Groep 5

Nieuws uit groep 5 

Ik hoop dat jullie een fijne meivakantie hebben gehad. Bij mij komt altijd het besef na de meivakantie dat we echt nog maar een korte periode hebben tot aan de zomervakantie. We hebben nog zo veel leuke dingen in het vooruitschiet, dat we zeker weten een leuke laatste paar weken in groep 5 zullen hebben.

Uitje 16 mei

Voor de vakantie heb ik u een mail gestuurd met de vraag welke ouders er mee kunnen met ons uitje. Tot nu toe (misschien heeft u zich maandag mondeling op school aangemeld, dan ben ik u erg dankbaar) hebben we 2 auto’s. Dit is niet voldoende om het uitje door te laten gaan. Dat zou natuurlijk erg jammer zijn voor de kinderen. Kent u nog iemand die ons kan helpen, een opa, oma, oom, tante, enz? Wij zijn erg blij met alle hulp. Ik hoor het graag, het liefst via de mail.

Maandopening op 1 juli

Op maandag 1 juli zijn wij als groep aan de beurt om de maand te openen. Ik merk dat veel kinderen het in de groep leuk vinden om toneelstukjes te bedenken en uit te voeren. Dit keer wil ik in de maandopening hieraan tegemoetkomen. Morgen ga ik inventariseren welke kinderen een rol met tekst willen of dat ze als bijrol wel op het podium staan, maar geen tekst willen. Omdat we het dit keer iets groter aanpakken bij een themaopening (de vorige keer hebben we een liedje gezongen), wil ik u graag uitnodigen bij deze themaopening om 10:30 uur. Het toneelstuk zal ongeveer 20 minuten duren. Zet hem dus alvast in de agenda! 

Aankomende week zullen wij inventariseren welke spullen wij nodig hebben. U hoort van mij of er bepaalde verzoeken komen. 

Doelen

Nog niet alle doelen zijn afgerond van de vorige periode. Wij zijn hier dus nog mee bezig, kijkt u nog even in de vorige flessenpost a.u.b.

Heeft u alle foto’s al gezien op de app? Ik heb voor de meivakantie een heleboel foto’s geüpload van de afgelopen periode.

Vriendelijke groet,

Juf Deborah

 

Nieuws uit groep 5 

Verkeerseducatie

Vorige week dinsdag zijn wij met de gehele groep naar de basisplaats geweest voor de machines en de bouwmaterialen die nodig zijn om de wijk op te knappen.

We hebben geleerd waar de ‘dode hoek’ van verschillende wagens zit. Als wij de chauffeur niet kunnen zien, dan kan hij ons ook niet zien. We hebben even op de plek van de chauffeur gezeten om dit zelf ook te ervaren om eens in de spiegels te kijken.

De foto’s van deze leerzame ervaring vindt u op de Driemaster app. 

Wijziging tot aan de meivakantie

Omdat ik tot aan de meivakantie 5 woensdagen naar mijn opleiding moet, zal juf Mathilene er dan zijn. Dit start al aanstaande woensdag. 

Tafels!!!

Zoals u misschien al eerder hebt gelezen, is het van belang dat kinderen in groep 5 alle tafels van vermenigvuldiging goed kennen. Wij oefenen dit geregeld op school, maar ik wil u vragen om hier een aantal keer per week ook met uw zoon/ dochter mee te oefenen. Vooral de tafel van 6-9 is bij veel kinderen nog een aandachtspunt. De kinderen weten dat ze de tafels nodig hebben om straks ook breuken te kunnen gebruiken.

Om de kinderen te motiveren heb ik een leuke tafeldiploma die ze kunnen behalen. Hierbij hebben we ook besproken dat iemand hem misschien volgende week al kan behalen, maar dat sommige kinderen er misschien wat langer over doen en hem misschien over een aantal weken halen. 

Doelen

Deze week ontvangt u weer een pakketje voor rekenen en taal om thuis met de doelen te oefenen. 

Spelling

 • We herhalen de tot nu toe geleerde categorieën.
 • We leren woorden als: politie, natie, garantie.

Begrijpend lezen

De nadruk komt de aankomende periode te liggen om complexe vragen op te lossen uit een tekst. De kinderen kunnen heel goed informatie uit een tekst halen, maar soms wordt ook gevraagd om dingen met elkaar te vergelijken of dat je meerdere stukken uit een tekst nodig hebt om een vraag op te lossen.

Engels

Het 3e hoofdstuk gaat over het verkeer. We leren om in het engels de weg te vragen, maar ook de weg te wijzen.  We leren de verschillende vervoersmiddelen en de kaart te gebruiken. Hierbij gebruiken we ook woorden om een bestemming aan te geven, zoals cinema, supermarket, hospital, farm, playground.

Uitje

Het is nog een beetje vroeg, maar ik ben graag op tijd. Donderdag 16 mei hebben wij een uitje ‘Overleef in het polderbos’. Dit uitje duurt van 10:00-15:00.

Wie zou er kunnen rijden en die dag kunnen begeleiden? We hebben 5-6 auto’s nodig. Ik hoor het graag! U mag mij uiteraard ook mailen.

Vriendelijke groet,

Juf Deborah

 

Nieuws uit groep 5

Vreedzame School

In het blok waar we vorige week mee begonnen zijn, hebben we het over emoties en gevoelens. De kinderen weten heel goed hoe emoties er uit zien. We maken nu de vertaalslag naar dat kinderen binnen een situatie echt naar iemand zijn gezicht kijkt en handelt naar de emotie die een ander heeft. Dit zowel bij positieve emoties als bij emoties waarbij kinderen boos of verdrietig zijn.

Ook leren we de kinderen te accepteren dat alle emoties er mogen zijn en dat iedereen daar een andere behoefte heeft. U kunt hierbij denken dat iedereen zijn eigen handleiding heeft. Op deze manier leren we elkaar nog beter kennen. 

Wereldoriëntatie

Nadat we een natuurkundig en een geschiedenisonderwerp hebben behandeld bij wereldoriëntatie, zijn we nu begonnen met een aardrijkskundig thema. We onderzoeken allerlei aspecten van een wijk, maar ook van onze wijk; Stedenwijk.

De onderzoeksvragen die de kinderen hebben opgesteld:

 • Hoeveel inwoners heeft Stedenwijk? Uit hoeveel verschillende landen komen zij?
 • Hoe groot is Stedenwijk? Zijn er grotere wijken in Almere? Welke?
 • Wat wordt er allemaal opgeknapt in Stedenwijk? Waarom doen ze dit? Wanneer zijn ze klaar?
 • Welke gebouwen zijn er in Stedenwijk? Voor wie zijn deze gebouwen? (Voorzieningen in een wijk.)
 • Wanneer is Stedenwijk gebouwd? Hoe wordt een wijk bedacht en gebouwd?

Doelen spelling

 • We herhalen alle categorieën die we tot nu toe hebben behandeld. Dit doen wij is steeds langere woorden.
 • We leren woorden als ‘politie, natie, spatie’.

Doelen begrijpend lezen

Eigenlijk zijn we met begrijpend lezen altijd bezig met de leestrategieën die beurtelings langskomen bij nieuwsbegrip. De strategieën passen de kinderen toe in steeds complexere en langere teksten. Vanuit de toetsen die we maken, zowel methodetoetsen als de CITO toetsen, analyseer ik aan welke strategie wij meer aandacht moeten besteden.

Vriendelijke groet,

Juf Deborah

Nieuws uit groep 5 

Rekenen

Eerder heeft u kunnen lezen dat de tafels heel erg belangrijk zijn in groep 5. Van de kinderen wordt nu verwacht dat ze de tafel van 1-10 kennen. Dit betekent dat wanneer er een som aan ze wordt gevraagd, dat ze eventueel met een tussenstap (bv 6x4 via 5x4) kunnen noemen.

Ook wordt van de kinderen verwacht dat ze een verhaal kunnen herkennen waar een keersituatie in voorkomt. Hierbij wordt ook het omgekeerde, de deelsommen, aan de kinderen gevraagd. We zijn druk bezig om ook de deelsommen goed uit te kunnen rekenen.

Uiteraard moeten de kinderen uit een context de som kunnen halen. Hierbij stimuleren we de kinderen vooral door te bedenken wat er nu gebeurt, het eventueel te tekenen en daarna te bepalen wat voor soort som ze moeten uitrekenen.

Wilt u hier mee oefenen? De site www.redactiesommen.nl heeft voor verschillende niveaus redactiesommen om dit te oefenen. Dit kan zowel online als via een werkblad. 

Toetsen

Op maandag 28 januari gaan wij weer beginnen met de citotoetsen. We trekken hier ongeveer 2 weken voor uit. Deze toetsen worden op de ochtenden afgenomen. Met deze toetsen krijgen we extra informatie over het niveau van uw kind, zodat we daarna kunnen analyseren welke aanpak daarna het beste past.

Met gewone toetsen, toetsen we de kinderen over een korte periode. Met de citotoetsen kijken we onder andere of kinderen vaardigheden hebben ontwikkelt over een langere periode.

Met het volgende rapport wordt u op de hoogte gesteld van de resultaten van uw zoon of dochter. 

Wereldoriëntatie

Deze week sluiten wij het thema ‘Jagers en boeren in de steentijd’ af. Het volgende thema die wij gaan starten gaat over onze omgeving met alle faciliteiten daarin en ook hoe onze omgeving is ingericht. Dit is dus een aardrijkskundig thema. Dit thema hebben de kinderen zelf gekozen, omdat er nu zoveel gebeurt op het gebied van herinrichting in de wijk. 

Doelen

Aankomende week krijgt u voor rekenen en taal weer een pakketje mee met de doelen voor de aankomende weken. 

Spellingdoelen

 • We herhalen de categorieen die we tot nu toe hebben geleerd. Dit leren wij in woorden met de klankgroepen. (3- klapjes)
 • We leren categorie 16. meervoudswoorden als panda’s , foto’s en menu’s.

Begrijpend lezen doelen

 • We leren belangrijke woorden uit de tekst te halen.
 • We leren de belangrijkste zin uit een alinea te halen.
 • We leren bij verwijswoorden het verband te leggen naar de juiste persoon of onderwerp. Bv: In de klas zijn de kinderen aan het werk. Zij zijn erg geconcentreerd. De zij verwijst naar de kinderen.
 • Wij breiden onze woordenschat uit met moeilijke woorden uit de tekst.

U kunt deze doelen ook thuis oefenen. Dit kunt u met elk verhaal of boek doen.

Vreedzame School

In blok 4 leren we dat we hart voor elkaar moeten hebben. Hierbij gaan we in op gevoelens en hoe je met verschillende emoties zelf om kunt gaan, maar ook als je ze bij een ander herkent. Ook wordt er gepraat over dankbaarheid.

Vriendelijke groet,

Juf Deborah

 

Nieuws uit groep 5  

Welkom 

Afgelopen maandag hebben wij een nieuwe leerling mogen verwelkomen in onze groep. Haar naam is Katherina. Wij wensen haar veel plezier op de Driemaster.  

Rapport 

Aanstaande vrijdag komt het eerste rapport weer mee naar huis. Dit is een kort overzicht van de eerste weken op school. De week erna zullen er gesprekken plaatsvinden. Mocht ik met u in gesprek willen, dan hoort u dit uiteraard van mij. Mocht u mij willen spreken, dan kunt u een tijd inplannen in de app.  

Sintfeest in groep 5 

Vanaf groep 5 worden er lootjes getrokken en surprises gemaakt. Nu zijn er misschien nog kinderen die in onze goedheiligman geloven. Hier wordt uiteraard rekening mee gehouden. Op de dag dat we lootjes gaan trekken, vrijdag 16 november, dan wordt er vanuit de Sint en Pieten hulp gevraagd aan de kinderen via een brief. Op het lootje die ze mee naar huis krijgen, komt verdere informatie te staan, zodat we er een mooie dag van kunnen maken op 5 december.  

Doelen 

De reken- en taaldoelen krijgt u aankomende week weer mee naar huis met oefenmateriaal.  

Spelling 

Deze maand herhalen we alle categorieën die we tot nu toe geleerd hebben. 

We breiden uit met de volgende regel: ‘s , zoals in ‘s morgens en ‘s middags, maar ook ‘s zomers, waarbij je de ‘s en de –z samen hoort.  

Leskracht i.c.m. de Vreedzame School 

We leren om compromissen te sluiten. We gaan op zoek naar een win-win situatie, waarbij iedereen een beetje zijn zin krijgt en niet 1 iemand. Dit oefenen we in steeds grotere groepjes, waarbij we bijvoorbeeld met z’n vieren taken moeten verdelen of een beslissing moeten nemen.  

Begrijpend lezen 

We leren verbanden leggen in teksten. 

We leren vragen te stellen bij een tekst.  

We leren het hoofdonderwerp uit een alinea te halen.   

Belangrijke data 

Maandag 5 november: juf Deborah aanwezig 

Woensdag 7 november: juf Michelle aanwezig 

Donderdag 8 november: Nationaal schoolontbijt 

Vrijdag 9 november: voorloper rapport mee 

Woensdag 14 november: Chris jarig 

Vrijdag 16 november: lootjes trekken + toetsje tafel 1 tm 5 en 10 

Donderdag 22 november: bezoek aan Van Gogh museum --> continurooster tot 14:15 

Dinsdag 27 november: Cloud jarig 

Vrijdag 30 november: toetsje tafel 6 tm 9 

Vriendelijke groet, 

Juf Deborah

Nieuws uit groep 5

Wat hebben we alweer veel gedaan in 5 weken tijd. De kinderen staan af en toe te kijken van wat we de afgelopen weken allemaal al hebben geleerd. Ook merk ik in de klas dat routines steeds meer ook echt een routine worden, waardoor we ook steeds vlotter door de dag kunnen. 

Wereldoriëntatie

Afgelopen week zijn we begonnen met de regenboogwereldkist (rbwk). Met deze manier van wereldoriëntatie leren, leren de kinderen om met eigen leervragen te stellen rondom een thema. Omdat we met taal ook met het thema zintuigen zijn begonnen, heb ik er voor gekozen omdat met de rbwk ook te doen.

Eerst hebben we ons georiënteerd op het thema en hebben we een woordspin gemaakt met wat we allemaal al weten. Maar uiteraard wilden de kinderen nog meer over zintuigen weten. Hier zijn 5 onderzoeksvragen uitgekomen:

 • Hoe werkt gebarentaal? En hoe leer je dit?
 • Hoe kunnen blinde mensen over straat gaan?
 • Hoe werkt je mond? En hoe komt het dat wij smaken proeven?
 • Hoe komt het dat wij voelen?
 • Hoe kunnen blinde mensen lezen en schrijven.

In groepjes gaan de kinderen onderzoeken. Ze gaan antwoorden zoeken op de vragen en gaan dit in een presentatievorm presenteren aan de groep. Dit kan bijv. een muurkrant zijn, of ze willen een toneelstukje spelen, of misschien wel een Powerpoint maken. Hier hebben de kinderen vrij keuze uit een aantal mogelijkheden. 

Mocht u thuis materialen hebben die bij het thema aansluiten, dan houden wij ons natuurlijk aanbevolen. Gaat u met uw kind naar de bibliotheek? Misschien vindt uw kind het leuk om boeken mee te nemen over dit onderwerp. Deze mogen op school ook gebruikt worden. 

Creacircuit

Een aantal keer in het jaar houden wij op vrijdagmiddag een kunst-en cultuurmiddag. De kinderen mogen dan uit verschillende onderdelen kiezen en gaan dan misschien ook wel naar een andere groep. Dit is iedere keer in een cluster van 3 keer. Na die drie keer mogen de kinderen opnieuw kiezen.  

Vlinders in de klas

Heeft u ze al gezien? De rupsen die wij gekregen hebben van de Vlinderstichting beginnen een cocon te worden. We hadden geleerd, dat zodra de rupsen stoppen met eten dat ze naar deze fase toe gaan. Nu even afwachten hoe lang het duurt voordat ze een vlinder worden. 

De poppen die we hadden gekregen zijn inmiddels vlinders geworden en die hebben we uiteraard vrij gelaten. Wat vinden de kinderen dit een fascinerend proces! 

Driemaster app

Heeft u de app al ingesteld dat u alle groep 5 berichten ook ziet? Bij de instellingen klikt u groep 5 aan en heeft u het wachtwoord: groep5D nodig. Hier komt regelmatig een bericht vanuit de klas op te staan. 

Doelen

Zoals u weet komen de doelen van rekenen en taal via oefenbladen mee naar huis. 

Onze spellingdoelen voor deze maand:

 • We herhalen alle categorieën die we tot nu toe hebben besproken.
 • We herhalen de onbeklemtoonde a, zoals in alarm, kasteel, balans, partij.
 • We leren categorie 13: Je hoort een ie, maar je schrijft een i. Zoals in kilo, januari, minuut, dirigent, liter en olifant.
 • We kennen al veel woorden waar de au in staat, maar deze lijst breiden we uit.

Onze belangrijkste doelen voor begrijpend lezen:

 • We leren belangrijke woorden uit een tekst te halen die er voor zorgen dat we een goede samenvatting kunnen maken.
 • We leren verwijswoorden herleiden. Bijv. De kast is helemaal gevuld. Hij puilt bijna uit. Het woordje hij verwijst naar de kast. Als je deze woorden goed kunt herleiden, begrijp je een tekst beter. 

Voor vragen weet u mij natuurlijk te vinden.

Vriendelijke groet,

Deborah Janssen

Nieuws uit groep 5  

1e week 

We zijn alweer iets meer dan een week naar school geweest. We hebben een goede 1e week gehad waarin we afspraken met elkaar gemaakt hebben over hoe we het samen fijn hebben in de groep. Ook hebben de kinderen geleerd wat het verschil is tussen regels en afspraken. Juf heeft regels, bijvoorbeeld bij 3,2,1,0 dan zit je op je plek, ben je stil en luister je naar de juf. Een voorbeeld van een afspraak die de kinderen met elkaar gemaakt hebben is dat ze graag rust willen hebben in de klas. De eerste afspraken hangen al in de klas, maar daar komen er vast nog wel meer bij gedurende de aankomende dagen. 

Misschien heeft u al gemerkt dat uw zoon/dochter iets later buiten is dan de rest van de groep. We hebben een takenbord gemaakt en hebben taken verdeeld. Enkele taken voeren de kinderen uit om 15:15 of op woensdag om 12:30. We hebben met elkaar afgesproken dat we elke 2 weken het takenbord schoonvegen en opnieuw de taken verdelen.  

Met rekenen, taal, spelling en schrijven zijn we ook al druk bezig geweest. De aankomende week gaan we ook aan de slag met nieuwe vakken voor groep 5; blits en topografie. Hier kunnen ze eigenlijk niet op wachten.  

Op de informatieavond kunt u alle methodes die we gebruiken inkijken en vragen stellen over de inhoud. Wij vertellen u er graag meer over. Daarnaast vertellen wij ook over de nieuwe dingen die vanaf groep 5 voor uw zoon/dochter van toepassing zijn. 

Wachtwoord blogfunctie groep 5 

Wij willen graag leuke, informatieve en interessante momenten uit de klas met u delen. Hiervoor zijn wij vorig jaar gestart met een blogfunctie op de app. Om de foto’s en berichtjes voor groep 5 te kunnen zien, moet u in de instellingen groep 5 activeren. Dit doet u met het wachtwoord: XXXX 

Heeft u hulp nodig? Laat het ons weten!  

Rekenrooster 

Vandaag hebben de kinderen een rekenrooster mee naar huis gekregen. Leest u dit goed, hang het blad op de koelkast en noteer de data in uw agenda. Mocht u hier vragen over hebben, dan horen wij dit uiteraard graag.   

Doelen 

Per thema of blok van taal of rekenen, zal ik een blad mee naar huis geven waar de doelen op genoemd staan met daaraan vast enkele oefenbladen, zodat u thuis ook kunt oefenen met uw zoon/dochter.  Dit hoeft niet terug naar school. 

Doelen van andere vakken zal ik vervolgens hier in de flessenpost noemen.  

GEVRAAGD 

 • Heeft u een oud 2-persoons laken in een lichte kleur over en mogen wij die hebben? Die zouden wij graag willen gebruiken voor een topografie activiteit. 
 • Dinsdag 18 september krijgen wij rupsen binnen die gaan ontpoppen tot koolwitjes. Heeft u een klein terrarium of aquarium waar wij deze in kunnen zetten? Deze komt uiteraard na afloop weer terug naar huis. 
 • Wij sparen kleine doosjes. Hierbij kunt u denken aan luciferdoosjes, smarties doosjes of de doosjes van de krentjes. 

Bedankt, namens alle kinderen! 

Vriendelijke groet, 

Juf Deborah en juf Susan 

 

 

Terug

Tegelenpad 2

1324 DS Almere

036-5331399

dir.driemaster@nullprisma-almere.nl