Flessenpost 3

Flessenpost 3

Maandag 5 november 2018

 Beste ouders, 

Vorige week was ik donderdag en vrijdag afwezig. Met directeuren en bestuur van alle scholen van Prisma waren wij op studie 2 daagse. Tijdens deze 2 daagse gingen wij met elkaar in gesprek over wat wij denken dat scholen inhoudelijk voor de ontwikkeling van kinderen kunnen betekenen de komende jaren. Welke vaardigheden en of kennis zouden kinderen moeten hebben om goed te kunnen functioneren in een maatschappij waarvan wij niet weten hoe die er in de toekomst uit gaat zien. Dit gesprek zijn wij samen aangegaan omdat er voor 2019 -2023 een nieuwe meerjaren plan wordt geschreven voor bestuur en scholen, het strategisch beleidsplan. Daarin beschrijven de stichting en de scholen wat zij de komende jaren willen bereiken en hoe zij dat denken te gaan doen. 

Wij blijven steeds kritisch kijken naar onze opdracht, nl. het geven van het beste onderwijs aan kinderen. Wij nemen deze opdracht serieus en beleven daar ook veel plezier aan. In het voorjaar zal het schoolplan voor de komende jaren klaar zijn en ga ik hierover graag met u in gesprek.

Als leerkracht kinderen mogen begeleiden in hun ontwikkeling en daar een bijdrage aan mogen leveren is een prachtig beroep. In deze tijd van een tekort aan leerkrachten is dat wat wij ook mogen, en misschien wel moeten, uitdragen. We hopen dan ook dat het lerarentekort in de toekomst zal verdwijnen. Wij hebben gelukkig weer een nieuwe collega gevonden voor De Driemaster waarmee alle groepen weer alle dagen een leerkracht hebben. In de Flessenpost kunt u daar maar over lezen. 

Met een vriendelijke groet,

Susan Benning

dir.driemaster@prisma-almere.nl 

 Ouders/ kinderen

Hek rondom de school

In de herfstvakantie is er een hek rondom de school geplaatst. We zijn hier blij mee omdat we hopen dat kinderen die met hun gedachten bij een spel zijn, niet ‘zomaar’ van het plein afgaan waardoor onveilige situaties kunnen ontstaan. De gemeente informeerde mij al eerder dat tijdens de plaatsing van het hek de bomen en struiken langs het fietspad weggehaald zouden worden. De bomen zijn ‘op’ en als ze de bomen gingen verwijderen werden de struiken automatisch mee uit de grond getrokken.

Er komen weer nieuwe struiken terug. Ik weet nog niet wanneer. 

Voor de overblijf betekent dit ook dat zij beter overzicht kunnen houden. Zij kunnen nu eerst met de kinderen gaan eten en dan buitenspelen. We houden nu echt aan dat kinderen die niet overblijven vanaf 13:00 uur op het plein mogen spelen en niet daarvoor. We vragen uw medewerking hierbij en hopen op uw begrip.

Als ik later groot ben’

In de themaopening hebben wij de informatie van onderstaand project met alle kinderen besproken. Alle kinderen hebben een kaart gekregen die zij in de brievenbus op school kunnen posten.

‘Als ik later groot ben’ is een project dat als doel heeft om de vragen en behoeftes van kinderen en jongeren nog beter te verbinden met het aanbod in de stad. Wij vinden dat iedereen moet kunnen worden wat hij wil, daarvoor heb je soms sportles, bijles, een laptop of iets anders nodig. Wil jij dat aanvragen? Dat kan! De brievenbus is er voor alle kinderen en jongeren uit Almere die een vraag hebben of een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Er zijn veel partijen in Almere die zich inzetten om te helpen. Deze partijen zijn verbonden in de brievenbus.

De Brievenbus

Je kunt de brievenbus op verschillende manieren bereiken. De brievenbus bestaat zowel online (website, Facebook, Whatsapp en SMS) als offline (brievenbussen, inloopspreekuur). Je kunt je vragen posten in de brievenbus. Aan de hand van jouw vraag gaan we graag met je in gesprek. Hierbij wordt een oplossing gezocht en wordt gekeken welke partijen uit Almere je kunnen helpen met je droom.

De brievenbus komt ook langs in de wijk om kennis te maken met kinderen en jongeren uit Almere. Daarom fietsen we met onze brievenbus-bakfiets langs schoolpleinen en andere plekken in de wijk. Maandag 5 november komt de brievenbus naar de Driemaster. Dan kun je ook met anderen in gesprek over je dromen. Wij hebben er veel zin in, zien we je daar? Om 15:15 uur staan wij op het plein om ouders te vertellen over ons project.

Voor meer informatie kun je ook de website bezoeken: www.alsiklatergrootbeninalmere.nl of naar de facebook: www.facebook.com/alsiklatergrootbeninalmere.

Om 15:15 uur staan wij op het plein om ouders te vertellen over ons project.

Vriendelijke groet! 

Onderwijs

Nieuwe juf

Op De Driemaster hebben wij een nieuwe juf! Juf Lucille Kaarsbaan werkt op de woensdag, donderdag en vrijdag in groep 4. Op donderdag en vrijdag was juf Bibiche al aanwezig, maar gelukkig hebben we nu alle dagen naast juf Samantha die maandag en dinsdag voor groep 4 staat ook weer een juf. Welkom juf Lucille! 

Nationale Schoolontbijt

Op donderdag 8 november houden wij weer ons jaarlijkse schoolontbijt. Wij doen mee met het Nationale schoolontbijt omdat wij graag willen bijdragen aan een gezonde leefstijl van kinderen. Een gezond ontbijt helpt bij een goede en energievolle start van de dag. Om het milieu te sparen vragen we u om uw kind bord, bestek en een beker mee te geven. Graag op de woensdag zodat wij allen klaar kunnen zetten voor de donderdag. Alvast bedankt! 

10 min gesprekken en voorloper.

Vrijdag 9 november krijgen de kinderen De Voorloper mee naar huis. In De Voorloper krijgt u alvast een kort overzicht van wat uw kind heeft laten zien op verschillende gebieden in de afgelopen maanden. Natuurlijk is dit rapport nog niet volledig omdat de periode daarvoor nog te kort is. In de week van 12 november zijn de 10 minuten gesprekken. Houdt u de app in de gaten, want vandaag of morgen kunt u inschrijven via de app. Alleen de ouders van groep 8 hebben een persoonlijke uitnodiging gekregen i.v.m. het advies voor het voortgezet onderwijs. Deze ouders hoeven niet in te schrijven via de app.

Voor de kinderen van groep 1 t/m 7 is De Voorloper een geheel nieuw ontworpen formulier. Wij zijn nl. bezig om een nieuw rapport te ontwikkelen. Omdat we het voor de groep 8 leerlingen mooier vinden om 8 jaar lang hetzelfde rapport in bezit te hebben, krijgen zij hun laatste rapport hetzelfde formulier als voorgaande jaren. 

Oudercafé

Omdat juf Susan op vrijdag voor de groep staat gaat het oudercafé op vrijdag niet door. Vaak was juf Susan zelf degene die het oudercafé leidde, maar dat hoeft natuurlijk niet. Heeft u ideeën of suggesties voor de invulling van het oudercafé dan horen wij dat graag. Wij proberen naar uw wens(en) het ouder-café in te richten en kunnen mensen uitnodigen om voorlichting te komen geven. In het verleden hebben we bij voorbeeld medewerkers van het wijkteam, de bibliotheek, de opvoedondersteuner, de JGZ en nog wel meer mensen uitgenodigd die in gesprek gingen met ouders en vragen konden beantwoorden. Geef u uw ideeën en suggesties aan bij juf Susan. 

Ouderhulp

Afgelopen woensdag zijn we met een aantal ouders bij elkaar gekomen rondom de organisatie van de Zwerfboekentafel en bibliotheek. Ook is er afgelopen vrijdag een bijeenkomst geweest rondom het organiseren van het Sinterklaasfeest. We merken dat de vrijdag soms best lastig is voor ouders. Gelukkig lukt het ook via de mail of soms in overleg op een andere dag de activiteiten samen te organiseren. Deze manier van het organiseren van activiteiten met ouders is voor ons ook nieuw en nog wennen. We zullen ook evalueren later dit jaar wat wel en niet werkt in deze samenwerking. We merken wel dat de betrokkenheid van ouders groot is. Dank daarvoor!

Enquête

Uw mening over De Driemaster vinden wij belangrijk. Het helpt ons om onze kwaliteit in kaart te brengen en te verbeteren. Daarom organiseren wij dit jaar in november weer een tevredenheidsonderzoek. Behalve bij ouders wordt dit onderzoek ook afgenomen bij management, medewerkers en leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8. In november gaan wij u via de mail uitnodigen om deel te nemen aan het onderzoek d.m.v. het invullen van een digitale vragenlijst. De resultaten van het onderzoek worden geanonimiseerd en zijn dus niet te herleiden tot personen. Wij gebruiken de resultaten om de school gericht te verbeteren. Mogen wij rekenen op uw medewerking?

Mede namens alle medewerkers van De Driemaster alvast hartelijk dank voor uw deelname!

 


Terug

Tegelenpad 2

1324 DS Almere

036-5331399

dir.driemaster@nullprisma-almere.nl