Staking 14 maart

Staking 14 maart

Woensdag 21 februari 2018

Geachte ouder(s)/verzorger(s),

Op 5 oktober en 12 december hebben veel leerkrachten en ondersteunende teamleden in het primair onderwijs gestaakt. Ook op onze school werd geen les gegeven.

Op 14 maart neemt Flevoland samen met Noord-Holland en Utrecht het stokje over van Groningen, Friesland en Drenthe waar op 14 februari is gestaakt.

Omdat er op de stakingsdag te weinig leerkrachten zijn om de groepen te bezetten zie ik me genoodzaakt om de school te sluiten op deze dag.

We kunnen ons voorstellen dat u zich afvraagt: Waarom toch staken als er een akkoord is?

De middelen (grofweg €150,00 per leerling) die beschikbaar worden gesteld worden deels gedekt door het aanpassen van de arbeidsvoorwaarden van het personeel.

Ook komt er nog een bezuinigingsmaatregel dit jaar. Deze bezuiniging is een overblijfsel van het vorige kabinet. Doordat overheidsuitgaven hoger uitvielen dan verwacht, was een gat op de begroting ontstaan. Gevolg is een bezuiniging die voor het primair onderwijs kan oplopen tot structureel 61 miljoen euro.

De minister weigert geld beschikbaar te stellen voor de aanpassing van de salarissen. Meermalen is aangetoond dat de salarissen in het primair onderwijs veel lager liggen dan in andere vormen van onderwijs en vergelijkbare sectoren als bv de zorg. Het primair onderwijs zit al langer in een achterstandspositie. Het wordt voor schoolbesturen een steeds grotere uitdaging om met de beperkte middelen onderwijs van kwalitatief hoog niveau te verzorgen. Zeker door het oplopend lerarentekort staat de sector onder grote druk. Het is daarom belangrijk om het salaris van leraren te verhogen. Zolang de salarisperspectieven in andere sectoren beter zijn, zullen studenten niet snel kiezen voor een opleiding tot leerkracht. 

Er is een klein stapje in de goede richting gezet, maar het doel is nog niet bereikt en daarom wordt er gestaakt op 14 maart.

Het standpunt van het bestuur van Stichting Prisma is onveranderd: het staat achter de acties om een gezamenlijke boodschap aan de politiek kracht bij te zetten. De staking is er op gericht om extra geld vrij te maken voor eerlijke en rechtvaardige salariëring en minder werkdruk in het primair onderwijs. In het verlengde daarvan hoopt men dat meer jonge mensen voor het beroep van leerkracht zullen kiezen, zodat het lerarentekort kan worden afgewend. Meer informatie over de staking kunt u vinden op: https://www.pofront.nl.

Wij vragen uw begrip voor de acties, die als doel hebben de toekomst van het basisonderwijs zeker te stellen en verwachten u hiermee voor nu voldoende te hebben geïnformeerd.

Vriendelijke groet,

Susan Benning

Terug

Tegelenpad 2

1324 DS Almere

036-5331399

dir.driemaster@nullprisma-almere.nl