Overstap Social Schools

Overstap Social Schools

Woensdag 19 augustus 2020

Beste ouders/verzorgers,

Met ingang van dit schooljaar wordt de Driemaster app niet meer gebruikt. Voor het commuincatieplatform wordt nu gebruik gemaakt van Social Schools. Als het goed is heeft u een mail ontvangen met daarin het verzoek om u aan te melden bij Social Schools. Indien u deze niet heeft ontvangen, kunt u contact opnemen met Michelle Brown.

Dat betekent dat absentiemeldingen ook via Social Schools gedaan moeten worden.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,
Michelle Brown


Terug

Tegelenpad 2

1324 DS Almere

036-5331399

dir.driemaster@nullprisma-almere.nl