Oudercafé

Oudercafé

Woensdag 7 februari 2018

Beste ouder(s)/ verzorger(s),

Vrijdag 9 februari a.s. staat er een oudercafé gepland van 8:30 tot 9:30 uur. Het onderwerp was nog niet bekend gemaakt, daarvan wil ik u bij deze op de hoogte brengen.

Omdat wij dit jaar gestart zijn met het werken op een tablet voor rekenen (Snappet) vanaf groep 4, willen we u hier nogmaals een mogelijkheid bieden om een  rekenles te volgen. Deze mogelijkheid is vorig jaar ook een keer geweest en willen we nog nogmaals bieden omdat we nu in meerdere groepen met Snappet werken. Ook kunnen we uw vragen beantwoorden en hebben de tijd om u over het programma te informeren.
Omdat we dan intern wel het een en ander moeten regelen vraag ik u vooraf aan te geven of u komt, anders is er geen oudercafé deze keer.
Dit kunt u mondeling aangeven bij de leerkracht van uw kind of aangeven bij juf Susan. Mailen kan ook; dir.driemaster@prisma-almere.nl.
Heeft u zelf een onderwerp wat u graag zou terugzien in een oudercafé dan hoor ik dat ook graag!

Vriendelijke groet,
Susan Benning

Terug

Tegelenpad 2

1324 DS Almere

036-5331399

dir.driemaster@nullprisma-almere.nl