Flessenpost 7

Flessenpost 7

Maandag 5 maart 2018

Van de directie

Beste ouders, 

In deze flessenpost vindt u de namen en gezichten van nieuwe collega’s bij ons op school. Zij stellen zichzelf aan u voor. Inmiddels zijn beide leerkrachten bij ons op school gestart en wij wensen hen een fijne tijd met de kinderen, ouders en collega’s toe, bij ons op De Driemaster. Van harte welkom! Juf Lianne is vanwege ziekte nog niet gestart in groep 1/2 B. In de volgende Flessenpost stelt zij zich aan u voor. De groep ouders en kinderen heeft inmiddels wel een kennismakingsmail ontvangen.

In deze tijd van grote tekorten aan leerkrachten zijn wij blij dat het ons gelukt is fijne collega’s te vinden. In deze Flessenpost leest u meer over de staking, ook van onze school, om aandacht te vragen voor het tekort wat alleen maar groter dreigt te worden. 

Gelukkig vinden wij soms ook vrijwilligers die les komen geven! Aditya en Pauline gaven eerder al Engelse les in het buurthuis aan kinderen en volwassenen. Nu doen zij dat voor een periode van een aantal weken bij ons op school in de kleutergroepen. Samen met de leerkracht organiseren zij een Engelse les die past bij het thema. Op vrijdagmiddag na schooltijd kunnen kinderen tegen een kleine bijdrage Engelse les krijgen. Zij gebruiken dan een lokaal van ons en als ‘tegenprestatie’ komen zij maandelijks een les Engels geven. 

Verder in deze flessenpost nieuws over typeles en GO! op school. 

Met een vriendelijke groet, 

Susan Benning

dir.driemaster@prisma-almere.nl 

Ouders

Meester Joost

Beste ouder(s) en/of verzorger(s),

Graag wil ik mij even aan u voorstellen. Mijn naam is Joost Stekelenburg, ben getrouwd en heb twee kinderen van 21 en 16 jaar. Ben woonachtig in Kortenhoef, een klein dorp vlakbij Hilversum.

Ruim 16 jaar ben ik werkzaam geweest in de hulpverlening, waarvan ruim 12 jaar in de drugshulpverlening. In 2002 heb ik mij omgeschoold voor het onderwijs. Ik ben dus een zij-instromer. Heb jarenlang een eigen klas in vaste dienst gedraaid. Daarna heb ik bewust gekozen voor invalwerk. Dit doe ik nu alweer een aantal jaren in verschillende jaargroepen.

Op donderdag en vrijdag sta ik in principe als leerkracht in de klas van uw kind. Ik zie uit naar een prettige samenwerking met u en uw kind. Mocht u met mij een gesprek willen, dan kan dat in principe altijd. Wel van te voren even een afspraak met mij maken.

Hopelijk tot gauw!

Met vriendelijke groet,

Joost Stekelenburg

Juf Tessa

Even voorstellen: Ik ben Tessa Gietelink (30 jaar) en ik geef al een aantal jaren met heel veel plezier les. Dat deed ik aan kleuters, midden-bovenbouw, pubers op het VO en straks sta ik bij jullie op school voor groep 4! Vorige week heb ik al een kijkje mogen nemen op De Driemaster, wat een fijne plek!  Wat ik belangrijk vind op school is dat elk kind met plezier naar school gaat en daar zoveel mogelijk leert: rekenen, lezen en schrijven. Maar ook het leren samenwerken en elkaar respecteren vind ik belangrijk. Naast lesgeven geniet ik ook erg van buiten zijn. Het liefst ga ik samen met mijn vriend en ons zoontje Huub (1 ½ jaar) fietsen, wandelen en als het lekker weer is ook kamperen.  In de voorjaarsvakantie gaan we een weekendje naar Texel. Na deze vakantie  zal ik voor groep 4 staan. Ik heb er heel veel zin!  Aanstaande maandag zal ik met de kinderen van groep 4 en hun ouder(s) en/of verzorger(s) kennismaken, tot dan! 

Juf Tessa 

Onderwijs

Typeles

Ondanks het lage aantal aanmeldingen (3) heeft de typetuin besloten dat de cursus toch doorgaat! Uiteraard licht de typetuin de ouders van de kinderen die zich op hebben gegeven in. De typeles vindt op school plaats. Inschrijven is nog steeds mogelijk! 

Staking

U heeft al een mail ontvangen en waarschijnlijk op de app gelezen dat wij ons aansluiten bij de stakingsactie die landelijk plaatsvindt. De staking is een soort estafette geworden, een aantal provincies staken een dag en een maand later staken weer andere provincies. Voor onze provincie is dat 14 maart a.s.

Ook wij hebben gemerkt hoe moeilijk het is om collega’s te vinden voor bijvoorbeeld het zwangerschapsverlof van juf Samantha en het vertrek van juf Willie-Janne. Gelukkig is het ons gelukt fijne collega’s te vinden, want ik weet dat er scholen zijn waar zij groepen opsplitsen omdat er geen leerkracht te vinden is. Een aantal van onze mensen zal naar Amsterdam gaan om een geluid te laten horen dat er wat moet veranderen op gebied van salaris, werkdruk en aantal beschikbare leerkrachten. Anders voorzien wij nog grotere problemen voor de toekomst.

Meedenken

Vanuit Stichting Prisma willen we alvast nadenken over hoe scholen zouden kunnen omgaan met een tekort aan leerkrachten (vooral in de nabije toekomst). Welke ideeën of oplossingen zouden er zijn om hier mee om te gaan, hoe kan het onderwijs misschien anders georganiseerd worden? In de MR wil ik dit zeker gaan bespreken. Graag zou ik ook met ouders die daar een keer over mee willen denken een moment voor willen plannen. U hoort nog van mij hoe en wanneer dat gaat plaatsvinden. 

Gezond opgroeien (GO!)

Vanuit de gemeente worden er diverse activiteiten georganiseerd om gezond opgroeien in Almere te ondersteunen. Op De Driemaster werken wij graag mee aan een gezonde leefstijl voor iedereen. Wij hebben daarbij wel uw hulp nodig! Daarom vragen wij u o.a. om het liefst gezonde traktaties uit te delen bij verjaardagen aan kinderen. Er zijn veel sites op het internet te vinden waarop inspiratie kunt vinden hierover. Vaak zien deze traktaties er geweldig leuk uit en vinden de kinderen ze prachtig om uit te delen! Als er wel snoep/ chips wordt uitgedeeld zullen we deze, als dat mogelijk is, door de kinderen mee naar huis laten nemen. U kunt dan zelf beslissen wanneer uw kind dit mag opeten. Op school krijgen de kinderen dinsdag, woensdag en donderdag fruit op school. Ook willen we voldoende beweging ondersteunen. Ons plein is mede met subsidie vanuit de gemeente zo opgeknapt! Tijdens de gymlessen zijn er in groep 3 t/m 8 gastlessen geweest van taekwondo bijvoorbeeld. Bij de kleutergroepen was er een gymmeester op de vrijdag die (extra) gymles kwam geven. We gaan over een aantal weken ook nog een paar keer naar bounce, daarover krijgt u nog informatie. Want voor brengen en halen hebben wij uw hulp nodig  ! 

Nieuws vanuit de MR

Ouderbijdrage

Als u de ouderbijdrage voor dit schooljaar nog niet betaald heeft en dit wel graag wilt doen, kunt u

 € 30,00 per schoolgaand kind overmaken naar: NL 98 ABNA 0468781463 t.n.v. MR De Driemaster Almere Vergeet daarbij niet de naam en groep van uw kind(eren) te vermelden.

Let op: zit uw kind pas vanaf januari 2018 bij ons op school, dan is de vrijwillige bijdrage € 15,00. Wij, maar vooral de kinderen, willen u alvast heel erg hartelijk bedanken voor uw steun!

Met vriendelijke groet,

MR Driemaster 

Nieuws uit de groepen

Kijkt u onder ‘groepenpagina’s ‘

Terug

Tegelenpad 2

1324 DS Almere

036-5331399

dir.driemaster@nullprisma-almere.nl