Groep 8

Beste ouders van groep 8,

Wat heb ik een gezellige dag gehad vandaag, mijn verjaardag. De kinderen wilden een pyjamaochtend, dit was gezellig. Foto’s heb ik verstuurd via de blog van de Driemaster.
Het wachtwoord is: groep 8C

Vandaag heb ik al mooie surprises binnen zien komen, de kinderen zijn er druk mee geweest. Morgen 5 december vieren we Sinterklaas. Vrijdag 7 december zijn de kinderen vrij i.v.m. een studiedag.

Verder heeft u vast gelezen over blok 3 van de Vreedzame School, we hebben oor voor elkaar. We doen de lessen wekelijks, tussendoor wijs ik vaak terug op de regels van de Vreedzame school.

Rekenen

De rekentoets van blok 4 is geweest, net als de kwartaaltoets. We starten 10 december met blok 5. Thuis kunnen de kinderen oefenen met verhaaltjessommen, via www.dagelijksrekenen.nl 

Engels

Maandag 10 december hebben we de toets van Engels, blok 2. Hiervan heeft uw kind woordjes mee gekregen om te oefenen. Maar er wordt ook luistervaardigheid getoetst, dit als voorbereiding op het Voortgezet Onderwijs. 

Kerst

December is een gezellige maand, op donderdag 20 december vieren we Kerst in de kerk, van 18.30 uur tot 19.30 uur. Die dag zijn we om 14.15 uur vrij, we lunchen dan op school. 

Vrijdag 14 december heeft ieder kind een blik nodig. Daar willen we gaatjes in maken, zodat er lichtjes in kunnen voor bij de kerk. Mocht u thuis nog een hamer hebben die we die middag mogen gebruiken, heel graag. 

Taaldoelen Groep 8: Thema  Helden

  • De kinderen leren wat telwoorden zijn
  • De kinderen leren wat wederkerende werkwoorden zijn en kunnen deze op correcte wijze gebruiken.
  • De kinderen kunnen komma, puntkomma en dubbele punt correct toepassen
  • De kinderen leren wat de bedrijvende vorm en de lijdende vorm is. Ze kunnen een

bedrijvende zin omzetten in een lijdende zin.

Lijdende zin: Hij kopt de bal.

Bedrijvende zin: De bal wordt gekopt door hem.

Rekendoelen blok 5: 

-Schattend optellen en aftrekken met kommagetallen

-Optellen en aftrekken van gelijknamige en ongelijknamige breuken.

-Een geheel getal vermenigvuldigen met een breuk (bijv. 3 x 1/4)

-Deel van een hoeveelheid bepalen: 3/5 van 150

Met vriendelijke groeten, juf Coby

 

Beste ouders van groep 8,

Wat gaat de tijd snel, de herfstvakantie ligt alweer achter ons.

De voorloper komt eraan, komende vrijdag gaan deze mee.

Daarna zijn ook de oudergesprekken, op maandag 12 november en woensdag 14 november. U heeft hierover een brief ontvangen. 

Vrijdag gaan we ook een techniekles volgen op het Baken Stad, deze les begint om 8.45 uur tot 11.30 uur. De kinderen nemen hun 10 uurtje mee om daar op te eten.

Wilt u zorgen dat uw kind om 8.30 uur buiten staat, we gaan op de fiets. 

Komende donderdag hebben we de eerste toets van Engels dit schooljaar.

De kinderen hebben 3 bladen met woordjes meegekregen. Voor het eerst zal er ook een luistertoets zijn, dit is een goede voorbereiding voor het Voortgezet Onderwijs. 

Taal

We gaan vandaag starten met thema 3, hieronder de doelen. 

Doelen groep 8: Thema: Reizen

-           De kinderen kunnen functiewoorden aanwijzen in een zin: Dit zij

-           De kinderen weten dat namen van historische gebeurtenissen, feestdagen, namen van volken, nationaliteiten en talen met hoofdletter geschreven worden

-           De kinderen kunnen aangeven uit welke deelzinnen een samengestelde zin bestaat

-           De kinderen kunnen vaste voorzetsels bij werkwoorden gebruiken

Rekenen

Deze week maken we de toets van blok 3.

Daarna gaan we door met blok 4, hieronder voor beide blokken de doelen. 

Huiswerk

We hebben als school een inlog bij Dagelijks Rekenen, hier kunnen de kinderen elke dag thuis oefenen met rekensommen.

Uw kind weet zelf de code, net als voor Nieuwsbegrip XL.

Rekendoelen blok 3 groep 8 

538D. Wij gaan leren moeilijke percentages te berekenen met behulp van een verhoudingstabel.

            409B. We gaan leren kommagetallen te  plaatsen op de getallenlijn tussen 0 en 1 in een context (0,5m ; 0,48 kg en 0,99 kg). 

537B. Wij gaan leren de nieuwe prijs te berekenen na een af- of toename van eenvoudige percentages. 

538D. Wij gaan leren moeilijke percentages te berekenen met behulp van een verhoudingstabel.

371C. Wij gaan leren te vermenigvuldigen met het type 35X27

            506D. Wij gaan leren een heel getal met een kommagetal te vermenigvuldigen

  1. Wij gaan leren welke gewichtsmaat het beste past.

374C. Wij gaan leren inhoudsmaten om te rekenen 

En ook met gewicht (gram e.d.) en afstand (cm e.d.)

  1. Wij gaan leren kubieke maten om te rekenen in andere kubieke maten en in liters.

Bij vragen weet u mij te vinden, groeten juf Coby 

Beste ouders van groep 7/8, 

Gisteren zijn we naar het Klokhuis geweest in Almere Poort. We gingen met de bus van Stad en Natuur. We hebben proefjes gedaan over Verdunnen van Vloeistof, het ging vooral over de vervuiling van de aarde.

Vrijdag 9 november gaan met groep 8 een techniek les volgen op het Baken Stad. U hoort hierover nog meer informatie via uw kind.
Blok 2 van de Vreedzame School gaat over: We lossen conflicten zelf op.

Op donderdag 18 oktober is de ouderavond, heeft u deze al in uw agenda staan? 

De kinderen hebben zelf codes ontvangen om thuis Nieuwsbegrip XL en Dagelijks Rekenen te maken als huiswerk.

Dagelijks rekenen: inloggen met voornaam als emailadres. Dus bijvoorbeeld:

coby@driemaster-almere.nl

Wachtwoord is groep 8 voor iedereen

Mocht u hierover vragen heeft, u weet mij te vinden. 

Hieronder de taaldoelen van het Thema waar we nu mee bezig zijn.

Taaldoelen  Thema: Vrienden.

De kinderen kunnen inhoudswoorden( werkwoorden, zelfstandige naamwoorden, bijvoeglijke naamwoorden en bijwoorden) uit de zin halen en benoemen

De kinderen kunnen zinsgrenzen aangeven met een punt, vraagteken of uitroepteken

De kinderen kunnen een zin redekundig ontleden op drie zinsdelen: onderwerp, lijdend voorwerp en meewerkend voorwerp

De kinderen kunnen verschil tussen spreektaal en schrijftaal aangeven

De kinderen leren de betekenis van 12 themawoorden

De toets is in week 44, de week na de herfstvakantie.

Rekenen:

Deze week maken we de toets van blok 2 van rekenen, daarom hieronder de doelen van blok 2 en blok 3. 

Met vriendelijke groeten,
juf Coby Fledderus

533D. Wij gaan leren een heel getal delen door een stam breuk (bijv. 3:1/4= 3x4 = 12).

466C. Wij gaan leren optellen en aftrekken met kommagetallen.

382D. Wij gaan leren cijferend optellen en aftrekken met grote getallen.

371C. Wij gaan leren te vermenigvuldigen met het type 35X27, maar ook 4x126

 

491C. Wij gaan leren een getal te vermenigvuldigen met een breuk

534D. Wij gaan leren een heel getal delen door een elementaire breuk.

471 D Delingen met kommagetallen handig uitrekenen via verdubbelen en halveren.

Groep 8 heeft in blok 2 veel doelen die getoetst worden. Bepaalde doelen liggen dicht tegen elkaar aan en zijn het herhalingen uit groep 7 , maar dan een stapje hoger.

5409B. We gaan leren kommagetallen te  plaatsen op de getallenlijn tussen 0 en 1 in een context (0,5m ; 0,48 kg en 0,99 kg).

38D. Wij gaan leren moeilijke percentages te berekenen met behulp van een verhoudingstabel.

537B. Wij gaan leren de nieuwe prijs te berekenen na een af- of toename van eenvoudige percentages.

  

Beste ouders van groep 8, 

Een nieuw schooljaar, ook een bijzonder jaar, het laatste jaar voor uw kind op de Driemaster.

We zijn goed gestart. De eerste 3 weken doen we bijna elke dag een les Vreedzame School.

In deze lessen verdelen we de taken in de groep, zoals uitdelen schriften, tablets opladen en de beldienst.  Vanaf week 4 doen we weer wekelijks een les.

We hebben een weektaak, waarop uw kind bij houdt welke taak af is. De weektaak start bij ons in groep 8 op dinsdag.

Met taal en rekenen zijn we begonnen met blok 1, de leerdoelen vindt u hieronder.

De eerste taaltoets is vrijdag 21 september. Vandaag hebben de kinderen het stencil met de woorden over Politiek meegekregen. 

Omgekeerde oudergesprekken:

Zoals u gewend bent zijn er volgende week omgekeerde oudergesprekken.
Omdat we elkaar vorig schooljaar uitgebreid gesproken hebben over het voorlopig advies en ik de leerlingen al ken, vraag ik u om persoonlijk bij mij te komen als u toch iets wilt vertellen over uw kind. 

Verkeersles:

Vrijdag 21 september hebben de kinderen een verkeersles, buiten op het schoolplein.

Hierbij hebben ze een fiets nodig. Dus op deze middag mogen de kinderen met de fiets naar school komen. Mocht dit een probleem zijn, overleg dan even. 

Infoavond:

Dinsdag 18 september is er inloopavond. U kunt dan met uw kind naar school komen om de boeken, tablet en schriften te bekijken. Om 20.00 komt er iemand van het Baken iets vertellen over het Voortgezet Onderwijs, net zoals vorig jaar. 

Nieuwsbegrip XL:

Net zoals vorig jaar hebben we Nieuwsbegrip XL, opdrachten die de leerlingen extra kunnen maken. Vandaag krijgen ze hun inlogcode mee.
De kinderen zijn zelf verantwoordelijk dat deze opdrachten gemaakt worden, het staat ook in de weektaak, dus het mag op school of thuis. 

Boekbespreking:

Dit jaar wil ik als eerste starten met een boekbespreking.

Uw kind vertelt iets over een boek dat hij/zij gelezen heeft, zodat we van elkaar kunnen leren. 

Taaldoelen groep 8:

De kinderen leren de betekenis van 12 themawoorden. Het thema is Politiek.

De kinderen kunnen bijvoeglijke naamwoorden van voltooide deelwoorden afleiden. Wat is een bijvoeglijk naamwoord en een voltooid deelwoord?

De kinderen kunnen leestekens hanteren in zinnen met directe rede.

De kinderen kunnen een zin redekundig ontleden op drie zinsdelen: onderwerp, gezegde en bepaling(en)

De kinderen kunnen contaminaties herkennen, zoals optelefoneren.

App van de Driemaster:

Zoals juf Susan al noemde staan er weer belangrijke zaken op de Driemaster App.

Het wachtwoord is: XXXXX

Succes met inloggen.

Dit zijn de rekendoelen van groep 8 voor blok 1 die getoetst worden. 

Wij gaan leren de nieuwe prijs te berekenen na een af- of toename van eenvoudige percentages.

Wij gaan leren een lijngrafiek af te lezen.

Wij gaan leren een lijngrafiek af te lezen.

Wij gaan leren berekeningen maken op basis van tabellen.

 

Verder zijn we bezig met grote staartdelingen herhalen en procenten.

Bij vragen weet u mij te vinden, via de mail of telefonisch.

We maken er een goed schooljaar van.


Groeten juf Coby Fledderus

Terug

Tegelenpad 2

1324 DS Almere

036-5331399

dir.driemaster@nullprisma-almere.nl