Staking

Staking

Dinsdag 19 september 2017

Beste ouder(s) en verzorger(s), Zoals u wellicht weet is er op 5 oktober aanstaande een landelijke staking  aangekondigd in het basisonderwijs. De staking wordt door de onderwijsbonden en de PO raad ondersteund. Ook het bestuur van onze scholen, stichting Prisma, staat achter de acties om een gezamenlijke boodschap aan de politiek kracht bij te zetten. De staking is er op gericht om extra geld vrij te maken voor eerlijke en rechtvaardige salariëring en minder werkdruk in het primair onderwijs. In het verlengde daarvan hoopt men dat meer jonge mensen voor het beroep van leerkracht zullen kiezen, zodat het lerarentekort kan worden afgewend. Meer informatie over de staking kunt u vinden op: https://www.pofront.nl Staken is een recht en veel juffen op De Driemaster gaan van hun stakingsrecht gebruikmaken en zij zullen op 5 oktober dan ook geen les geven. Hierdoor heeft de directie van de school besloten dat de school op 5 oktober gesloten is.   Wij vragen uw begrip voor de acties, die als doel hebben de toekomst van het basisonderwijs zeker te stellen en  hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, zodat u tijdig opvang voor uw kinderen kunt regelen. Vriendelijke groet, Susan Benning

Terug

Tegelenpad 2

1324 DS Almere

036-5331399

dir.driemaster@nullprisma-almere.nl