oudercafe 29 maart

oudercafe 29 maart

Maandag 11 maart 2019

Ouderbijeenkomst financiële opvoeding

Tijdens de landelijke Week van het Geld (25 t/m 29 maart 2019)  leren kinderen op het basisonderwijs via allerlei leuke activiteiten en gastlessen slim om te gaan met geld. Financiële educatie in het basisonderwijs is belangrijk, maar ook de rol van de ouders is hierin van belang.

Hoe leren ouders hun kind verantwoord om te gaan met geld? Klopt het dat die vriendjes en vriendinnetjes véél meer zakgeld krijgen en welke afspraken maak je over belkosten? En hoe leer je je kind de verleidingen van de reclame te weerstaan? Maak kinderen financieel zelfstandig:

Veel ouders hebben vragen over kinderen en geld. Tijdens de Week van het Geld organiseren wij op vrijdagochtend 29 maart 2019 om 8.30 een informatiebijeenkomst waarbij ouders handvatten krijgen aangereikt om hun kinderen verantwoord met geld te leren omgaan. Basisscholen en middelbare scholen kunnen ouders ondersteunen bij het financieel zelfstandig maken van kinderen. Hoe leer je kinderen omgaan met geld? En in hoeverre moet je je als ouders daarmee bemoeien? Welke rol hebben ouders als het gaat om kinderen en geld? Volgens het Nibud moet een kind 'als volwassene zelfstandig kunnen leven en wonen, waarbij zij op korte en lange termijn alle betalingsverplichtingen nakomen, de huishoudfinanciën in balans houden en beschikken over een positief eigen vermogen zonder problematische schulden. Uit onderzoek blijkt dat een derde van de jongeren schulden heeft. Zodra ze zelfstandig gaan wonen, worden de schulden ook veel hoger. Je kunt niet vroeg genoeg beginnen om kinderen te leren omgaan met geld.

Inhoud ouderbijeenkomst

Tijdens de ouderbijeenkomst leggen wij uit hoe ouders hun kinderen kunnen helpen. Ouders krijgen informatie en tips over financiële opvoeding, zakgeld, omgaan met reclame, uitkomen met je geld, sparen en klusjes in huis. Aan de hand van dilemma's wordt gesproken over diverse onderwerpen. Enkele voorbeelden van dilemma's:

  • Mijn kind koopt van zijn kleedgeld kleding die ik verschrikkelijk vind. Wat doe ik daaraan?
  • Ik vind het heel normaal dat kinderen hun kamer opruimen. Maar nu wil mijn zoon daarvoor worden betaald. Eigenlijk vind ik dat onzin. Wat vindt u?
  • Kinderen in mijn zoon zijn klas krijgen alles wat zij op de reclame zien van hun ouders. Ik wil mijn zoon graag leren wat reclame is. Hoe pak ik dat aan?
  • Mijn dochter van 11 wil graag een mobiele telefoon zodat ze met haar vriendinnen kan bellen en sms'en. Op zich vind ik dat dat wel moet kunnen, maar ik wil niet dat ze daar al haar zakgeld voor gebruikt. Hoe kunnen mijn dochter en ik er beiden voor zorgen dat de kosten binnen de perken blijven?
  • Mijn zoon van 8 jaar lukt het niet om te sparen. Wat kan ik daaraan doen?

Tijdens deze ouderbijeenkomst wordt tevens kort aandacht besteedt aan het minimabeleid van de gemeente en de aanpak schuldenproblematiek.


Terug

Tegelenpad 2

1324 DS Almere

036-5331399

dir.driemaster@nullprisma-almere.nl