Groep 8

Beste ouders van groep 8,

We hebben een geweldig leuk schoolreisje gehad afgelopen woensdag in Walibi.

Nu nog 6 weken school, we zijn druk bezig met de musical.

Sommige kinderen kennen hun tekst al bijna uit het hoofd, wat fijn.

Vanaf maandag 17 juni willen we echt zonder tekstboekje gaan oefenen in de klas.

Een week later willen we ook op het podium gaan oefenen.

Dinsdag 9 juli is de musical, later ontvangt u hierover meer informatie. 

Engels

Vandaag krijgen de kinderen huiswerk mee van Engels het laatste hoofdstuk, de toets is op maandag 17 juni. 

Rekenen

Blok 10 groep 8 Rekenen

• Kinderen kunnen handig rekenen met eenvoudige hele getallen en kommagetallen

• Kinderen kunnen handig rekenen met hele getallen en kommagetallen

• Kinderen kunnen eenvoudige bewerkingen al dan niet in een context schattend uitrekenen

• Kinderen kunnen bewerkingen al dan niet in een context schattend uitrekenen 

Taal

Thema 8: Andere wereld

 • Herhalen de functiewoorden (gezegde, onderwerp, lijdend voorwerp en meewerkend voorwerp).
 • Kunnen leestekens hanteren in zinnen met directe rede.
 • Leren de juiste tijd te gebruiken bij het omzetten van bedrijvende zinnen naar lijdende zinnen.
 • Leren de top 3 van veelgemaakte taalfouten te vermijden.

Taaltoets is op dinsdag 25 juni. 

Met vriendelijke groeten,
Meester Jan, Juf Regina en Juf Coby

 

Beste ouders van groep 8,

De tijd gaat snel, nog maar 10 weken.

Met natuurlijk de musical, we zijn al druk bezig met de voorbereidingen. 

Spreekbeurt:

Groep 8 heeft een rooster ontvangen wanneer de spreekbeurten zijn. Bij vragen weet u mij of juf Regina te vinden. 

Engels:

De kinderen hebben vandaag huiswerk van Engels meegekregen.
Toets: maandag 21 mei 

Verkeer:
Zoals u weet is het fietsexamen op donderdag 16 mei.

Komende vrijdag 10 mei controleren we de fietsen van de kinderen, om 14.30 uur.

Voor de ouders die meehelpen: Willen jullie om 8.45 uur bij de Glasbak aanwezig zijn?

Dan krijgen jullie uitleg en daarna vertrekken jullie naar de controleposten.

Taal:

Groep 8 Thema 7: Verschillen

 • Herhalen inhoudswoorden.
 • Leren welke elementen in een zin weggelaten kunnen worden (samentrekking).
 • Herhalen het benoemen van het onderwerp, lijdend voorwerp en meewerkend voorwerp in een zin.
 • Leren het getal van de onderwerpen te herkennen die niet meteen duidelijk zijn.

De toets van taal is dinsdag 22 mei. 

In de week van 20 mei ontvangen wij de uitslag van de IEP toets per post.

Als de uitslag binnen is, krijgt u daarna natuurlijk ook bericht van ons 

Groeten juf Regina en  juf Coby

 

Beste ouders van groep 8,

Hierbij de flessenpost van April.

Helaas gaat mijn herstel minder snel dan verwacht, van de bedrijfsarts mag ik nu 3 dagen 2 uur per dag werken. Ik had gehoopt al vaker op te school te kunnen zijn en vind het erg jammer dat ik niet meer kan doen, ik ondersteun juf Regina en neem soms groepjes kinderen mee voor extra uitleg.

Belangrijke data in april:

 • 2 april: koken.

Dit is in de Bazuin, we fietsen hier naar toe en zijn rond 12 uur weer op school.

 • Donderdag 4 april: Schriftelijk verkeersexamen en Afsluiting week van het geld.
 • Vrijdag 12 april: Koningspelen
 • Dinsdag 16 en woensdag 17 april: Eindtoets IEP voor groep 8.

De week voor de toets zullen we met groep 8 een oude eindtoets bekijken, zodat de kinderen weten wat er van ze verwacht wordt.

Voor meer informatie kunt u terecht op de volgende site:

https://www.toets.nl/voorouders

Werkstuk en Spreekbeurt

Groep 8 is druk bezig met een werkstuk op dit moment.

De inleverdatum is: Woensdag 24 april.

Er volgt zo snel mogelijk een rooster voor de Spreekbeurten van groep 8.

De spreekbeurt maken de kinderen over een ander onderwerp dan het onderwerp van het Werkstuk. 

Pasen

Op donderdag 18 april hebben we Paasviering en continurooster, we zijn dan 14.15 uur vrij.

We hebben die dag ook een workshop van Collage op school. 

23 april gastles Na de oorlog

Op dinsdag 23 april komt Aviva Witt haar verhaal vertellen in de klas.

Ze vertelt over haar grootouders, die moesten onderduiken. 

Groep 8 Thema 7: Verschillen

 • Herhalen inhoudswoorden: werkwoorden, bijwoorden, zelfstandige naamwoorden en bijvoeglijke naamwoorden
 • Leren welke elementen in een zin weggelaten kunnen worden (samentrekking).
 • Herhalen het benoemen van het onderwerp, lijdend voorwerp en meewerkend voorwerp in een zin.
 • Leren het getal van de onderwerpen te herkennen die niet meteen duidelijk zijn.

 De taaltoets is op vrijdag 26 april.

Engels

We zijn nu bezig met thema 5 van Engels.
De toets is op Maandag 13 mei, binnenkort krijgt uw kind de woordjes mee.

Rekendoelen groep 8 blok 8

 • Ik kan vermenigvuldigingen als 35x76= en 4x236= uitrekenen.
 • Ik kan vermenigvuldigingen maken als 3x2,72=.
 • Ik kan kommagetallen bij elkaar optellen.
 • Ik kan delingen uitrekenen als 2635:31=.
 • Ik kan optellingen maken met grote getallen als 26432+2030=

Toets van rekenen is woensdag 3 april.

Groeten juf Regina en juf Coby

Beste ouders van groep 8,

Een korte flessenpost, omdat u al via de mail heeft gelezen dat ik helaas niet volledig werk, door de ziekte van Pfeiffer.

Op maandag 21 januari starten we met de toetsen van Cito. Een week eerder dan de andere groepen, omdat de adviesgesprekken gepland staan in de week van 11 februari.

Met rekenen zijn we vooral aan het oefenen met breuken, ongelijknamige breuken optellen en aftrekken.

Taal Groep 8 Thema 5: 'Rampen'

 • Leren hoe een voltooid deelwoord gevormd wordt
 • Leren redekundig ontleden: onderwerp en werkwoordelijk gezegde
 • Kunnen aangeven in welke grammaticale tijd een zin staat
 • Leren de betrekkelijke voornaamwoorden die, dat en wat correct te gebruiken in een zin

 Met vriendelijke groeten, juf Coby

  

Beste ouders van groep 8,

Wat heb ik een gezellige dag gehad vandaag, mijn verjaardag. De kinderen wilden een pyjamaochtend, dit was gezellig. Foto’s heb ik verstuurd via de blog van de Driemaster.
Het wachtwoord is: groep 8C

Vandaag heb ik al mooie surprises binnen zien komen, de kinderen zijn er druk mee geweest. Morgen 5 december vieren we Sinterklaas. Vrijdag 7 december zijn de kinderen vrij i.v.m. een studiedag.

Verder heeft u vast gelezen over blok 3 van de Vreedzame School, we hebben oor voor elkaar. We doen de lessen wekelijks, tussendoor wijs ik vaak terug op de regels van de Vreedzame school.

Rekenen

De rekentoets van blok 4 is geweest, net als de kwartaaltoets. We starten 10 december met blok 5. Thuis kunnen de kinderen oefenen met verhaaltjessommen, via www.dagelijksrekenen.nl 

Engels

Maandag 10 december hebben we de toets van Engels, blok 2. Hiervan heeft uw kind woordjes mee gekregen om te oefenen. Maar er wordt ook luistervaardigheid getoetst, dit als voorbereiding op het Voortgezet Onderwijs. 

Kerst

December is een gezellige maand, op donderdag 20 december vieren we Kerst in de kerk, van 18.30 uur tot 19.30 uur. Die dag zijn we om 14.15 uur vrij, we lunchen dan op school. 

Vrijdag 14 december heeft ieder kind een blik nodig. Daar willen we gaatjes in maken, zodat er lichtjes in kunnen voor bij de kerk. Mocht u thuis nog een hamer hebben die we die middag mogen gebruiken, heel graag. 

Taaldoelen Groep 8: Thema  Helden

 • De kinderen leren wat telwoorden zijn
 • De kinderen leren wat wederkerende werkwoorden zijn en kunnen deze op correcte wijze gebruiken.
 • De kinderen kunnen komma, puntkomma en dubbele punt correct toepassen
 • De kinderen leren wat de bedrijvende vorm en de lijdende vorm is. Ze kunnen een

bedrijvende zin omzetten in een lijdende zin.

Lijdende zin: Hij kopt de bal.

Bedrijvende zin: De bal wordt gekopt door hem.

Rekendoelen blok 5: 

-Schattend optellen en aftrekken met kommagetallen

-Optellen en aftrekken van gelijknamige en ongelijknamige breuken.

-Een geheel getal vermenigvuldigen met een breuk (bijv. 3 x 1/4)

-Deel van een hoeveelheid bepalen: 3/5 van 150

Met vriendelijke groeten, juf Coby

 

Beste ouders van groep 8,

Wat gaat de tijd snel, de herfstvakantie ligt alweer achter ons.

De voorloper komt eraan, komende vrijdag gaan deze mee.

Daarna zijn ook de oudergesprekken, op maandag 12 november en woensdag 14 november. U heeft hierover een brief ontvangen. 

Vrijdag gaan we ook een techniekles volgen op het Baken Stad, deze les begint om 8.45 uur tot 11.30 uur. De kinderen nemen hun 10 uurtje mee om daar op te eten.

Wilt u zorgen dat uw kind om 8.30 uur buiten staat, we gaan op de fiets. 

Komende donderdag hebben we de eerste toets van Engels dit schooljaar.

De kinderen hebben 3 bladen met woordjes meegekregen. Voor het eerst zal er ook een luistertoets zijn, dit is een goede voorbereiding voor het Voortgezet Onderwijs. 

Taal

We gaan vandaag starten met thema 3, hieronder de doelen. 

Doelen groep 8: Thema: Reizen

-           De kinderen kunnen functiewoorden aanwijzen in een zin: Dit zij

-           De kinderen weten dat namen van historische gebeurtenissen, feestdagen, namen van volken, nationaliteiten en talen met hoofdletter geschreven worden

-           De kinderen kunnen aangeven uit welke deelzinnen een samengestelde zin bestaat

-           De kinderen kunnen vaste voorzetsels bij werkwoorden gebruiken

Rekenen

Deze week maken we de toets van blok 3.

Daarna gaan we door met blok 4, hieronder voor beide blokken de doelen. 

Huiswerk

We hebben als school een inlog bij Dagelijks Rekenen, hier kunnen de kinderen elke dag thuis oefenen met rekensommen.

Uw kind weet zelf de code, net als voor Nieuwsbegrip XL.

Rekendoelen blok 3 groep 8 

538D. Wij gaan leren moeilijke percentages te berekenen met behulp van een verhoudingstabel.

            409B. We gaan leren kommagetallen te  plaatsen op de getallenlijn tussen 0 en 1 in een context (0,5m ; 0,48 kg en 0,99 kg). 

537B. Wij gaan leren de nieuwe prijs te berekenen na een af- of toename van eenvoudige percentages. 

538D. Wij gaan leren moeilijke percentages te berekenen met behulp van een verhoudingstabel.

371C. Wij gaan leren te vermenigvuldigen met het type 35X27

            506D. Wij gaan leren een heel getal met een kommagetal te vermenigvuldigen

 1. Wij gaan leren welke gewichtsmaat het beste past.

374C. Wij gaan leren inhoudsmaten om te rekenen 

En ook met gewicht (gram e.d.) en afstand (cm e.d.)

 1. Wij gaan leren kubieke maten om te rekenen in andere kubieke maten en in liters.

Bij vragen weet u mij te vinden, groeten juf Coby 

Beste ouders van groep 7/8, 

Gisteren zijn we naar het Klokhuis geweest in Almere Poort. We gingen met de bus van Stad en Natuur. We hebben proefjes gedaan over Verdunnen van Vloeistof, het ging vooral over de vervuiling van de aarde.

Vrijdag 9 november gaan met groep 8 een techniek les volgen op het Baken Stad. U hoort hierover nog meer informatie via uw kind.
Blok 2 van de Vreedzame School gaat over: We lossen conflicten zelf op.

Op donderdag 18 oktober is de ouderavond, heeft u deze al in uw agenda staan? 

De kinderen hebben zelf codes ontvangen om thuis Nieuwsbegrip XL en Dagelijks Rekenen te maken als huiswerk.

Dagelijks rekenen: inloggen met voornaam als emailadres. Dus bijvoorbeeld:

coby@driemaster-almere.nl

Wachtwoord is groep 8 voor iedereen

Mocht u hierover vragen heeft, u weet mij te vinden. 

Hieronder de taaldoelen van het Thema waar we nu mee bezig zijn.

Taaldoelen  Thema: Vrienden.

De kinderen kunnen inhoudswoorden( werkwoorden, zelfstandige naamwoorden, bijvoeglijke naamwoorden en bijwoorden) uit de zin halen en benoemen

De kinderen kunnen zinsgrenzen aangeven met een punt, vraagteken of uitroepteken

De kinderen kunnen een zin redekundig ontleden op drie zinsdelen: onderwerp, lijdend voorwerp en meewerkend voorwerp

De kinderen kunnen verschil tussen spreektaal en schrijftaal aangeven

De kinderen leren de betekenis van 12 themawoorden

De toets is in week 44, de week na de herfstvakantie.

Rekenen:

Deze week maken we de toets van blok 2 van rekenen, daarom hieronder de doelen van blok 2 en blok 3. 

Met vriendelijke groeten,
juf Coby Fledderus

533D. Wij gaan leren een heel getal delen door een stam breuk (bijv. 3:1/4= 3x4 = 12).

466C. Wij gaan leren optellen en aftrekken met kommagetallen.

382D. Wij gaan leren cijferend optellen en aftrekken met grote getallen.

371C. Wij gaan leren te vermenigvuldigen met het type 35X27, maar ook 4x126

 

491C. Wij gaan leren een getal te vermenigvuldigen met een breuk

534D. Wij gaan leren een heel getal delen door een elementaire breuk.

471 D Delingen met kommagetallen handig uitrekenen via verdubbelen en halveren.

Groep 8 heeft in blok 2 veel doelen die getoetst worden. Bepaalde doelen liggen dicht tegen elkaar aan en zijn het herhalingen uit groep 7 , maar dan een stapje hoger.

5409B. We gaan leren kommagetallen te  plaatsen op de getallenlijn tussen 0 en 1 in een context (0,5m ; 0,48 kg en 0,99 kg).

38D. Wij gaan leren moeilijke percentages te berekenen met behulp van een verhoudingstabel.

537B. Wij gaan leren de nieuwe prijs te berekenen na een af- of toename van eenvoudige percentages.

  

Beste ouders van groep 8, 

Een nieuw schooljaar, ook een bijzonder jaar, het laatste jaar voor uw kind op de Driemaster.

We zijn goed gestart. De eerste 3 weken doen we bijna elke dag een les Vreedzame School.

In deze lessen verdelen we de taken in de groep, zoals uitdelen schriften, tablets opladen en de beldienst.  Vanaf week 4 doen we weer wekelijks een les.

We hebben een weektaak, waarop uw kind bij houdt welke taak af is. De weektaak start bij ons in groep 8 op dinsdag.

Met taal en rekenen zijn we begonnen met blok 1, de leerdoelen vindt u hieronder.

De eerste taaltoets is vrijdag 21 september. Vandaag hebben de kinderen het stencil met de woorden over Politiek meegekregen. 

Omgekeerde oudergesprekken:

Zoals u gewend bent zijn er volgende week omgekeerde oudergesprekken.
Omdat we elkaar vorig schooljaar uitgebreid gesproken hebben over het voorlopig advies en ik de leerlingen al ken, vraag ik u om persoonlijk bij mij te komen als u toch iets wilt vertellen over uw kind. 

Verkeersles:

Vrijdag 21 september hebben de kinderen een verkeersles, buiten op het schoolplein.

Hierbij hebben ze een fiets nodig. Dus op deze middag mogen de kinderen met de fiets naar school komen. Mocht dit een probleem zijn, overleg dan even. 

Infoavond:

Dinsdag 18 september is er inloopavond. U kunt dan met uw kind naar school komen om de boeken, tablet en schriften te bekijken. Om 20.00 komt er iemand van het Baken iets vertellen over het Voortgezet Onderwijs, net zoals vorig jaar. 

Nieuwsbegrip XL:

Net zoals vorig jaar hebben we Nieuwsbegrip XL, opdrachten die de leerlingen extra kunnen maken. Vandaag krijgen ze hun inlogcode mee.
De kinderen zijn zelf verantwoordelijk dat deze opdrachten gemaakt worden, het staat ook in de weektaak, dus het mag op school of thuis. 

Boekbespreking:

Dit jaar wil ik als eerste starten met een boekbespreking.

Uw kind vertelt iets over een boek dat hij/zij gelezen heeft, zodat we van elkaar kunnen leren. 

Taaldoelen groep 8:

De kinderen leren de betekenis van 12 themawoorden. Het thema is Politiek.

De kinderen kunnen bijvoeglijke naamwoorden van voltooide deelwoorden afleiden. Wat is een bijvoeglijk naamwoord en een voltooid deelwoord?

De kinderen kunnen leestekens hanteren in zinnen met directe rede.

De kinderen kunnen een zin redekundig ontleden op drie zinsdelen: onderwerp, gezegde en bepaling(en)

De kinderen kunnen contaminaties herkennen, zoals optelefoneren.

App van de Driemaster:

Zoals juf Susan al noemde staan er weer belangrijke zaken op de Driemaster App.

Het wachtwoord is: XXXXX

Succes met inloggen.

Dit zijn de rekendoelen van groep 8 voor blok 1 die getoetst worden. 

Wij gaan leren de nieuwe prijs te berekenen na een af- of toename van eenvoudige percentages.

Wij gaan leren een lijngrafiek af te lezen.

Wij gaan leren een lijngrafiek af te lezen.

Wij gaan leren berekeningen maken op basis van tabellen.

 

Verder zijn we bezig met grote staartdelingen herhalen en procenten.

Bij vragen weet u mij te vinden, via de mail of telefonisch.

We maken er een goed schooljaar van.


Groeten juf Coby Fledderus

Terug

Tegelenpad 2

1324 DS Almere

036-5331399

dir.driemaster@nullprisma-almere.nl