schoolfotograaf

Maandag 24 september 2018

Beste ouder(s)/ verzorger(s),

Heeft u al het bereikbaarheidsformulier ingeleverd? Daarop geeft u ook aan of uw kind op de foto mag bij de schoolfotograaf. Dit is dezelfde fotograaf als vorig jaar. 
Dit jaar zal de achtergrond bestaan uit blauw witte wolken en neemt hij een wit kistje mee. Het zullen vast weer mooie foto's worden! 
Donderdag a.s. worden de foto's genomen. Broertjes en/ of zussen van school worden ook samen op de foto gezet. Wilt u nog een foto met een jonger of ouder kind wat niet bij ons op school zit, dan kon u dat aangeven op een briefje dat uw kind heeft meegekregen. De fotograaf doet dat vanaf 8:15 uur.

Vriendelijke groet,
Susan Benning


Terug

Tegelenpad 2

1324 DS Almere

036-5331399

dir.driemaster@nullprisma-almere.nl