Flessenpost 8

Flessenpost 8

Maandag 1 april 2019

Beste ouders,

We hopen dat u onze 1 april grap kon waarderen, we hebben verschillende ouders met emmers en doekjes gespot op het plein en in de klas. Deze keer was het een grapje voor de hele school, natuurlijk hopen we wel dat u ons weer helpt zo aan het einde van het schooljaar met het schoonmaken van het kleuterspeelgoed!  

Er is nog wel eens onduidelijkheid over de meivakantie. Het lijkt wel of het standaard wordt dat een school 2 weken meivakantie heeft, toch is dat niet zo. Er is 1 officiële week vanuit de overheid gesteld. In de 8 jaar dat een kind op de basisschool zit moet deze minimaal 7520 uur onderwijs kunnen krijgen. Hoe de school dat over de 8 jaar verdeeld kan per school verschillen. Bij ons heeft de onderbouw een ander rooster dan de bovenbouw. Wij verdelen de uren die kinderen op jaarbasis te veel naar school gaan over het schooljaar zodat wij dan studiedagen kunnen plannen. Verdeeld over het schooljaar hebben wij, en dus de kinderen, daar meer profijt van. 

U zult een nieuw gezicht zien op school, op de maandag en dinsdag hebben we een meester in groep 6/7! Verderop in deze Flessenpost leest u er meer over.

Verder in deze flessenpost ook baby nieuws! 

Met een vriendelijke groet,

Susan Benning

dir.driemaster@prisma-almere.nl 

Bericht van juf Irene

Onze lieve Rev is op 25 maart om 12.08 uur geboren. Hij weegt 4220 gram en is 55 cm lang.

Hij doet het hartstikke goed en is een ontzettend tevreden mannetje.

We genieten volop van hem.

Groetjes juf Irene

Week van het geld

Deze week heeft groep 8 op dinsdag 2 april nog een kookles waarin zij leren omgaan om met een budget te koken. Ook leren ze om voedselverspilling te voorkomen, wat natuurlijk weer scheelt in het bedrag voor de boodschappen.

Groep 6/7 gaat naar De Oostvaardersplassen, deze activiteit is meer in het kader van de Nationale Buitenlesdag. Zij worden met de Stad en Natuur bus opgehaald en zullen o.l.v. studenten en docenten van het MBO buitenlesactiviteiten gaan doen aldaar.

Op dinsdagmiddag is er een voorstelling voor de groepen 3, 4 en 5 over meneer Beer. De kleuters mogen even knuffelen om 13:15 uur met Meneer Beer.

Op de woensdag is er dan nog een gastles in groep 4 en dan sluiten we de themaweken op donderdagmiddag af. U bent welkom van 14:30 tot 15:00 uur in de klas! 

De vreedzame school

Deze week beginnen we met een nieuw blok. Het heet: ‘We dragen allemaal een steentje bij’. Op de website en app kunt u lezen wat de kinderen gaan leren en hoe u daarbij kunt aansluiten.

Groep 6/7

Juf Sabrina heeft vorig schooljaar een poosje minder gewerkt omdat zij ernstige klachten had van vermoeidheid. Met medicijnen leek dit toen opgelost te zijn. Toch zijn de klachten helaas dit jaar weer teruggekomen en vindt er verder onderzoek plaats. Natuurlijk is dit erg vervelend voor juf Sabrina en wij wensen haar veel sterkte. We zijn gekomen tot een volgende oplossing; op de maandag en dinsdag staat meester Timothy tijdelijk voor de groep. Hieronder stelt hij zich aan u voor. Op deze manier kan juf Sabrina meer rust nemen en gaat het onderwijs in de groep gewoon door op momenten dat juf Sabrina voor onderzoek afwezig is. 

Mijn naam is Timothy Vasilda en ik ben 31 jaar. Ik ben ruim twee jaar getrouwd en woonachtig in Almere. In mijn vrije tijd ben ik vooral bezig met muziek. Ik speel zelf piano en sinds kort ben ik met saxofoon begonnen. Inmiddels ben ik al zeven jaar werkzaam in het basisonderwijs waarvan ik ruim een jaar werkzaam ben geweest in het buitenland.

Ik zal voor twee dagen per week tijdelijk lesgeven aan groep 6/7. Daarin vind ik het belangrijk dat het leerproces gewoon door kan gaan, maar ook en zeker niet onbelangrijk, dat we plezier met elkaar hebben! Voor een goede grap ben ik altijd wel te vinden dus dat moet goedkomen. Ik kijk ernaar uit om te mogen beginnen en mocht u nog vragen hebben, dan kunt u gerust even langskomen.

Koningsspelen

Op vrijdag 12 april hebben wij weer onze jaarlijkse sportdag, De Koningsspelen! Natuurlijk beginnen wij weer met het Koningsontbijt, met een goede en gezonde start van de dag, presteer je beter! Graag zelf even bord, bestek en een beker meenemen voor deze dag.

De groepen 1 t/m 3 hebben sportdag in en rondom de school en zijn 12:00 uur uit. De groepen 4 t/m 8 gaan zoals elk jaar naar The Playground en hebben daar hun sportdag die wordt georganiseerd door Talent in Opleiding. Zij hebben dan een continurooster tot 14:15 uur. Behalve groep 4, zij stoppen om 12:00 uur op de Playground en kunnen daar worden opgehaald. Om 12:00 uur loopt er een leerkracht terug naar school met de kinderen die niet opgehaald zijn. We hopen op een gezellige en sportieve dag!

Paaslunch

Op donderdag 18 april hebben we continurooster tot 14:15 uur. Voor een gezellige paaslunch vragen we ouders wat mee te nemen. Bij elke klasdeur komt een lijst te hangen waarvan u iets kunt meenemen van de boodschappenlijst, of waarop u zelf iets kunt invullen om mee te nemen.

In de ochtend hebben we met de onderbouw en daarna met de bovenbouw een paasviering. Verder wordt de dag op creatieve wijze met ondersteuning van docenten van collage ingevuld.

MR lid gezocht!

Tijdens de MR vergadering op 4 maart heeft Maaike Wortel aangegeven dat dit haar laatste jaar bij de MR is. Voor komend schooljaar zijn wij op zoek naar een nieuw MR lid.

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste ouder, die 6x per jaar, tijd en zin heeft om de ouders van de kinderen op onze school te vertegenwoordigen in de MR. De medezeggenschapsraad is een belangrijk orgaan. De MR denkt mee, geeft advies en kan een beslissende stem uitbrengen. De MR bestaat uit 4 leden, 2 leden uit de personeelsgeledingen en 2 leden uit de oudergeleding. Er wordt 6x per schooljaar in een goede sfeer vergaderd. Vanuit die vergaderingen hebben we mede door het advies- en instemmingsrecht invloed op het schoolgebeuren.

Voelt u zich betrokken bij de school van uw kind(eren) en wilt u een bijdrage leveren aan de kwaliteit van De Driemaster? Laat ons dan weten dat u zich kandidaat stelt. U kunt zich tot donderdag  18 april aanmelden via het emailadres van de MR: mr@driemaster-almere.nl, of per brief in de brievenbus van de MR.

Zijn er meer geïnteresseerden, dan worden er verkiezingen uitgeschreven.

Vriendelijke groet,

De MR leden:

Emiel Visser, Maaike Wortel, Kirsten Platschorre en Ilse Tillema

Ouderbijdrage

Als u de ouderbijdrage voor dit schooljaar nog niet betaald heeft en dit wel graag wilt doen, kunt u

 € 30,00 per schoolgaand kind overmaken naar: NL 98 ABNA 0468781463 t.n.v. MR De Driemaster Almere Vergeet daarbij niet de naam en groep van uw kind(eren) te vermelden.

Let op: zit uw kind pas vanaf januari 2019 bij ons op school, dan is de vrijwillige bijdrage € 15,00. Wij, maar vooral de kinderen, willen u alvast heel erg hartelijk bedanken voor uw steun!

Met vriendelijke groet,

MR Driemaster

Nieuws uit de groepen

 Kijkt u onder 'Groepenpagina's '

volgende Flessenpost: maandag 6 mei


Terug

Tegelenpad 2

1324 DS Almere

036-5331399

dir.driemaster@nullprisma-almere.nl