Flessenpost 9

Flessenpost 9

Maandag 7 mei 2018

 

 

Beste ouders,

We hopen dat u en uw kinderen hebben kunnen genieten van de meivakantie. Het werd nog erg mooi weer ook! 

We merken dat er wat misverstanden zijn over de meivakantie. Veel scholen koppelen vrije dagen van de kinderen aan de meivakantie vast. Dat maakt dat de scholen onderling verschillen in de duur van de meivakantie. Hoeveel dagen de kinderen vrij hebben, naast de vakanties, hangt af van het urenrooster van de school. De officiële vakantie is volgens de richtlijn van de overheid en duurt 1 week. Mocht u alvast willen kijken voor komend schooljaar dan kan dat op www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/vakanties. 

De komende tijd werken we nog flink door met de kinderen. Naast alle leuke activiteiten als uitjes, schoolreis en kamp volgen we zoveel mogelijk het vaste lesrooster. Ook als het buiten warm is en het mooie weer ons naar buiten lonkt. In school houden we het redelijk koel, helemaal als het maar een paar dagen achterelkaar warm is en het dan weer koeler is buiten. Het lukt nog beter als we de deuren van het plein goed dicht houden. Een vestje mee voor in de school is dan geen slecht idee, omdat het dan soms buiten warmer is dan binnen. 

Met een vriendelijke groet, 

Susan Benning

dir.driemaster@prisma-almere.nl 

Nieuwe leerlingen

Onze school groeit steeds een beetje verder door in aantal. Op dit moment gaan er 136 kinderen naar De Driemaster! Het hangt van het aantal kinderen af hoeveel groepen we kunnen maken. Daarna kijken we ook nog hoeveel kinderen er in elke groep zitten en welke combinaties we kunnen maken. Elk schooljaar kijken we opnieuw naar de mogelijkheden. Daarvoor is het belangrijk dat we weten met hoeveel kinderen we starten en hoeveel kinderen gedurende het schooljaar 4 worden en naar school mogen. Heeft u nog jongere broertjes of zusjes thuis die 4 jaar worden, ook komend schooljaar, wilt u uw kind dan vast inschrijven? Alvast bedankt! 

Jumbo spaaractie

Dankzij het sparen van bonnen door de ouders en/of bekenden van De Driemaster, hebben we maar liefst 358,49 euro bij elkaar gekregen! Daarvoor zijn 3 dozen Kn’ex, een foambal en bouwmaterialen aangeschaft voor de kinderen van de school. Allemaal geweldig bedankt namens alle  kinderen van de school! 

Oudercafé

Tijdens het afgelopen oudercafé (13 april jl.) heeft een aantal ouders meegedacht, over hoe om te gaan met een eventueel lerarentekort in de toekomst. Heel fijn dat er zoveel ouders waren! Dank dat jullie creatief hebben willen meedenken en met ideeën kwamen, heel fijn!

Op vrijdag 8 juni is er weer een oudercafé. Op verzoek van ouders die de vorige keer niet konden hebben we weer Emile van Delft vanuit Talent in Opleiding uitgenodigd. Hij organiseert veel sport- en spelactiviteiten vanuit die organisatie op scholen en in de wijk. Ook is hij betrokken bij GO (Gezond opgroeien in Almere). Marijke Leonard komt, zij is heel bekend onder ouders en ondersteunt bij vragen over de opvoeding. Vanuit Taalent komen er medewerkers voorlichting geven over Nederlandse taalondersteuning die zij kunnen geven. Mocht u nog behoefte hebben aan informatie van andere instanties dan hoor ik dat graag! 

Onderwijs

Thema opening

Vandaag heeft groep 5/6 een lied gezongen over vrijheid en gelijkwaardigheid. In de middenruimte komen alle groepen bij elkaar en lukt het om met de kinderen kort te spreken over wat zij gedaan hebben met Koningsdag, over de herdenking en bevrijdingsdag. Vanuit de vreedzame school willen wij op De Driemaster uitdragen dat iedereen mag zijn wie hij is en dat je goed bent zoals je bent. Anders zijn is geen reden om een ander uit te sluiten of niet mee te mogen doen. Verder mag iedereen denken wat hij/ zij wil maar bij het zeggen houd je er rekening mee dat je een ander niet opzettelijk kwetst.

Alle jarigen van maart, april en mei mochten op het podium komen en voor hen hebben we een verjaardagslied gezongen met z’n allen! 

Koningsspelen

Groep 1 t/m 3 heeft allemaal spelletjes gedaan op het schoolplein. De groepen 4 t/m 8 mochten naar de playground. Het was wel een warme dag voor de sport- en spelactiviteiten! De kinderen hebben genoten en zich sportief gedragen. Op de playground kregen de kinderen een bidon die ze steeds zelf mochten vullen met water. Daar werd ook druk gebruik van gemaakt! Dank aan de ouders die meegeholpen hebben en ouders die kwamen kijken! Wij zijn heel blij dat Talent in opleiding deze sportdag voor de bovenbouw organiseert. Dit neemt ons veel werk uit handen en zij kunnen weer als oefenplaats fungeren voor de studenten van Het Echnaton. 

Goed doel, Cliniclowns

U heeft vast gezien dat wij statiegeldflessen sparen voor de Cliniclowns. Elk jaar kijken wij welke goed doel wij met de kinderen willen ondersteunen. Dit jaar hebben we gekozen voor de Cliniclowns. Wij zijn blij met zo’n mooi plein waar we buiten kunnen spelen maar realiseren ons dat zieke kinderen niet zo fijn buiten kunnen spelen. Daarom willen wij bijdragen aan de Cliniclowns, zij zorgen voor plezier binnen als je ziek bent! Helpt u nog mee? Dit kan tot en met maandag 14 mei. 

Studiedag(en)

Donderdag 26 april hadden wij een studiedag. In de ochtend hebben wij een laatste bijeenkomst gehad vanuit de training van De Vreedzame School. Wij mogen ons nu officieel een vreedzame school noemen en wij willen hier nog een keer op een feestelijke wijze aandacht aan geven. In de middag hebben wij ons gericht op thematisch onderwijs. Een manier van onderwijs waarin binnen en thema de verschillende vakken samenkomen als geschiedenis, aardrijkskunde maar ook rekenen en taalvaardigheden. Ook willen we daarbinnen zelfontdekkend leren en leren door doen een plek krijgt. Tijdens de projectweken komt dit ook terug. Deze zijn van 2 tot en met 12 juli en worden op de donderdag afgesloten met een kijkmoment voor ouders. Noteert u dit alvast!

Vrijdag 22 juni is onze laatste studiedag van dit schooljaar en zijn alle kinderen vrij. Op deze dag analyseren wij de resultaten van het onderwijsleerproces en kijken vooruit wat een kind de volgende periode nodig heeft om tot een goed leerresultaat te komen. 

Nieuws vanuit de MR

Vanavond is er een vergadering om 18:00 uur tot 19:30 uur. We zoeken nog een ouder die De Driemaster wil vertegenwoordigen bij de GMR en de informatie die daar gegeven wordt wil toelichten in de MR vergadering. Er is ongeveer 6 keer per jaar een GMR vergadering. U kunt voor aanmelding en/of vragen terecht bij juf Susan of de leden van de MR. 

Heeft u de ouderbijdrage en het bedrag voor kamp of schoolreis al overgemaakt? Dank daarvoor!

Zo niet wilt u dit dan zo snel mogelijk doen? Het schiet immers al op! Zijn er problemen met betalen dan kunt u gerust langs juf Susan lopen om hierover de school in te lichten. De informatie wordt vertrouwelijk behandeld en wordt niet gedeeld met anderen.  

Nieuws uit de groepen

Kijkt u onder “groepenpagina’s ”.

volgende Flessenpost: maandag 4 juni

Terug

Tegelenpad 2

1324 DS Almere

036-5331399

dir.driemaster@nullprisma-almere.nl