Flessenpost 6

Flessenpost 6

Maandag 5 februari 2018

Van de directie 

Beste ouders, 

De afgelopen weken hebben we met weersomstandigheden te maken gehad waarbij veel wind aanwezig was! De dikke boom op het grasveldje achter onze school is daarbij omgewaaid.  De drassige grond was vast niet stevig genoeg om de boom overeind te houden. We hebben steeds de omgeving van de school in de gaten gehouden en gelukkig is er verder geen boom omgewaaid rondom de school. Dat de wind flink waaide merkten we af en toe ook in de school  !

We zijn hard aan het werk met alle toetsen deze weken. Woensdag 7 februari gebruiken we om, mede naar aanleiding van de toetsen, weer naar het effect van ons onderwijs te kijken. En wat we gaan doen de komende tijd om kinderen de volgende periode weer zo goed mogelijk te ondersteunen in hun ontwikkeling. Daarvoor maken we een plan van aanpak.  Op deze dag zijn de kinderen vrij. 

In het rapport nemen we alle resultaten mee. Het gemaakte werk uit de klas, de methode toetsen en de cito toets. We hopen dat u goede gesprekken heeft met de leerkracht. U kunt zich via de app inschrijven. Dit geldt niet voor groep 8 en groep 4. Groep 8 leerlingen en hun ouders krijgen een uitnodiging i.v.m. het advies voor het voortgezet onderwijs. 

In deze flessenpost verder nieuws over het afscheid van juf Willie-Janne, het zwangerschapsverlof van juf Samantha en de stakingsactie in het onderwijs. 

Met een vriendelijke groet, 

Susan Benning

dir.driemaster@prisma-almere.nl 

Kinderen/Ouders

Talent in Opleiding

 In het jaar 2018 is het mogelijk om direct na schooltijd te profiteren van een te gek sport en spelaanbod op het Arnhemplein!

Wil je weten wat we gaan doen? Wij van Talent in Opleiding zien je graag verschijnen ! 

Iedere Maandag

15.30 – 17.30 uur, sport en spel, 4 t/m 12 jaar

GRATIS 

Met sportieve groet,

Emile van Delft

Buurtsportcoach Almere Stad-West

Projectcoördinator Clarence Seedorfplayground

Projectcoördinator GO Almere 

Staking in het onderwijs

Zoals u vast nog weet zijn er acties gevoerd in het onderwijs om het tekort aan leerkrachten, de werkdruk en de hoogte van het salaris onder de aandacht te brengen. Deze acties lopen nog steeds en ik wil u graag informeren over het vervolg. Het voorstel vanuit de PO raad is om in een estafettevorm de staking een vervolg te geven. Op 14 februari staken de scholen in het noorden van het land. Op 14 maart zijn dan de scholen in het midden van het land aan de beurt. Op deze manier wordt er blijvend aandacht gevraagd maar minder frequent per school actie gevoerd. Ook wij gaan op onze school met bestuur en collega’s in gesprek of wij actie willen voeren door middel van staken of op een andere manier. Houdt u vast rekening met deze datum i.v.m. opvang van uw kind. We laten u zo snel mogelijk weten of wij inderdaad gaan staken of op een andere manier actie gaan voeren. Want dat er iets moet veranderen staat vast. Daar hebben wij op De Driemaster ook mee te maken. In deze flessenpost kunt u lezen over het vertrek en het verlof van collega’s van De Driemaster. Ik kan u vertellen dat het voor ons helemáál niet gemakkelijk is om een nieuwe collega of vervanging te vinden! Er zijn veel te weinig mensen om de vacatures te vullen. Dit geldt voor veel scholen. 

Bezoek bestuurder

Elk jaar komt onze bestuurder Meinert Eijgenstein langs op alle scholen van Prisma. Dit bezoek zorgt er mede voor dat hij alle scholen goed kent en nog beter weet hoe sfeer en het onderwijs op een school is. Op maandag 12 februari in de middag komt hij De Driemaster een bezoek brengen! 

Onderwijs 

Vertrek juf Willie-Janne

De groep kinderen en hun ouders weten het al, juf Willie-Janne gaat na 12 jaar de Driemaster verlaten! Zij heeft een baan aangeboden gekregen in haar eigen woonplaats, Urk. Natuurlijk begrijpen wij haar keuze om dichter bij huis te werken maar wij vinden het wel heel erg jammer! Wij zullen juf Willie-Janne erg missen en nemen met het team op eigen wijze afscheid van onze collega. Juf Willie-Janne heeft voor haar eigen groep een afscheidsfeestje in petto maar ook met alle andere kinderen van De Driemaster nemen wij afscheid van haar. Als u haar ook gedag wilt zeggen dan kan dat op de laatste werkdag van juf Willie-Janne, nl. op dinsdag 20 februari na schooltijd om 15:15 uur. Wij zorgen voor een hapje en een drankje voor dat moment.

Wij wensen juf Willie-Janne een goede tijd op haar nieuwe school. 

Verlof juf Samantha

Ook juf Samantha gaat ons verlaten maar gelukkig is dat tijdelijk. Zij gaat nl. met zwangerschapsverlof. De bedoeling van juf Samantha is om na de zomervakantie weer op school terug te keren. Haar verlof zal dus tot en met de zomervakantie zijn. Op maandag, dinsdag en woensdag zal juf Samirah aan groep 4 lesgeven. Voor de donderdag en vrijdag hebben wij een meester gevonden, meester Joost. Wij hopen dat juf Samantha een fijne tijd zal hebben en kan genieten van haar verlof en straks van haar eerste kindje. De beide nieuwe leerkrachten wensen wij een goede tijd met de kinderen en ouders van groep 4. Welkom op de Driemaster! 

Vreedzame school

Enkele ouders attendeerde mij er op dat ik geen terugkoppeling heb gegeven van de ouderavond rondom De Vreedzame school. Dit vind ik erg slordig van mijzelf en mijn excuses daarvoor. Het was zo’n leuke avond dat ik u bij deze nog graag verslag doe van de avond!

Donderdag 19 oktober was u van harte uitgenodigd op school om alles te weten te komen over de Vreedzame school. We hebben in een presentatie ouders geïnformeerd over de achtergrond en de doelen zijn van het programma De Vreedzame school.  Alsmede wat uw kind leert op het gebied van sociale vaardigheden. We hebben opnames laten zien van een stukje van een les bij ons op school en korte interviews met kinderen wat zij vinden en ervaren van de lessen. Tot slot heeft een leerkracht uit de onder- midden en bovenbouw aan een groepje ouders een les gegeven zodat u als ouder kon ervaren hoe een les eruit ziet en wat uw kind leert. Ouders die een compliment (opsteker) mee hadden gnomen voor hun kind hebben dat op de tafel van hun kind achter gelaten. Voor kinderen van de ouders die niet aanwezig waren had elke leerkracht een compliment (opsteker) gemaakt. Wij waren blij met de opkomst en kijken terug op een leerzame avond met enthousiaste ouders! 

Nieuws vanuit de MR

De MR zoekt een nieuwe GMR ouder. Lijkt het u interessant om bovenschools mee te praten over zaken die alle scholen binnen Stichting Prisma aangaan, dan zoeken we u. Er zijn nog enkele GMR avonden te gaan tot aan de zomervakantie (dinsdagavond/donderdagavond). Juf Ilse Tillema (groep 3) zit als leerkracht in de GMR, u bent dus niet alleen en samen vertegenwoordigen jullie De Driemaster binnen de GMR. Wilt u mee, stuurt u dan een mailtje naar i.tillema@driemaster-almere.nl

In de vorige MR vergadering hebben we gesproken over de prachtige kalender die ieder jaar meegaat. De kosten voor deze kalender zijn € 400. Aangezien de app er nu ook is, is de MR van mening dat de kalender overbodig geworden is. Daarnaast wijzigen er vaak data die makkelijker op de app te veranderen zijn. De € 400 kunnen we dan inzetten voor andere belangrijke doeleinden. Toch horen we natuurlijk ook graag wat u van deze beslissing vindt. Laat dit dan weten aan de ouders Maaike (moeder van Mylou groep 3) en Maricella (moeder van Ylaisha groep 4).

Verder is er gesproken over het veiligheidsplan van de school, de begroting, het verlof van juf Samantha (juf groep 4), het vertrek van juf Willie-Janne (groep 1/2B), de GMR, de nieuwe schoolgids, de app, de christelijke identiteit, de schoolfoto's, communicatie vanuit school, het op tijd open doen van de school deur en andere zaken.

Lijkt het u interessant om eens een MR vergadering bij te wonen, geeft u dit dan aan bij juf Ilse, moeder Maaike of moeder Maricella (de MR mailing wordt vernieuwd, dus via deze weg kan het op dit moment niet.) De volgende vergadering staat gepland voor dinsdag 27 maart.

In de eerste week na iedere vakantie is er luizencontrole. We hopen dat u thuis ook regelmatig controleert. Op internet kunt u genoeg informatie vinden over hoe luizen/ neten eruitzien en wat u kunt doen om ze tegen te gaan. School heeft inmiddels nieuwe andere luizenzakken aangeschaft (met rits). Nieuwe leerlingen krijgen vanaf nu deze luizenzak.

Nieuws uit de groepen 

Kijkt u onder ‘Groepenpagina’s’

volgende Flessenpost: maandag 5 maart

Terug

Tegelenpad 2

1324 DS Almere

036-5331399

dir.driemaster@nullprisma-almere.nl