De ouderbijdrage

De ouderbijdrage

Betaling ouderbijdrage en schoolreis/ kamp.

Denkt u eraan om de ouderbijdrage en het geld voor de schoolreis over te maken.

De ouderbijdrage wordt gebruikt voor de ondersteuning van het onderwijs. Daarbij kunt u denken aan de kosten voor kerstvieringen, feesten, projecten, Sinterklaas en allerlei andere activiteiten.
Uitgaven die niet door de overheid worden bekostigd, maar onmisbaar zijn om er weer een extra leuk schooljaar van te maken!
Deze vrijwillige bijdrage is voor dit nieuwe schooljaar: € 30,00 voor alle kinderen op “De Driemaster”.
Zit uw kind pas vanaf januari 2018 op “De Driemaster”? Dan is de vrijwillige bijdrage € 15,00.

We vragen u het betreffende bedrag graag in één keer te betalen vóór 1 oktober of anders in 2 helften: vóór 1 oktober 2017 en vóór 1 februari 2018 op bankrekening:

NL 98 ABNA 0468 7814 63 t.n.v. de MR van “De Driemaster” te Almere.
Vergeet u niet de naam en de groep van uw kind erbij te vermelden.

Ook het geld voor het schoolreisje/ kamp kan overgemaakt worden naar bovenstaand nummer. Om het jaar gaan de kleuters op schoolreis. Groep 7/8 gaat om het jaar op kamp. Als zij niet op kampt gaan, gaan zij op schoolreis.

Voor de kinderen uit groep 1 (of vanaf groep 3) t/m 6 (soms tot en met groep 8)zijn de kosten €30,00 ouderbijdrage en €25,00 voor het schoolreisje. 

Voor de kinderen uit groep 7/8 zij de kosten 30,00 en een bedrag voor kamp, groep 7/8 gaat om de 2 jaar op kamp €55,00.

Dit schooljaar (2018-2019) gaan de kinderen van groep 3 t/m 8 op schoolreisje.
 
Er bestaat een mogelijkheid om met de directie een betalingsregeling te treffen. 

MR de Driemaster

Terug

Tegelenpad 2

1324 DS Almere

036-5331399

dir.driemaster@nullprisma-almere.nl