Groep 1/2

Nieuws uit groep 1/2

Thema
Na de voorjaarsvakantie zijn we gestart met ons nieuwe thema: de fietsenmaker.
In de klas hebben we onze eigen fietsenmaker. Mocht u thuis nog spullen hebben die we mogen gebruiken, dan zijn we daar erg blij mee. Zoals:
- losse fiets onderdelen zoals: banden, lampen, trappers, stuur etc. 
- Fietspomp
- Gereedschap rondom je fiets
- Bandenplak spullen

De kinderen mogen vanaf deze week ook hun eigen fiets meenemen naar school om te laten controleren in onze fietsenmaker. Bij de klas hangt een inschrijflijst wanneer dit allemaal kan.
Aan het einde van het thema gaan we namelijk met z’n allen een rondje op het plein fietsen, als afsluiting van het thema. Dit zal plaatsvinden op donderdagmiddag 11 april.

We zullen ons best doen om ook nog een uitstapje naar de fietsenmaker te maken. Hier hoort u binnenkort meer over.

123Zing
Als het goed is heeft u thuis een brief gekregen met informatie om in te loggen op onze 123Zing.
Leuk om thuis eens liedjes te oefenen die we op school ook veel zingen. Er komen hier regelmatig nieuwe liedjes bij.

De Driemaster app  
Regelmatig zet ik foto’s en berichtjes op de app over wat we allemaal doen in en rondom de klas. Houd deze app dus goed in de gaten.
Hier de codes om in de driemaster app te kunnen:
Alles wat je hoeft te doen is inloggen op de driemaster app (te downloaden in de playstore) met het volgende wachtwoord: XXXXXXX

Letter van de week 
Elke week leren wij een nieuwe letter herkennen (groep 1) en schrijven (groep 2). Hier bedenken wij ook allemaal (thema)woorden bij. Vraag uw kind eens welke letter deze week op school aan bod is om zo betrokken te zijn bij het leerproces van uw kind.   

Zelfredzaamheid
Hier op school stimuleren we de kinderen om zoveel mogelijk dingen zelf te doen. De klas wordt groter en bestaat nu uit 30 leerlingen. Ook daarom is het belangrijk dat kinderen zoveel mogelijk zelf kunnen. Zoals zich aankleden, jas dicht doen en de naam schrijven. Ook thuis kunt u dit soort dingen met uw kind volop oefenen zodat het op school makkelijker gaat.

Deurbeleid
Omdat de klas steeds voller wordt merk ik dat het ’s ochtends ook wat drukker is bij het binnenkomen in de klas. Mijn vraag aan ouders is dan ook om, als er dingen zijn, op een ander moment bij mij te komen. Na schooltijd ben ik altijd beschikbaar om even rustig met u in gesprek te kunnen, ik blijf vaak ook even op het plein staan. Ook voor een gezelligheidspraatje ben ik dan beschikbaar.

 

Knutselspullen
Een aantal ouders sparen fanatiek mee met ons voor wc-rollen en eierdozen. Op het moment is die voorraad groot genoeg. Mochten we weer nieuwe materialen nodig hebben dan zal ik u dat laten weten. Bedankt voor het sparen. Wel ben ik nog op zoek naar kranten en tijdschriften. Mocht u hiervan nog wat hebben dan kunnen we die op school goed gebruiken.

Voor een aantal knutsels hebben we voor elk kind het volgende nodig:
- een mooie pasfoto van uw kind (dit is niet verplicht, maar weet dat u hem in een mooiere vorm weer terug zal krijgen)
- een glazen potje (liever geen olvarit, dat is te klein.)

 Rapporten en gesprekken
Vrijdag 8 maart zullen de rapporten mee naar huis gaan en naar aanleiding daarvan zijn de week daarna de 10 minuten gesprekken. Op maandagmiddag/avond en op woensdagmiddag.
U kunt zich hiervoor inschrijven via de app. Ik verwacht dat alle ouders zich zullen inschrijven. De nieuwe ouders hebben van mij een mail gekregen met een uitnodiging voor een kennismakingsgesprek, zij hoeven zich dus niet in te schrijven. Mocht het inschrijven niet lukken dan kunt u altijd bij me komen voor vragen.

Studiedag 20 maart
Lieve ouders, woensdag 20 maart zou ik heel graag naar een conferentie over ontwikkelingsgericht onderwijs willen. Deze dag start om 9:00 uur. U begrijpt dat in deze tijd, met het lerarentekort, het heel lastig is om vervanging te regelen. Bij deze wil ik u vragen of het mogelijk is om alle kinderen van groep 1 thuis te houden. Wilt u mij zo snel mogelijk laten weten of dit mogelijk is of dat dit niet gaat lukken. Voor de groep 2 leerlingen proberen we een oplossing te vinden.

Belangrijke data voor onze groep:  

 • Maandag 4 maart flessenpost en themaopening
 • Vrijdag 8 maart rapporten mee
 • Maandag 11 maart 10 minuten gesprekken
 • Woensdag 13 maart 10 minuten gesprekken
 • Maandag 18 maart studiedag de kinderen zijn vrij
 • Woensdag 20 maart juf Kirsten studiedag
 • 2 april buitenlesdag
 • 11 april afsluiting thema fietsenmaker, iedereen mag de fiets mee
 • 12 april koningsspelen start thema; hoera de koning is jarig 

Vrij veel informatie dit keer,
Mocht u nog vragen hebben, stel ze gerust! 
 

Met vriendelijke groetjes,
juf Kirsten
groep 1/2

Doelen

Groep 1

taal

Ik ‘lees’ zelfstandig een prentenboek en kan bij de tekeningen een verhaal vertellen.

Ik kan een rijmpje (samen met iemand anders) opzeggen.

Ik kan korte zinnen opdelen in woorden. Ik tel hoeveel woorden het zijn.

Ik weet welk woord kort of lang is (schoenwinkel of schoen).

Ik maak kennis met de letters en het woord g – r –oei

rekenen

Ik herken eigenschappen van dingen en kan die bij elkaar horen bij elkaar zoeken (sorteren/ordenen)

Ik maak kennis met het indelen van dieren op leefgebied.

Ik kan voorwerpen op kleine hoeveelheid of vorm ordenen (bij elkaar zoeken)

Ik benoemen snap de begrippen meer, minder, evenveel, weinig, veel, meeste en minste.

Ik  meet inhoud op het oog en via overgieten. Ik ervaar dat in lage brede bakken soms meer kan dan in smalle hoge bakken.

Via activiteiten met spiegels kom ik in aanraking met symmetrie en verdubbelen. 

Ik maak kennis met het zien van mijn eigen schaduw.

Ik herken en benoem de cirkel, driehoek en het vierkant. 

Groep 2

taal

Ik schrijf zelf een tekst (of woord) die aansluit bij het thema in de klas. (enkele letters kloppen).

Ik bekijk en ‘lees’ zelfstandig een prentenboek.

Ik kan MKMM (muts) en MMKM (step) woorden hakken en plakken.

Ik herken en benoem en sorteer begin- midden- en eindklank van woorden.

Ik begrijp het verschil tussen letters, woorden en zinnen.

Ik benoem en herken de letters G, r,  o ,e, i,   oei  en het woordbeeld groei    

rekenen

Ik herken eigenschappen van voorwerpen en sorteer voorwerpen zelf op verschillende eigenschappen.

Ik herken overeenkomsten en verschillen en kies welk voorwerp niet in een rij thuis hoort.

Ik kan dieren indelen op bijvoorbeeld leefgebied of uiterlijke kenmerk. Ik ervaar hoe ik daar een tabel bij kan maken.

Ik ken de begrippen meer/minder/ evenveel/ meeste/ minste  t/m 12. Uit de tabel kan ik aflezen hoeveel meer of minder er is.

Ik herken verschillende basisvormen terug in plaatjes. Ik leer wat een bol en een kubus zijn.

Ik meet inhoud op het oog, via overgieten en aan de hand van een maateenheid.

Via activiteiten met spiegels en schaduwen kom ik in aanraking met symmetrie en afbeeldingen en vormen en figuren.

 

Nieuws uit groep 1/2

Thema
Komende weken zullen we het thema politie (en brandweer) weer gaan afsluiten.
Volgende week hebben we daarvoor nog een aantal verrassingen op de agenda staan.
Dinsdag 12 februari zullen we met de hele klas naar Pitt toegaan en woensdag zal er een echte brandweerman nog wat op school komen vertellen.

De Driemaster app  
Regelmatig zet ik foto’s en berichtjes op de app over wat we allemaal doen in en rondom de klas. Houd deze app dus goed in de gaten.
Hier de codes om in de driemaster app te kunnen:
Alles wat je hoeft te doen is inloggen op de driemaster app (te downloaden in de playstore) met het volgende wachtwoord: XXXXX

Letter van de week 
Elke week leren wij een nieuwe letter herkennen (groep 1) en schrijven (groep 2). Hier bedenken wij ook allemaal (thema)woorden bij. Vraag uw kind eens welke letter deze week op school aan bod is om zo betrokken te zijn bij het leerproces van uw kind.   

Zelfredzaamheid
Hier op school stimuleren we de kinderen om zoveel mogelijk dingen zelf te doen. De klas wordt groter en bestaat nu uit 27 leerlingen. Ook daarom is het belangrijk dat kinderen zoveel mogelijk zelf kunnen. Zoals zich aankleden, jas dicht doen en de naam schrijven. Ook thuis kunt u dit soort dingen met uw kind volop oefenen zodat het op school makkelijker gaat.

Cito
Twee keer per jaar (midden en eind) wordt er op onze school de citotoets afgenomen bij alle kinderen. Vanaf dit jaar hebben we besloten dit niet meer bij groep 1 te doen. Groep 2 zal ik dit jara nog wel de citotoets bij afnemen. De citotoets is voor mij een hulpmiddel om te kijken wat kinderen al kunnen en waar we nog extra aandacht aan besteden in de groep. Deze manier van toetsen vinden we niet passen bij groep 1 en daarom hebben we besloten dit niet meer te doen. Uiteraard nodig ik jullie wel gewoon uit voor een 10 minuten gesprekken en houd ik nog steeds goed in de gaten welke doelen kinderen wel en niet beheersen.

Rapporten en gesprekken
Binnenkort zullen de rapporten mee naar huis gaan en naar aanleiding daarvan kunnen jullie je inschrijven via de app voor de 10 minuten gesprekken. Houd dit goed in de gaten!

Belangrijke data voor onze groep:  

 • Maandag 4 februari studiedag
 • Dinsdag 12 februari bezoek aan het veiligheidsmuseum Pitt. er zijn al vier ouders die meegaan. Bedankt voor jullie inzet!
 • Woensdag 13 februari bezoek van een brandweerman op school.
 • Vrijdag 15 februari start voorjaarsvakantie
 • Maandag 25 februari start school; nieuw thema: de fietsenwinkel

Doelen groep 1

taal

Ik weet dat de leerkracht de letters uit een boek voor kan lezen.

Ik kan een  tekening maken  en vertellen welk verhaal de leerkracht hierbij op mag schrijven.

Ik snap dat symbolen (pictogrammen/ logo’s) ons iets vertellen.

Ik stempel  woorden bij plaatjes/ tekeningen en weet wat ik stempel.

Ik kan een bepaalde volgorde onthouden. Ik zeg 4 korte woorden goed na.

Ik kan samengestelde woorden herkennen en maken.  (klok + huis = klokhuis)

Ik maak kennis met de letters………

Ik herken de letters van mijn naam. Ik kan de beginletter noemen.

rekenen

Ik begrijp dat getallen op verschillende manieren gebruikt kunnen worden (naamgetal, meetgetal, aantal).

Ik herken  rangtelwoorden t/m 6 als iemand het vraagt (passief) . Ik oefen met het zelf benoemen van rangtelwoorden (actief).   eerste, tweede, derde,, vierde, vijfde, zesde.

Ik kan meten door te vergelijken (wat is groter/kleiner).

Ik kan meteen van groot naar klein oefenen

Ik oefen met even lang & even groot door zelf spullen bij elkaar te zoeken.

Ik bespreek met juf verschillende routes in school. (bijvoorbeeld van de klas naar de speelzaal). Ik maak kennis  met eenvoudige plattegronden.

Doelen groep 2

  Doelen februari

Doelen taal

 • Ik kan zelf doelgericht briefjes maken. (schrijffase is hierbij niet relevant).
 • Ik kan enkele woorden als globale eenheid (door het in 1x te zien) lezen en schrijven. Bijvoorbeeld -ik- & -eet
 • Ik kan MKM woorden hakken en plakken. ( bijvoorbeeld MIK - KIP - HOK)
 • Ik plak mkmm en mmkm woorden (bijvoorbeeld juf zegt -m-u-t-s- ik zeg muts .
 • Ik oefen met het zelf hakken van mkmm en mmkm woorden.
 • Ik herken letters in verschillende woorden en kan er andere woorden mee maken.
 • Ik ken minimaal 10 letters.

Doelen rekenen

 • Ik begrijp dat getallen op verschillende manieren gebruikt worden (naamgetal, rekengetal, meetgetal, telgetal, aantal).
 • Ik praat en denk na over de getallen in eenvoudige en betekenisvolle situaties.
 • Ik noem de rangtelwoorden t/m 10 en kan deze gebruiken. (eerste, tweede, derde, enzovoort)
 • Ik kan lengte, omtrek en oppervlakte meten aan de hand van een maateenheid.
 • Ik kan dit met bijvoorbeeld blokjes naleggen.
 • Ik kom in aanmerking met meten via een (zelfgemaakt) meetinstrument.
 • Ik kan aangeven waar iets of iemand zich bevindt (met de juiste woorden – zie begrippen) Ik kan door links, rechts en rechtdoor te zeggen een makkelijke route vertellen.
 • Ik kan een eenvoudige plattegrond lezen en oefen zo met van boven af kijken
 • Ik oefen met het zelf maken van plattegronden.
 • Ik ken de begrippen: boven, onder, in, achter, voor, naast, tussen, op, links, rechts, schuin, ver, dichtbij en gebruik ze goed.

Mocht u nog vragen hebben, stel ze gerust!  

Met vriendelijke groetjes,
juf Kirsten
groep 1/2 

 

Nieuws uit groep 1/2

Thema
We zijn na de kerstvakantie gestart met een nieuw thema: het politiebureau
In de laatste weken voor de voorjaarsvakantie zullen we ook meer aandacht besteden aan de brandweer. Het thema politie leeft al erg bij de kinderen en er zijn al heel wat spulletjes mee naar school gekomen om te gebruiken, heel fijn!
We zijn nog op zoek naar kleine speelautootjes, mocht u deze nog hebben liggen willen we ze graag lenen/hebben. Verder mogen materialen die met de politie te maken hebben mee naar school gebracht worden om te laten zien/mee te spelen.
24 januari zal de politie ook echt bij ons op school op bezoek komen en in februari zullen we naar PIT, het veiligheidsmuseum gaan. Hiervoor hebben we ook ouders nodig. U kunt zich hiervoor inschrijven  bij het raam bij de klas. Let op: vol is vol.

De Driemaster app  
Regelmatig zet ik foto’s en berichtjes op de app over wat we allemaal doen in en rondom de klas. Houd deze app dus goed in de gaten.
Hier de codes om in de driemaster app te kunnen:
Alles wat je hoeft te doen is inloggen op de driemaster app (te downloaden in de playstore) met het volgende wachtwoord: XXXX

Letter van de week 
Elke week leren wij een nieuwe letter herkennen (groep 1) en schrijven (groep 2). Hier bedenken wij ook allemaal (thema)woorden bij. Vraag uw kind eens welke letter deze week op school aan bod is om zo betrokken te zijn bij het leerproces van uw kind.   

Zelfredzaamheid
Hier op school stimuleren we de kinderen om zoveel mogelijk dingen zelf te doen. De klas wordt groter en bestaat nu uit 27 leerlingen. Ook daarom is het belangrijk dat kinderen zoveel mogelijk zelf kunnen. Zoals zich aankleden, jas dicht doen en de naam schrijven. Ook thuis kunt u dit soort dingen met uw kind volop oefenen zodat het op school makkelijker gaat.

Cito
Twee keer per jaar (midden en eind) wordt er op onze school de citotoets afgenomen bij alle kinderen. Vanaf dit jaar hebben we besloten dit niet meer bij groep 1 te doen. Groep 2 zal ik dit jara nog wel de citotoets bij afnemen. De citotoets is voor mij een hulpmiddel om te kijken wat kinderen al kunnen en waar we nog extra aandacht aan besteden in de groep. Deze manier van toetsen vinden we niet passen bij groep 1 en daarom hebben we besloten dit niet meer te doen. Uiteraard nodig ik jullie wel gewoon uit voor een 10 minuten gesprekken en houd ik nog steeds goed in de gaten welke doelen kinderen wel en niet beheersen.

Gymles
Er was afgelopen week een beetje verwarring over de gymles, daarom hieronder even op een rijtje wanneer er gym is:
maandag 8.45 – 9.30 Nijntje beweegprogramma. Let op: dit is niet voor alle kinderen, hierover zijn mails verzonden. Dit wordt gegeven door meester Ruben van Sport en Bewegen.
donderdag 13.15 – 14.05 met de hele klas door juf Kirsten

Vrijdag 11.00 – 11.30 groep 1 door meester Rendal
Vrijdag 11.30 – 12.00 groep 2 door meester Rendal
Mochten hier nog vragen over zijn dan hoor ik het graag.

Belangrijke data voor onze groep:  

 • Maandag 7 januari oliebollenfeest
 • Dinsdag 14 januari start van het Nijntje beweegprogramma (voor een aantal leerlingen uit onze groep)
 • Maandag 21 januari start van blok 4 De Vreedzame School: We hebben hart voor elkaar
 • Dinsdag 22 januari opening van de voorleesdagen met voorleesontbijt (zelf bord, beker en bestek meenemen)
 • Donderdag 24 januari komt de politie op bezoek op school
 • Maandag 28 januari start cito toetsen (alleen groep 2 wordt dit jaar nog getoetst)
 • Maandag 4 februari studiedag de hele school is vrij
 • Dinsdag 12 februari bezoek aan pit het veiligheidsmuseum
 • Vrijdag 15 februari start voorjaarsvakantie

Mocht u nog vragen hebben, stel ze gerust!  

Met vriendelijke groetjes,
juf Kirsten
groep 1/2

 

Nieuws uit groep 1/2

Thema
Deze maand is natuurlijk een drukke maand met sint en kerst en ook in de klas zijn we daar volop mee bezig. Na de kerstvakantie starten we met thema politie en brandweer.
Mocht u hiervoor nog leuke materialen of ideeën hebben dan is dat van harte welkom.

De Driemaster app  
Regelmatig zet ik foto’s en berichtjes op de app over wat we allemaal doen in en rondom de klas. Houd deze app dus goed in de gaten.
Hier de codes om in de driemaster app te kunnen:
Alles wat je hoeft te doen is inloggen op de driemaster app (te downloaden in de playstore) met het volgende wachtwoord: XXXXX

Letter van de week 
Elke week leren wij een nieuwe letter herkennen (groep 1) en schrijven (groep 2). Hier bedenken wij ook allemaal (thema)woorden bij. Vraag uw kind eens welke letter deze week op school aan bod is om zo betrokken te zijn bij het leerproces van uw kind.   

Zelfredzaamheid
Hier op school stimuleren we de kinderen om zoveel mogelijk dingen zelf te doen.
Zoals zich aankleden, jas dicht doen en de naam schrijven. Ook thuis kunt u dit soort dingen met uw kind volop oefenen zodat het op school makkelijker gaat.


Belangrijke data voor onze groep:  

 • Maandag 3 december themaopening en flessenpost
 • Dinsdag 4 december pepernoten bakken
 • Woensdag 5 december sinterklaas op school
 • Vrijdag 7 december studiedag, kinderen zijn vrij!
 • Donderdag 20 december 18.30 kerstviering in de zuiderpoort
 • Vrijdag 21 december vrij!

 

Mocht u nog vragen hebben, stel ze gerust!  

Met vriendelijke groetjes,
juf Kirsten
groep 1/2

 

Nieuws uit groep 1/2

Thema
We zijn na de herfstvakantie begonnen met een nieuw thema: de kledingwinkel.
Een aantal kinderen hebben al wat meegenomen van huis om mee te spelen in de kledingwinkel.
De volgende materialen kunnen we nog goed gebruiken:
- oude kleding en oude schoenen (kinderkleding, volwassen kleding, zomer of winter, maakt niet uit, alles is welkom! 
- poppenkleding (inclusief pop?) 
- vouwplank 
- strijkplank en strijkijzer 
- droogrek 
- paspop (ook kleine poppen zoals barbies met kleertjes kunnen we goed gebruiken) 
- een oude naaimachine 
- draden/ veters/ stofjes/wol/ ritsen/ klittenband/ oude lakens/ riemen/ hoeden/  
- thermometer 
- oude paraplu's  
- knopen 
Hoe meer materialen we met elkaar kunnen verzamelen hoe rijker de speelleeromgeving voor de kinderen wordt.  

De Driemaster app  
Regelmatig zet ik foto’s en berichtjes op de app over wat we allemaal doen in en rondom de klas. Houd deze app dus goed in de gaten.
Hier de codes om in de driemaster app te kunnen:
Alles wat je hoeft te doen is inloggen op de driemaster app (te downloaden in de playstore) met het volgende wachtwoord: xxxxxx

Letter van de week 
Elke week leren wij een nieuwe letter herkennen (groep 1) en schrijven (groep 2). Hier bedenken wij ook allemaal (thema)woorden bij. Vraag uw kind eens welke letter deze week op school aan bod is om zo betrokken te zijn bij het leerproces van uw kind.   

Zelfredzaamheid

Hier op school stimuleren we de kinderen om zoveel mogelijk dingen zelf te doen.
Zoals zich aankleden, jas dicht doen en de naam schrijven. Ook thuis kunt u dit soort dingen met uw kind volop oefenen zodat het op school makkelijker gaat.

Nationaal schoolontbijt
Donderdag 8 november is het nationaal schoolontbijt. We krijgen elk jaar hiervoor eten voor de kinderen. Het is de bedoeling dat de kinderen die dag zelf bord, beker en bestek meenemen.
Zijn er ook ouders die mij hierbij even willen helpen? 

Pyjama en sloffen ochtend
Dinsdag 13 november hebben we een pyjama en sloffenochtend in de klas. De kinderen hebben dit zelf bedacht in verband met het thema. Ze mogen dan in hun pyjama en sloffen naar school komen. We zullen die ochtend ook niet naar buiten gaan maar lekker binnen blijven. Let op: in de middag verwacht ik iedereen weer in gewone kleding in de klas. De kinderen die naar overblijf gaan geef ik de gelegenheid om zich om te kleden. 

Belangrijke data voor onze groep:  

 • Donderdag 8 november nationaal schoolontbijt
 • Vrijdag 9 november voorloper rapport gaat mee (voor de kinderen die net op school zitten is dit niet het geval, ik nodig deze ouders ter zijner tijd zelf uit voor een gesprek)
 • Zondag 11 november is het sint maarten. Hier op school hebben de kinderen een schoenlampion gemaakt die deze week mee naar huis gaat. Met een lampje kunnen de kinderen dan met hun lampion zondag de huizen langs.
 • Maandag 12 november 10 minuten gesprekken inschrijven kan via de app
 • Dinsdag 13 november pyjama en sloffenochtend.
 • Woensdag 14 november 10 minuten gesprekken
 • Maandag 26 november schoenzetten. De kinderen mogen zelf een schoen van thuis meenemen
 • Woensdag 5 december sint feest
 • Vrijdag 7 december vrij in verband met een studiedag

Mocht u nog vragen hebben, stel ze gerust!  

Met vriendelijke groetjes,
juf Kirsten
groep 1/2

Nieuws uit groep 1/2

Thema
We zijn, zoals de meeste zullen weten, bezig met ons thema circus. De circustent is gereed en we werken aan onze voorstelling.
vrijdag 19 oktober 11.15 uur zal onze voorstelling zijn. Komt u ook kijken?
Niet alleen papa en mama mogen kijken maar ook opa en oma, de oppas, en tante en oom zijn van harte welkom!

De Driemaster app  
De ouders van vorig jaar weten dit al wel, regelmatig zet ik foto’s en berichtjes op de app over wat we allemaal doen in en rondom de klas. Houd deze app dus goed in de gaten.
Hier de codes om in de driemaster app te kunnen:
Alles wat je hoeft te doen is inloggen op de driemaster app (te downloaden in de playstore) met het volgende wachtwoord: 
XXXXXX
Letter van de week 
Elke week leren wij een nieuwe letter herkennen (groep 1) en schrijven (groep 2). Hier bedenken wij ook allemaal (thema)woorden bij. Vraag uw kind eens welke letter deze week op school aan bod is om zo betrokken te zijn bij het leerproces van uw kind.   

Naam schrijven
Deze week zijn veel kinderen ook al druk geweest met het leren schrijven van hun eigen naam. Een aantal kinderen hadden dit thuis ook al geoefend! Fantastisch als u dit samen met uw kind thuis doet.

Belangrijke data voor onze groep:  

 • Maandag 1 oktober opening kinderboekenweek
 • Maandag 8 oktober uitje voorstelling in het KAF
 • Vrijdag 12 oktober afsluiting kinderboekenweek
 • Donderdag 18 oktober De Vreedzame School avond. (19.00-20.00 uur)
 • Vrijdag 19 oktober om 11.15 circusvoorstelling en start herfstvakantie
 • Maandag 29 oktober start nieuwe thema (uitspelen van het boek Beer en de honingboom)

Groep 2 - doelen 

taal

Ik kan vertellen wat ik gedaan heb

Ik kan een verhaal navertellen door te kijken naar de tekeningen    

Ik kan een woord in stukjes hakken en kan benoemen hoeveel stukjes het zijn 

(groot - ou - ders  = 3 stukjes)

Ik kan een rijmpje opzeggen

Ik kan eindrijm herkennen  Krant, strand, hand, land

Ik kan twee plaatjes bij elkaar zoeken die rijmen

Ik kan zelf woorden bedenken die rijmen, mag ook onzin rijm zijn 

Bijvoorbeeld:  leeuw &  beeuw          

oktober

rekenen

Ik kan voorwerpen sorteren op kleur, vorm, grootte, cijfer, letter en (kleine) hoeveelheid.

Ik weet wat er wordt bedoeld met de woorden kleur, vorm, cijfer, letter

Ik kan voorwerpen in de juiste volgorde leggen. (bijvoorbeeld: van groot naar klein)

Ik kan een fout hierin ontdekken en veranderen

Ik kan voorwerpen vergelijken en benoemen met de begrippen kleiner-groter, dikker-dunner, langer-korter, breder-smaller, hoger-lager

Ik kan vormen, figuren en patronen namaken.

Ik maak kennis met spiegelen

Mocht u nog vragen hebben, stel ze gerust!  

Wat een lange flessenpost deze keer, hopelijk is alles duidelijk.

Met vriendelijke groetjes,
juf Kirsten
groep 1/2


Nieuws uit groep 1/2

Hoera we zijn begonnen!

Met frisse moed en veel plezier zijn we dit nieuwe schooljaar gestart.
Wat zijn de kinderen allemaal groot geworden. We hebben elkaar gemist en gaan er met frisse moed weer tegenaan. Wat fijn om te merken dat jullie als ouders zo betrokken zijn bij jullie kind in de klas. Leuk als jullie ’s ochtends mee de klas in komen om te kijken waar we als groep mee bezig zijn. Onze groep telt op dit moment 20 kinderen. Negen kinderen in groep 2 en elf kinderen in groep 1.


Thema’s
In groep 1/2 werken wij met thema’s. Binnen dit thema zetten wij onze maandelijkse doelen weg waaraan we met de kinderen werken. Deze doelen stuur ik elke maand met de flessenpost mee en hier kunt u dus thuis ook nog met uw kind aan werken en het bespreekbaar maken. De doelen integreren we op de Driemaster zoveel mogelijk in het spel. Ik doe ook regelmatig oproepjes via de mail naar materialen. Hoe meer concreet en passend materiaal we hebben bij een thema hoe leerzamer het thema is en hoe meer het past binnen de belevingswereld van de kinderen. Ik moedig jullie daarom ook aan om hier samen met uw kind over na te denken.
Vanaf 17 september tot aan de herfstvakantie werken wij aan het thema circus. Denkt u mee over activiteiten en materialen?

Themaplanning 2018/2019
Zomervakantie
*kort thema: wij horen bij elkaar
circus
herfstvakantie
kledingwinkel
kort thema: boekenwinkel i.c.m. sint & kerst
kerstvakantie
politie & brandweer
kort thema: sprookjes
voorjaarsvakantie
fietsenwinkel
kort thema: bijen
kort thema: lang leve de koning (koningsspelen)
meivakantie
boerderij
camping
*korte thema’s duren 1 of 2 weken, alle andere thema’s ongeveer 5 weken.
Mocht u leuke ideeën hebben bij een bepaald thema of geschikte materialen kom dan vooral bij me! 

Wekelijkse mail
Om de woordenschat van kinderen te vergroten stuur ik elke week een email naar alle ouders uit de groep met in de bijlage vijf woorden die we die week leren. Ook thuis kunt u deze woorden herhalen en oefenen waardoor u betrokken blijft bij het leerproces van uw kind. In deze email stuur ik ook wel eens andere informatie mee. Lees deze mail dus goed! Daarnaast komt ook elke maand de flessenpost met nieuws uit de groep voorbij. Deze mail gaat vanaf deze week weer van start!


Letter van de week
 
Elke week leren wij een nieuwe letter herkennen (groep 1) en schrijven (groep 2). Hier bedenken wij ook allemaal (thema)woorden bij. Vraag uw kind eens welke letter deze week op school aan bod is om zo betrokken te zijn bij het leerproces van uw kind.    

Wilt u mij spreken of iets doorgeven?
Tussen 8:20 en 8:30 uur neem ik altijd even rustig de tijd om de kinderen binnen te laten komen. Als ouder bent u van harte welkom om even samen met uw kind in de klas aan het werk te gaan. Er is ook een mogelijkheid om mij kort iets door te geven voor die dag. Om 15:15 uur (op woensdag en vrijdag om 12:00 uur) sta ik ook een kwartier op het plein en is er de mogelijkheid om even over uw kind en de dag te spreken.
Wilt u wat langer met mij praten dan kunt u altijd een afspraak maken.
U kunt mij ook altijd bereiken via de schooltelefoon. 

Gym
De kinderen krijgen 2x keer per week gym bij ons op school. Wilt u uw kind geschikte binnen gymschoenen meegeven? Deze bewaren wij in een bak in de klas. We verwachten dat uw kind zich (grotendeels) zelfstandig kan aan- en uitkleden.
Op vrijdag gymt groep 2 tot 12:00 uur. U mag als ik naar buiten kom met groep 1 naar binnen om uw kind te helpen of even wachten tot hij/zij zelf naar buiten komt. Mocht dit echt een probleem zijn kom dit dan even met mij bespreken dan bedenken we een oplossing. 

Verjaardag
Als uw kind jarig is mag hij/zij dat natuurlijk bij ons in de klas vieren. Het is bij ons gebruikelijk dat we dit vanaf 10 uur in de kring doen. We vieren dan eerst de verjaardag in de klas met liedjes en een gezonde traktaktie. Om 10.15 mag hij/zij met twee vriendjes de klassen rond. Als ouder bent u van harte welkom om de verjaardag mee te vieren tussen 10.00 en 10.30 uur. Dit geldt alleen in de kleuterklassen! 

Stagiaire Nathalie
Afgelopen week hebben jullie haar vast al even gezien. Komend jaar (jaja, het hele jaar!) is Nathalie op donderdag en vrijdag bij ons in de groep om te helpen. Wij zijn heel blij met haar hulp!
Nathalie zit in haar tweede jaar voor de opleiding onderwijsassistent. Mocht je vragen hebben kun je die altijd aan haar of aan mij stellen.

Naam schrijven
Deze week zijn veel kinderen ook al druk geweest met het leren schrijven van hun eigen naam. Een aantal kinderen hadden dit thuis ook al geoefend! Fantastisch als u dit samen met uw kind thuis doet.


Oudergesprekken
Vanaf maandag 17 september zijn de eerste oudergesprekken alweer. Deze zijn niet verplicht!
Vanaf dinsdag 11 september kunt u zich bij de deur inschrijven op een lijst. De bedoeling van de gesprekken is dat u mij gaat vertellen hoe het met uw kind is. Uiteraard bent u ook welkom voor vragen. Alle ouders van de nieuwe kinderen wil ik graag uitnodigen om zich in te schrijven ter kennismaking.

De Driemaster app  
De ouders van vorig jaar weten dit al wel, regelmatig zet ik foto’s en berichtjes op de app over wat we allemaal doen in en rondom de klas. Houd deze app dus goed in de gaten.
Hier de codes om in de driemaster app te kunnen:
Alles wat je hoeft te doen is inloggen op de driemaster app (te downloaden in de playstore) met het volgende wachtwoord: XXXX


Belangrijke data voor onze groep:  

 • Maandag 10 september themaopening van groep 6/7
 • Dinsdag 11 september flessenpost
 • Vrijdag 14 september opening thema circus met gymmeester Rendal
 • Vanaf maandag 17 september zijn de oudergesprekken
 • Dinsdag 18 september informatieavond op school. Tussen 18:00 en 18.30 uur bij ons in de klas. Kom op tijd, kinderen mogen mee!
 • Donderdag 27 september fotograaf
 • Vrijdag 28 september studiedag, de kinderen zijn vrij
 • Maandag 1 oktober is de start van de kinderboekenweek

Mocht u nog vragen hebben, stel ze gerust!  

Wat een lange flessenpost deze keer, hopelijk is alles duidelijk.

Met vriendelijke groetjes,
juf Kirsten
groep 1/2

 

 

 

Terug

Tegelenpad 2

1324 DS Almere

036-5331399

dir.driemaster@nullprisma-almere.nl