Schoolplan 2019-2023

Dinsdag 14 januari 2020

Beste ouders/verzorgers,

Als school schrijf je elke 4 jaar een schoolplan waarin de koers voor de komende 4 jaar wordt uitgezet. U vindt hier het schoolplan voor 2019-2023. Dit plan is besproken en goedgekeurd door de MR. In het kader van de AVG vindt u de getekende versie op school of bij Stichting Prisma.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,
Michelle Brown


Terug

Tegelenpad 2

1324 DS Almere

036-5331399

dir.driemaster@nullprisma-almere.nl