Flessenpost 5

Flessenpost 5

Dinsdag 9 januari 2018

Beste ouders,

 

                                                                             2017 is bijna vervlogen

                                                                    2018 staat al reeds voor de deur

                                                                   Een nieuw jaar met nieuwe dromen

                                                                      Alles krijgt een nieuwe kleur

                                                                            Veel geluk en vrede

                                                                          Veel liefde voor elkaar

                                                                         Aandacht voor de naaste

                                                                     Het wordt een prachtig jaar!

 

Allereerst wil ik u namens het team een goed en gezond 2018 toewensen! We hopen er met alle leerlingen, ouders en alle medewerkers van De Driemaster een goed en leerzaam jaar van te maken!

We hopen dat u en uw kind(eren) een fijne vakantie hebben gehad. De afgelopen tijd hebben we genoten van het Sinterklaasfeest en het kerstfeest. Momenten die we samen op een fijne manier voor iedereen willen vieren en beleven. Juist omdat ieder op een eigen wijze invulling geeft willen wij uitdragen daar respectvol mee om te gaan naar elkaar. Het kerstdiner was dit jaar weer divers en heerlijk bereid door ouders en kinderen. Daarvoor willen wij u hartelijk danken! Op het plein was er voor u een warm drankje. We hopen dat u hiervan heeft genoten. 

Vandaag kunnen de kinderen traditiegetrouw genieten van een heerlijke oliebol! In de themaviering openen we het jaar gezellig met alle kinderen van de school in de middenruimte. Groep 4 heeft het lied gezongen “Jij hoort er bij!”. 

Met een vriendelijke groet,

Susan Benning

dir.driemaster@prisma-almere.nl

Kinderen/Ouders 

Ouderhulp

Bij deze wil ik graag alle ouders bedanken die ons helpen. We ervaren hulp van ouders op verschillende wijze in de school. Binnen de MR, de AC, ouders die helpen met het fruit klaarmaken, meegaan met uitjes, hand en spandiensten in de klas, enz. We zijn hier heel blij mee en danken u hartelijk! Door uw hulp maakt u het mogelijk dat wij onze tijd zoveel mogelijk aan het geven van onderwijs kunnen besteden. Wilt u nog helpen bij het fruit klaarzetten dan zou dat heel fijn zijn. Op de dinsdag, woensdag en donderdag direct om 8:30 uur wordt dit gedaan. 

Kaarsen maken

De ouders van de kinderen van groep 5/6 en 7/8 weten het vast maar deze kinderen hebben kaarsen gemaakt de vrijdagmiddag voor de vakantie. Omdat we per groep foto’s versturen van activiteiten die krijgt u binnen onder ‘Nieuws’, mist u misschien informatie vanuit andere groepen. Onder het kopje ‘Foto’s en video’s’ op de app zullen we foto’s plaatsen die schoolbreed of voor meerdere groepen georganiseerd worden. Zo blijft u op de hoogte van alle activiteiten op school! 

Plein

In de vakantie is er hard gewerkt aan het plein! Eerder meldde ik u al dat er nog ‘groene’ speelelementen zouden komen. Er zijn boomstammen neergelegd waarop kinderen het behouden van hun evenwicht kunnen oefenen en kunnen balanceren. We hebben zo ook een mooie afscheiding van het voetbalveld. Er staan palen in een driehoek waardoor ze een beetje een tipi vormen. Heel knap is dat daarnaast een heuse uil gezaagd is uit een stam! We hopen dat met deze speelelementen kinderen hun fantasiespel kunnen uitbreiden en heerlijk kunnen spelen. Met de plaatsing van boomstambankjes die op gesteld staan in de u vorm, hebben wij een buitenklas gekregen! Er komt nog mooie begroeiing omheen, dat gaan we richting het voorjaar steeds duidelijker zien. Net zoals de moestuintjes achter de school. Ze zijn een beetje verdekt opgesteld om vandalisme hopelijk te voorkomen.

U begrijpt vast dat de kans dat de kleren van uw kind vies worden nu wel groter is! Wij adviseren u daar rekening mee te houden. Een nieuwe broek of nieuwe paar schoenen is natuurlijk prachtig maar als de kinderen deze schoon moeten houden bevordert dit niet echt het spel. Soms zelfs verdriet en angst om een boze ouder die, heel begrijpelijk, heeft gezegd dat de kleren ‘mooi’ moeten blijven. We hopen dat u hier rekening mee wil houden. 

Onderwijs 

Toetsen

De komende periode is voor leerlingen en leerkrachten een tijd van toetsen maken en nakijken. Zo rond de tweede schoolweek in het nieuwe jaar beginnen we altijd met de citotoetsen. Deze verspreiden we over 2 weken en maken de kinderen zoveel mogelijk op de ochtend. Dit zijn toetsen die niet bij een bepaalde reken- of spellingmethode horen en zijn daarmee onafhankelijk van de methode die gebruikt wordt op een school. De resultaten worden vergeleken met een groep leerlingen wat lijkt op die van onze school. Daar komt dan een score uit die aangeeft in welke mate een kind de leerstof beheerst. Sommige kinderen maken bijvoorbeeld de gewone rekentoetsen aan het eind van een rekenblok goed. Omdat de cito vraagstelling anders is en er ook meer inzicht op rekengebied wordt gevraagd van een kind, kan de score daar lager zijn. Het rapportcijfer baseren we op alle gegevens; die van het gemaakte werk in de klas, van de gewone toetsen en die van de CITO. 

Studiedag 7 februari

Mede op deze dag kijken we heel goed naar het resultaat van de gemaakte toetsen. Ook kijken we, indien nodig, ook heel goed welke fouten een kind maakt om te kijken welke(extra) oefening een kind nog nodig heeft de komende periode. U begrijpt vast dat dit veel tijd kost en we daarom ook deze dag goed kunnen gebruiken hiervoor. We proberen  groepjes te maken van kinderen die dezelfde hulp en ondersteuning nodig hebben om effectief hulp te kunnen geven. Op veel scholen doet de leerkracht dat alleen, wij hebben gelukkig juf Irene op de maandag en dinsdag en juf Regina gedurende de week om daarbij te helpen. Ook tijdens de verlengde schooldag wordt er door een aantal kinderen extra geoefend onder begeleiding van juf Regina. Op deze manier denken wij een goede ondersteuning te bieden aan alle kinderen. Wij begrijpen dat ouders soms meer zouden willen aan extra ondersteuning. Ik hoop u met deze informatie duidelijkheid te maken dat wij alles doen wat binnen onze mogelijkheid ligt. 

Nieuws vanuit de MR 

We willen u allereerst de beste wensen toewensen voor 2018. We hopen met elkaar op een betrokken en inspirerend nieuw jaar.

Onze vorige vergadering stond gepland op maandag 11 december. Dit ging vanwege de hevige sneeuwval niet door. De eerst volgende vergadering staat gepland op 23 januari 2018.  

In de volgende Flessenpost proberen we u weer zo goed mogelijk te informeren over de zaken die tijdens deze vergadering besproken worden, maar soms kunnen we u alleen kort informeren over bepaalde onderwerpen.  We doen ons best om u een compleet (en waar het kan inhoudelijk) beeld te geven van de besproken zaken. 

Ter herinnering:

De ouderbijdrage is door de MR voor het schooljaar ‘17/’18 net als vorig jaar vastgesteld op €30 per kind. U kunt dit geld overmaken naar:

NL 98 ABNA 0468781463 t.n.v.  MR De Driemaster Almere

Vergeet hierbij niet de naam + groep van uw kind(eren) te vermelden. 

Met vriendelijke groet,

MR Driemaster 

Nieuws uit de groepen

Kijkt u onder ‘Groepenpagina’s”

 

 

 

 

 

 

 


Terug

Tegelenpad 2

1324 DS Almere

036-5331399

dir.driemaster@nullprisma-almere.nl