Opvang op school

Maandag 16 maart 2020

Beste ouders/verzorgers,

Indien ouders behoren tot de vitale beroepsgroepen, kunnen wij uw kind/kinderen vanaf dinsdag 17 maart opvangen.

U kunt op dit bericht reageren als u beiden tot deze groep behoort én onze opvang nodig heeft. Ook kunt u reageren als u alleenstaand bent en werkzaam in één van de vitale beroepen. Ouders waarbij één van de twee in een vitaal beroep werkt, worden geacht zelf een oplossing te zoeken voor hun kind(eren). Alleen in uiterste nood kunt u een beroep doen op ons, bijvoorbeeld wanneer één van beiden in het buitenland moet werken.

Wilt u vóór 15.00u vanmiddag bij de leerkracht van uw kind(eren) laten weten op welke dagen u deze week opvang nodig heeft, voor hoeveel kinderen en in welke vitale beroepsgroep u werkzaam bent? Dan kunnen wij inventariseren wat er nodig is qua opvang op school. Indien u niet reageert, gaan we ervan uit dat u de opvang zelf heeft geregeld.

Op vrijdag inventariseren we wat er voor de week erop nodig is. Dit omdat we niet kunnen overzien hoe alles gaat verlopen en tijden en situaties kunnen veranderen.

Later vandaag ontvangt u bericht met betrekking tot de wijze waarop wij thuisonderwijs vorm gaan geven.

Ik wens iedereen veel sterkte en succes in deze voor ons allemaal bijzondere tijden.

Namens team De Driemaster
Michelle Brown


Terug

Tegelenpad 2

1324 DS Almere

036-5331399

dir.driemaster@nullprisma-almere.nl