Groep 2/3

5        

 

Groep 2

taal

Ik schrijf zelf een tekst (of woord) die aansluit bij het thema in de klas. (enkele letters kloppen).

Ik bekijk en ‘lees’ zelfstandig een prentenboek.

Ik kan MKMM (muts) en MMKM (step) woorden hakken en plakken.

Ik herken en benoem en sorteer begin- midden- en eindklank van woorden.

Ik begrijp het verschil tussen letters, woorden en zinnen.

Ik benoem en herken de letters G, r,  o ,e, i,   oei  en het woordbeeld groei

          

rekenen

Ik herken eigenschappen van voorwerpen en sorteer voorwerpen zelf op verschillende eigenschappen.

Ik herken overeenkomsten en verschillen en kies welk voorwerp niet in een rij thuis hoort.

Ik kan dieren indelen op bijvoorbeeld leefgebied of uiterlijke kenmerk. Ik ervaar hoe ik daar een tabel bij kan maken.

Ik ken de begrippen meer/minder/ evenveel/ meeste/ minste  t/m 12. Uit de tabel kan ik aflezen hoeveel meer of minder er is.

Ik herken verschillende basisvormen terug in plaatjes. Ik leer wat een bol en een kubus zijn.

Ik meet inhoud op het oog, via overgieten en aan de hand van een maateenheid.

Via activiteiten met spiegels en schaduwen kom ik in aanraking met symmetrie en afbeeldingen en vormen en figuren.

Beste 

 

Het voorleesontbijt

Op dinsdag 22 januari zijn wij de dag gestart met een ontbijt. Foto’s van deze ochtend staan op de blog. Op vrijdag 1 februari hebben de kinderen van groep 8 de kinderen van groep 2/3 voorgelezen. Foto’s hiervan verschijnen binnenkort op de blog. 

Griep!

Er heerst weer een behoorlijke griep. Afgelopen week hebben veel kinderen hier last van gehad. Voor degenen die nog steeds ziek zijn: BETERSCHAP! 

PIT!

In de vorige flessenpost stond een oproep voor ouders die mee willen en kunnen naar het PIT museum op donderdag 14 februari. Wij zullen om 9:30 uur vertrekken van school en zijn dan om 12:00 uur weer terug. Wie gaat er mee? 

Doelen groep 2

  Doelen februari

Doelen taal

 • Ik kan zelf doelgericht briefjes maken. (schrijffase is hierbij niet relevant).
 • Ik kan enkele woorden als globale eenheid (door het in 1x te zien) lezen en schrijven. Bijvoorbeeld -ik- & -eet
 • Ik kan MKM woorden hakken en plakken. ( bijvoorbeeld MIK - KIP - HOK)
 • Ik plak mkmm en mmkm woorden (bijvoorbeeld juf zegt -m-u-t-s- ik zeg muts .
 • Ik oefen met het zelf hakken van mkmm en mmkm woorden.
 • Ik herken letters in verschillende woorden en kan er andere woorden mee maken.
 • Ik ken minimaal 10 letters.

Doelen rekenen

 • Ik begrijp dat getallen op verschillende manieren gebruikt worden (naamgetal, rekengetal, meetgetal, telgetal, aantal).
 • Ik praat en denk na over de getallen in eenvoudige en betekenisvolle situaties.
 • Ik noem de rangtelwoorden t/m 10 en kan deze gebruiken. (eerste, tweede, derde, enzovoort)
 • Ik kan lengte, omtrek en oppervlakte meten aan de hand van een maateenheid.
 • Ik kan dit met bijvoorbeeld blokjes naleggen.
 • Ik kom in aanmerking met meten via een (zelfgemaakt) meetinstrument.
 • Ik kan aangeven waar iets of iemand zich bevindt (met de juiste woorden – zie begrippen) Ik kan door links, rechts en rechtdoor te zeggen een makkelijke route vertellen.
 • Ik kan een eenvoudige plattegrond lezen en oefen zo met van boven af kijken
 • Ik oefen met het zelf maken van plattegronden.
 • Ik ken de begrippen: boven, onder, in, achter, voor, naast, tussen, op, links, rechts, schuin, ver, dichtbij en gebruik ze goed.

Doelen groep 3

Veilig leren lezen

Wij zijn nu aan het werk met kern 7:

Hoofdletters leren lezen

Sch en ng

Woorden als : Stoel- lamp bad- heb zakmes

En de sch aan elkaar schrijven 

Rekenen

Wij zijn nu bij blok 6. De doelen van dit blok zijn:

 1. Kinderen kunnen bedragen tot en met 20 euro samenstellen met munten van 1 en 2 euro en biljetten van 5 en 10 euro.
 2. Kinderen kunnen ruimtelijke figuren herkennen in afbeeldingen met bovenaanzichten en zijaanzichten.
 3. Kinderen kunnen hoeveelheden tot en met 30 aangeven en noteren.
 4. Kinderen kunnen hoog- en laagstandpunten interpreteren.
 5. Kinderen kunnen standpunten bepalen vanuit foto’s en bovenaanzichten met foto’s vergelijken.

In februari:

Vrijdag 8 februari: Juffen verjaardag

Donderdag 14 februari: naar museum PIT

Van maandag 18 t/m vrijdag 22 februari: voorjaarsvakantie

Vanaf maandag 25 februari: start thema fietsenmaker

Vriendelijke groet,

Juf Ilse

20

2019

Allereerst willen wij iedereen een voorspoedig nieuwjaar toewensen! 

Na twee weken vakantie zijn wij weer begonnen. 

De meeste kinderen hadden er weer zin in, al was het ook wel weer even wennen. 

 Oliebollenfeest 

Op de eerste schooldag na de vakantie werden alle leerlingen getrakteerd op een heerlijke oliebol. 

De vreedzame school 

Wij hebben blok 3 afgerond. De verteldoos zal nog wel met een aantal kinderen mee naar huis gaan, omdat nog niet alle leerlingen van de groep aan de beurt zijn geweest. 

We starten volgende week met blok 4: ’We hebben hart voor elkaar” 

In deze lessen leren kinderen gevoelens te herkennen en er mee om te gaan. 

 Thema 

We zijn vorige week gestart met het thema politie en brandweer. Op dit moment hebben wij een politiebureau in de klas. Heeft u thuis nog voorwerpen die met dit thema te maken hebben? Dan mogen de kinderen deze uiteraard meenemen.  

Op donderdag 14 februari zullen wij van 10:00 tot 11:30 uur een bezoek brengen aan het museum PIT. In dit museum leren de kinderen over de politie en brandweer van vroeger en nu. 

Zijn er ouders die mee willen/kunnen? 

Groep 2: 

Groep 2 heeft de volgende letter aangeboden gekregen: “d” 

Komende week staat de letter “h” centraal.  

De kinderen mogen voorwerpen van thuis meenemen die beginnen met deze letter. Dit is een leuke en leerzame activiteit om samen met uw kind te doen. 

Dit zijn de doelen van groep 2 voor de komende periode: 

Doelen taal 

 • Ik kan een verhaal navertellen zonder plaatjes. 
 • Ik kan details, wie, wat en waar benoemen bij een verhaal. 
 • Ik kan zelf een verhaal bedenken en naspelen 
 • Ik herken, benoem en sorteer een midden klank. 
 • Ik kan hakken en plakken (3 /4 letterwoord) 

          (+andersom) 

 • Ik weet het verschil tussen letters en cijfers 

Doelen rekenen 

 • Ik kan werken met tellen t/m 20. (materiaal en werkblad)  
 • Ik kan verder tellen vanaf een bepaald punt tot 20 en laat dit ook zien bij rekenlessen.  
 • Ik kan terug tellen vanaf 12.  
 • Ik kan t/m 10 aangeven hoeveel meer/teveel of minder/tekort er is.  
 • Ik kan een dobbelsteenbeeld in 1 keer overzien.  
 • Ik kan gewicht vergelijken met hand en balans (weegschaal) en kan het gewicht aangeven in bij-voorbeeld blokjes  
 • Ik weet dat grootte niet bepalend is voor het gewicht.  
 • Ik weet dat een weegschaal je gewicht in cijfers aangeeft.  
 • Ik ken de vormen en kan ze vinden als ze verstopt zitten. 

Doelen groep 3: 

 Veilig leren lezen (leesmethode) en Pennenstreken (schrijfmethode) 

Wij zijn vorige week gestart met kern 6. De kinderen hebben al oefenwoorden mee gekregen om thuis mee te oefenen. Dit is de laatste kern waarin de kinderen letters leren. Hierna leren de kinderen verschillende leesmoeilijkheden, zoals woorden met eer/oor/eur en eeuw/ieuw.

Rekenen: 

Wij zijn gestart met blok 5. De doelen van dit blok zijn: 

 1. Kinderen kunnen tellen tot en met 20 met huppen van 2 en 5. 
 1. Kinderen kunnen een hoeveelheid tot en met 20 aflezen op een kralenketting met meer dan 20 kralen. 
 1. Kinderen kunnen vanuit de buscontext in erbij- en erafsituaties tot en met 20 een pijlnotatie hanteren. 
 1. Kinderen kunnen de hele uren aflezen op de analoge klok. 
 1. Kinderen hebben een idee van snelheid van vervoersmiddelen en kunnen dit toepassen. 

 Belangrijke data in januari: 

Dinsdag 22 januari: Nationaal voorleesontbijt (en start nationale voorleesdagen) 

Maandag 28 januari: Start cito M toetsen 

Vriendelijke groet. 

Juf Susan en juf Ilse 

 

Beste ouders,

Het nationaal schoolontbijt

Op donderdag 8 november hebben wij samen op school ontbeten. Het was erg gezellig. Foto’s van dit ontbijt staan op de school blog app.

De voorloper

Alle kinderen hebben de voorloper mee gekregen. Aansluitend hebben de oudergesprekken plaatsgevonden. Wilt u nog iets met mij delen of heeft u vragen? Wij kunnen ook tussendoor altijd een afspraak plannen.

Pepernoten bakken

Aankomende dinsdag 4 december gaan wij pepernoten bakken met de kinderen. Er hebben zich inmiddels al een aantal ouders opgegeven om te helpen. Wij zijn nu nog op zoek naar ouders die de pepernoten tussen de middag thuis willen afbakken.

De vreedzame school

Wij werken nu in blok 3, met als thema: wij hebben oor voor elkaar. Alle kinderen krijgen een keer de verteldoos mee naar huis. U heeft hier een email over ontvangen. 

Groep 2:

Groep 2 heeft de volgende letter aangeboden gekregen: “s”

Deze week staat de letter “p” centraal. 

De kinderen mogen voorwerpen van thuis meenemen die beginnen met deze letter. Dit is een leuke en leerzame activiteit om samen met uw kind te doen.

Dit zijn de doelen van groep 2 voor de komende periode:

Doelen december

Doelen taal

 • Ik weet hoe ik een boek goed kan lezen(voor/ achter leesrichting) .
 • Ik kan vragen beantwoorden over een verhaal.
 • Ik kan werken in de juiste leesrichting.
 • Ik kan een menu of verlanglijstje “schrijven” waarvan de letters herkenbaar zijn.
 • Ik kan een verhaal navertellen a.d.h.v. plaatjes
 • Ik kan MKM woordjes hakken en plakken
 • Ik kan zelf woorden met eindrijm verzinnen. En kan het woord dat niet rijmt aanwijzen uit 4 plaatjes.
 • Ik kan de beginklank van een woord, herkennen, sorteren en benoemen.
 • Ik kan woorden bedenken met dezelfde beginklank

Doelen rekenen

 • Ik gebruik de hoeveelheidsbegrippen actief.
 • Ik pas de vaardigheid 1 meer of 1 minder t/m 10 toe.
 • Ik benoem bij cijfersymbolen t/m 10 welk cijfer meer of minder is.
 • Ik geef bij hoeveelheden t/m 6 aan hoeveel meer/teveel of minder/tekort er is.
 • Ik kan aangeven welke voorwerpen goed op een rij staan van minst naar meest.
 • Ik kan maatinhoud ordenen; Ze oefenen met het meten van maatinhoud aan de hand van een maateenheid. Ze hanteren de begrippen vol(ste), voller, leeg, leger.
 • Ik vouw een eenvoudig vouwstappenplan na.
 • Ik gebruik de genoemde meetkundige begrippen passief tijdens het vouwen.
 • Ik bouw een vooraanzicht en een gebouw met diepte na.
 • Hoeveelheidsbegrippen: meer, minder, veel, weinig, meeste, minste, evenveel, teveel, tekort. Meetkundige begrippen: recht, schuin, hoek, punt.

 Doelen groep 3:

 Veilig leren lezen (leesmethode) en Pennenstreken (schrijfmethode)

Wij zijn vorige week gestart met kern 4. De kinderen hebben al oefenwoorden mee gekregen om thuis mee te oefenen. 

Rekenen:

Wij hebben blok 4 afgerond en lopen voor op de planning van de methode. Wij gebruiken deze feestelijke maand om de belangrijke rekenonderdelen van groep 3 die tot nu toe geleerd zijn, te herhalen. Zo zijn wij nu bootsommen aan het maken, in plaats van bus sommen. Ook hebben wij gesplitst met pepernoten. 

Volgende week zullen wij weer het splitsen en erbij en eraf sommen oefenen, maar dan in de context van Kerst.

Ook doen wij dagelijks een redactiesom. Dit doen wij om aan te sluiten bij de vraagstelling die Cito gebruikt. Dit komt in de methode namelijk niet voor. Zo kunnen de kinderen daar alvast aan wennen.

Belangrijke data in december:

Dinsdag 4 december: om 11:00 pepernoten bakken

Woensdag 5 december: Sinterklaas komt op school

Vrijdag 7 december: Studiedag, alle kinderen zijn vrij

Donderdag 20 december: continurooster tot 14:15 uur Kerstviering in de kerk van 18:30 tot 19:30 uur

Vrijdag 21 december: start Kerstvakantie, groep 1 t/m 4 is vrij

Vriendelijke groet.

Juf Susan en juf Ilse

 

Beste ouders, 

Voor de herfstvakantie hebben wij letterkoekjes gebakken. Het was een gezellige ochtend. Via deze weg wil ik de ouders die deze ochtend hebben geholpen nog bedanken.  

De vrijdag voor de herfstvakantie hebben wij het thema circus afgesloten. Ook dit was een gezellige gebeurtenis waar veel (groot)ouders bij aanwezig waren. 

Wij zijn nu bezig met het thema kleding. Heeft u misschien nog het volgende in huis en mogen wij dat de komende weken misschien lenen? 

 • Een kledingrek 
 • Schoenendozen 
 • Oude kleding van uw kind 
 • Een oude naaimachine 

De vreedzame school 

Op dit moment zijn wij nog bezig met blok 2. De kinderen leren om om de beurt met iets te spelen. Zij leren ook hoe je dan om de beurt kan gaan. Daar hebben wij namelijk een leuk rijmpje voor: 

Ik wil spelen, ik wil delen 

Dat is fijn 

Wie mag hem zijn? 

Dit is ongeveer hetzelfde als iene, miene mutte. Wat u waarschijnlijk bekender voorkomt. 

Zelf kwamen de kinderen nog met het goede idee dat je ook samen kan spelen. 

Groep 2: 

Groep 2 heeft de volgende letter aangeboden gekregen:  j 

Deze week staat de letter “t” centraal.  

De kinderen mogen voorwerpen van thuis meenemen die beginnen met deze letter. Dit is een leuke en leerzame activiteit om samen met uw kind te doen. 

Dit zijn de doelen van groep 2 voor de komende periode:

Groep 2 - doelen  

taal 

Ik weet het verschil tussen lezen en schrijven en weet dat ik er iets duidelijk mee kan maken (communiceren).  

Ik weet dat woorden die rijmen aan het einde hetzelfde zijn en ik kan zelf rijmen.  

Ik kan uit 4 plaatjes kiezen welk woord niet rijmt. 

Ik kan de eerste letter van een gesproken woord herkennen en benoemen.  

Ik kan woorden auditief (door te horen) en visueel (door te zien) sorteren op eerste letter.   

Ik kan woorden goed na stempelen.  

Ik weet het verschil tussen letters en woorden.  

   november 

rekenen 

Ik herken en benoem de cijfersymbolen t/m 10 en kan ze in de juiste volgorde leggen.  

 Ik kan het juiste aantal bij het juiste cijfersymbool leggen/ tekenen.  

 Ik maak kennis met de cijfersymbolen t/m 20.  

Ik benoem de dagen, maanden en seizoenen en weet het verschil tussen gisteren, vandaag en morgen.  

Ik kan een serie van 5 plaatjes in de juiste volgorde neerleggen.  

Ik kan aangeven waar iets of iemand zich bevindt. Ik gebruik daarbij woorden als: boven, onder, op, naast, in, voor, achter, dichtbij, ver, tegenover en tussen.  

Ik weet het verschil tussen links en rechts.  

Ik kan zien en uitleggen wat er vanaf een bepaalde plaats wel of niet te zien is. 

Groep 3: 

Veilig leren lezen (leesmethode) en Pennenstreken (schrijfmethode) 

Deze week ronden wij kern 2 af en maken wij een start met kern 3. In de loop van deze week krijgen de kinderen de oefenwoorden mee om thuis mee te oefenen.

Rekenen: 

Wij zijn op dit moment in blok 4. De doelen van blok 4 zijn: 

 1. Kinderen kunnen de getallen tot en met 20 invullen op de getallenlijn. 
 1. Kinderen kunnen van ongeordende hoeveelheden tot met 20 de grootte bepalen door daar een vijfstructuur in aan te brengen. 
 1. Kinderen kunnen vanuit het geheel en één gedeelte bepalen wat het andere deel moet zijn. 
 1. Kinderen kunnen vooruit en achteruit tellen vanaf een willekeurig begingetal tot en met 20. 
 1. Kinderen kunnen lengte meten met behulp van eigen toepasselijke maten, bijvoorbeeld lichaamsmaten.   

Belangrijke data in november: 

Donderdag 8 november: het nationaal schoolontbijt. De kinderen nemen zelf een bord, bestek en beker mee. Graag in een plastic tas. 

Vrijdag 9 november: de voorloper gaat mee   

Maandag 12 en donderdag 15 november: 10 minuten gesprekken 

Vriendelijke groet. 

Juf Ilse

             

 

BesteBeste ouders,

Er heerst een gezellige en rustige sfeer in de groep. We leren elkaar goed kennen dankzij de lessen van de Vreedzame school. We zijn nu bij blok 2, dat gaat over hoe je ruzies oplost. De kinderen leren dat ruzie maken erbij hoort, maar dat het belangrijk is dat je het op de goede manier oplost. Zo leren zij bijvoorbeeld even weg te lopen als zij boos zijn. 

Informatieavond en tien minuten gesprekken 

Wat fijn om te zien dat er zoveel ouders op de informatieavond waren. Ook heb ik bijna alle ouders tijdens de tien minuten gesprekken gesproken. Misschien was u niet in de gelegenheid om te komen. U kunt mij altijd iets over het onderwijs aan uw kind vragen. Mochten wij wat langer nodig hebben om hierover te praten, dan maken wij even een afspraak. 

Voorstelling Ieorg Idur 

We hadden er veel zin; de voorstelling van Ieorg idur. Na een stevige wandeling stopten wij boven de schaatsbaan bij de Schippersgarage om te eten en drinken. Daarna gingen wij naar het KAF, waar wij erachter kwamen dat de voorstelling niet doorging. 

Wij hebben toen besloten om met de groepen naar de bibliotheek te gaan, waar ik eerst een boekje heb voorgelezen. Daarna mochten de kinderen zelf nog even een boekje lezen en/of met elkaar spelen. 

Kinderboekenweek 

Vorige week hebben de kinderen van groep 8 voorgelezen aan de kinderen van groep 2/3. Dit vonden sommige kinderen best een beetje spannend, maar toch ook wel erg leuk!  

Thema 

Op vrijdag 19 oktober bent u vanaf 11:30 uur van harte welkom om het thema circus met ons af te sluiten.  

Na de herfstvakantie gaan wij verder met het thema Kledingwinkel. 

Heeft u thuis nog: 

 • Een kledingrek
 • Een strijkplank
 • Een strijkbout
 • Oude kleding
 • Een naaimachine
 • Andere materialen die bij dit thema passen?

Wij zouden dit graag van u lenen! 

Groep 2: 

Groep 2 heeft de volgende letters aangeboden gekregen:  i-k-v-m 

Dit zijn de doelen van groep 2 voor de komende periode: 

Groep 2 - doelen 

taal

Ik kan vertellen wat ik gedaan heb

Ik kan een verhaal navertellen door te kijken naar de tekeningen    

Ik kan een woord in stukjes hakken en kan benoemen hoeveel stukjes het zijn 

(groot - ou - ders  = 3 stukjes)

Ik kan een rijmpje opzeggen

Ik kan eindrijm herkennen  Krant, strand, hand, land

Ik kan twee plaatjes bij elkaar zoeken die rijmen

Ik kan zelf woorden bedenken die rijmen, mag ook onzin rijm zijn 

Bijvoorbeeld:  leeuw &  beeuw          

oktober

rekenen

Ik kan voorwerpen sorteren op kleur, vorm, grootte, cijfer, letter en (kleine) hoeveelheid.

Ik weet wat er wordt bedoeld met de woorden kleur, vorm, cijfer, letter

Ik kan voorwerpen in de juiste volgorde leggen. (bijvoorbeeld: van groot naar klein)

Ik kan een fout hierin ontdekken en veranderen

Ik kan voorwerpen vergelijken en benoemen met de begrippen kleiner-groter, dikker-dunner, langer-korter, breder-smaller, hoger-lager

Ik kan vormen, figuren en patronen namaken.

Ik maak kennis met spiegelen

Groep 3: 

 

Veilig leren lezen (leesmethode) en Pennenstreken (schrijfmethode) 

Wij hebben kern 1 afgerond. Deze week starten wij met kern 2. De kinderen krijgen weer oefenwoordjes mee naar huis.  

 

Rekenen: 

Wij zijn op dit moment alweer bij blok 3. We zijn nogal snel door blok 1 en 2 gegaan. Dit omdat deze blokken veelal doelen van groep 2 bevatten, zoals tellen. Ook leren de kinderen deze eerste twee blokken werken in het werkschrift. Dit hebben de kinderen vorig schooljaar ook al geoefend en gaat prima. In blok 3 komen de bussommen en het splitsen aan de orde. Hier wordt in groep 3 veel aandacht aan besteed, omdat zij de basis vormen voor bewerkingen die de kinderen in de toekomst nog veel gaan toepassen. De  doelen van blok 3 zijn: 

 

 1. De kinderen kennen de begrippen erbij en eraf en het plus en minteken. Dit leren zij door middel van de zogenoemde bussommen.
 2. De kinderen kunnen getallen tot en met 12 splitsen in twee gedeelten.
 3. De kinderen kunnen de getallenlijn gebruiken bij het tellen tot en met twaalf met huppen van 2.
 4. De kinderen kunnen een plattegrond zoeken bij een getekend blokkenbouwsel. Ze kunnen daarbij de hoogtegetallen noteren.
 5. De kinderen kunnen vooruit en achteruit tellen vanaf een willekeurig begingetal  toten met 12. 
 6. De kinderen kunnen hoeveelheden in een staafgrafiek invullen.

Belangrijke data in oktober: 

Vrijdag 12 oktober: afsluiting Kinderboekenweek 

Donderdag 18 oktober: de Vreedzame school avond van 19:00 tot 20:00 uur 

Vrijdag 19 oktober: van 11:30 tot 12:00 uur afsluiting thema circus 

Maandag 29 oktober: start thema Kledingwinkel

  Vriendelijke groet,

  Juf Ilse

 

We zijn weer begonnen!

De eerste schoolweek is alweer achter de rug. Veel kinderen waren toch best zenuwachtig de eerste dag: een nieuwe groep, een andere juf en voor sommigen ook een ander lokaal met andere materialen.

De eerste twee weken nemen wij dan ook de tijd om te wennen aan al deze nieuwe dingen. We leren elkaar wat beter kennen en maken samen afspraken om er een leuk, gezellig en leerzaam schooljaar van te maken. Dit doen wij onder andere door middel van de lessen van de Vreedzame school.

Thema’s

In groep 1/2 wordt er met thema’s gewerkt. Groep 2/3 sluit hierbij aan. We werken dan ook nauw samen. Dat betekent dat de kinderen van groep 2/3 ook mogen kiezen voor een spel- of kringactiviteit in groep 1 /2 en andersom. Binnen de thema’s werken de kinderen aan doelen. De doelen integreren we zoveel mogelijk in het spel. Groep 3 werkt vanuit de verschillende methodes in combinatie met spel. 

Elke flessenpost stuur ik de doelen van groep 2 en van groep 3 mee. 

Vanaf 17 september tot aan de herfstvakantie werken wij aan het thema circus. Denkt u mee over activiteiten en materialen? wij met het thema ‘Circus’.  

Themaplanning 2018/2019

Zomervakantie

*Kort thema: wij horen bij elkaar

Circus

Herfstvakantie

Kledingwinkel

Kort thema: boekenwinkel i.c.m sint & kerst

Kerstvakantie

Politie en brandweer

Kort thema: sprookjes

Voorjaarsvakantie

Fietsenwinkel

Kort thema: bijen

Kort thema: lang leve de koning (koningsspelen)

Meivakantie

Boerderij

Camping

*Korte thema’s duren 1 of 2 weken, alle andere thema’s ongeveer 5 weken. 

Wekelijkse mail:

Om de woordenschat van de kinderen te vergroten, krijgen alle ouders van groep 2 wekelijks een mail met daarin vijf woorden die we die week leren. Ook thuis kunt u deze woorden herhalen en oefenen waardoor u betrokken blijft bij het leerproces van uw kind.

Letter van de week:

Elke week leren de kinderen van groep 2 een nieuwe letter herkennen en schrijven. Ook gaan zij op zoek naar woorden waar deze letter in zit. Dit is ook een leuk spel om thuis te doen. 

Uw kind kan u waarschijnlijk wel vertellen met welke letter wij bezig zijn. Twijfelt u, dan kunt u het altijd even aan mij vragen.

Gym

Groep 2: gymt op maandag en vrijdag. Ik raad het aan om uw kind gymschoenen mee te geven. Veel kinderen zijn in de vakantie goed gegroeid. De gymschoenen die niet meer passen geef ik mee naar huis, zodat u er van op de hoogte bent en nieuwe schoenen kunt aanschaffen.

Op vrijdag gymt groep 2 tot 12:00 uur. Als ik met groep 3 naar buiten kom, kunt u naar binnen komen om uw kind te helpen of even wachten tot hij/zij zelf naar buiten komt. Mocht dit echt een probleem zijn dan ga ik graag met u op zoek naar een oplossing.

Groep 3: gymt op woensdag en vrijdag. Zij beginnen in de grote gymzaal bij basisschool Al Iman.

Voor deze gymlessen hebben de kinderen gymkleding nodig, bijvoorbeeld een t-shirt en een korte broek of legging en gymschoenen met een witte zool.

Stagiaire Jessie

U hebt haar waarschijnlijk vorige week al gezien: onze stagiaire Jessie. Jessie zit in haar tweede jaar voor de opleiding onderwijsassistent. Zij zal mij het komende schooljaar op donderdag en vrijdag ondersteunen in de groep.

Wilt u mij spreken of iets doorgeven?

Tussen 8:20 en 8:30 uur bent u van harte welkom om even samen met uw kind de klas in te komen. Er is ook een mogelijkheid om mij kort iets door te geven voor die dag. Om 15:15 uur (op woensdag en vrijdag om 12:00 uur) is er ook de mogelijkheid om een korte vraag te stellen. Wilt u wat langer met mij praten dan kunt u altijd een afspraak maken.

Oudergesprekken

Vanaf maandag 17 september zijn de eerste oudergesprekken. U krijgt dan de mogelijkheid om het een en ander over uw kind aan mij te vertellen. Zijn er bijzonderheden over uw kind die u graag persoonlijk met mij deelt, dan kunt u zich voor de gesprekken inschrijven. Vanaf woensdag 12 september kunt u zich op de lijst inschrijven die bij de deur hangt. 

Belangrijke data in september:

Vrijdag 14 september opening thema circus 

Vanaf maandag 17 september: ouder vertel gesprekken

Dinsdag 18 september: informatie avond op school. Tussen 18:30 en 19:00 uur bij ons in de klas. Kinderen mogen mee!

Donderdag 27 september: fotograaf

Vrijdag 28 september: Studiedag, kinderen zijn vrij 

Doelen groep 2; rekenen

Ik kan hardop tellen t/m 20

Ik kan  aanwijzend tellen t/m 10 met materialen of op papier

Ik oefen met het weergeven van getallen 

(bijvoorbeeld het cijfer schrijven, of het aantal rondjes tekenen)

Ik kan meten met lengte door zelf te meten (vergelijken)

Ik kan doelgericht iets bouwen met blokken Ik kan doelgericht iets maken van papier 

taal

Ik durf vrijuit te spreken in de klas/ kring  

Ik weet dat illustraties & tekst samen een  verhaal zijn

Ik kan de voorkant van een boek beschrijven  & het verhaal voorspellen  

Ik begrijp wat er gezegd word en kan daarop reageren  

Ik kan 4 woorden in de goede volgorde nazeggen

Ik weet het verschil tussen lange woorden en korte woorden  

Ik kan van 2 woorden, 1 woord maken (vogel en huis, maakt samen vogelhuis)

Ik kan het aantal woorden in een zin benoemen ( bijv. deze zin heeft 4 woorden)

Ik ken de letters:  i & k

Dit zijn de doelen van groep 3:

Rekenen:

 De doelen voor rekenen van blok 1 sluiten mooi aan bij de rekendoelen van het einde van groep 2:

 1. Getallen tot en met 12 benoemen, herkennen en ordenen.
 2. Vanaf een willekeurig getal voor- en achteruit tellen tot en met 12.
 3. Tellen met huppen van 2.
 4. Een hoeveelheid aflezen aan vingerbeelden.

Getallen en getalrelaties:

 1. Hoeveelheden ordenen met behulp van de begrippen meer, minder en evenveel.
 2. Dobbelsteenfiguratie zonder te tellen.
 3. Een hoeveelheid tot en met 10 synchroon en resultatief tellen.
 4. Turfregistratie die gebaseerd is op de vijfstructuur.
 5. Getallenlijn tot en met 12
 6. Nabouwen van blokkenbouwsels van een tekening. Daar de goede plattegrond bij zoeken en noteren van hoogtegetallen.

Meten en meetkunde:

 1. Werken in het rekenschrift.

Spelling:

De kinderen hakken km, mkm en mmkm woorden.

De kinderen schrijven mkm woorden.

De kinderen van groep 3 krijgen aan het begin van een nieuwe kern van de methode Veilig leren lezen de woordjes mee, zodat wij daarmee thuis kunnen oefenen. 

U zult dit jaar merken hoe snel de kinderen een nieuwe letter leren en hoe snel zij leren lezen. Om dit proces zo goed mogelijk te laten verlopen, raad ik u aan om dagelijks met uw kind te oefenen.

Vriendelijke groet,

Juf Ilse

 

 

Terug

Tegelenpad 2

1324 DS Almere

036-5331399

dir.driemaster@nullprisma-almere.nl