Flessenpost 10

Flessenpost 10

Maandag 4 juni 2018

 Beste ouders, 

De afgelopen tijd is een van gezellige uitjes geweest. Wat hebben wij geboft met het weer tijdens kamp en het schoolreisje! De kinderen van groep 1,2 en 3 gingen naar Dierenpark Amersfoort en groep 4 t/m 6 waren naar Burgers Zoo. De kinderen hebben genoten en hadden het erg gezellig met elkaar. Ook is er geen drupje regen gevallen op het moment dat de kinderen in de parken waren. Tijdens kamp is er af en toe een behoorlijk bui gevallen maar dat mocht de pret niet drukken. De locatie van kamp bevalt ons erg goed en nu de beheerder aan heeft gegeven dat er een nieuw gebouw wordt geplaatst, hopen we dat het nog mooier wordt! Fijn dat iedereen het leuk heeft gehad en alles goed is verlopen! 

De komende tijd gaan we weer toetsen en kijken hoe de voortgang van het leerproces is geweest. Op de laatste studiedag van dit schooljaar gaan we dan alle resultaten bekijken en vast vooruit kijken naar wat nodig is voor komend schooljaar. 

In deze flessenpost verder o.a. informatie over een Engels zomerkamp, de nieuwe privacy wet en informatie vanuit de groepen! We wensen de wandelaars veel plezier tijdens de avond4 daagse!

Met een vriendelijke groet,

Susan Benning

dir.driemaster@prisma-almere.nl 

Kinderen/Ouders 

Geachte directie, ouders en kinderen.

Deze zomer organiseren we wederom het Summer Camp in Almere.

Summer Camp is een week geheel in het Engels voor basisschool kinderen.

Deze vindt plaats in de eerste week van de zomervakantie.

Het Summer Camp omvat: Sport, spel, zingen , dansen, creativiteit en ook les, alles geheel in het Engels.

De ervaring is dat als kinderen op een ontspannen en leuke manier met een taal bezig zijn, zij deze taal extra goed opnemen.

Het Summer Camp is de unieke mogelijkheid voor uw kind om haar of zijn Engels in deze week te verbeteren. 

Het Summer Camp begint dagelijks om 9:00 en duurt tot 16:00, indien wenselijk van 8:00 tot 17:00.

Meer informatie: www.summercamp.nl

Kind regards,

Marc

Informatie voor ouders/verzorgers over de nieuwe privacy wetgeving

Beste ouders en verzorgers,

De nieuwe Europese privacy wetgeving is volop in het nieuws. De huidige wet bescherming persoonsgegevens wordt op 25 mei a.s. vervangen door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Een belangrijke wet voor organisaties waar persoonsgegevens worden verwerkt. De scholen van Prisma zijn zich volop aan het voorbereiden. Maar hoe doen wij dit? In een aantal nieuwsbrieven komende periode vertellen we hierover. In deze nieuwsbrief allereerst wat algemene informatie.

Uitgelicht: Twee stukjes uit ons Informatiebeveiligings- en privacybeleid:

Privacy gaat over persoonsgegevens. Persoonsgegevens dienen beschermd te worden conform huidige wet– en regelgeving. Bescherming van de privacy regelt o.a. onder welke voorwaarden

persoonsgegevens gebruikt mogen worden. Persoonsgegevens zijn hierbij alle gegevens die herleidbaar zijn tot een bepaald individu.

Binnen (de scholen van) Stichting Prisma is het veilig en betrouwbaar omgaan met informatie de verantwoordelijkheid van iedereen. Hierbij hoort niet alleen het actief bijdragen aan de veiligheid van geautomatiseerde systemen en de daarin opgeslagen informatie, maar ook van fysieke documenten.

Hoe zorgen wij als school ervoor dat wij veilig omgaan met gegevens?

De AVG verplicht ons bestuur om een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aan te stellen. Prisma heeft dat geregeld met de CED groep. Binnen Prisma vormen twee medewerkers het aanspreekpunt naar de scholen en naar onze FG.

Daarna is het beleid vastgesteld en is gezorgd voor kennissessies voor directeuren en ICT'ers.

Tevens doen alle Prisma medewerkers een e-learningmodule over privacy.

Daarnaast hebben onze softwareleveranciers aanpassingen gedaan om de gegevens nog beter te beschermen en te voldoen aan bijvoorbeeld wettelijke bewaartermijnen. De leveranciers leggen dit vast in bewerkersovereenkomsten. Van leveranciers die hier niet aan voldoen hebben we afscheid genomen.

De bescherming van privacy heeft ook gevolgen voor het maken van foto en filmopnamen. Daar komen we volgende keer op terug.

Met vriendelijke groeten,

Martijn van Dijk

ICT Beleidsmedewerker

ParnasSys support & coördinatie

Prisma security officer – privacy en gegevensbescherming

Stichting Prisma Almere 

Avond 4 daagse

Vandaag begint voor de Driemaster de avond 4 daagse! Een aantal scholen heeft al een week eerder gelopen, op deze manier wordt het aantal lopers beter verspreid. Wij zijn heel blij dat er nog steeds ouders zijn die voor de kinderen / ouders van de Driemaster dit organiseren waardoor er als school gezamenlijk wordt gelopen. Zelf inschrijven kan natuurlijk ook, maar dit is wel zo gezellig! We wensen alle lopers veel plezier en goed weer tijdens de wandeling! 

Onderwijs

Lerarentekort

Binnen Prisma wordt hard gezocht naar goede leerkrachten. Social media wordt daarvoor ingezet door advertenties te plaatsen en het eigen netwerk aan te spreken. Er wordt nogmaals een geldbedrag uitgekeerd als je een nieuwe collega aanbrengt voor je eigen school. Op veel scholen zijn nog vacatures die ingevuld moeten worden voor komend schooljaar. Wij zijn ook bezig om de groepen en leerkrachten te verdelen en de formatie weer rond te krijgen.

Op de donderdag loopt Bibiche Fisher bij ons rond op school. Zij is in haar laatste jaar van de PABO en kan misschien volgend jaar haar LIO stage bij ons gaan doen. Na een half jaar heeft zij dan ook haar diploma en is er gelukkig weer een leerkracht bij! Nu helpt zij elke donderdag in verschillende groepen bij ons op school. Welkom Bibiche en dank voor je hulp! 

Themaopening

Vanmorgen hebben wij een themaopening gehouden. Alle kinderen passen nog net allemaal in de middenruimte! Op dit moment gaan er 134 kinderen naar de Driemaster, we groeien nog steeds!

Groep 7/8 heeft over kamp verteld aan alle kinderen. Aan de hand van foto’s van kamp vertelden ze bijvoorbeeld over een spel wat ze deden. Ook kwamen de kernwaarden die aan de muur in de hal hangen op deze manier aan bod. Bijvoorbeeld, samenwerken. Natuurlijk lukt het alleen om een spel goed te doen als je samenwerkt en luistert naar elkaar. Ook moet je betrouwbaar zijn in je spel, je aan de spelregels houden. En zo met z’n allen in de middenruimte maakt dat we betrokken zijn bij elkaar. Vanuit de Vreedzame school benoemen we dan dat we oog en oor hebben voor elkaar, dus naar elkaar kijken en luisteren!

De jarigen van mei en juni mochten op het podium staan en werden toegezongen door alle andere kinderen. 

Nieuws vanuit de MR

In de afgelopen MR vergadering hebben we gesproken over een aantal onderwerpen:

  • het aantal groepen en de combinaties die we daarvan kunnen maken komend schooljaar.
  • De verdeling/ planning van de studiedagen
  • Doorgang VSD komend schooljaar
  • Schoolondersteuningsprofiel
  • Schoolreis
  • Nieuwe privacywetgeving

Vanuit GMR: aangepast protocol gedragsinterventie. 

Sommige onderwerpen zijn nog alleen ter bespreking in de MR. Informatie van andere onderwerpen mag worden gedeeld en kunt u de notulen van opvragen.

Vriendelijke groet,

MR leden De Driemaster

Nieuws uit de groepen: kijkt u onder 'Groepenpagina's '

Terug

Tegelenpad 2

1324 DS Almere

036-5331399

dir.driemaster@nullprisma-almere.nl