De Vreedzame school blok 2

De Vreedzame school blok 2

Dinsdag 3 oktober 2017

Nieuwsbrief De Vreedzame School Blok 2 We lossen conflicten zelf op Blok 2 Algemeen Overal waar kinderen met elkaar spelen en werken komen conflicten voor. Met De Vreedzame School leren we de kinderen dat conflicten heel normaal zijn en dat ze bij het leven horen. Wat belangrijk is, is hoe je er mee omgaat. Hoe los je op een positieve manier conflicten op? Hoe zorg je ervoor dat beide partijen tevreden zijn met de oplossing? Een conflict hoeft niet uit te monden in ruzie. We spreken van ruzie wanneer het ene kind wil winnen ten koste van het andere kind. Eén partij is dan tevreden, de andere partij is de verliezer. De kinderen leren dat ze bij een conflict eerst rustig moeten worden voordat ze na kunnen denken over een oplossing. We noemen dat ‘afkoelen’. Met de kinderen wordt besproken of een vaste plek in de klas een goede manier is om rustig te worden. We noemen dat een ‘afkoelplek’. Dat kan een hoekje zijn in de klas met een stoel en tafel, een boekje, een teken-blokje en wat de kinderen meer bedenken. Er worden ook afspraken over gemaakt , bijvoorbeeld dat je er niet langer dan 10 minuten mag blijven. De juf of meester houdt het in de gaten, ook als een kind dan nog niet afgekoeld is. Kinderen begrijpen heel goed waarom afkoelen belangrijk is. Je komt anders niet verder met het zoeken naar een oplossing. Wilt u meer weten over De Vreedzame School dan kunt u kijken op www.devreedzameschool.nl of natuurlijk langskomen op school. Wij starten met de lessen uit Blok 2 (We lossen conflicten zelf op). Het doel van de lessen in dit blok is kinderen te leren om op een positieve manier met conflicten om te gaan. De lessen zijn onder andere gericht op het verschil tussen conflict en ruzie. Een conflict is een verschil van mening: je wilt bijvoorbeeld allebei iets anders doen of hebben. Bij een conflict wil je een oplossing bedenken waar je allebei tevreden mee bent. Je zoekt naar win-win oplossingen. Conflicten horen bij het leven. Wanneer conflicten met geweld gepaard gaan, spreken we van ruzie. We leren kinderen dat je op drie manieren kunt reageren op een conflict. Of je loopt weg, je zegt niet wat je ervan vindt. Of je reageert agressief, je bent boos en wordt driftig. Of je staat stevig, je komt op voor jezelf en houdt ook rekening met de ander: je zoekt naar een win-win-oplossing. In groep 1 en 2 leren de kinderen zelf hun conflicten op te lossen met behulp van de LOS HET OP-KAART. In groep 3 tot en met 8 leren de kinderen dat met behulp van het stappenplan PRAAT HET UIT. In de bovenbouw gaan de lessen over kritisch naar jezelf kijken, hoe je met je eigen mening en met kritiek omgaat. En wordt ook gekeken naar conflicten in de wereld en de rol van de Verenigde Naties. In Blok 1 ‘We horen bij elkaar’ hebben de kinderen geleerd: - om te praten over de sfeer in de groep - om elkaar opstekers te geven, iets positief te zeggen over iemand en wat dat met iemand doet - om een takenlijst voor in de klas te maken en de taken eerlijk te verdelen - dat iedereen een eigen mening mag hebben - om met de klas een afsprakenposter te maken waarop staat hoe je met elkaar omgaat - dat er ook regels zijn die de leerkracht aangeeft - om samen te werken - om een boek te maken dat over henzelf gaat: dit ben ik (groep 8) Tip voor thuis Hoort u van uw kind over ‘opstekers’en ‘afbrekers’? Vraag er naar en praat er over.Laat uw kind weten wanneer hij ofzij een ‘afbreker’ aan iemand geeft. Vraag hoe dat voor die ander is. Stimuleer om ‘opstekers’ te geven. Doet u dat zelf ook naar uw kind en noem daarbij dan de term ‘opsteker’. Aan de ouders van de kinderen uit groep 1 en 2: bespreek de kletskaart van blok 2 met uw kind, bijvoorbeeld: “Wat doen Aap en Tijger als ze ruzie hebben? Wat hebben ze geleerd over ruzies oplossen?”

Terug

Tegelenpad 2

1324 DS Almere

036-5331399

dir.driemaster@nullprisma-almere.nl