Flessenpost 8

Flessenpost 8

Donderdag 5 april 2018

Beste ouders/ verzorgers,

 

Beste ouders,

Ook al zijn de paasdagen voorbij dit gedicht wilde ik nog graag plaatsen in De Flessenpost,

 

Kun je voor een ander, als is het nog zo klein, iets betekenen,

dan kun je zeker en gewis, in het groot rekenen

dat je zonder alle, wel of niet gegronde vooroordelen, met Hem en iedereen,

ongeacht ras, geloof, rang of stand,

de hoopvolle paasgedachte kan en mag delen.

 

In deze flessenpost kunt u lezen over het springen bij bounze, de sportdag, de opening van het plein en het goede doel dat daaraan gekoppeld is en leest u het nieuws uit de groep. 

We wensen u veel leesplezier!

Met een vriendelijke groet, 

Susan Benning

dir.driemaster@prisma-almere.nl 

Kinderen/Ouders 

Oudercafé

Zoals ik al eerder meldde in De Flessenpost willen we graag binnen Prisma nadenken over het lerarentekort voor nu, maar vooral voor de toekomst. Hoe geven wij in die situatie invulling aan het onderwijs en welke mogelijkheden zijn er om hiermee om te gaan. We vragen u hierover mee te denken in mogelijke oplossingen en initiatieven. Tijdens het oudercafé willen we dit gaan doen en ik wil u van harte uitnodigen om hierbij aan te sluiten. Het oudercafé vindt een week later plaats dan gepland nl. op vrijdag 13 april 2018. 

Opening plein

Dinsdag 10 april om 13:30 uur willen wij ons nieuwe plein officieel openen met elkaar. Wij zien dat de kinderen veel meer tot spel komen en hun mogelijkheden enorm vergroot zijn. Wat zijn we blij met ons plein wat verschillende speelmogelijkheden biedt! Wij realiseren ons dat lang niet alle kinderen fijn buiten kunnen spelen. Misschien komt dat wel doordat ze ziek zijn. Hier willen we bij stilstaan. We gaan voor ons jaarlijkse inzet voor een goed doel statiegeldflessen inzamelen om een mooi bedrag voor de Cliniclowns proberen bij elkaar te krijgen. Zij proberen zieke kinderen een leuk moment op de dag te bezorgen en even af te leiden van het ziek zijn. Tot en met maandag 14 mei sparen we de statiegeldflessen. We hopen dat veel kinderen en ouders mee zullen doen om dit tot een succes te maken. De oudercommissie helpt bij het verzamelen en (tussentijds) wegbrengen van de flessen. Mocht u ook willen helpen, wilt u dit dan aangeven bij juf Susan? 

Jumbo sparen

Veel ouders hebben voor ons kassabonnen ingeleverd bij de Jumbo. Dit heeft ons maar liefst 358,49 euro opgeleverd! Wij zijn u zeer dankbaar hiervoor. Voor dit bedrag mogen wij voor de kinderen van onze school wat op de site gaan uitzoeken. We kunnen o.a. kiezen uit knutselmaterialen, buitenspeelgoed, spelletjes en nog veel meer. Dat wordt wat in de teamkamer!  

Voetbal

Wat zijn we trots op onze voetbalteams! Op 14 en 21 maart hebben zij De Driemaster vertegenwoordigd bij het jaarlijkse toernooi op het Clarence Seedorf plein. Elk jaar organiseert Talent in Opleiding daar een voetbaltoernooi voor de scholen in de wijk. Dit jaar heeft het tweede team veel wedstrijden gewonnen en mogen zij door naar de finale op 11 april. U komt ze toch ook aanmoedigen?! Bij deze wil ik de ouders bedanken die de teams hebben begeleid, heel hartelijk dank! Door uw hulp kunnen we meedoen aan dit toernooi en gaat het niet af van de tijd die wij aan het onderwijs kunnen besteden! 

Onderwijs 

Bounz

Wij willen een school zijn waar naast reken- en taalvaardigheden en het omgaan met elkaar ook een gezonde leefstijl een plek heeft. We werken veel samen met Talent in Opleiding en stimuleren voldoende beweging en gezond eten. Vanuit de gemeente wordt dit ook gestimuleerd door bijvoorbeeld subsidieverstrekking. Vandaar dat wij 2 keer mogen springen bij Bounze! Hoe leuk is het om met de hele klas daar te mogen springen en samen plezier te hebben. De groepen 5 t/m 8 gaan met de klas op de fiets naar de locatie. De groepen 3 en 4 zouden we graag met auto’s brengen. Dit kunnen we niet zonder uw hulp. Al de ‘extra’ activiteiten kunnen alleen plaatsvinden als u ons daarin steunt en helpt. We merken dat in de ene groep de hulp makkelijker te realiseren is dan in een andere. Wilt u ook helpen om een andere groep te brengen of halen wilt u dit dan alstublieft aangeven bij de leerkracht van uw kind? Namens alle kinderen, heel hartelijk bedankt! Vrijdag 6 en 13 april mogen wij springen. groep 3 van 10:00 tot 10:50 uur groep 4 van 10:55 tot 11:45 uur. Groep 5/6  van 13:15 tot 14:05 uur  groep 7/8 van 14:05 tot 15:00 uur zodat zij weer op tijd op school terug zijn.  

Sportdag

Op vrijdag 20 april zijn De Koningsspelen. Onze jaarlijkse sportdag vindt deze dag plaats. We beginnen de dag met een gezond ontbijt, gesponsord door de Jumbo, om goede sportprestaties te kunnen leveren deze dag. Natuurlijk kan een gezond ontbijt ook helpen om goede schoolprestaties te bereiken. De groepen 1 t/m 3 hebben de sportdag in en rond de school. Samen  met ouders, opa’s of oma’s die komen helpen maken we er een sportieve ochtend van. Heeft u zich al opgegeven bij de leerkracht? Vanaf groep 4 gaan de kinderen naar de Clarence Seedorf Playground en de sporthal daarnaast, om verschillende sporten en spelen te gaan doen. Dit wordt georganiseerd door Talent in Opleiding, met studenten van Het Echnaton organiseren zij deze dag. De kinderen van groep 4 zijn gewoon om 12:00 uur uit. De kinderen van de groepen 5 t/m 8 hebben een continurooster en zijn om 14:15 uur uit op school. Wilt u hen een lunchpakket meegeven? Voldoende drinken is ook belangrijk maar een bidon alleen is ook goed omdat er een watertap is op het plein. We hopen op een sportieve dag met elkaar! 

Nationale buitenlesdag en schooltuin.

U heeft vast gezien dat we boomstammen hebben gekregen op het plein die gezellig bij elkaar liggen. Dit is onze  buitenklas! Wij willen deze plek gebruiken om, als dat mogelijk is, een les over natuur buiten te laten plaatsvinden. Leren kan immers overal! Wij zoeken ook voor elke klas een ouder wie ons wil helpen bij het inrichten en bijhouden van de schooltuin. Een beetje verscholen achter de school bij de fietsenrekken hebben we 3 bakken gekregen waarin we graag groente willen gaan planten en, wat wij hopen, gaan oogsten! De zaden zijn al op school aanwezig. Als een ouder samen met steeds een groepje kinderen hierin wat voor ons wil betekenen dan horen wij het graag! U kunt het aangeven bij de leerkracht of juf Susan. 

Lianne van den Broek

Hallo allemaal!

Na de voorjaarsvakantie tot de zomervakantie zal ik op de maandag en dinsdag voor groep 1/2 B staan. Ik vind het fijn om mij alvast voor te stellen. Ik ben Lianne en werk sinds enkele jaren met veel plezier in het basisonderwijs. Daarvoor werkte ik als jurist en toen heb ik me om laten scholen tot leraar in het basisonderwijs. Ik heb sindsdien op verschillende basisscholen in Amsterdam en Almere gewerkt. Ik heb veel zin om na de voorjaarsvakantie te beginnen!

Vriendelijke groet, Lianne. 

Nieuws vanuit de MR 

Welke ouder wil namens De Driemaster deelnemen aan de GMR? We zouden daar erg blij mee zijn! U krijgt informatie via de GMR en kan meepraten en denken over beleidszaken.                                                                                                                                                                                                            

Nieuws uit de groepen 

Kijkt u onder ‘nieuws uit de groepen’.

Vriendelijke groet,

Susan Benning

 

Terug

Tegelenpad 2

1324 DS Almere

036-5331399

dir.driemaster@nullprisma-almere.nl