Update vanuit Prisma

Update vanuit Prisma

Zondag 15 maart 2020

Beste ouders/verzorgers,

Hierbij ontvangt u de update vanuit Prisma naar aanleiding van de persconferentie en het besluit om alle scholen te sluiten t/m 6 april.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben, bij vragen kunt u altijd contact opnemen via de mail.

Met vriendelijke groet,
Michelle Brown


Terug

Tegelenpad 2

1324 DS Almere

036-5331399

dir.driemaster@nullprisma-almere.nl