Groep 5

Nieuws uit groep 5  

Welkom 

Afgelopen maandag hebben wij een nieuwe leerling mogen verwelkomen in onze groep. Haar naam is Katherina. Wij wensen haar veel plezier op de Driemaster.  

Rapport 

Aanstaande vrijdag komt het eerste rapport weer mee naar huis. Dit is een kort overzicht van de eerste weken op school. De week erna zullen er gesprekken plaatsvinden. Mocht ik met u in gesprek willen, dan hoort u dit uiteraard van mij. Mocht u mij willen spreken, dan kunt u een tijd inplannen in de app.  

Sintfeest in groep 5 

Vanaf groep 5 worden er lootjes getrokken en surprises gemaakt. Nu zijn er misschien nog kinderen die in onze goedheiligman geloven. Hier wordt uiteraard rekening mee gehouden. Op de dag dat we lootjes gaan trekken, vrijdag 16 november, dan wordt er vanuit de Sint en Pieten hulp gevraagd aan de kinderen via een brief. Op het lootje die ze mee naar huis krijgen, komt verdere informatie te staan, zodat we er een mooie dag van kunnen maken op 5 december.  

Doelen 

De reken- en taaldoelen krijgt u aankomende week weer mee naar huis met oefenmateriaal.  

Spelling 

Deze maand herhalen we alle categorieën die we tot nu toe geleerd hebben. 

We breiden uit met de volgende regel: ‘s , zoals in ‘s morgens en ‘s middags, maar ook ‘s zomers, waarbij je de ‘s en de –z samen hoort.  

Leskracht i.c.m. de Vreedzame School 

We leren om compromissen te sluiten. We gaan op zoek naar een win-win situatie, waarbij iedereen een beetje zijn zin krijgt en niet 1 iemand. Dit oefenen we in steeds grotere groepjes, waarbij we bijvoorbeeld met z’n vieren taken moeten verdelen of een beslissing moeten nemen.  

Begrijpend lezen 

We leren verbanden leggen in teksten. 

We leren vragen te stellen bij een tekst.  

We leren het hoofdonderwerp uit een alinea te halen.   

Belangrijke data 

Maandag 5 november: juf Deborah aanwezig 

Woensdag 7 november: juf Michelle aanwezig 

Donderdag 8 november: Nationaal schoolontbijt 

Vrijdag 9 november: voorloper rapport mee 

Woensdag 14 november: Chris jarig 

Vrijdag 16 november: lootjes trekken + toetsje tafel 1 tm 5 en 10 

Donderdag 22 november: bezoek aan Van Gogh museum --> continurooster tot 14:15 

Dinsdag 27 november: Cloud jarig 

Vrijdag 30 november: toetsje tafel 6 tm 9 

Vriendelijke groet, 

Juf Deborah

Nieuws uit groep 5

Wat hebben we alweer veel gedaan in 5 weken tijd. De kinderen staan af en toe te kijken van wat we de afgelopen weken allemaal al hebben geleerd. Ook merk ik in de klas dat routines steeds meer ook echt een routine worden, waardoor we ook steeds vlotter door de dag kunnen. 

Wereldoriëntatie

Afgelopen week zijn we begonnen met de regenboogwereldkist (rbwk). Met deze manier van wereldoriëntatie leren, leren de kinderen om met eigen leervragen te stellen rondom een thema. Omdat we met taal ook met het thema zintuigen zijn begonnen, heb ik er voor gekozen omdat met de rbwk ook te doen.

Eerst hebben we ons georiënteerd op het thema en hebben we een woordspin gemaakt met wat we allemaal al weten. Maar uiteraard wilden de kinderen nog meer over zintuigen weten. Hier zijn 5 onderzoeksvragen uitgekomen:

 • Hoe werkt gebarentaal? En hoe leer je dit?
 • Hoe kunnen blinde mensen over straat gaan?
 • Hoe werkt je mond? En hoe komt het dat wij smaken proeven?
 • Hoe komt het dat wij voelen?
 • Hoe kunnen blinde mensen lezen en schrijven.

In groepjes gaan de kinderen onderzoeken. Ze gaan antwoorden zoeken op de vragen en gaan dit in een presentatievorm presenteren aan de groep. Dit kan bijv. een muurkrant zijn, of ze willen een toneelstukje spelen, of misschien wel een Powerpoint maken. Hier hebben de kinderen vrij keuze uit een aantal mogelijkheden. 

Mocht u thuis materialen hebben die bij het thema aansluiten, dan houden wij ons natuurlijk aanbevolen. Gaat u met uw kind naar de bibliotheek? Misschien vindt uw kind het leuk om boeken mee te nemen over dit onderwerp. Deze mogen op school ook gebruikt worden. 

Creacircuit

Een aantal keer in het jaar houden wij op vrijdagmiddag een kunst-en cultuurmiddag. De kinderen mogen dan uit verschillende onderdelen kiezen en gaan dan misschien ook wel naar een andere groep. Dit is iedere keer in een cluster van 3 keer. Na die drie keer mogen de kinderen opnieuw kiezen.  

Vlinders in de klas

Heeft u ze al gezien? De rupsen die wij gekregen hebben van de Vlinderstichting beginnen een cocon te worden. We hadden geleerd, dat zodra de rupsen stoppen met eten dat ze naar deze fase toe gaan. Nu even afwachten hoe lang het duurt voordat ze een vlinder worden. 

De poppen die we hadden gekregen zijn inmiddels vlinders geworden en die hebben we uiteraard vrij gelaten. Wat vinden de kinderen dit een fascinerend proces! 

Driemaster app

Heeft u de app al ingesteld dat u alle groep 5 berichten ook ziet? Bij de instellingen klikt u groep 5 aan en heeft u het wachtwoord: groep5D nodig. Hier komt regelmatig een bericht vanuit de klas op te staan. 

Doelen

Zoals u weet komen de doelen van rekenen en taal via oefenbladen mee naar huis. 

Onze spellingdoelen voor deze maand:

 • We herhalen alle categorieën die we tot nu toe hebben besproken.
 • We herhalen de onbeklemtoonde a, zoals in alarm, kasteel, balans, partij.
 • We leren categorie 13: Je hoort een ie, maar je schrijft een i. Zoals in kilo, januari, minuut, dirigent, liter en olifant.
 • We kennen al veel woorden waar de au in staat, maar deze lijst breiden we uit.

Onze belangrijkste doelen voor begrijpend lezen:

 • We leren belangrijke woorden uit een tekst te halen die er voor zorgen dat we een goede samenvatting kunnen maken.
 • We leren verwijswoorden herleiden. Bijv. De kast is helemaal gevuld. Hij puilt bijna uit. Het woordje hij verwijst naar de kast. Als je deze woorden goed kunt herleiden, begrijp je een tekst beter. 

Voor vragen weet u mij natuurlijk te vinden.

Vriendelijke groet,

Deborah Janssen

Nieuws uit groep 5  

1e week 

We zijn alweer iets meer dan een week naar school geweest. We hebben een goede 1e week gehad waarin we afspraken met elkaar gemaakt hebben over hoe we het samen fijn hebben in de groep. Ook hebben de kinderen geleerd wat het verschil is tussen regels en afspraken. Juf heeft regels, bijvoorbeeld bij 3,2,1,0 dan zit je op je plek, ben je stil en luister je naar de juf. Een voorbeeld van een afspraak die de kinderen met elkaar gemaakt hebben is dat ze graag rust willen hebben in de klas. De eerste afspraken hangen al in de klas, maar daar komen er vast nog wel meer bij gedurende de aankomende dagen. 

Misschien heeft u al gemerkt dat uw zoon/dochter iets later buiten is dan de rest van de groep. We hebben een takenbord gemaakt en hebben taken verdeeld. Enkele taken voeren de kinderen uit om 15:15 of op woensdag om 12:30. We hebben met elkaar afgesproken dat we elke 2 weken het takenbord schoonvegen en opnieuw de taken verdelen.  

Met rekenen, taal, spelling en schrijven zijn we ook al druk bezig geweest. De aankomende week gaan we ook aan de slag met nieuwe vakken voor groep 5; blits en topografie. Hier kunnen ze eigenlijk niet op wachten.  

Op de informatieavond kunt u alle methodes die we gebruiken inkijken en vragen stellen over de inhoud. Wij vertellen u er graag meer over. Daarnaast vertellen wij ook over de nieuwe dingen die vanaf groep 5 voor uw zoon/dochter van toepassing zijn. 

Wachtwoord blogfunctie groep 5 

Wij willen graag leuke, informatieve en interessante momenten uit de klas met u delen. Hiervoor zijn wij vorig jaar gestart met een blogfunctie op de app. Om de foto’s en berichtjes voor groep 5 te kunnen zien, moet u in de instellingen groep 5 activeren. Dit doet u met het wachtwoord: XXXX 

Heeft u hulp nodig? Laat het ons weten!  

Rekenrooster 

Vandaag hebben de kinderen een rekenrooster mee naar huis gekregen. Leest u dit goed, hang het blad op de koelkast en noteer de data in uw agenda. Mocht u hier vragen over hebben, dan horen wij dit uiteraard graag.   

Doelen 

Per thema of blok van taal of rekenen, zal ik een blad mee naar huis geven waar de doelen op genoemd staan met daaraan vast enkele oefenbladen, zodat u thuis ook kunt oefenen met uw zoon/dochter.  Dit hoeft niet terug naar school. 

Doelen van andere vakken zal ik vervolgens hier in de flessenpost noemen.  

GEVRAAGD 

 • Heeft u een oud 2-persoons laken in een lichte kleur over en mogen wij die hebben? Die zouden wij graag willen gebruiken voor een topografie activiteit. 
 • Dinsdag 18 september krijgen wij rupsen binnen die gaan ontpoppen tot koolwitjes. Heeft u een klein terrarium of aquarium waar wij deze in kunnen zetten? Deze komt uiteraard na afloop weer terug naar huis. 
 • Wij sparen kleine doosjes. Hierbij kunt u denken aan luciferdoosjes, smarties doosjes of de doosjes van de krentjes. 

Bedankt, namens alle kinderen! 

Vriendelijke groet, 

Juf Deborah en juf Susan 

 

 

Terug

Tegelenpad 2

1324 DS Almere

036-5331399

dir.driemaster@nullprisma-almere.nl