Groep 6/7

Beste ouders/verzorgers van groep 6/7, 

We zijn deze periode bezig met het derde blok van De Vreedzame School. Blok 3 heet: We hebben oor voor elkaar. Dit blok draait om communicatie. De kinderen leren onder andere hoe ze in verschillende sociale situaties kunnen communiceren, wat misverstanden zijn en elkaar te overtuigen met behulp van argumenten. 

U vindt in deze flessenpost ook een aantal foto’s van de dag dat rommelpiet langs is geweest in de klas. 

Belangrijke data voor groep 6/7

 • Woensdag 4 december hebben wij de sinterklaasviering op school.
 • Vrijdag 7 december zijn de kinderen vrij in verband met een studiedag.
 • Donderdag 20 december hebben wij de kerstviering.
 • Vrijdag 21 december zijn de kinderen in de middag vrij en begint de kerstvakantie.

 Groep 6
In groep 6 gaan we de komende maand aan de volgende doelen werken:

Rekendoelen:

 • De kinderen kunnen eenvoudige bewerkingen uitvoeren op de rekenmachine. 
 • De kinderen kunnen betekenis geven aan breuken: 2/7 reep betekent verdeel een reep in 7 stukjes en pak er 2 van; ook 1 2/3  
 • De kinderen kunnen getallen tot 10 000 afronden op duizendtallen en honderdtallen 
 • De kinderen kunnen een breuk aanvullen tot een hele. 
 • De kinderen kunnen schattend optellen en aftrekken tot en met 1000 (487+211, 902-633) 
 • De kinderen kunnen sommen als 645 – 263 kolomsgewijs 
 • De kinderen kiezen een passende gewichtsmaat. 
 • De kinderen kunnen bovenaanzichten van voorwerpen herkennen of tekenen. 

Taaldoelen:

 • De kinderen kennen de betekenis van de themawoorden. Deze woorden krijgen de kinderen, samen met het bijbehorende verhaal, op papier mee naar huis om mee te oefenen.
 • De kinderen kunnen een griezelverhaal op een spannende wijze vertellen.
 • De kinderen kunnen een griezelverhaal schrijven.
 • De kinderen leren de verschillende manieren om een zelfstandig naamwoord in het meervoud te zetten. 
 • De kinderen leren de vervoeging van de onregelmatige werkwoorden hebben, zijn, kunnen, mogen, willen en zullen in de onvoltooid verleden tijd.
 • De kinderen kunnen zinsdelen onderscheiden door ze te verplaatsen.
 • De kinderen kunnen op de juiste plekken in een zin komma’s plaatsen.

De kinderen gaan deze periode ook weer verder met Blits waarbij ze leren alfabetiseren, tabellen schema’s en grafieken te lezen en in te vullen, de centrale vraag uit een tekst te halen en kaartlezen met behulp van de schaal, het vakkenstelsel en een legenda. Ook zijn wij gestart met topografie. De  kinderen zijn deze periode bezig met de topografie van Nederland. 

Groep 7

In groep 7 gaan we de komende maand aan de volgende doelen werken: 

Rekendoelen

 • De kinderen kunnen deelsommen zoals 2635:31= uitrekenen.
 • De kinderen kunnen deelsommen met rest uitrekenen.
 • De kinderen kunnen kommagetallen plaatsen op de getallenlijn.
 • De kinderen kunnen breuken omzetten naar een kommagetal en andersom.
 • De kinderen kunnen de tijdsduur berekenen tot op de minuut precies.
 • De kinderen kunnen een verhoudingstabel maken.
 • De kinderen kunnen percentages van een geheel uitrekenen.
 • De kinderen kunnen verhoudingen omzetten naar een percentage.
 • De kinderen kunnen berekeningen maken op basis van een tabel.

Taaldoelen

 • De kinderen kennen de betekenis van de themawoorden. Deze woorden krijgen de kinderen, samen met het bijbehorende verhaal, op papier mee naar huis om mee te oefenen.
 • De kinderen kunnen het gezegde en het lijdend voorwerp benoemen in een zin.
 • De kinderen weten welke vragen bij een verhalend interview horen.
 • De kinderen weten wat bepalingen zijn.
 • De kinderen kunnen in een zin een zelfstandig werkwoord en een hulpwerkwoord binnen het gezegde benoemen.
 • De kinderen kunnen een nieuwsbericht schrijven.
 • De kinderen weten wat beeldspraak is.
 • De kinderen kunnen de betekenis van een onbekend woord in een tekst achterhalen.
 • De kinderen kunnen een gedicht schrijven met een rijmschema.

De kinderen gaan deze periode ook weer verder met Blits waarbij ze leren een register te gebruiken, een schaalverdeling en een legenda te gebruiken, wat het verschil is tussen een schema en een tabel en de centrale vraag uit een tekst te halen. Ook zijn wij gestart met topografie. De kinderen zijn deze periode bezig met de topografie van Europa. 

Thuis oefenen

Hieronder staan een aantal sites die handig kunnen zijn om te gebruiken bij het thuis oefenen van de leerstof.

 • redactiesommen.nl voor het oefenen van verhaalsommen (klik op oefenen, kies groep 6 of 7, kies het niveau van 1, 2 of 3 sterren en klik op starten).
 • leestrainer.nl op deze site kunnen de kinderen oefenen met verschillende vakken, zoals bijvoorbeeld rekenen of studievaardigheden.
 • tafels-oefenen.nl voor het oefenen van alle tafels (klik op start en kies de tafels die je wilt oefenen).
 • rekentoppers.nl voor het oefenen van sommen tot 1000, de tafels en deelsommen(klik op start en kies wat je wilt oefenen).
 • taal-oefenen.nl voor het oefenen van verschillende dingen die bij de taallessen aan bod komen, zoals woordsoorten, werkwoorden en woordenschat (klik op nu oefenen, kies de juiste groep en kies wat je wilt oefenen).
 • http://www.meestermichael.nl/leerlingen/ voor het oefenen met verschillende vakken, zoals taal, rekenen en verkeer (kies de juiste groep en klik op het vak dat je wilt oefenen).
 • Http://www.dagelijksrekenen.nl, voor het oefenen met verhaalsommen. De inlogcode voor de kinderen is gewijzigd. Hun gebruikersnaam is nu: achternaam@driemaster-almere.nl. Hun wachtwoord is hun voornaam met een hoofdletter.

Met vriendelijke groet, 

Juf Sabrina

 

Beste ouders/verzorgers van groep 6/7,

 We zijn deze periode bezig met het derde blok van De Vreedzame School. Blok 3 heet: We hebben oor voor elkaar. Dit blok draait om communicatie. De kinderen leren onder andere hoe ze in verschillende sociale situaties kunnen communiceren, wat misverstanden zijn en elkaar te overtuigen met behulp van argumenten. 

U vindt in deze flessenpost ook een aantal foto’s van de dag dat rommelpiet langs is geweest in de klas. 

Belangrijke data voor groep 6/7

 • Woensdag 4 december hebben wij de sinterklaasviering op school.
 • Vrijdag 7 december zijn de kinderen vrij in verband met een studiedag.
 • Donderdag 20 december hebben wij de kerstviering.
 • Vrijdag 21 december zijn de kinderen in de middag vrij en begint de kerstvakantie.

 Groep 6
In groep 6 gaan we de komende maand aan de volgende doelen werken:

Rekendoelen:

 • De kinderen kunnen eenvoudige bewerkingen uitvoeren op de rekenmachine. 
 • De kinderen kunnen betekenis geven aan breuken: 2/7 reep betekent verdeel een reep in 7 stukjes en pak er 2 van; ook 1 2/3  
 • De kinderen kunnen getallen tot 10 000 afronden op duizendtallen en honderdtallen 
 • De kinderen kunnen een breuk aanvullen tot een hele. 
 • De kinderen kunnen schattend optellen en aftrekken tot en met 1000 (487+211, 902-633) 
 • De kinderen kunnen sommen als 645 – 263 kolomsgewijs 
 • De kinderen kiezen een passende gewichtsmaat. 
 • De kinderen kunnen bovenaanzichten van voorwerpen herkennen of tekenen. 

Taaldoelen:

 • De kinderen kennen de betekenis van de themawoorden. Deze woorden krijgen de kinderen, samen met het bijbehorende verhaal, op papier mee naar huis om mee te oefenen.
 • De kinderen kunnen een griezelverhaal op een spannende wijze vertellen.
 • De kinderen kunnen een griezelverhaal schrijven.
 • De kinderen leren de verschillende manieren om een zelfstandig naamwoord in het meervoud te zetten. 
 • De kinderen leren de vervoeging van de onregelmatige werkwoorden hebben, zijn, kunnen, mogen, willen en zullen in de onvoltooid verleden tijd.
 • De kinderen kunnen zinsdelen onderscheiden door ze te verplaatsen.
 • De kinderen kunnen op de juiste plekken in een zin komma’s plaatsen.

De kinderen gaan deze periode ook weer verder met Blits waarbij ze leren alfabetiseren, tabellen schema’s en grafieken te lezen en in te vullen, de centrale vraag uit een tekst te halen en kaartlezen met behulp van de schaal, het vakkenstelsel en een legenda. Ook zijn wij gestart met topografie. De  kinderen zijn deze periode bezig met de topografie van Nederland. 

Groep 7

In groep 7 gaan we de komende maand aan de volgende doelen werken: 

Rekendoelen

 • De kinderen kunnen deelsommen zoals 2635:31= uitrekenen.
 • De kinderen kunnen deelsommen met rest uitrekenen.
 • De kinderen kunnen kommagetallen plaatsen op de getallenlijn.
 • De kinderen kunnen breuken omzetten naar een kommagetal en andersom.
 • De kinderen kunnen de tijdsduur berekenen tot op de minuut precies.
 • De kinderen kunnen een verhoudingstabel maken.
 • De kinderen kunnen percentages van een geheel uitrekenen.
 • De kinderen kunnen verhoudingen omzetten naar een percentage.
 • De kinderen kunnen berekeningen maken op basis van een tabel.

Taaldoelen

 • De kinderen kennen de betekenis van de themawoorden. Deze woorden krijgen de kinderen, samen met het bijbehorende verhaal, op papier mee naar huis om mee te oefenen.
 • De kinderen kunnen het gezegde en het lijdend voorwerp benoemen in een zin.
 • De kinderen weten welke vragen bij een verhalend interview horen.
 • De kinderen weten wat bepalingen zijn.
 • De kinderen kunnen in een zin een zelfstandig werkwoord en een hulpwerkwoord binnen het gezegde benoemen.
 • De kinderen kunnen een nieuwsbericht schrijven.
 • De kinderen weten wat beeldspraak is.
 • De kinderen kunnen de betekenis van een onbekend woord in een tekst achterhalen.
 • De kinderen kunnen een gedicht schrijven met een rijmschema.

De kinderen gaan deze periode ook weer verder met Blits waarbij ze leren een register te gebruiken, een schaalverdeling en een legenda te gebruiken, wat het verschil is tussen een schema en een tabel en de centrale vraag uit een tekst te halen. Ook zijn wij gestart met topografie. De kinderen zijn deze periode bezig met de topografie van Europa. 

Thuis oefenen

Hieronder staan een aantal sites die handig kunnen zijn om te gebruiken bij het thuis oefenen van de leerstof.

 • redactiesommen.nl voor het oefenen van verhaalsommen (klik op oefenen, kies groep 6 of 7, kies het niveau van 1, 2 of 3 sterren en klik op starten).
 • leestrainer.nl op deze site kunnen de kinderen oefenen met verschillende vakken, zoals bijvoorbeeld rekenen of studievaardigheden.
 • tafels-oefenen.nl voor het oefenen van alle tafels (klik op start en kies de tafels die je wilt oefenen).
 • rekentoppers.nl voor het oefenen van sommen tot 1000, de tafels en deelsommen(klik op start en kies wat je wilt oefenen).
 • taal-oefenen.nl voor het oefenen van verschillende dingen die bij de taallessen aan bod komen, zoals woordsoorten, werkwoorden en woordenschat (klik op nu oefenen, kies de juiste groep en kies wat je wilt oefenen).
 • http://www.meestermichael.nl/leerlingen/ voor het oefenen met verschillende vakken, zoals taal, rekenen en verkeer (kies de juiste groep en klik op het vak dat je wilt oefenen).
 • Http://www.dagelijksrekenen.nl, voor het oefenen met verhaalsommen. De inlogcode voor de kinderen is gewijzigd. Hun gebruikersnaam is nu: achternaam@driemaster-almere.nl. Hun wachtwoord is hun voornaam met een hoofdletter.

Met vriendelijke groet, 

Juf Sabrina

 

Beste ouders/verzorgers van groep 6/7, 

We ronden deze periode blok 2 van de Vreedzame School af en gaan verder met blok 3. Blok 3 heet: We hebben oor voor elkaar. Dit blok draait om communicatie. De kinderen leren onder andere hoe ze in verschillende sociale situaties kunnen communiceren, wat misverstanden zijn en elkaar te overtuigen met behulp van argumenten. 

U vindt in deze flessenpost ook een aantal foto’s van de kinderen terwijl ze bezig zijn met een oefening voor Engels. 

Belangrijke data voor groep 6/7

 • Donderdag 8 november is het nationaal schoolontbijt en mogen de kinderen in de klas ontbijten.
 • Vrijdag 9 november krijgen de kinderen hun voorloper mee. Wilt u eraan denken het rapport van uw kind weer in te leveren?
 • Vrijdag 16 november gaan wij lootjes trekken voor Sinterklaas.
 • Donderdag 22 november hebben wij een continurooster en gaan wij naar het Van Gogh museum.
 • Maandag 26 november mogen de kinderen hun schoen zetten.
 • Dinsdag 4 december moeten de kinderen hun surprises inleveren.

Groep 6
In groep 6 gaan we de komende maand aan de volgende doelen werken: 

Rekendoelen:

 • De leerlingen kunnen stroken en cirkels verdelen en de stukken benoemen als breuk: 1 van de 4 noemen we ¼ (breukentaal)
 • De leerlingen kunnen vermenigvuldigingen van het type 4 x 326 splitsend onder elkaar uitrekenen
 • De leerlingen kunnen een breuk aanvullen tot een hele.
 • De leerlingen kunnen gebruikmaken van ankerpunten in een verhoudingstabel bij het oplossen van verhoudingsproblemen met hele getallen.
 • De leerlingen kunnen sommen als 645 – 263 kolomsgewijs
 • De leerlingen kunnen een passende inhoudsmaat kiezen bij een afbeelding.
 • De leerlingen kunnen de oppervlakte van samengestelde figuren bepalen.
 • De leerlingen kunnen een bouwplaat aan figuur of vorm koppelen (bv uitslag van luciferdoosje).

Taaldoelen:

 • De leerlingen kennen de betekenis van de themawoorden (van het thema mode). Deze woorden krijgen de kinderen, samen met het bijbehorende verhaal, op papier mee naar huis om mee te oefenen.
 • De leerlingen herkennen samenstellingen van het type bijvoeglijk naamwoord en zelfstandig naamwoord (kleinkind, uitverkoop).
 • De leerlingen leren formele en informele taal herkennen en hanteren in gesprekken.
 • De leerlingen kunnen informatievragen stellen tijdens een informatief gesprek.
 • De leerlingen kunnen interactief luisteren.
 • De leerlingen leren onvoltooid verleden tijd-vormen van andere-klankwerkwoorden en leren deze toepassen in zinnen (zoekt-zocht).
 • De leerlingen kunnen de tijdsproef doen om de persoonsvorm te vinden.
 • De leerlingen kunnen een persoonlijk verhaal schrijven waarbij ze een eerste versie maken, deze reviseren en vervolgens een eindversie schrijven.
 • De leerlingen kunnen het verschil tussen letterlijk en figuurlijk taalgebruik herkennen en gebruiken.
 • De leerlingen kunnen de betekenis achterhalen van samenstellingen.

De kinderen gaan deze periode ook weer verder met Blits waarbij ze leren alfabetiseren, tabellen schema’s en grafieken te lezen en in te vullen, de centrale vraag uit een tekst te halen en kaartlezen met behulp van de schaal, het vakkenstelsel en een legenda. Ook zijn wij gestart met topografie. De kinderen zijn deze periode bezig met de topografie van Nederland. 

Groep 7

In groep 7 gaan we de komende maand aan de volgende doelen werken: 

Rekendoelen

 • De leerlingen kunnen een vermenigvuldiging van het type 35 x 367 uitrekenen.
 • De leerlingen kunnen een kommagetal met een heel getal (2,72 x 3) vermenigvuldigen. 
 • De leerlingen kunnen delingen van het type 651 : 31 uitrekenen.
 • De leerlingen kunnen delen met rest (1601 : 16 = 100 rest 1)
 • De leerlingen kunnen een heel getal delen door een stambreuk.
 • De leerlingen kunnen een heel getal delen door een kommagetal (735 : 0,35 =).
 • De leerlingen kunnen precies bepalen hoe lang iets duurt.
 • De leerlingen kunnen een verhoudingstabel afmaken (ontbrekende getallen invullen).
 • De leerlingen kunnen alle inhoudsmaten omrekenen (300 ml is 3 dl en 0,75 l is 75 cl).

Taaldoelen

 • De leerlingen kennen de betekenis van de themawoorden (van het thema gewoontes). Deze woorden krijgen de kinderen, samen met het bijbehorende verhaal, op papier mee naar huis om mee te oefenen.
 • De kinderen weten wat bezittelijke voornaamwoorden zijn en kunnen deze benoemen/invullen in een zin. 
 • De kinderen kunnen een conflictgesprek houden. 
 • De kinderen kunnen het onderscheid maken tussen een hoofdzin en een bijzin. 
 • De kinderen weten wat het lijdend voorwerp is en kunnen deze benoemen in een zin. 
 • De kinderen kunnen een persoonlijk verhaal met een flashback en directe rede schrijven. 
 • De kinderen weten wat leenwoorden zijn en kunnen deze benoemen in een zin. 
 • De kinderen kunnen de betekenis van een woord achterhalen door naar de samenstelling van het woord te kijken. 

De kinderen gaan deze periode ook weer verder met Blits waarbij ze leren een register te gebruiken, een schaalverdeling en een legenda te gebruiken, wat het verschil is tussen een schema en een tabel en de centrale vraag uit een tekst te halen. Ook zijn wij gestart met topografie. De kinderen zijn deze periode bezig met de topografie van Europa.

Thuis oefenen

Hieronder staan een aantal sites die handig kunnen zijn om te gebruiken bij het thuis oefenen van de leerstof.

 • redactiesommen.nl voor het oefenen van verhaalsommen (klik op oefenen, kies groep 6 of 7, kies het niveau van 1, 2 of 3 sterren en klik op starten).
 • leestrainer.nl op deze site kunnen de kinderen oefenen met verschillende vakken, zoals bijvoorbeeld rekenen of studievaardigheden.
 • tafels-oefenen.nl voor het oefenen van alle tafels (klik op start en kies de tafels die je wilt oefenen).
 • rekentoppers.nl voor het oefenen van sommen tot 1000, de tafels en deelsommen(klik op start en kies wat je wilt oefenen).
 • taal-oefenen.nl voor het oefenen van verschillende dingen die bij de taallessen aan bod komen, zoals woordsoorten, werkwoorden en woordenschat (klik op nu oefenen, kies de juiste groep en kies wat je wilt oefenen).
 • http://www.meestermichael.nl/leerlingen/ voor het oefenen met verschillende vakken, zoals taal, rekenen en verkeer (kies de juiste groep en klik op het vak dat je wilt oefenen).
 • Http://www.dagelijksrekenen.nl, voor het oefenen met verhaalsommen. De inlogcode voor de kinderen is gewijzigd. Hun gebruikersnaam is nu: achternaam@driemaster-almere.nl. Hun wachtwoord is hun voornaam met een hoofdletter.

Met vriendelijke groet, 

Juf Sabrina

 

Beste ouders/verzorgers van groep 6/7,  

Wij zijn de afgelopen weken gestart met het tweede blok van De Vreedzame School. Dit blok heet: We lossen conflicten zelf op. Tijdens dit blok leren de kinderen wat een conflict is en dat het oké is om een keer een conflict te hebben. Ze leren hoe ze met een conflict om kunnen gaan, zodat er geen ruzie ontstaat. De kinderen leren ook hoe ze conflicten samen uit kunnen praten en dat ze hierbij op zoek kunnen gaan naar een compromis of een win-win oplossing.  

In deze flessenpost vind u ook foto’s van de kinderen terwijl ze werken aan Spectrumbox. We gaan de komende periode bij Spectrumbox werken aan het thema: Organisatie van de samenleving. Tevens zijn er ook foto’s te zien van de kinderen terwijl ze een rekenspel doen.   

Belangrijke data voor groep 6/7 

 • Donderdag 18 oktober is de ouderavond over De Vreedzame School. 
 • Vrijdag 19 oktober hebben wij een studiemiddag en zijn de kinderen vrij. 
 • Maandag 22 oktober hebben de kinderen herfstvakantie.  

Groep 6 
In groep 6 gaan we de komende maand aan de volgende doelen werken:  

Rekendoelen: 

 • De leerlingen kunnen vermenigvuldigen met een tiental, honderdtal of duizendtal.  
 • De leerlingen kunnen bepalen welk getal het dichtst bij een gegeven getal tot 10 000 ligt.  
 • De leerlingen kunnen gebruikmaken van ankerpunten in een verhoudingstabel bij het oplossen van verhoudingsproblemen met hele getallen.  
 • De leerlingen kunnen getallen tot 10 000 plaatsen op de getallenlijn tussen duizendtallen en honderdtallen · 
 • De leerlingen kunnen analoge tijden omzetten in digitale tijden en omgekeerd. 
 • De leerlingen kunnen sommen als 643 + 288 en 643 – 288 uitrekenen op de getallenlijn of in rekentaal.  
 • De leerlingen kunnen tijdsduur berekenen: tot op de minuut precies.  
 • De leerlingen kunnen sommen als 1,50 + 2,75 en 1,79 + 2,85 in een geldcontext uitrekenen.  
 • De leerlingen kunnen vermenigvuldigingen van het type 4 x 326 splitsend onder elkaar uitrekenen  
 • De leerlingen kunnen zelf een verhoudingstabel maken bij het oplossen van verhoudingsproblemen.  

Taaldoelen:  

 • De leerlingen kennen de betekenis van de themawoorden (van het thema sport). Deze woorden krijgen de kinderen, samen met het bijbehorende verhaal, op papier mee naar huis om mee te oefenen.  
 • De leerlingen kunnen voorzetsels invullen in een zin. 
 • De leerlingen leren welke stappen bij een interview horen.  
 • De leerlingen leren werkwoorden in de verleden tijd te zetten (’t kofschip gebruiken, -de of –te?). 
 • De leerlingen kunnen het onderwerp en de persoonsvorm in een zin vinden met de getalsproef.  
 • De leerlingen kunnen een verslag schrijven bij een serie foto’s.  
 • De leerlingen leren om zich in een verslag aan de feiten te houden, maar daarnaast ook hun mening te geven.  
 • De leerlingen leren hoe je afkortingen maakt en weten waarom deze worden gebruikt.  
 • De leerlingen leren afkortingen uit te schrijven in hele woorden.  
 • De leerlingen leren de betekenis van de voorvoegsels ex-, ver- en ont- en kunnen de betekenis van de woorden achterhalen door naar deze voorvoegsels te kijken.  
 • De leerlingen leren een eenvoudig draaiboek schrijven met activiteiten, tijden en taken in een schema. 

 De kinderen gaan deze periode ook weer verder met Blits waarbij ze leren alfabetiseren, tabellen schema’s en grafieken te lezen en in te vullen, de centrale vraag uit een tekst te halen en kaartlezen met behulp van de schaal, het vakkenstelsel en een legenda. Ook zijn wij gestart met topografie. De kinderen zijn deze periode bezig met de topografie van Nederland.  

Groep 7 

In groep 7 gaan we de komende maand aan de volgende doelen werken:  

Rekendoelen 

 • De leerlingen leren wat het begrip ‘procenten’ in het dagelijks leven betekent en ze leren percentages noteren: %-teken, 4% vet, 30% meer, 25% korting.  
 • De leerlingen kunnen verhoudingen zoals '5 op de 8 kinderen' schrijven als percentage. 
 • De leerlingen kunnen afmetingen in het echt berekenen op basis van formele schaalaanduiding (bv 1 : 100). 
 • De leerlingen kunnen sommen als 5645 + 267, 5645 + 1267, 5645 – 267 en 5645 – 1267 uitrekenen. 
 • De leerlingen kunnen alle bekende gewichtsmaten in elkaar omzetten. 
 • De leerlingen de leerlingen leren getallen met een of twee cijfers achter de komma vermenigvuldigen met 10, 100 en 1000. 
 • De leerlingen leren getallen met een of twee cijfers achter de komma delen door 10, 100 en 1000. 
 • De leerlingen kunnen een vermenigvuldiging van het type 35 x 367 uitrekenen. 
 • Leerlingen kunnen een kommagetal met een heel getal (2,72 x 3) vermenigvuldigen. De leerlingen kunnen afmetingen in het echt berekenen op basis van formele schaalaanduiding (bv 1 : 100). 
 • De leerlingen leren getallen met een of twee cijfers achter de komma delen door 10, 100 en 1000. 
 • Een geheel getal vermenigvuldigen met een breuk vanuit een context (bijv. 3 halve appels) 
 • De leerlingen kunnen een heel getal delen door een stambreuk. 
 • De leerlingen kunnen afmetingen in het echt berekenen op basis van formele schaalaanduiding (bv 1 : 100). 

Taaldoelen 

 • De leerlingen kennen de betekenis van de themawoorden (van het thema vrije tijd). Deze woorden krijgen de kinderen, samen met het bijbehorende verhaal, op papier mee naar huis om mee te oefenen.  
 • De leerlingen leren de grammaticale personen (1e, 2e, 3e persoon enkelvoud en meervoud) en kunnen deze toepassen. 
 • De leerlingen kunnen een verhaal beeldend voorlezen. 
 • De leerlingen leren dat onderwerpen uit 1 woord, enkele of veel woorden kunnen bestaan. 
 • De leerlingen leren voorzetseluitdrukkingen gebruiken in betekenisvolle contexten. 
 • De leerlingen kunnen een avonturenverhaal in verleden tijd schrijven. 
 • De leerlingen kunnen aangeven wat een zin formeel of informeel maakt.  
 • De leerlingen leren dat ze de betekenis van een onbekend woord kunnen achterhalen door de omgeving van het woord te bekijken. 

De kinderen gaan deze periode ook weer verder met Blits waarbij ze leren een register te gebruiken, een schaalverdeling en een legenda te gebruiken, wat het verschil is tussen een schema en een tabel en de centrale vraag uit een tekst te halen. Ook zijn wij gestart met topografie. De kinderen zijn deze periode bezig met de topografie van Europa.   

Thuis oefenen 

Hieronder staan een aantal sites die handig kunnen zijn om te gebruiken bij het thuis oefenen van de leerstof. 

 • www.redactiesommen.nl voor het oefenen van verhaalsommen (klik op oefenen, kies groep 6 of 7, kies het niveau van 1, 2 of 3 sterren en klik op starten).  
 • www.leestrainer.nl op deze site kunnen de kinderen oefenen met verschillende vakken, zoals bijvoorbeeld rekenen of studievaardigheden.  
 • www.tafels-oefenen.nl voor het oefenen van alle tafels (klik op start en kies de tafels die je wilt oefenen).  
 • www.rekentoppers.nl voor het oefenen van sommen tot 1000, de tafels en deelsommen(klik op start en kies wat je wilt oefenen).  
 • www.taal-oefenen.nl voor het oefenen van verschillende dingen die bij de taallessen aan bod komen, zoals woordsoorten, werkwoorden en woordenschat (klik op nu oefenen, kies de juiste groep en kies wat je wilt oefenen).  
 • http://www.meestermichael.nl/leerlingen/ voor het oefenen met verschillende vakken, zoals taal, rekenen en verkeer (kies de juiste groep en klik op het vak dat je wilt oefenen). 
 • Http://www.dagelijksrekenen.nl, voor het oefenen met verhaalsommen. De inlogcode voor de kinderen is gewijzigd. Hun gebruikersnaam is nu: voornaam.achternaam@driemaster-almere.nl. Hun wachtwoord is hun voornaam met een hoofdletter.  

 Met vriendelijke groet, 

Juf Sabrina

  

Beste ouders/verzorgers van groep 6/7,  

We hebben er alweer 1 week op zitten in het nieuwe schooljaar. In deze week zijn we begonnen met blok 1 van De Vreedzame School. Dit blok heet: Wij horen bij elkaar. In dit blok bedenken de kinderen welke afspraken ze belangrijk vinden in de klas, welke regels er op school zijn en hebben we het over elkaar respecteren. Deze week ronden wij dit blok af en beginnen wij met blok 2 over het thema zelf conflicten oplossen. 

Belangrijke data voor groep 6/7 

 • Dinsdag 18 september is de informatieavond.
 • Woensdag 19 september zijn de omgekeerde oudergesprekken. Deze gesprekken zijn bedoeld voor u om iets vertellen over uw kind. Is er iets nieuws in de ontwikkeling van uw kind dat u graag wilt komen vertellen, dan kunt u zich inschrijven op het formulier bij de deur. Deze gesprekken zijn dus niet om te vragen hoe het met uw kind gaat in de klas.
 • Donderdag 27 september komt de schoolfotograaf.
 • Vrijdag 28 september hebben wij een studiedag en zijn alle kinderen vrij.

Schoolapp 

Om in de schoolapp foto’s en berichten van groep 6/7 te zien moet u inloggen met een wachtwoord. Het wachtwoord voor groep 6/7 is: XXXXXX  

Groep 6 
In groep 6 gaan we de komende maand aan de volgende doelen werken: 

Rekendoelen: 

 • Leerlingen kunnen door- en terugtellen tot 10 000 met sprongen van 1000 en 100.
 • De leerlingen kunnen sommen als 643 + 88 en 643 + 288 kolomsgewijsoptellen (met gebruik van het HTE schema). 
 • Leerlingen kunnen getallen tot 10 000 plaatsen op de getallenlijn tussen duizendtallen en honderdtallen.
 • De leerlingen kunnen sommen als 6 x 13 uitrekenen door te splitsen (6 x 13 = 6 x 10 + 6 x 3).
 • De leerlingen kunnen sommen als 843+34, 543+234, 786-59 en 872-236 uitrekenen op de getallenlijn of in rekentaal.
 • De leerlingen kunnen deelsommen uit hun hoofd uitrekenen.
 • Optellen van sommen als 1,50 + 2,75 en 1,79 + 2,85 in een geldcontext.
 • De leerlingen kunnen een deel van een hoeveelheid bepalen in andere dan meetsituaties. Bijvoorbeeld: 3/5 van 150 mensen (elementaire breuken).
 • De leerlingen kunnen een hoeveelheid eerlijk verdelen.
 • Vermenigvuldigen met een tiental, honderdtal of duizendtal.
 • Leerlingen kunnen bepalen welk getal het dichtst bij een gegeven getal tot 10 000 ligt.
 • De leerlingen kunnen gebruikmaken van ankerpunten in een verhoudingstabel bij het oplossen van verhoudingsproblemen met hele getallen.
 • Leerlingen kunnen getallen tot 10 000 plaatsen op de getallenlijn tussen duizendtallen en honderdtallen.

Taaldoelen: 

 • De leerlingen kennen de betekenis van de themawoorden (van het thema tegenstellingen). Deze woorden krijgen de kinderen, samen met het bijbehorende verhaal, op papier mee naar huis om mee te oefenen. 
 • De leerlingen kennen de woordsoorten: zelfstandig naamwoord, werkwoord, bijvoeglijk naamwoord, lidwoord en voorzetsel en kunnen deze vinden in een zin. 
 • De leerlingen kunnen de stam van een werkwoord benoemen. 
 • De leerlingen weten wat een persoonsvorm is en hoe ze deze kunnen vinden met de vraagproef. 
 • De leerlingen kunnen een persoonlijke brief schrijven 
 • De leerlingen kunnen leestekens gebruiken en benoemen.
 • De leerlingen kennen de betekenis van de voorvoegsels on-, her- en ge-. 
 • De leerlingen kunnen een betoog schrijven met ten minste twee argumenten.

De kinderen gaan deze periode ook weer verder met Blits waarbij ze leren alfabetiseren, tabellen schema’s en grafieken te lezen en in te vullen, de centrale vraag uit een tekst te halen en kaartlezen met behulp van de schaal, het vakkenstelsel en een legenda.   

Groep 7 

In groep 7 gaan we de komende maand aan de volgende doelen werken: 

Rekendoelen 

 • De leerlingen leren eenvoudige + en – sommen op te lossen. Uit het hoofd of met een getallenlijn.
 • De leerlingen leren meerdere kommagetallen bij elkaar op te tellen.
 • De leerlingen leren betekenis te geven aan breuken.
 • De leerlingen handig rekenen tot 10 000.
 • De leerlingen leren de nieuwe prijs te berekenen na een af- of toename van eenvoudige percentages.
 • De leerlingen leren een lijngrafiek af te lezen.
 • De leerlingen leren berekeningen maken op basis van grafieken.
 • De leerlingen leren berekeningen maken op basis van tabellen.
 • De leerlingen kunnen optellen en aftrekken tot 2000.
 • De leerlingen kunnen kommagetallen vermenigvuldigen met 10, 100 en 1000.
 • De leerlingen kunnen kommagetallen delen met 10, 100 en 1000.

Taaldoelen 

 • De leerlingen kennen de betekenis van de themawoorden (van het thema organiseren). Deze woorden krijgen de kinderen, samen met het bijbehorende verhaal, op papier mee naar huis om mee te oefenen. 
 • De leerlingen kunnen verschillende woordsoorten van elkaar onderscheiden.
 • De leerlingen kunnen een voorbespreking voeren.
 • De leerlingen kunnen de juiste persoonsvorm in verschillende zinnen correct toepassen.
 • De leerlingen kunnen het onderwerp en de persoonsvorm vinden in een zin.
 • De leerlingen kunnen het werkwoordelijk gezegde aanwijzen in een zin.
 • De leerlingen kunnen een draaiboek schrijven.
 • De leerlingen kunnen leestekens hanteren in zinnen met directe en indirecte rede. 
 • De leerlingen leren dat ze in principe moeten doorlezen als ze een onbekend woord tegenkomen.
 • De leerlingen kunnen een betoog schrijven met argumenten en tegenargumenten.

De kinderen gaan deze periode ook weer verder met Blits waarbij ze leren een register te gebruiken, een schaalverdeling en een legenda te gebruiken, wat het verschil is tussen een schema en een tabel en de centrale vraag uit een tekst te halen.   

Thuis oefenen 

Hieronder staan een aantal sites die handig kunnen zijn om te gebruiken bij het thuis oefenen van de leerstof. 

 • redactiesommen.nl voor het oefenen van verhaalsommen (klik op oefenen, kies groep 6 of 7, kies het niveau van 1, 2 of 3 sterren en klik op starten). 
 • leestrainer.nl op deze site kunnen de kinderen oefenen met verschillende vakken, zoals bijvoorbeeld rekenen of studievaardigheden. 
 • tafels-oefenen.nl voor het oefenen van alle tafels (klik op start en kies de tafels die je wilt oefenen). 
 • rekentoppers.nl voor het oefenen van sommen tot 1000, de tafels en deelsommen(klik op start en kies wat je wilt oefenen). 
 • taal-oefenen.nl voor het oefenen van verschillende dingen die bij de taallessen aan bod komen, zoals woordsoorten, werkwoorden en woordenschat (klik op nu oefenen, kies de juiste groep en kies wat je wilt oefenen). 
 • http://www.meestermichael.nl/leerlingen/ voor het oefenen met verschillende vakken, zoals taal, rekenen en verkeer (kies de juiste groep en klik op het vak dat je wilt oefenen).
 • Http://www.dagelijksrekenen.nl, voor het oefenen met verhaalsommen. De inlogcode voor de kinderen is gewijzigd. Hun gebruikersnaam is nu: achternaam@driemaster-almere.nl. Hun wachtwoord is hun voornaam met een hoofdletter. 

Met vriendelijke groet, 

Juf Sabrina  

 

Terug

Tegelenpad 2

1324 DS Almere

036-5331399

dir.driemaster@nullprisma-almere.nl