Flessenpost 11

Flessenpost 11

Dinsdag 4 juli 2017

Van de directie Beste ouders, Dit is de laatste Flessenpost van dit schooljaar. Terwijl ik deze schrijf, heb ik helemaal nog niet het gevoel dat het schooljaar nog maar 3 weken duurt. Dan is het al vakantie! We hopen dat u met de kinderen een hele fijne vakantie mag hebben waarin tijd is voor andere zaken dan school. Voordat het zover is hebben we nog wel wat te doen; resultaten analyseren, rapporten schrijven, opruimen en natuurlijk het afscheid van groep 8 voorbereiden. De komende 2 weken houden we onze projectweken rondom ‘De Ruimte’. We hebben workshops techniek op school georganiseerd met Mad Science en hopen op deze manier de kinderen veel te leren. Natuurlijk zijn de ‘gewone’ vaardigheden als taal, lezen en rekenen dan ook erg belangrijk. Die heb je bij alles nodig! Op deze manier willen we kinderen stimuleren en motiveren zich ook (extra) in te zetten voor deze vaardigheden. Op donderdagmiddag 13 juli bent u van harte welkom vanaf 14.45 uur om in de school een kijkje te nemen wat de kinderen allemaal hebben gedaan en geleerd. Natuurlijk vinden we het jammer dat collega’s onze school gaan verlaten. Wij zullen hen missen, maar wensen hen ook veel plezier in hun nieuwe baan dicht bij huis. De nieuwe collega’s heten wij van harte welkom! In de voorstelbrief heeft u hierover kunnen lezen. Deze staat op de site (met foto’s) en op de app! Er worden in de vakantie veel activiteiten georganiseerd voor kinderen. Wij brengen deze graag bij u onder de aandacht. Namens alle teamleden wens ik u een fijne vakantie en hoop iedereen, gezond en wel, weer te ontmoeten op maandag 4 september! Met een vriendelijke groet, Susan Benning dir.driemaster@prisma-almere.nl Kinderen/Ouders Beweegzomer Ben jij tussen de 4 en 12 jaar en wil je meedoen aan leuke sport- en spelactiviteiten? Kom dan naar de Beweegzomer! De Beweegzomer vindt plaats van 24 juli tot en met 18 augustus en je bent op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag welkom. De lunch wordt door ons verzorgd en het evenement is vrij toegankelijk. Wij verwelkomen je graag op het volgende adres: Marathonlaan 14, 1318 EE Almere. Voor vragen kunt u contact opnemen me een van de onderstaande contactpersonen. Heeft u interesse om als vrijwilliger deel te nemen aan ons evenement? Dan bent ook u van harte welkom! Om u aan te melden als vrijwilliger belt u naar een van de bovenstaande contactpersonen. Hilleke Linthorst:       06 54698878 Valery Fajardo:           06 15545160 Jamie Lee v/d Berg:   06 54312243 Forza Op zaterdag 8 juli 2017 van 09.30 uur – 12.00 uur houdt voetbalvereniging Forza Almere een open dag. We hebben hier ook de hulp van de scholen bij nodig om zoveel mogelijk kinderen uiteindelijk aan het sporten te krijgen. We vinden dat ieder kind recht moet hebben om te kunnen sporten ook als de financiële situatie van een ouder dit niet toelaat. In Almere hebben we de beschikking over een jeugdsportfonds die in dergelijke situaties uitkomst kan bieden. Op uw school is het jeugdsportfonds bekend en kunt u informatie krijgen. We hopen op een grote opkomst! In de bijlage vindt u de flyer met informatie. Met sportieve groet, Michel van Dijk Hoofdtrainer Forza Amere JO7 t/m JO11 Engels In buurtcentrum de Inloop kunnen kinderen in de vakantie spelenderwijs Engels leren. Wij weten hoeveel plezier de kinderen kunnen hebben in het leren van een andere taal. Misschien is het een idee voor uw kind. Ze hebben lessen voor verschillende leeftijden. In de bijlage vindt u een flyer met meer informatie. Vakantierooster en studiedagen Hierbij krijgt u van ons het vakantierooster. Door wijzigingen in de studiedag die Almere breed wordt gehouden zijn onze studiedag nog niet rond. U krijgt ze zo spoedig mogelijk van ons! herfstvakantie                 ma 23-10-2017  vr 27-10-2017 kerstvakantie                   ma 25-12-2017  vr 5-1-2018 voorjaarsvakantie           ma 26-2-2018    vr 2-3-2018 paasvakantie incl GV     vr 30-3-2018       ma 2-4-2018 meivakantie                      ma 30-4-2018    vr 4-5-2018 koningsdag                        vr  27-4-2018      hemelvaart + vrijdag     do 10-5-2018     vr 11-5-2018 pinkstervakantie             ma 21-5-2018    zomervakantie                 ma 23-7-2018    vr 31-8-2018 Onderwijs Prikactie Wij willen ouders bedanken voor hun begrip en steun wat betreft de ‘Prikactie’. Wij willen ons inzetten voor goed onderwijs voor elk kind en hopen dat deze actie helpt om verbeteringen aan te brengen in het onderwijs die ons werk ten goede komen! 10 minutengesprekken Via de app kunt u zich inschrijven voor de 10 minutengesprekken. De laatste gesprekken zijn niet verplicht. Natuurlijk informeren we u graag over de laatste ontwikkelingen die uw kind heeft doorgemaakt. Heeft u daar vragen over, dan bent u welkom! We proberen wel zoveel mogelijk overdag de gesprekken te voeren. Maandag hebben we vroeg op de avond tijd gereserveerd voor als u echt niet overdag kunt. Studiedag Afgelopen maandag zijn wij druk aan het werk geweest om de resultaten van kinderen goed in kaart te brengen, zodat wij weten wat kinderen nodig hebben om zich verder te ontwikkelen. Op een school waar de groepen kleiner zijn, is het lastig om een gemiddelde te berekenen, omdat de score van 1 leerling veel invloed kan hebben. Heeft 1 leerling een veel hogere score, dan gaat het gemiddelde omlaag en als de score veel lager is van 1 leerling dan gaat het gemiddelde naar beneden. Wij bekijken voor elke leerling de ontwikkeling, omdat wij vinden dat een gemiddelde geen recht doet aan een kind. En ook niet aan een school. De inspectie gaat vaak nog wel uit van een gemiddelde en op basis daarvan kan een school ‘zwak’ worden. Gelukkig verandert de inspectie ook de wijze waarop zij naar een school kijkt en beoordeelt. Zij kijkt steeds meer naar ontwikkeling en of leerlingen vooruitgaan. Komend jaar gaan wij dan ook werken in groep 4 t/m 8 met Snappet voor rekenen. Dat is de gewone rekenmethode op een tablet, maar met veel meer mogelijkheden. We kunnen veel meer gegevens uit het programma halen om kinderen individueel te volgen en kunnen veel makkelijker werk klaarzetten wat een leerling nodig heeft. De leerkracht blijft de belangrijkste spil in het geheel, maar de techniek ondersteunt en neemt veel zoekwerk weg. Nieuws vanuit de MR Beste ouder(s), verzorger(s), Op maandag 19 juni was onze laatste vergadering van dit schooljaar. In de vergadering zijn de volgende punten besproken: -              het veiligheidsplan van de school -              de groepsverdeling en het personele plaatje hierin. -              De financiële overzichten -              Snappet -              De MR vacature We zijn heel blij dat Maaike Wortel gesolliciteerd heeft naar de ouderplek binnen de MR. Hieronder stelt zij zich aan u voor:   Beste MR en ouders, Mijn naam is Maaike Wortel, gelukkig getrouwd en moeder van Mylou (zij zit nu nog in groep 2B). Ik ben werkzaam als secretaresse bij een accountantskantoor in Almere. Ik stel mijzelf graag verkiesbaar voor de MR van De Driemaster. Ik vind het belangrijk om als ouder een bijdrage te kunnen leveren aan de kwaliteiten van de school en de leermethode. Ik hoop dat ik in de MR kan meedenken en meebeslissen over het huidige en toekomstige beleid van onze school en dan vooral dit te bekijken vanuit een ouderperspectief. Ook sta ik open om mee te denken over nieuwe punten en mijn mening daarover te geven. Communiceren vind ik een heel belangrijk punt, zowel vanuit school naar de ouders maar ook vanuit de ouders naar school. Hoe kunnen we dit nog beter laten verlopen? Ook vind ik het leuk om op een andere manier bij de school betrokken te zijn en de school beter te leren kennen. Ik hoop dat ik uitgekozen word en dat wij samen een goede MR kunnen vormen en ik op deze manier mijn steentje kan bijdragen. Met vriendelijke groet, Maaike Wortel Vanaf volgend schooljaar zal Maaike Wortel dus de plek van Arno Ridderbos innemen. We willen Arno nogmaals heel hartelijk bedanken voor zijn jarenlange inzet en betrokkenheid bij de MR en De Driemaster. Natuurlijk zullen we nog op gepaste wijze afscheid van hem nemen. Op dit moment is de ouderbijdrage betaald voor 69% van de leerlingen. We zijn in de begroting uitgegaan van 75 %. We komen dus flink tekort. We hebben verschillende opties besproken, zoals bijvoorbeeld het verhogen van de ouderbijdrage om volgend jaar toch de leuke dingen te kunnen blijven doen, of volgend jaar op vele activiteiten flink bezuinigen. Hier is nog geen definitieve keuze in gemaakt. We wachten graag tot het schooljaar voorbij is en we het eindresultaat van het financiële plaatje duidelijk in kaart gebracht hebben. Uw vrijwillige ouderbijdrage van €30,- per kind is dus nog steeds zeer welkom. U kunt dit geld overmaken naar: NL 98 ABNA 0468781463 t.n.v. MR De Driemaster Almere Vergeet hierbij niet de naam + groep van uw kind(eren) te vermelden. Als uw kind sinds januari bij ons op school zit mag u €15,- betalen. Wederom zijn er ouders geweest die de MR een donatie gegeven hebben. Vanaf deze plaats willen we u daar heel hartelijk voor bedanken! Als MR vinden we het belangrijk dat u als ouder goed op de hoogte blijft van de ontwikkelingen binnen de MR en de school. We proberen u daarom in iedere Flessenpost zo goed mogelijk te informeren onder het kopje ‘Nieuws vanuit de MR’. Met vriendelijke groet, Namens de MR Willie-Janne Kramer Nieuws uit de groepen Kijkt u onder ‘groepenpagina’. volgende Flessenpost: maandag 11 september

Terug

Tegelenpad 2

1324 DS Almere

036-5331399

dir.driemaster@nullprisma-almere.nl