Flessenpost 7

Flessenpost 7

Maandag 4 maart 2019

 Beste ouders, 

Wij zijn alweer over de helft van het schooljaar, wat vliegt de tijd voorbij. De rapportgesprekken vinden volgende week plaats, u kunt zich inschrijven via de app! 

Tijdens de rapportgesprekken vertellen we u de resultaten van het afgelopen half jaar. Belangrijk is dat een kind plezier heeft in school en zich ontwikkelt. Daar doen wij ons best voor. 

Het rapport wordt geschreven op basis van het werk in de klas, de methodetoetsen en de CITO toets. Over die laatste wordt veel gesproken in de media. Dan gaat het met name om de eindtoets, wij nemen niet de CITO eindtoets af maar die van de IEP. Dat vindt plaats in april. Ouders van groep 8 hebben al eerder een advies gekregen voor het voortgezet onderwijs op basis van de resultaten van de afgelopen jaren. De eindtoets, dus IEP in april, heeft daar alleen invloed op als het resultaat van deze toets hoger ligt dan het gekregen advies. Voortgezet onderwijsscholen zouden dan de leerling op het nieuwe, hogere niveau moeten plaatsen. Andersom kan niet, dus een lagere score betekent niet dat er gewijzigd wordt in de plaatsing op het VO. In elke groep doen we CITO toetsen. Daarmee kunnen we zien of kinderen de leerstof die kinderen geoefend hebben, ook op een andere manier kunnen toepassen. Op deze manier hebben wij een leerlingvolgsysteem, naast de informatie uit de klas en het dagelijkse werk. 

Met een vriendelijke groet,

Susan Benning

dir.driemaster@prisma-almere.nl 

Kinderen/Ouders

Tevredenheidsenquête

In december 2018 heeft u de mogelijkheid gehad om mee te werken aan de tevredenheidsenquête. Van de ouders heeft 48% de enquête ingevuld, dat percentage is hoger dan in 2016 toen de enquête ook ingevuld kon worden. Dank u wel voor uw bijdrage! De kinderen en medewerkers hebben ook een tevredenheidsenquête ingevuld. De Driemaster krijgt van u het rapportcijfer 7,5 in 2016 was dat een 6,9 . Van de kinderen krijgt de Driemaster een 8,6 in 2016 was dat een kinderen van 7,9. Wij zijn vanzelfsprekend heel blij dat we een hoger cijfer hebben behaald! Hierbij een korte weergave; we lezen in de enquête terug dat de verbeteringen van speelmogelijkheden op het plein erg worden gewaardeerd. Daar zien we duidelijk een hogere score. Over het algemeen geven kinderen aan graag naar school te gaan en zich veilig te voelen op school. Ook is een opmerkelijke hogere score dat kinderen ervaren dat er in de les meer aandacht wordt besteed aan verschillende (leer)activiteiten. Als we een vergelijking maken met de hoge scores dan is de score of leerkrachten voldoende tijd hebben voor leerlingen, er voldoende tijd is voor de brede ontwikkeling en de schoonmaak van het sanitair wat lager.

Binnen het team gaan wij de enquête bespreken en bepalen we onze verbeterpunten. In de MR wordt het rapport ook besproken en zullen we ook de actiepunten bepalen. 

4 jarigen

Het gaat goed met het leerlingenaantal op De Driemaster! De kleutergroep stroom onderhand vol en wij willen graag weten of er dit schooljaar nog broertjes en/of zusjes  4 jaar worden. Mocht uw kind komend schooljaar 4 worden dan willen wij het ook graag weten. Kent u in uw omgeving ouders van een 2 of 3 jarige, wilt u hen dan ook attent maken op bovenstaande. Op tijd inschrijven is belangrijk! Met deze aantallen gaan we weer aan de slag met de formatie; hoeveel groepen hebben we komend jaar en welke combinaties kunnen we maken. We hopen natuurlijk ook voldoende leerkrachten te hebben, daarom is het voor ons van belang om een inschatting te maken van het leerlingenaantal. Dank u voor uw hulp! 

Onderwijs 

Week van het geld

Elk jaar heeft een school de mogelijkheid om mee te doen aan ‘De week van het geld’. Het doel van dit project  is leerlingen om te leren gaan met geld. Door al op jonge leeftijd kinderen te leren hoe zij met geld om kunnen gaan is de verwachting dat zij het later op volwassen leeftijd hun financiële zaken goed kunnen organiseren. Dit jaar doen wij mee en hebben we onze projectweken van juli naar voren verschoven. Vanaf 25 maart werken wij 2 weken rondom dit project. De opening vindt met de wethouder Jerzey Soetekouw plaats op onze school op maandag 25 maart. Mister cash heeft een paar weken geleden al een optreden gegeven voor de spaarchallenge aan de kinderen van groep 6/7 en 8. Die gaan daar nu mee beginnen, veel succes! Tijdens de projectweken zijn er gastlessen voor de oudere kinderen, is er een voorstelling voor de jongsten en wordt er voorgelezen uit themaboekjes.

Ook aan de ouders wordt gedacht. Er wordt voor u een avond georganiseerd op 28 maart in het KAF en ook het oudercafé gaat over dit onderwerp. Over de inhoud van deze bijeenkomsten hoort u binnenkort meer. WE hopen op leerzame en gezellige projectweken! 

Staken

Zoals u ongetwijfeld heeft gelezen wordt er in het onderwijs op 15 maart opgeroepen om te staken. Bijzonder is deze keer dat zowel scholen uit primair onderwijs maar ook middelbaar- en hoger onderwijs willen gaan staken. Dit om aandacht te vragen voor de werkdruk en de personeelstekorten in al die sectoren. Het team van De Driemaster ondersteunt de acties maar heeft besloten niet actief mee te gaan staken. Uw kind kan deze dag gewoon naar school komen. 

Leerplicht

Op donderdag 7 maart krijgen wij bezoek van de leerplichtambtenaar. Voorheen was mevrouw Soekarnsingh bij de school betrokken maar zij wordt opgevolgd door een collega. Mijn excuses dat ik de naam nog niet voor u kan noemen. Ik zal dat in de volgende Flessenpost doen. Wilt u kennismaken of heeft u vragen dan willen wij daar tijd voor maken. Van 11:00 tot 12:00 uur is het bezoek. U kunt vanaf 11:45 terecht voor kennismaking en/ of uw vragen. 

Nieuws vanuit de MR 

Ouderbijdrage

Als u de ouderbijdrage voor dit schooljaar nog niet betaald heeft en dit wel wilt doen, kunt u

 € 30,00 per schoolgaand kind overmaken naar: NL 98 ABNA 0468781463 t.n.v. MR De Driemaster Almere Vergeet daarbij niet de naam en groep van uw kind(eren) te vermelden.

Let op: zit uw kind pas vanaf januari 2019 bij ons op school, dan is de vrijwillige bijdrage € 15,00. Wij, maar vooral de kinderen, willen u alvast heel erg hartelijk bedanken voor uw steun!

Met vriendelijke groet,

MR Driemaster

Nieuws uit de groepen

 Kijkt u onder “groepenpagina’s ‘

 Volgende Flessenpost: maandag 1 april


Terug

Tegelenpad 2

1324 DS Almere

036-5331399

dir.driemaster@nullprisma-almere.nl