatie inwinnen. 

· De leerlingen kunnen reflectief luisteren. 

· De leerlingen leren wanneer je het uitroepteken gebruikt. 

· De leerlingen leren de regelmatige vormen van de trappen van vergelijking en kunnen deze trappen zelf maken. 

· De leerlingen kunnen een routebeschrijving schrijven. 

· De leerlingen kunnen woorden in een woordkast sorteren. 

· De leerlingen kunnen een reisbeschrijving maken.

· De leerlingen leren verschillende vormen van het werkwoord te herleiden tot het hele werkwoord.

Wij zijn ook gestart met topografie. Dit jaar gaan de kinderen de topografie van Nederland leren. Ook zijn wij gestart met Blits. Hierbij leren de kinderen over studievaardigheden, zoals het lezen en invullen van grafieken en tabellen, het gebruiken van kaarten en legenda’s, maar ook het vinden van het hoofdonderwerp en de grote lijn van een tekst.

Groep 6

In groep 6 gaan we de komende maand aan de volgende doelen werken:

Rekendoelen:

· De leerlingen kunnen stroken en cirkels verdelen en de stukken benoemen als breuk: 1 van de vier noemen we ¼ (breukentaal)

· De leerlingen kunnen vermenigvuldigingen van het type 4 x 326 splitsend onder elkaar uitrekenen

· De leerlingen kunnen een breuk aanvullen tot een hele.

· De leerlingen kunnen gebruikmaken van ankerpunten in een verhoudingstabel bij het oplossen van verhoudingsproblemen met hele getallen.

· De leerlingen kunnen sommen als 645 – 263 kolomsgewijs aftrekken.

· De leerlingen kunnen een passende inhoudsmaat kiezen bij een afbeelding.

· De leerlingen kunnen de oppervlakte van samengestelde figuren bepalen.

· De leerlingen kunnen een bouwplaat aan figuur of vorm koppelen (bv uitslag van luciferdoosje).

· De leerlingen kunnen eenvoudige bewerkingen uitvoeren op de rekenmachine.

· De leerlingen kunnen betekenis geven aan breuken: 2/7 reep betekent verdeel een reep in 7 stukjes en pak er 2 van; ook 1 2/3

· Leerlingen kunnen getallen tot 10 000 afronden op duizendtallen en honderdtallen

· De leerlingen kunnen een breuk aanvullen tot een hele.

· Schattend optellen en aftrekken tot en met 1000 (487+211, 902-633)

Taaldoelen:

· De leerlingen kennen de betekenis van de themawoorden (van het thema mode). Deze woorden krijgen de kinderen, samen met het bijbehorende verhaal, op papier mee naar huis om mee te oefenen.

· De leerlingen herkennen samenstellingen van het type bijvoeglijk naamwoord en zelfstandig naamwoord (kleinkind, uitverkoop).

· De leerlingen leren formele en informele taal herkennen en hanteren in gesprekken.

· De leerlingen kunnen informatievragen stellen tijdens een informatief gesprek.

· De leerlingen kunnen interactief luisteren.

· De leerlingen leren onvoltooid verleden tijd-vormen van andere-klankwerkwoorden en leren deze toepassen in zinnen (zoekt-zocht).

· De leerlingen kunnen de tijdsproef doen om de persoonsvorm te vinden.

· De leerlingen kunnen een persoonlijk verhaal schrijven waarbij ze een eerste versie maken, deze reviseren en vervolgens een eindversie schrijven.

· De leerlingen kunnen het verschil tussen letterlijk en figuurlijk taalgebruik herkennen en gebruiken.

· De leerlingen kunnen de betekenis achterhalen van samenstellingen.

· De leerlingen leren verschillende manieren om een zelfstandig naamwoorden in het meervoud te zetten.

· De leerlingen leren een griezelverhaal vertellen op een spannende wijze.

· De leerlingen leren een verhaal improviseren aan de hand van 3 bouwstenen.

Dit jaar gaan we ook weer verder met Blits en topografie. De komende periode werken de kinderen verder aan opdrachten over de topografie van Nederland. 

Thuis oefenen 

De kinderen kunnen veel baat hebben bij het thuis oefenen van de leerstof. Wilt u met uw kind thuis oefenen dan kunnen de volgende websites daar handig voor zijn:

www.redactiesommen.nl voor het oefenen van verhaalsommen (klik op oefenen, kies groep 5 of 6, kies het niveau van 1, 2 of 3 sterren en klik op starten).  www.leestrainer.nl op deze site kunnen de kinderen oefenen met verschillende vakken, zoals bijvoorbeeld rekenen of studievaardigheden. 

www.tafels-oefenen.nl voor het oefenen van alle tafels (klik op start en kies de tafels die je wilt oefenen). 

www.rekentoppers.nl voor het oefenen van sommen tot 1000, de tafels en deelsommen(klik op start en kies wat je wilt oefenen).

www.taal-oefenen.nl voor het oefenen van verschillende dingen die bij de taallessen aan bod komen, zoals woordsoorten, werkwoorden en woordenschat (klik op nu oefenen, kies de juiste groep en kies wat je wilt oefenen).

http://www.meestermichael.nl/leerlingen/ voor het oefenen met verschillende vakken, zoals taal, rekenen en verkeer (kies de juiste groep en klik op het vak dat je wilt oefenen). 

www.topo-oefenen.nl voor het oefenen van topografie (klik op nu oefenen, kies de juiste groep en kies wat je wilt oefenen). 

www.verkeer-oefenen.nl voor het oefenen van verkeer (klik op nu oefenen, kies de juiste groep en kies wat je wilt oefenen). 

https://www.nieuwsbegrip.nl/ voor het oefenen met begrijpend lezen. De kinderen hebben hiervoor een inlogcode mee naar huis gekregen.

 

Met vriendelijke groeten,

9-11-2017

Nieuws uit de groepen

Beste ouders/verzorgers van groep 5/6,

Wij hebben het bij de vreedzame school nog steeds over conflicten. Deze maand gaan wij beginnen met het volgende blok. Blok 3 heet: We hebben oor voor elkaar. In dit blok wordt aandacht besteed aan hoe de kinderen communiceren met elkaar en met anderen.

U vindt in deze flessenpost ook wat foto’s van de kinderen tijdens een les van voor de herfstvakantie, waarbij zij braakballen van uilen hebben uitgepluisd, op zoek naar allerlei botjes en schedels.

Belangrijke data voor groep 5/6

 • Dinsdag 7 november hebben wij het nationale schoolontbijt op school. De kinderen gaan dan gezellig in de klas ontbijten. Wil u hiervoor uw kind een bord, beker en bestek in een plastic tas meegeven?
 • Vrijdag 17 november gaan wij naar Stad en Natuur om te leren over stenen en fossielen. Hiervoor zoek ik ouders die ons naar de Kemphaan kunnen brengen om 8.30 en ouders die ons terug kunnen brengen naar school om 10.30. Kunt u op deze dag helpen, wilt u mij dan mailen hoeveel kinderen u mee kunt nemen en of u heen, terug of allebei de tijden kunt rijden? Mijn emailadres is: s.haye@driemaster-almere.nl. Ik heb inmiddels vervoer voor 16 kinderen. Ik ben dus nog op zoek naar vervoer en begeleiding tijdens het uitje voor 6 kinderen. Als er niet genoeg vervoer is, kan het uitje helaas niet doorgaan!
 • Dinsdag 21 november gaan wij in de klas lootjes trekken voor de surprises voor de Sinterklaasviering.
 • Dinsdag 28 november gaat de hele school hun schoen zetten voor Sinterklaas. Wilt u hiervoor uw kind een schoen mee naar school geven die hier kan blijven staan tot de volgende dag?
 • De planning van de topografie lessen is door omstandigheden wat uitgelopen. Hierdoor gaan de toetsen, zoals vermeld in de vorige flessenpost, niet door op die datum. Ze zijn uitgesteld naar later in het schooljaar. Zodra de kinderen hier huiswerk voor meekrijgen zal het weer in de flessenpost en de schoolapp vermeld worden.

Groep 5

In groep 5 gaan we de komende maand aan de volgende doelen werken:

Rekendoelen:

 • De leerlingen oefenen de tafel van 6 tot en met 9 door elkaar, op tempo
 • De leerlingen kunnen eenvoudige staafgrafieken aflezen en interpreteren.
 • De leerlingen kunnen bij een verhaaltje of afbeelding een keersom of deelsom maken en uitrekenen.
 • De leerlingen kunnen de tafel van 9 met strategie uitrekenen.
 • De leerlingen kunnen een bouwplaat aan figuur of vorm koppelen (bv uitslag van luciferdoosje).
 • De leerlingen kunnen alle optel- en aftrekopgaven tot 20 vlot uit het hoofd uitrekenen.
 • De leerlingen kunnen sommen als 643+88, 643 – 88 uitrekenen op de getallenlijn of in rekentaal.
 • De leerlingen kunnen getallen tot 1000 splitsen in honderdtallen, tientallen en eenheden.
 • De leerlingen kunnen de tafel van 7 met een strategie uitrekenen.

Taaldoelen:

 • De leerlingen kennen de betekenis van de themawoorden (van het thema uitstapjes). Deze woorden krijgen de kinderen, samen met het bijbehorende verhaal, op papier mee naar huis om mee te oefenen.
 • De leerlingen leren de gebiedende wijs.
 • De leerlingen kunnen per telefoon informatie inwinnen.
 • De leerlingen kunnen reflectief luisteren.
 • De leerlingen leren wanneer je het uitroepteken gebruikt.
 • De leerlingen leren de regelmatige vormen van de trappen van vergelijking en kunnen deze trappen zelf maken.
 • De leerlingen kunnen een routebeschrijving schrijven.
 • De leerlingen kunnen woorden in een woordkast sorteren.
 • De leerlingen kunnen een reisbeschrijving maken.

Wij gaan ook verder met topografie. Dit jaar gaan de kinderen de topografie van Nederland leren. Ook gaan wij verder met Blits. Hierbij leren de kinderen over studievaardigheden, zoals het lezen en invullen van grafieken en tabellen, het gebruiken van kaarten en legenda’s, maar ook het vinden van het hoofdonderwerp en de grote lijn van een tekst.

Groep 6

In groep 6 gaan we de komende maand aan de volgende doelen werken:

Rekendoelen:

 • De leerlingen kunnen analoge tijden omzetten in digitale tijden en omgekeerd.
 • De leerlingen kunnen tijdsduur berekenen: tot op de minuut precies.
 • De leerlingen kunnen sommen als 645 – 263 kolomsgewijs aftrekken.
 • De leerlingen leren de cm² en m² gebruiken als maateenheid voor het bepalen van de oppervlakte.
 • De leerlingen kunnen oppervlakte bepalen met een natuurlijke maat, zoals vouwblaadjes, A4tjes, handen, voeten enzovoort.
 • De leerlingen kunnen stroken en cirkels verdelen en de stukken benoemen als breuk: 1 van de vier noemen we ¼ (breukentaal)
 • De leerlingen kunnen vermenigvuldigingen van het type 4 x 326 splitsend onder elkaar uitrekenen
 • De leerlingen kunnen een breuk aanvullen tot een hele.
 • De leerlingen kunnen gebruikmaken van ankerpunten in een verhoudingstabel bij het oplossen van verhoudingsproblemen met hele getallen.

Taaldoelen:

 • De leerlingen kennen de betekenis van de themawoorden (van het thema mode). Deze woorden krijgen de kinderen, samen met het bijbehorende verhaal, op papier mee naar huis om mee te oefenen.
 • De leerlingen herkennen samenstellingen van het type bijvoeglijk naamwoord en zelfstandig naamwoord (kleinkind, uitverkoop).
 • De leerlingen leren formele en informele taal herkennen en hanteren in gesprekken.
 • De leerlingen kunnen informatievragen stellen tijdens een informatief gesprek.
 • De leerlingen kunnen interactief luisteren.
 • De leerlingen leren onvoltooid verleden tijd-vormen van andere-klankwerkwoorden en leren deze toepassen in zinnen (zoekt-zocht).
 • De leerlingen kunnen de tijdsproef doen om de persoonsvorm te vinden.
 • De leerlingen kunnen een persoonlijk verhaal schrijven waarbij ze een eerste versie maken, deze reviseren en vervolgens een eindversie schrijven.
 • De leerlingen kunnen het verschil tussen letterlijk en figuurlijk taalgebruik herkennen en gebruiken.
 • De leerlingen kunnen de betekenis achterhalen van samenstellingen.

Dit jaar gaan we ook weer verder met Blits en topografie. De komende periode werken de kinderen verder aan de topografie van Nederland.

Thuis oefenen

De kinderen kunnen veel baat hebben bij het thuis oefenen van de leerstof. Wilt u met uw kind thuis oefenen dan kunnen de volgende websites daar handig voor zijn:

www.redactiesommen.nl voor het oefenen van verhaalsommen (klik op oefenen, kies groep 5 of 6, kies het niveau van 1, 2 of 3 sterren en klik op starten).

www.leestrainer.nl op deze site kunnen de kinderen oefenen met verschillende vakken, zoals bijvoorbeeld rekenen of studievaardigheden.

www.tafels-oefenen.nl voor het oefenen van alle tafels (klik op start en kies de tafels die je wilt oefenen).

www.rekentoppers.nl voor het oefenen van sommen tot 1000, de tafels en deelsommen(klik op start en kies wat je wilt oefenen).

www.taal-oefenen.nl voor het oefenen van verschillende dingen die bij de taallessen aan bod komen, zoals woordsoorten, werkwoorden en woordenschat (klik op nu oefenen, kies de juiste groep en kies wat je wilt oefenen).

http://www.meestermichael.nl/leerlingen/ voor het oefenen met verschillende vakken, zoals taal, rekenen en verkeer (kies de juiste groep en klik op het vak dat je wilt oefenen).

www.topo-oefenen.nl voor het oefenen van topografie (klik op nu oefenen, kies de juiste groep en kies wat je wilt oefenen).

www.verkeer-oefenen.nl voor het oefenen van verkeer (klik op nu oefenen, kies de juiste groep en kies wat je wilt oefenen).

https://www.nieuwsbegrip.nl/ voor het oefenen met begrijpend lezen. De kinderen hebben hiervoor een inlogcode mee naar huis gekregen.

Met vriendelijke groeten,

Juf Sabrina

volgende Flessenpost: maandag 4 december

 

Beste ouders/verzorgers van groep 5/6,

De eerste schoolweek van dit schooljaar zit er alweer op. We zijn begonnen aan het eerste blok van De Vreedzame School met het thema wij horen bij elkaar. De afgelopen weken hebben we daar iedere dag een les over gedaan. Deze week ronden wij dit blok af. 

Belangrijke data voor groep 5/6

· Woensdag 4 oktober heeft groep 6 de eerste topografie toets. 20 september krijgen zij hiervoor huiswerk mee.

· Vrijdag 17 november gaan wij naar Stad en Natuur om te leren over stenen en fossielen.

Groep 5

In groep 5 gaan we de komende maand aan de volgende doelen werken: Rekendoelen:

· Leerlingen kunnen getallen tot 1000 splitsen in honderdtallen, tientallen en eenheden.

· De leerlingen kunnen (terug)tellen met sprongen van 100

· De leerlingen kunnen sommen als 643+88, 643 – 88 uitrekenen op de getallenlijn of in rekentaal.

· De leerlingen kunnen optellen en aftrekken met nullen (bv 80 + 80).

· De leerlingen kunnen de tafel van 6 met strategie uitrekenen.

· Leerlingen kunnen bij een verhaaltje of afbeelding een som maken en uitrekenen.

· De leerlingen leren spiegelen met een spiegeltje.

· De leerlingen kunnen kijklijnen gebruiken.

· De leerlingen kunnen analoge tijden omzetten in digitale tijden en omgekeerd.

· De leerlingen kunnen sommen als 673+50, 846-70 en 698+7 en 804-9 uitrekenen op de getallenlijn of in rekentaal.

· Leerlingen kunnen getallen tot 1000 plaatsen tussen de juiste honderdtallen en tientallen.

· De leerlingen kunnen sommen als 35+27 en 73-45 uit het hoofd uitrekenen.

Taaldoelen:

· De leerlingen kennen de betekenis van de themawoorden (van het thema regels). Deze woorden krijgen de kinderen, samen met het bijbehorende verhaal, op papier mee naar huis om mee te oefenen.

· De leerlingen kennen de woordsoorten: zelfstandig naamwoord, werkwoord en bijvoeglijk naamwoord en kunnen deze vinden in een zin. 

· De leerlingen kunnen woorden in de juiste alfabetische volgorde zetten.

· De leerlingen kunnen zinnen uitbreiden met zinsdelen die antwoord geven op vragen als wat, waar en wanneer.

· De leerlingen kunnen een uitleg bij een spel schrijven.

· De leerlingen leren het onderscheid tussen Standaardnederlands en spreektaal

· De leerlingen leren wat een woordtrap is.

· De leerlingen kunnen een toelichting bij een foto schrijven.

Wij zijn ook gestart met topografie. Dit jaar gaan de kinderen de topografie van Nederland leren. Ook zijn wij gestart met Blits. Hierbij leren de kinderen over studievaardigheden, zoals het lezen en invullen van grafieken en tabellen, het gebruiken van kaarten en legenda’s, maar ook het vinden van het hoofdonderwerp en de grote lijn van een tekst.

Groep 6 

In groep 6 gaan we de komende maand aan de volgende doelen werken:

Rekendoelen:

· Leerlingen kunnen door- en terugtellen tot 10 000 met sprongen van 1000 en 100.

· De leerlingen kunnen sommen als 643 + 88 en 643 + 288 kolomsgewijs optellen (met gebruik van het HTE schema). 

· Leerlingen kunnen getallen tot 10 000 plaatsen op de getallenlijn tussen duizendtallen en honderdtallen.

· De leerlingen kunnen sommen als 6 x 13 uitrekenen door te splitsen (6 x 13 = 6 x 10 + 6 x 3).

· De leerlingen kunnen sommen als 843+34, 543+234, 786-59 en 872-236 uitrekenen op de getallenlijn of in rekentaal.

· De leerlingen kunnen deelsommen uit hun hoofd uitrekenen.

· Optellen van sommen als 1,50 + 2,75 en 1,79 + 2,85 in een geldcontext.

· De leerlingen kunnen een deel van een hoeveelheid bepalen in andere dan meetsituaties. Bijvoorbeeld: 3/5 van 150 mensen (elementaire breuken).

· De leerlingen kunnen een hoeveelheid eerlijk verdelen.

· Vermenigvuldigen met een tiental, honderdtal of duizendtal.

· Leerlingen kunnen bepalen welk getal het dichtst bij een gegeven getal tot 10 000 ligt.

· De leerlingen kunnen gebruikmaken van ankerpunten in een verhoudingstabel bij het oplossen van verhoudingsproblemen met hele getallen.

· Leerlingen kunnen getallen tot 10 000 plaatsen op de getallenlijn tussen duizendtallen en honderdtallen.

Taaldoelen:

· De leerlingen kennen de betekenis van de themawoorden (van het thema tegenstellingen). Deze woorden krijgen de kinderen, samen met het bijbehorende verhaal, op papier mee naar huis om mee te oefenen.

· De leerlingen kennen de woordsoorten: zelfstandig naamwoord, werkwoord, bijvoeglijk naamwoord, lidwoord en voorzetsel en kunnen deze vinden in een zin. 

· De leerlingen kunnen de stam van een werkwoord benoemen.

· De leerlingen weten wat een persoonsvorm is en hoe ze deze kunnen vinden met de vraagproef.

· De leerlingen kunnen een persoonlijke brief schrijven

· De leerlingen kunnen leestekens gebruiken en benoemen.

· De leerlingen kennen de betekenis van de voorvoegsels on-, her- en ge-

· De leerlingen kunnen een betoog schrijven met ten minste twee argumenten.

Dit jaar gaan we ook weer verder met Blits en topografie. De komende periode werken de kinderen verder aan opdrachten over de topografie van Nederland. 

Thuis oefenen

De kinderen kunnen veel baat hebben bij het thuis oefenen van de leerstof. Wilt u met uw kind thuis oefenen dan kunnen de volgende websites daar handig voor zijn:

www.redactiesommen.nl voor het oefenen van verhaalsommen (klik op oefenen, kies groep 5 of 6, kies het niveau van 1, 2 of 3 sterren en klik op starten).  www.leestrainer.nl op deze site kunnen de kinderen oefenen met verschillende vakken, zoals bijvoorbeeld rekenen of studievaardigheden.  www.tafels-oefenen.nl voor het oefenen van alle tafels (klik op start en kies de tafels die je wilt oefenen).  www.rekentoppers.nl voor het oefenen van sommen tot 1000, de tafels en deelsommen(klik op start en kies wat je wilt oefenen). www.taal-oefenen.nl voor het oefenen van verschillende dingen die bij de taallessen aan bod komen, zoals woordsoorten, werkwoorden en woordenschat (klik op nu oefenen, kies de juiste groep en kies wat je wilt oefenen). http://www.meestermichael.nl/leerlingen/ voor het oefenen met verschillende vakken, zoals taal, rekenen en verkeer (kies de juiste groep en klik op het vak dat je wilt oefenen).  www.topo-oefenen.nl voor het oefenen van topografie (klik op nu oefenen, kies de juiste groep en kies wat je wilt oefenen).  www.verkeer-oefenen.nl voor het oefenen van verkeer (klik op nu oefenen, kies de juiste groep en kies wat je wilt oefenen). 

Met vriendelijke groeten,

Juf Sabrina

 

 

4-7-2017

Groep 6                                                                                                               Flessenpost nummer: 11

Hierbij ontvangt u flessenpost nummer 11 met daarin de doelen voor de komende weken. Het is alweer de laatste flessenpost van dit schooljaar.

Wat ie het schooljaar toch snel omgevlogen. Ik kan terug kijken op een jaar van hard werken, vooruit gaande resultaten. Maar het was ook een jaar van gezelligheid en plezier. We hebben uitstapjes gemaakt, workshops gevolgd en vooral veel gezongen met elkaar.

Afgelopen maand mochten we nog de tentoonstelling ‘Duizelingwekkende

Dino’s bezoeken.

Hierbij enkele foto’s van deze activiteit (zie site).

Stad en Natuur

Op dinsdag 11 juli hebben wij ons laatste uitje van Stad en Natuur: Natuurwijs. De is het uitje dat in mei is verplaatst.

Plaats en tijdsduur

De activiteit vindt plaats in de Stadsbossen van Almere, Almeerderhout.

Duur van 10.00 uur tot 14.00 uur.

Ontvangst bij Buitencentrum Almeerderhout, Kemphaanlaan 4.

Voor deze activiteit zoek ik ouders die ons willen rijden en willen begeleiden.

Rol van de begeleiders/ ouders

U speelt als begeleider een belangrijke rol. U kunt de kinderen enthousiasmeren en focussen als dat nodig is. Luister dus mee naar het verhaal en met de opdrachten, maar laat de kinderen wel zo veel mogelijk zelf ontdekken. Zie er verder op toe dat de kinderen zorgvuldig omgaan met het materiaal. Hieronder kunt u zich vast inlezen in de activiteit.

Praktisch

Schoenen die tegen een stootje kunnen. Lange broek dit ook in verband met teken. ’s Avonds moeten de kinderen wel even op teken gecontroleerd worden.

Eten en Drinken

De kinderen nemen een eigen lunchpakket en drinken mee. Een broodje en drinken is genoeg, het is immers geen schoolreisje. Ook krijgen de kinderen tijdens de activiteit iets te eten aangeboden.

WIE O WIE WIL EN KAN MET ONS MEE OP 11 JULI 2017?

Entreetoets

De uitslag van de Entreetoets is inmiddels binnen. Alle kinderen hebben volgens verwachting gescoord. Binnenkort volgen de gesprekken hierover. U krijgt hiervoor en uitnodiging.

Huiswerk Nieuwsbegrip

Het maken van het huiswerk van nieuwsbegrip verslapt op dit moment weer bij de kinderen. Wilt u als ouders ook in de gaten houden of het computer huiswerk gemaakt wordt?

Huiswerk

De kinderen hebben afgelopen week woorden van taal mee gekregen, om te leren. Donderdag 6 juli maken wij de taaltoets.

Vriendelijke groet,

Sonja Bisschop

De rekendoelen (Blok 9 en Blok 10) voor de komende weken zijn:

 • De kinderen kunnen optellingen tot (ongeveer) 1000 cijferend oplossen;
 • De kinderen kennen de kommanotatie en kunnen met geld bepalen wat ze overhouden;
 • De kinderen kunnen een afstand berekenen met behulp van een kaart en een schaallijn;
 • De kinderen kunnen een locatie op een kaart vinden die is aangegeven met coördinaten en omgekeerd.
 • De kinderen kunnen vermenigvuldigingen maken van het type 6 x 56 en 4 x 345 en 23 x 73;
 • De kinderen kunnen via varia-aanpakken vermenigvuldigen;
 • De kinderen kunnen bij een gegeven verdeling met breuken aangeven welk deel het is en uitrekenen uit hoeveel objecten een deel bestaat;
 • De kinderen kunnen bij een gegeven deel van een figuur met breuken aangeven welk deel het is en deze breuk aanvullen tot 1.                                                         

De spellingsdoelen (maand 10) voor de komende weken zijn:

 • De kinderen kunnen de categorieën 1 t/m 27 toepassen in woorden tot en met 4 lettergrepen;
 • Categorie 28 wordt aangeboden; woorden met een trema.

De taaldoelen (thema 8 Geld) voor de komende weken zijn:

 • De kinderen leren dat een aantal zelfstandige naamwoorden geen enkelvoudsvorm of geen meervoudsvorm heeft;
 • De kinderen leren wanneer de bijvoeglijke naamwoorden een buigings-e krijgen;
 • De kinderen kunnen de vast plaats van onderwerp en persoonsvorm benoemen in een vertelzin en een vraagzin;
 • De kinderen leren het verschijnsel pleonasme herkennen in woordgroepen;
 • De kinderen kunnen opzoeken welk lidwoord bij een zelfstandig naamwoord hoort en wat het meervoud is. 

 

 • De kinderen kennen de betekenis van de themawoorden actief.
 • De kinderen kunnen de woorden van het thema toepassen in een zin.

Naast het oefenen van de tafels is het belangrijk dat de kinderen, ook thuis, veel lezen. Samen met uw kind lezen is bovendien ook heel erg leuk.

Leestips:

 • Stel vragen aan uw kind over de tekst die het heeft gelezen, zo oefent u het begrijpend lezen.
 • Lees 5 dagen lang elke dag dezelfde bladzijde en neem de tijd op met een stopwatch. Zo werkt u samen met uw kind aan het leestempo.
 • De kinderen kunnen thuis, met hun inlogaccount van Nieuwsbegrip, de woordenschat les en de les andere tekstsoort oefenen.

AGENDA:

3 juli                                       Studiedag, kinderen vrij

4 juli                                       Start project Ruimte

6 juli                                       Activiteit Science

7 juli                                       Rapport mee

10 juli                                    10-minutengesprekken

11 juli                                    Stad en Natuur: Natuurwijs

14 juli                                    Eindfeest Driemaster

18 juli                                    Doorschuifmiddag

21 juli                                    Vakantie, kinderen vrij (tot en met 4 sept. 2017)

 

Rooster spreekmoment eind groep 6                                                                 

Wanneer u een andere tijd wilt, mag u onderling ruilen.                            

Geef dit wel even door aan de leerkracht                                         

15.30     Jahyendrow                     

15.40     Amber                

15.50     Donny                 

16.00     Ayman                

16.10     Jill                          

                                                                             

16.40     Piranas                

16.50     Lina                      

17.00     Sarah                   

17.10     Viorella                               

17.20     Nariño 

                                                              

18.30     Tygo                     

18.40     Ronald                

18.50     Aashinya                            

                                 

29-5-2017

Groep 6                                                                                                               Flessenpost nummer: 10

Hierbij ontvangt u flessenpost nummer 10 met daarin de doelen voor de komende weken.

Entreetoets

Wij zijn nog steeds druk met het maken van de verschillende taken van de Entreetoets. En … we gaan nog even door. Iedereen laat een goede inzet zien, dat is heel erg fijn.

Spreekbeurten

Nog niet alle kinderen hebben zich ingetekend voor het houden van een spreekbeurt. Aan de klasdeur hangt een lijst met data waar op ingetekend kan worden.

Huiswerk Nieuwsbegrip

Het maken van het huiswerk van Nieuwsbegrip verslapt op dit moment weer bij de kinderen. Wilt u als ouders ook in de gaten houden of het computer huiswerk gemaakt wordt?

Stad en Natuur

Op dit moment weet ik nog niet naar welke datum ons uitje van Stad en Natuur wordt verplaatst. Zodra ik meer weet laat ik het aan u weten.

Maandag 19 juni hebben wij ook een activiteit van Stad en Natuur, genaamd “Duizelingwekkende Dino’s” . Het is een activiteit van 09.00 uur tot 10.30 uur.

Wanneer u in de mogelijkheid bent om ons te brengen en met ons mee te gaan, dan hoor ik dat graag.

Vriendelijke groet,

Sonja Bisschop

De rekendoelen (Blok 8) voor de komende weken zijn:

 • Ik kan berekeningen maken met de kalender. Ik gebruik de datum, kwartalen en weeknummers
 • Ik kan lijngrafieken en staafgrafieken aflezen en interpreteren.
 • Ik kan delingen met rest uitrekenen met getallen tot (ongeveer) 100.
 • Ik kan staartdelingen maken zonder rest. 

De spellingsdoelen (maand 9) voor de komende weken zijn:

 • De kinderen kunnen de categorieën 1 t/m 26 toepassen in woorden tot en met 4 lettergrepen;
 • Categorie 27 wordt aangeboden; je hoort /ie/, maar je schrijft /y/; je hoort /i/, maar je schrijft /y/ (lolly, gym)

De taaldoelen (thema 7) voor de komende weken zijn:

 • Wij begrijpen dat een klankwoord, waarvan de stam eindigt op d of t, in de verleden tijd met dd of tt is;
 • Wij kunnen van een werkwoord een zelfstandig naamwoord maken;
 • Wij weten wat persoonlijke voornaamwoorden zijn;
 • Wij kunnen een woord in lettergrepen verdelen bij afbreking aan het einde van de regel.  
 • De kinderen kennen de betekenis van de themawoorden actief.
 • De kinderen kunnen de woorden van het thema toepassen in een zin.

Naast het oefenen van de tafels is het belangrijk dat de kinderen, ook thuis, veel lezen. Samen met uw kind lezen is bovendien ook heel erg leuk.

Leestips:

 • Stel vragen aan uw kind over de tekst die het heeft gelezen, zo oefent u het begrijpend lezen.
 • Lees 5 dagen lang elke dag dezelfde bladzijde en neem de tijd op met een stopwatch. Zo werkt u samen met uw kind aan het leestempo.
 • De kinderen kunnen thuis, met hun inlogaccount van Nieuwsbegrip, de woordenschat les en de les andere tekstsoort oefenen.

AGENDA:

30 mei                   taaltoets thema 6

5 juni                     2e pinksterdag, kinderen vrij

19 juni                   Stad en Natuur “Duizelingwekkende Dino’s”

30 juni                   Studiemiddag, kinderen ’s middags vrij

 

1-5-2017

Groep 6                                                                                                               Flessenpost nummer: 9

Hierbij ontvangt u flessenpost nummer 9 met daarin de doelen voor de komende weken.

Entreetoets

Wij hebben geoefend met de entreetoets en hebben gemerkt dat deze best lastig is. Ik merk dat de kinderen erg hun best doen en veel preciezer hun taken maken. Dat is erg fijn! ! Binnenkort starten we met de echte toets. Deze toets bestaat uit ongeveer 20 taken die te maken hebben met rekenen, taal, spelling, begrijpend lezen en wereld oriënterende vakken. Wij willen vooral geen druk op deze toets leggen en zullen daarom de toets gespreid afnemen (elke dag 1 taak). Vanaf 8 mei gaan wij hiermee beginnen. Wanneer de uitslag van deze toets bekend is zullen wij u uitnodigen om deze met u te bespreken.

Spreekbeurten

In de klas hebben wij gesproken over het houden van een spreekbeurt. De spreekbeurt mag gaan over een zelfgekozen onderwerp waar uw kind meer over wil weten en van wil leren. Vanaf nu kunnen de kinderen aangeven wanneer zij hun spreekbeurt willen houden, er hangt een intekenlijst op de deur.

Huiswerk Nieuwsbegrip

Elke week vanaf de dinsdag staat er nieuw huiswerk online voor Nieuwsbegrip. De kinderen hebben tot zondagavond de tijd om dit te maken. Op maandag controleer ik of het werk is gemaakt en hoe de kinderen het werk hebben gemaakt. Met dit huiswerk breiden de kinderen hun woordenschat uit en maken zij kennis met verschillende tekstsoorten.

Vriendelijke groet,

Sonja Bisschop

De rekendoelen (Blok 8) voor de komende weken zijn:

 • Ik kan berekeningen maken met de kalender. Ik gebruik de datum, kwartalen en weeknummers
 • Ik kan lijngrafieken en staafgrafieken aflezen en interpreteren.
 • Ik kan delingen met rest uitrekenen met getallen tot (ongeveer) 100.
 • Ik kan staartdelingen maken zonder rest.  

De spellingsdoelen (maand 8) voor de komende weken zijn:

 • De kinderen kunnen de categorieën 1 t/m 25 toepassen in woorden tot en met 4 lettergrepen;
 • Categorie 26 wordt aangeboden; je hoort –sje, je schrijft –ge (garage, collage);
 • Categorie 13 wordt uitgebreid; je hoort –ie, je schrijft –i (liter, millimeter);

De taaldoelen (thema 6) voor de komende weken zijn:

 • Wij weten wat afleidingen zijn en kunnen deze maken;
 • Wij kunnen enkelvoudige en samengestelde zinnen maken;
 • Wij weten wanneer de pv eindigt met –d, -t of –dt;
 • Wij kunnen aanhalingstekens gebruiken.
 • Wij maken een start met thema 7
 • Wij begrijpen dat een klankwoord, waarvan de stam eindigt op d of t, in de verleden tijd met dd of tt is;
 • Wij kunnen van een werkwoord een zelfstandig naamwoord maken;
 • Wij weten wat persoonlijke voornaamwoorden zijn;
 • Wij kunnen een woord in lettergrepen verdelen bij afbreking aan het einde van de regel. 
 • De kinderen kennen de betekenis van de themawoorden actief.
 • De kinderen kunnen de woorden van het thema toepassen in een zin.

Naast het oefenen van de tafels is het belangrijk dat de kinderen, ook thuis, veel lezen. Samen met uw kind lezen is bovendien ook heel erg leuk.

Leestips:

 • Stel vragen aan uw kind over de tekst die het heeft gelezen, zo oefent u het begrijpend lezen.
 • Lees 5 dagen lang elke dag dezelfde bladzijde en neem de tijd op met een stopwatch. Zo werkt u samen met uw kind aan het leestempo.
 • De kinderen kunnen thuis, met hun inlogaccount van Nieuwsbegrip, de woordenschat les en de les andere tekstsoort oefenen.

AGENDA:

1 t/m 4 mei           Jubileumfeest

4 mei                    Schoolreisje naar Walibi

5 mei                    Bevrijdingsdag  vrij

16 mei                  Activiteit “Stad en Natuur”

25 mei                   Hemelvaartsdag  Vrij

26 mei                   Vrije dag

                          

3-4-2017

Groep 6                                                                                                               Flessenpost nummer: 8

Hierbij ontvangt u flessenpost nummer 8 met daarin de doelen voor de komende weken.

“Samen op weg naar Pasen, samen op weg de toekomst tegemoet”. Wij besteden de komende weken aandacht aan het paasfeest.

Entreetoets

Vanaf 10 april gaan wij de kennismakingstaken doen die bij de entreetoets van groep 6 hoort. Na de kennismakingstaken zullen de echte toetsen volgen. De toetsen zullen op 19 april worden afgerond.

Op 20 april volgt een sportdag als leuke afsluiting van de toets periode. Binnenkort gaan wij starten met de Entreetoets van groep 6. De uitslag van deze toets zal naast de Cito midden toetsen en de methodetoetsen gebruikt worden bij de totstandkoming van het voorlopige VO uitstroomprofiel. Bij de volgende gespreksronde wordt deze uitslag besproken.

Werkstukken

Alle kinderen hebben de informatie over het maken van een werkstuk mee naar huis gekregen. Wilt u uw kind eraan herinneren om ermee aan de slag te gaan? Het werkstuk moet uiterlijk donderdag 13 april ingeleverd worden.

Huiswerk Nieuwsbegrip

Elke week vanaf de dinsdag staat er nieuw huiswerk online voor Nieuwsbegrip. De kinderen hebben tot zondagavond de tijd om dit te maken. Op maandag controleer ik of het werk is gemaakt en hoe de kinderen het werk hebben gemaakt. Met dit huiswerk breiden de kinderen hun woordenschat uit en maken zij kennis met verschillende tekstsoorten.

Vriendelijke groet,

Sonja Bisschop

De rekendoelen (Blok 8) voor de komende weken zijn:

Wij ronden eerst nog blok 7 af.

 • Ik kan berekeningen maken met de kalender. Ik gebruik de datum, kwartalen en weeknummers
 • Ik kan lijngrafieken en staafgrafieken aflezen en interpreteren.
 • Ik kan delingen met rest uitrekenen met getallen tot (ongeveer) 100.
 • Ik kan staartdelingen maken zonder rest. 

De spellingsdoelen (maand 8) voor de komende weken zijn:

 • De kinderen kunnen de categorieën 1 t/m 25 toepassen in woorden tot en met 4 lettergrepen;
 • Categorie 26 wordt aangeboden; je hoort –sje, je schrijft –ge (garage, collage);
 • Categorie 13 wordt uitgebreid; je hoort –ie, je schrijft –i (liter, millimeter);

De taaldoelen (thema 6) voor de komende weken zijn:

 • Wij weten wat afleidingen zijn en kunnen deze maken;
 • Wij kunnen enkelvoudige en samengestelde zinnen maken;
 • Wij weten wanneer de pv eindigt met –d, -t of –dt;
 • Wij kunnen aanhalingstekens gebruiken. 
 • De kinderen kennen de betekenis van de themawoorden actief.
 • De kinderen kunnen de woorden van het thema toepassen in een zin.

Naast het oefenen van de tafels is het belangrijk dat de kinderen, ook thuis, veel lezen. Samen met uw kind lezen is bovendien ook heel erg leuk.

Leestips:

 • Stel vragen aan uw kind over de tekst die het heeft gelezen, zo oefent u het begrijpend lezen.
 • Lees 5 dagen lang elke dag dezelfde bladzijde en neem de tijd op met een stopwatch. Zo werkt u samen met uw kind aan het leestempo.
 • De kinderen kunnen thuis, met hun inlogaccount van Nieuwsbegrip, de woordenschat les en de les andere tekstsoort oefenen.

AGENDA:

4 april                  Toets Engels Unit 4

10 april                 Start met kennismakingstaken Entree toets, gevolgd door     de entree toets.  

12 april               Bord en bestek meenemen naar school

13 april               Paasontbijt

                          Werkstuk moet ingeleverd zijn

20 april               Sportdag

24 april               Meivakantie

1 t/m 4 mei         Jubileumfeest met als afsluiting het schoolreisje

 

6-3-2017

Groep 6                                                                                                               Flessenpost nummer: 7

Hierbij ontvangt u flessenpost nummer 7 met daarin de doelen voor de komende weken.

13 Februari zijn wij naar het Almeers Jeugdorkest geweest. Het was erg leuk en leerzaam. Wij hebben geleerd welke instrumenten samen het orkest vormen en wij hebben genoten van de muziek.

Agelopen vrijdag zijn de rapporten meegegaan en deze week vinden de gesprekken plaats.

Werkstukken

Alle kinderen hebben de informatie over het maken van een werkstuk mee naar huis gekregen. Wilt u uw kind eraan herinneren om ermee aan de slag te gaan?

Vriendelijke groet,

Sonja Bisschop

De rekendoelen (Blok 7) voor de komende weken zijn:

Wij ronden eerst nog blok 6 af.

 • Wij rekenen deelsommen met nullen uit: 4800 : 600;
 • Wij kunnen uitkomsten van keersommen schatten door één getal af te ronden: 30 X 39 is ongeveer 30 X 40= 1200;
 • Wij kunnen lengtematen herleiden en optellen: 8 cm + 3 dm;
 • Wij kunnen oppervlaktes en omtrekken berekenen.

De spellingsdoelen (maand 7) voor de komende weken zijn:

             De kinderen kunnen de categorieën 1 t/m 24 toepassen in woorden tot en met 4 lettergrepen;

             Categorie 25 wordt aangeboden: je hoort in woorden de oe, maar je schrijft de ou;

             Categorie 11 wordt uitgebreid met –ueel en –eaal.

De taaldoelen (thema 6) voor de komende weken zijn:

Wij ronden eerst thema 5 af.

 • Wij weten wat afleidingen zijn en kunnen deze maken;
 • Wij kunnen enkelvoudige en samengestelde zinnen maken;
 • Wij weten wanneer de pv eindigt met –d, -t of –dt;
 • Wij kunnen aanhalingstekens gebruiken
 • De kinderen kennen de betekenis van de themawoorden actief.
 • De kinderen kunnen de woorden van het thema toepassen in een zin.

Naast het oefenen van de tafels is het belangrijk dat de kinderen, ook thuis, veel lezen. Samen met uw kind lezen is bovendien ook heel erg leuk.

Leestips:

-              Stel vragen aan uw kind over de tekst die het heeft gelezen, zo oefent u het begrijpend lezen.

-              Lees 5 dagen lang elke dag dezelfde bladzijde en neem de tijd op met een stopwatch. Zo werkt u samen met uw kind aan het leestempo.

-              De kinderen kunnen thuis, met hun inlogaccount van Nieuwsbegrip, de woordenschat les en de les andere tekstsoort oefenen.

AGENDA:

6 maart                                 10-minutengesprekken

7 maart                                 Toets Engels Unit 3, 10-minutengesprekken

 

Groep 6                                                                                                               

Wat gaat de tijd toch snel. Er is alweer een maand voorbij. Hierbij ontvangt u flessenpost 6.

De afgelopen weken zijn wij bezig geweest met verschillende Cito toetsen. De kinderen vonden het best lastig, maar zij hebben gedaan wat binnen hun vermogen lag. De resultaten komen voor een groot deel overeen met de resultaten op de methode gebonden toetsen. Dat is erg fijn. Maar ik ben ook van mening dat wij er nog veel meer uit kunnen halen. Hierover heeft u afgelopen vrijdag al een mail gekregen.

De komende weken zullen we dan ook weer hard aan het werk gaan! Wij werken toe naar de Cito entree toets en zullen aan het eind van dit schooljaar een uitstroomprofiel voor het VO van uw kind geven. Niet alleen de resultaten van de Cito toetsen zijn hiervoor van belang, maar ook het gedrag in de klas en de werk- en leerhouding van uw kind.

Kortom; wij hebben de komende weken weer genoeg te doen!

Op woensdag 8 februari zijn alle kinderen vrij. De juffen hebben op deze dag een studiedag en zullen nieuwe plannen maken voor de komende tijd.

Op maandag 13 februari gaan wij naar het Almeers Jeugd Orkest. Omdat wij na 12.00 uur weer terug zijn op school, wil ik deze middag graag samen met alle kinderen lunchen op school. Alle kinderen nemen hiervoor hun eigen lunchpakket en drinken mee.

Vriendelijke groet,

Sonja Bisschop

De rekendoelen (Blok 6) voor de komende weken zijn:

  • Kinderen kunnen een opgave uitrekenen met een rekenmachine.
  • Kinderen kunnen getallen afronden op een nabijgelegen tiental of honderdtal.
  • Kinderen kunnen getallen afronden op tientallen en vervolgens hiermee optellen en aftrekken.
 • Kinderen kunnen contextproblemen uitrekenen met vermenigvuldigen en delen.

 

 

De spellingsdoelen (maand 6) voor de komende weken zijn:

 • De kinderen kunnen de categorieën 1 t/m 23 toepassen in woorden tot en met 4 lettergrepen.

De taaldoelen (thema 5) voor de komende weken zijn:

 • Kinderen leren wat voegwoorden zijn en kunnen zinnen koppelen met de onderschikkende voegwoorden van tijd: voordat, totdat, nadat, zolang, terwijl.
 • De kinderen verkennen de regel voor je/jij als onderwerp achter de persoonsvorm in de tegenwoordige tijd.
 • De kinderen kunnen het gezegde aanwijzen in een zin.
 • De kinderen leren wat scheidbaar samengestelde werkwoorden zijn en dat beide delen van een scheidbaar samengesteld werkwoord bij het gezegde horen.

 

Woordenschat

 • De kinderen kennen de betekenis van de themawoorden actief.
 • De kinderen kunnen de woorden van het thema toepassen in een zin. 

Naast het oefenen van de tafels is het belangrijk dat de kinderen, ook thuis, veel lezen. Samen met uw kind lezen is bovendien ook heel erg leuk. 

Leestips:

 • Stel vragen aan uw kind over de tekst die het heeft gelezen, zo oefent u het begrijpend lezen.
 • Lees 5 dagen lang elke dag dezelfde bladzijde en neem de tijd op met een stopwatch. Zo werkt u samen met uw kind aan het leestempo.
 • De kinderen kunnen thuis, met hun inlogaccount van Nieuwsbegrip, de woordenschat les en de les andere tekstsoort oefenen.

AGENDA:

8 februari                            Studiedag (kinderen zijn vrij)

13 februari                          Naar het Almeers Jeugdorkest (De kinderen eten op school)

20 t/m 25 februari               Voorjaarsvakantie

3 maart                                 Het rapport gaan mee

 

Groep 6                                                                                                               Flessenpost nummer: 5

Allereerst wil ik u het allerbeste wensen voor 2017. Dat het maar een mooi en gezegend jaar mag worden voor groep 6, maar ook voor u als ouders.

De decembermaand is omgevlogen. Sinterklaas heeft onze klas bezocht en wij mochten mooie surprises uitpakken.

Ook mocht ik met de klas mijn verjaardag vieren. Opnieuw een gezellige dag.

Tot slot kunnen we terugkijken op een mooie samenkomst in de Zuiderpoortkerk, waar we stil mochten staan bij het Kerstfeest.

In het nieuwe jaar gaan we met groep 6 ook weer hard aan de slag. De komende maand zullen wij verschillende Cito toetsen gaan maken, waarbij wij gaan kijken naar de vaardigheidsgroei van uw kind. De komende week zullen wij al kennismaken met een aantal toetsen en gaan wij verschillende vraagstellingen oefenen.

Tip: Via citotrainer op de computer kan uw kind thuis ook oefenen voor de cito toetsen.

Vriendelijke groet,

Sonja Bisschop

De rekendoelen (Blok 5)voor de komende weken zijn:

 • Kinderen kunnen binnen een context een deel van een geheel bepalen en daarbij een passende breuknotatie gebruiken.
 • Kinderen kunnen een deel van een geheel bepalen en bij een gegeven deel het geheel tekenen en een passende breuknotatie gebruiken.
 • Kinderen kunnen rekenen met geldbedragen in hele euro’s en bepalen wat je overhoudt van een beginbedrag als je twee of meer artikelen koopt .
 • Kinderen kunnen de juiste maat invullen of aflezen in een context. (kg en g; l, cl en ml).

De spellingsdoelen (maand 5) voor de komende weken zijn:

 • De kinderen kunnen de categorieën 1 t/m 22 toepassen in woorden tot en met 4 lettergrepen.
 • De kinderen leren en oefenen met categorie 23, de tremawoorden. (café, logé, satés)
 • De kinderen krijgen een uitbreiding; aatje, ootje, uutje, aangeboden op categorie 10.
 • En categorie 10 wordt uitgebreid met –nkje, en –etje.

De taaldoelen (thema 4)voor de komende weken zijn:

 • De kinderen leren de verschillende manieren om een zelfstandig naamwoord in het meervoud te zetten.
 • De kinderen leren de vervoeging van de onregelmatige werkwoorden hebben, zijn, kunnen, mogen, willen en zullen in de onvoltooid verleden tijd.
 • De kinderen kunnen zinsdelen onderscheiden door ze te verplaatsen.
 • De kinderen kunnen op de juiste plekken in een zin komma’s plaatsen.

Woordenschat

 • De themawoorden die wij gaan leren hebben allemaal te maken met veranderingen:
 • de rechercheur – de commissaris – de wijkagent – ervaren – onervaren – op zijn hoede – populair – fanatiek – het toeval – de verdachte – dusdanig – boter bij de vis – de smaragd – de edelsteen – de robijn – de omvang – de inhoud – verblinden – haarfijn – bevestigen – overeenkomstig – plannen – het niet op iemand begrepen hebben – van iets op de hoogte zijn

Naast het oefenen van de tafels is het belangrijk dat de kinderen, ook thuis, veel lezen. Samen met uw kind lezen is bovendien ook heel erg leuk.

Leestips:

 • Stel vragen aan uw kind over de tekst die het heeft gelezen, zo oefent u het begrijpend lezen.
 • Lees 5 dagen lang elke dag dezelfde bladzijde en neem de tijd op met een stopwatch. Zo werkt u samen met uw kind aan het leestempo.
 • De kinderen kunnen thuis, met hun inlogaccount van Nieuwsbegrip, de woordenschat les en de les andere tekstsoort oefenen.

AGENDA:

16 t/m 27 januari              Cito toetsen

 

groep 6                                                                                                             

Omdat ik de in de afgelopen periode ziek ben geweest is flessenpost nummer 3 helaas in het water blijven drijven.

De afgelopen periode hebben alle kinderen hun beste beentje voor gezet.

Doordat wij nu steeds meer aan elkaar gewend zijn, gaat het luisteren en opletten ook steeds beter. En dat is fijn! Wij hopen dat wij deze lijn kunnen voortzetten.

De Kinderboekenweek was zeer geslaagd. Wat hebben wij genoten van de gastlessen muziek en van de schilderworkshop. Ook zijn we naar het Stedelijk museum geweest. De kinderen waren enthousiast en hebben veel vragen gesteld, gesproken over wat ze wel en niet mooi vonden en ze hebben zelf in een kunstwerk geposeerd. Het was een geslaagd bezoek.

De voorlopers zijn mee naar huis gegaan en bijna alle 10 minutengesprekken hebben inmiddels plaatsgevonden. Wanneer u gesprek niet door is gegaan zou ik graag een nieuwe afspraak met u maken. Het gaat om enkele leerlingen. Zou u als ouder een afspraak met mij willen maken zodat wij ook deze gesprekken nog kunnen doen?

Nu is er alweer een maand voorbij. Wij zijn in een drukke, maar gezellige periode beland. Vandaag hebben wij het Sinterklaasfeest gevierd. Iedereen had zijn best gedaan op het maken van een surprise. En iedereen was dan ook blij verrast.

Nu gaan we toeleven naar het komende kerstfeest. Wij zullen elke week een kaars meer aansteken om zo veel licht te hebben als wij het feest van de geboorte van Jezus mogen vieren. Dit jaar vieren wij het kerstfeest in de kerk. U komt toch ook?

Ik wens u een fijne en gezellige periode toe.

Vriendelijke groet,

Sonja Bisschop

De rekendoelen voor de komende weken zijn:

 • Kinderen kunnen vermenigvuldigingen van het type 5x138 uitrekenen met behulp van de verdeelregel.
 • Kinderen kunnen werken met de verhoudingstabel, in het bijzonder via het handig optellen en aftrekken.
 • Kinderen kunnen onder elkaar aangeboden aftrekkingen uitrekenen.
 • Kinderen kunnen de oppervlakte van figuren bepalen met een standaardmaat.

De spellingsdoelen voor de komende weken zijn:

 • De kinderen kunnen de categorieën 1 t/m 19 toepassen in woorden tot en met 4 lettergrepen.(dit wordt altijd herhaald)
 • Kinderen kunnen categorie 20 toepassen. (je hoort ‘ks’, maar schrijft ‘x’, zoals ‘taxi’)
 • Kinderen kunnen categorie 21 toepassen.
 • (je hoort ‘sj’, maar je schrijft ‘ch’, zoals ‘chef’)
 • Kinderen kunnen categorie 22 toepassen.
 • (je hoort alleen een ‘t’, maar je schrijft ‘th’, zoals in ‘thee’)

De taaldoelen voor de komende weken zijn:

  • Kinderen herkennen samenstellingen van het type bv. en zn., en van het type vz en zn.
  • Kinderen leren onv. v.t.-vormen van andere klankww. (herh. de onv. v.t.-vorm) en leren deze toepassen in zinnen.
 • Kinderen kunnen de tijdsproef doen om de persoonsvorm te vinden. Kinderen kunnen het verschil tussen letterlijk en figuurlijk taalgebruik herkennen en gebruiken.

Woordenschat

 • De themawoorden die wij gaan leren hebben allemaal te maken met mode.

Naast het oefenen van de tafels is het belangrijk dat de kinderen, ook thuis, veel lezen. Samen met uw kind lezen is bovendien ook heel erg leuk.

Leestips:

 • Stel vragen aan uw kind over de tekst die het heeft gelezen, zo oefent u het begrijpend lezen.
 • Lees 5 dagen lang elke dag dezelfde bladzijde en neem de tijd op met een stopwatch. Zo werkt u samen met uw kind aan het leestempo.
 • De kinderen kunnen thuis, met hun inlogaccount van Nieuwsbegrip, de woordenschat les en de les andere tekstsoort oefenen.

AGENDA:

5             december          à Sinterklaas komt op school

13           december          à Verjaardag juf Sonja

22           december          à kerstfeest in de kerk (18.00 uur – 19.00 uur)

23           december          à Kerstvakantie (15.15 uur)

17-11-2016

Beste ouders/verzorgers,

Zoals u vast heeft gemerkt was juf Sonja helaas weer ziek vandaag. Heel vervelend voor haar en ook voor de groep. Juf Regina heeft vandaag de kinderen les gegeven en zal ook morgen voor de groep staan.
Met de ouders die vandaag een gesprek zouden hebben neemt juf Sonja contact op om een nieuw moment af te spreken.

Hopend u hiermee voldoende op de hoogte te hebben gebracht,

Vriendelijke groet,
Susan Benning

11-11-2016

Beste ouders,

Helaas is juf Sonja deze week ziek. Gelukkig is zij weer aan de beterende hand en verwachten we dat zij er maandag weer is. De 10 minuten gesprekken zullen dan gewoon doorgaan. De voorloper zal voor u klaar liggen op de gang, om te bekijken voor het gesprek.

Vriendelijke groet,

Susan Benning

 

Beste 14-10-2016

Donderdag 27 oktober continurooster i.v.m. museumbezoek

Donderdag 27 oktober gaan wij met de kinderen naar het Stedelijk Museum in Amsterdam. De kinderen worden om half 9 op school verwacht. Omdat we rond kwart over 1 weer terug komen op school, draaien we deze dag een continu rooster tot kwart over 2. De kinderen moeten hun eigen 10-uurtje, lunchpakket en drinken in hun tas meenemen.

Wilt u aangeven bij de groepsleerkracht en Regina of uw kind deze dag gebruik gaat maken van VSD? Mocht u geen opvang hebben voor uw kind vanaf kwart over 2. Dan kunnen wij uw kind opvangen. Graag horen we dit van tevoren.

Met vriendelijke groeten,

juf Sonja.

 

Groep 6                                                                                Flessenpost nummer: 2, 3-10-2016

De kop is eraf, de eerste weken in groep 6 zijn een feit!

Het is voor de leerlingen hard werken in groep 6. Het tempo waarin de lessen gegeven worden ligt hoog. Tot en met groep 5 hebben de kinderen strategieën geleerd die ze vanaf groep 6 moeten kunnen inzetten en gebruiken. De tafelsommen, bijvoorbeeld, spelen in groep 6 een grote rol. Het is dan ook belangrijk dat de tafels geautomatiseerd zijn.

Ik merk dat een aantal kinderen weinig gemotiveerd zijn om actief op te letten en te werken. Er wordt veel op elkaar gelet en er is veel onenigheid. Met de komst van de methode: De Vreedzame School, werken wij hieraan. Het is een fijne methode, die ons bewust maakt van hoe je met elkaar om moet gaan. Zo benoemen wij in de klas dat het fijn is als je iemand een opsteker geeft. En zo staan we ook stil bij het gevoel, wat iemand kan krijgen als hij een afbreker krijgt.

Tot op heden is het nog niet gelukt om een volledig lesprogramma , volgens de richtlijnen in groep 6,te draaien. Dit houdt in dat wij met bepaalde vakken al achter lopen in lesstof. Vanaf nu zullen wij er dan ook hard aan moeten trekken in groep 6. Dat wil ik oa. op de volgende wijze doen:

Elke morgen en middag staat er een taak, voor de kinderen, op het bord. Ik verwacht dat de kinderen hiermee aan de slag gaan als ze binnenkomen. Deze taken zijn vaak een voorbereiding op de lessen die die dag aan bod komen. Of het zijn taken waar de kinderen nog iets moeten verbeteren in hun eerder gemaakte werk. Op deze manier probeer ik zo efficiënt mogelijk met de tijd om te gaan. Zo moet het lukken het programma af te krijgen.

Ik hoop dat u met uw kind ook eens in gesprek wilt gaan over wat er van hem of haar verwacht wordt in de klas. Op deze manier kunnen wij namelijk samen werken aan de ontwikkeling van uw kind.

Om ook thuis te kunnen oefenen hebben de kinderen een inlogaccount gekregen voor Ambrasoft. Hier kunnen de kinderen oefenen met de lesstof van groep 6.

De rekendoelen voor de komende weken zijn:

 • Kinderen kunnen tellen met sprongen van 100 en 1000; ze kunnen bij een gegeven getal het dichtstbijzijnde tien-, honderd- en duizendtal;
 • Kinderen kunnen getallen tot en met 10.000 op de getallenlijn plaatsen en getallen op volgorde van grootte ordenen;
 • Kinderen kunnen uit het hoofd optellen en aftrekken met mooie getallen tot en met 1000;
 • Kinderen kunnen meer dan twee geldbedragen bij elkaar optellen.

De spellingdoelen voor de komende weken zijn:

 • De kinderen herhalen categorie 1 t/m 19;
 • De kinderen leren woorden met -heid en teit;
 • De kinderen oefen met de au woorden, de au plaat wordt uitgebreid.

De taaldoelen voor de komende weken zijn:

  • De kinderen kunnen minder frequente voorzetsels invullen in een zin;
  • De kinderen leren onvoltooid verleden tijd-vormen van zelfde klankwerkwoorden (herhalen de onvoltooid verleden tijd-vormen) en leren deze toepassen in zinnen;
  • De kinderen kunnen het onderwerp en de persoonsvorm in een zin vinden met de getalsproef;
 • De kinderen leren hoe je afkortingen maakt.

 

Woordenschat

 • De kinderen kennen de betekenis van de themawoorden; allochtonen, autochtonen, de cultuur, de manieren, de religie, het misverstand, koppelen, accepteren, wemelen van, de achtergrond, ongeacht en ergens niet van gediend zijn;
 • De kinderen kennen de betekenis van de voorvoegsels ex-, ver-, en ont-.

Naast het oefenen van de tafels is het belangrijk dat de kinderen, ook thuis, veel lezen. Samen met uw kind lezen is bovendien ook heel erg leuk.

Leestips:

 • Stel vragen aan uw kind over de tekst die het heeft gelezen, zo oefent u het begrijpend lezen.
 • Lees 5 dagen lang elke dag dezelfde bladzijde en neem de tijd op met een stopwatch. Zo werkt u samen met uw kind aan het leestempo.

AGENDA:

Vanaf maandag 3 oktober starten wij met de kinderboekenweek. Het thema dit jaar is: Voor altijd jong, met een knipoog naar opa’s en oma’s. Tijdens dit thema zullen er verschillende activiteiten in en rond om de klas plaatsvinden.

Hier volgt een overzicht.

3 oktober       Start kinderboekenweek op het plein

4 oktober       Oma’s Beats

6 oktober      Stap in schilderij

11 oktober    Voorlezen en zingen met Chris

13 oktober    Afsluiting kinderboekenweek met boekenmarkt.

Als er opa’s en oma’s zijn die het leuk vinden om te vertellen over hoe het vroeger op school ging, dan zou dat erg leuk zijn. Opa’s en oma’s zijn welkom. Graag even van te voren overleggen wat een goed moment is.

In de week van 10 oktober is er voor u ook de mogelijkheid om mee te draaien en mee te doen in groep 6. Er zullen een aantal momenten zijn waarop dat mogelijk is. Bij de deur van de klas komt hiervoor een intekenlijst.

Vrijdag 7 oktober starten de crealessen weer. Er is dit jaar iets nieuws! De kinderen gaan ook een cyclus van 3 weken koken. Eind oktober is de eerste helft van groep 6 aan de beurt. Na 3 lessen is de andere helft van groep 6 aan de beurt. De kinderen die op school zijn, kunnen andere creamogelijkheden kiezen. De kookworkshop is in Het Pandje, direct over de brug. Juf Regina loopt de eerste keer van een nieuwe groep mee met de kinderen. De keren daarna start de les direct in het pandje en is juf regina daar al. Om 13:15 vertrekt ze op school zodat de kinderen mooi op tijd kunnen starten. De afsluiting is 15:15 in Het Pandje. De kinderen gaan vanuit daar zelf naar huis of u kunt uw kind daar 15:15 ophalen. Mochten hierover nog vragen zijn, hoor ik het graag.

Op 27 oktober gaan wij naar het Stedelijk Museum in Amsterdam. Dit is onder schooltijd en we gaan er met de bus naartoe. Mocht het nodig zijn, dan volgt verdere informatie nog.

Talenten in groep 6!

Wij hebben genoten van het viooloptreden van Ronald. Wat knap zeg, dat je zo goed viool kan spelen.

Ook de les van juf Lina, die wij mochten hebben op de dag van de (Europese) talen. Wij leerden tellen in het Iraans en wij leerden van juf Lina een Iraans liedje.

Vriendelijke groet,

Sonja Bisschop

 

Groep6

Eerst wil ik mij graag voorstellen.

Ik ben Sonja Bisschop en vanaf dit schooljaar ben ik werkzaam op de Driemaster. Ik ben getrouwd met Jos Bisschop en samen hebben wij twee dochters, Marlieke van 5 jaar en Jolinde van 3 jaar. Wij wonen, met veel plezier, in Marknesse, een dorp in de Noordoostpolder.

In 1999 ben in afgestudeerd aan de Pabo in Zwolle. Na mijn afstuderen ben ik gaan werken op het Kompas in Almere Buiten. Ik heb daar met veel plezier gewerkt in de groepen 4 t/m 8.

Nu ben ik met veel enthousiasme op de Driemaster begonnen in groep 6. Het was best spannend allemaal. Een nieuwe school, een nieuwe groep en allemaal nieuwe methodes. Maar wij hebben samen de eerste week doorstaan en gaan er het komende schooljaar iets moois van maken.

De rekendoelen voor de komende weken zijn:

 • Kinderen kunnen optellingen in het HTE-schema zetten en uitrekenen.
 • Kinderen kunnen handig vermenigvuldigen met de verdeelregel.
 • Kinderen kunnen deelsommen zonder rest tot en met 100 uitrekenen.
 • Kinderen kunnen de begrippen de helft, een derde, een kwart en een vierde toepassen in een concrete situatie.Wilt u , thuis, met uw kind de tafels weer gaan oefenen? De methode gaat er van uit dat de kinderen de tafels kennen en kunnen toepassen.

De spellingdoelen voor de komende weken zijn:

 • Wij herhalen de categorieën 1 t/m 19, die de kinderen vorig schooljaar hebben geleerd.

 De taaldoelen voor de komende weken zijn:

 • De kinderen kunnen verschillende woordsoorten (lw, bijv.nw., zlfst. nw., ww en voorzetsel) onderscheiden in een zin.
 • De kinderen leren wat de stam is van een werkwoord.
 • De kinderen leren wat de persoonsvorm is en hoe ze deze kunnen vinden met de vraagproef.
 • De kinderen kunnen leestekens gebruiken en benoemen. (punt, komma, vraagteken, uitroepteken en dubbele punt).Naast het oefenen van de tafels is het belangrijk dat de kinderen, ook thuis, veel lezen. Samen met uw kind lezen is bovendien ook heel erg leuk.

Leestips:

 • Stel vragen aan uw kind over de tekst die het heeft gelezen, zo oefent u het begrijpend lezen.
 • Lees 5 dagen lang elke dag dezelfde bladzijde en neem de tijd op met een stopwatch. Zo werkt u samen met uw kind aan het leestempo.

Tot slot:

Wanneer u iets wilt vragen of met mij wilt bespreken mag u altijd even binnenkomen om een afspraak te maken.

Vriendelijke groet,

Sonja Bisschop

Terug

Tegelenpad 2

1324 DS Almere

036-5331399

dir.driemaster@nullprisma-almere.nl