Verzoek vanuit Prisma

Verzoek vanuit Prisma

Dinsdag 16 oktober 2018

Beste ouder(s)/ verzorger(s),

Bij deze graag uw aandacht voor het volgende vanuit het Prisma bestuur:

Meedenken over ons onderwijs? Vul dan onze digitale vragenlijst in!

Binnenkort start onze stichting, Stichting Prisma Almere, met het ontwikkelen van een nieuw strategisch beleidsplan (2020-2024). Alle scholen worden hier nauw bij betrokken. Maar hoe kunnen we een goed plan ontwikkelen zonder uw advies? We hopen dat u even de tijd neemt (max 10 minuten) en met ons meedenkt.

We horen graag uw advies, hierbij de link naar de digitale vragenlijst: https://vragen.prisma-almere.nl/oq8lo3o8wk9/. Op deze pagina treft u ook een link naar ons strategisch beleidsplan. Tip is om deze pagina ook te openen zodat u bij het invullen van de vragenlijst het e.e.a. kunt nalezen mocht u daar behoefte aan hebben.

Let op: dit is een andere vragenlijst dan onze tweejaarlijkse tevredenheidsenquête, waarover u na de herfstvakantie ook een bericht van ons ontvangt. De resultaten van deze digitale vragenlijst gebruiken we bij de besprekingen van ons strategisch beleidsplan. We vragen daarom ook echt om uw advies!

Bedankt alvast voor het invullen. Uw advies waarderen wij enorm.

We leren van en met elkaar!


Terug

Tegelenpad 2

1324 DS Almere

036-5331399

dir.driemaster@nullprisma-almere.nl