Belangrijk bericht Coronavirus vanuit Prisma

Vrijdag 13 maart 2020

Geachte ouders, verzorgers en teamleden,

Het nieuws wordt beheerst door de berichtgeving over het coronavirus (COVID-19). Dit virus leidt tot veel vragen en ook de nodige zorgen bij leerlingen, ouders en medewerkers. Vandaag heeft landelijk een persconferentie plaatsgevonden en zijn er nieuwe maatregelen aangekondigd. Hierbij werd ook duidelijk dat de scholen in Nederland open blijven.  Ons bestuursbureau volgt de ontwikkelingen zeer nauwlettend. Wij volgen de adviezen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD). 

Tot vandaag is het advies de basisscholen open te houden.

Mochten in onze regio meer besmettingen worden gemeld, dan kunnen wij rekenen op korte lijnen en ontvangen wij vanuit de GGD richtlijnen hoe te handelen.

Zonder ander bericht blijven binnen stichting Prisma de volgende afspraken gelden:

Wij vragen u om uw kind(eren) afwezig te melden als een of meerdere onderstaande klachten zich voordoen:

  • neusverkoudheid;
  • hoesten;
  • keelpijn;
  • koorts.

Ook leerlingen met een (sterk) verminderde weerstand mogen preventief thuis blijven. 

Vieringen, sportdagen , theaterbezoeken en andere schoolactiviteiten buiten de school worden tot en met 31 maart 2020 afgelast. 

Ook personeelsleden met een of meerdere bovenstaande klachten, blijven thuis. Op dit moment kunnen wij nog niet overzien welke gevolgen dit heeft voor de lessen. Wij bekijken dit van dag tot dag. U moet er rekening mee houden dat het hierdoor vaker zal voorkomen dat groepen geen onderwijs kunnen krijgen en kinderen thuisgehouden moeten worden.

Het bestuur vraagt personeel en ouders ook hun gezond verstand te gebruiken: vermijd activiteiten die leiden tot niet direct noodzakelijk lichamelijk contact en voor zover mogelijk:  behoud enige afstand tot elkaar.

Een voorbeeld van afspraken die u met elkaar op school  kunt maken, is om voor de komende periode de kinderen niet meer te begeleiden naar de klas maar op het schoolplein afscheid te nemen. (voor de allerjongsten maken we natuurlijk een uitzondering).

We weten niet in hoeverre het virus zich zal verspreiden. We weten niet of we door ons gedrag de verspreiding kunnen stoppen maar we zijn het wel aan elkaar en onze kinderen verplicht om dit virus en de gevolgen daarvan serieus te nemen en er actief en passend op te reageren.

 

Belangrijke websites

De volgende websites zijn belangrijk om in de gaten te houden: 

Klik hier voor de informatie van de rijksoverheid. 

Klik hier voor de meest actuele informatie van het RIVM.

 

Met vriendelijke groet,

Meindert Eijgenstein

Rob Bruijnes                      


Terug

Tegelenpad 2

1324 DS Almere

036-5331399

dir.driemaster@nullprisma-almere.nl