Kinderboekenweek!

Kinderboekenweek!

Dinsdag 26 september 2017

Almere, 25 september 2017 Beste ouder(s), verzorger(s), Kinderboekenweek 2017 staat weer voor de deur. Dit jaar heeft de algemene Kinderboekenweek als thema "Gruwelijk eng". Met het oog op de identiteit van onze school en na goed overleg met het team, is er besloten om het thema van de Christelijke Kinderboekenmaand aan te houden tijdens de Kinderboekenweek. Daarom zal onze school van dinsdag 3 t/m vrijdag 13 oktober in het teken staan van "Bibbers in je buik, je hoeft niet bang te zijn". Spanning, griezelen en enge verhalen zullen nog steeds centraal staan, maar wel op een manier die past bij onze school. Tijdens de Kinderboekenweek zijn er verschillende activiteiten georganiseerd, waar we u graag in deze brief over willen informeren. Activiteiten schema: Wanneer            Tijd        Wat Dinsdag 3 oktober          8:20       Opening Kinderboekenweek.  U bent van harte uitgenodigd om te komen kijken in de middenruimte! De stoelen voor de kinderen zullen daar al klaar staan. Woensdag 4 oktober    8:20 tot 8:40       Dierendag Van 8:20 tot 8:40 mogen huisdieren op het plein tentoongesteld worden. Om 8:40 gaan de leerlingen naar binnen en nemen de ouders de dieren weer mee naar huis. Dieren mogen niet in school! Bij regen gaat de dierententoonstelling niet door. Natuurlijk mogen er ook dierenknuffels meegenomen worden.  Groep 5/6: gaat vanaf 8:45 samen met de leerkracht naar de gymzaal. Maandag 9 oktober       13:15     Griezelmiddag Alle groepen zullen deze middag extra aandacht besteden aan de Kinderboekenweek. Kinderen mogen verkleed naar school. Dinsdag 11 oktober        15:15 tot 15:45 Boekenmarkt Kinderen mogen hun eigen (oude) boeken verkopen op een (zelf meegebracht) kleedje in de hal. Bij mooi weer zal de verkoop buiten plaatsvinden. Natuurlijk mogen de jonge verkopers hun verdiende geld houden. Er zullen ook boeken door school verkocht worden. Bijvoorbeeld alle oude kern boeken van Veilig leren lezen uit groep 3. De moeite waard om even te komen kijken. We rekenen op uw komst! Naast bovenstaande activiteiten, zijn er nog veel meer leerzame en leuke activiteiten georganiseerd tijdens de Kinderboekenweek. Zo zullen de groepen 1 t/m 3 op dinsdag 3 oktober genieten van de schoolvoorstelling: “Bange Barend leert vliegen”. Ook gaan alle juffen tijdens de Kinderboekenweek een moment wisselen van groep en voorlezen aan een andere klas, om zo elkaar wat beter te kunnen leren kennen en als afsluiting van de Kinderboekenweek zal er op vrijdag 13 oktober een spannende finale van de Voorleeswedstrijd zijn tussen de groepen 4 t/m 8. We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. We zien uit naar een gezellige, leerzame en spannende Kinderboekenweek. Namens de Kinderboekenweek commissie, Willie-Janne Kramer    

Terug

Tegelenpad 2

1324 DS Almere

036-5331399

dir.driemaster@nullprisma-almere.nl