De Jaarbrief

De Jaarbrief

Maandag 4 september 2017

JAARBRIEF CURSUSJAAR 2017 – 2018: actuele informatie om goed te bewaren. Chr. Basisschool De Driemaster, Tegelenpad 2, 1324 DS Almere, 036 – 533 13 99 e-mail: dir.driemaster@prisma-almere.nl, www.driemaster-almere.nl Schooltijden: groep 1 t/m 4: groep 5 t/m 8: maandag 8.30-12.00 & 13.15-15.15 8.30-12.00 & 13.15-15.15 dinsdag 8.30-12.00 & 13.15-15.15 8.30-12.00 & 13.15-15.15 woensdag 8.30-12.00 8.30-12.30 donderdag 8.30-12.00 & 13.15-15.15 8.30-12.00 & 13.15-15.15 vrijdag 8.30-12.00 8.30-12.00 & 13.15-15.15 De deur gaat 10 minuten voor de start van de school open. De kinderen mogen dan naar binnen zodat we om 8.30 en 13.15 uur kunnen starten met de les. Wij streven ernaar dat de kinderen om 12.00 en 15.15 uur weer buiten op het plein staan. De kleuters en groep 3 worden naar buiten gebracht door de leerkracht.                        Groepsverdeling 2017-2018: 1/2 A               juf Kirsten 1/2 B               juf Willie-Janne  (ma, di) juf Deborah (woe, do, vr) 3                     juf Ilse 4                     juf Samantha 5/6                  juf Sabrina en juf Susan (woe) 7/8                  juf Coby en juf Deborah (dinsdag) Onderwijsassistenten: Juf Irene, (ma, di) Juf Regina, (ma t/m vr)                                                                            Directeur: aanwezig: ma, di & do    :      Susan Benning          ( 533 13 99 ) Intern Begeleider aanwezig: ma & do:    Daphne Maas Vakleerkracht bewegingsonderwijs op woensdag: Thomas van der Brink Bij ziekte of afwezigheid van leerkrachten wordt dit intern opgelost. De kleutergroepen kunnen bij elkaar geplaatst worden zodat één leerkracht een andere groep les kan geven. Het kan ook zijn dat een groep verdeeld wordt en de desbetreffende leerkracht les geeft in een andere groep. In sommige situaties kunnen de onderwijsassistenten ingezet worden bij inval. Alleen bij langdurige afwezigheid kan er inval van buiten de school ingezet worden. Inhoud en organisatie van VSD (verlengde schooldag gr 5 t/m 8): Voor kinderen uit deze groepen bestaat de mogelijkheid een uur extra onderwijs te volgen na de reguliere schooltijd. Dit kan op maandag, dinsdag en/of donderdag. Juf Regina, onze onderwijsassistente, verzorgt deze lessen. Kinderen die extra oefening of hulp nodig hebben op reken- lees- en/of taalgebied komen hiervoor in aanmerking. Hiervoor wordt o.a. naar de toetsgegevens van een kind gekeken. De groep bestaat uit maximaal 12 kinderen. Medezeggenschapsraad. Dit schooljaar hebben we een nieuwe samenstelling van de MR. Er staat vast waar een school instemming van de MR over moet vragen of welke onderwerpen zij als advies moeten voorleggen. U moet hierbij denken aan onderwerpen als de begroting van de school, invulling van de studiedagen, planning van de vakanties, indeling groepen maar ook de besteding van de oudergelden. Zij vergaderen ongeveer 6 keer per jaar. De data kunt u vinden op de app (onder kalender) De ouderbijdrage, schoolreis en kamp. Deze bijdrage wordt besteed aan bijvoorbeeld een cadeautje of attentie bij verschillende feestelijkheden als Sinterklaasfeest, kerst, afscheid groep 8 etc. De bijdrage is vrijwillig, toch vragen wij u dit bedrag over te maken omdat het schoolbudget niet voorziet in deze zaken. Mocht u niet kunnen of willen betalen dan vragen wij u contact op te nemen met de directeur van de school. De ouderbijdrage kunt u overmaken op onderstaande wijze: Bankrekening MR voor de ouderbijdrage €30,- NL98ABNA046.87.81.463 t.n.v. MR “De Driemaster” te Almere. Graag bij uw bankopdrachten de naam en groep van uw kind vermelden. Dit jaar gaat groep 7/8 op kamp. Het bedrag van €55,- kunt u op bovenstaande rekening overmaken ruim voordat de kinderen op kamp gaan? De kinderen van groep 1 t/m 6 gaan dit jaar op schoolreis. Wilt u het bedrag van €25,- ruim voordat de kinderen op schoolreis gaan overmaken? Alvast bedankt! Ouders in de school. Wij zijn ontzettend blij met de hulp van ouders binnen onze school. Door uw hulp bij regel- en organisatie van activiteiten kunnen wij meer tijd besteden aan het geven van onderwijs. Soms is de hulp zichtbaar binnen de school en nemen ouders plaats in een commissie. Voor alle duidelijkheid noemen wij deze ouders hieronder: MR-leden: (mr@driemaster-almere.nl) De Activiteitencommissie : Maricela Giterson (ouder) Maaike Wortel (ouder) Willie-Janne Kramer (leerkracht) Deborah Janssen (leerkracht) Esther van den Brink Sabrina Castenmiller Yashica Ridderbos Lenie Snepvanger Sandra Stom Santi Visser Flessenpost De inhoud van onze nieuwsbrief, “Flessenpost” kunt u vinden op onze website: www.driemaster-almere.nl en op de App. U kunt de flessenpost op papier krijgen. Dan geven we deze mee aan uw kind. Geeft u dit dan aan bij de leerkracht. Liever versturen wij de Flessenpost digitaal naar ouders. Graag ontvangen wij uw mailadres via het inschrijfformulier of het formulier met uw contactgegevens. Via een mailtje naar dir.driemaster@prisma-almere.nl kunt u ook aangeven dat u de nieuwsbrief altijd digitaal wilt ontvangen: reuze handig en op tijd in uw eigen mailbox! U kunt ‘m dan altijd terugvinden. We mailen de nieuwsbrief per groep. U krijgt dan naast een algemeen gedeelte, specifieke informatie over de groep van uw kind. Schoolapp In de appstore kunt u onze eigen Driemaster app gratis downloaden. Via deze app informeren we u snel en gemakkelijk over actuele zaken. Ook kunt u de Flessenpost lezen via de app en vindt u de kalender met de jaarplanning. Elke groep heeft ook een eigen pagina waarop nieuwtjes en informatie staat vanuit de groep van uw kind. Onder het kopje ‘foto’s en video’s’ kunt u foto’s vinden van activiteiten. U heeft daarvoor de inlogcode ‘--’ nodig. Elk jaar passen we de code aan. Houdt u deze code voor uzelf alstublieft, het is alleen bedoeld voor kinderen en ouders van de Driemaster. U krijgt de code via uw mailadres. Vergeet u niet aan te geven dat u voor de groep van uw kind een push-bericht wilt ontvangen. Dan krijgt u een belgeluidje te horen als er nieuwe informatie is voor u. Als u alleen de groep van uw kind aanvinkt, krijgt u geen overtollige informatie. Via de app kunt u inschrijven voor de 10 minuten gesprekken. We hopen daarom ook dat elke ouder de Driemaster app op de telefoon heeft staan! Overblijven: De organisatie is in handen van Berenstad. Voor meer informatie kunt u terecht op de site www.deberenstad.nl, administratie en/of directie. Gymnastiekrooster (woensdag door meester Thomas): Woensdag Gymles in gymzaal aan de Harderwijkoever De kinderen van groep 6 starten om 8.20 uur bij de gymzaal. Groep 7/8 gaat vanuit de gymzaal naar huis om 12.30 uur. 8.30- 9.10 Gr 5/6 9.10-10.20 Gr 3 10.20-11.00 Gr 4 11.00-12.20 Gr 7/8 Gymles door eigen leerkracht: vrijdag Gymles in gymzaal aan de Harderwijkoever De kinderen van groep 7/8 starten om 8.20 uur bij de gymzaal.     Groep 5/6 heeft deze tijd tot de herfstvakantie van 2017. 8.30- 9.15 uur Gr 7/8 13.15-14.00 uur Gr 5/6 Op deze dag moet uw kind de gymspullen mee naar school. Gymkleren zijn verplicht. Een T-shirt en gemakkelijk zittende broek is genoeg. Voor de veiligheid willen we graag dat de kinderen schoenen dragen, de zolen moeten wit zijn. Gympies zijn prima, met deze schoenen mag niet buiten gelopen worden. Enkele afspraken: Ouderbijdrage: dit jaar totaal € 30,00 voor elke leerling. Dit bedrag graag in één keer betalen vóór 1 oktober of anders in 2 helften: vóór 1 oktober en vóór 1 februari. De deuren van de school gaan 10 min voor de les begint open. Om 8.20 uur en 13.05 mogen de kinderen naar binnen. De les start om 8.30 uur en 13.15. Mocht uw kind ziek zijn (of om een andere reden afwezig zijn), wilt u dit dan telefonisch doorgeven om 8.00 uur. U kunt inspreken op ons antwoordapparaat. Afspraken voor tandarts ed. vragen we u zoveel mogelijk na schooltijd te plannen. Mocht uw kind afwezig zijn i.v.m. bijvoorbeeld een afspraak bij de huisarts, wilt u dit dan bij de leerkracht melden of een briefje meegeven aan uw kind. Wij willen een ‘Gezonde school’ zijn. Geen kauwgom en snoep op school a.u.b. Geeft u voor de pauzemomenten zoveel mogelijk een gezond tussendoortje en sap of water mee, geen prik. Bij een verjaardag hoort wat lekkers, maar het is gauw te veel en dat is echt niet nodig. Als de traktatie dicht is kiezen wij er soms ook voor deze mee naar huis te geven. Ook hier geldt, wilt u aan een gezonde traktatie denken? Op het internet zijn veel ideeën en alternatieven te vinden. Bijvoorbeeld www.gezondtrakteren.nl Op vrijdag houden wij: ‘Fruitdag’. Graan alleen fruit meegeven op deze dag. In verband met de veiligheid is fietsen op het plein niet toegestaan. Rondom de school liggen voetpaden. Wilt u op de stoep afstappen en ook uw kind daar op wijzen? We vragen u niet te roken op het schoolplein. Honden mogen niet op het schoolplein komen, sommige kinderen (en ouders) zijn heel bang voor deze dieren. Kinderen die niet overblijven, kunnen pas na 13.05 uur op het plein: dit i.v.m. verantwoordelijkheid en het toezicht van de overblijfbegeleiders. De kinderen, personeelsleden, stagiaires en overige vrijwilligers zijn verzekerd tegen ongevallen, maar de eigendommen van deze personen zijn niet verzekerd. Dat geldt ook voor de fietsen van de kinderen. Daarom de fiets alleen mee naar school als het echt nodig is. En in dat geval altijd parkeren in de fietsenstalling. Hierboven staat het al beschreven, toch nog specifiek het volgende: Leerlingen hebben steeds vaker een mobiele telefoon mee naar school. Deze mogen zij niet gebruiken onder schooltijd en moet ‘uit’ staan. School is dus niet aansprakelijk bij vermissing of beschadiging van het toestel. Voor elk verlof van uw kind moet u tijdig op school een aanvraagformulier invullen en afgeven bij de leerkracht; vervolgens krijgt u bericht of uw aanvraag wel of niet is goedgekeurd; dit verlof moet in ‘gewone gevallen’ acht weken van te voren worden aangevraagd. Heeft u vragen of problemen: stelt u ze bij de leerkracht van uw kind of vraag de directeur. Bij de leerkrachten kunt u een gesprek aanvragen om 8.20 uur. Na 15.15 uur ’s middags is hier tijd voor. Wij plaatsen foto’s van activiteiten op de website en/of schoolapp. Wilt u niet dat er een foto van uw kind op de site/schoolapp geplaatst wordt, geeft u dit dan aan bij de leerkracht of directeur. Dit kan mondeling of via de mail. Wij vragen u dit elk schooljaar opnieuw aan te geven! Wij vragen ouders die foto’s maken hier zorgvuldig mee om te gaan als er ook andere kinderen op de foto/ film staan. Vooral als de foto geplaatst wordt op sociale media en dit voor een ieder zichtbaar is. Sommige ouders vinden dit niet prettig. Ook met schoolreisje, kamp of andere uitjes vragen we u geen foto’s te maken en te verspreiden. Vakantierooster en studiedagen 2017-2018 herfstvakantie                 ma 23-10-2017 t/m         vr 27-10-2017 kerstvakantie                  ma 25-12-2017 t/m         vr 5-1-2018 voorjaarsvakantie            ma 26-2-2018    t/m        vr 2-3-2018 paasvakantie incl GV        vr 30-3-2018 t/m              ma 2-4-2018 meivakantie                     ma 30-4-2018    t/m        vr 4-5-2018 koningsdag                      vr  27-4-2018      hemelvaart + vrijdag        do 10-5-2018     t/m        vr 11-5-2018 pinkstervakantie               ma 21-5-2018    zomervakantie                 ma 23-7-2018    t/m        vr 31-8-2018 Studiedagen ma 2-10-2017 vr 8-12-2017 woe 7-2-2018 Voor Koningsdag             do 26-4-2018 vr 22-6-2018 groep 1 t/m 4                  vr 21-7-2018 Groep 5 t/m 8                  vr 21-7-2018 vanaf 12:00 uur   Belangrijke informatie! Bewaar dit blad en noteer in agenda of op de kalender.

Terug

Tegelenpad 2

1324 DS Almere

036-5331399

dir.driemaster@nullprisma-almere.nl