Flessenpost 5

Flessenpost 5

Woensdag 16 januari 2019

Beste ouders,

Allereerst wil ik u het beste wensen voor het nieuwe jaar! We hopen er op de Driemaster een gezellig en leerzaam jaar van te maken met alle kinderen, ouders en medewerkers!

We zijn het jaar goed gestart met oliebollen! Ze waren erg lekker en van de bakker deze keer. Het was ook reuze gezellig om met de kinderen van de klas nog even na te genieten van alle vuurwerk- en vakantie verhalen. Daarna moest er weer hard gewerkt worden natuurlijk!

In het nieuw jaar gaan wij weer verder met ons onderwijs geven en onze eigen ontwikkelpunten. Direct in september hebben wij een studiedag gehouden over technisch leesonderwijs. Inmiddels heeft een expert alle groepen bezocht tijdens een technisch leesles en zijn daar verbeterpunten uitgekomen waar wij mee aan de slag zijn gegaan. Dit traject loopt gedurende dit schooljaar. Elk schooljaar richten wij ons op een vakgebied wat wij willen aanscherpen of verbeteren. Goed kunnen lezen is belangrijk en ook u kunt hierin helpen door elke dag met uw kind te lezen of met uw kind naar de bibliotheek te gaan en leuke boeken te halen. Ook wij hebben weer nieuwe boeken besteld die de kinderen graag wilden lezen. Zo hopen we het leesplezier ook te stimuleren! De ouders die helpen in de schoolbibliotheek zouden graag nog wat hulpouders erbij willen. U kunt dit melden bij juf Susan.

Op 22 januari houden we ons jaarlijkse voorleesontbijt. Het ontbijt wordt door de school verzorgd en er wordt voorgelezen. Op deze manier willen wij het belang en plezier nog eens benadrukken!

In deze flessenpost leest u verder o.a. informatie over schoolmaatschappelijk werk op school, de project weken en natuurlijk het nieuws uit de groepen!

Met een vriendelijke groet,

Susan Benning

dir.driemaster@prisma-almere.nl

Kinderen/Ouders

Schoolmaatschappelijk werk

Op school zetten wij ons in om een optimale leeromgeving voor kinderen te creëren. Soms zijn er omstandigheden thuis die van invloed kunnen zijn op uw kind. Soms merken wij dat op school ook aan kinderen. Omdat onderwijs onze primaire taak en expertise is, willen wij graag een goede samenwerking met instanties die op andere gebieden kunnen ondersteunen en adviseren. Claudine Wielingen kan u ondersteunen, adviseren of verwijzen als dat nodig is. Schroomt u niet haar aan te spreken. Wat u met haar bespreekt blijft vertrouwelijk en wordt niet met anderen gedeeld als u dat niet wilt. De volgende data is zij op school aanwezig voor een kennismaking, maar is Claudine zeker ook bereid in gesprek te gaan. Telkens op een donderdag van 8:30 tot 9:30 uur is Claudine aanwezig.17-1-2019, 14-2-2019, 14-3-2019, 11-4-2019, 16-5-2019.

Kleding en tassen

Op het podium in de middenruimte ligt kleding die gevonden is op school en in de gymzaal. Wilt u alstublieft kijken of er iets van uw kind tussen zit? Dit kan tot 1 februari, dan gaat de kleding naar een goed doel.

Bezoek

Op maandag 28 januari komt de bestuurder van Prisma bij ons op bezoek. Elk jaar bezoekt Meindert Eijgenstein alle scholen om ook op de werkvloer te kijken hoe het gaat op een school. In de middag kunt u hem tegenkomen bij ons op De Driemaster.

Onderwijs

Project

Dit jaar zijn wij hoofdschool van Almere tijdens de landelijke week “Week van het geld”. Wij zullen onze project weken die wij aan het eind van het schooljaar gepland hebben daarvoor verschuiven naar de week van 25 maart t/m 4 april. In deze weken worden er o.a. diverse gastlessen georganiseerd rondom omgaan met geld, is er een voorstelling en worden ook ouders activiteiten aangeboden. Dit doen wij in samenwerking met de gemeente. Hieronder leest u informatie over de aftrap met Mr. Cash. Van de andere activiteiten zullen we u later op de hoogte brengen! 

Leren omgaan met geld brengt je verder! Jongeren die lessen krijgen over geldzaken komen als volwassenen minder snel in de financiële problemen.

Jaarlijks doen veel basisscholen in Almere mee aan de landelijke Week van het Geld (Wijzer in geldzaken). In 2019 wordt de Week van het geld georganiseerd van 25 tot en met 29 maart. En jawel……..In Almere wordt de  ‘Week van het Geld’ extra feestelijk geopend door de wethouder op  De Driemaster! Later volgt hier meer informatie over. 

Ter voorbereiding op de week van het geld kwam op 8 januari 2019 Mister Cash langs bij groep 6/7 en 8. Hij kwam de leerlingen officieel uitnodigen om deel te nemen aan de Spaarchallenge. Hij bracht een spel mee en komt tijdens de Week van het Geld terug om te kijken hoe de groepen het gedaan hebben met de Spaarchallenge. De groepen maken kans op een landelijke prijs (wat nog een verassing is) en een prijs van de gemeente Almere.  Onder alle deelnemende groepen in Almere zal een winnaar gekozen worden, die met de groep een geheel verzorgd dagje Efteling wint!  En alsof dat nog niet genoeg uitdaging voor de kinderen was meldde juf Susan, dat de school het bedrag wat de groepen sparen, verdubbeld wordt tot een bedrag van maximaal € 100,00.

Bij de Spaarchallenge spaart een klas of een groep kinderen samen voor een gezamenlijk spaardoel. Dat kan van alles zijn: van een speeltoestel of een uitje tot aan een donatie aan het goede doel. Het spaardoel en resultaat registreren ze in een online tool die helpt het overzicht op het spaarproject te houden. Door samen na te denken hoe je geld kunt verdienen leren kinderen budgetteren, investeren, produceren, ondernemen, enz.

De Gemeente Almere wil graag extra aandacht van leerkrachten en ouders voor het belang van leren omgaan met geld. Sparen is een belangrijk onderdeel bij leren omgaan met geld. Zorgen dat je wat achter de hand hebt voor onverwachte kosten. Je kunt kinderen al jong leren sparen. En ze ervan bewust maken dat je iets kunt doen als je weinig geld hebt. Daarom organiseert de gemeente Almere samen met het programma ‘bank voor de klas’ voorafgaand aan de Week van het geld scholenwedstrijd de Cash Quiz Spaarchallenge.

Vriendelijke groet,

S. Stenfort

Studiedag

Op maandag 4 februari hebben wij weer een studiedag. Wij zijn dan nog druk met het afnemen van (cito) toetsen. Deze toetsen zijn methode onafhankelijk en geven een beeld of kinderen het geleerde ook in een andere vraagstelling kunnen toepassen. Samen met de toetsen vanuit de methode maken wij dan een rapport met de resultaten. Na de voorjaarsvakantie krijgt u dat van ons en zijn de rapportgesprekken. Op de studiedag bekijken wij de behaalde resultaten. We letten er dan op of we een resultaat passend vinden bij een kind. Mocht dit niet zo zijn dan proberen we daarvoor een verklaring te vinden. Vanuit andere resultaten bijvoorbeeld of vanuit observaties. We bepalen dan ook wat de (extra) leerstof moet zijn voor de komende periode. Dit is een intensieve klus en vraagt veel tijd. Daarom hebben wij daar zeker een dag voor nodig.

Nieuws vanuit de MR

De eerste vergadering in 2019 zou op 7 januari zijn. Deze is verplaatst naar maandag 28 januari. Als u hierbij aanwezig wilt zijn, of als u vragen heeft die wij in de MR kunnen bespreken. Dan kunt u dit mailen naar: mr@driemaster-almere.nl

In de hal staat inmiddels een grote thermometer om de stand van de ouderbijdrage bij te houden. Er is een paar procent bijgekomen, waardoor de binnengekomen ouderbijdrage nu op 22% staat.

Denkt u eraan te betalen als u dit nog niet hebt gedaan?

U kunt € 30,00 per schoolgaand kind overmaken naar: NL 98 ABNA 0468781463 t.n.v. MR De Driemaster Almere Vergeet daarbij niet de naam en groep van uw kind(eren) te vermelden.

Let op: zit uw kind pas vanaf januari 2019 bij ons op school, dan is de vrijwillige bijdrage € 15,00. Wij, maar vooral de kinderen, willen u alvast heel erg hartelijk bedanken voor uw steun!

Met vriendelijke groet,

MR Driemaster

Nieuws uit de groepen

Kijkt u onder ‘Groepenpagina’s”

                          Volgende Flessenpost: dinsdag 5 februari


Terug

Tegelenpad 2

1324 DS Almere

036-5331399

dir.driemaster@nullprisma-almere.nl