Flessenpost 9

Flessenpost 9

Maandag 6 mei 2019

Beste ouders, 

We hopen van harte dat u een fijne (vakantie) week heeft gehad en verwelkomen iedereen weer op school. Na elke vakantie controleren onze hulpouders de kinderen op hoofdluis. Dank dat jullie dit voor ons allen doen! Op deze wijze houden we de kriebelbeestjes uit onze school of signaleren we hun aanwezigheid snel, zodat we actie kunnen ondernemen. Helpt u ons mee door thuis ook regelmatig de haren van uw kind te controleren? 

De grote vakantie komt al in zicht maar dat betekent niet dat het rustiger wordt op school, juist niet! We werken nog hard in de klassen om nieuwe leerdoelen te behalen en blijven de ontwikkeling van kinderen volgen en ondersteunen. Groep 8 heeft de eindtoets gemaakt afgelopen april. De kinderen van de andere groepen maken in juni nog een CITO toets om te kijken of hun vaardigheden vooruit zijn gegaan. Deze informatie nemen we mee naar het schooljaar wat volgt en delen we met u tijdens de laatste 10 minuten gesprekken in juni. Dan komt ook voor de tweede keer het rapport mee naar huis.

In deze laatste periode zijn er ontwikkelingen op personeelsgebied.  Onder het kopje ‘Onderwijs’ leest u hier meer over.

Verder in deze flessenpost informatie over de veegactie, een visitatie van collega’s van andere Prisma scholen op De Driemaster en de uitslag van de tekenwedstrijd! 

Met een vriendelijke groet, 

Susan Benning

dir.driemaster@prisma-almere.nl 

Kinderen/ ouders

Veegactie

We hebben eerder een oproepje gedaan voor hulp bij het vegen van het plein. Een aantal ouders heeft ons geholpen bij het schoonvegen van het plein, waarvoor onze hartelijke dank! De kinderen van groep 6/7 helpen het plein schoonhouden door wekelijks met een grijptang alle rommel te verzamelen die in de bosjes of rond het plein ligt. Maar we willen graag ook eens wat vaker onder het speeltoestel de houtjes wegvegen. Soms, als kinderen open schoenen of slippers aanhebben, zorgen de snippers voor wondjes als kinderen vanaf het speeltoestel naar beneden springen of glijden van de glijbaan. Wilt u ons helpen op maandag 20 mei? Er staat koffie/ thee en iets lekkers klaar!

Schoolreis

De schoolreis voor de kinderen van groep 6/7 en 8 zal dit jaar op een woensdag zijn. Nadat alle ouders schriftelijk toestemming hebben gegeven, is besloten dat de kinderen dinsdagmiddag vrij zijn en dan woensdag de hele dag op schoolreis gaan. Iedereen veel plezier gewenst!

Onderwijs

Juf Juliet

Voor de vakantie zijn de ouders van groep 4 ingelicht over het vertrek van juf Lucille in groep 4 en dat juf Juliet op de woensdag, donderdag en vrijdag de groep gaat overnemen. Wij zijn blij met deze ervaren juf die al werkzaam was in onze school. Op de maandag en dinsdag blijft juf Samantha de groep lesgeven. Juf Juliet heeft voor de vakantie al taken kunnen oppakken in de groep en heeft de kinderen leren kennen. Ook heeft zij meegelopen in de groep met juf Samantha. Juf Juliet was nog niet bekend met De Vreedzame school. Rob Hanse komt een aantal keren in de groep ondersteunen om De Vreedzame school lessen optimaal in te zetten voor een goede sfeer en fijn leerklimaat in de groep. Ook komt hij bij beide juffen ondersteunen in de afstemming van regels en routines om het onderwijsproces optimaal te laten verlopen. 

Meester Jan

We hebben er voorlopig weer een meester bij op De Driemaster! In groep 8 komt meester Jan vanaf deze week op de woensdag, donderdag en vrijdag lesgeven. Meester Jan is begonnen in het basisonderwijs en werkt nu sinds een tijd in het VO als docent Nederlands. Hij neemt deze dagen het lesgeven van juf Regina over zodat juf Regina haar eigen ondersteuningstaken weer kan oppakken. Op de donderdag kan nu weer de Verlengde Schooldag doorgaan en kunnen de kinderen die op donderdag VSD hadden weer komen. Helaas vergt het herstel van juf Coby meer tijd dan gehoopt en daarom komt meester Jan tot de vakantie op De Driemaster werken. 

Juf Daphne

We hebben een heugelijk bericht. Juf Daphne en haar vriend verwachten in oktober hun eerste kindje! We hopen dat haar zwangerschap voorspoedig mag verlopen en genieten een beetje met hen mee, gefeliciteerd! 

Juf Susan

Bij deze wil ik u melden dat na 8 jaar werken op De Driemaster ik de school ga verlaten. Ik werk met heel veel plezier op De Driemaster en verlaat deze plek niet gemakkelijk. Toch ga ik vertrekken omdat ik mij wil beraden op hoe ik in de toekomst werkzaam wil zijn in het onderwijs. Komend schooljaar ga ik zelf weer lesgeven op een andere Prisma school in groep 5/6, daar heb ik ook heel veel zin in! Prisma is inmiddels druk bezig met het zoeken naar een nieuwe directeur voor De Driemaster. We houden u op de hoogte. 

Uitslag tekenwedstrijd

Op dinsdagochtend 26 februari 2019 gaf Van der Weerd Grafhorst BV een veiligheidsles voor alle kinderen van de Driemaster. De kinderen kregen in groepen informatie over het grote materieel dat gebruikt wordt bij het groot onderhoud in Stedenwijk.

Alle kinderen kregen een informatie boekje met daarin een tekenwedstrijd. Daarin werd gevraagd hoe de aannemer de wijk veilig kan houden voor de kinderen als zij hier aan het werk zijn. Voor de vier leukste inzendingen was er een prijsje beloofd.

Dat zijn geworden:

Nariño, Nikitha, Niara en Talia, gefeliciteerd! 

Bezoek collega’s Prisma scholen

Op dinsdag 14 mei krijgen wij bezoek van collega’s van ander scholen van Prisma. Binnen alle Prisma scholen willen we van elkaar leren en kennis delen. Onze rekenexpert Deborah legt daarom bezoeken af op andere scholen om het rekenonderwijs daar te ondersteunen. Maar nu komen er collega’s bij ons kijken hoe wij ons leesonderwijs hebben verbeterd afgelopen jaar en wat de resultaten daarvan zijn. Zij kijken kritisch met ons mee en geven ons feedback en misschien nog adviezen hoe we het technisch lezen nog beter kunnen maken. Ook kunnen de verschillende collega’s de informatie en kennis van onze school meenemen naar hun eigen school. Alle informatie wordt vastgelegd in een document wat de komende jaren gebruikt kan worden voor het technisch leesonderwijs op De Driemaster.

Ouderbijdrage

Als u de ouderbijdrage voor dit schooljaar nog niet betaald heeft en dit wel graag wilt doen, kunt u

 € 30,00 per schoolgaand kind overmaken naar: NL 98 ABNA 0468781463 t.n.v. MR De Driemaster Almere Vergeet daarbij niet de naam en groep van uw kind(eren) te vermelden.

Let op: zit uw kind pas vanaf januari 2019 bij ons op school, dan is de vrijwillige bijdrage € 15,00. Wij, maar vooral de kinderen, willen u alvast heel erg hartelijk bedanken voor uw steun!

Denkt u ook aan het betalen van het schoolreisje? Het bedrag moet ruim voordat het schoolreisje plaatsvindt overgemaakt worden i.v.m. het betalen van de bussen ed. We gaan er van uit dat alle kinderen meegaan, bij (betalings-) problemen kunt u terecht bij de leerkracht of juf Susan.

Met vriendelijke groet,

MR Driemaster

Nieuws uit de groepen 

Kijkt u onder "groepenpagina's "

 


Terug

Tegelenpad 2

1324 DS Almere

036-5331399

dir.driemaster@nullprisma-almere.nl