ouderenquête

ouderenquête

Dinsdag 13 november 2018

Enquête

Uw mening over De Driemaster vinden wij belangrijk. Het helpt ons om onze kwaliteit in kaart te brengen en te verbeteren. Daarom organiseren wij dit jaar in november weer een tevredenheidsonderzoek. Behalve bij ouders wordt dit onderzoek ook afgenomen bij management, medewerkers en leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8. In november gaan wij u via de mail uitnodigen om deel te nemen aan het onderzoek d.m.v. het invullen van een digitale vragenlijst. De resultaten van het onderzoek worden geanonimiseerd en zijn dus niet te herleiden tot personen. Wij gebruiken de resultaten om de school gericht te verbeteren. Mogen wij rekenen op uw medewerking?

Inmiddels heeft u een uitnodiging ontvangen. Mocht dit niet zo zijn dan hoor ik het graag!

Mede namens alle medewerkers van De Driemaster alvast hartelijk dank voor uw deelname!

Susan Benning


Terug

Tegelenpad 2

1324 DS Almere

036-5331399

dir.driemaster@nullprisma-almere.nl