Onze school

Onze school

Basisschool De Driemaster

De Driemaster is een kleine school in Stedenwijk. Door deze kleinschaligheid kent iedereen elkaar. En daardoor is de sfeer persoonlijk. Dat geeft een prettig gevoel. 

We streven ernaar dat elk kind zich veilig voelt. Een veilig gevoel is nodig om tot leren te komen.
De Driemaster is een christelijke ontmoetingsschool.
We waarderen de verscheidenheid tussen mensen en geven ruimte aan iedereen. In een tijd waarin de verschillen tussen mensen en geloven vaak benadrukt worden, gaan wij op zoek naar de overeenkomsten. Terwijl het wij-zij denken tussen verschillende culturen versterkt wordt, gaan wij op zoek naar de ontmoeting.

Kernwaarden die voor ons centraal 
staan zijn:
Duidelijk, betrokken, doelgericht, betrouwbaar en samenwerken.

Bovenstaande is gericht op het leerproces en ook hoe wij omgaan met elkaar en onze (leer-)omgeving.

Ons onderwijs

In de kleutergroepen zitt en de jongste en oudste kleuters bij elkaar (heterogene groepen). De kinderen leren van elkaar en helpen elkaar. Het eerste jaar ben je de jongste en daarna ben je de oudste. Beide rollen zijn leerzaam en goed voor een kind.

De methodes die wij gebruiken geven ruimte om het onderwijs aan te passen aan de verschillen tussen kinderen (differentiatie).
Kinderen die moeite hebben met de basisstof krijgen extra tijd, mogelijkheden en begeleiding om onderdelen nog eens extra in eigen tempo te verwerken.

Engels

Kinderen zijn tot 8 jaar heel gevoelig voor het leren van een vreemde taal. Daarom beginnen wij al in de onderbouw met het aanleren van Engels. Vanaf groep 1 krijgen kinderen op De Driemaster Engelse les.

Digitaal schoolbord

In alle groepen is een digitaal schoolbord aanwezig, waardoor we in de les regelmatig gebruik kunnen maken van moderne methodes, filmpjes en internet.
Ook leren kinderen omgaan met digitale middelen; bijvoorbeeld het digitale schoolbord te gebruiken. Ze leren presentaties te maken met PowerPoint.
Maar ook hoe je het internet op een veilige manier gebruikt.
Ook werken de kinderen dagelijks op de computer. We hebben tablets om aan te sluiten bij de nieuwste technische ontwikkelingen in het onderwijs.

TSO

In samenwerking met Berenstad bieden we tussenschoolse opvang op school. Deze organisatie biedt ook VSO en BSO. Meer informatie vindt u op onze website: www. driemaster-almere.nl of www.berenstad.nl

Overgang Voortgezet Onderwijs

Elk kind is uniek. Het heeft dromen voor de toekomst. Hier op De Driemaster dragen we bij aan de ontwikkeling van het kind en bieden we optimale mogelijkheden op het gebied van kennis en vaardigheden. De overgang van basisschool naar Voortgezet Onderwijs is een belangrijke volgende stap.
Wij spannen ons maximaal in om na acht jaar tot een goed en verantwoord advies te komen.

Visie op onderwijs

De Driemaster is een school waar kinderen en leerkrachten samen leven en werken. We streven naar een veilig leef-en werkklimaat voor jong en oud door structuur te bieden en respectvol met elkaar om te gaan.
Wij willen een plek zijn waar iedereen zich veilig en plezierig voelt, waar je vrijuit kunt praten over gevoelens en kwetsbare ervaringen en waar we met elkaar verantwoordelijk zijn voor de school en de omgeving.
De leerkrachten begeleiden kinderen bij de sociaal-emotionele ontwikkeling. Er is aandacht voor het leren uiten van emoties, het leren rekening houden met elkaar en het zelfstandig oplossen van conflicten. We hebben op school duidelijke regels. Hierdoor weten kinderen wat er van hen wordt verwacht. En natuurlijk gebeuren er wel eens dingen die niet mogen. Op dat moment treedt de leerkracht op en gaat met het kind in gesprek en worden indien nodig passende maatregelen genomen waarvan u als ouder op de hoogte wordt gebracht.
 
Vreedzame school
 
Om kinderen te onersteunen in hun sociaal emotionele ontwikkeling gebruiken wij de methode, De Vreedzame school. De Vreedzame School is een programma voor de hele school. Het programma is zo opgebouwd dat in alle groepen dezelfde 6 thema’s / blokken aan bod komen:

Blok 1 We horen bij elkaar (over groepsvorming omgaan met elkaar)

Blok 2 We lossen conflicten zelf op (leren omgaan met conflicten)

Blok 3 We hebben oor voor elkaar (over communicatie)

Blok 4 We hebben hart voor elkaar(over gevoelens)                                                

Blok 5 We dragen allemaal een steentje bij (verantwoordelijkheid)

Blok 6 We zijn allemaal anders (over verschillen en overeenkomsten).

In alle groepen wordt gedurende het schooljaar tegelijkertijd aan dezelfde thema’s / blokken gewerkt.

Meteen aan het begin van het schooljaar wordt gestart met de lessen van Blok 1.

In groep 8 wijken de blokken 5 en 6 af. Blok 5 gaat over het democratisch ABC. De kinderen krijgen inzicht in de democratie als staatsvorm, regels en wetten. Als er in een bepaald schooljaar verkiezingen zijn, biedt het programma aansluitend aan blok 5 een Verkiezingsproject. Blok 6 gaat over afscheid nemen.

Via de site en de app krijgt u per blok informatie over de inhoude van de lessen. 
 
 
 
Terug

Tegelenpad 2

1324 DS Almere

036-5331399

dir.driemaster@nullprisma-almere.nl