Groep 4

Beste ouders,

De afgelopen weken hebben de kinderen heel hard gewerkt. Naast de gewone lessen zijn wij in de klas ook druk bezig geweest met het maken van de CITO toetsen. De kinderen hebben heel goed hun best gedaan!

Veiligheidsles

Vorige week dinsdag is er iemand van de gemeente in de klas gekomen om aan de kinderen iets te vertellen over de grote machines die in de wijk rondrijden. Zoals jullie waarschijnlijk al weten wordt er door de gemeente in de wijk gewerkt, dit kan natuurlijk voor onveilige situaties zorgen. In de klas en op de opslag van de machines hebben de kinderen uitleg gekregen over hoe zij ervoor kunnen zorgen dat zij goed zichtbaar zijn voor de bestuurder van deze wagens.

Kijkt u in uw mail voor de foto’s in de Flessenpost.

Taal

Ondertussen zijn wij al weer een week aan de slag met het vijfde thema van taal. Voor de vakantie hebben de kinderen een kopie meegekregen van de drie themateksten en daarbij passende  woordrijtjes, om te lezen ter voorbereiding op de woordenschatlessen. De woordenschatwoorden van die week staan er ook bij. De betekenis van de woordenschatwoorden wordt terug gevraagd op de toets.

Dit zijn de doelen van thema 5:

-              De kinderen kunnen 1 of twee zinsdelen aan een zin toevoegen.

-              De kinderen kunnen zinnen inkorten.

-              De kinderen leren dat er 2 soorten zinnen zijn: de vertelzin en de vraagzin.

-              De kinderen leren het verschil tussen beleefd en onbeleefd taalgebruik.

-              De kinderen leren wat een woordkast is.

Rekenen

Deze week ronden wij blok 7 van rekenen af. Volgende week beginnen wij alweer met blok 8. Dit moeten de kinderen kunnen aan het einde van blok 8:

 • Optellen en aftrekken tot 100
 • Met een kalender weerken
 • Verhoudingstabellen invullen

Kijkt u in uw mail voor de voorbeeldsommen.

Hulpouders

Voor ons uitje naar de Kemphaan op 2 april zijn wij nog steeds op zoek naar hulpouders. Er heeft zich pas 1 ouder aangemeld. Wie kan er deze dag ook met de auto kinderen naar de Kemphaan brengen en een groepje begeleiden? Aanmelden kan door ons in de klas aan te spreken of een mail te sturen naar s.bonneveld@driemaster-almere.nl .

Vriendelijke groet,

Juf Lucille en juf Samantha

 

Beste ouders,

De kinderen hebben de afgelopen weken hard gewerkt! Naast de gewone lessen zijn we ook druk bezig met het maken van de CITO toetsen. We hopen deze voor de vakantie allemaal af te hebben. De kinderen doen in ieder geval hard hun best! 

Voorlezen

De afgelopen twee weken stonden in het teken van voorlezen. Er is een mevrouw vanuit de gemeente gekomen, zij heeft een spannend boek aan de kinderen voorgelezen. De juffen hebben een toneelstukje gespeeld waarbij zij deelnamen aan een voorleeswedstrijd. De kinderen mochten hierbij de jury speelden en de juffen beoordelen op hun voorleeskwaliteiten.

Taal

Volgende week ronden wij het vierde thema van taal af en maken wij een begin met het vijfde thema.

 Dit zijn de doelen van thema 4:

-              De kinderen leren wat een zin is.

-              De kinderen leren een zin te maken door vragen te stellen over het werkwoord.

-              De kinderen leren dat een woord uit klankgroepen bestaat.

-              De kinderen leren wat pictogrammen zijn.

-              De kinderen kunnen een uitnodiging schrijven. 

Dit zijn de themawoorden van thema 4:

Week 1: de levensfase, de peuter, de volwassene, de bejaarde, ouderwets, modern, het uniform, opgroeien, de ervaring, het verslag, een hekel hebben aan, iets op zak hebben.

Week 2: de bruiloft, de bruidegom, het bruidsmeisje, morgenochtend, morgenmiddag, gisteravond, de sleep, algauw, de receptie, het feestmaal, de toespraak, gewoonlijk.

Week 3: de volgorde, één voor één, andersom, rangschikken, de grootte, het aanbreken van de ochtend, het vallen van de avond, tegenwoordig, voortaan, het geduld, het tijdstip, schrappen.

Bij het volgende thema krijgen de kinderen een kopie mee van teksten en woorden die bij het thema horen. Deze teksten kun je goed gebruiken om het lezen te oefenen, maar ook om de woordenschat woorden te oefenen. Bij elk verhaal zal ik opschrijven wanneer we denken dat we aan de les bij deze woorden gaan werken. Zo kunnen jullie thuis ook de betekenis van de woorden oefenen. Het is fijn als de kinderen de tekst voor de les alvast een keer gelezen hebben.

Dit zijn de doelen van thema 5:

-              De kinderen kunnen 1 of twee zinsdelen aan een zin toevoegen.

-              De kinderen kunnen zinnen inkorten.

-              De kinderen leren dat er 2 soorten zinnen zijn: de vertelzin en de vraagzin.

-              De kinderen leren het verschil tussen beleefd en onbeleefd taalgebruik.

-              De kinderen leren wat een woordkast is.

Rekenen

De kinderen moesten bij de toets van blok 5 ook een tempotoets maken. De kinderen kregen sommen te zien en moesten deze vlot uitrekenen. Sommige kinderen gebruiken nog steeds hun vingers om de sommen tot 10 uit te rekenen. Als je dit samen thuis wilt oefenen zijn er verschillende manieren om dit doen. Je kan bijvoorbeeld zelf sommenwerkbladen uitprinten op de site sommenmaker.nl. Gezelschapspellen waarbij je met twee dobbelstenen gooit zijn ook goed om het rekenen en de splitsingen tot 12 te oefenen. Thuis heb ik het spel Dos (van de makers van Uno) ook dit spel is handig om het oefenen van het optellen tot 10 te oefenen. Deze spellen zijn dus niet alleen leuk, maar ook leerzaam! Daarnaast kunnen de kinderen ook thuis inloggen op Squla (op het schoolaccount op schooldagen gratis tot half 4) en kunnen zij verhaalsommen oefenen op dagelijksrekenen.nl.

Volgende week ronden we alweer blok 6 van rekenen af en beginnen we met blok 7. De doelen van blok 6 zijn:

Ik ken de tafel van 5 en 10.

                Ik kan handig betalen met biljetten.

Ik kan nauwkeurig klokkijken.

                Ik kan sommen bij rekenverhaaltjes maken.  

Hulpouders gezocht!

Op dinsdag 2 april hebben wij weer een uitje naar de Kemphaan. Wij zijn op zoek naar ongeveer 6 ouders die de kinderen met de auto naar de Kemphaan toe willen brengen en daar een groepje willen begeleiden. Wie gaat er met ons mee?

Vriendelijke groet,

Juf Lucille en juf Samantha

 

Beste ouders, 

De maand november is voorbij gevlogen en de laatste maand van het kalenderjaar is alweer begonnen. De afgelopen weken hebben wij dagelijks trouw het Sinterklaasjournaal gekeken. Natuurlijk ging er dit jaar ook weer van alles mis.  Woensdag hopen we dat we Sinterklaas samen met zijn pieten op school mogen verwelkomen.  

Voorstelling 

Afgelopen donderdag zijn de kinderen naar het KAF geweest. Door mochten zij samen naar een voorstelling kijken. De naam van de voorstelling was ‘het bos draaft door’. De kinderen vonden het een erg leuke voorstelling. De voorstelling was vooral grappig, maar soms ook een beetje spannend. De kinderen schrokken erg van een donder die ze plots in het bos hoorden. Het was een geslaagd uitje.  

Taal 

Deze maand werken we verder aan het derde thema van taal. Dit thema gaat over mijn school. Inmiddels hebben we al acht lessen aan dit thema gewerkt. In deze lessen zijn een deel van de doelen van dit thema al aan bod gekomen. We gaan deze doelen nog verder oefenen de komende drie weken. 

De doelen van het derde thema zijn: 

 1. Ik weet wat medeklinkers en klinkers zijn.   
 1. Ik weet wat een bijvoeglijk naamwoord is en waar ik dit voor kan gebruiken.  
 1. Ik weet dat er in een zin een werkwoord en zelfstandig naamwoord staan. 
 1. Ik weet dat er in een samenstelling soms een werkwoord zit.  
 1. Ik weet wat een beschrijving is en kan iets beschrijven.  

De themawoorden zijn: 

Week 1: het meubilair, inrichten, passen en meten, saai, afwisselend, het idee, de wand, fraai, het gips, het karwei, de krukken en het luik.  

Week 2: het grofvuil, het vuilnis, het gft, het puin, het meetinstrument, de duimstok, het meetlint, de rolmaat, de lampenkap, hinken, de plattegrond, ontwerpen.  

Weel 3: de specerijen, het kaneel, de kerrie, de nootmuskaat, het bakmeel, het deeg, kneden, rijzen, bakken, de bereidingswijze, de ingrediënten, het recept.   

Rekenen 

Deze maand ronden we blok 4 af en starten we met blok 5. De doelen voor blok 5 zijn: 

Ken ik de tafel van 2. 

 

Kan ik getallen t/m 100 tussen tientallen zetten. 

 

Kan ik sommen bij sprongen maken.  

 

 

Kan ik deelsommen maken.  

 Vriendelijke groet, 

Lucille, Samantha en Bibiche 

 

Beste ouders, 

De eerste twee maanden zitten erop. De kinderen hebben hard gewerkt en al veel geleerd. Groep 4 is een gezellige en enthousiaste groep.   

Rekenen 

Volgende week ronden wij blok 3 af van rekenen. In dit blok hebben wij gewerkt aan de onderstaande doelen:

 1. Ik ken de vrienden van 100. 
 2. Ik kan tellen met sprongen van 2. 
 3. Ik kan keersommen maken m.b.v. groepjes van… 
 4. Ik kan schatten hoe groot iets is. 

Wisten jullie dat de kinderen al hebben geleerd wat tafelsommen zijn? Ze hebben ook al geoefend met het maken van sommen tot 100. Over twee weken starten wij met blok 4 van rekenen. In dit blok leren de kinderen de sommen tot 100 uitrekenen met behulp van een lege getallenlijn. Deze strategie blijven wij de rest van het jaar oefenen en toepassen bij het uitrekenen van de sommen. 

In blok 4 oefenen de kinderen de onderstaande doelen:

 1. Tellen met sprongen van 10 of grote huppen vanaf een willekeurig getal.
 2. Optellingen maken t/m 100.
 3. Aftrekkingen maken t/m 100
 4. Tot op de cm nauwkeurig meten met een liniaal.

Voor de kinderen is het belangrijk dat de sommen en splitsingen tot 10 gememoriseerd zijn. Dit betekent dat ze de antwoorden direct op kunnen noemen en hierbij niet meer hoeven te tellen. Om dit thuis te oefenen kunnen de kinderen bijv. spelletjes doen op rekenspelletjes.nu . Een aantal geschikte spellen voor het oefenen van de sommen tot 10 zijn: de waterscooterrace (erbij),  de eendenrace en de eilandentocht (eraf). 

Snappet 

De kinderen oefenen het rekenen op Snappet. In Snappet bieden we de rekenlessen aan, maar kunnen we de kinderen ook cadeautjes sturen, dit zijn oefeningen voor de leerdoelen die ze nog lastig vinden. Daarnaast kunnen de kinderen ook zelf aan de slag met de leerdoelen waar zij nog moeite mee hebben, deze leerdoelen staan in het rode vakje. De opdrachten die de leerlingen hier maken passen zich automatisch aan aan het niveau van de leerlingen. Gaat het goed, dan worden de opdrachten moeilijker. 

De kinderen werken tijdens het maken van de opdrachten met een kladschrift. In het kladschrift kunnen ze de sommen uittekenen, tussenstapjes maken of getallenlijnen tekenen. De komende tijd gaan wij veel aan de slag met opdrachten die de kinderen moeten tekenen in hun kladschrift. Nieuwsgierig? De kinderen hebben hun kladschrift (bijna) altijd in hun la liggen.   

Taal 

We werken al twee weken aan het tweede thema van taal. De kinderen hebben de afgelopen periode aan de onderstaande doelen gewerkt.

 1. Ik leer wat een woordparachute is en oefen de themawoorden. 
 2. Ik leer wat een werkwoord is en hoe ik deze in een zin moet vinden. 
 3. Ik leer hoe ik groepjes van drie woorden maak: een lidwoord, een bijvoeglijk naamwoord en een zelfstandig naamwoord. 
 4. Ik leer dat een punt bij een zin hoort. 
 5. Ik leer wat een verkleinwoord is. 

De themawoorden zijn: 

Week 1: op pad gaan, onderweg zijn, de bestemming bereiken, de kust, de duinen, het gebied, het binnenland, de duikbril, de auteur, de seria, de griffel, de illustratie. 

Week 2: de golf, de branding, de stroming, het getijde, de eb, de vloed, de schol, de tong, de baars, ondergaan (van de zon), opkomen (van de zon), fris. 

Week 3: rijmen, het rijmwoord, de rijmklank, het gedicht, opeens, geleidelijk, de vos, de blubber, muzikaal, eindeloos, de tekst, de heimwee.  

Aan het einde van deze maand starten we met het derde thema van taal. De kinderen werken in de eerste weken aan deze doelen: 

 1. Ik weet wat medeklinkers en klinkers zijn.   
 2. Ik weet waar het bijvoeglijk naamwoord staat in een zin. 
 3. Ik weet dat er in een zin een werkwoord en zelfstandig naamwoord staan. 

De themawoorden zijn: 

Week 1: het meubilair, inrichten, passen en meten, saai, afwisselend, het idee, de wand, fraai, het gips, het karwei, de krukken en het luik.  

Rapport en oudergesprekken 

De meeste rapporten zijn ingeleverd, dat is fijn. Het einde van deze week krijgen de kinderen de voorloper van het rapport mee naar huis. De voortgangsgesprekken vinden plaats in de week van 12 november.

Gym

Afgelopen vrijdag was er wat verwarring ontstaan over de gymtijden van de kinderen. Op vrijdag starten alle kinderen van groep 4 gewoon in de klas. Zij gaan op een later moment verdeeld over groep 3 en groep 5 gymmen. Op woensdag start een groot deel van de kinderen in de klas. De volgende kinderen worden wel om 8.20 (start 8.30) in de gymzaal verwacht: Marit, Daniel, Nora- Lynn, Kamsana, Timur, Noah, Mert, Keychairo en Hillary. Zij gymmen mee met groep 5.

Woensdag

Vrijdag

Gym (met groep 5): 8.30-9.15

Gym (met groep 3): 9.15-10.00

Gym (met groep 3): 9.15-10.00

Gym (met groep 5): 10.00 -10.45

Vriendelijke groet,

Juf Bibiche, juf Lucille en juf Samantha

 

Beste ouders,

De eerste maand in groep 4 is voorbij gevlogen. In groep 4 is er voor de kinderen veel veranderd. Ze moeten veel meer in schriften en uit boeken werken en ze hebben geleerd hoe ze met de tablet moeten werken. De kinderen hebben al deze dingen vlot opgepakt en weten steeds beter wat er van hen verwacht wordt.  

De leerlingen zitten in de groep in tweetallen. Deze keuze hebben we gemaakt omdat de kinderen het op dit moment nog nodig hebben om tijdens de instructies goed op te kunnen letten. De komende weken gaan wij het werken in groepjes tijdens het zelfstandig werken weer oefenen. Het uiteindelijke doel is dat de leerlingen zowel tijdens het werken, als tijdens de uitleg weer in groepjes kunnen zitten.   

Thuis oefenen 

De kinderen hebben maandag een blad met inlogcodes voor Squla, dagelijks rekenen en Nieuwsbegrip XL gekregen. Wisten jullie dat de kinderen hier thuis ook mee kunnen oefenen? Er kan op ieder moment van de dag en elke dag van de week ingelogd worden op Nieuwsbegrip XL en op Dagelijks rekenen. Wij hebben de inlogcodes niet aan de kinderen meegegeven naar huis. Dit om te voorkomen dat de kinderen deze op straat kwijtraken en iemand anders in hun account kan komen. Wil je een kopie van de inlogcodes? Maak een foto van de bladzijde of vraag een kopietje aan de leerkrachten  

De meeste ouders zijn wel bekend met of hebben gehoord over Squla. Squla is voor de kinderen gratis toegankelijk op schooltijden, dus van 8.30 tot 15.30. Dat betekent dat er op de woensdag en vrijdagmiddag thuis mee geoefend kan worden en dat dit ook in de herfstvakantie kan.   

Op Nieuwsbegrip XL kunnen de kinderen het begrijpend lezen en hun woordenschat oefenen. De woordenschatles die bij de tekst van die week hoort is daar door de kinderen zelf te maken. De les die we op school doen kun je niet daar niet vinden, maar er is wel een andere tekst over hetzelfde onderwerp waar de kinderen mee aan de slag kunnen. Zo kunnen de kinderen thuis dus ook aan de slag met begrijpend lezen!  

Dagelijks rekenen is een website waar elke dag, dus ook in het weekend, nieuwe verhaaltjessommen geplaatst worden. De kinderen kunnen op deze manier redactiesommen oefenen. De vraagstelling komt overeen met die van de CITO. Op dit moment zijn de sommen erg pittig en nog boven het niveau waarop wij in de klas werken. Over enkele weken als de leerlingen sommen tot 100 hebben leren uitrekenen zouden alle kinderen de opdrachten moeten kunnen maken.   

Uitje naar de Kemphaan 

Op 19 oktober staat het eerste uitje op de planning. De kinderen gaan deze dag naar de Kemphaan. Vorige week hebben wij hier een mail over gestuurd met meer informatie. Er hebben zich al drie ouders aangemeld die mee kunnen. Het vervoer voor 11 kinderen is hiermee geregeld, dat is fijn! We hebben nog 14 kinderen en een juf die ook graag meewillen. Wie wil er helpen om de kinderen te vervoeren en een groepje te begeleiden?   

Rekenen 

Vorige week zijn wij begonnen met blok 2.  In blok 2 van rekenen werken we aan de volgende doelen: 

 1. Ik kan getallen tot en met 100 ordenen.
 2. Ik kan optellen en aftrekken tot en met 20. 
 3. Ik kan op verschillende manieren naar getallen springen.
 4. Ik kan getallen tot en met 100 op een getallenlijn plaatsen.

Taal 

Gisteren hebben wij de toets gemaakt van het eerste thema. Vandaag zijn wij begonnen aan het tweede thema van taal.  

In thema 2  van taal werken we aan de volgende doelen: 

 1. Ik leer wat een woordparachute is en oefen de themawoorden.
 2. Ik leer wat een werkwoord is en hoe ik deze in een zin moet vinden.
 3. Ik leer hoe ik groepjes van drie woorden maak: een lidwoord, een bijvoeglijk naamwoord en een zelfstandig naamwoord.
 4. Ik leer dat een punt bij een zin hoort.
 5. Ik leer wat een verkleinwoord is.

De themawoorden zijn: 

Week 1: op pad gaan, onderweg zijn, de bestemming bereiken, de kust, de duinen, het gebied, het binnenland, de duikbril, de auteur, de serie, de griffel, de illustratie. 

Week 2: de golf, de branding, de stroming, het getijde, de eb, de vloed, de schol, de tong, de baars, ondergaan (van de zon), opkomen (van de zon), fris. 

Week 3: rijmen, het rijmwoord, de rijmklank, het gedicht, opeens, geleidelijk, de vos, de blubber, muzikaal, eindeloos, de tekst, de heimwee.  

Spelling 

Met spelling leren de kinderen verschillende categorieën. Ze leren dat woorden of woordstukjes tot een categorie behoren. Bij elke categorie hoort een bepaalde regel. Door deze regel toe te passen leren de kinderen de woorden goed te spellen. In groep 3 hebben de kinderen de categorieën 1 t/m 8 geleerd. De afgelopen weken hebben wij categorie 1 t/m 4 (1 hakwoord, 2 wachtwoord, 3 fopletter, 4 bankletter) herhaald en geoefend. Deze maand herhalen we categorie 5 t/m 8 (5 Chinese letter, 6 drietekenklank, 7 langermaakwoord, 8 viertekenklank) en leren wij een nieuwe categorie, namelijk categorie 9. Categorie negen gaat over de voorvoegsels be-, ge- en ver-. Je hoort de u maar schrijft de e. 

De kinderen hebben een mapje in hun la waar ze alle aangeleerde categorieën terug kunnen vinden. Ben je nieuwsgierig geworden? Vraag aan uw kind of ze de categorieën uit willen leggen. Door het zelf aan iemand uit te leggen onthouden zij de leerstof zelf beter.  

 

Beste ouders,

De afgelopen week is er al heel hard gewerkt in groep 4. Dit jaar is er veel nieuw, we hebben nieuwe boeken, nieuwe schriften, nieuw tablets en we hebben twee nieuwe kinderen in de klas, Noah en Nora-Lynn. De eerste schooldagen hadden we het druk, maar was het ook erg gezellig. We gaan er dit jaar een leuk en leerzaam jaar van maken. 

Taal

We werken met de taalmethode Taal Actief. We hebben hier een boek, schrift en werkboek voor. Elke dag maken we een taalles. 

In blok 1 van taal werken we aan de volgende doelen:

 1. Ik leer wat een lidwoord is (de, het, een).
 2. Ik leer wat een zelfstandig naamwoord is (de naam van een ding, dier of mens).
 3. Ik leer hoe ik een samenstelling maak. (fiets+bel=fietsbel)
 4. Ik leer wat het alfabet is en kan dit opzeggen van a tot z.
 5. Ik leer de themawoorden.

De themawoorden zijn:

Week 1: de onbekende, de bekende, de boezemvriend, de redder, het gevaar, de veiligheid, de stakker, de ramp, de handtekening, de kameraad, vluchten, de stam.

Week 2: de held, de lafaard, dapper, laf, een oogje hebben op, een kleur krijgen, hevig, alsmaar, met opzet, boffen, het talent, het bewijst.

Week 3: haten, de vijand, optrekken met (iemand), de e-mail, het beeldscherm, de laptop, de toets, de kans, driemaal is scheepsrecht, het praatje, de tekstballon, de denkwolk.

Nieuwsbegrip

Dit jaar gaan de kinderen in groep 4 voor het eerst aan de slag met nieuwsbegrip om het begrijpend lezen te oefenen. Elke week lezen wij een tekst over een actueel onderwerp. Vandaag hebben wij onze eerste les gehad. De tekst nemen de kinderen na de les mee naar huis, deze kunnen ze thuis nog eens lezen en zo kunnen ze er thuis iets over vertellen. 

Schrijven

Vorig jaar hebben we alle letters leren schrijven, deze letters blijven we dit jaar tijdens de schrijflessen oefenen. Dit jaar leren wij ook alle hoofdletters. We hebben al de hoofdletter A, B, C en D al geleerd. Elke week leren we twee nieuwe hoofdletters schrijven. 

Rekenen

Met rekenen werken wij niet meer in een werkboek, maar op de tablet met Snappet. De sommen die normaal in het boek staan worden nu één voor één aangeboden op de tablet. Hierdoor hoeven wij niet alles over te schrijven. De tablet vertelt ons direct of we een som goed of fout hebben gemaakt, we kunnen onze fouten dan meteen verbeteren. De juf kan met één druk op de knop zien wie er klaar is, of we de opdrachten begrijpen of dat we nog wat extra hulp nodig hebben. Ook kan de juf cadeautjes voor ons klaar zetten voor als we klaar zijn met de les. Dit zijn opdrachten op ons eigen niveau. Op de informatieavond van volgende week mogen jullie de tablets samen met de kinderen bekijken en leggen we in de klas met de tablets werken. 

In blok 1 van rekenen werken we aan de volgende doelen:

 1. Ik kan optellen en aftrekken tot 20 met geld.
 2. Ik kan getallen tot en met 20 splitsen.
 3. Ik kan uitslagen bij vormen zoeken.
 4. Ik kan plattegronden bij bouwsels zoeken.

Vriendelijke groet,

Juf Samantha en juf Bibiche

  

Terug

Tegelenpad 2

1324 DS Almere

036-5331399

dir.driemaster@nullprisma-almere.nl