Flessenpost 4

Flessenpost 4

Maandag 4 december 2017

Beste ouders,

De decembermaand is altijd een drukke en ook gezellige maand. Zo vlak voor de vakantie en een nieuw kalenderjaar merken we dat het altijd toch een beetje een andere maand is dan anders. Daar proberen wij, indien mogelijk, rekening mee te houden. Soms passen we het programma wat aan en soms is het juist ook goed om de routine er in te houden. We hopen dat het een gezellig tijd mag zijn voor iedereen.

Vandaag hebben we een themaopening gehouden waarbij o.a. juf Coby in het zonnetje is gezet. Zij is jarig vandaag en 40 geworden, natuurlijk kreeg dit op het podium even aandacht van ons!  Groep 3 heeft met instrumenten een lied gezongen voor alle kinderen. Samen met alle kinderen en medewerkers van De Driemaster hebben we veel plezier gehad.

Morgen, dinsdag 5 december komt de Sint uiteraard een bezoekje brengen aan de Driemaster. De deuren gaan die dag gewoon om 8:20 uur open. Om ca. 8:30 uur komen de groepen naar buiten om te verzamelen bij de parkeerplaats. Wilt u ook graag de Sint welkom heten, dan vragen wij u of u achter de kinderen plaats wil nemen.

Op deze dag zal de school voor een 10-uurtje zorgen. Vergeet u niet een lunch mee te geven aan uw kind als hij/zij deze dag naar de overblijf gaat.

Op donderdag 21 december vieren wij het kerstfeest op school. Dit jaar geven we het diner een iets andere vorm. U bent om 17:30 uur van harte welkom in de klas van uw kind. Verderop in deze flessenpost leest u hoe we dit moment verder invullen.

Met een vriendelijke groet,

Susan Benning

dir.driemaster@prisma-almere.n

Kinderen/Ouders

Oudercafé

Het is al even gelden maar vrijdag 10 november was er een oudercafé. Fijn dat we een aantal ouder(s), verzorger(s) hebben kunnen vertellen over Het Wijkteam, Talent in Opleiding, aan Marijke hebben kunnen voorstellen (opvoedondersteuner) en de dames van Engelse les kwamen kennismaken. We gaan nog een moment organiseren waarop deze mensen komen om kennis met u te maken en uw vragen te beantwoorden.

Kerstfeest

Dit jaar houden wij weer met kinderen en ouders een kerstdiner op school. U bent van harte welkom om 17:30 uur in de klas om samen met leerkracht en kinderen te starten met het diner. Na ongeveer een kwartier vragen we u om met andere ouders in de middenruimte voor en achter in het gebouw plaats te nemen zodat we samen met de kinderen een kerstviering kunnen houden. Natuurlijk kunt u dan een hapje en drankje meenemen uit de klas. Een half uurtje later kunt u dan nog even aanschuiven in de klas of uw kind meenemen naar huis. We hopen dat deze avond op deze manier wat rustiger verloopt dan andere jaren en het toch erg gezellig wordt met elkaar. Op de deur van de klas komt een lijst te hangen waarop etenswaren staan die u kunt meenemen voor deze avond of invullen wat u of uw kind wilt maken voor het diner. Maakt u alstublieft niet te veel.

App/ blog

We hebben nieuwe mogelijkheden op de app! We kunnen nu bloggen! Op deze manier is het voor ons heel gemakkelijk om foto’s met u te delen via onze eigen mobiele telefoon. Dit kan nu per groep waardoor u informatie krijgt van de groep van uw kind en niet hoeft te zoeken tussen de berichten van de foto’s en video pagina. Ook heeft elke groep een eigen wachtwoord waardoor de kans groter is dat degene die ook daadwerkelijk de foto’s ziet een relatie heeft met school. De kans dat foto’s komen bij mensen waarvan dat niet hoeft willen we zo klein mogelijk houden. Belangrijk is dus dat u het wachtwoord niet verder deelt. In de flessenpost vindt u onder “nieuws uit de groep’ uw benodigde wachtwoord.

Op uw telefoon moet u opnieuw op het wieltje rechtsboven tikken en daar de groep aanvinken waarvoor u het wachtwoord gaat invullen. U krijgt dan de pushberichten en foto’s van de groep waar u kind in zit binnen en niet van de andere groepen. Heeft u kinderen in verschillende groepen dan tikt u 2 (of meer) groepen aan en vult u de wachtwoorden in van de 2 (of meer) groepen krijgt. Nogmaals het wachtwoord krijgt u via de flessenpost van de groep waar uw kind inzit, kijkt u onder ‘nieuws uit de groepen’. (via de mail)

Ook willen wij de volgende mogelijkheid die de app biedt de komende maanden uitproberen; u kunt een melding van afwezigheid doorgeven via de app. Er is een nieuw kopje ‘Absentiemelding’ in de bovenbalk aangemaakt. U vult de naam van uw kind in en kunt dan aangeven waarom uw kind er niet is die dag. Als u een dokter- of tandartsafspraak heeft kunt u dit ook aangeven. Vult u dan alstublieft ook in welke tijd(en) uw kind afwezig is of hoe laat u uw kind komt halen. U kunt dit onder ‘extra uitleg’ invullen. Wij krijgen de melding binnen via de mail. Wij controleren in de ochtend en eind van de middag de mail. Als u de melding op de dag zelf via de app doorgeeft bestaat de kans dat wij dat niet meer op tijd kunnen lezen. Wij zijn erg benieuwd hoe deze mogelijkheid u en ons bevalt.

Onderwijs

Plein

U heeft vast gezien dat er hard gewerkt wordt om ons plein nog leuker te maken als speelplaats. We hebben al een prachtig modern speeltoestel gekregen, nu komen er ‘groene’ speelelementen. Deze zijn van natuurlijke materialen als boomstammetjes en paaltjes. De heg aan de straatkant is veiliger gemaakt door aan de binnenkant een paaltjesconstructie te maken. We zijn er blij mee en kunnen niet wachten op het eindresultaat.

Staken

Misschien volgt u het in de media, maar er volgt waarschijnlijk een nieuwe staking in het onderwijs op dinsdag 12 december. Morgen, op 5 december handelt de Tweede Kamer de onderwijsbegroting af en is het definitief duidelijk of de staking gaat plaatsvinden. Binnen ons team hebben wij hierover gesproken. Een aantal mensen zal gebruik maken van hun stakingsrecht deze dag. Een aantal mensen wilde op een andere wijze de problematiek die speelt in het onderwijs onder de aandacht brengen. Wij zullen daarom met de mensen die voor een alternatieve wijze kiezen, zorgen voor een programma op 12 december. Uw kind kan naar school komen. Wij zullen geen les geven maar deze dag gezamenlijk gaan invullen. Hoe de dag er precies uit gaat zien zullen we later deze week bespreken. Op deze manier vragen wij aandacht voor het tekort aan collega’s in het onderwijs wat echt opgepakt moet worden door de overheid voor de toekomst. Salariëring en werkdrukverlaging zijn daar maatregelen tegen. Wij en het bestuur van Prisma ondersteunen daarom de acties van harte. Deze keer kiezen wij echter met een aantal collega’s voor een alternatief programma op deze stakingsdag.

Studiedag

Vrijdag 8 december hebben wij een studiedag. Deze dag gaan wij in de ochtend verder met de training van De Vreedzame school. In de middag hebben we tijd om ons onderwijs inhoudelijk te versterken. De leerkrachten van de groepen 1/2 gaan samen een thema voorbereiden. Dan kijken zij welke doelen de kinderen gaan leren de komende periode. Bijvoorbeeld welke woorden zij aanbieden bij een thema, welke voorleesboeken passen daarbij, hoe kun je rekenactiviteiten er bij betrekken. Ook spel- en motoriekactiviteiten sluiten aan bij de doelen en het thema. Het vergt zoals u begrijpt enig voorbereidend werk om daarbij materialen en activiteiten te ontwikkelen. Groep 3 t/m 8 verdiept zich in onze manier van wereldoriëntatie onderwijs. In groep 3 en 4 hebben we De Regenboogwereldkist en in groep 5 t/m 8 Spectrum box. Op deze manier komen aardrijkskunde, geschiedenis en natuuronderwijs/ techniek samen. Kinderen bereiden een onderwerp voor, kijken dan wat ze nog meer willen weten en stellen onderzoeksvragen op. In kleine groepjes worden deze onderzoeksvragen opgesteld en uitgewerkt. Daarna presenteren de groepjes alle opgedane kennis weer aan elkaar. Dit vraagt een zeer actieve houding van leerlingen in het leerproces. Omdat zij ook eigenaar zijn van hun leerproces zien we zeer gemotiveerde leerlingen. Ze leren ook samenwerken en rekening houden met elkaar (wat ook vanuit de Vreedzame school wordt gedaan). U begrijpt, onze dag is zinvol gevuld!

Nieuws vanuit de MR

Onze volgende vergadering staat gepland op maandag 11 december. In de volgende Flessenpost proberen we u weer zo goed mogelijk te informeren over de zaken die tijdens deze vergadering besproken worden, maar soms kunnen we u alleen kort informeren over bepaalde onderwerpen. We doen ons best om u een compleet (en waar het kan inhoudelijk) beeld te geven van de besproken zaken.

Ter herinnering:

De ouderbijdrage is door de MR voor het schooljaar ‘17/’18 net als vorig jaar vastgesteld op €30 per kind. U kunt dit geld overmaken naar:

NL 98 ABNA 0468781463 t.n.v. MR De Driemaster Almere

Vergeet hierbij niet de naam + groep van uw kind(eren) te vermelden.

Met vriendelijke groet,

MR Driemaster

Nieuws uit de groepen

Kijkt u onder “nieuws uit de groepen’.

volgende Flessenpost: maandag 8 januari

 


Terug

Tegelenpad 2

1324 DS Almere

036-5331399

dir.driemaster@nullprisma-almere.nl