Jaarbrief 2018-2019

Jaarbrief 2018-2019

Dinsdag 11 september 2018

JAARBRIEF CURSUSJAAR 2018 – 2019:

actuele informatie om goed te bewaren. 

Chr. Basisschool De Driemaster, Tegelenpad 2, 1324 DS Almere, 036 – 533 13 99

e-mail: dir.driemaster@prisma-almere.nl,  www.driemaster-almere.nl 

Schooltijden:

groep 1 t/m 4:

groep 5 t/m 8:

maandag

8.30-12.00 & 13.15-15.15

8.30-12.00 & 13.15-15.15

dinsdag

8.30-12.00 & 13.15-15.15

8.30-12.00 & 13.15-15.15

woensdag

8.30-12.00

8.30-12.30

donderdag

8.30-12.00 & 13.15-15.15

8.30-12.00 & 13.15-15.15

vrijdag

8.30-12.00

8.30-12.00 & 13.15-15.15

De deur gaat 10 minuten voor de start van de school open. De kinderen mogen dan naar binnen zodat we om 8.30 en 13.15 uur kunnen starten met de les. Wij streven ernaar dat de kinderen om 12.00 en 15.15 uur weer buiten op het plein staan. De kleuters en groep 3 worden naar buiten gebracht door de leerkracht.

Groepsverdeling 2018-2019: (bezetting van de groepen kan veranderen i.v.m. openstaande vacature)

1/2                  juf Kirsten

2/3                  juf Ilse

4                      juf Samantha (ma,di), juf Bibiche ( do,vr), woe groep 2 bij 1/2 en 3 bij juf Ilse

5                      juf Deborah (di, woe, do , vr) juf Susan (ma)

5/6                  juf Sabrina

7/8                  juf Coby (ma, di, woe, do) en juf Susan (vr)

Onderwijsassistenten:

Juf Irene, (ma, di)

Juf Regina, (ma t/m vr)                                                         

Directeur: aanwezig: di, woe& do     : Susan Benning   ( 533 13 99)

Intern Begeleider aanwezig: ma & do: Daphne Maas

Vakleerkracht bewegingsonderwijs op woensdag en vrijdagochtend:  Rendal Bruins

Administratie, op di, woe en vrijdag van 7:30 tot 10:30 uur: Anouschka Maas

Anouschka heeft een hulphond. Op de dagen dat zij aanwezig is ligt haar hond in haar kamertje in zijn mand. De hond komt verder niet in de school of met kinderen aan aanraking. Mocht dit voor u of uw kind een probleem zijn, meldt u dit dan bij juf Susan. 

Bij ziekte of afwezigheid van leerkrachten wordt dit intern opgelost. Groep 8 is een kleine groep dit jaar en deze groep wordt bij ziekte verdeeld. Zij hebben dan opdrachten die zij zelfstandig kunnen maken en die gecontroleerd worden zodat er zo weinig mogelijk onderwijstijd verloren gaat. Bij aanwezigheid van de eigen leerkracht kan er ook een instructiemoment gepland worden.

Het kan ook zijn dat een andere groep verdeeld wordt en de desbetreffende leerkracht les geeft in een andere groep. In sommige situaties kunnen de onderwijsassistenten ingezet worden bij inval. Alleen bij langdurige afwezigheid kan er inval van buiten de school ingezet worden.

Alle leerkrachten zorgen samen voor goed onderwijs voor alle kinderen. Instructie momenten worden zoveel mogelijk door een leerkracht gegeven, dat kan ook een leerkracht van een andere groep zijn. Onderwijsassistenten oefen de leerstof met de kinderen in en begeleiden een groepje kinderen daarbij. 

Inhoud en organisatie van VSD (verlengde schooldag gr 5 t/m 8):

Voor kinderen uit deze groepen bestaat de mogelijkheid een uur extra onderwijs te volgen na de reguliere schooltijd. Dit kan op maandag, dinsdag en/of donderdag. Juf Regina, onze onderwijsassistente, verzorgt deze lessen. Kinderen die extra oefening of hulp nodig hebben op reken- lees- en/of taalgebied komen hiervoor in aanmerking. Hiervoor wordt o.a. naar de toetsgegevens van een kind gekeken. De groep bestaat uit maximaal 12 kinderen. 

Medezeggenschapsraad.

Dit schooljaar hebben we een nieuwe samenstelling van de MR. Er staat vast waar een school instemming van de MR over moet vragen of welke onderwerpen zij als advies moeten voorleggen. U moet hierbij denken aan onderwerpen als de begroting van de school, invulling van de studiedagen, planning van de vakanties, indeling groepen maar ook de besteding van de oudergelden. Zij vergaderen ongeveer 6 keer per jaar. 

De ouderbijdrage, schoolreis en kamp.

Deze bijdrage wordt besteed aan bijvoorbeeld een cadeautje of attentie bij verschillende feestelijkheden als Sinterklaasfeest, kerst, afscheid groep 8 etc. De bijdrage is vrijwillig, toch vragen wij u dit bedrag over te maken omdat het schoolbudget niet voorziet in deze zaken. Mocht u niet kunnen of willen betalen dan vragen wij u contact op te nemen met de directeur van de school.

De ouderbijdrage kunt u overmaken op onderstaande wijze: 

Bankrekening MR voor de ouderbijdrage €30,-  NL98ABNA046.87.81.463 t.n.v. MR “De Driemaster” te Almere. Graag bij uw bankopdrachten de naam en groep van uw kind vermelden. Wilt u de ouderbijdrage voor 1 oktober 2018 overmaken? U kunt het in 2 termijnen betalen wilt u dan graag de 2e termijn voor 1 februari 2019 overmaken?

Dit jaar gaan de groepen 3 t/m 8 op schoolreis. Het bedrag van €25,-  kunt u op bovenstaande rekening overmaken, graag ruim voordat de kinderen op schoolreis gaan.

Alvast bedankt! 

Ouders in de school.

Wij zijn ontzettend blij met de hulp van ouders binnen onze school. Door uw hulp bij regel- en organisatie van activiteiten kunnen wij meer tijd besteden aan het geven van onderwijs. Dit jaar willen we de werkwijze wat veranderen. We hebben geen vaste oudercommissie meer, en vragen ouders om in te schrijven voor hulp bij een activiteit. Op deze manier willen we meer ouders bij de activiteiten betrekken en een betere verdeling maken van de activiteiten. Wij hebben op de vrijdagmiddag tijd ingeroosterd om samen met ouders activiteiten te organiseren. U kunt inschrijven via de ouderhulplijst. Kunt u op een andere manier of op een ander moment helpen, dan horen wij dat graag. 

De MR is een wettelijk orgaan binnen de school. Wij zijn blij dat onderstaande ouders zich hiervoor willen inzetten:

MR-leden: (mr@driemaster-almere.nl)

Emiel Visser (ouder)

Maaike Wortel (ouder)

Ilse Tillema (leerkracht)

Kirsten Platschorre (leerkracht)

Flessenpost

De inhoud van onze nieuwsbrief, “Flessenpost” kunt u vinden op onze website: www.driemaster-almere.nl en op de App.

U kunt de flessenpost op papier krijgen. Dan geven we deze mee aan uw kind. Geeft u dit dan aan bij de leerkracht. Liever versturen wij de Flessenpost digitaal naar ouders. Graag ontvangen wij uw mailadres via het inschrijfformulier of het formulier met uw contactgegevens.  Via een mailtje naar dir.driemaster@prisma-almere.nl kunt u ook aangeven dat u de nieuwsbrief altijd digitaal wilt ontvangen: reuze handig en op tijd in uw eigen mailbox! U kunt ‘m dan altijd terugvinden. We mailen de nieuwsbrief per groep. U krijgt dan naast een algemeen gedeelte, specifieke informatie over de groep van uw kind. 

Schoolapp

In de appstore kunt u onze eigen Driemaster app gratis downloaden. Via deze app informeren we u snel en gemakkelijk over actuele zaken. Ook kunt u de Flessenpost lezen via de app en vindt u de kalender met de jaarplanning. U heeft daarvoor de inlogcode ‘Ouder3Master’ nodig. Elke groep heeft ook een eigen ‘blog’ mogelijkheid waarop nieuwtjes en informatie staat vanuit de groep van uw kind. Dit kunt u instellen doordoor rechtsboven bij het tandwieltje de groep van uw kind aan te klikken. Hier heeft u weer een wachtwoord nodig wat u aan het begin van het schooljaar krijgt via De Flessenpost van de leerkracht. Door uw e-mail en de naam van uw kind in te vullen kunt u ook gemakkelijk inschrijven voor de 10 min. gesprekken. Onder het kopje ‘foto’s en video’s’ kunt u ook foto’s vinden van activiteiten.

Elk jaar passen we de code(s) aan. Houdt u deze code voor uzelf alstublieft, het is alleen bedoeld voor kinderen en ouders van de Driemaster.

U kunt uw kind ook afmelden via de app. Onder ‘absentiemeldingen’ kunt u ons laten weten dat of uw kind  afwezig is en een reden aangeven. Wij krijgen uw melding via de mail weer binnen. 

Overblijven:

De organisatie is in handen van Berenstad. Voor meer informatie kunt u terecht op de site www.deberenstad.nl, administratie en/of directie. 

Gymnastiekrooster (woensdag door meester Rendal):

Woensdag

Gymles in gymzaal aan de Harderwijkoever

De kinderen van groep  3 en 4 starten om 8.20 uur bij de gymzaal. Groep 8 gaat vanuit de gymzaal naar huis om 12.30 uur.

 

 

Groep 8 heeft een dubbele les gym. In februari wisselen zij met de tijden van groep 6/7

8.30- 9.15

Gr 3 en 4

9.15-10.00

Gr 5

10.00-10.45

Gr 6/7

10.45-12.15

Gr 8

Gymles: (door meester Rendal):

vrijdag

Gymles in gymzaal aan de Harderwijkoever

De kinderen van groep 3 en 4 starten om 8.20 uur bij de gymzaal.

 

 

8.30- 9.15

Gr  3 en 4

9.15-10.00

Gr 6/7

10:00- 10:45

Gr 5

11:00- 12:00

Kleuters in de speelzaal op school

 

Op deze dag moet uw kind de gymspullen mee naar school. Gymkleren zijn verplicht. Een T-shirt en gemakkelijk zittende broek is genoeg. Voor de veiligheid willen we graag dat de kinderen schoenen dragen, de zolen moeten wit zijn. Gympies zijn prima, met deze schoenen mag niet buiten gelopen worden. 

Enkele afspraken:

 • Ouderbijdrage: dit jaar totaal € 30,00 voor elke leerling. Dit bedrag graag in één keer betalen vóór 1 oktober of anders in 2 helften: vóór 1 oktober en vóór 1 februari.
 • De deuren van de school gaan 10 min voor de les begint open. Om 8.20 uur en 13.05 mogen de kinderen naar binnen. De les start om 8.30 uur en 13.15.
 • Mocht uw kind ziek zijn (of om een andere reden afwezig zijn), wilt u dit dan telefonisch doorgeven om 8.00 uur. U kunt inspreken op ons antwoordapparaat. Of doorgeven via de app voor 8:00 uur. Afspraken voor tandarts ed. vragen we u zoveel mogelijk na schooltijd te plannen. Mocht uw kind afwezig zijn i.v.m. bijvoorbeeld een afspraak bij de huisarts, wilt u dit dan bij de leerkracht melden of een briefje meegeven aan uw kind of via de app van te voren melden.
 • Wij willen een ‘Gezonde school’ zijn. Geen kauwgom en snoep op school a.u.b.
 • Geeft u voor de pauzemomenten zoveel mogelijk een gezond tussendoortje en sap of water mee, geen prik. Bij een verjaardag hoort wat lekkers, maar het is gauw te veel en dat is echt niet nodig. Als de traktatie dicht is kiezen wij er soms ook voor deze mee naar huis te geven.  Ook hier geldt, wilt u aan een gezonde traktatie denken? Op het internet zijn veel ideeën en alternatieven te vinden. Bijvoorbeeld gezondtrakteren.nl Op vrijdag houden wij: ‘Fruitdag’. Graag alleen fruit meegeven op deze dag.
 • Wij hebben een plein volspeelmogelijkheden. Daarbij kunnen de kinderen vies worden. Nieuwe kleding naar school aan is niet aan te raden, graag speelkleding! In de zomer kunnen de houtsnippers soms hard worden. Graag geen (dunne) slippers aan, maar (open) schoenen met een stevige zool.
 • In verband met de veiligheid is fietsen op het plein niet toegestaan. Rondom de school liggen voetpaden. Wilt u op de stoep afstappen en ook uw kind daar op wijzen?
 • We vragen u niet te roken op het schoolplein.
 • Honden mogen niet op het schoolplein komen, sommige kinderen (en ouders) zijn heel bang voor deze dieren. Natuurlijk geldt er een uitzondering voor hulphonden.
 • Kinderen die niet overblijven, kunnen pas na 13.05 uur op het plein: dit i.v.m. verantwoordelijkheid en het toezicht van de overblijfbegeleiders.
 • De kinderen, personeelsleden, stagiaires en overige vrijwilligers zijn verzekerd tegen ongevallen, maar de eigendommen van deze personen zijn niet verzekerd. Dat geldt ook voor de fietsen van de kinderen. Daarom de fiets alleen mee naar school als het echt nodig is. En in dat geval altijd parkeren in de fietsenstalling.
 • Hierboven staat het al beschreven, toch nog specifiek het volgende: Leerlingen hebben steeds vaker een mobiele telefoon mee naar school. Deze mogen zij niet gebruiken onder schooltijd en moet ‘uit’ staan. School is dus niet aansprakelijk bij vermissing of beschadiging van het toestel.
 • Voor elk verlof van uw kind moet u tijdig op school een aanvraagformulier invullen en afgeven bij de leerkracht; vervolgens krijgt u bericht of uw aanvraag wel of niet is goedgekeurd; dit verlof moet in ‘gewone gevallen’ acht weken van te voren worden aangevraagd.
 • Heeft u vragen of problemen: stelt u ze bij de leerkracht van uw kind of vraag de directeur. Bij de leerkrachten kunt u een gesprek aanvragen om 8.20 uur. Na 15.15 uur ’s middags is hier tijd voor.
 • Wij plaatsen foto’s van activiteiten op de website en/of schoolapp. Wilt u niet dat er een foto van uw kind op de site/schoolapp geplaatst wordt, geeft u dit dan aan bij de leerkracht of directeur. Dit kan mondeling of via de mail. Wij vragen u dit elk schooljaar opnieuw aan te geven! Wij vragen ouders die foto’s maken hier zorgvuldig mee om te gaan als er ook andere kinderen op de foto/ film staan. Vooral als de foto geplaatst wordt op sociale media en dit voor een ieder zichtbaar is. Sommige ouders vinden dit niet prettig. Ook met schoolreisje, kamp of andere uitjes vragen we u geen foto’s te maken en te verspreiden.

Officiële vakanties:

Herfstvakantie:           ma 22-10-2018 t/m vr 26-10-2018

Kerstvakantie:            ma 24-12-2018 t/m vr 4-1-2018

Voorjaarsvakantie:      ma 18-2-2019 t/m vr 22-2-2019

Paasvakantie:              vr 19-4-2019 t/m  ma 22-4-2019

Meivakantie:               ma 29-4-2019 t/m vr 3-5-2019

hemelvaart + vrijdag: do 30-5-2019 en vr 31-5-2019

pinkstervakantie:        ma 10-6-2019               

zomervakantie:           ma 15-7-2019 t/m vr 23-8-2019     

Studiedagen

1e studiedag     vr 28-9-2018

vr 19-10 2018 studiemiddag  groep 5 t/m 8 vrij

2e studiedag     vr 7-12-2018

3e studiedag     vr 21-12-2018 groep 1 t/m 4 hele dag, groep 5 t/m 8 middag vrij

4e studiedag     ma 4-2-2019      

5e studiedag     ma 18-3-2019

6e studiedag     di 11-6-2019

laatste schooldag

vr 12-7-2018, alle leerlingen vrij. 

Belangrijke informatie! Bewaar dit blad en noteer in uw agenda !


Terug

Tegelenpad 2

1324 DS Almere

036-5331399

dir.driemaster@nullprisma-almere.nl