staking en week van het geld

staking en week van het geld

Maandag 11 maart 2019

Beste ouder(s)/ verzorger(s),

Zo hier en daar krijgen we nog de vraag of we staken a.s. vrijdag15 maart, dat is niet zo. De informatie uit de Flessenpost zal hieronder nog even toevoegen.
Staken
Zoals u ongetwijfeld heeft gelezen wordt er in het onderwijs op 15 maart opgeroepen om te staken. Bijzonder is deze keer dat zowel scholen uit primair onderwijs maar ook middelbaar- en hoger onderwijs willen gaan staken. Dit om aandacht te vragen voor de werkdruk en de personeelstekorten in al die sectoren. Het team van De Driemaster ondersteunt de acties maar heeft besloten niet actief mee te gaan staken. Uw kind kan deze dag gewoon naar school komen.


Verder krijgen de kinderen vandaag een flyer mee over de week van het geld met als titel, 'Ben jij een held met geld?'. Wij zijn hoofdschool van de week van het geld en de wethouder komt maandag 25 maart het project bij ons op school openen, zoals u heeft kunnen lezen in de Flessenpost. Om 8:30 uur start deze opening, u bent ook van harte welkom! Daarna zijn er gastlessen in verschillende groepen.
Op 27 maart worden er in en om Activiteitencentrum Stedenpunt (Playground) 'Week van het geldfestival' georganiseerd. Iedereen is welkom en de toegang is gratis. Er is zelfs een mogelijkheid om geld te verdienen, want kinderen tot 14 jaar mogen op de rommelmarkt spulletjes verkopen. Dan moeten ze zich wel even aanmelden via sstenfert@plangroep.nl.

Op vrijdag 29 maart is er van 8:30 tot 9:30 uur een oudercafé voor ouders waarin voorlichting wordt gegeven rondom geldzaken. De informatie volgt nog! De voorstelling voor ouders vindt waarschijnlijk later dit jaar plaats.

Vriendelijke groet,
Susan Benning
PS; vanaf heden ben ik op vrijdag niet meer aanwezig op school, alleen incidenteel bij activiteiten waarbij dat wenselijk is. Ik heb de vrijdag een periode extra gewerkt voor de groep i.v.m. het lerarentekort. Juf Regina neemt deze dag nu van mij over. Voor schoolzaken ben ik op maandag, dinsdag en donderdag beschikbaar.


Terug

Tegelenpad 2

1324 DS Almere

036-5331399

dir.driemaster@nullprisma-almere.nl