verkeerssituatie

verkeerssituatie

Dinsdag 12 februari 2019

Beste ouder(s),

De afgelopen periode hebben wij ons ingezet binnen de renovatie en het overleg daarover, van Stedenwijk. Ons doel was de verkeersveiligheid rondom de school te verbeteren. Dit heeft er toe geleid dat bij de brug aanpassingen worden gedaan waardoor automobilisten daar langzamer moeten gaan rijden. Ook komt langs de school een schoolzone waar langzamer gereden dient te worden. Wij wachten de veranderingen met spanning af!

Wij vragen ook uw hulp om de schoolomgeving veilig te houden. Wilt u alsublieft niet langs de weg stilstaan of zelfs parkeren? Dit maakt de verkeerssituatie erg onoverzichtelijk en stremt het verkeer waardoor er ongelukken kunnen ontstaan. U wilt toch ook bijdragen aan de veiligheid van onze kinderen? Parkeert u als de parkeerplekken voor de school bezet zijn alsublieft een klein stukje verderop voor de woningen of parkeer iets eerder al, voordat u bij de school bent.

Alvast heel erg bedankt voor uw hulp!

Om de kinderen te wijzen op de gevaren in het verkeer tijdens de renovatiewerkzaamheden werken wij samen met de aannemer aan voorlichtingslessen. Hieronder kunt u daar meer over lezen.

Heeft u vragen of opmerkingen dan hoor ik dat graag!

Vriendelijke groet,

Susan Benning

Tekenwedstrijd

Op dinsdagochtend 26 februari 2019 geeft Van der Weerd Grafhorst BV een veiligheidsles voor alle kinderen van de Driemaster.

De kinderen zullen eerst in groepen informatie krijgen over het grote materieel dat gebruikt wordt bij het groot onderhoud in Stedenwijk. Vervolgens lopen de kinderen, onder begeleiding, naar de opslag van het groot onderhoud. Op de opslag staan vier grote machines waar de uitvoerder samen met de toezichthouders van de gemeente uitleg zullen geven over waar de kinderen zichtbaar zijn voor de machinist en waar niet. De machines staan hier in een afgeschermd gebied en zullen uit staan.

Als de kinderen na de uitleg weer in de klas komen, krijgen zij een informatie boekje met daarin een tekenwedstrijd. Hierin wordt gevraagd hoe de aannemer de wijk veilig kan houden voor de kinderen als zij hier aan het werk zijn. Voor de vier leukste inzendingen is er een prijsje! 

Met vriendelijke groet,

Leonie Engberink

Omgevingsmanager


Terug

Tegelenpad 2

1324 DS Almere

036-5331399

dir.driemaster@nullprisma-almere.nl